ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 • View
  52

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

I HC THI NGUYN TRNG I HC NNG LM. BNH DO LIN CU KHUN STREPTOCOCCUS SUIS GY RA LN V BiN PHP PHNG CHNG. BI TIU LUN MN BNH TR U YN NHIM. Bnh lin cu khun. I. T VN - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • I HC THI NGUYNTRNG I HC NNG LM

  BI TIU LUN MN BNH TRUYN NHIMBNH DO LIN CU KHUN STREPTOCOCCUS SUIS GY RA LN V BiN PHP PHNG CHNG

 • Bnh lin cu khun

 • I. T VN Trong nhng nm gn y ngnh chn nui ln nc ta pht trin rt mnh, v ngnh cng nghip chn nui ny ng vai tr ht sc quan trng sn xut hng ha Vit Nam. Tuy nhin dch bnh xy ra ngy mt nhiu lm cho nng sut chn nui gim.

 • c bit l cc bnh truyn nhim nh bnh l mm long mng, t huyt trng, ng du..... v mt bnh nguy him ng quan tm l bnh Lin cu khun, ngoi vic thit hi v kinh t cn nh hng ti sc khe con ngi v i sng x hi ca c quc gia. Mun m bo k hoch pht trin chn nui ln bn vng, ngi chn nui an tm v t hiu qu cao th cng tc phng chng dch bnh ni chung v bnh do lin cu khun gy ra ln ni ring phi c quan tm ng mc v thc hin ng quy trnh.

 • II. NI DUNG2.1. Tnh hnh bnh trn th gii v Vit NamTrn th gii: - Bnh lin cu khun gy dung huyt alpha ln t 1 6 thng tui c Fansen v Vandorssen bo co ln u tin (1951) H Lan

 • - Elliott (1966), Winson v Elliott (1975) phnlp c Streptococcus trong cc trng hp bnhim khun huyt, vim mng no v vim khp ln con.- Swann v Kjar (1980) cn cho rng Streptococcuschnh l nguyn nhn gy bnh ng sinh dc, hin tng xy thai ca ln ni, ci cc ln con. - Ross v cs (1981) kt lun Streptococcus cng ltc nhn gy vim v khi phn lp c s lng lnStreptococcus haemolytic thun khit t v.

 • - Trc y S. Suis ch c bo co tm thy ln v ngi. Hin nay S. suis c nui cyt nhng vi khun c phn lp ch, cu, b,d, nga (Keymer v cng s, 1983).- Miller v cs (1983) thy bnh thng gp lnsau cai sa, ln ang b, ln v bo, v c ln ninhng t l t hn.

 • - Bnh thng xy ra vo ma xun, thi tit m t thun li cho s pht trin ca cc loi cu khun (Erickson, 1984).- Streptococcus gy bnh ng rut ln gm 2 loi l: Streptococcus Intestinalis (Robinson, 1988) vStreptococcus Hyointestinalis (Devrie, 1988).

 • - Hin nay ngi ta bit c khong 29 typ S.Suis c v bc v s lng ny s cn tng ln v c nhiu phn lp cha th nh loi c (Higgins vGotschilk,1990), (Gotschalk v cs, 1991) * Vit Nam:Bnh xut hin vi triu chng v bnh tch tng t bnh tch bnh t huyt trng, bnh xy ra u tin ng M (H Ni), tip n l An Khnh, nng trng Tam o, ng Anh, T Lim. Ngoi s ln b cht nhiu con b ni mn, vim ng sinh dc.

 • Theo Trnh Ph Ngc v cs (tp ch th y, s 2, 1999) cho bit: - Cc chng Sreptococcus phn lp c t ln cc tnh pha bc Vit Nam u mang hnh thi, tnh cht sinh ha ging nh cc chng chun c m t trong cc ti liu trc y.

 • 2.2. Mt s c im chnh ca cn bnh

  - Vi khun Streptococcus. spp c hnh cu, hnhtrng, ng knh c khi n 1m.- Chng c xp thnh chui nh chui ht, c di ngn khng u nhau (t 2-10 vi khun hocdi hn).- Vi khun bt mu Gram dng, khng di ng.

 • - Vi khun Streptococcus d b dit bi nhiucht st trng nh: Phenol, iod, hypochloride, axitphenic 3 5% dit vi khun trong vng 3 15pht, formol 1% dit vi khun trong vng 60 pht,vi khun b dit bi cn 70o vng 30 pht,tm gentian 1/300.000 cng c tc dng dit vikhun Streptococcus. - Vi khun tn ti lu trong m, cht bixut c protein.

