Danh Sach Doanh Nghiep Part2

  • View
    249

  • Download
    20

Embed Size (px)

DESCRIPTION

abc

Transcript

Sheet1DANH SCH DOANH NGHIP - LIST 2Thng tin cp nht ti ngy 31/12/2009Tn doanh nghipa chin thoiFax/email/websiteNgi i dinCNG TY TNHH SN XUT THNG MI V DCH V HI LONGS 200 LNG YN, PHNG BCH NG, QUN HAI B TRNG4.9712769chuhoangan_68@yahoo.com.vnCHU HONG ANCNG TY TNHH THIN NHNS 150/136 PH TY SN, PHNG QUANG TRUNG, QUN NG AHONG MINH PHNGCNG TY TNHH THNG MI QUC T I PH THNHS NH 51, NG 135/73, PH I CN, PHNG NGC H, QUN BA NH4.7226418PHM TH C ANHCNG TY C PHN IN V QUNG CO BIN VNGS NH 26, NG 420, T 22, PHNG I KIM, QUN HONG MAI4.38553646O QUANG ANHCNG TY TNHH THU HONG GIAS NH 10, NG 358 NGCH 358/40A BI XNG TRCH, PHNG KHNG NH, QUN THANH XUNNNG VN TINCNG TY C PHN U T THNG MI V DCH V THU HNGS 55 PHO I LNG, TP TH TRNG PH N TRUNG NG, PHNG LNG THNG, QUN NG A37756885NGUYN THU HNGCNG TY C PHN T VN V U T XY DNG QUC T TGROUPNH S 6 DY A NGCH 2 NG 117 PH TRN CUNG, XM 1, X C NHU, HUYN T LIM62851538NGUYN MINH TUNCNG TY C PHN THIT K QUNG CO TRUYN THNG T & TS NH 8, NGCH 2, NG 151 PH I CN, PHNG I CN, QUN BA NH3573.8293NGUYN TUN TRNGCNG TY C PHN XY DNG V THNG MI TN VITS NH 8, L 1D, NG 11D, KHU TH TRUNG YN, PHNG TRUNG HO, QUN CU GIYBI NH PHNGCNG TY C PHN BNH KO LIN DOANH MAIAYS@VIT NAMS 55 PH THU KHU, PHNG THU KHU, QUN TY H22457959ON VN KHCNG TY TNHH THNG MI V XUT NHP KHU TN VITP1404 N NGUYN B, KHU LICOGI 13, NG KHUT DUY TIN, PHNG NHN CHNH, QUN THANH XUN VN TONCNG TY TNHH AMOTORS 229 NG HA L, X XUN PHNG, HUYN T LIMNGUYN BIN HOCNG TY C PHN TRUYN THNG HASAICOS 29 V NGC PHAN, PHNG LNG H, QUN NG A3776 38382117598-hasaimedi@gmail.com/ www.hasaimedia.comCAO DUY PHONGCNG TY TNHH XY DNG V THNG MI TOP H NITNG 3, S 85 PH CHA BC, PHNG TRUNG LIT, QUN NG A2458615NGUYN TH THU TRANG-2458615-hanoitop@gmail.comNGUYN TH THU TRANGCNG TY TNHH 1 TV U T THNG MI NGUYN CNGS NH 13, NG NG THIN II, PHNG VNH HNG, ,36430367NGUYN MNH CNGCNG TY TRCH NHIM HU HN U T V THNG MI TI PHTS 5B, NGCH 38/58/14, NG XUN LA, PHNG XUN LA, ,PHM THU THANHCNG TY TNHH HP PHONGPHNG 301, TP TH B VN HA THNG TIN, NG 61, PH LC TRUNG, PHNG VNH TUY, QUN HAI B TRNGGIP HNG PHONGCNG TY TNHH THNG MI V DCH V V NGS 102 PH LC TRUNG, PHNG VNH TUY, QUN HAI B TRNGNGUYN NG DNGCNG TY C PHN XY DNG V PHT TRIN H TNG NGPHNG 804, H3, KHU TH MI VIT HNG, PHNG C GIANG, ,982993660L VN PHCNG TY C PHN U T H S 19, NGCH 22/23, NG 22, NG LNH NAM, PHNG MAI NG, QUN HONG MAI2164529hadoinvest@gmail.comNGUYN VN HIPCNG TY C PHN U T THNG MI DU LCH MINH PHCS 22/53, NG LINH LANG, PHNG CNG V, QUN