of 6 /6
Mitjançant la informació en aquest fulletó, l’escola vol apropar les principals dades de la seva activitat a les famílies. curs 2014 -2015 Rendiment de l’Activitat del Centre

curs 2014 -2015 Rendiment de l’Activitat del Centre QUARESMA L’escola té la Vella Quaresma de fusta nova, gràcies als alumnes de 1r de Batx. Artístic. RECESSOS Participaci

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: curs 2014 -2015 Rendiment de l’Activitat del Centre QUARESMA L’escola té la Vella Quaresma de fusta nova, gràcies als alumnes de 1r de Batx. Artístic. RECESSOS Participaci

Mitjançant la informació en aquest fulletó, l’escola vol apropar les principals dades de la seva activitat a les famílies.

curs 2014 -2015

Rendiment de l’Activitat del Centre

Page 2: curs 2014 -2015 Rendiment de l’Activitat del Centre QUARESMA L’escola té la Vella Quaresma de fusta nova, gràcies als alumnes de 1r de Batx. Artístic. RECESSOS Participaci

Formació ProfessionalALUMNES

Dades generals escola

2.685

261

579 1.125

ALUMNES

ALUMNES MENJADOR

ALUMNES PARAESCOLAR

EQUIP D’EDUCADORS

FPFormació Professional

BATXBatxillerat

ESOEducació Secundària

Obligatòria

EPEducació Primària

EIEducació Infantil

244 501 487 377 1.076

Educació InfantilALUMNES

Educació PrimàriaALUMNES

BatxilleratALUMNES

Educació Secundària ObligatòriaALUMNES

Sanitat

78

80

124

179

219

P3

1r EP

1r ESO/NEI

1r BATX

81

87

124

198

96

P4

2n EP

2n ESO

2n BATX

Electricitat i electònica

Energia i aigua

Informàtica i comunicació

Instal·lacions i manteniment

Transport i mant. vehicles

Altres estudis

86

115

4t EP

4t ESO

855è EP

846è EP

85

79

124

129 215 109 142 166

3r EP

3r ESO

P5

ESO/BATXEducació Secundària

Obligatòria i Batxillerat

67

EI/EPEducació Infantil

Educació Primària

50

FPFormació Professional

94

191

Educació Infantil

ALUMNES302

Educació Primària

ALUMNES86

ESO Batxillerat

ALUMNESEsportives

642ALUMNES

Culturals

200ALUMNES

Estiu

283ALUMNES

GESTIÓ I SERVEIS

50

01

ALUMNES ALUMNES

Page 3: curs 2014 -2015 Rendiment de l’Activitat del Centre QUARESMA L’escola té la Vella Quaresma de fusta nova, gràcies als alumnes de 1r de Batx. Artístic. RECESSOS Participaci

Dades de l’activitat educativa02

VOLUNTARIAT

PASTORAL

6PROJECTES DE VOLUNTARIATEn destaquem 2 blocs

MIRANT ENDINS

INTERNACIONAL

INNOVACIÓ EDUCATIVA

3PROJECTES D’INNOVACIÓ EDUCATIVA

Formació Professional

Educació Infantil

Destaquem

Amics

ALUMNES DE 3r D’EP

79Apadrinats

ALUMNES DE P4

81

Voluntaris

ALUMNES DE BATX.

24REFORÇ ESCOLARAlumnes grans acompanyen a alumnes petits entre 2n d’EP i 2n d’ESO que necessiten reforç.

ALUMNES DE 1r BATX. ARTÍSTIC

25Participació

ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL

244

VELLA QUARESMAL’escola té la Vella Quaresma de fusta nova, gràcies als alumnes de 1r de Batx. Artístic.

RECESSOS

Participació

ALUMNES 204

Espai de treball de la pròpia espiritualitat i d’obertura a Déu, en entorns diferents a l’escola: Casal Arrupe, Manresa, Casa d’Espiritualitat d’Arenys i Taizé, entre altres.

TROBADES DE VOCACIÓ PROFESSIONALParticipació

EDUCADORS 26

Explorar i desenvolupar la vocació professional de l’educador és el què fem des de JE en aquestes trobades, per apropiar-nos d’allò que ens dóna sentit a les nostres vides.

Ressaltem en aquest curs algunes de les activitats i programes que es realitzen

MIRANT ENFORA

Participació

ALUMNES DE BATX.

ALUMNES XARXA

9 28

SEMINARI IMMIGRACIÓ A CEUTA

Projecte compartit amb altres escoles de Jesuïtes de tota la xarxa.

