32
Kijk verderop in deze krant voor de Superdeals! • kleinschalige onderneming voor een mooi en persoonlijk afscheid • professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail • speciale aandacht voor kinderen Overbetuwe, Lingewaard, Nijmegen, Arnhem e.o. U kunt altijd bij mij terecht: 06 133 450 46 [email protected] www.miekesandersuitvaart.nl Coop SUPERACTIE van de week: Aanbiedingen zijn t/m 25 oktober geldig bij: Coop Post Coop Herveld Dodewaard Zie voor meer superacties verderop in deze krant. FIJNE VERSE WORST 1 kilo van 6,02 voor € 3,98 Huis. Tuin. Formido. zie elders in deze krant toch nog 1 x verfweek Gemeentelijke publicaties vindt u in het hart van De Betuwe www.debetuwe.net Woensdag 21 oktober 2015 Boeken, cd’s, wijnen en meer in de webwinkel op weekkrant.nl/webwinkel WEBWINKEL Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media SCHRIJF JE NU IN OP WWW.SWEETDEAL.NL EN ONTVANG DE VOORDELIGSTE AANBIEDINGEN UIT JE EIGEN REGIO FIETSPADEN VOOR SCHOLIEREN Vier dorpsraden in Overbe- tuwe hebben een scholieren- fietspadenplan opgezet. 2 en 3 » IN ACTIE VOOR VLUCHTELINGEN Donderdag is er een Obstacle Run bij ’t Holthuus, speciaal om vluchtelingen te helpen. 7 » Stoofpeertjes plukken in de Wuurde Elst door Vincent Bos ELST - Wildplukkers hebben de bomen aan de straatkant van de boomgaard aan de Wuurde al van heel wat peren ontdaan. Maar de an- dere bomen dragen nog ge- noeg vruchten. Die leveren volle emmers en tassen op. De stoofperen vinden gretig aftrek, zoveel is wel duide- lijk. Het plukken gebeurt op initiatief van de stichting Overbetuwe Groen Natuur- lijk. Volgens voorzitter Leo Starink heeft de pluk in het voorjaar twee- tot driehon- derd kilo aan zomerperen opgeleverd. Hij weet niet hoeveel kilo er nu aan de tak- ken hangt. Eigenlijk trekken de plukkers een beetje aan de late kant de boomgaard in. Veel vruchten liggen op de grond. Voor de najaars- pluk rekent de stichting een kwartje per kilo. Er kwamen afgelopen zaterdag twintig tot dertig mensen op af. “Dat valt toch een beetje tegen”, bekent Starink. Monique en Rutger Voorhaar uit Elst hebben hun zonen Marijn van vier en Gijs van twee jaar meegenomen. “We houden van stoofperen. We hebben zelf een boom voor ons huis staan maar die hebben we al leeggeplukt. Daar zaten veel peren aan, zeker een paar kilo. We ko- men aan de Wuurde pluk- ken om aan de kinderen te laten zien waar de vruchten vandaan komen.” De peren worden door de familie Voorhaar gebruikt voor de toetjes en om er een taart van te maken. Rutger Voorhaar is een dag later jarig. “We hebben niet eer- der een perentaart gemaakt maar op internet is vast en zeker een recept te vinden”, zegt Monique Voorhaar. De kinderen hebben er in elk geval veel lol in en klimmen zonder schroom te ladder op, onder toeziend oog van de ouders uiteraard. Leo Starink hoopt dat op ter- mijn ook in Park Lingezegen fruit kan worden geplukt. “Dat duurt nog wel een aan- tal jaren. We mogen die bomen onderhouden. Het wordt een boomgaard met appels, kersen, peren en bui- tenlands fruit. We proberen andere soorten uit.” Als de pluk erop zit, hebben de vrijwilligers van Overbe- tuwe Groen Natuurlijk het al over de volgende klus: het knotten van wilgen. Heerlijk werken in de natuur. ‘WE HEBBEN NIET EERDER EEN PERENTAART GEMAAKT’ Peren plukken voor een verjaardagstaart. De familie Voorhaar uit Elst doet het. Aan peren is geen gebrek in de boomgaard aan de Wuurde in hun woonplaats. Vrijwilligers van Overbetuwe Groen Natuurlijk klimmen de ladder op en helpen mee. De sfeer is afgelopen zaterdag opperbest en de pluk is goed. Wildplukkers gek op peren Er kwamen afgelopen zaterdag twintig tot dertig mensen op het perenplukken af. Zoals Monique en Rutger Voorhaar uit Elst met hun zonen Marijn (4) en de 2-jarige Gijs. Foto: Kirsten den Boef Laanboomcentrum ELST/OPHEUSDEN - De gemeen- ten Neder-Betuwe, Buren en Overbetuwe hebben, samen met vertegenwoordigers van de Laanboomsector, een Intergemeentelijke Strate- gische Visie Laanboomcen- trum Betuwe (ISVL) voorbe- reid. Het Laanboomcentrum Betuwe heeft nationaal en internationaal een sterke positie opgebouwd en is van grote sociaal-economische betekenis voor de Betuwe. Het hart van het laanboom- centrum ligt in de gemeente Neder-Betuwe, maar ook in de gemeenten Buren en Overbetuwe zijn veel laan- boomtelers gevestigd. Slim samenwerken van overhe- den met de sector vergroot kansen en mogelijkheden voor het binnenhalen van subsidies voor de dooront- wikkeling van de sector en de bijbehorende innovatie. De sector verwacht dat de handel en het boomteeltare- aal verder toenemen, omdat er nieuwe markten worden aangeboord (China, Rus- land, Japan, Turkije). Ook vindt verdere intensivering plaats door groei van de pot- en containerteelt (PCT) en de nieuwste ontwikkeling in de gotenteelt. Zie: debetuwe.net KLIK & WIN ACTIE Win de 4cd-box Veronica Rock Hits Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Keurmerk Veilig Ondernemen ELST - Gemeente Overbe- tuwe, politie, brandweer en Centrum Management Elst hebben een intentieverkla- ring ondertekend voor het verwerven van het Keur- merk Veilig Ondernemen (KVO). Lees meer hierover op de site: debetuwe.net Kinderboekenmarkt ZETTEN - Als echte handels- mannen en -vrouwen ston- den ze daar hun waar aan te prijzen, de leerlingen van de Lammerts van Bueren- school in Zetten. Op tafels uitgestald lagen hun ‘uitge- lezen’ boeken en dvd’s. Voor elk wat wils, voor kleine prijsjes werden de mooi- ste boeken en films van de hand gedaan. Het is inmid- dels een traditie geworden: de kinderboekenmarkt in de Kinderboekenweek. Meer hierover op: debetuwe.net De kinderboekenmarkt in de aula van de Lammerts van Buerenschool in Zetten. Foto: Mieke van den Brandhof Fietsendiefstal tegengaan ELST - Fietsdiefstal komt in ons fietsland helaas vaak voor. Om fietsers te helpen het risico op diefstal te ver- kleinen, is op dinsdag 20 oktober een anti-fietsdief- stalactie in Elst gehouden. Daarbij kunnen fietsbezit- ters gratis hun fiets laten graveren. Dat is mogelijk bij het Centrum Fietsdiefstal voor station Elst. Om te la- ten graveren heeft de fietser een legitimatiebewijs nodig, zodat zijn/haar fiets geregi- streerd kan worden. Zie: overbetuwe.nl