BA NHLI VN NCNG TY C PHN NG DNG KHOA HC MY TNH (ACS)272 L TRNG TN, PHNG KHNG MAI, QUN THANH XUNL VN VNH-5666016-acs@acs.vnacs@acs.vnL VN VNHCNG TY C PHN THNG MI V VN TI THIN HONGS NH 32 NGCH100/12 PH SI NG, PHNG SI NG, QUN LONG BINHONG VN NAMCNG TY C PHN CNG TRNH THP SUMITAPHNG 1404 NH 18T2 KHU TH TRUNG HO- NHN CHNH, PHNG NHN CHNH, QUN THANH XUN2251204722512047TRN VIT THANHCNG TY TNHH IBS VIT NAMP314- A1TP TH TNG CC A CHNH, PHNG LNG H, QUN NG A3 5141974 IPHM MINH HCNG TY TNHH IN - THNG MI THUN PHTTHN VN TR, X MINH KHAI, HUYN T LIM7647230NGUYN TH HI YNCNG TY C PHN SN XUT CHNG TRNH BRS 20, NG 165 CU GIY, PHNG DCH VNG, QUN CU GIYNGUYN THANH GIANGCNG TY C PHN U T V THNG MI LA NAM CAOS 43, PH C NG, , QUN BA NH2118246BI QUANG DNGCNG TY TNHH NI THT XY DNG NHT GIAS 30, NG 3, T 8, TH TRN CU DIN, HUYN T LIML VN CNG-0982266590-info@nhatgia.cominfo@nhatgia.comL VN CNGCNG TY TNHH MT THNH VIN V XUN QUANGP304 K1 HO NAM, PHNG CT LINH, QUN NG A2101655V XUN QUANGCNG TY C PHN XUT NHP KHU TLDP519/127, NG NGUYN PHONG SC, , QUN CU GIYPHM TIN T-7568873-jessica@tldimex.comPHM TIN T-7568873-jessica@tldimex.comPHM TIN TCNG TY C PHN XY DNG PHT TRIN NH S 9 H NIP 3B X1, PHNG BCH KHOA, QUN HAI B TRNG, THNH PH H NI (A CH MI: 12/60 PH TRN I NGHA, PHNG BCH KHOA, QUN HAI B TRNG4.8680551TRN VN CCNG TY C PHN CNG NGH MOBIUS VIT NAMCT1A, NG 191, NGCH 46, NG LC LONG QUN, PHNG XUN LA, ,4.2929611PHAN MNH CNG-04.2929611-info@mobius.vnPHAN MNH CNGVN PHNG I DIN CNG TY TNHH M THUT V THNG MI H THIS 445, NG HNG H, PHNG PHC TN, QUN HON KIMH HUY MNHCNG TY C PHN PHT TRIN THIN PHS 94 NG NGUYN TUN, PHNG THANH XUN TRUNG, QUN THANH XUNNGUYN TRUNG THNHCNG TY C PHN VIDANTHN LU PHI, X NG HIP, HUYN THANH TR4.6864719NGUYN VN SNCNG TY C PHN VNG PH WALLTNG 4, TO NH ARTEX S 172 NGC KHNH, PHNG GING V, QUN BA NH3936911939386524/ info@wsgold.com.vnNGUYN CNG DANHCNG TY TNHH MT THNH VIN DCH V DU LCH V L HNH HONG LONGS 10B, V TRNG PHNG, PHNG THANH XUN TRUNG, QUN THANH XUNCNG TY TNHH GI XY DNGS 14A, NG 140, PH VNG THA V, PHNG KHNG TRUNG, QUN THANH XUNH XUN NHCNG TY C PHN BT NG SN VIT NAM V HI NGOIS 58 V TH SU, PHNG THANH NHN, QUN HAI B TRNG56824825682483NGUYN TH THNGCNG TY C PHN TRUYN THNG - THNG MI XANHT 38, PHNG MAI DCH, QUN CU GIYBI TIN HONGCNG TY C PHN THNG MI V DCH V VN LONGS 397 PH THU KHU, PHNG BI, QUN TY H903220522sonhai309@yahoo.comPHM SN HICNG TY C PHN VNS VIT NAMPHNG 104, A16, TP TH NG XA, PHNG MAI DCH, QUN CU GIY2416846vietnga2003@yahoo.comV MNH THNHCNG TY C PHN GII TR V TRUYN THNG SACREDTNG 7, S NH 6A, PH SN TY, PHNG IN BIN, QUN BA