Cvecarstvo Tekst

  • View
    402

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

I

1

: 1.2. 2.1 Paprati 1. Adiantum capilus veneris 2. Asplenium nidus avis 3. Nephrolepis exaltata 4. Platycerium sp. 2.2 Bromeliaceae 5. Tillandsia usneoides 6. Aechmea fasciata 7. Billbergia nutans 8. Vriesea splendens 9. Guzmania lingulata 10. Ananas comosus 2.3 Palme 11. Areca lutescens 12. Phoenix canariensis 13. Chamaedorea elegans 14. Chamaerops humilis 2.4. Fikusi 15. Ficus elastica 16. Ficus lyrata 17. Ficus pumila 18. Ficus alii 19. Ficus benjamina 2.5.Aralije 20. Fatsia japonica 21. Fatshedera lizei 22. Schefflera arboricola 23. Dizygotheca elegantissima 2.6. Kozlaci 24. Anthurium crystallinum 25. Alocasia macrorrhiza 26. Alocasia amazonica 27. Caladium bicolor 28. Crassula ovata 29. Dieffenbachia sp. 30. Monstera deliciosa 31. Philodendron bipinnatifidum 32. Philodendron erubescens 33. Philodendron panduriforme 34. Philodendron scandens. 35. Syngonium podophyllum 36. Scindapsus aureus 37. Zamioculcas zamiifolia

2

2.7.Ostale lisno-dekorativne 38. Aspidistra elatior 39. Aloe arborescens 40. Agave americana 41. Asparagus plumosus 42. Asparagus sprengeri 43. Beaucarnea recurvata 44. Begonia rex 45. Begonia masoniana 46. Begonia corallina 47. Begonia ricinifolia 48. Begonia erythrophylla 49. Chlorophytum comosum 50. Codiaeum variegatum 51. Coleus blumei 52. Cyperus alternifolius 53. Cordyline terminalis 54. Cissus antarctica 55. Cissus rhombifolia 56. Dracaena fragrans 57. Dracaena marginata 58. Maranta leuconeura `Erythroneura' 59. Euphorbia milli 63. Euphorbia pulcherrima 64. Euphorbia tirucalli 65. Fittonia sp. 66. Sansevieria trifasciata 67. S. trifasciata `Hahnii' 68. Tradescantia zebrina 69. Tradescantia purpurea 70. Tradescantia albiflora 71. Pilea cadierei 72. Pilea peperomioides 73. Yucca elephantipes

3. 3.1.Abutilon sp. 3.2.Acalypha hispida 3.3.Achimenes sp. 3.4.Aphelandra squarrosa 3.5.Begonia sp. 3.6.Calceolaria hybrida 3.7.Capsicum annuum 3.8.Camelia japonica 3.9.Cineraria hybrida 3.10.Citrus sp. 3.11.Cyclamen persicum 3.12.Chrysanthemum indicum

3

3.13.Episcia sp. 3.14.Fuchsia hybrida 3.15.Gardenia sp. 3.16.Gloxinia hybrida 3.17.Gerbera jameson 3.18.Hibiscus rosa sinensis 3.19.Hoya carnosa 3.20.Impatiens sp. 3.21.Kalanchoe sp. 3.22.Nerium oleander 3.23.Oxalis sp. 3.24.Passiflora coreluea 3.25.Primula obconica 3.26.Pelargonium sp. 3.27.Rhododendron 3.28.Saintpaulia ionantha 3.29.Saxifraga stolonifera

CVETNO DEKORATIVNE I LISNO DEKORATIVNE VRSTE - DODATAK 4. GAJENJE I NEGA BILJAKA U ENTERIJERU 4.1. Supstrati za gajenje biljaka 4.2. Posude za gajenje biljaka u enterijeru 4.3. Presaivanje biljaka 4.4. Svetlost 4.5. Temperatura 4.6. Provetravanje 4.7.Vlanost vazduha 4.8. Odravanje 4.8.1. Zalivanje 4.8.2. ubrenje 4.8.3. Nega biljaka 4.9. Orezivanje biljaka 4.10.ienje 4.11.Povezivanje i postavljanje oslonaca 4.12.Problemi pri uzgajanju biljaka 4.13. Biljke zimi 4.14. tetoine biljaka u enterijeru

4

4.15. Bolesti biljaka u enterijeru 5. KORIENJE I RASPORED BILJAKA U ENTERIJERU

5

1. , , , . , . , , , , . , . , . , . , . , , , . , . O , ,, , , , , , , , . . . , , . . . , . .