De Betuwe week43

  • Upload
    wegener

  • View
    261

  • Download
    14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De Betuwe

Citation preview

Page 1: De Betuwe week43

Kijk verderop in deze krant voor de Superdeals!

• kleinschalige ondernemingvoor een mooi enpersoonlijk afscheid

• professioneel, betrokken,creatief en oog voor detail

• speciale aandachtvoor kinderen

Overbetuwe, Lingewaard, Nijmegen, Arnhem e.o.

U kunt altijd bij mij terecht:

06 133 450 [email protected]

CoopSUPERACTIE van de week:

Aanbiedingen zijn t/m 25 oktober geldig bij:

Coop Post CoopHerveld Dodewaard

Zie voor meer superactiesverderop in deze krant.

FIJNE VERSE WORST1 kilo van 6,02 voor€ 3,98

Huis. Tuin. Formido.

zie elders in deze krant

toch

nog 1xverfweek

Gemeentelijkepublicaties vindt u

in het hart vanDe Betuwe

  ‹www.debetuwe.netWoensdag 21 oktober 2015

Boeken, cd’s, wijnenen meer

in de webwinkel opweekkrant.nl/webwinkel

WEBWINKEL

Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media

SCHRIJF JE NU IN OPWWW.SWEETDEAL.NL

EN ONTVANGDE VOORDELIGSTE

AANBIEDINGENUIT JE EIGEN REGIO

fietspaden voor scholierenVier dorpsraden in Overbe-tuwe hebben een scholieren-fietspadenplan opgezet.

2 en 3»

in actie voor vluchtelingenDonderdag is er een Obstacle Run bij ’t Holthuus, speciaal om vluchtelingen te helpen.

7»Stoofpeertjes plukken in de Wuurde Elst

door Vincent Bos

elst - Wildplukkers hebben de bomen aan de straatkant van de boomgaard aan de Wuurde al van heel wat peren ontdaan. Maar de an-dere bomen dragen nog ge-noeg vruchten. Die leveren volle emmers en tassen op. De stoofperen vinden gretig

aftrek, zoveel is wel duide-lijk. Het plukken gebeurt op initiatief van de stichting

Overbetuwe Groen Natuur-lijk. Volgens voorzitter Leo Starink heeft de pluk in het voorjaar twee- tot driehon-derd kilo aan zomerperen opgeleverd. Hij weet niet hoeveel kilo er nu aan de tak-ken hangt. Eigenlijk trekken de plukkers een beetje aan de late kant de boomgaard in. Veel vruchten liggen op de grond. Voor de najaars-pluk rekent de stichting een kwartje per kilo. Er kwamen afgelopen zaterdag twintig tot dertig mensen op af. “Dat valt toch een beetje tegen”, bekent Starink. Monique en Rutger Voorhaar uit Elst hebben hun zonen Marijn van vier en Gijs van

twee jaar meegenomen. “We houden van stoofperen. We hebben zelf een boom voor ons huis staan maar die hebben we al leeggeplukt. Daar zaten veel peren aan, zeker een paar kilo. We ko-men aan de Wuurde pluk-ken om aan de kinderen te laten zien waar de vruchten vandaan komen.”De peren worden door de familie Voorhaar gebruikt voor de toetjes en om er een

taart van te maken. Rutger Voorhaar is een dag later jarig. “We hebben niet eer-der een perentaart gemaakt maar op internet is vast en zeker een recept te vinden”, zegt Monique Voorhaar. De kinderen hebben er in elk geval veel lol in en klimmen zonder schroom te ladder op, onder toeziend oog van de ouders uiteraard.Leo Starink hoopt dat op ter-mijn ook in Park Lingezegen

fruit kan worden geplukt. “Dat duurt nog wel een aan-tal jaren. We mogen die bomen onderhouden. Het wordt een boomgaard met appels, kersen, peren en bui-tenlands fruit. We proberen andere soorten uit.”Als de pluk erop zit, hebben de vrijwilligers van Overbe-tuwe Groen Natuurlijk het al over de volgende klus: het knotten van wilgen. Heerlijk werken in de natuur.

