?_D  Web viewMicrosoft Word’de dosya açma, metin biçimlendirme ... iletişimde bilgi teknolojileri ve medya, ... Sosyal Güvenlik Hukuku: Temel ilke ve kavramları, kurumsal

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

SELUK NVERSTES

SOSYAL BLMLER MESLEK YKSEKOKULU

LOJSTK PROGRAMI DERS ERKLER 2013-2014

I.DNEM

(5139172/5140172) TRKDL-I (2+0)

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatndaki yeri ve nemi. Dil - kltr ilgisi, Trk dilinin dnya dilleri arasndaki yeri, Trk dilinin gelimesi ve tarih devirleri (ksaca), Trk dilinin bugnk durumu ve yaylma alanlar Trkede sesler ve snflandrlmas, Trkenin ses zellikleri, Ses bilgisiyle ilgili kurallar, Hece bilgisi, Yazm kurallar ve uygulamas (Sesler ve eklerle ilgili kurallar), Yazm kurallar ve uygulamas, (Ayr ve bitiik yazl, zel isimlerin imls), Noktalama iaretleri ve uygulamas, Yapm ekleri ve uygulamas(simden isim yapma, isimden fiil yapma ekleri), Yapm ekleri ve uygulamas (Fiilden isim yapma, fiilden fiil yapma ekleri, Trkede isim ve fiil ekimleri, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler.

(5139171/5140171) ATATRK LKELER VE NKILP TARH I (2-0)

Devlet yapmz ve inklp kavramlarnn anlatlmas. Atatrk lkelerinin yorumlanmas. Trkiye ve Trk dnyas, Fransz htilali, Osmanl Islahat hareketleri, Tanzimat, merutiyetler, fikir akmlar, Trablusgarp, Balkan Muharebeleri, Birinci Dnya Sava, Osmanlnn paylalmasyla ilgili anlamalar, Mtareke ve Milli Mcadele dnemine Giri.

(5139170/5140170) YABANCI DL- I (3+0)

Dersin amac rencilere ilk senelerinde ngilizce hakknda bilgi vermek, nemini anlatmak ve ngilizcenin derinliklerine ulatrmaktr. ngilizce dili gramer yaps ve altrmalar, altrmalarda geen belli bal kelimelerin mzikle retilmesi, fiziksel aktiviteler ve oyunlar, yabanc dil motivasyon unsurlar.

(5139161/5140161) OFS PROGRAMLARI- I (2+1)

Bilgisayarn tarihi geliimi, bilgisayarn alma sisteminin anlalmas, yazlm ve donanm yaplarnn analizi, iletim sistemi kullanm. Microsoft Wordde dosya ama, metin biimlendirme, zel simgeler, kenarlklar, kelime bulma, tablolar, kopyalama, sayfa yaps, dzeltme, nesne ekleme, izim yapma, ara ubuklarnn kullanlmas, yazdrma seenekleri, zgemi hazrlama.

(5139162/5140162) GENEL LETME (3+0)

letmenin temel kavramlar, tarihsel geliimi, iletmelerin kurulu almalar, snflandrlmas, hukuki ekilleri, iletmelerin byklkleri ve fonksiyonlar; ynetim ve organizasyon, finansman, pazarlama, insan kaynaklar, retim, halkla ilikiler, AR- GE gibi konular ile iletmenin evre ilikileri ile ilgili konular oluturmaktadr. Ayrca derste bir takm analizlerle uygulamal rnek olay almalar yer almaktadr.

(5139163/ 5140163) GENEL EKONOM (3+0)

Ekonominin tanm, ekonomik sistemlerin zellikleri, arz, talep ve piyasa dengesinin oluumu, fayda analizi, tketici teorisi, retici teorisi, maliyet analizi, piyasa trleri, ksa ve uzun dnemde piyasa analizleri, genel denge, oyun teorisi, milli gelirin tanm ve hesaplama yntemleri, mal piyasas, para piyasas, makro ekonomik denge, uluslararas ekonomi, emek piyasas ve ekonomik byme konular oluturmaktadr.

(5139164/ 5140164) LOJSTK YNETM (3+0)

Lojistiin tanm, lojistik sektrnn Trkiyede ve Dnyada douu ve geliimi, amalar, faaliyetleri, kara-deniz-hava-demiryolu tamacl, gmrk ve sigortalama, sektrde yaanan eksikliklere ilikin rnek vakalar anlatlmaktadr.

