Cymraeg for Kids Songbook - . Cymraeg i Blant Mae Cymraeg i Blant yn cynnig pob math o weithgareddau hwyliog i blant a’u teuluoedd, gan gynnwys sesiynau tylino

 • View
  232

 • Download
  10

Embed Size (px)

Transcript

 • LLYFR CANEUONCYMRAEG I BLANT

  CYMRAEG FOR KIDS

  SONGBOOK

 • Cymraeg i BlantMae Cymraeg i Blant yn cynnig pob math o weithgareddau hwyliog i blant au teuluoedd, gan gynnwys sesiynau tylino babi a ioga babi, a grwpiau stori a chn. Mae gwybodaeth am y gweithgareddau hyn, a chefnogaeth bellach i dy helpu i ddefnyddio Cymraeg gyda dy blentyn, ar gael ar llyw.cymru/cymraegiblant neu chwilia am Cymraeg i Blant ar Facebook. Cymraeg for KidsCymraeg for Kids offers a wide range of fun activities for children and their families, including baby massage and baby yoga sessions, and story and song groups. You dont need to be able to speak Welsh to attend theres a warm welcome for everybody, and the sessions will also help build your confidence to use Welsh with your child. For information about these activities and further support to help you use Welsh with your child, visit gov.wales/cymraegforkids or search for Cymraeg i Blant on Facebook. Mae gwybodaeth am gyrsiau Cymraeg i Oedolion ar gael ar dysgucymraeg.cymru For information about Welsh for Adults courses, visit learnwelsh.cymru

 • Bore da ffrindiau

  Bore da ffrindiau, sut wyt ti?Bore da ffrindiau, sut wyt ti?Bore da ffrindiau, sut wyt ti?Da iawn diolch.

 • Lliwiaur enfys

  Coch a melyn a pinc a gwyrdd,porffor ac oren a glas.

  Dyma liwiaur enfys, lliwiaur enfys,lliwiaur enfys hardd.

 • Adeiladu t bach

  Adeiladu t bach, un, dau, tri,to ar ei ben a dyna ni.Edrych mewn trwyr ffenest, beth welwn ni?Llygoden bach yn cysgu ..... Sh! Da chi.

  Llygoden bach yn cysgu yn y t ..... Shhhhhhh!BW!!Llygoden bach yn deffro, i ffwrdd hi.

 • Cytseiniaid Consonantsc as in carch as in Bach, Lochdd as in thef as in vaseff as in daffodilg as in garden ng as in gang, Kung Full to produce this sound, place tip of tongue against your upper palate and breathe out! ph as in photographr as in rowrh sound the Welsh r and breathe out!th as in think

  Llafariaid Vowelsa as in care as in therei as in treeo as in pot u as in beenw as in zooy can either be sound in pub or tin

  Sut wyt tin dweud...?How do you say...?

  Cytseiniaid Consonantsc as in carch as in Bach, Lochdd as in thef as in vaseff as in daffodilg as in garden ng as in gang, Kung Full to produce this sound, place tip of tongue against your upper palate and breathe out! ph as in photographr as in rowrh sound the Welsh r and breathe out!th as in think

  Llafariaid Vowelsa as in care as in therei as in treeo as in pot u as in beenw as in zooy can either be sound in pub or tin

  Sut wyt tin dweud...?How do you say...?

  Clap, clap

  Clap, clap, un, dau, tri,Clap, clap, un, dau, tri,Clap, clap, un, dau, tri,Troi a throi ein dwylo.Tap, tap, un, dau, tri,Tap, tap, un, dau, tri,Tap, tap, un, dau, tri,Troi a throi ein dwylo.Sws, sws, un, dau, tri,Sws, sws, un, dau, tri,Sws, sws, un, dau, tri,Troi a throi ein dwylo.

 • Cytseiniaid Consonantsc as in carch as in Bach, Lochdd as in thef as in vaseff as in daffodilg as in garden ng as in gang, Kung Full to produce this sound, place tip of tongue against your upper palate and breathe out! ph as in photographr as in rowrh sound the Welsh r and breathe out!th as in think

  Llafariaid Vowelsa as in care as in therei as in treeo as in pot u as in beenw as in zooy can either be sound in pub or tin

  Sut wyt tin dweud...?How do you say...?

  Cytseiniaid Consonantsc as in carch as in Bach, Lochdd as in thef as in vaseff as in daffodilg as in garden ng as in gang, Kung Full to produce this sound, place tip of tongue against your upper palate and breathe out! ph as in photographr as in rowrh sound the Welsh r and breathe out!th as in think

  Llafariaid Vowelsa as in care as in therei as in treeo as in pot u as in beenw as in zooy can either be sound in pub or tin

  Sut wyt tin dweud...?How do you say...?

  WG33580 OGLHawlfraint y Goron 2018, Llywodraeth Cymru / Crown copyright 2018, Welsh GovernmentPrint ISBN: 978-1-78903-377-9 Digidol / Digital ISBN: 978-1-78903-386-1

 • llyw.cymru/cymraegiblantgov.wales/cymraegforkids @cymraegforkids Cymraeg i Blant