of 18 /18
© 2007 IBM Corporation Databázová řešení IBM Jan Musil, SWG IBM

Databázová řešení IBM - · PDF fileJava™ (JDBC nebo SQLJ) C# a Visual Basic (IBM® Data Server Provider for .NET) PHP SQL a externí procedury/funkce ... Databazova Reseni Author:

 • Author
  dinhanh

 • View
  220

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Databázová řešení IBM - · PDF fileJava™ (JDBC nebo SQLJ)...

 • 2007 IBM Corporation

  Databzov een IBM

  Jan Musil, SWG IBM

 • 2007 IBM Corporation

  Agenda

  Hlavn databzov platformy IBM

  Oblasti nasazen IBM databz

  Klov vlastnosti

  Rozdlen IBM databz podle uren

  V em jsou uniktn IBM databzov platformy ?

  Pklady uit IBM databzovch platforem

  Otzky a odpovdi

 • 2007 IBM Corporation

  Hlavn databzov platformy IBM

  Informix Dynamic ServerPosledn komern verze 11.10

  Probh veejn beta verze 11.50

  DB2 UDBPosledn komern verze 9.5

  SolidDBPosledn verze 6

 • 2007 IBM Corporation

  Informix Dynamic Server Road Map

  IDS 10IDS 10

  Business Continuity Business Continuity with Security & with Security & Performance Performance

  IDS 11 IDS 11 CheetahCheetah 20072007

  Dynamic EnterpriseDynamic EnterpriseOLTPOLTP

  Data ServerData ServerVnextVnext **

  Fastest, most-available Informix OLTP engine ever

  Continuous advances to solidify market position

  IDS Express PHP driver Baan

  benchmarks

  High Availability enhancements Significant security and

  encryption enhancements, LBAC and Common Criteria certification

  Enhanced spatial & geodetic web-services for location-based services

  Further reduction in TCO with improved administration functions,

  Advance application development, XML & SOA

  Enhanced solutions integration, Admin API, customizable footprint

  Enhanced enterprise data management

  Dynamic provisioning

  Performance enhancement

  Additional security management

  Enhanced administration functions

  Compression* Subject to change

  Continuous Continuous Availability & Availability &

  ScalabilityScalability Cheetah 2Cheetah 2

  20082008

  High power scalability and availability solutions

  Enhanced data encryption

  More advanced application development

  Integrated servers administration

  SOA enabled 4GL

 • 2007 IBM Corporation

  DB2 Edice

 • 2007 IBM Corporation

  SolidDB

  On-Disk Databases,Checkpoints,Logs

  Disk Storage Manager

  On-DiskManager

  SQL Engine

  In-MemoryManager

  Data Distribution

  Master and Replica Databases

  High Availability

  Secondary Database

  SmartFlow

  HotStandby

  Application

  AcceleratorLib

  ODBC JDBC

  Applications

  SA

 • 2007 IBM Corporation

  Oblasti nasazen IBM databz

  On-Line transakn zpracovn

  Data Warehouse

  SAP

  Nepetrit 24x7 provoz

  Aplikace vyadujc modern bezpenostn standardy

  Vechny typy zazen (od mobilnch zazen a po masivnparaleln architektury)

  Distribuce a konsolidace dat v libovoln geografick topologii

  Rychl pstup k datm v relnm ase

 • 2007 IBM Corporation

  Klov vlastnosti

  Jednoduch instalace a konfigurace

  klovatelnost

  Databzov servery jsou objektov relanS monost roziovn funkcionality

  Zajitn trval konzistence dat

  Spolehliv provoz s minimlnm poadavkem na administrtorskou innost

  Dynamick konfigurace, samoladic a samoadminstrannstroje

  Licencovn na soubn relace, autorizovan uivatele a procesor value units

 • 2007 IBM Corporation

  Vce vlknov architektura

  Jedno vlknov architekturaDatabzov procesy = procesy operanho systmu

  Vce vlknov architekturaDatabzov procesy = vlkna operanho systmu (DB2)

  = vlkna proces db serveru (Informix)

  VhodyVkonnost (context switching, systmov reie, .)

  Sprva pamti

  Dynamick klovatelnost

 • 2007 IBM Corporation

  Rozdlen IBM databz podle uren

  Vysoce vkonn OLTP aplikace: IDS

  DataWarehouse aplikace: DB2

  Geograficky distribuovan replikace dat: IDS

  SAP: DB2

  Databzov aplikace na kl: IDS

  Vysok nroky na XML zpracovn: DB2

  Vcerovov een vysok dostupnosti dat: IDS

  IBM een: DB2

  In-Memory databze: SolidDB

  Front-end cache pro IDS a DB2: SolidDB

 • 2007 IBM Corporation

  V em jsou uniktn IBM databzov platformy ?

