DATA SEGAK T2 2016.xls lelakitg2(ZAM)4.xls

 • View
  224

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of DATA SEGAK T2 2016.xls lelakitg2(ZAM)4.xls

 • 7/26/2019 DATA SEGAK T2 2016.xls lelakitg2(ZAM)4.xls

  1/367

  STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN

  (SEGAK)

  SMJK CHONG HWA KUALA LUMPUR

  TINGKATAN: 1

  Bil Nama Pelajar Ting Tarikh Lahir Berat Tinggi BMINTB TT RTS

  Mentah Skor Mentah Skor Mentah Skor 1 #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  & #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  ' #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  ( #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  ) #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  * #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  + #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  , #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  - #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1 #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  11 #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1& #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1' #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1( #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1) #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1* #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1+ #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1, #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1- #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  & #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  &1 #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  && #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  &' #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  &( #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  &) #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  &* #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  &+ #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  &, #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A &- #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  ' #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

 • 7/26/2019 DATA SEGAK T2 2016.xls lelakitg2(ZAM)4.xls

  2/367

  (1 #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  (& #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  (' #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  (( #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  () #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  (* #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  (+ #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  (, #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  (- #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  ) #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  )1 #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  )& #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  )' #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  )( #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  )) #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  )* #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  )+ #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  ), #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  )- #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  * #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  *1 #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  *& #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  *' #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  *( #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  *) #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  ** #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A *+ #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  *, #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  *- #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  + #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  +1 #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  +& #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  +' #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  +( #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  +) #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  +* #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  ++ #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  +, #I!"$ #I!"$ #N"A #N"A #N"A

 • 7/26/2019 DATA SEGAK T2 2016.xls lelakitg2(ZAM)4.xls

  3/367

  ,, #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  ,- #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  - #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  -1 #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  -& #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  -' #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  -( #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  -) #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  -* #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  -+ #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  -, #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  -- #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1 #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  11 #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1& #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1' #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1( #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A 1) #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1* #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1+ #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1, #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1- #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  11 #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  111 #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  11& #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  11' #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A 11( #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  11) #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  11* #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  11+ #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  11, #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  11- #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1& #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1&1 #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1&& #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1&' #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1&( #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1&) #I!"$ #I!"$ #N"A #N"A #N"A

 • 7/26/2019 DATA SEGAK T2 2016.xls lelakitg2(ZAM)4.xls

  4/367

  1') #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1'* #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1'+ #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1', #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1'- #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1( #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1(1 #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1(& #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1(' #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1(( #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1() #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1(* #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1(+ #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1(, #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1(- #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1) #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1)1 #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A 1)& #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1)' #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1)( #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1)) #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1)* #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1)+ #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1), #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1)- #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1* #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A 1*1 #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1*& #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1*' #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1*( #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1*) #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1** #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1*+ #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1*, #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1*- #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1+ #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1+1 #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1+& #I!"$ #I!"$ #N"A #N"A #N"A

 • 7/26/2019 DATA SEGAK T2 2016.xls lelakitg2(ZAM)4.xls

  5/367

  1,& #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1,' #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1,( #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1,) #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1,* #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1,+ #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1,, #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1,- #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1- #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1-1 #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1-& #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1-' #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1-( #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1-) #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1-* #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1-+ #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  1-, #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A 1-- #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  & #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  &1 #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  && #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  &' #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  &( #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  &) #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  &* #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  &+ #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A &, #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  &- #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  &1 #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  &11 #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  &1& #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  &1' #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  &1( #I!"$ #I!"$ % #N"A % #N"A % #N"A

  &1) #I!