Click here to load reader

Dbv 20141015

 • View
  245

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Dbv 20141015

 • actualiteit onroerend goed autos sport kerkelijk nieuws vacatures

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  B E V E L A N D S EMIDWEEKEDITIE15 OKTOBER 2014WEEK 42

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  o p l a g e : 3 1. 5 0 0t o ta l e o p l a g e z e e l a n d

  e n w e s t - b r a b a n t : 4 8 0 . 0 0 0

  ThUIS IN DE REgIO

  Vanafpagina 8

  www.internetbode.nlvoor het (gratis) aanleveren

  van al uw nieuws

  GOES - Bij de Goese uitgeverij De Rams-hoorn is vorige week het boek Calvinisten van het eerste uur van Jan van Reenen verschenen. Het is gepresenteerd op de Steenblokschool in Goes. Het kinderboek gaat over Roeland, een vleeshouwer uit Gent, die op een dag Liesbette ontmoet. Hij sluit vriendschap met haar. Tot ver-kering komt het niet, want zij gaat naar de hagenpreken buiten de stad. Roeland laat haar niet in de steek, wordt bekeerd en keert zich af van de Roomse kerk. Als Liesbette gevangen wordt genomen, komt Roeland in actie. Het is het 13e deel uit een historische verhalenserie voor de jeugd van De Ramshoorn.

  Presentatie nieuw boek Jan van Reenen

  WISSENKERKE - Als de gemeente Noord-Beveland een definitieve opvolger wil voordragen voor burgemeester Henny van Kooten duurt dat nog zeker tot de zomer van 2015. Als Van Kooten benoemd wordt tot burgemeester van Maasdriel, hij werd daar vorige week vrijdag voorgedragen, gaat commissaris van de koning Han Pol-man in gesprek met de gemeenteraad van Noord-Beveland. Er kan een waarnemer voor een bepaalde periode worden aange-steld om de procedure voor een opvolger rustig te kunnen voorbereiden, maar een vertrouwenscommissie kan ook met een profielschets aan de slag waarna een va-cature kan worden geplaatst.

  Opvolging Van Kooten duurt nog maanden

  HEINKENSZAND - Het gerenoveerde ge-meentehuis van Borsele is genomineerd voor de ARC14 Architectuur Award. Sa-men met het hoofdkantoor van Rabobank Parkstad in Heerlen, de Cono Kaasmakerij in de Beemster en de Klarenstraat in Am-sterdam maakt het gemeentehuis kans op de prestigieuze prijs voor projecten die hoge prestaties op het gebied van duur-zaamheid op innovatieve wijze combine-ren met een verrassende architectuur. Er zijn in totaal 141 projecten ingezonden. Het is de derde keer dat de prijs wordt uit-gereikt. De winnaar wordt op 27 november bekend gemaakt. Het gemeentehuis is dit jaar opgeleverd na een grondige renovatie.

  Kans gemeentehuis Borsele op prijs

  GOES - De derde editie van de Indoortrail Zeeland vindt 23 en 24 januari plaats. In de Zeelandhallen in Goes wordt net als voorgaande jaren een parkoers gemaakt van Limburgse klei waarop hardlopers en mountainbikers de krachten met elkaar meten. Op vrijdag 23 januari zijn er wed-strijden voor scholieren van het voortgezet onderwijs, activiteiten voor kinderen uit het speciaal onderwijs en s avonds is er een ladies night. Zaterdagmorgen 24 janu-ari moet de jeugd aan de bak en s middags is de baan voor de junioren en senioren. Als afsluiting is er een teamestafette. Meer informatie is te vinden op de website www.indoortrailzeeland.nl.

  Indoortrail Zeeland op 23 en 24 januari

  GOES - Heineken is een samenwerking met Delta aangegaan voor de bouw van vier windmolens op het brouwerijterrein in Zoeterwoude. De turbines zorgen straks voor 40 procent van de energievoorziening in de brouwerij. De bierbrouwer heeft de bouw vrijdag op de Dag van de Duurzaam-heid aangekondigd. Heineken heeft een heldere visie op haar energietoekomst en dat is een prettige manier van samenwer-ken, zegt Guido Custers van Delta Energy in een persbericht. Het is een voorbeeld van hoe door samenwerking grote presta-ties kunnen worden geleverd. Heineken wil de brouwerij in 2020 klimaatneutraal laten werken.

  Delta en Heineken bouwen windmolens

  GOES - De gemeente Goes wil het be-stemmingsplan voor het gebied waar het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) en Emergis zijn gevestigd voor een peri-ode van maximaal tien jaar te verlengen. In het raadsvoorstel zegt het college van burgemeester en wethouders dat er door alle veranderingen in de zorg nog zo veel onduidelijk is over de toekomstplannen dat het niet zinnig is het bestemmings-plan streekziekenhuis nu al aan te passen. Om te voorkomen dat dat de plannen van de instanties in strijd zouden zijn met een pas vastgesteld nieuw bestemmingsplan, dat dan weer zou moeten worden herzien, wachten we uit oogpunt van efficiency.

  Goes verlengt plan streekziekenhuis

  WISSENKERKE - Inwoners van de ge-meente Noord-Beveland kunnen deze maand stemmen op wat zij het mooiste kunstwerk van de tentoonstelling van de stichting Kunstspoor vinden. Eerder heb-ben ambtenaren via een stemming al zes kunstwerken geselecteerd. De drie kunst-werken met de meeste stemmen van de inwoners worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders dat daaruit een winnaar kiest. Op vrijdag 31 oktober maakt burgemeester Henny van Kooten bekend welk kunstwerk ze het mooiste vindt en door de gemeente wordt aangekocht. De zes genomineerde werken zijn te zien op www.noord-beveland.nl.

