Đánh giá cảm quan hoàn chỉnh.docx

Embed Size (px)

Text of Đánh giá cảm quan hoàn chỉnh.docx

B CNG THNGTRNG I HC CNG NGHIP TP H CH MINHVIN CNG NGH SINH HC V THC PHM

B MN: NH GI CHT LNG CM QUAN THC PHM

Sinh vin thc hin: Nguyn Th Hi12015501 inh Th Tuyt Hng12019491 T Th Kim Hu12029541 L Th Thu Tho12071411 Ging vin hng dn: TS. Nguyn B Thanh

Tp. HCM, thng 11 nm 2014Mc LcLi ni u1. Php th phn bit.042. Php th th hiu. 133. Php th m t23Ti liu tham kho28

Li ni unh gi cm quan l mt phng php khoa hc c dng gi ln,o c, phn tch v gii thch cc cm nhn ca con ngi i vi sn phmthng qua cc gic quan l th gic, khu gic, xc gic, v gic v thnh gic.Khoa hc cm quan c hnh thnh trn cc phng php k thut (nghin cu phn bit/m t) v nghin cu th hiu/nhn thc tiu dng. Tng ng vi hai thnh phn ny l cc phng php o c l/ha trong khoa hc tnhin/k thut v phng php th trng trong khoa hc hnh vi/con ngi.Mc ch cui cng l p ng con ngi, t ci tin, pht trin sn phm.Trong khoa hc t nhin/k thut, cc phng php ha hc, vt l c s dng o c cc thng s trn sn phm nh o mu sc, o cng, o hm lng ng, xc nh thnh phn ha hc,bng cc my mc thit b.Trong nh gi cm quan, nhm php th phn bit v nhm php thm t cng cho ta bit cc sn phm c khc nhau khng? khc nhau nh th no? khc nhau bao nhiu? mi quan h, tng quan gia cc thnh phn? bng dng c o l cc gic quan ca con ngi. Trong khoa hc hnh vi/conngi, nhng phng php th trng nghin cu v con ngi, ngi tiu dng, khch hng mc tiu th trong khoa hc cm quan, nhng vn nycng c gii quyt. Ngy nay tronghu ht cc lnh vc ca thc phm u p dng nh gi cm quan, c bit trong pht trin sn phm v pht trin th trng. nh gi cm quan gpphn trong chin lc pht trin v kinh doanh hiu qu ca mt sn phm. c hc mn nh gi cm quan thc phm, vi s hng dn nhit tnh ca thy Nguyn B Thanh, chng em thu c nhiu kin thc th v v mi m v qua hon thnh bi tiu lun ny. Mc d c gng chnh sa tuy nhin bi tiu lun khng trnh khi sai st,rt mong nhn c gp t thy. Nhm chng em xin chn thnh cm n.

BI TP: PHP TH PHN BIT.TOPIC 01Mt cng ty sn xut bnh biscuit mun nghin cu hai loi ph gia to cu trc( A,B) nhm gim gi thnh sn phm. cng ty ang phn vn v vic la chn t l. ban gim c ngh nhm nh gi cm quan tr li cu hi liu c s khc nhau v tnh cht cm quan ca hai loi bnh biscuit c lm t hai loi ph gia A v B hay khng?Bi lm:1) La chn phng php:Ta dng phng php ging khc nh gi s khc bit v c im cu trc ca bnh biscuit khi s dng ph gia A hoc B v y khng c mu no lm mu chun mt khc nhm nh gi cm quan cn so snh tnh cht 2 loi bnh c b sung 2 loi ph gia nhng khng r tnh cht c th so snh.2) Trnh by th nghim:a) Nguyn liu: Biscuit b sung ph gia A. Biscuit b sung ph gia B.b) Ngi th: Chuyn gia.c) Phn cng cng vic. Chun b mu, phc v th nghim: 5 ngi.+M ha mu code : 1 ngi.+ Phc v mu th nghim: 2 ngi.+ Hng dn th nghim: 1 ngi+Thu mu v tng hp: 1 ngi. S lng ngi tham gia thc nghim: 30 ngi. K hoch v mu:

Loi muBiscuit +ph gia ABiscuit +ph gia B

S mu trnh by3030

Lng mu/ a 1 ci/a1 ci/ a

Tng lng mu30ci30 ci

Dng cS lng

a giy60 ci

Bt15 cy

Khn giy30 t

Cch tin hnh:Hai mu c gii thiu ng thi v ngi th c yu cu nhn bit xem hai mu ging hay khc nhau. Ch : Ngi hng dn th nghim nn nhc li quy trnh lm th nghim t 2-3 ln, n khi ngi tham gia thc nghim hiu th mi bt u tin hnh th nghim. Ngi tham gia th nghim phi c r bng hng dn. gia cc ln lm th nghim phi thanh v bng nc lc. Khng c th li mu trc nu th n ln th 2. Trt t trnh by mu: AA/BB/AB/BA