6

2. Paprati Danas postoji oko 12 000 vrsta paprati koje rastu na svim kontinetima, izuzev na Antartiku, mada su rasle i tamo pre nekih 200 miliona godina, sudei po fosilnim ostacima. Veina paprati je poreklom iz tropskih predela i za rast su im potrebni toplota i visoka relativna vlanost vazduha. Veliki broj vrsta raste i u podrujima sa umerenom ili kontinentalnom klimom, Severna Amerika, Evropa, Azija, kao i u zemljama june hemisfere, Australija, Novi Zeland itd. Gajenje paprati je bilo popularno u Engleskoj, u viktorijanskom periodu, da bi povratilo svoju popularnost negde polovinom prolog veka, kad se hibridizacijom i selekcijom dobijaju i novi hibridi. Paprati nemaju cvet i razmnoavaju se sporama Shodno tome, paprati gajimo iskljuivo kao lisnodekorativne vrste. Njihovi listovi mogu biti razliitog oblika, veliine i teksture. Neki listovi su jednostavnog oblika kao kod Phyllitis scolopendrium, dok su neki na primer jako renjeviti, gotovo konasti, npr. kod Polystichum setiferum. Prilikom gajenja paprati, neophodno je voditi rauna o supstratu, svetlosti i vodi. Pri tom, najvanije je obratiti panju na zahteve biljke za odreenom temperaturom, to zavisi od vrste, pa i sorte koja se gaji. Supstrat koji pogoduje veini paprati obino se sastoji iz treseta, sterilnog komposta i peska i/ili perlita. Ovakvom zemljitu se moe dodati i malo krupnijeg ljunka. Posude u kojima se gaje paprati obavezno na dnu moraju imati drenani sloj (ljunak). Veina vrsta zahteva osrednju ili dobru osvetljenost, ali im nikako ne pogoduje direktna suneva svetlost. To znai da je paprati najbolje gajiti u prostorijama koje su orijentisane ka istoku ili ak severu. Ukoliko je prostorija okrenuta ka jugu ili zapadu, posudu sa biljkom ne treba postavljati uz sam prozor ili treba obezbediti odgovarajuu zasenu (zavesa, roletne). Papratima ne odgovara suv vazduh, to moe biti problem u prostorijama sa centralnim grejanjem. Takoe, ne odgovara im ni promaja ili nagle temperaturne promene. Na primer, ukoliko se nalaze pored prozora koji se otvara zimi radi provetravanja, hladan vazduh tada moe otetiti biljke. Najei problemi prilikom gajenja paprati su posledica nepravilnog zalivanja. Pri tom se ee deava da biljke propadaju zbog vika vode nego zbog njenog nedostatka. Paprati treba obilno zaliti, pustiti da se viak vode ocedi, i ponoviti zalivanje tek kada se povrina zemljita osui. Ako se supstrat suvie brzo osui, mogue je da je biljka prerasla saksiju (najvei deo zauzima korenov sistem, a supstrata gotovo da nema), pa je onda treb a presaditi u veu. Mnoge paprati (Adiantum, npr.) zahtevaju visoku relativnu vlanost vazduha, to moe biti problem kod gajenja. Zbog toga se preporuuje da se saksija postavi na tanjiri napunjen ljunkom i vodom. Mogue je postaviti i vie biljaka blizu, jedna do druge, kako bi gusto sklopljeno lie zadravalo vlagu koja nastaje transpiracijom. Ne treba ih oroavati. Pojedini autori preporuuju oroavanje paprati kao redovnu meru nege, meutim treba voditi rauna da ukoliko se kapljice vode zadre na listovima, moe

