Danh sách các cơ sở bị xử phạt tại đây

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Danh sách các cơ sở bị xử phạt tại đây

Danh sch cc c s b x pht thng 4 nm 20161. Cng ty TNHH Xut nhp khu An ton, a ch: S 29 ng 3/2, Phng 11, Qun 10, TP. H Ch Minh: Qung co sn phm thc phm chc nng Best slim trn cc website: http://bestslim.edu.vn, http://giamcanantoan.com, http://bestslim.org, ni dung qung co gy hiu nhm c tc dng nh thuc cha bnh. Mc pht: 50.000.0002. Cng ty C phn KT Newlife Vit Nam, a ch: S nh 89, ngch 97, ng 168 ng Kim Giang, i Kim, Hong Mai, H Ni: Khng duy tr vic kim nghim sn phm nh k theo quy nh cho 04 sn phm thc phm chc nng: Dung dch Argelomag, Rectamin, Oresol. Newlife, Cm ngc d hng plus.newlife v qung co 02 sn phm thc phm chc nng: Lovely 1 v Ngc D Hng trn cc website http://newlifevietnam.vn/ v http://ngocdahuong.com/ c ni dung khng ph hp vi ni dung c c quan c thm quyn xc nhn. Mc pht: 40.000.0003. Cng ty TNHH B H I P, a ch tr s chnh: s 156 X n 2, phng Nam ng, ng a, H Ni: Qung co 02 sn phm thc phm chc nng: Red v Pink trn website http://bhipglobal.com.vn c ni dung khng ph hp vi ni dung c c quan c thm quyn xc nhn v khng duy tr vic kim nghim sn phm nh k theo quy nh cho 04 sn phm thc phm chc nng/thc phm bo v sc khe: Vin nang Fix TM, Vin nang Purple caps TM, Red, Nc ung b dng Maqui Juice. Mc pht: 40.000.0004. Cng ty C phn Master Tran, a ch: Nh A10 TT16 Khu th Vn Qun, phng Vn Qun, qun H ng, H Ni: Khng duy tr vic kim nghim sn phm nh k theo quy nh cho 04 sn phm thc phm chc nng: Doppelherz Aktiv Herbal Calm Tonic (dng dung dch), Vin nang Doppelherz Aktiv Coenzyme Q10, Vin nn Doppelherz Aktiv for Joints, Vin nang Doppelherz Aktiv Goodnight. Mc pht: 25.000.000

5. Cng ty C phn Thng mi Pharmatek USA, a ch: S 19C ng 345 ph Khng Trung, phng Khng nh, Thanh Xun, H Ni: Khng duy tr vic kim nghim sn phm nh k theo quy nh cho 04 sn phm: Thc phm chc nng Alaska Omega 3 Fish oil solfgel, thc phm bo v sc khe Alaska Omega 3.6.9 Fish oil solfgel, thc phm chc nng Natural vitamin E 400, thc phm chc nng Liquid Calcium. Mc pht: 25.000.000

6. Cng ty C phn Dc phm Ph Thi, a ch: S 8 M Tr Thng, phng M Tr, qun Nam T Lim, Tp. H Ni: Khng duy tr vic kim nghim sn phm nh k theo quy nh cho 04 sn phm thc phm chc nng: PS-IQ, Vin nang cng Supervision, Omega 3, Prenatal. Mc pht: 20.000.0007. Cng ty C phn Dc phm TV.Pharm, a ch: S 27, Nguyn Ch Thanh, Khm 2, Phng 9, TP. Tr Vinh, tnh Tr Vinh: Qung co sn phm thc phm chc nng vin nang mm Napton Ginseng trn website ca cng ty (http://tvpharm.com.vn ) m khng c c quan c thm quyn xc nhn ni dung trc khi thc hin qung co. Mc pht: 20.000.0008. Cng ty c phn dc phm quc t ABIPHA, a ch tr s: S 05, Lin k 15 khu th Vn Ph, Phng Ph La, Qun H ng, thnh ph H Ni; a ch nh my sn xut: L A1, KCN Ph Ngha, x Ph Ngha, huyn Chng M, H Ni: Sn xut v bn 02 l sn phm thc phm chc nng: Sn phm Hombipha Ginseng (l SX: 040615, sn xut ngy 02/6/15, hn s dng: 01/6/18) v sn phm Dng Xun ABIPHA (l SX: 010714, sn xut ngy 05/7/14, hn s dng 04/7/17) khng ph hp vi tiu chun cng b p dng. Mc pht: 16.600.0009. Cng ty TNHH Dc phm v thng mi Thin Dc, a ch: S nh 69, ng An Trch 1, phng Quc T Gim, ng a, H Ni: Qung co sn phm thc phm chc nng Yucca TD trn website http://yuccatd.com.vn m khng c c quan c thm quyn xc nhn ni dung trc khi thc hin qung co. Mc pht: 15.000.000

10. Cng ty TNHH Sm Yn Nht Minh. a ch: 436/65 Cch Mng Thng Tm, Phng 11, Qun 3, TP. H Ch Minh: Qung co 03 sn phm thc phm chc nng: Yn so Nht Minh, Bt ng trng h tho 100% KGS Hong Gia v Cao hng sm Royal Korean red Ginseng Extract Gold trn cc website: www.toyensao.com, www.samhanquoc.com, www.samyennhatminh.com.vn m khng c c quan nh nc c thm quyn xc nhn ni dung trc khi thc hin qung co. Mc pht: 15.000.000.11. H kinh doanh c th Nguyn Duy Thnh (Siu th lm p), a ch: S 339 ng Gii Phng, phng Phng Lit, qun Thanh Xun, TP. H Ni: Qung co sn phm thc phm chc nng Best slim trn cc website http://giam-can-hieu-qua.com, http://sieuthilamdep.com khng ph hp vi mt trong cc ti liu theo quy nh. Mc pht: 12.500.000.12. Cng ty TNHH u t pht trin khoa hc k thut Dc phm A.N.Z Vit Nam, a ch: Thn Chng Lc, x Chng Dng, huyn Thng Tn, thnh ph H Ni: Qung co cc sn phm thc phm chc nng BIOANGEL TAMIN PLUS v SIVITEX NEW (vin nang cng) trn website http://anzpharma.asia m khng c c quan nh nc c thm quyn xc nhn ni dung trc khi thc hin qung co. Mc pht: 10.000.00013. Cng ty C phn HTP Vina, a ch: LH 13-02, khu d n Tng cc 5 - B Cng an, x Tn Triu, huyn Thanh Tr, thnh ph H Ni: Qung co cc sn phm thc phm bo v sc khe SUREMAX 1500 v CRIDINA PLUS trn website http://htpcare.vn m khng c c quan nh nc c thm quyn xc nhn ni dung trc khi thc hin qung co. Mc pht: 10.000.000

14. Cng ty TNHH Cng ngh phn mm v qung co trc tuyn Megaads, a ch: Tng 3, s 1, ng 172 ng Nguyn Tun, Phng Nhn Chnh, qun Thanh Xun, H Ni: Bun bn sn phm thc phm chc nng Baby Plex m khng c giy xc nhn cng b ph hp quy nh an ton thc phm theo quy nh. Mc pht: 9.000.00015. Cng ty C phn xut nhp khu Eufood Vit Nam, a ch: S 14 Chng Dng , Hon Kim, H Ni: Lu hnh l sn phm nguyn liu thc phm Bt nng - Tapioca Starch NSX:13/6/2015 HSD: 12/6/2017, c ni dung ghi nhn ph khng ng cc ni dung bt buc trn nhn hng ho. Mc pht: 800.000.VFA