Beques aconseguides

83

PROJECTE ARAJURUANA (BOLÍVIA)Es van recollir diners per pagar beques a alumnes de les comunitats indígenes perquè puguin estar a l’internat.

Educació SecundàriaINTERCANVIS LINGÜÍSTICS-CULTURALS D’ALUMNES D’ESO

BÈLGICA / ALEMANYAParticipació

ALUMNES DE4t D’ESO

20

FRANÇAParticipació

ALUMNES DE 3r D’ESO

ALUMNES DE4t D’ESO

20 11

76

81

ALUMNES

ALUMNES

Participació

Participació

La FP DUAL integra l’empresa en el procés formatiu de l’alumne, convertint-lo en un treballador que aprèn. L’empresa esdevé centre d’experiència real on l’alumne pot desenvolpar les seves competències tècniques i personals.

L’objectiu del treball del projecte DITS a P4 es concreta fonamentalment en el fet que els alumnes vagin guanyant autonomia en l’ús dels tablets i que alhora es vagin familiaritzant en l’ús de la càmera de fotos i vídeo per tal d’assentar unes bones bases que ens permetin introduir i treballar programes de creació.

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

PROJECTE DITS A P4 (DISPOSITIUS INTERACTIUS TÀCTILS)

AMICS LECTORSEls alumnes de 3r trien llibres per compartir i llegir amb els nens i nenes de P4.

ALUMNES DE 1r BATX.

Participació

ALUMNES DE CFGM

38 179

SESSIONS PRIMERS AUXILISAlumnes de 2n curs del CFGM Emergències Sanitàries organitzen 2 sessions amb els alumnes de 1r de Batx. per treballar conceptes bàsics de primers auxilis i, tècniques de reanimació cardiopulmonar, capacitant-los per passar a l’acció en cas que fos necessari.

Participació

ALUMNES DE 6è D’EP

ALUMNES DE P5

84 85

FESTA DE FINAL DE CURS PER P5Alumnes de 6è d’Educació Primària organitzen la festa de Final de Curs dels alumnes de P5 i preparant jocs i activitats.

Barcelona

Bèlgica

AlemanyaFrança

333

566ESCOLES DE LA XARXA

DOCENTSDE LA XARXA

ALUMNESDE LA XARXA 124

85ALUMNES1r D’ESO

ALUMNESDE 5è D’EP

El Clot

Una etapa que respon a les necessitats de la primera adolescència, on la motivació i el repte fa que l’alumne senti que és protagonista del seu aprenentatge. Amb elements que ho afavoreixen com el treball per projectes, els espais, més amplis i alegres, equips docents polivalents i centrats en un curs i l’agrupació flexible dels alumnes. I amb una organització que permet acompanyar els alumnes de forma propera per a que, desenvolupant l’autoconeixement i sentit crític, puguin construir el seu projecte vital.

NEI INICI DE LA NOVA ETAPA INTERMÈDIA

EDUCADORSALUMNES

Page 4: curs 2014 -2015 Rendiment de l’Activitat del Centre QUARESMA L’escola té la Vella Quaresma de fusta nova, gràcies als alumnes de 1r de Batx. Artístic. RECESSOS Participaci

Dades de les proves externes03

PROVES D´ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

BATXILLERAT PAU

69% 7,28

6,8586,5%

Aprovats Aprovats

MITJANA EXPEDIENT

MITJANA EXPEDIENT

Aprovats

Jesuïtes El Clot - Escola del Clot

Catalunya

Jesuïtes El Clot - Escola del Clot

Catalunya

DEL 69% 96,9 %

DEL 86,5% 100 % Aprovats

Centres de complexitats semblants a Jesuïtes El Clot - Escola del Clot Mitjana Catalunya Mitjana Jesuïtes El Clot - Escola del Clot