‘We hebben niet eerder een perentaart gemaakt’

Peren plukken voor een verjaardagstaart. De familie Voorhaar uit Elst doet het. Aan peren is geen gebrek in de boomgaard aan de Wuurde in hun woonplaats. Vrijwilligers van Overbetuwe Groen Natuurlijk klimmen de ladder op en helpen mee. De sfeer is afgelopen zaterdag opperbest en de pluk is goed.

Wildplukkers gek op peren

Er kwamen afgelopen zaterdag twintig tot dertig mensen op het perenplukken af. Zoals Monique en Rutger Voorhaar uit Elst met hun zonen Marijn (4) en de 2-jarige Gijs. Foto: Kirsten den Boef

Laanboomcentrumelst/opheusden - De gemeen-ten Neder-Betuwe, Buren en Overbetuwe hebben, samen met vertegenwoordigers van de Laanboomsector, een Intergemeentelijke Strate-gische Visie Laanboomcen-trum Betuwe (ISVL) voorbe-reid. Het Laanboomcentrum Betuwe heeft nationaal en internationaal een sterke positie opgebouwd en is van grote sociaal-economische betekenis voor de Betuwe. Het hart van het laanboom-centrum ligt in de gemeente Neder-Betuwe, maar ook in de gemeenten Buren en Overbetuwe zijn veel laan-boomtelers gevestigd. Slim samenwerken van overhe-den met de sector vergroot kansen en mogelijkheden voor het binnenhalen van subsidies voor de dooront-wikkeling van de sector en de bijbehorende innovatie. De sector verwacht dat de handel en het boomteeltare-aal verder toenemen, omdat er nieuwe markten worden aangeboord (China, Rus-land, Japan, Turkije). Ook vindt verdere intensivering plaats door groei van de pot- en containerteelt (PCT) en de nieuwste ontwikkeling in de gotenteelt. Zie: debetuwe.net

KLIK & WIN ACTIE

Win de 4cd-box Veronica Rock HitsGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

Keurmerk Veilig OndernemenELST - Gemeente Overbe-tuwe, politie, brandweer en Centrum Management Elst hebben een intentieverkla-ring ondertekend voor het

verwerven van het Keur-merk Veilig Ondernemen (KVO). Lees meer hierover op de site: debetuwe.net

KinderboekenmarktZETTEN - Als echte handels-mannen en -vrouwen ston-den ze daar hun waar aan te prijzen, de leerlingen van de Lammerts van Bueren-school in Zetten. Op tafels uitgestald lagen hun ‘uitge-lezen’ boeken en dvd’s. Voor elk wat wils, voor kleine prijsjes werden de mooi-ste boeken en films van de hand gedaan. Het is inmid-dels een traditie geworden: de kinderboekenmarkt in de Kinderboekenweek. Meer hierover op:

debetuwe.netDe kinderboekenmarkt in de aula van de Lammerts van Buerenschool in Zetten. Foto: Mieke van den Brandhof

Fietsendiefstal tegengaanELST - Fietsdiefstal komt in ons fietsland helaas vaak voor. Om fietsers te helpen het risico op diefstal te ver-kleinen, is op dinsdag 20 oktober een anti-fietsdief-stalactie in Elst gehouden. Daarbij kunnen fietsbezit-ters gratis hun fiets laten graveren. Dat is mogelijk bij het Centrum Fietsdiefstal voor station Elst. Om te la-ten graveren heeft de fietser een legitimatiebewijs nodig, zodat zijn/haar fiets geregi-streerd kan worden.Zie: overbetuwe.nl

Page 2: De Betuwe week43

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 2

ROBA Bouwbedrijf

Tel. 026 - 47 220 22 of 06 - 20 368 519

www.roba-elst.nl

• Nieuwbouw van kelder tot zolder • Complete verbouwingen • Onderhoudswerkzaamheden zoals:

- Plaatsen van dakvensters – dakkapellen - Vervangen van ramen, deuren en kozijnen

Ondernemers slaan handen ineen voor Bruidsbeurs Restaurant CampmanDe tijd is weer aangebroken voor toekomstige bruidsparen om ideeën op te doen voor hun trouwdag. Na twee geweldige Bruidsbeurzen in de afgelopen twee jaar, zal Restaurant Campman een derde editie organiseren op woens-dagavond 4 november 2015.Op initiatief van Melissa Ouwehand van Fo-tostudio Selijn is er de afgelopen twee jaar samen met de schoonzussen Christel en Paulien Campman een grote bruidsbeurs georganiseerd in Restaurant Campman. De beurzen in 2013 en 2014 waren een doorslaand succes en daarom wordt de bruidsbeurs ook dit jaar weer georgani-seerd. Om meer aanstaande bruidsparen in de gelegenheid te stellen om te komen, is er besloten om het dit keer op een woensdag-avond te organiseren.Wat deze bruidsbeurs zo uniek maakt, is dat er gebruik gemaakt wordt van een team. Er zal één ondernemer per branche staan. Zo wordt het makkelijker en overzichtelijker voor de toekomstige bruidsparen en kan een totaalpakket aangeboden worden. Van banketbakker tot videograaf, van kapster tot trouwvervoer, van weddingplanner tot bruidsmode. In totaal zullen er 17 enthou-siaste ondernemers uit de directe omgeving aanwezig zijn. Wilt u een kijkje komen nemen? De entree is GRATIS en de eerste 75 bruidsparen ont-vangen een goodiebag met leuke acties, die worden aangeboden door de deelnemende ondernemers.