 • Theo Trnh Ph Ngc v cs, tp ch th y, 1999* Kim tra tnh cht mc ca Streptococcus trn mi trng:Thch thng: khun lc mc yu, khun lctrng, trong, trn, gn.Thch mu: khun lc mc tt, mu hi tm, li,trn, gn, mn, dung huyt.Thch Edward: khun lc nh mn, t, trn gn,trong, mt hi li, mu hi tm.- Thch Shapman: khng mc, mu ti.- Nc tht 5% huyt thanh: mc tt, hi c.

 • * Kim tra tnh cht sinh ha hc ca Streptococcus94 chng Streptococcus c th ln men cc loing cho kt qu:100% ln men trn cc loi ng: Glucose,Lactose, Galactose, Saccharose, Fructose, Salicin,Trehalose, Rhamnose.Tt c cc chng u cho kt qu m tnh trongphn ng ln men vi cc loi ng: Sorbit, Dulcit,Mannit, Inulin, Xylose, a-Rabinose, Dextrose,Glycerol, Oxydase, Catalase, Indol v khng c khnng di ng.

 • Khun lc S. suis trn mi trng thch mu vi khun S. suis nhum Gram phng i 1000 ln

 • 2.3 c im dch tTheo L Vn To, 2005 cho bit:- Streptococcus lun c mt trong hch amidan v xoang mi ca mt s ln khe m khng c triu chng lm sng.- Streptococcus c th gy bnh quanh nm, nhng cc v dch thng xy ra vo u ma xun hoc sau khi c nhng thay i thi tit t ngt.- Bnh c th ly qua ng tiu ha, h hp v qua da.

 • - Theo Marcelo Gottschslk v Mariella Segura cho bit: Bnh S. suis gy ra ngi c quan st thy thng xuyn hn cc vng nui ln tp trung hoc nhng ni m con ngi sng c s tip xc gn vi ln.- ng xm nhp ca vi khun vo ngi c th l do cc vt xy xc da, ng hu hng hoc ng tiu ha.Bnh do S. suis gy ra nhiu hn cc h thng chn nui nht hon ton.

 • - Kh nng nhim v gy bnh ca vi khun ln con cao hn ln trng thnh. - Ln mang trng l ngun ly nhim chnh. - Phn, cht n chung, cc loi thc n v nc ung trong chung nui c th tr thnh ngun bnh th cp.

 • - Cc ng vt c kh nng truyn bnh bao gm rui, chut.- Cc n ln con trong trng thi chu stress v tip xc vi ngun bnh s c kh nng pht bnh cao. *Con ng ly nhim: - Ln con c th b nhim vi khun t ln ni. - Nhim qua ng h hp khi tip xc vi nhau trong n. - Qua ng tiu ha.- Ly nhim qua ng sinh dc.

 • - T l cht ty thuc vo la tui ca n, tnh trng v sinh chung tri v cc bin php can thip. - Vi khun c tr trong c th c th gy bnh khi gp cc iu kin thun li lm c th vt ch suy yu c bit trong trng hp mc cc bnh truyn nhim khc trong c bnh do virus.- Ngi b bnh c biu hin vim mng no. Nhng ngi tip xc vi ln bnh c nguy c mc bnh cao hn.

 • 2.4. C ch sinh bnh- Theo Trn Vn Bnh, 2008 sau khi tip xc vi nim mc ng h hp hoc ng tiu ha, lin cu khun nhanh chng xm nhp vo mu, c ch i thc bo v gy nhim trng huyt cho ln bnh.

  - Chng sinh ra ngoi c t ph hy ni m mch mu lm cho hng cu v, hu qu gy xut huyt nng nim mc.

 • - Vi khun sau khi xm nhp vo c th ln s c tr hch amidan v khng pht trin thnh bnh, gi l trng thi mang trng. - Vi mt s c th khc sau khi vo c th, vi khun xm nhp rt nhanh vo mu v cc c quan gy nn hin tng nhim trng mu, bi huyt v vim no.

  - i vi nhng trng hp ny, vi khun s lu hnh trong h tun hon ( dng vi khun ng ring r, hoc kt hp vi cc bch cu n nhn) v c a ti h thng thn kinh trung ng, gy ra cc biu hin ca vim no.

 • 2.5 Triu chng, bnh tch * Triu chng

  + Th qu cpTheo Nguyn Quang Tuyn v cs, 1999 cho bit: trng hp qu cp tnh ln cht khng c triu chngTrong nhiu trng hp gia sc chn n, r, da , st, mt cc vn ng phi hp, lit lng cong v pha sau, run, co git, cng c th quan st thy cc triu chng m, ic, qu.

 • + Th cp tnhTheo L Vn To, 2007 S. suis serotyp 2 thng gy ra bnh th cp tnh, vim mng no dn n cht ln cai sa v ln trng thnh. T l b bnh trong n t 2 15%.Ln b bnh c th cht t ngt do vim mng bao tim, vim c tim (hoc c 2) hoc cc bnh ng sinh dc ca ln ni, k c xy thai.- Cc triu chng nh: Vim a khp v chn b qu cng kh ph bin.