PHIU NH GI TNH CHT CM QUAN CU BNH BISCUITNgy th:Anh/Ch s nh gi hai b mu bnh biscuit (so snh cp), mi b c hai mu. Hy nm tng mu c m ha trong mi b mu theo th t cho sn, t tri sang phi, bt u vi b mu th nht. Th mu, khng nm li. cc mu trong mi b ging hay khc nhau, phi khoanh trn vi t tng ng, sc ming li vi nc sau mi ln th. Sau l b mu tip theo v lp li cc bc nh trn.B mu1. Ging Khc

H v tn ngi th:

ti 2:

TOPIC 2Mt cng ty sn xut caf nhn c mt s li than phin v v ng ca sn phm h mi tung ra th trng. cng ty khng mun thay i lng c ph trong mt gi, m ch mun thay i lng nc pha ca ph. Cng ty mun bit rng liu s b sung mt lng nh nc pha c lm gim v dng ca ca ph khng. Nhm nh gi cm quan phi tin hnh mt php th tr li cu hi trn.Bi lm: 1) La chon phng php:Chn phng php cp i 2-AFC v ta so snh 2 mu khc nhau v mt thuc tnh cm quan c th: v ng ca c ph.2) Trnh by th nghim:a) Nguyn liu: C ph ban u(sn phm mi tung ra th trng) C ph c b sung thm nc.b) Ngi th: ngi c hun luyn v thuc tnh : v ng ca c ph. Chun b mu, phc v th nghim: 7 ngi.+M ha mu code: 1 ngi.+ hng dn th nghim: 1 ngi+ Pha mu, phc v mu th nghim: 4 ngi.+Thu mu v tng hp: 1 ngi. S lng ngi tham gia thc nghim: 30 ngi. K hoch v mu:Loi muMu c ph ban uMu c ph c b sung nc

S mu trnh by3030

Lng mu/ ly 30ml/ly30ml/ly

Tng lng mu900ml900ml

Dng cS lng

Ly nha60 ci

Bnh ng c ph 2 bnh

phin pha c ph( loi b )4 ci

Bnh m lt10 lt (khong 200g)

Bt15 ci

Khn giy30 t

Cc bc tin hnh:Hai mu c a ra cho ngi th v ngi th phi xc nh mu no c v ng hnChun b mu: Hai ngi c phn cng pha 30 mu theo cng thc A, 30mu theo cng thc B. Cng thc A: 1 phin c ph cho mt ly, b sung ng va phi (2 mung c ph ) , pha trong 50 ml nc. Cng thc B: pha vi lng c ph v ng ging cng thc A, nhng vi lng nc: 70 mlCho mu vo ly nha loi 100ml, ng nht v hnh dng v kch thc, ly c dn nhn , c m ha. Th tch c ph 1/3 th tch ly. Chun b bt, khn giy v bnh m lt thanh v cho tng ngi. Lu : mu th phi cn nng, lng ng cho vo tng ly l nh nhau, phng th phi khc vi phng chun b mu. m ha mu

Mu pha theo cng thc A(cha b sung nc): 327,684,354,826,844,589,213, Mu pha theo cng thc B( b sung nc): 536,479,352,343,957,824,324,PHNG TH NGHIM PHN TCH CM QUAN

PHIU TR LI

Ngy th:.

Sn phm: C ph Tnh cht: V ng Bn nhn c 1 b sn phm gm 2 mu c ph. Bn hy nm mu theo th t t phi sang tri v cho bit mu no khc so vi mu cn li Ch : ngh sc ming vi nc trc khi bt u. Khng nm li mu khi th sang mu khc. Thanh v gia nhng ln nm mu trong 1 b sn phm vi bnh m lt.Bn nhn c mu c ph c ki hiu l: 327v 536 hy so snh v ng ca mu nh th no bng cch khoanh trn vo mu no c v ng hn.

327 536

H v tn ngi th:

TOPIC 3Mt cng ty sn xut sa mun ua ra th trng mt loi sn phm mi v h mun bit sn phm ca h c khc vi sn phm cng loi ca mt cng ty khc ang c tiu th rng ri. Cng ty ngh nhm nh gi cm quan tin hnh 1 php th cm quan tr li.Bi lm:1) Chn phng php:Chn phng php A-not A v: mc ch ca phng php l cc thnh vin c phn bit c mt cch c ngha gia cc mu hay khng, khi cc mu khng xut hin ng thi, tnh cht cm quan khng c ch r. Sn phm c so snh l loi sa c tiu th rng ri trn th trng.2) Trnh by th nghim:a) Nguyn liu: Sn phm ang c s dng trn th trng: A Sn phm mi ca cng ty: not Ab) Ngi th: Chuyn gia. Chun b mu, phc v th nghim: 5 ngi.+M ha mu code : 1 ngi.+ Rt mu: 1 ngi.+ Phc v mu th nghim, hng dn: 2 ngi.+Thu mu v tng hp: 1 ngi. S lng ngi th: 30 ngi. K hoch v mu:Loi muSa ang c tiu thSa mi ca cng ty