Voor meer informatie: www.bruidsbeurs-campman.nl of www.facebook.com/bruids-fairrestaurantcampmanTijdstip: Woensdag 4 november 2015 van 19.00 tot 22.00 uur.

vlnr: Melissa Ouwehand, Paulien Campman & Christel Campman

VOOR MEER INFORMATIE: www.bruidsbeurscampman.nl of www.facebook.com/bruidsfairrestaurantcampman Aanvang: Woensdag 4 november 2015 van 19.00 tot 22.00 uur

Meer informatie? Gozien Vossen, [email protected] Vossen, [email protected] www.scheidingsmakelaar.nl

• Betaalt u alimentatie? Denkt u dan eens aan een herberekening.

• Komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand ook dan kunt u bij ons terecht

In de Betuwe

Sinterklaas komt naar ElstELST - Een berichtje voor alle jongens en meisjes. Op zondag 15 november komt Sinterklaas om 14.00 uur aan in Elst. Het ge-rucht gaat dat Sinterklaas dit jaar met een speciale Pieten camera- en tv-ploeg naar ons dorp komt. Mis-schien kom jij ook op TV! Het programma van die dag wordt snel aan jullie bekend gemaakt.

DroppingHEMMEN - In Hemmen is er zaterdag 24 oktober een dropping voor de jeugd. Vertrek vanaf 19.00 uur bij Dorpshuis in Hemmen. Kosten: 2,50 euro p. p.

Kerkdiensten24 t/m 30 oktoberPROT. GEMEENTEElst: Zo. 10.00 uur: Kerk, Ds. P.J.G. Jeroense, m.m.v. ZWO. Heteren (De Vloed-schuur) Kerklaan 4a: Zo. 10.00 uur: Ds. W. van Buu-ren, Oosterbeek. www.vloedschuurgemeente.nl. Driel: Zo. 10.00 uur: Mw. Ds. P. Kamper. Herveld & Slijk-Ewijk: Zo. 10.00 uur: Ds. T. Doornebal.HERVORMDE KERKENHeteren: Zo 10.00 uur: Ds. W.G. Teeuwisen, Veenen-daal; 18.30 uur: Ds. S.A. vd Veer, Arnhem. Val-burg: Zo. 10.00 uur: Prop. R.J. Janssen, Scherpenis-se; 18.30 uur: Ds. B. van Leeuwen. Homoet: Geen dienst. Zetten: Zo. 10.00 uur: Ds. G. van Wijk, Dordrecht; 18.30 uur: Ds. H. Rose-boom, Kesteren. Zet-ten Vluchtheuvelgem: Zo. 10.00 uur: Ds. M. de Klerck-Bets, Elst. Hien-Dodewaard: Zo. 10.00 uur: Dodewaard, Ds. G.D. Hoff; 18.30 uur: Do-dewaard, Ds. G.D. Hoff. Hemmen: Zo. 10.00 uur: Ds. Brezet. Andelst: Zo. 10.00 uur: Kand. J. Kooij, Barendrecht; 18.30 uur: Kand. Joh. Fekkes. Rand-wijk: Zo. 10.00 uur: Ds. J.A. van der Velden, IJs-selmuiden; 18.30 uur: Ds. E. Kroon.GEREF. KERKENZetten: Zo. 10.00 uur: Mw. Ds. M. Boelhouwer-Over-eem, Wageningen.BAPTISTENGEMEENTEZetten (HPC): Zo. 10.00 uur: Egbert van Rhee. www.baptistenzetten.nl. R.K KERKENDriel: Za. 19.00 uur: Woord.comm.vier ing, Liturgische Werkgroep, Cantorije. Heteren: Za. 19.00 uur: Euch.viering, V. Bulthuis, Magna Voce. Lent: Za. 19.00 uur: Euch.viering, F. Bomers, St. Caeciliakoor. Elst: Zo. 10.00 uur: Euch.viering, V. Bulhtuis, St. Ceacili-akoor. Oosterhout: Zo. 11.00 uur: Woord.comm.viering/ Mariaviering, Liturgische Werkgroep. Indoornik: Zo. 09.30 uur: Woord.comm.viering, J. Rademakers, R.K.G.K.I. Herveld: Zo. 11.00 uur: Woord.comm.viering, J. Rademakers, gemengd koor.

Opheffen overwegen Rijksweg Noord en Weteringsewal Elst

de gelijkvloerse overweg in de Rijksweg noord in elst wordt in de toekomst opgeheven om doorstroming en veiligheid te verbeteren.

ELST - Gemeente Overbe-tuwe, ProRail en provincie Gelderland hebben overeen-stemming bereikt over het opheffen van de gelijkvloer-se overwegen in de Rijks-weg Noord en de 1e Wete-ringsewal in Elst. Dit zijn de twee laatste (openbare) over-wegen op het traject Arn-hem-Nijmegen. Het opheffen van deze overwegen verbe-tert de doorstroming van het verkeer, verhoogt de veilig-heid op het spoor, verbetert de dienstregeling en maakt

ambities van provincie en NS op het gebied van Openbaar Vervoer mogelijk. Een studie wijst uit dat een volwaardige tunnel in de Rijksweg Noord maakbaar en financieel haal-baar is. Alle partijen zijn voor deze oplossing. Hiermee is een bedrag van 13,8 miljoen euro gemoeid dat voor het overgrote deel wordt gedekt door bijdragen van provin-cie en ProRail. Gedeputeerde Staten hebben deze bijdrage in hun begroting opgenomen. Gemeente Overbetuwe draagt

0,7 miljoen euro bij. Een defi-nitieve keuze voor een alter-natief voor de overweg in de 1e Weteringsewal is nog niet gemaakt.Tijdens de toekomstige bouw-werkzaamheden voor de tun-nel in Rijksweg Noord doet de 1e Weteringsewal nog deels als omleidingsroute dienst. In samenhang met de voorge-nomen spoorkruising via het zogenoemde Notenlaantje in Park Lingezegen maakt het college een uitwerking voor alle verkeersstromen.

