Curriculum vitae 1. 2. 3. 4. 5. - ?· Evaluator Financiar Proiecte depuse DMI 4.2 Valorificarea resurselor…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  FORMULARUL nr.4

  Curriculum vitae

  Rolul propus în cadrul proiectului:

  1. Nume: ZAHARIA 2. Prenume: Gabriel-Viorel 3. Data naşterii: 4 Noiembrie 1969 4. Naţionalitatea: Română 5. Starea civilă: Divortat, 1 copil

  www.gabrielzaharia.com http://ro.linkedin.com/in/gabrielzaharia

  gabriel.zaharia@gmail.com Mobil: 0721.233.269, Fax: 0318-153.814 6. Nivel Educational:

  Instituţia 0(de la Data – la Data) Diplomă obţinută şi nivelul de şcolarizare:

  Octombrie 2003 – Iulie 2007 Institutul Bancar Român Licenţiat în Management Financiar

  Octombrie 2003 – Iulie 2005 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administraţie Publică Facultatea de Administraţie Publică Master în Administraţie Publică Europeană

  Octombrie 1995 – Iulie 1997 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administraţie Publică Facultatea de Management Studii Academice Postuniversitare, Diploma în Management

  Octombrie 1994 – Februarie 1996 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geologie şi Geofizică Master în Geologie Ambientală

  Septembrie 1989 – Iunie 1994 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geologie şi Geofizică Licenţiat în Geofizică

  7. Limbi străine se indică nivelul de competenţă pe scară de la 1 la 5 (1 – foarte bine; 5 - începător)

  Limbă Citit Vorbit Scris

  1

  Romana Limba materna

  1

  Engleza 1

  Franceza 2 3 3

  * Certificat TOEFL , Certificat de competenta lingvistica – Institutul Bancar Bucuresti 8. Membru al unor corpuri /asociaţii profesionale:

   Vicepresedinte - Asociatia Evaluatorilor de Proiecte Nationale si Europene http://aseval.business.site  Membru fondator – Asociatia Patronala a Furnizorilor de Formare - www.apffp.ro, Str. Paul Chinezu, nr. 2,

  Cluj-Napoca  Membru fondator – Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri – Bucureşti, Bd. Magheru, 28-30, Etaj 6,

  Apartamente 616 – 618 www.fntm.ro

   Membru fondator – Societatea Nationala a Evaluatorilor de Proiecte, Programe si Politici Publice, Bucuresti, Str. Traian, 184-186, Etaj 6, Sala de Consiliu, www.evaluatoriasociati.ro

   Membru (cu compania proprie) – Reteaua de formare in administratia publica din Romania – www.ronat.org

  http://ro.linkedin.com/in/gabrielzaharia mailto:gabriel.zaharia@gmail.com http://aseval.business.site/ http://www.apffp.ro/ http://www.fntm.ro/ http://www.ronat.o/

 • 2

  9. Alte aptitudini (de ex. Operare calculator, etc.):

   Utilizare PC: MS Office, MS Project, Visio, Corel, Utilitare Internet.  Carnet de conducere – Categoria B (din 1997)  Serviciu militar termen redus - 9 luni (octombrie 1988 - iunie 1989)

  10. Pozitia profesionala actuala:  Expert Independent, Proprietar al SC Open Professional Consult SRL, PFA Zaharia Gabriel-Viorel

  11. Vechimea la locul actual de munca: 11 ani la firma proprie – SC Open Professional Consult SRL si 8 ani ca si Persoana Fizica Autorizata

  12. Calificări relevante pentru proiect:

  18 ani - Asistenţă Tehnică pentru Programele Europene 14 ani - Evaluare cereri de finantare 8 ani - Achizitii publice 8 ani - Verificare cereri de rambursare 6,5 ani - Servicii Sociale Monitorizare si asistenta tehnica in implementarea proiectelor de investitii aferente infrastructurii serviciilor de protectia copilului, Consilier personal al Secretarului de Stat. 16 ani - Formare profesionala continua Trainer si coordonator formare. Firma proprie, SC Open Professional Consult SRL acreditata "Evaluator Proiecte" 2 ani - Team Leader (2 pozitii). 1 program de formare Sistem de control ex-ante achizitii publice - observatorii UCVAP + 1 proiect (in derulare) Program de formare prevenire situatii de frauda, program alocat expertilor AM POR, ADR si beneficiarilor POR.

  13. Experienţa specifica in proiecte:

  Titlul proiectului Sursa de finantare

  Principalele activitati ale proiectului

  De la data – până la data

  Atribuţii in cadrul proiectului

  Evaluarea cererilor de finantare depuse in cadrul POCA – apelurile 2,3 si 4 din 2017

  POCA Evaluarea cererilor de finantare si re- evaluare conform cerintelor Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

  4 mai

  Prezent

  Evaluarea a 25 cereri de finantare depuse in cadrul POCA 2014-2020 Angajator : Wyg International Consulting - www.wyg.ro

  Evaluarea cererilor de finantare depuse in cadrul POR2014- 2020 – Apelurile 2.1 si 2.2 din 2017

  POR 2014- 2020

  Evaluarea cererilor de finantare si re- evaluare conform cerintelor

  7 feb 2017

  31 aug 2017

  Evaluarea a 135 cereri de finantare depuse in cadrul POR 2014-2020 – Apel 2.1 Microintreprinderi si 45 cereri de finantare depuse in cadrul POR 2014-2020 – Apel 2.2

  ../../Downloads/2015.09.23_Avensa/www.wyg.ro

 • 3

  Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

  Antreprenoriat si consultanta

  POAT,

  POSDRU,

  Proiecte publice si private

  Consultanta.

