Dac nhan tam

Embed Size (px)

Text of Dac nhan tam

 • Cng Ty Samsung Trn trng gi n bn cun sch ny.

  Phin bn ebook ny c thc hin theo bn quyn xut bn v pht hnh n bn

  ting Vit ca cng ty First News - Tr Vit vi s ti tr c quyn ca cng ty

  TNHH Samsung Electronics Vit Nam. Tc phm ny khng c chuyn dng

  sang bt k hnh thc no hay s dng cho bt k mc ch thng mi no.

 • in gi tng ngi bn thn yu nht ca ti - Homer Croy - ngi khng cn c quyn sch ny.

  C vn xut bnDOROTHY CARNEGIE

  Tr l xut bnTIN S TRIT HC ARTHUR R. PELL

  Nhng ngi thc h inNGUYN VN PHC - DNG NGC HN NGUYN CNG VINH - VNG BO LONG

  NGUYN TRNH KHNH LINH - PHM PH NGC TRAI

 • Quyn sch u tin v hay nht ca mi thi i a bn n thnh cng

  FIRST NEWS

  NH XUT BN TR

 • Revised &Updated Edition by Dale Carnegie &Dorothy Carnegie

  Copyright1936 by Dale Carnegie

  Copyright renewed 1964 by Dale Carnegie and Dorothy Carnegie.

  Revised edition 1983 by Donna Dale Carnegie and Dorothy Carnegie.

  ALL RIGHTS RESERVED.

  Vietnamese Edition copyright 2008 by First News Tri Viet.

  Published by arrangement with original publisher,

  Simon & Schuster, Inc. USA.

  Cng ty First News Tr Vit gi bn quyn xut bn v phthnh n bn ting Vit trn ton th gii theo hp ng chuyngiao bn quyn vi Simon & Schuster, Inc., Hoa K v gia nhDale Carnegie.

  Bt c s sao chp no khng c s ng ca First Newsv Simon & Schuster u l bt hp php v vi phm Lut Xutbn Vit Nam, Lut Bn quyn Quc t v Cng c Bo hBn quyn S hu Tr tu Berne.

  CNG TY VN HA SNG TO TR VIT FIRST NEWS

  11H Nguyn Th Minh Khai, Qun 1, TP. HCMTel: (84.8) 8227979 8227980 8233859 8233860Fax: (84.8) 8224560; Email: triviet@firstnews.com.vnWebsite: www.firstnews.com.vn

 • LI GII THIU

  elieve that you will succeed and you will!Tin rng thnh cng Bn s thnh cng!

  - Dale Carnegie

  c Nhn Tm How To Win Friends and InfluencePeople ca Dale Carnegie l quyn sch ni ting nht, bn chynht v c tm nh hng nht ca mi thi i. Tc phm c chuyn ng sang hu ht cc th ting trn th gii v cmt hng trm quc gia. y l quyn sch duy nht v thloi self-help lin tc ng u danh mc sch bn chy nht(Best-selling Books) do bo The New York Times bnh chn sut 10nm lin. Ring bn ting Anh ca sch bn c hn 15triu bn trn th gii. Tc phm c sc lan ta v cng rngln d bn i n bt c u, bt k quc gia no cng u cth nhn thy. Tc phm c nh gi l quyn sch u tinv hay nht, c nh hng lm thay i cuc i ca hng triungi trn th gii.

  5

 • Vit Nam, tc phm How to Win Friends and InfluencePeople ca Dale Carnegie c hn 50 nm gn b cng bnc Vit Nam qua bn dch c Nhn Tm ca hc gi NguynHin L v gip nhiu th h bn c Vit Nam thnh cngtrong cuc sng. Trong sut 50 nm y, How to Win Friendsand Influence People tng nhiu ln c nhng ngi con caDale chnh sa, b sung cho ph hp vi thi i mi. Rtnhiu v d, dn chng qu c c thay bng nhng cuchuyn mi, mang tnh thi i v ngha hn. V cngchnh l mong mun ca Dale Carnegie lc sinh thi. ng vnhng mong tc phm ca mnh c mt sc sng hp vi thi iv ngy cng lan ta, pht trin mi.

  Chnh v s cp nht mi ca tc phm cng nh khtkhao mang n cho c gi Vit Nam mt tc phm tht s gitr v ngh thut giao tip v chinh phc lng ngi, First News quyt nh mua bn quyn n bn mi nht v bin dch litc phm ni ting ny.

  c Nhn Tm - How to Win Friends and Influence Peoplec First News mua bn quyn ca Nh xut bn Simon &Schuster ca M. y l bn dch u tin v duy nht VitNam t trc n nay c bn quyn t nh xut bn gc v cs ng ca gia nh Dale Carnegie.