Een plan voor scholierenfietspadenVier dorpsraden, te weten driel, Randwijk, Zetten/Hemmen en Heteren, hebben de handen ineengeslagen om te werken aan een breedgedragen visiedocument scholierenfietspadenplan. Zij doen dat omdat zij vinden dat verkeersvraagstukken zich meestal niet tot één kern beperken.

OVERBETUWE - Het fietspa-dennetwerk verbindt de dorpen onderling, en met de scholengemeenschappen, bedrijven in Zetten/Wage-ningen/Doorwerth en Arn-hem. Alleen al vanuit Driel, Heteren en Randwijk rijden dagelijks 300 scholieren naar het HPC in Zetten.De voltooide noordweste-lijke fietspadenring Over-betuwe zal de ruggengraat vormen van interlokale fietsroutes: veilig en aange-naam voor scholier, recreant en werkendeVorige week maandag 12 ok-tober is het visiedocument gepresenteerd aan de heer Rouw, Team Beleidsrealisa-tie Verkeer, en wethouder Jan van baal.“Het voorstel komende uit het visiedocument behelst in het kort: Fietspaden worden zo aangepast dat fietsers in het algemeen en schoolgaande jeugd in het

bijzonder veilig aan het ver-keer kunnen deelnemen. Dit betekend scheiding van fietsers en auto’s, maar ook stapvoets kruisende snel-heden bij fietsersoverste-ken”, licht Marinus van der Linde, namens de Dorps-raad Heteren. “Bijzondere aandacht wordt gegeven in het visiedocument aan de

Gevaarlijke wegen voor fietsende scholieren zijn een bekend verschijnsel in de gemeente Overbetuwe. Vandaar dat vier dorpsraden werken aan een visiedocument. Foto via M. van der Linde

kruising Nijburgsestraat/ Knoppersweg. De huidige situatie vraagt om prioriteit. In het meest optimale beeld wordt deze kruising vervan-gen door een rotonde.De provincie Gelderland heeft aangegeven in 2016 te starten met grootonder-

houd aan de N836 waar de Nijburgsestraat en Knop-persweg onder vallen. De 4 dorpsraden zijn van mening dat dit een uitgesproken mo-gelijkheid is de kruising te vervangen voor een rotonde om zo efficiënt mogelijk te-werk te gaan.”

Verdere knelpunten die de vier dorpsraden van groot belang vinden zijn de Knop-persweg tussen het Lex-kesveer en Indoornik en de Boltweg/Achterstraat tus-sen Driel en Heteren. Hier zijn vrijliggende fietspaden gewenst.

OVERBETUWE - Het HIER Klimaatstraatfeest is be-gonnen; de grootste ener-giebesparingswedstrijd van Nederland. De straat die ge-durende het ‘stookseizoen’ de meeste energie bespaart wint een feestbudget van 10.000 euro. Nederlanders kunnen nog veel leren op het gebied van energiebespa-ring, één op de vijf weet niet hoe hun woning geïsoleerd is. Gemeente Overbetuwe is Gouden Ster Partner van het HIER Klimaatstraatfeest. Inwoners van Overbetuwe beginnen de competitie

daarom met een voorsprong van 1.000 punten. De straat die van 9 oktober 2015 tot en met 31 maart 2016 de meeste energie heeft bespaard wint een feestbudget van maar liefst €10.000. Groepen die niet met een fysieke straat deelnemen, maar met bij-voorbeeld hun voetbalteam, vereniging of vriendengroep strijden in de virtuele-stra-ten-competitie om een feest-budget van €5.000. Op zater-dag 16 april 2016 worden de winnaars bekend gemaakt. Aanmelden kan via www.klimaatstraatfeest.nl

HIeR Klimaatstraatfeest

Contactgegevens redactieMercatorweg 28, ArnhemPostbus 601336800 JC ArnhemI www.debetuwe.netPaul Lapian (eindredacteur)T (088) 013 24 27E [email protected] Kuijpers (algemeen redactiechef)E [email protected]

Contactgegevens media-advies en advertentieverkoopDennis van Kesteren (accountmanager)E [email protected] T 06 - 206 175 93Marjo Limpens (accountmanager)E [email protected] T 06 - 533 246 74Patrick Verheij (salesmanager)E [email protected] Al Mawla (commercieel directeur)E [email protected] contact op met uw accountmana-ger of mail/bel met:E [email protected] 088 - 013 999 1Vragen over Wegener Media Manager:

T 088 - 013 9 986Bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachten T (0900) 424 57 26

FamilieberichtenE [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

RubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36I www.duos.nu

DrukWegener NieuwsdrukAlgemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage)www.wegenermedia.nl

De Betuwe is een uitgave van Wegener Media BVAangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV© Wegener Media BV

CoLoFoN

Page 3: De Betuwe week43

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 3

Slagerij Diepeveen HerveldRomeplein 2, Herveld-Noord (bij Andelst)

Telefoon: 0488 - 451460 / Fax: 0488 - 455001www.slagerijdiepeveen.nl

Bestellingen graag door geven via mail: [email protected]

Runder riblappen € 5,50 kilo Varkensfiletrollade € 5,50

Magere runderlappen € 7,00 kilo Varkenslappen € 4,00 kiloSucadelappen € 6,50 kilo Blanke schnitzels € 7,50 kiloSoepvlees € 5,00 kilo Haas-/ribkarbonade € 4,50 kiloSchenkel € 4,50 kilo Nasi-/bamivlees € 3,75 kiloHamburgers € 0,50 p/st Shoarmaburgers € 0,50 p/stRunder gehakt € 3,40 kilo Gehakt h.o.h. € 3,15 kiloDrumsticks gemarineerd € 6,50 kilo Krabbetjes € 3,75 kiloKippenpoten € 3,00 kilo Hamschijf € 3,75 kilo

Geopend: donderdag van 13.00 tot 16.30 uurvrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur

Grote Molenstraat 3c6661 DB ElstT 0481 35 03 68www.deoor-zaak.nl

Openingstijdendi t/m vr 9.00-17.00 uurMaandag en zaterdagop afspraak, ook bij u thuis!

