ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ictu.edu.vn/attachments/article/883/CDR-

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

 • 1

  I HC THI NGUYNTRNG I HC CNG NGH THNG TIN V TRUYN THNG

  S:589/ Q-HCNTT&TT

  CNG HA X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phc

  Thi Nguyn, ngy 21 thng 8 nm 2012

  QUYT NHV vic ban hnh Chun u ra cho cc ngnh o to

  bc i hc h Chnh quy tp trung

  HIU TRNG TRNG I HC CNG NGH THNG TIN V TRUYN THNG

  Cn c Quyt nh s 468/Q-TTg ngy 30 thng 3 nm 2011 ca Th tng Chnh ph v vic thnh lp Trng i hc Cng ngh Thng tin v Truyn thng thuc i hc Thi Nguyn;

  Cn c Quy nh v c cu t chc, chc nng, nhim v ca cc n v thuc Trng i hc Cng ngh Thng tin v Truyn thng ban hnh theo Quyt nh s 379/Q-HCNTT&TT ngy 28 thng 9 nm 2011 ca Hiu trng Trng i hc Cng ngh Thng tin v Truyn thng;

  Cn c Cng vn 2196/BGDT-GDH ngy 22 thng 04 nm 2010 ca B Gio dc v o to v vic hng dn xy dng v cng b chun u ra ngnh o to;

  Cn c Cng vn s 1440/HTN-TT&KT ngy 20 thng 12 nm 2011 ca Gim c i hc Thi Nguyn v vic xy dng chun u ra cc ngnh o to trong ton i hc;

  Cn c Bin bn hp Hi ng nghim thu chun u ra cho cc ngnh o to ngy 20 thng 08 nm 2012 ca Trng i hc Cng ngh Thng tin v Truyn thng;

  Xt ngh ca Trng phng Thanh tra, Kho th v m bo cht lng gio dc,

  QUYT NH:

  iu 1. Ban hnh km theo Quyt nh ny bn Chun u ra cho cc ngnh o to bc i hc h chnh quy tp trung ca Trng i hc Cng ngh Thng tin v Truyn thng (c vn bn chi tit km theo).

  iu 2. Quyt nh ny c p dng t Kha XI h i hc chnh quy tp trung. Cc chun u ra c ban hnh theo Quyt nh ny l c s nh trng t chc o

  to, xy dng v iu chnh cc chng trnh o to; i mi ni dung, phng php ging dy, phng php nh gi nhm m bo v nng cao cht lng o to; l cam

  kt v cht lng o to ca nh trng i vi x hi. iu 3. Th trng cc n v c lin quan chu trch nhim thi hnh Quyt nh

  ny./.

  Ni nhn:- HTN (b/co);- Nh iu 3 (t/hin);- ng ti Website;- Lu: VT, TTKT.

  HIU TRNG( k)

  TS. Phm Vit Bnh

 • 2

  CHUN U RA TRNH I HC H CHNH QUY

  NGNH K THUT PHN MM(Ban hnh km theo Quyt nh s:589 /Q-HCNTT&TT ngy 21 thng 8 nm 2012

  ca Hiu trng trng i hc Cng ngh thng tin v Truyn thng)

  I. GII THIU V CHNG TRNH

  1. Gii thiu chung

  - Tn ngnh o to: K thut phn mm ( Software Engineering)

  - Trnh o to: i hc

  - Thi gian o to: 5 nm

  2. Mc tiu ca o to

  o to k s ngnh K thut phn mm c kh nng lm vic theo nhm; kh

  nng kho st, phn tch thit k v ci t cc h thng phn mm; kh nng qun tr cc

  d n phn mm; kh nng kim tra nh gi v m bo cht lng phn mm... C tc

  phong chuyn nghip, nng ng, sng to trong ngh nghip; c phm cht o c v

  thc t chc k lut tt.

  3. V tr lm vic sau khi tt nghip

  - Lp trnh vin, trng nhm lp trnh, phn tch vin h thng, k s thit k phn

  mm, k s kim th v m bo cht lng phn mm; cn b qun l cc d n

  phn mm cc cng ty, doanh nghip, trung tm nghin cu v pht trin phn

  mm; chuyn vin Cng ngh thng tin ti cc n v hnh chnh s nghip, ngn

  hng, vin thng, xy dng

  - Cn b nghin cu khoa hc thuc lnh vc cng ngh phn mm cc vin

  nghin cu, cc trung tm nghin cu ti cc B, ban, ngnh v cc trng i

  hc, Cao ng.

  - Ging vin Cng ngh thng tin ti cc c s o to.