  Cng nh nhiu ngi tng chim nghim v thnhcng nh nhng trit l trong quyn sch ny, ng Phm PhNgc Trai, Ch tch v Tng Gim c PepsiCo, ng Dng,

  6

  HOW TO WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE

 • chia s cm nhn su sc ca mnh: c Nhn Tm khng nthun l cch c x ch c lng ngi. l mt trong nhngnhn thc hnh thnh nhn cch con ngi theo nhng chun gi trc a s ng v chia s. Trong cuc sng, c Nhn Tm thhin qua s quan tm, tn trng nhng ngi quanh ta v x hi mnhang sng. Trong kinh doanh, n th hin s cng bng (fairness) vt duy cng thng (win-win). Trch nhim vi cng ng, vi x hiqua s ng gp ca bn thn tng con ngi v doanh nghip, hiutheo c nhn tm, s khng cn l s c gng lm hi lng hocban pht m chnh l thc o nhn cch, l bn phn v trchnhim ca nhng ngi qun l v doanh nghip .

  Khng cn na khi nim gii hn c Nhn Tm l nghthut thu phc lng ngi, l lm cho tt c mi ngi yu mnmnh. c Nhn Tm ca thi i mi i hi s hin din caci Tm, ci Tm v ci Ti trong mi ngi chng ta. c NhnTm trong ngha cn c th c bng s hiu r bnthn, thnh tht vi chnh mnh, hiu bit v quan tm nnhng ngi xung quanh nhn ra v khi gi nhng timnng n khut ni h, gip h pht trin ln mt tm cao mi.y chnh l ngh thut cao nht v con ngi v chnh l ngha su sc nht c kt t nhng nguyn tc vng ca DaleCarnegie.

  ng cm vi mc ch tt p ca First News v mongmun gp phn pht trin nt vn ha ng x c Nhn Tm Vit Nam, Trng Doanh nhn c Nhn Tm - i dinchnh thc ca t chc Dale Carnegie ti Vit Nam ng

  7

  C N H N T M

 • hnh vi First News gii thiu quyn sch u tin v haynht mi thi i v ngh thut giao tip v ng x, quyn sch tng mang n thnh cng v hnh phc cho hng triu ngitrn khp th gii.

  Chn thnh chc cc bn s tm c nhng iu b chv thnh cng vi quyn sch c bit ny.

  - First News

  8

  HOW TO WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE

 • QUYN SCH CA MI THI I

  Khi xut bn ln u tin vo nm 1936, tc phm Howto Win Friends and Influence People ca Dale Carnegie ch in cnm nghn bn. C Dale Carnegie v nh xut bn Simon &Schuster u khng ng rng ngay khi pht hnh, quyn sch tr thnh mt hin tng ng kinh ngc trong ngnh xut bnHoa K. Simon & Schuster phi ti bn lin tc mi kp p ng nhu cu ca bn c. Trong sut nhiu thp k tip theo vcho n tn by gi, tc phm ny vn chim v tr s mt trongdanh mc sch bn chy nht v tr thnh mt s kin c mtkhng hai trong lch s ngnh xut bn th gii v c nh gil mt quyn sch c tm nh hng nht mi thi i.

  Dale Carnegie tng ni kim c mt triu -la cnd dng hn l sng to ra mt cm t ting Anh thng dng.How to win friends and influence people tr thnh mt cm

  9

 • t ni ting c s dng nhiu n mc chnh ngi to ra ncng khng ng n. Cm t ny v nhng gi tr trong tcphm ca Dale Carnegie c cp, trch dn, bn lun,ng dng trong v vn tnh hung khc nhau ca cuc sng.Tc phm c dch sang hn 45 ngn ng trn th gii. V,tht diu k, quyn sch cha bao gi b lc hu bi thi gian.Mi th h u cm nhn, khm ph t quyn sch cch t duy,cch ng x v cch sng mi m, th v v rt hu ch cho cucsng ca chnh mnh.

