of 5 /5
UNIVERSITATEA DE MEDICINA 5I FARMACIE UMF CAROT 6J FACUTTATEA OE MEDICINA. DECIPLINA ENOOCRINOTOGIE SpilEl0lSrrig0ELa!{Ne|UrgetrtdGLlr * 50 de oc de lu.ri.ipn.tl.e:75 ore . NU.eadmitm.imultdel.b*nte nemollval./ ner.flcut. . BIELIOGMFI[: . Hnrrisn's_ PRINCIPLS OF INTERNAL MEDICINE, Eighreenih Ediiion, ,orr, Pafr 16, Gplole ll8-la,p 55p- &r5o . €ursurile * pot da *udeniilor printate, ca handouh . PEkntacurs/f,P:rpuncl . PadicipaEa activa la LP/eufr Eltrat 10 min LP: I punct . tunmen practicro (respins)/rlprntte (admis) . Bamen dcris (p intrebari srila tip complement multiplu, grila nesativa, rimp de eEminare 'ro minute):6punde Barem examen practic r Anamneza o Examen clinic general pe aparate si sisteme o Examen clinic endocrinologic complet (ex. palparea tiroidei, evaluarea clinica a qampului vizual, evaluarea oftolmologica a pacientului cu oftalmopatie Graves) r Diagnostic pozitiv si diferential o Principii de tratament lnrd.bmuail.tuioproL*h. Dritu..nr! hrr.hhrhr.. ld"no\iponr.. srnJmmul runoar Iipofi r.i ld!ft:mcl. tironaE. ^(,r9ti.. tritsproh.ilmfr r.. ]tuh{iirsnl ^d.onmul harafi r.r nc*.er,Dr. &knomtrl hipotr.rE(rr.. defi H. &!.L cGhh* r r{n.knr. hipofi,.r., Dns.nn rniipB. Pu6cdik. no.h.h i p.dd.: ^+..r. .tr.r,^o..ilbriordc! i. nrbr..nB... r.c€ tun4ii riredhE so.h B.*dd{avei..urooo6r iPorLoidi.. con. mil.d.mnd* cutr..J!hk.ri4ordr.. rLo [email protected] lmdbnc [.trb. it .:Dr.tut .tuiah,. x.d.Er n.4d horDo.ll.r..nbapr.EEli.i $ndromol c{ilt4 HlD.r.kd.bdEut. toand.rh d'nt.oapr:(n:t. (orkr enorrt (h.1. ^dJro") ll .dn.adiDobd, [email protected]!lp.redbbur. e.r: lorf*krh d.rnr. pdmrr., lo.mr.e. pdo.ra 5r -od.rr. sidromul oy:( pdk[nt!. r,a.nilh.r.:, Merq.n'r Tdrd, HiFpn.nho.l. m:*u[!.. c4rodidn. crmoo.si:,7 $dmrd Kx,.Lli.i 6ind,oorl d. rth.n. r. rndrrynr. r tip.ryl.u i. JEn.L -__w isme de semnalizare inte a Endodna , i v's o. s.no6 --"€' '"" :"..1;: ** '.7,"r5;' d.d#4ft Colul.Inta ellslo l, di6l.nl5 PaEdna nivelul.cel.ia.i aotulo

Curs1. Sistemul endocrin

Embed Size (px)

DESCRIPTION

endocrine elias

Text of Curs1. Sistemul endocrin

 • UNIVERSITATEA DE MEDICINA 5I FARMACIE UMF CAROT 6JFACUTTATEA OE MEDICINA. DECIPLINA ENOOCRINOTOGIESpilEl0lSrrig0ELa!{Ne|UrgetrtdGLlr * 50 de oc de lu.ri.ipn.tl.e:75 ore. NU.eadmitm.imultdel.b*nte nemollval./ ner.flcut.

  . BIELIOGMFI[:

  . Hnrrisn's_ PRINCIPLS OF INTERNAL MEDICINE, Eighreenih Ediiion, ,orr, Pafr 16, Gplolell8-la,p 55p- &r5o

  . ursurile * pot da *udeniilor printate, ca handouh

  . PEkntacurs/f,P:rpuncl

  . PadicipaEa activa la LP/eufr Eltrat 10 min LP: I punct

  . tunmen practicro (respins)/rlprntte (admis)

  . Bamen dcris (p intrebari srila tip complement multiplu, grila nesativa, rimp de eEminare 'rominute):6punde

  Barem examen practicr Anamnezao Examen clinic general pe aparate si sistemeo Examen clinic endocrinologic complet (ex. palparea

  tiroidei, evaluarea clinica a qampului vizual, evaluareaoftolmologica a pacientului cu oftalmopatie Graves)

  r Diagnostic pozitiv si diferentialo Principii de tratament

  lnrd.bmuail.tuioproL*h. Dritu..nr! hrr.hhrhr.. ld"no\iponr.. srnJmmulrunoar Iipofi r.i ld!ft:mcl. tironaE.