  II. CHUN U RA

  1. Kin thc

  1.1 Kin thc khoa hc t nhin

  Vn dng kin thc ca khoa hc t nhin gii quyt cc bi ton khoa hc k

  thut thuc ngnh K thut phn mm v c kh nng hc tp cc trnh cao.

  1.2 Kin thc khoa hc x hi

  Hiu c lch s dn tc, ch trng, ng li ca ng, chnh sch, php lut

  ca Nh nc; mt s vn v kinh t, k thut, chnh tr v x hi trn th gii.

 • 3

  1.3 Kin thc c s ngnh

  - Vn dng thnh tho cc k thut lp trnh xy dng phn mm my tnh;

  - Nm vng cc m hnh cu trc d liu, vn dng thnh tho vo cc m hnh

  thc t; nh gi phc tp ca cc thut ton;

  - Hiu cc nguyn l c bn v h iu hnh my tnh, mng my tnh;

  - Nm vng kin thc c bn v c s d liu, h qun tr CSDL v cng ngh phn

  mm.

  1.4 Kin thc ngnh

  - Hiu v vn dng cc kin thc lin quan n cc phng php v cng c phn

  tch thit k h thng hng i tng;

  - Vn dng kin thc v k nng trong lp trnh winform; xy dng cc ng dng

  Web; trin khai cc ng dng m ngun m; xy dng ng dng cho cc thit b

  mobile;

  - Hiu cc kin thc v c t yu cu phn mm, kin trc phn mm hin i;

  - Hiu v p dng cc kin thc v kim th phn mm, m bo v nh gi cht

  lng phn mm;

  - Hiu cc kin thc v qun l d n phn mm nh: Lp k hoch, lp lch, c

  lng d n, qun l v la chn nhn s tham gia d n.

  2- K nng

  2.1 K nng ngh nghip

  - Kho st hin trng h thng; thu thp, tng hp, c t v qun l yu cu khch

  hng. Phn tch, thit k h thng theo yu cu ca khch hng cng nh yu cu

  k thut t ra trong iu kin thc t;

  - S dng cc ngn ng v cng ngh lp trnh hin i pht trin cc h thng

  phn mm;

  - Kim th phn mm pht hin li v m bo cht lng phn mm;

  - Qun l cht lng phn mm, Lp k hoch d n phn mm, c lng d n,

  qun l nhn s ca d n;

  - T vn v thit k gii php v bo mt trong cc h thng phn mm;

  - Lp lun logic v gii quyt vn mt cch c h thng;

  - C kh nng nghin cu, tm hiu v khm ph kin thc mi trong lnh vc Cng

  ngh phn mm.

  2.2 K nng mm

  - C kh nng hnh thnh nhm, t chc hot ng nhm hiu qu;

  - C kh nng son tho vn bn v s dng thnh tho cc phng tin in t;

  - C kh nng thuyt trnh cc vn v chuyn mn k thut;

  - C kh nng s dng ting Anh hiu qu trong cng vic, t chng ch TOEIC 400.

 • 4

  3. Phm cht o c

  - Trong cuc sng: trung thc, chnh trc, t tin, linh hot, nhit tnh;

  - Trong ngh nghip: tc phong chuyn nghip, tun th cc tiu chun o c, c

  tm huyt, trch nhim v tin cy trong cng vic;

  - Tn trng php lut, c thc v cc vn x hi, tch cc tham gia cc hot

  ng chnh tr x hi, thc hin y quyn li v ngha v cng dn.

  4 - Vn dng kin thc trong thc t

  - Phn tch c bi cnh lch s v vn ha, nm bt c cc vn ca thi i

  xc nh c vai tr v trch nhim ca cc k s i vi x hi;

  - Phn tch c cc chin lc, mc tiu, k hoch pht trin ca doanh nghip v

  tn trng vn ha doanh nghip;

  - Thit lp c mc tiu v yu cu ca h thng phn mm, vn dng a ra cc

  gii php xy dng m bo mc tiu c th t c, nh gi v la chn gii

  php tt nht;

  - Phn on, xy dng c cc phng php, qui trnh thit k (chuyn ngnh, a

  ngnh, a mc ch);

  - Vn dng c kin thc chuyn ngnh thit k v m phng quy trnh sn xut,

  qu trnh trin khai, kim tra, kim chng sn phm;

  - D on c cc vn lin quan n kt thc vng i h thng phn mm.