  Organizare cursuri

  Training

  Evaluare

  1 Sep 2006- Prezent

  Consultant Independent - Servicii de formare și consultanță cu sau fără TVA Formator și organizator cursuri acreditate ANC (CNFPA) prin firma proprie, trainer autorizat Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune, Management de Proiect, Antreprenoriat, Achiziții Publice, Advocacy si Lobby. Asistență Tehnică pentru diferite ministere inclusiv Expert Independent în cadrul contractelor subsecvente Ministerul Fondurilor Europene 1, 4 si 9 Evaluator planuri de afaceri

  “Eastern Partnership territorial cooperation support programme"

  ENPI

  Programul suport pentru Parteneriatul estic

  Evaluarea aplicațiilor de grant Ucraina- Moldova – Primul Apel de Proiecte

  9 Oct 2015 – 27 Ian 2016

  Evaluarea a 14 note conceptuale si 7 aplicații de grant in domeniul dezvoltarii socio-economice. Consortium: Altair Asesores, S.L, EIR Global s.p.r.l., CECOFORMA www.altairasesores.es

  Acord Cadru Ministerul Fondurilor Europene http://www.fonduri -ue.ro- Subsecvent 9, Client: Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului de Finanțe

  POAT

  Acord Cadru MFE

  Verificarea ex- post a evaluărilor proiectelor aprobate în cadrul POSDRU în perioada 2008 - 2012

  14 Noi 2014 - 2 Dec 2015

  Verificarea ex-post a evaluărilor proiectelor aprobate în cadrul POSDRU în perioada 2008 - 2012 Wyg International Consulting - www.wyg.ro

  Servicii de instruire - prevenire situatii de frauda, incompatibilitate, conflicte de interese si nereguli in AMPOR, OI si beneficiarii POR

  POR – Axa 6 Asistenta Tehnica

  International Consultancy Expertise

  15 sesiuni de formare nereguli si anti- frauda pentru personalul AMPOR, ADR si beneficiari

  5 Dec 2013

  5 Dec 2014

  Team Leader Coordonarea echipei de experţi, cheie şi non-cheie Elaborarea şi/ sau transmiterea rapoartele sesiunilor de instruire, rapoartele de progres (de început, trimestriale şi finale).

  Servicii de evaluare cereri de finantare POR 4.3

  POR DMI 4.3

  SC Projects Development Consultants

  Evaluare cereri de finantare

  POSCCE

  3 Apr 2014

  14 Mai 2014

  Evaluator Financiar Evaluare 17 cereri de finantare si 3 contestatii - POR 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor, ADR Nord-Est, Piatra Neamt

  Contracte subsecvente 1 si 4

  POAT (MFE) Evaluarea cererilor de

  1 Aug 2013 Evaluator Independent Evaluare 8 proiecte IMM O111A1 – Investitii Mari si 32 proiecte

  ../CV%20G.%20zaharia/www.altairasesores.es http://www.fonduri-ue.ro/ http://www.fonduri-ue.ro/ ../CV%20G.%20zaharia/www.wyg.ro

 • 4

  semnate cu Wyg International Company Acord Cadru Ministerul Fondurilor Europene (Beneficiar: Ministerul Economiei).

  Wyg International Consulting

  finantare si a pachetelor integrate

  POSCCE

  24 Ian 2014

  depuse de asocieri IMM-uri, ONG- uri si Institute de Cercetare in cadrul O131 - Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes naţional şi internaţional – Poli de Competitivitate.

  Contract subsecvent 72/9.08.2013 la Acord Cadru 23/29.03.2013

  POSCCE

  KPMG Romania SRL

  Expert verificare Achizitii Publice

  Aug 2013

  Nov 2013

  Expert misiuni de verificare la fata locului a achizitiilor publice aferente proiectelor finantate din POSCCE Axa III - TIC pentru sectoarele public si privat

  POSDRU 7/7.1/AT/22 Asistenta tehnica pentru AMPOSDRU evaluarea proiectelor depuse in POSDRU

  POSDRU

  Avensa Consulting

  Evaluarea cererilor de finantare POSDRU

  1 Ian 2013 31 Ian 2014

  Evaluator Independent Evaluarea a 79 proiecte depuse in cadrul POSDRU DMI 6.2 – Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii CPP120 Regiunea Nord-Vest, CPP122 Regiunea Bucuresti- Ilfov, CPP165 Proiecte strategice si DMI 6.3 Şanse egale şi respect CPP144 proiecte strategice si CPP152 Regiunea Bucuresti-Ilfov

  Acord cadru nr. 2, contract subsecvent 7 –