Wij gaan voor kwaliteit.

2016: De zorgverzekeraars gaan voor goedkoop.

www.reijmer-sierbestrating.nl

IJsseldijk 26 6931 AB WestervoortTelefoon 026 - 311 69 08Mobiel 06 - 212 21 368

Openingstijden:Ma-Vr 7.00-21.00 uurZaterdag 8.00-17.00 uurIEDERE ZONDAG OPEN

GROOTHANDEL - EIGEN IMPORT - NATUURSTEEN - SIERBESTRATING

DÉ GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!

Betontegel zwart, met structuur 50-50-5 € 14,50 m2 BETONSTEEN bijv. Oud Hollands 30-60-7 of 30-40-7 nu € 9,- m2 LIMESTONE bruin/zwart 40-40-3 SUPERAANBIEDING € 17,- m2 Betonsteen strak zwart 60-30-6 € 9,50 m2 Chinees Hardsteen 30-30-3 € 17,-m2 Chinees Hardsteen romaans verband 3 cm dik € 19,- m2 BASALT 60-60-3 € 35,- m2 Vijverranden zwart natuursteen 100-30-3 € 7,95 per stuk Chinees natuursteen voor uw oprit 20-10-5 € 35,- m2 30-20-5 € 29,- m2 NATUURSTEEN 60-60-2, 50-100-2, 40-40-2, 60-30-3 nu € 19,- m2

TUINMUURTJES 30-10-10 € 0,85 per stuk, zwart 30-10-6 € 0,50 per stuk Chinees natuursteen 20-20, 20-40, 40-40 3 cm dik € 19,- m2

Lagestraat 14 • Nifrik (bij Wijchen) • 0486 41 12 96 • www.dehaarkeukens.nlOpen: Di. t/m Do. 9.00 - 17.30 • Vrij. 9.00 - 20.00 • Zat. 10.00 - 16.00 • Maandag gesloten

Kom kijken in onze vernieuwde toonzaal met keukens in alle stijlen en prijsklassen!

De grootste showroomin de regio

In de Betuwe

Sinterklaas komt naar ElstELST - Een berichtje voor alle jongens en meisjes. Op zondag 15 november komt Sinterklaas om 14.00 uur aan in Elst. Het ge-rucht gaat dat Sinterklaas dit jaar met een speciale Pieten camera- en tv-ploeg naar ons dorp komt. Mis-schien kom jij ook op TV! Het programma van die dag wordt snel aan jullie bekend gemaakt.

DroppingHEMMEN - In Hemmen is er zaterdag 24 oktober een dropping voor de jeugd. Vertrek vanaf 19.00 uur bij Dorpshuis in Hemmen. Kosten: 2,50 euro p. p.

Kerkdiensten24 t/m 30 oktoberPROT. GEMEENTEElst: Zo. 10.00 uur: Kerk, Ds. P.J.G. Jeroense, m.m.v. ZWO. Heteren (De Vloed-schuur) Kerklaan 4a: Zo. 10.00 uur: Ds. W. van Buu-ren, Oosterbeek. www.vloedschuurgemeente.nl. Driel: Zo. 10.00 uur: Mw. Ds. P. Kamper. Herveld & Slijk-Ewijk: Zo. 10.00 uur: Ds. T. Doornebal.HERVORMDE KERKENHeteren: Zo 10.00 uur: Ds. W.G. Teeuwisen, Veenen-daal; 18.30 uur: Ds. S.A. vd Veer, Arnhem. Val-burg: Zo. 10.00 uur: Prop. R.J. Janssen, Scherpenis-se; 18.30 uur: Ds. B. van Leeuwen. Homoet: Geen dienst. Zetten: Zo. 10.00 uur: Ds. G. van Wijk, Dordrecht; 18.30 uur: Ds. H. Rose-boom, Kesteren. Zet-ten Vluchtheuvelgem: Zo. 10.00 uur: Ds. M. de Klerck-Bets, Elst. Hien-Dodewaard: Zo. 10.00 uur: Dodewaard, Ds. G.D. Hoff; 18.30 uur: Do-dewaard, Ds. G.D. Hoff. Hemmen: Zo. 10.00 uur: Ds. Brezet. Andelst: Zo. 10.00 uur: Kand. J. Kooij, Barendrecht; 18.30 uur: Kand. Joh. Fekkes. Rand-wijk: Zo. 10.00 uur: Ds. J.A. van der Velden, IJs-selmuiden; 18.30 uur: Ds. E. Kroon.GEREF. KERKENZetten: Zo. 10.00 uur: Mw. Ds. M. Boelhouwer-Over-eem, Wageningen.BAPTISTENGEMEENTEZetten (HPC): Zo. 10.00 uur: Egbert van Rhee. www.baptistenzetten.nl. R.K KERKENDriel: Za. 19.00 uur: Woord.comm.vier ing, Liturgische Werkgroep, Cantorije. Heteren: Za. 19.00 uur: Euch.viering, V. Bulthuis, Magna Voce. Lent: Za. 19.00 uur: Euch.viering, F. Bomers, St. Caeciliakoor. Elst: Zo. 10.00 uur: Euch.viering, V. Bulhtuis, St. Ceacili-akoor. Oosterhout: Zo. 11.00 uur: Woord.comm.viering/ Mariaviering, Liturgische Werkgroep. Indoornik: Zo. 09.30 uur: Woord.comm.viering, J. Rademakers, R.K.G.K.I. Herveld: Zo. 11.00 uur: Woord.comm.viering, J. Rademakers, gemengd koor.