PROVES 6è PRIMÀRIA

LLENGUA CASTELLANA

MATEMÀTIQUES

NIVELL ALT

42,0% Escola del Clot30,9% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

23,5% Escola del Clot32,6% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

28,4% Escola del Clot22,3% Catalunya

NIVELL BAIX

6,2% Escola del Clot14,2% Catalunya

NIVELL ALT

46,3% Escola del Clot25,5% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

36,6% Escola del Clot38,0% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

13,4% Escola del Clot22,3% Catalunya

NIVELL BAIX

3,7% Escola del Clot14,2% Catalunya

LLENGUA CATALANA

LLENGUA ANGLESA

NIVELL ALT

29,3% Escola del Clot25,9% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

40,2% Escola del Clot35,4% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

19,5% Escola del Clot22,4% Catalunya

NIVELL BAIX

11,0% Escola del Clot16,4% Catalunya

NIVELL ALT

46,2% Escola del Clot24,6% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

31,2% Escola del Clot37,2% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

16,2% Escola del Clot23,4% Catalunya

NIVELL BAIX

6,2% Escola del Clot14,8% Catalunya

PROVES 4t ESO

LLENGUA CATALANA

LLENGUA ANGLESA

NIVELL ALT

38,5% Escola del Clot31,5% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

38,5% Escola del Clot30,7% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

13,5% Escola del Clot18,8% Catalunya

NIVELL BAIX

9,4% Escola del Clot19,0% Catalunya

NIVELL ALT

51,0% Escola del Clot29,9% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

37,5% Escola del Clot42,5% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

7,3% Escola del Clot16,5% Catalunya

NIVELL BAIX

4,2% Escola del Clot11,1% Catalunya

LLENGUA CASTELLANA

MATEMÀTIQUES

NIVELL ALT

17,5% Escola del Clot28,8% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

42,3% Escola del Clot30,9% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

27,8% Escola del Clot24,6% Catalunya

NIVELL BAIX

12,4% Escola del Clot15,7% Catalunya

NIVELL ALT

37,5% Escola del Clot26,0% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

51,0% Escola del Clot43,7% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

7,3% Escola del Clot16,7% Catalunya

NIVELL BAIX

4,2% Escola del Clot13,6% Catalunya

6,69 7,04

6,63 6,87

MITJANA FASE GENERAL

MITJANA ACCÉS

MITJANAFASE GENERAL

MITJANA ACCÉS

Page 5: curs 2014 -2015 Rendiment de l’Activitat del Centre QUARESMA L’escola té la Vella Quaresma de fusta nova, gràcies als alumnes de 1r de Batx. Artístic. RECESSOS Participaci

Dades econòmiques04

COMPTE DE RESULTATS (mil €) INVERSIONS (mil €)

INGRESSOS DE LES ACTIVITATS DOCENTS

Quotes famíliesCOMPLEMENTÀRIES / SERVEIS / APORTACIÓ / ESCOLARITAT

Generalitat

Total

43 %

57%

100 %

EIEducació Infantil

ESOEducació Secundària

Obligatòria

31 %

69 %

100 %

BATXBatxillerat

39 %

61 %

100 %

FPFormació

Professional

33 %

67 %

100 %

EPEducació Primària

40 %

60 %

100 %

35 %

65 %

100 %

DESPESES

441 € RESULTAT

9.970 €PERSONAL

1.978 €DESPESES GENERALS

874 €SERVEIS EXTERNS

DESPESES

12.822 €

INGRESSOS

13.514 € 310 €

3.018 €

TOTAL INVERSIONS ORDINÀRIES

TOTAL INVERSIONS EXTRAORDINÀRIES

3.328 €TOTAL INVERSIONS

251 € 35 € 24 €

122 €BATXILLERAT

379 €CAPELLA I ESPAIS ADJACENTS

902 €ADEQUACIÓ ESPAIS ESCOLA

884 € NEI

51 €PISTES I PATIS ESCOLA

116 €ZONA INFANTIL

550 €AULES FP

14 €   BIBLIOTECA

ESTRUCTURALS EQUIPAMENTS DOCENTS

TIC

EBITDA

692 €

AMORTITZACIONS

251 €

BEQUES

58.663 €BEQUES

87ALUMNES

Una Comissió específica vetlla pels criteris d’ajut a les famílies amb dificultats econòmiques.

EI, EP, ESO, Batxillerat i FP són activitats amb concert amb la Generalitat de Catalunya.

despeses

Page 6: curs 2014 -2015 Rendiment de l’Activitat del Centre QUARESMA L’escola té la Vella Quaresma de fusta nova, gràcies als alumnes de 1r de Batx. Artístic. RECESSOS Participaci

Dades de la Xarxa 13.000

alumnes1.500

educadors8escoles

6etapes

Educació Infantil

Educació Primària

ESO

Formació Professional

Llar d’Infants

Batxillerat

València, 68008027 Barcelona

93 351 60 11 [email protected]

www.clot.fje.edu

Volem rebre les vostres impressions,

preguntes i comentaris.

Envia’ns un missatge a: [email protected]