NHL HNG SNCNG TY C PHN QUC T GOLDEN LANDS 154 , PH H NH, PHNG THANH XUN TRUNG, QUN THANH XUNL VNH HCNG TY TNHH XC TIN THNG MI V DCH V DNG BNHS 18, T 69B HM 91/85, NG TRI C, PHNG TRNG NH, QUN HAI B TRNG8581082NGUYN TIN TRINCNG TY TNHH DU LCH V VN TI QUC THNGS 36, NG T HIP, TH TRN VN IN, HUYN THANH TR947786319duongbinhvb@gmail.comDNG VN BNCNG TY TNHH DCH V THNG MI V XUT NHP KHU TN THNH PHTS 8A13 M TRU, PHNG BCH NG, ,O KIM HOA-04.8612865O KIM HOACNG TY TNHH VINA XE (TN C: CNG TY TNHH GIAO KEN)S 1601 - 24T2, KHU TH MI TRUNG HA NHN CHNH, PHNG TRUNG HO, QUN CU GIY093.666.54.52TRNH THNH CNGCNG TY TNHH THNG MI TR CS 7, T 9A, PH HOA BNG, PHNG YN HO, QUN CU GIY919564423giao@optochem.co.krTRN TH HUNH GIAOCNG TY C PHN THNG MI V DCH V TN NGHA H CHUNGPHNG 56, NH A5, TP TH DT 8/3, PH 8/3, PHNG QUNH MAI, QUN HAI B TRNGNGUYN TH DCNG TY C PHN TIN NAM "CHUYN I T CNG TY TNHH DT TIN NAM, GCN KKD S: 0102003453 DO PHNG NG K KINH DOANH - S K HOCH V U T TP H NI CP NGY: 18/09/2001"S 288 NG TRNG CHINH, PHNG KHNG THNG, QUN NG ANGUYN TH THU HNGCNG TY C PHN THIT B V GII PHP CNG NGH VIT NAMP510-N 10, BN O LINH M, PHNG HONG LIT, ,8532469KIU TIN NAMCNG TY TRCH NHIM HU HN XY DNG V THNG MI C THNH TS 265, NG NGUYN KHOI, PHNG THANH LNG, QUN HAI B TRNGTRN NGC QUANGCNG TY TNHH U T V XY DNG ANH TUNPHNG 203, NH B TP TH IN B NNG NGHIP, NG 72 TRNG CHINH, PHNG PHNG MAI, QUN NG ANGUYN C THNHCNG TY C PHN U T RICHLANDS 22 YT KIU, PHNG CA NAM, QUN HON KIMPHM VN CHNHCNG TY TNHH CNG NGH V THIT B THNG LONGPHNG 404B NH C1 TP TH Y BAN K HOCH NH NC, PHNG LNG H, QUN NG A983157069info@richlandgroup.com.vnNGUYN DIU LINHCNG TY TNHH SNG AN KHNHTNG 3, NH B3, KHU TP TH HC VIN HNH CHNH QUC GIA, PH TRUNG KNH, PHNG YN HO, QUN CU GIY0983646973/77623887762388-vulanphuong06@yahoo.com.vnV LAN PHNGCNG TY TNHH THNG MI V DCH V THANH MAIS 100 C CHNH LAN, PHNG KHNG MAI, QUN THANH XUNNGUYN VIT PHINTRUNG TM O TO NGOI NG - CHI NHNH CNG TY C PHN O TO NGH NG DNGS 18, PH YT KIU, PHNG CA NAM, QUN HON KIMPHM TH VICNG TY C PHN U T V PHT TRIN BT NG SN TRANSLANDTNG 5, NH S 30, PH MAI HC , PHNG BI TH XUN, QUN HAI B TRNGHONG M ANH-9428986-hq@indochinapro.comhq@indochinapro.comHONG M ANHCNG TY C PHN DCH V THNG MI V TRUYN THNG BO AN H NI "CHUYN I T CNG TY TNHH TRUYN THNG BO AN H NI, GCN KKD S; 0102031582 DO PHNG NG K KINH DOANH - S K HOCH V U T H NI CP NGY 16/11/2007"19 NG 157 PH PHO I LNG, PHNG LNG THNG, QUN NG A9446750/94467499446772TRNH THANH CHNGCNG TY TNHH MAI THYS 36, NG 12 NGHA DNG, PHNG PHC X, QUN BA NHL MINH TUN-04.7756899L MINH TUNCNG TY TNHH THNG MI VN