 • Theo Trn Vn Bnh, 2008 cho bit: Ln mi la tui u c th nhim vi khun lin cu, nhng hay b nht l ln mi cai sa. Thi gian nung bnh ko di 1 2 ngy, c khi ln n 7 ngy.- Trng hp nhim trng mu ln con mi : Ln con lc u ra bnh thng, b khe nhng 1 - 2 ngy sau ngng b, l , chm tay vo thy lnh v thng cht trong khong 12 24 gi sau khi .- Trng hp qu cp ln b bnh vim mng no, cht t ngt. Hin tng ny xy ra thng xuyn nht ln mi cai sa.

 • - Trng hp cp tnh: Thng xy ra trong vng 3 tun sau cai sa. Ln bnh gim ri b n, st tng cn, da , yu, mt thng bng, i khp khing, bi lit, run ry, kh ng, co git, mt s b m hoc ic.- Mt s biu hin thn kinh, lit hai chn sau nn ngi c t th nh ch ngi, lc i n ngi ra sau, co git ri cht- Trng hp mn tnh: Thng xy ra trn ln thuc la tui ln hn, biu hin vim mt hoc nhiu khp, nn ln bnh i li kh khn- Vim phi do Streptococcus suis hay xy ra trn ln con 2 4 tun tui.

 • - Trn ln v bo Streptococcus suis hay xy ra vi dng ghp vi cc vi khun khc nh Pasteurella multocida, Actinobacillus (Haemophillus, Pleuropneumoniae) m ngi ta thng gi l vim phi ghp v ghp vi vi rt gi di.

  - T l mang khun Streptococcus ng h hp trn ca ln cc a phng l khc nhau.Ln m, ln ging v ln c c t l mang khun cao hn ln con v ln tht (Trnh Ph Ngc, 2002).

 • - Vim mng no c th xut hin dng cht bt ng hoc co git ri cht ln trong 3 tun u cai sa.- Ln bnh c th b cht rt nhanh trong trng hp qu cp m khng c cc triu chng in hnh ca bnh.- Ln sng st c th tr thnh vt bnh th mn tnh hoc vt mang mm bnh.- Ngi mc bnh thng c biu hin st, mt mi, gim vn ng v cc triu chng thn kinh, nhim trng huyt.

 • 2.5.2 Bnh tchTheo L Vn To, 2007 cho bit: Cc bnh tch m khm ln b bnh bao gm: Da c cc vt . Cc hch lympho b sng v sung huyt, vim thanh dch c fibrin bao ph. Bao khp b sng, khp c cha cht dch trong hoc c. Mng no v no c th bnh thng hoc b sung huyt, ph, c cha dch tit.Theo Phm S Lng, 2006 cho bit: C cc nt hoi t, ph si huyt v nim dch trn mng bao tim v trn mt tm tht, vim da khp khong 7%, vim bao tim kt hp vim mng phi chim 12% s b bnh (Nielsen v Danielsen, 1975).

 • Theo Trn Vn Bnh, 2008 cho bit: M khm ln cht dng qu cp v cp tnh thy xut huyt nim mc. Ln b vim mng no, biu hin ph thng, t mu no v mng no, thy c nhiu dch no ty mu c.

  - Trng hp nhim trng mu thy xc cht c mu , nhu m v cc hch lm ba sng.Vim thng tm v c fibrin v vim tng sinh van hai l ca tm tht tri.

 • - Tch dch mu trong cc xoang. Ph mng fibrin mng phi, bao tim v b mt gan. Lch sng mu thm, v l lch cng mp trn. Di v lch thy xut huyt im hoc tng m. Lch c, dai nn khi cm vo c cm gic nh cm ming cao su.

 • Hnh nh minh haLn nhim S. suisNgi nhim S. suis

 • Tim ln nhim S. suis

 • Tim, gan ln nhim S. suis

 • 3. Bin php phng chng3.1 Phng bnh- Phng bnh bng v sinh, chm sc, nui dng v qun l.- Phng bnh bng vacxin.- Phng bnh bng khng sinh.

 • 3.2 iu trH l:+ Chm sc nui dng tt gim thiu stress.+ Ngng cc cng tc phu thut gy chy mu lm cho bnh lan nhanh hn.+ Phun thuc st trng, c bit thuc dit rui (Etoxpharm, 1ml/lit nc, 10 15 ngy phun mt ln).

 • Dng thuc iu tr:+ Pharamox (hoc ampi-col) vi liu 1g/20kgP/ln, 2 ln/ngy hoc 1g/lt nc. i vi ln v bo c th trn 2kg thuc/tn cm.+ Phartigum B, 1g/10kgP/ln, 2 ln/ngy hoc 2g/lt nc. i vi ln v bo c th trn 4kg