  Mt vn rt ng c nu ln: Ti sao phi nh gili mt tc phm m s thnh cng v ni ting ca n cminh chng qua thc tin ca mi thi i? Ti sao phi hini ha mt tc phm c xem l kinh in, l mt biutng vn ha ca nhn loi?

  tr li cu hi trn, trc ht chng ta cn hiu rngDale Carnegie dnh tm huyt c cuc i mnh vit nntc phm ny. How to Win Friends and Influence People cdng lm ti liu chnh cho cc bi ging v cc cuc ni chuynv Thut i nhn x th v giao tip hiu qu ca Dale Carnegiev nhng th h din gi sau ny. Cho n trc khi qua ivo nm 1955, ng vn khng ngng b sung v cp nhtnhng kinh nghim sng ca mnh vo tc phm ny trong miln ti bn quyn sch lun ph hp vi t duy ca thi imi. Dng nh khng ai nhy cm bng Dale Carnegie trongcm nhn v xu hng pht trin ca cc mi quan h v cucsng ni tm con ngi. Nu nh Dale Carnegie cn sng, chc

  10

  HOW TO WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE

 • chn ng s vn tip tc b sung, cp nht tc phm tmhuyt ca mnh lun ng hnh, sng mi vi thi gian.

  Tn tui ca nhiu nhn vt ni ting t trc nhng nm1930 tng c cp, trch dn trong cc ln xut bn trcca quyn sch ny khng cn quen thuc vi bn c ngy nayna. Mt s dn chng v v d minh ha lc hu vi hinti. Do , trong ln xut bn mi nht ny, chng ti cp nhtv b sung nhng v d, dn chng lm ni bt hn nhng tng tinh t, tm nhn v nhng kinh nghim c gi tr vnhhng ca Carnegie. Tht vy, Dale Carnegie vit nh ng ngh, ni v sng bng c tri tim mnh, mt tri tim chnthnh, giu lng trc n v lun trn y nhit huyt.

  Tng ngy, tng gi, hng triu ngi trn khp th giivn ang c tc phm bt h ny ca Carnegie. Quyn sch gip thay i cuc i ca rt nhiu ngi tt p hn. Chngti trn trng gii thiu vi bn c n bn cp nht mi ny vtin tng n s em li cho bn s thnh cng v hnh phctrong cuc sng.

  DOROTHY CARNEGIE

  11

  C N H N T M

 • LI TC GI DALE CARNEGIE

  C NHN TMRA I NH TH NO?

  Trong 35 nm u th k hai mi, cc nh xut bn M in trn 200.000 u sch khc nhau. Hu ht chng unhm chn v tht bi v doanh thu. Gim c mt trongnhng nh xut bn ln nht trn th gii cho ti bit rng dnh xut bn ca ng c by mi lm nm kinh nghimsong vn tht bi 7 trn 8 u sch in trong nm.

  Nh vy, ti sao ti vn quyt tm vit cun sch ny vsau khi hon tt, ti cn tm c c i c li rt nhiu ln?

  T nm 1912, ti ging dy ngh thut kinh doanh NewYork. Ban u, vi kinh nghim thc t, ti dy hc vin cch

  13

 • din thuyt trc cng chng. Sau , ti nhn thy cc hc vincn c hng dn cch din t hiu qu, c bit l nghthut ng x vi con ngi, trong kinh doanh cng nh giaotip x hi hng ngy. Ti ngh rng, chnh bn thn ti cngcn t nhn li mnh. Suy nghim v thi gian qua, ti tnhn thy bn thn c rt nhiu ln x s thiu t nh. Nucch y 20 nm m c c mt quyn sch dy cch ng xtt th c l ti khc i rt nhiu.

  C x sao cho p lng ngi nhng khng thit phnmnh l c mt ngh thut. iu i hi s nhy cm, tinht trong giao tip hng ngy, c bit l trong quan h kinhdoanh. iu ny ng vi tt c mi ngi thuc mi tng lp,giai cp trong x hi.

  Theo mt nghin cu c tin hnh di s bo tr caVin Carnegie th ngay c trong lnh vc k thut cng ngh,thnh cng v ti chnh ca mt ngi thng ch c 15% l dokh nng chuyn mn, 85% cn li ty thuc vo nhn cch, skho lo, t nh trong giao tip v kh nng qun l, lnh o.

  Trn 1.500 k s n vi cc lp hc do ti ging dyti Cu lc b cc k s Philadelphia v Vin K thut in HoaK. L do h n vi lp hc ny l v h nhn ra rng nhngngi c tr lng cao nht trong ngnh c kh khng phil nhng ngi thng tho nht v my mc m chnh l nhngngi c trnh k thut kt hp vi kh nng giao tip thngminh v tinh t, c kh nng lnh o, bit khi dy lng nhit

  14

  HOW TO WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE

 • tnh v bit ng vin mi ngi mt cch tt nht. Rockefellercng tng ni rng: Nu c th mua c kh nng i nhn xth th ti sn sng dc ht hu bao ca mnh v y chnh l