Cvn jaarverslag 2014

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CVN Jaarverslag 2014 - Overzicht van activiteiten van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland in 2014

Transcript

 • CVN Jaarverslag 2014

  Overzicht van activiteiten van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland

  in 2014

  Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland Brussel, maart 2015

 • Pagina 2 van 55

  Inhoudsopgave Voorwoord .......................................................................................................................................... 2

  Deel 1: 2014 in vogelvlucht .................................................................................................................. 3 Adviespraktijk ................................................................................................................................. 4

  FotoPLUS ................................................................................................................................................. 4 CVN-SCAN ................................................................................................................................................ 4 Atlas voor Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking ...................................................................... 5

  Partners, samenwerkingsverbanden en netwerk .............................................................................. 6 Samenwerking Taalunie .......................................................................................................................... 6 Samenwerking met deBuren ................................................................................................................... 6 Samenwerking De Brakke Grond ............................................................................................................. 7 Collega adviesraden ................................................................................................................................ 7 Bilaterale verbinding onderwijsinstellingen ............................................................................................ 7

  Communicatie ................................................................................................................................. 9 Sociale media ........................................................................................................................................... 9

  Nawoord ........................................................................................................................................10 Vlaams Nederlands Fonds voor Culturele Samenwerking .................................................................... 10

  Over CVN........................................................................................................................................11 Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland ........................................................................................... 11 Opdracht ................................................................................................................................................ 11 De organisatie in 2014 ........................................................................................................................... 12 Financin ............................................................................................................................................... 15

  Deel 2: Inhoudelijk jaarverslag, Integraal verslag van de CVN-activiteiten in 2014 ................................16 FotoPLUS ........................................................................................................................................17

  Podiumkunsten ..................................................................................................................................... 18 Sociaal-Cultureel werk ........................................................................................................................... 23 Taal en Letteren ..................................................................................................................................... 25 Creatieve Industrie ................................................................................................................................ 27 Meesters ................................................................................................................................................ 29 Vlaams-Nederlandse cijfers en data-ontsluiting ................................................................................... 31

  Jong Lagerhuis van de Lage Landen .................................................................................................34 Bilateraal overleg culturele attachs ...............................................................................................35

  Deel 3: Bijlagen ..................................................................................................................................37 Bijlage 1: Persbericht: Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland geeft mandaat terug ....37 Bijlage 2: Nieuwe opzet CVN ...........................................................................................................38 Bijlage 3: Verslagen Expertmeetings ................................................................................................39 Bijlage 4: CVN Bronnenlijst ..............................................................................................................53

  Taal en Letteren ..................................................................................................................................... 53 Creatieve Industrie ................................................................................................................................ 55 Podiumkunsten ..................................................................................................................................... 57 Sociaal-Cultureel werk ........................................................................................................................... 60 Meesters ................................................................................................................................................ 62 Vlaams-Nederlandse cijfers en data-ontsluiting ................................................................................... 63 Relevant beleidskader ........................................................................................................................... 65

  Contactgegevens ................................................................................................................................67

  Colofon ..............................................................................................................................................68

 • Pagina 2 van 55

  Voorwoord

  CVN schrijft dit jaarverslag op een bijzonder moment. Het is 2015, het jaar waarin het 20-jarig Cultureel

  Verdrag tussen Vlaanderen en Nederland wordt gevierd middels het programma BesteBuren, dat intussen

  zo schitterend is losgebarsten.

  Het is ook een periode van transitie. De Commissie CVN heeft recent collectief haar mandaat

  teruggegeven, zie het persbericht in bijlage 1, en de overheden hebben een nieuwe opzet aangekondigd,

  zie bijlage 2.

  In 2014 werden geen adviesaanvragen ontvangen. Wel werd een al eerder ingezette discussie tussen de

  Commissie en de overheden gevoerd over de positionering en mandaat van CVN, en de wederzijdse

  verwachtingen over de CVN-adviespraktijk.

  "De Commissie voelde ultiem onvoldoende steun en draagvlak vanuit de overheden. De adviserende

  kwaliteiten van de Commissie werden daardoor slechts zeer ten dele benut. Daarbij reikten, mede door de

  steeds smallere taakstelling en financile ruimte, de ambities van de leden verder dan de mogelijkheden

  die de opdrachtgevers boden."

  Dit heeft de werking van CVN en haar secretariaat niet vergemakkelijkt.

  Ondanks dat is er in 2014 veel werk verzet rond de opvolging van de adviezen 2013. Dat kreeg vorm in

  FotoPLUS, de toekomstgerichte verdieping van de Foto van 20 jaar Vlaams- Nederlandse culturele

  samenwerking, als aangekondigd in haar advies over de Viering van het 20 jarig Verdrag.

  CVN wenst op deze plek iedereen die daaraan heeft bijgedragen nadrukkelijk haar erkentelijkheid uit te

  spreken.

  Dit inhoudelijk jaarverslag staat naast verantwoording vooral ook in het teken van kennisoverdracht. CVN

  vindt het van belang dat alle investeringen van derden, en dat waren er velen, wordt rechtgedaan, en dat

  de ontvangen verzamelde deskundigheid en kennis wordt vastgelegd om verder te kunnen bouwen aan

  de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking.

  CVN heeft er voor gekozen dit jaarverslag bij wijze van overdracht uit te breiden met een inhoudelijk luik

  waarin uitzonderlijk ook tussentijdse resultaten worden weergegeven.

  Deze tussentijdse resultaten zijn in wisselende fase van ontwikkeling, en vervolgactie is gewenst. Het

  huidige CVN kan niet verder werken aan de afronding ervan, en stelt het hier en via de website

  beschikbaar aan de collega instellingen, beleidsmakers en de Vlaams-Nederlandse culturele sector.

  "CVN hecht een onverminderd belang aan het voortbestaan van een onafhankelijk adviesorgaan dat de

  samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland beleidsmatig in goede banen houdt, en maakt graag

  plaats voor nieuwe structuren en afspraken die dit kunnen bewerkstelligen.

  De taakvelden van het Verdrag hebben immers nog niets aan actualiteit ingeboet."

  CVN, Maart 2015

 • Pagina 3 van 55

  Deel 1: 2014 in vogelvlucht

 • Jaarverslag Commissie Cultureel Verdrag 2014

  Pagina 4 van 68