  Stemmen op mooiste kunstwerk

  GOES - De binnenstad van Goes staat vrijdag weer volledig in het teken van de blues. Dan vindt de 21e editie van de Bluesroute plaats. In twaalf cafs spelen bluesbands als Chilly Willy, Blow Out, The Dynamite Blues Band (foto), Schipper en Bemanning, Baldrick Brothers en Bettys Doghouse. De avond wordt om 20.30 uur geopend in t Beest met een show van de Ruben Hoeke Band. Het programma is te lezen op www.bluestown.nl. FOTO THE DYNAMITE BLUES BAND

  DOOR EUGNE DE KOK

  De bijdrage aan de Rotterdamse woning-corporatie Vestia, die in 2012 ernstig in de financile problemen raakte, en de door minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst opgelegde verhuurdersheffing breken de in Goes gevestigde monumen-tenstichting op. Volgens bestuursvoorzit-ter Wim van der Hoofd slaan deze zaken grote gaten in de begroting. Ze drukken zwaar op onze inkomsten. We willen niet dat ze ten koste gaan van de betaalbaar-heid van onze woningen, maar dat is een steeds lastiger opgave, aldus de be-stuursvoorzitter in een toelichting op de

  gesprekken met RWS. De partijen praten sinds juli van dit jaar met elkaar. In dezelfde toelichting zegt bestuursvoorzitter Maarten Sas van RWS dat in het corporatiestelsel het zoge-noemde solidariteitsbeginsel geldt. We helpen elkaar in moeilijke tijden. Dat is ook wat wij willen doen.

  En nacht ijsHoe de hulp vorm krijgt, is nog onduide-lijk. Momenteel loopt er een onderzoek waarin diverse financile, technische, ju-ridische en fiscale zaken de revue passe-ren. De twee organisaties gaan niet over n nacht ijs. Het is voor de huurders van

  de woningen van belang dat we alle mo-gelijkheden onderzoeken en zorgvuldig te werk gaan, zeggen de partijen. Het onderzoek richt zich op het oplossen van de problemen van SBOM. Onze denkrich-ting gaat de kant op van samenwerking of overname van het vastgoed. Een besluit is echter nog niet genomen, voegt een woordvoerder van RWS toe. De twee partijen denken aan het einde van dit jaar meer duidelijkheid te kunnen geven. De SBOM beheert vooral in de Goese binnenstad ruim 200 woningen. Het gaat om monumentale panden die zijn gere-noveerd en geschikt zijn gemaakt voor bewoning.

  rws wil strubbelend sBoM helpenMonumentenst icht ing kan het niet meer al leen

  GOES - Woningcorporatie RWS Partner in Wonen en de Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumen-ten (SBOM) in Goes zijn in gesprek met elkaar over het sociale woningbezit van de laatste. De monumenten-stichting, zoals SBOM beter bekend staat in Goes, ziet geen kans meer zelf door te gaan.

  DOOR BRITTA JANSSEN

  De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu werken met TenneT aan een trac voor een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Dit project, Zuid-West 380 kV, loopt onder meer langs Rilland, Kapelle, Heinkenszand, s-Heer Abtskerke, Evers-dijk en Krabbendijke. Daarnaast wil Ten-neT bij Rilland een koppelstation bouwen.

  SchadevergoedingVoor het project moeten voorbereidende onderzoeken plaatsvinden. Hiervoor is toestemming nodig van de diverse grond-eigenaren. Omdat een grondeigenaar in het buitengebied van Rilland niet vrijwillig toestemming wil verlenen voor het uitvoe-ren van de onderzoeken op zijn gronden, heeft TenneT de burgemeester verzocht deze eigenaar een gedoogplicht op te leggen, liet de gemeente Reimerswaal vorige week dinsdag weten. Op het land

  van de grondeigenaar wil TenneT volgens Huisman het koppelstation en meerdere hoogspanningsmasten bouwen. De bur-gemeester besloot dat de grondeigenaar moet toestaan dat zijn percelen worden betreden voor de onderzoeken die nodig zijn voor het project. Huisman kon naar eigen zeggen niet anders. Dit doe je niet graag als burgemeester, want het gaat om n van mijn ondernemers. Maar vanwege het nationaal belang van elektriciteits-transport is dit het enige wat ik kan doen. En opdracht geven voor een goede scha-devergoeding. Daar ligt het probleem vol-gens de burgemeester. Hij heeft meerdere keren met de betreffende grondeigenaar en TenneT om de tafel gezeten. Ze kwa-men niet uit de schadevergoeding. Meneer wilde de vergoeding eerst beter afdichten voordat hij toestemming gaf, maar TenneT wil dit pas achteraf regelen. Zij zeggen dat de grondeigenaar ervan moet uitgaan, dat schade vergoed wordt. Huisman heeft TenneT verplicht om eventuele schade

  die ontstaat door de onderzoeken aan de grondeigenaar te vergoeden. Ik ga ervan uit dat TenneT dit netjes afhandelt.

  KrabbendijkeDe plannen voor de hoogspanningsverbin-ding zorgen ook in Krabbendijke voor weer-stand.