  Informix Dynamic ServerVce vlknov architektura

  High Available Data Replication (HDR)

  Enterprise Replication (ER)

  Multi instann aktivn cluster pro vysokou dostupnost (MACH-11)

  Jednoduchost instalace, konfigurace a administrace

  DB2 UDBPodpora DataWarehouse aplikac a SAPu

  Databzov partitioning

  Multidimenzionln clustering

  Podpora XML

  Komprese dat

  SolidDBRelan pamov databze

  Mikrosekundov as odezvy

  Vysok transakn propustnost

 • 2007 IBM Corporation

  Pklady uit IBM databzovch platforem

  DB2 a SAP

  DB2 a XML

  IDS a vysok dostupnost

  IDS a geografick replikace dat

  SolidDB a vysok vkon

  SolidDB a zapouzden do aplikace

 • 2007 IBM Corporation

  Vhody DB2 pro SAP

  Komprese datomezen nklad na loit (50%)

  vy vkon (o 20%)

  Ni licenn a servisn poplatky

  Jednodu instalace a administrace.

  Vysok dostupnost (DB2 HADR)

  Podpora Unicode

  IT oddlen spolenosti SAP si vybralo IBM DB2 jako strategickou platformu pro systm sprvy lidskch zdroj SAP

  Migrace z platformy Oracle na DB2 s pechodem na standard Unicode a nsledn upgrade na mySAP ERP 2005

 • 2007 IBM Corporation

  Podpora XML v DB2 podrobnji

  Pln integrovan ukldn XML dokument v tabulkov poloce typu xml (intern nativnhierarchick formt)

  Vyhledvn a modifikace XML prostednictvmXQuerySQL/XML

  Aplikan vvojProgramovac jazyky

  C nebo C++ (embedded SQL nebo DB2 CLI)

  COBOL Java (JDBC nebo SQLJ) C# a Visual Basic (IBM Data Server

  Provider for .NET) PHP

  SQL a extern procedury/funkce

  AdministraceXML schma repozitory (XSR)

  Import, export a load

  Vkonnost Indexovn XML dat

  Pizpsoben optimaliztoru

  Explain a Visual Explain

  Podpora DB2 nstrojCLP

  Control Center

  Data Server Developer

  DB2 Development Add-In for MicrosoftVisual Studio .NET.

  Dekompozice pomocanotovanho XML schmatu

 • 2007 IBM Corporation

  Informix MACH-11 a Enterprise replikace

  Informix MACH-11 sekundrn serveryHigh Available Data Replication zlon server (HDR)Remote Standalone Server (RSS)Shared Disk Secondary (SDS)

  Continuous Logical Restore (CLR)

  Informix HDR pouvaj zkaznci ji 14 let

  Geograficky distribuovan replikace (ER) dat jsou na trhu ji10 let

  MACH-11 je klovateln bez poklesu vkonnosti

  Konfigurace MACH-11 je velmi jednoduch

  Nov uzly jsou zaazeny do clusteru bhem nkolika minut

  Vysok flexibilita pro een vysok dostupnosti

 • 2007 IBM Corporation

  Podpora vysok dostupnosti v Informixu podrobnji High Availability Data Replication (HDR) od roku 1994

  Identick kopie dat penen z primrnho (R/W) na sekundrn server (R/O)Sekundrn server okamit dostupn pro R/W v ppad nedostupnosti primruMonost zptn resynchronizace

  MACH-11 od roku 2007Remote Standalone Secondary (RSS)

  Libovoln poet zlonch sekundrnch server RSS HDR

  Shared Disk Secondary (SDS) Libovoln poet instanc sdlejcch stejn data

  Continuous Log Restore (CLR) resp. near-line standby Kontinuln aplikace transaknch urnl na zlon server Dostupn i pro edice IDS Express

  Enterprise replikace (ER) od roku 1996Distribuovan replikace dat bez ohledu na topologii

  HDR, RSS, SDS, CLR, ER mohou pracovat souasn v libovoln kombinaci Velmi jednoduch a automatizovan administrace Connection Manager a Connection Manager Arbitrator Redirected writes pro sekundrn servery

 • 2007 IBM Corporation

  Klov vlastnosti SolidDB

  Pamov relan databzesolidDB udruje poadovan data po celou dobu innosti v pamti

  Aplikace mohou vyuvat standardy ODBC, JDBC, SQL

  Okamit zotaven z chybyV ppad systmov chyby je aplikace schopna obnovit pstup k

  datm v milisekundovm rozsahu bez ztrty dat

  Embeddable solidDB me bt distribuovan v klient/server konfiguraci nebo

  zapouzden do aplikace

  Mn ne 10MB footprint

 • 2007 IBM Corporation

  [email protected]