  ^(,r9ti.. tritsproh.ilmfr r.. ]tuh{iirsnl^d.onmul

  harafi r.r nc*.er,Dr. &knomtrl hipotr.rE(rr.. defi H. &!.L cGhh*r r{n.knr. hipofi,.r., Dns.nn rniipB.Pu6cdik. no.h.h i p.dd.:

  ^+..r. .tr.r,^o..ilbriordc! i. nrbr..nB... r.c tun4ii riredhE

  so.h B.*dd{avei..urooo6riPorLoidi.. con. mil.d.mnd*

  cutr..J!hk.ri4ordr.. [email protected] lmdbnc [.trb. it .:Dr.tut .tuiah,.

  x.d.Er n.4d horDo.ll.r..nbapr.EEli.i $ndromol c{ilt4HlD.r.kd.bdEut. toand.rh d'nt.oapr:(n:t. (orkr enorrt (h.1.

  ^dJro") ll.dn.adiDobd, r!Nn@.noa!lp.redbbur.e.r: lorf*krh d.rnr. pdmrr., lo.mr.e. pdo.ra 5r

  -od.rr. sidromul oy:(pdk[nt!. r,a.nilh.r.:, Merq.n'rTdrd, HiFpn.nho.l. m:*u[!.. c4rodidn. crmoo.si:,7$dmrd Kx,.Lli.i 6ind,oorl d. rth.n. r. rndrrynr. r tip.ryl.u i. JEn.L

  -__wisme de semnalizare inte a

  Endodna, i v's o. s.no6

  --"' '"" :"..1;: ** '.7,"r5;'d.d#4ft Colul.Inta ellslo l,

  di6l.nl5PaEdna

  nivelul.cel.ia.i aotulo

 • Structura chimica a principalilor hormoni

  {

  'l'Y' Y'r:' r'-'

  \/ iv-'t

  .J'^1"J:i

  ,}:\^rF

  'iI'"--\*-**q (J.,....*T:1.*'"!

  s_ ---

  Sinteza hormonilor proteici si peptidici

  rna =r=-'-.-.".---.--"---,-&t rd'ahd." d*r*,,', "'fu, \

  * o*.*.,(..

  rr.,, *u' -,

  F:-:i-.F^l uuroirs,,bi I

  .\J*ffiL.-*6) hc*r".hd + +la

  1, Transcrierea secventei ADNin ARN2. Eliminarea anumitorsecvente (introni) din lantulinitial de lianscriptie simodificari ale segmentelor3" si 5" terminale3. Procesul de translatie aARNm cu sinteza proteinei4, lnaintea secretiei,prohormonul sufera unproces de clivare in maimulte fragmente

  iiteza hormonilor sterdidicio Captarea colesterolului Ia

  nivelul celulei steroidogene(endocitoza)

  r Prima etapa a sintezei -intramitocondrial (StAR)

  o. Ulterior sinteza sedesfasoara in RER

  o Necesita prezentaenzimelor specifice cetransforma colesterolul indiversi hormoni

  Tansportul hormonilor in circulatieo 9o% din hormonii steroizi si hormonii tiroidieni

  circula sub forma unor complexe cu proteinele delegare

  o Forma libera este cea biologic activao Proteine de legare

  - sintetizate hepatic,

  modificarile lor afecteaza conc serica totala a hhdar nu si fractiunea libera

  r Timp de injumatatire: - secunde: catecolamine- minute: hormoni proteici- ore: steroizi, hh tiroidieni

  nea hormonilor la nivelul tinta

  Lis.Mi.n&rur

  ,/\

  Definitie Receptori

  Receptorii sunt molecule (proteine, glicoproteine,mono- sau policatenare intracelulare sau localizate pemembrana):

  Fau capacitatea de a recunoaste si lega hormonii

  >duc la promovarea unor efecte intracelularespecifice

 • Definire Receffiil

  r@

  @It rcnHu66 Ir_'l

  I

  II

  t res06:elwr r. I

  WT--- :r",*\lllws.:.:!ffi

  Reglarea secretetiei endocrinel. Reglarea prin feed-back

  Efecte celulare specifice. Reglarea directa a ratei de transcriptie a ADN pe

  situsuri specifice din genom, cu stimularea sauinhibarea exprimarii de proteine intracelulare

  r Inducerea unor modificari biochimice intracelularecare promoveaza in aval modificari la nivelul altorfunctii celulare

