Dan Rotaru Vأ¢ltori de liliac - de آ  Autorul mulب›umeب™te ,أ®ndatorat, doctoriب›ei. Despina

 • View
  22

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dan Rotaru Vأ¢ltori de liliac - de آ  Autorul mulب›umeب™te ,أ®ndatorat, doctoriب›ei....

 • Dan Rotaru

  Vâltori de liliac

  Colecţia OPERA OMNIA Poezie contemporană

 • Sponsorii ediției S.C.IOMCOOP.S.A SIBIU

  S.C.FRANCESCA. INDUSTRIES. PITEȘTI

  Redactor: Aurel Ştefanachi Coordonator serie:Valeriu Stancu

  Coperta și tehnoredactare: Andrei Ștefanachi

  © Tipo Moldova

  Editura TipoMoldova este recunoscută academic de Consiliul Național al Cercetării Științifice pentru domeniile filologie (PN-II-ACRED-ED- 2012-0285) și istorie și studii culturale (PN-II-ACRED-ED-2012-0355).

  Iași 2017

  Editura Tipo Moldova, E-mail: office@tipomoldova.ro

  www.tipomoldova.ro

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României ROTARU, DAN Vâltori de liliac/ Dan Rotaru. - Iaşi : Tipo Moldova, 2017 ISBN: 978-606-676-950-1

  821.135.1-1

 • Dan Rotaru

  Vâltori de liliac

  Colecţia OPERA OMNIA Poezie contemporană

 • Autorul mulțumește ,îndatorat, doctoriței. Despina

  Bogdan si fiului său, Andrei, pentru ajutorul de prieteni

  adevărați, constând în culegerea electronica a poemelor

  acestei cărți.

  Spre neuitare .

  Dan Rotaru

 • 635

  Cuprins

  VÂLTORI DE LILIAC ............................................................. 5

  IUBIRE FLORALĂ ................................................................... 6

  Ritualul cafelei de dimineață ................................................. 8

  Iubirea de departe .................................................................. 11

  Tu, Dumneavoastră... ............................................................ 13

  Experimentul de prânz ......................................................... 14

  Poemul de prânz .................................................................... 15

  Iubirea de seară ...................................................................... 16

  Pastel........................................................................................ 17

  Rugă de-o vară ....................................................................... 18

  Moartea, deocamdată... ......................................................... 19

  Poemul cald încă... ................................................................. 20

  În așteptarea versului ............................................................ 21

  IARNA DIN VARĂ ............................................................... 22

  Remember ............................................................................... 23

  Focul din cuvinte ................................................................... 24

  Schimburi ................................................................................ 26

  Biografia unui cuvânt ............................................................ 27

  Poemul de prânz .................................................................... 28

  Plan de vacanță ...................................................................... 29

 • 652

  Un poem pe înțelesul oricui și trăit de mai toți.. ............. 603

  Iarnă afară, iarnă în mine... ................................................ 605

  GEOGRAFIA TRUPULUI TĂU ......................................... 607

  LECȚIE DE IUBIRE VISATĂ ............................................. 609

  Poem târziu și trist ............................................................... 611

  FRONDĂ POETICĂ ............................................................ 614

  Descântec de cafea ............................................................... 617

  Descântec imaginat .............................................................. 619

  Poem scris cu vârful inimii ................................................. 621

  Poem floral ............................................................................ 623

  Note biobibliografice ............................................................... 627

  HistoryItem_V1 TrimAndShift Range: all pages Trim: fix size 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm Shift: none Normalise (advanced option): 'original'

  32 D:20170306142350 595.2756 a5 Blank 419.5276

  Tall 1 0 No 795 351 None Up 0.0000 0.0000 Both AllDoc

  CurrentAVDoc

  Uniform 0.0000 Top

  QITE_QuiteImposingPlus2 Quite Imposing Plus 2.0d Quite Imposing Plus 2 1

  0 652 651 652

  1

  HistoryList_V1 qi2base