4
G.141 2010_Aca_ca D.23. Model CV Experts_2010_Acadèmic 1/5 Curriculum Vitae Dades personals Nom Josep Maria Cognoms Nolla Brufau Nacionalitat Espanyola Formació acadèmica (Titulació, any i institució) Llicenciat en Història 1973 Universitat Autònoma de Barcelona Doctor en Història 1977 Universitat Autònoma de Barcelona Idiomes Valorar d’1 (nocions) a 5 (excel·lent) Llegit Parlat Escrit Català 5 5 5 Castellà 5 5 5 Anglès 3 3 3 Francès 3 5 4 Italià 3 5 3 Portuguès 3 3 3

D23A Model CV V1 2010 Acadèmic ca Josep Maria Nolla · PDF fileArqueologia del món romà, de l’antiguitat tardana i de l’alta edat mitjana; Història urbana de la ciutat de Girona

  • Upload
    vothien

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: D23A Model CV V1 2010 Acadèmic ca Josep Maria Nolla · PDF fileArqueologia del món romà, de l’antiguitat tardana i de l’alta edat mitjana; Història urbana de la ciutat de Girona

G.141

2010_Aca_ca

D.23. Model CV Experts_2010_Acadèmic 1/5

Curriculum Vitae Dades personals

Nom

Josep Maria

Cognoms

Nolla Brufau

Nacionalitat

Espanyola

Formació acadèmica (Titulació, any i institució)

Llicenciat en Història 1973 Universitat Autònoma

de Barcelona

Doctor en Història 1977 Universitat Autònoma de

Barcelona

Idiomes

Valorar d’1 (nocions) a 5 (excel·lent)

Llegit Parlat Escrit

Català 5 5 5

Castellà 5 5 5

Anglès 3 3 3

Francès 3 5 4

Italià 3 5 3

Portuguès 3 3 3

Page 2: D23A Model CV V1 2010 Acadèmic ca Josep Maria Nolla · PDF fileArqueologia del món romà, de l’antiguitat tardana i de l’alta edat mitjana; Història urbana de la ciutat de Girona

G.141

2010_Aca_ca

D.23. Model CV Experts_2010_Acadèmic 2/5

Personal acadèmic

Dades professionals

Categoria acadèmica: Catedràtic d’Universitat

Responsabilitat acadèmica actual

No

Sí Especificar Catedràtic d’Universitat

Institució

Universitat de Girona

Centre

Facultat de Lletres

Departament

Història i Història de l’Art

Camps de docència i recerca (especificar disciplina)

Humanitats

Ciències Socials

Ciències

Ciències de la Vida

Ciències Mèdiques i de la Salut

Enginyeria i Arquitectura

Experiència en recerca

Page 3: D23A Model CV V1 2010 Acadèmic ca Josep Maria Nolla · PDF fileArqueologia del món romà, de l’antiguitat tardana i de l’alta edat mitjana; Història urbana de la ciutat de Girona

G.141

2010_Aca_ca

D.23. Model CV Experts_2010_Acadèmic 3/5

Màxim 5 línies. Dades dels últims 10 anys (paraules clau de línies de recerca)

Arqueologia del món romà, de l’antiguitat tardana i de l’alta edat mitjana; Història urbana

de la ciutat de Girona.

- Ha sigut investigador principal en més de 30 projectes competitius.

- És autor de més de 40 llibres, més de 170 capítols de llibre i quasi un centenar

d’articles en revistes especialitzades.

Nombre de sexennis avaluats positivament:

Si es considera pertinent, indicar les 5 publicacions més rellevants

Nolla, J.M. i Casas, J. (1984). Carta arqueològica de les comarques de Girona. El poblament d'època romana al Nord-est de Catalunya, Girona.