Opheffen overwegen Rijksweg Noord en Weteringsewal Elst

de gelijkvloerse overweg in de Rijksweg noord in elst wordt in de toekomst opgeheven om doorstroming en veiligheid te verbeteren.

ELST - Gemeente Overbe-tuwe, ProRail en provincie Gelderland hebben overeen-stemming bereikt over het opheffen van de gelijkvloer-se overwegen in de Rijks-weg Noord en de 1e Wete-ringsewal in Elst. Dit zijn de twee laatste (openbare) over-wegen op het traject Arn-hem-Nijmegen. Het opheffen van deze overwegen verbe-tert de doorstroming van het verkeer, verhoogt de veilig-heid op het spoor, verbetert de dienstregeling en maakt

ambities van provincie en NS op het gebied van Openbaar Vervoer mogelijk. Een studie wijst uit dat een volwaardige tunnel in de Rijksweg Noord maakbaar en financieel haal-baar is. Alle partijen zijn voor deze oplossing. Hiermee is een bedrag van 13,8 miljoen euro gemoeid dat voor het overgrote deel wordt gedekt door bijdragen van provin-cie en ProRail. Gedeputeerde Staten hebben deze bijdrage in hun begroting opgenomen. Gemeente Overbetuwe draagt

0,7 miljoen euro bij. Een defi-nitieve keuze voor een alter-natief voor de overweg in de 1e Weteringsewal is nog niet gemaakt.Tijdens de toekomstige bouw-werkzaamheden voor de tun-nel in Rijksweg Noord doet de 1e Weteringsewal nog deels als omleidingsroute dienst. In samenhang met de voorge-nomen spoorkruising via het zogenoemde Notenlaantje in Park Lingezegen maakt het college een uitwerking voor alle verkeersstromen.

Een plan voor scholierenfietspadenVier dorpsraden, te weten driel, Randwijk, Zetten/Hemmen en Heteren, hebben de handen ineengeslagen om te werken aan een breedgedragen visiedocument scholierenfietspadenplan. Zij doen dat omdat zij vinden dat verkeersvraagstukken zich meestal niet tot één kern beperken.

OVERBETUWE - Het fietspa-dennetwerk verbindt de dorpen onderling, en met de scholengemeenschappen, bedrijven in Zetten/Wage-ningen/Doorwerth en Arn-hem. Alleen al vanuit Driel, Heteren en Randwijk rijden dagelijks 300 scholieren naar het HPC in Zetten.De voltooide noordweste-lijke fietspadenring Over-betuwe zal de ruggengraat vormen van interlokale fietsroutes: veilig en aange-naam voor scholier, recreant en werkendeVorige week maandag 12 ok-tober is het visiedocument gepresenteerd aan de heer Rouw, Team Beleidsrealisa-tie Verkeer, en wethouder Jan van baal.“Het voorstel komende uit het visiedocument behelst in het kort: Fietspaden worden zo aangepast dat fietsers in het algemeen en schoolgaande jeugd in het

bijzonder veilig aan het ver-keer kunnen deelnemen. Dit betekend scheiding van fietsers en auto’s, maar ook stapvoets kruisende snel-heden bij fietsersoverste-ken”, licht Marinus van der Linde, namens de Dorps-raad Heteren. “Bijzondere aandacht wordt gegeven in het visiedocument aan de

Gevaarlijke wegen voor fietsende scholieren zijn een bekend verschijnsel in de gemeente Overbetuwe. Vandaar dat vier dorpsraden werken aan een visiedocument. Foto via M. van der Linde

kruising Nijburgsestraat/ Knoppersweg. De huidige situatie vraagt om prioriteit. In het meest optimale beeld wordt deze kruising vervan-gen door een rotonde.De provincie Gelderland heeft aangegeven in 2016 te starten met grootonder-

houd aan de N836 waar de Nijburgsestraat en Knop-persweg onder vallen. De 4 dorpsraden zijn van mening dat dit een uitgesproken mo-gelijkheid is de kruising te vervangen voor een rotonde om zo efficiënt mogelijk te-werk te gaan.”

Verdere knelpunten die de vier dorpsraden van groot belang vinden zijn de Knop-persweg tussen het Lex-kesveer en Indoornik en de Boltweg/Achterstraat tus-sen Driel en Heteren. Hier zijn vrijliggende fietspaden gewenst.