  .-_-:::_"-::-:., ll rRH, cnRH, rRH. GnRH,fe'Eldt{#E'"u,u' 1l ACTH, TSH, LH, somatostatin,tK intrinseca ]l FSH, TSH LH, FSH.tn-sul-m-r.IGF:ff vasopresina. CA, Ocitocrna. ADH.

  glucagon, PTH, AT ll, Ca r*,PTHTP, PGEr, calcitonina,GHRH PTH. PTHTP

  subgrup 1receotor ot factoroe crestsreTK intrinseca

  I de actiund-alreceptori intracelu lari

  Receptorii nucleari:. Receptori solubili, , uniiaitoplasmatici (glucocorticoizi)altii nucleari (tiroidieni).Au rol de factori detranscriptie, se leaga de AND siinitiaza sinteza ARN.Exista receptori orfani

  - fara

  tigand identificat

 • i11,1'1t'", . ''

  Axe endocrine

  m"@-iL,f -

  eglirea ta nivettiSuiffDown.regulation pituitar

  lnitial Tratament continuu[,'f at.!Adnh!n*,i,n.

  .rt* i .'. lI.. iYV i Jmfl &1:UWV:UirS

  * ".ffi&YV{i

  6 Stimularea efectonlorintracelulari

  Elecl de slimulaie..,,hipolizam amplii (at

  8.,**-w ffi

  ffi *' .,frf -ffie*-r

  e Lipsa stimularii efectorilorintracelulari

  00ffi regulaton hipoiizrr cugradarea sinlezei de FSH s LH

  L1!.:s . -- " -_ - i,1di'

  Reglarea prin bioritmIJltradian Circadian

  Circatrigintan

  iziopatologia ifectiU nne(1)o Alterarea sintezei hormonale:- Productie excesiva (acromegalie, tireotoxicoza, boala

  Cushing)- Diminuarea productiei hormonale (nanism, mixedem,

  boala Addison)o Alterarea bioritmului hormonal- Pubertatea precoce- Anovulatia de cauza hipotalamica

  +8sH,B[;" ffi - **ffi*,ur: ffi DF5t*fiEnr."o,"i."nro,- -

  WffiffiSW rratamenr 'adorerapre

  irW\I 5, \ EHeube%ed ca-erlos

  - Iralament rzd cal

  ;;" -@\H;Bi;n""::r":;",,"""uelrcle enz'marce

  -

  .ANGE Yao*oa -

  oeftcile enztmatce

  isffi**---'ffit'nmnry,i**"

  Fiziopatologia afectiu nilor endocrine(21

  o Patologia de receptor- Rezistenta la hormoni tiroidieni

  - Sd Refetoff- Rezistenta la hh androgeni

  - Sd testiculului

  feminizant; sensibilitate exagerata - hirsutism- Defect al receptorului de GH

  - nanismul Laron

 • endocrineo Sindroame tumorale- cel mai frecvent hipofizare, tiroidiene su paratiroidiene- ma,oritatea benigne, pot evolua cu hipersecretie hormonala

  /insuffcienta prin compresie (t. hipofiare)- Neoplazii endocrine multiple:MENr; Hiperparatiroidism, angiofi trroame, tumori

  enteropancreatice, tumori hipofizare, carcinoideMEN zA: Carcinom medular + feocromocitom r HPTHMEN zB: Carcinom medular + feocromocitom + neurinoame

  mucmse + status marfanoid

  'Sindroame poliglandularbautoimuner Apar prin simultaneitatea agresiunii imunologice

  asupra mai multor glande endocrineSPA tip r: hipoparatiroidism, boala Addison, candidoza

  cronicaSPA tip z: boala Addison, boli autoimune tiroidiene, DZ

  tip r, insuficienta gonadica+ alte afectiuni AI: anemie Biermer, vitiligo, etc.

  Eliopatoeeni; nbl troi endocrineo Sindroame tumorale- cel mai frecvent hipofizare, tiroidiene sau

  paratiroidiene- majoritatea benigne, pot evolua cu hipersecretie

  hormonala /insuficienta prin compresie (t.hipofizare)

  - Neoplazii endocrine multiple:M ENr: H iperparatiroidism, angiofi broame, tumori

  enteropancreatice, tumori hipofi zare, carcinoideMEN zA: Carcinom medular + feocromocitom +

  HPTHMEN zB: Carcinom medular + feocromocitom +

  neurinoame mucoase + status marfanoid