Casas, J., Castanyer, P., Nolla, J.M. i Tremoleda, J. (1992). Ceràmiques comunes i de producció local d'època romana. I. Materials augustals i alto-imperials a les comarques orientals de Girona, Girona, (Sèrie Monogràfica, 12)

Nolla, J.M. i Sagrera, J. (1995). (amb la col·laboració de Ll. Palahí i D. Vivó, autors del capítol 4.1. Els precedants. L'edifici termal), Ciuitats Impuritanae coementeria. Les necròpolis tardanes de la Neàpolis. Estudi General, 15.

Canal, J., Canal, E., Nolla, J.M. i Sagrera, J. (2003). Girona, de Carlemany al feudalisme (785-1057). El trànsit de la ciutat antiga a l’època medieval, Girona, Ajuntament de Girona, (Història urbana de Girona. Reconstrucció cartogràfica, 5), 430 pàgines.

Nolla, J.M., Casas, J. i Santamaria, P. (curadors) (2005). In suo fundo. Els cementiris rurals de les antigues ciuitats d’Emporiae, Gerundae i Aquae Calidae. Estudi General, 25, Girona, 278 pàgines

Nolla, J.M., Casas, J. i Santamaria, P. (curadors) (2005). In suo fundo. Els cementiris rurals de les antigues ciuitats d’Emporiae, Gerundae i Aquae Calidae. Estudi General, 25, Girona, 278 pàgines

Burch, J., Garcia, G., Nolla, J.M., Palahí, L., Sagrera, J., Sureda, M., Vivó, D. i Miquel, I. (2006). Excavacions arqueològiques a la muntanya de Sant Julià de Ramis. 2. El castellum, Girona, 206 pàgines

Nolla, J.M., Palahí, L., Sagrera, J., Sureda, M., Canal, E., Garcia, G., Lloveras, M.J. i Canal, J. (2008). Del fòrum a la plaça de la Catedral. Evolució historicourbanística del sector septentional de la ciutat de Girona, Girona, 269 pàgines (Història urbana de Girona. Reconstrucció cartogràfica,8)

Experiència en docència

Màxim 10 línies. Dades dels últims 5 anys, indicant titulacions i nivell (grau, màster, doctorat)

Ha estat professor tant a la Universitat Autònoma com a la Universitat de Girona des de 1974

Nombre de quinquennis avaluats positivament: 6

Experiència en gestió

Màxim 10 línies. Càrrec i temporalitat

- Director de l’Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona (1999-

2002)

- Vicerector de Recerca en l’àmbit Social i Humanístic (des de 2002)

- Director dels Estudis Arquològics de l’àrea d’arqueologia de la Universitat de

Girona.

Page 4: D23A Model CV V1 2010 Acadèmic ca Josep Maria Nolla · PDF fileArqueologia del món romà, de l’antiguitat tardana i de l’alta edat mitjana; Història urbana de la ciutat de Girona

G.141

2010_Aca_ca

D.23. Model CV Experts_2010_Acadèmic 4/5

Experiència en el disseny de programes de formació

Màxim 10 línies

Experiència en avaluació de la qualitat

Indicar què s’ha avaluat, amb quin organisme i quan. Especificar si la participació va ser com a membre d’un comitè intern

(CAI) o d’un comitè extern (CAE) i el rol desenvolupat (president/a-secretari/a-vocal-metodòleg/a). Per ex. Institucions: nom

universitat / AQU / CAE / vocal / 2005

Institucions:

Titulacions:

Serveis:

Professorat:

Recerca:

Sistemes de qualitat:

Altres mèrits

Màxim 10 línies. Dades rellevants d’acord a un futur perfil d’avaluador/a

- Ha participat en 19 congressos.

- Ha dirigit 11 tesis doctorals

- Ha participat en més de 40 projectes I+D d’especial rellevància.

- Ha organitzar diverses Jornades i congressos.

- Director del grup Consolidat Arquologia romana i tardoantiga. Generalitat de

Catalunya (2004)

- Responsable de la Udg del grup d’Arquologia ”Xarxa temàtica sobre la Vaixella fina

d’importació i les seves imitacions a la Hispània Citerior en èpioca

tardorepublicana i altimperial: producció i comercialització.

-

-