S mu trnh by3030

Lng mu/ ly25ml /ly25ml /ly

Tng lng mu750ml750ml

Dng cS lng

Ly nha60 ci

Bt 15 ci

Khn giy30 t

c) Cch tin hnh:-B1: ngi th c cho lm quen vi mu chun A v hc thuc. sau ta tin hnh bi test kim tra mc lm quen mu chun.- B2: ct mu chun, ngi th c dng th ln lt tng mu c m ha v xc nh mu c phi l mu chun A hay khng.Trt t trnh by mu:m bo trt t ngu nhin gia 2 mu, nhng m bo s ln xut hin c 2 mu l nh nhau.PHNG TH NGHIM PHN TCH CM QUANPHIU CHUN B TH NGHIMPhp th A notA

Ngy th:. Mu A: 354, 657,567,365Mu not A: 623,325,764,243S mu mi ngi th nhn c: 2

Phng Th Nghim Phn Tch CmQuan

PHIU TR LI

Php th A notA

Ngy th:

Bn s nhn c mt mu sa trong ly k hiu l A. hy th v ghi nh mu ny. Sau bn s nhn c mt ly sa khc. Nhim v ca bn l ch ra cho chng ti y l mu A hay notA( nh du nhn vo hng bn chn)

438 Mu A.Mu NotA

H tn ngi th:

Kt qu tr li ca ngi th c thng k li xem bao nhiu ln mu A c ngi th chn l A v notA, bao nhiu ln mu notA c ngi th chn l A v notA. Sau s dng khi - bnh phng phn tch kt qu.

BI TP PHP TH TH HIUTnh hungMt cng ty sn xut sa ti tit trng mun tung ra mt sn phm mi. Phng R&D thc hin php th phn bit nh gi s khc bit v tnh cht cm quan ca sn phm ny vi 5 sn phm khc cng loi trn th trng. cng ty mun chc chn trc khi ra qui nh tung ra th trng. ban lnh o cng ty yu cu phng R&D thc hin mt php th th hiu vi cc nhm sn phm tng t trn. C th chn sn phm khc.K hoch1. Sn phm c chn.Bia lon.2. Phng php.Phng php so hng th hiu.3. Mc ch.nh gi mc yu thch sn phm bia lon ca cng ty vi 5 sn phm khc c mt trn th trng l: 333, Heineken, Tiger, Sapporo, Si Gn (lon xanh).

4. Cc bc tin hnh.4.1. La chn ngi th.4.1.1. Ngi th. Dng 60 ngi th, l nhng ngi thng s dng bia. S dng 70% lng khch hng tim nng l nam gii t 18 tui tr ln. Ngi th cha qua hun luyn.4.1.2. La chn.Ngi th l nhng ngi c la chn thng qua nhng cu hi sau, la chn 60 ngi: H v tn: Ngh nghip: Lin h (st hoc gmail):Trong khong thi gian lm th nghim t . n. bn c th tham gia vo nhng bui no ngy no trong tun:........................................................................................................................... Thi quen s dng thc phm:- Bn c th s dng bia lon khng?C Khng - Bn c thng s dng bia lon khng?C Khng

4.2. Phn cng cng vic.Nhm lm vic gm 6 ngi M ha mu: 1 ngi Hng dn: 2 ngi Chun b mu: 2 ngi Thu kt qu: 1 ngi

4.3. Chun b mu.4.3.1. Dng c v mu. Chun b 360 ly PS dung tch 100ml (ng dng v kch thc v mu sc). 6 mu bia, mi mu khong 2,5 lt (khong 8 lon 330ml). Chun b 12 bt ch, 70 khn giy.4.3.2. Chun b. Bia c cho vo ly PS 100ml vi lng bia khong 30ml, bia c bo qun ngn mt t lnh khong 2h trc khi tin hnh th. Bia c s dng l bia lon, c cha trong lon v chia vo cc ly. C tt c 10 nhm mi nhm 6 ngi, tng ngi s c pht 6 mu theo ng th t c trnh by nh mc di y. Mi ln cho 2 nhm(12 ngi) cng th song song tit kim thi gian.

5. Tin hnh php th.5.1. Hng dn. Sau khi la chn c ngi th, tin hnh lin lc vi ngi th thng qua in thoi hoc email sp xp bui th, hng dn ng i. Ni tin hnh bui th l phng nh gi cm quan ca cng ty. Chia 60 ngi th thnh 10 nhm mi nhm 6 ngi, mi ln th 2 nhm(tit