LONGS 26, NG 181, NG TRNG CHINH, PHNG KHNG MAI, QUN THANH XUNLI VN HCCNG TY C PHN KIN TRC XY DNG V THNG MI QUC TS 93, PH TN MAI, PHNG TN MAI, QUN HONG MAINGUYN TT THNGCNG TY C PHN U T BT NG SN HAPULICOS 1, NG NGUYN HUY TNG, PHNG THANH XUN TRUNG, QUN THANH XUN36230784NGUYN NGUYN NINHCNG TY C PHN PHT TRIN K THUT IN - NC H NIS NH 151, NG CHIN THNG, X TN TRIU, HUYN THANH TRNGUYN TIN TRUNGCNG TY C PHN SN XUT THNG MI V DCH V NAM THIN SNXM 11, X C NHU, HUYN T LIMH QUANG TNCNG TY C PHN TRUYN THNG TN THNH NAMS 12A 03 (TC 1303, TNG 13), TA NH A, KHU NH LICOGI 13, NG KHUT DUY TIN, PHNG NHN CHNH, QUN THANH XUN0462.944.113NGUYN THANH VCNG TY C PHN U T THNG MI V XY DNG TRNG PHTPHNG 801, NH N2E KHU TH TRUNG HO- NHN CHNH, PHNG NHN CHNH, QUN THANH XUN04.2433109/0913290035BI QUC THICNG TY TNHH IN V QUNG CO MINH PHS 3 NG GING V, PHNG CT LINH, QUN NG AL KIN GIANGCNG TY TRCH NHIM HU HN C PH VINLANDSA2, L 15, KHU TH NH CNG, PHNG NH CNG, ,O VN TUN-7366238O VN TUNCNG TY TNHH U T PHT TRIN MINH QUANGS 24 NGUYN VIT XUN, PHNG KHNG MAI, QUN THANH XUN36408668www.vinlandscoffee.comTRN THANH THUCNG TY C PHN NI THT PROHOMEPHNG 206B, TP TH LICOGI 13, NG KHUT DUY TIN, PHNG NHN CHNH, QUN THANH XUNL XUN HUY/CNG TY C PHN KIN TRC NG- H NI ACTS 18 NG 58 O TN, PHNG CNG V, QUN BA NH35537743L TH XUN TRCNG TY C PHN DCH V THNG MI VIT HPS 179, NG LNH NAM, PHNG VNH HNG, QUN HONG MAI4.9054215hanoi_ act@yahoo.comHONG NGC TRCNG TY C PHN THNG MI XUT NHP KHU TRNG TINS 1, T 9, KHU TP TH THIT B VT T NNG SN, PHNG HONG LIT, QUN HONG MAI4.2124307NGUYN MNH THNGCNG TY C PHN T VN XY DNG V CNG NGH CECOMPHNG 220, N 1, KHU TH MI PHP VN - T HIP, PHNG HONG LIT, QUN HONG MAI04.6815258/0916939399ongkemtrangtien@yahoo.comLNG TUN LONGCNG TY C PHN U T THIT B Y T SYOGRA VIT NAM (TN C: CNG TY C PHN THIT B Y T HIN TRANG)PHNG 81 - H1 TP TH CNG TY XY DNG DN DNG, NG VN CHNG, PHNG KHM THIN, QUN NG AL NGUYN TNHCNG TY TNHH THNG MI V DCH V TN HONG TS NH 116, C6A, PH QUNH MAI, PHNG QUNH MAI, QUN HAI B TRNG912853458V C HIPCNG TY TNHH THNG MI V DCH V DU LCH TTDS 30, PH NGUYN THNG HIN, PHNG NGUYN DU, QUN HAI B TRNGCNG TY C PHN O TO V PHT TRIN CNG NGH MI H NIS 49 PH SI NG, PHNG SI NG, QUN LONG BINCNG TY C PHN T VN V XY DNG TH5F1 KHU TH I KIM, PHNG I KIM, QUN HONG MAINGUYN THANH SNCNG TY C PHN T VN XY DNG V PHT TRIN H TNG C S 568S 10 NH C4 KHU TP TH VIN ST RT TW, X TRUNG VN, HUYN T LIM903419296NGUYN VN TONCNG TY C PHN U T XY DNG THNG MI V DCH V TN ANS 59B, T 13E, NG THANH LNG 1, PH NG KIM NGU, PHNG THANH LNG, QUN HAI B TRNGNGUYN ANH HYCNG TY TNHH THC PHM VIT HNS NH