(5139165/ 5140165) GENEL MUHASEBE (3+0)

Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanyabilme. Finansal tablolardan bilano ve gelir tablosu dzenleme ile ilgili temel ilkeleri kavrayabilme. Bilano ve gelir tablosu hesaplarnn ileyiini kavrayarak geici mizan dzenleyebilme.

(5139166/5140166) TEMEL HUKUK (3+0)

Toplumsal dzen kurallar, hukukun dierlerinden fark, hukuk kavramnn anlam,hukukun yaptrmlar, pozitif hukukun kaynaklar, pozitif hukukun blmleri; Kamu hukukudallar(Anayasa Hukuku, dare Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, Genel Kamu Hukuku,Yarglama Hukuku), zel hukuk dallar(Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Fikri MlkiyetHukuku), Karma hukuk dallar(Medeni Usul Hukuku, cra ve flas Hukuku, Hukuku)

MATEMATK ( 3 + 0 )

Bu dersin ana hedefi, renciyi mesleki alannda karlalan konular analitik olarak dnmeye hazrlamak, bu alanda karlalan problemlere zm nerileri getirmede farkl yaklamlar ve yntemlerden yararlanabilme becerisini kazandrmaktr. Fonksiyon kavram, birinci ve ikinci dereceden denklemler, Dorusal ve parabol fonksiyonlar, Dorusal ve parabol fonksiyonlarn grafik izimleri, Dorusal ve parabol fonksiyonlarn iletme biliminde uygulamalar, Eitsizlik Sistemleri, Logaritma kavram, Logaritmal denklemler, Logaritma fonksiyonu, Logaritma fonksiyonunun grafii.

II.DNEM

(5139272 /5140272) TRKDL-II (2+0)

Zarflarn ve edatlarn Trkede kullanl ekilleri Cmle bilgisi (Trkede kelime gruplar) Cmlenin unsurlar, cmle tahlili ve uygulamas Cmle tahlili ve uygulamas; cmle tekili Szl kompozisyon trleri ve uygulamas Konuma plan, hazrlkl konumalar Gzel konuma kurallar Hazrlksz konuma eitleri ve uygulamalar Kompozisyonda anlatm ekilleri ve uygulamas Yazl kompozisyon trleri ve uygulamas (Olay yazlar) Yazl kompozisyon trleri ve uygulamas(Dnce yazlar ve dierleri) Anlatm ve cmle bozukluklar ve bunlarn dzeltilmesi Anlatm ve cmle bozukluklar ve bunlarn dzeltilmesi lm yazlarn hazrlanmasnda uyulacak kurallar lm yaz rnekleri inceleme Edebiyat ve dnce dnyasyla ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamalar Retorik uygulamalar (Trk ve dnya edebiyatlarndan ve dnce tarihinden seilmi rnek metinlere dayanlarak rencinin doru ve gzel konuma ve yazma yeteneinin gelitirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamalar)

(5139271/514271) ATATRK LKELER VE NKILAP TARH II (2-0)

Mustafa Kemal Paann Samsuna gemesi ve Trk Milletinin inisiyatifi eline almas, Kongreler, Kuva-yi Milliye ve Dzenli Ordularn kurulmas, askeri harektlar, Saltanatn kaldrlmas, Lozan Antlamas Cumhuriyetin ilan ve Hilafetin lav. nklplar, Atatrk ilkeleri, Cumhuriyetin ilk yllarndaki i siyas ve ekonomik gelimeler, D politik gelimeler

(5139270/5139270) YABANCIDL-II (2+0)

Dersin amac Yabanc Dil I dersinde renilen konularla beraber daha fazla konuyu harmanlayp rencilerin pekitirmelerini salamaktr. Bu dnem gramer konularyla birlikte daha ok ingilizce metinler zerinden gidilerek okuma anlama ve yorumlama aktiviteleri , metinlere bal olarak yazma ve konuma aktiviteleri de bulunmaktadr.

(5139261/5140261) OFS PROGRAMLARI-II (3+0)

Power Point programna giri, slayt ve sunularla alma, sunularn biimlendirilmesi, slaytlarda animasyon, sunu grnmleri, slaytlarda renk dzenleri, slaytlarda sayfa yaps, ara ubuklarnn kullanlmas, Excele giri, alma sayfalar, hcrelerin biimlendirilmesi, hcre aklamalar, veri sistemi ile alma, grafikler, dosya ilemleri, sayfa yaps, fonksiyonlar, Excel de izim, ara ubuklarnn kullanlmas.