7

doi do pojave ra i trulei. To je est sluaj kod Adiantum-a ili kod sorti Nephrolepis-a sa kovrdavim listovima. Prihranjivanje paprati treba vriti obazrivo, a ubrivo treba dodavati u upola manjoj koncentraciji u odnosu na onu koja se inae dodaje lisnodekorativnim biljkama. Paprati imaju relativno slab korenov sistem i suvie visoka koncentracija hranljivih materija bi ga otetila. Kao alternativa moe se koristiti folijarno prihranjivanje. Od ostalih mera nege, redovno treba uklanjati suve i stare listove, naroito ako je biljka gusto razranata, pa svi listovi nemaju dovoljno svetlosti. Nije poznato da spore paprati izazivaju alergiju kod ljudi.

Najee gajene vrste paprati u enterijeru Rod Adiantum (Pteridaceae) Engleski naziv: Maidenhair ferns (devojaka kosa) Ime roda potie od grke rei ''adiantos'', to znai ''prosuti vodu'' ili ''ne moe se pokvasiti'' to se odnosi na karakteristike listova da ne zadravaju kapljice vode na sebi. Naravno, ovo je osobina samo nekih vrsta ovog roda. Poreklo domaeg naziva vrste ponekad je u vezi sa nekim legendama koje se zasnivaju na slinosti korenova i stabljika sa pramenovima duge kose. Tako, na primer, u Nemakoj postoji pria o mladiu koji se pretvorio u vuka, nakon ega se devojka koja ga je volela bacila sa litice. Dok je padala, njena crna kosa se zaplela u bunje i pretvorila u koren iz koga se razvila ova paprat. Pojedine vrste iz ovog roda su neki narodi koristili kao lekovite (za oboljenja koe, astmu itd.), ili u narodnoj kozmetici (alkalna svojstva, u kombinaciji sa mau su pravili sapun). Mnoge vrste ovog roda su poznate i esto se gaje, kako u enterijeru, tako i u eksterijeru. Ovom rodu pripada oko 150 do 200 vrsta rasprostranjenih irom sveta, na razliitim stanitima. Zbog toga se brojne vrste i kultivari ovog roda mogu nai u sobnim uslovima (ukoliko su osetljive na mraz), ali i u batama i vrtovima u predelima sa umerenom klimom. Ovaj rod se karakterie listovima koji imaju sjajne, lomljive stabljike, u nijansama crne, plave ili smee boje, a liske su nene, tanke, zelene boje, renjevite po obodu sa klinastim ili pravougaonim renjevima. Lepezaste, horizontalno postavljene liske su karakteristika familije, i javljaju se kod veine vrsta. U enterijeru im odgovara svetao poloaj, ali nikako direktno sunce. Obzirom da se vremenom stabljike razvijaju u pravcu svetlosti, kao i kod drugih vrsta, posudu sa biljkom je potrebno povremeno okrenuti kako bi razvoj izdanaka i oblik bokora bio pravilan. Takoe, treba voditi rauna da biljka bude zatiena od promaje ili da ne bude direktno izloena strujanju vazduha iz klima ureaja i sl. Vrstama ovog roda ne odgovara da budu u posudama koje su znatno vee od korenove bale. Treba ih presaivati u posudu malo veu od prethodne, tako da ne bude vie od oko 2 cm sveeg supstrata oko starog busena. Prihranjivanje treba sprovoditi oprezno, dosta razblaenim rastvorom ubriva, u malim koliinama, u periodu vegetacije. Ukoliko se ne razvijaju novi listovi, u periodu mirovanja biljke, prihranu treba obustaviti. Ne treba koristiti spororazlaua ubriva.

8

Zalivanje takoe treba sprovoditi paljivo i umereno. Vrste ovog roda najee propadaju zbog prekomernog zalivanja. Voda koja se zadrava u posudi poveava kiselost supstrata, zbog ega treba zalivati tek kada je povrina zemljita suva i pustiti da se viak vode ocedi (proveriti da li voda otie iz posude, da se odvod nije zapuio). Naravno, ne treba dozvoliti ni da se listovi osue, jer nee doi do njihove rehidrat