DANH SCH SỬA THNG TIN TH SINH sch sỬa thng tin th sinh hỌ v tn

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • STT NGY SINH S CMT THNG TIN SAI GHI CH CONFIRM

  1 F TRAN LE HUYEN 11-Sep-95 091812878 thi M2 8h, P502, ngy 3/7

  2 F HA THI LAN ANH 12-Mar-96 091849451 thi M2,3 8h, P502, ngy 3/7

  3 F LE HOAI LY 1-Jul-96 091874919 thi M2,3 8h, P502, ngy 3/7

  4 F NGUYEN CAM TU 2-Dec-95 091709238 Thi M1 8h, P502, ngy 3/7

  5 F NGUYEN THI DUNG 13-Jan-95 0978895927 Thi c 3M 8h, P502, ngy 3/7

  6 F NGUYEN THI NGAN 091858555 THI M3 8h, P502, ngy 3/7

  7 F NGUYEN THI VAN CHI 13-Nov-79 090774953 THI M1 11h, P502, ngy 3/7

  8 F TRN TH HOA 19-Dec-94 091856125 THI M1 11h, P502, ngy 3/7

  9 F HUYN TRANG 20-Oct-94 091862071 THI M2 11h, P502, ngy 3/7

  10 F VU THI UT 14-Mar-94 163286712 THI M1 11h, P502, ngy 3/7

  11 F CA THI TAM 5-Jan-94 095199513 THI M1,2 8h, P502, ngy 3/7

  12 F NGUYEN THI HOAI 26-Mar-94 01653563795 THI m2 11h, P502, ngy 3/7

  13 F BUI THI HOA 2-Sep-94 0975913400 THI M1 11h, P502, ngy 3/7

  14 F Bi Th Thanh Hoi 14-Apr-16 91574635 thi m3 11h, P502, ngy 3/7

  15 F Nguyn Th Diu Linh 21-Oct-93 17218607 thi M2 11h, P502, ngy 3/7

  16 F Nng Th Hng 1-Nov-94 91737966 M1 11h, P502, ngy 3/7

  17 F Hong Th Minh Thng 5-Dec-91 91635459 M1 11h, P502, ngy 3/7

  18 F Trn Th Qunh Anh 9-Aug-95 82236190 M1 11h, P502, ngy 3/7

  19 F Nguyn Bch Ngc 25-Mar-94 91629957 M1 8h, P502, ngy 3/7

  20 F Nguyn Bch Ngc 25-Mar-94 91629957 M3 9h30, P502, ngy 3/7

  21 F Hong Lan Phng 29-Aug-94 95208118 M2 8h, P502, ngy 3/7

  22 F Hong Lan Phng 30-Aug-94 95208118 M3 9h30, P502, ngy 3/723 F LNG TH NGC DU 30-Jul-94 095212514 thi ca 3 8h, P502, ngy 3/7

  24 F HONG TH THU HOI 31-May-94 082267117 thi ca 3 8h, P502, ngy 3/7

  DANH SCH SA THNG TIN TH SINH

  H V TN