(5139262 /5140262) DEPO YNETM SSTEMLER (3+0)

Gelecein lojistik sektr alanlarnn depo ynetimi ve envanter ynetimi ile ilgili temel ve gncel bilgilere sahip olmasn salamak, depo ve envater ynetimi ile ilgili temel sreleri yrtmekle ilgili yeterliliklerin kazandrlmasn salamak, ulusal ve uluslar aras sektrlerdeki uygulamalar tanmak; Depo ynetimine giri, depo operasyon ynetimi, depo fiziki yaps, raf sistemleri, depolamada kullanlan ara ve ekipmanlar, depo emniyeti, depo ynetiminde maliyet ve performans, antrepo ve antrepo trleri, sektrel depolama uygulamalar, stok ve envanter ynetimi ile ilgili tanm ve hesaplamalar ders ieriini kapsamaktadr.

(5139263/5140263) LOJSTK BLM SSTEMLER (3+0)

Lojistik sektrnde alacak olan nitelikli personelin bilgi sistemleri konusunda temel bilgilere sahip olmasn salamak, bilgi sistemleri ile ilgili temel sreleri yrtmekle ilgili yeterliliklerin kazandrlmasn salamak, uluslar aras alanda kullanlan sistemleri tanmak; Bilgi ve deiim ynetimi, lojistik bilgi sistemi ile ilgili tanmlar, iletmeye maliyet ve faydalar, lojistik bilgi sektr alt yaps, veri tabanlar, e-ticaret, e-lojistik ve kamu kurumlarnda uygulanan sistemler, CBS, RFID ve barkodlama uygulamalar, elektronik veri deiimi (EDI) ve karar destek sistemleri ders ieriini kapsamaktadr.

(5139277 / 5140277) LETME YNETM (3+0)

Ynetim ve organizasyon kavram ve tanmlar, ynetim biliminin douu ve tarihsel geliimi; ynetim dncesine bilimsel yaklamlar, ynetim, ynetici, mteebbis ve liderlik, klasik ve neo-klasik ynetim teorileri, modern ynetim teorisi, eitli organizasyon yaplar, organizasyon sreci, organizasyon el kitab ve nemi, ynetimin fonksiyonlar (planlama, rgtleme, yneltme, koordinasyon ve denetim fonksiyonu); post-modern rgtler ve ynetim yaklamlar; rgtlerde gruplar ve gruplarn ynetimi, atma ve atmann ynetimi, stres ve rgtsel stresin ynetimi, toplant ynetimi, vizyon ynetimi, misyon ve ynetimi ve renen organizasyon kavramlar ve bunlarn lojistik iletmelerindeki uygulamalar.

ED

EMEL DERSLER

(5139275/5140275) TCARET HUKUKU (3+0)

Ticaret Hukukunun esaslarn ve ilgili terimlerini kavrama, Ticaret Hukukunun Tanm, Ticaret Hukukunda Sistemler, Ticari letme, Gerek ve Tzel Kii Tacirler, Ticaret Sicili, Ticari , Tacir, Ticari Defterler, Faiz, Teselsl, Ticaret Unvan, Marka.

(5139276-5140276) LETM (3+0)

Bu derste, iletiim kavram, eitleri ve modelleri, iletiim kurma yollar, engelleri ve problemleri, rgtsel iletiim sresi, iletiimde bilgi teknolojileri ve medya, szel ve szsz iletiim, iletiim ve ikna yntemleri gibi konu balklar ele alnmaktadr.

ARET DL (3+0)

renci bu derste Trk aret Dili hakknda genel bilgi edinir. TD alfabesini, temel cmle yaplarn, evet-hayr sorularn, olumsuz cmleleri, zaman ve zamanla balantl sorular, saylar, soru szcklerini ve fiilleri renir ve bunlarla ilgili snfta bol rnekli altrmalar yapar. renci, temel dzeyde iaret dilini ve bu dilde tercme ederek, iitme engellilerle iletiim kurmay renir.

TOPLAM KALTE YNETM DERS ER (3+0)

Ders kapsamnda ncelikle ; kalitenin tanm ve tarihi geliimi, toplamkalite ynetim sistemi, temel eleri, toplam kalite ynetimini etkileyen temel faktrler ele alnacaktr. Ardndantoplam kalite ynetiminin organizasyon yaps, uygulanmas ve yararlanlan temel aralar, kalite maliyetle