 • 5

  CHUN U RA TRNH I HC H CHNH QUY

  NGNH CNG NGH THNG TIN

  (Ban hnh km theo Quyt nh s:589 /Q-HCNTT&TT ngy 21 thng 8 nm 2012

  ca Hiu trng trng i hc Cng ngh thng tin v Truyn thng)

  I. GII THIU V CHNG TRNH

  1. Gii thiu chung

  - Tn ngnh o to: Cng ngh thng tin

  - Trnh o tao: i hc chnh quy

  - Thi gian o to: 5 nm

  2. Mc tiu o to

  o to k s ngnh Cng ngh thng tin c kh nng hiu v vn dng kin thc

  hc thit k, xy dng v vn hnh cc h thng thng tin, c kh nng pht trin

  v trin khai cc ng dng trn mi trng mng, c t duy logic tt, c nng lc sng

  to cao gii quyt cc bi ton ng dng c th; c kh nng thit k v xy dng cc

  ng dng CNTT da trn cc phng php ton hc cho my tnh, hiu quy trnh kim

  tra nh gi v m bo cht lng phn mm... C tc phong chuyn nghip, nng ng,

  sng to trong ngh nghip; c phm cht o c v thc t chc k lut tt.

  3. V tr lm vic sau khi tt nghip

  - K s phn tch, thit k, lp trnh trong cc cng ty phn mm; Chuyn vin trong

  lnh vc cng ngh thng tin trong cc c quan, doanh nghip; Cn b qun l d n,

  qun tr, bo tr v m bo an ninh cho cc h thng mng my tnh trong cc c

  quan, doanh nghip;

  - Cn b nghin cu v ng dng khoa hc thuc lnh vc lin quan ti ngnh Cng

  ngh thng tin & Truyn thng ti cc vin nghin cu, cc trung tm nghin cu ti

  cc B, ban, ngnh;

  - Ging vin Cng ngh thng tin ti cc c s o to.

  II. CHUN U RA

  1. Kin thc

  1.1 Kin thc khoa hc t nhin

  Vn dng kin thc ca khoa hc t nhin gii quyt cc bi ton khoa hc k

  thut thuc ngnh Cng ngh thng tin v c kh nng hc tp cc trnh cao.

  1.2 Kin thc khoa hc x hi

  Hiu c lch s dn tc, ch trng, ng li ca ng, chnh sch, php lut

  ca Nh nc; mt s vn v kinh t, k thut, chnh tr v x hi trn th gii.

  1.3 Kin thc c s ngnh

  - Vn dng thnh tho cc k thut lp trnh xy dng phn mm my tnh;

 • 6

  - Hiu v cc loi cu trc d liu, vn dng thnh tho vo cc bi ton thc t;

  nh gi c phc tp ca cc thut ton;

  - Hiu cc nguyn l c bn v h iu hnh my tnh, mng my tnh;

  - Vn dng c kin thc c bn v c s d liu, h qun tr CSDL v cng ngh

  phn mm.

  1.4 Kin thc ngnh

  - Nm vng c kin thc v nguyn l hot ng ca cc thit b mng, thit b

  chuyn mch, thit b nh tuyn v cc phng tin truyn thng thit k, cu

  hnh v qun tr cc h thng mng; Hiu c cc kin thc v an ninh mng, v

  cc giao thc xc thc m bo vn an ninh mng v an ninh h thng;

  - Vn dng kin thc v k nng trong lp trnh winform; xy dng cc ng dng

  Web; trin khai cc ng dng m ngun m; xy dng ng dng cho cc thit b

  mobile;

  - Vn dng cc kin thc chuyn ngnh phn tch, thit k v xy dng h thng

  thng tin qun l, h thng thng minh, qun tr v x l d liu a phng tin;

  - Vn dng kin thc v k thut thit k thut ton nh gi phc tp ca

  thut ton, la chn gii php ti u, lp lch biu v ng dng.

  2. K nng

  2.1 K nng ngh nghip

  - Kho st, phn tch thit k, gim st, kim th v nh gi c mc an ton,

  anh ninh, hiu nng ca h thng mng;

  - Qun tr, sa cha, bo tr, thay th thnh tho v c kh nng xy dng ti liu k

  thut, ti liu hng dn s dng i vi cc thnh phn ca mt h thng my

  tnh;

  - Phn tch, thit k, nh gi chi tit c phn mm;

  - Vn dng c quy trnh xy dng v qun tr phn mm trong thc t;

  - Lp lun logic v gii quyt vn mt cch c h thng;

  - C kh nng nghin cu, tm hiu v khm ph kin thc mi trong lnh vc Cng

  ngh thng tin.

  2.2 K nng mm

  - C kh nng hnh thnh nhm, t chc hot ng nhm hiu qu;

  - C kh nng son tho vn bn v s dng thnh tho cc phng tin in t;

  - C kh nng thuyt trnh cc vn