OVERBETUWE - Het HIER Klimaatstraatfeest is be-gonnen; de grootste ener-giebesparingswedstrijd van Nederland. De straat die ge-durende het ‘stookseizoen’ de meeste energie bespaart wint een feestbudget van 10.000 euro. Nederlanders kunnen nog veel leren op het gebied van energiebespa-ring, één op de vijf weet niet hoe hun woning geïsoleerd is. Gemeente Overbetuwe is Gouden Ster Partner van het HIER Klimaatstraatfeest. Inwoners van Overbetuwe beginnen de competitie

daarom met een voorsprong van 1.000 punten. De straat die van 9 oktober 2015 tot en met 31 maart 2016 de meeste energie heeft bespaard wint een feestbudget van maar liefst €10.000. Groepen die niet met een fysieke straat deelnemen, maar met bij-voorbeeld hun voetbalteam, vereniging of vriendengroep strijden in de virtuele-stra-ten-competitie om een feest-budget van €5.000. Op zater-dag 16 april 2016 worden de winnaars bekend gemaakt. Aanmelden kan via www.klimaatstraatfeest.nl

HIeR Klimaatstraatfeest

Contactgegevens redactieMercatorweg 28, ArnhemPostbus 601336800 JC ArnhemI www.debetuwe.netPaul Lapian (eindredacteur)T (088) 013 24 27E [email protected] Kuijpers (algemeen redactiechef)E [email protected]

Contactgegevens media-advies en advertentieverkoopDennis van Kesteren (accountmanager)E [email protected] T 06 - 206 175 93Marjo Limpens (accountmanager)E [email protected] T 06 - 533 246 74Patrick Verheij (salesmanager)E [email protected] Al Mawla (commercieel directeur)E [email protected] contact op met uw accountmana-ger of mail/bel met:E [email protected] 088 - 013 999 1Vragen over Wegener Media Manager:

T 088 - 013 9 986Bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachten T (0900) 424 57 26

FamilieberichtenE [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

RubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36I www.duos.nu

DrukWegener NieuwsdrukAlgemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage)www.wegenermedia.nl

De Betuwe is een uitgave van Wegener Media BVAangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV© Wegener Media BV

CoLoFoN

Page 4: De Betuwe week43

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 4

Zaterdag 31 oktober is het weer zover de najaar modeshow. Om 11.00 en 13.30 uur is er een najaarsmodeshow, waar de nieuwste collectie word gepresenteerd.

“We hebben weer een leuk team met heerlijke ‘normale’ modellen om er een gezellige dag van te maken”, aldus eigenaresse Beau. “Daarnaast geven wij de gehele dag 10% korting op de gehele nieuwe col-lectie. Natuurlijk staan er heerlijke hapjes en drankjes voor de bezoekers klaar. Ook hebben wij de hele dag

een imago stylist in huis. Imagostylist Jacoline gaat ons deze dag helpen met persoonlijk advies geven aan klanten. Dit is uiteraard kosteloos.”“Dus heb jij echt een nieuwe outfit nodig voor aankomend seizoen maar nog niks kunnen vinden wat bij je past en even vernieuwend is voor je kast, dan schiet Jacoline jou deze dag te hulp. Stoere heerlijke lopende sneakers, nieuwe accessoires, gave grove ves-ten, alles op het gebied van de mode trends, zal deze dag in de winkel aangevuld zijn. Ook hebben wij met onze shows hele gave win

acties, kortom er is dus van alles te beleven deze dag. En wat is er nou leuker dan de nieuwe collectie met 10% korting shoppen!”“Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, acties en collecties.”

Modehuis Zetten presenteert op zaterdag 31 oktober de nieuwste collectie.

(adv

erto

rial

) Najaarsmodeshow bij Modehuis Zetten

Modehuis zetten

Modehuis Zetten

Stationsstraat 116671 AW Zetten

T (0488) 420 080W www.modehuiszetten.nl

AANSTAANDE ZATERDAG IS HET GELDERSE MUSEUMDAG!

BEZOEK EEN MUSEUM VOOR 1 EURO.

KIJK OPWWW.GELDERSEMUSEUMDAG.NL VOOR

DE DEELNEMENDE MUSEA EN DE VOORWAARDEN.

iN DE REGiOWethouder Helga Witjes opent cursus e-overheidBEMMEL/ELST - Wethouder Helga Witjes van gemeente Lingewaard opende afgelo-pen donderdag 15 oktober in de Bibliotheek Bemmel de eerste gratis cursus ‘Wer-ken met de e-overheid’ van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Er was een overwel-digende hoeveelheid aan-meldingen. Op 2 november begint dezelfde cursus in de Bibliotheek Elst. Of het nu gaat om het aan-vragen van huurtoeslag, het aanvragen van zorg, het zoeken van werk of het doorgeven van een verhui-zing. In de cursus ‘Werken met de e-overheid’ komt in vier ochtenden alles aan bod. In de vestigingen van de Bibliotheek Gelderland Zuid zijn daarnaast nog meer cursussen en bijeen-komsten georganiseerd om digitaal sterker te worden. Hulp nodig met de basis-vaardigheden? Meld je aan voor één de gratis Klik&Tik-cursussen en ga onder be-geleiding het internet op, websites bekijken, zoeken met een zoekmachine, aan-vragen invullen en leren downloaden. Deze cursus is onder meer in de biblio-theken in Bemmel, Huis-sen, Gendt en Elst te volgen. Heb je vragen over com-puters, mobiele telefonie, internet, e-books of andere digitale zaken? Daarvoor kun je terecht bij het digi-

taal spreekuur van de Bi-bliotheek Gelderland Zuid in samenwerking met Seni-orWeb. In gemeente Linge-waard elke maandag in de bibliotheek in Gendt, elke woensdag in de bibliotheek in Bemmel, elke vrijdag in de Bibliotheek Huissen, elke derde maandag van de maand in de Bibliotheek Elst en elke eerste maandag van de maand in Heteren, je bent welkom van 14.00 tot 16.00 uur. Info of inschrij-ven voor een cursus? Ga naar de bibliotheek of (laat je) inschrijven via: obgz.nl/cursussen.

Ton Jordense over Wederopbouw DrielDRiEL - Historische Kring Driel houdt donderdag 22 oktober om 20.00 uur een voordracht over de Weder-opbouw in het dorp Driel. De locatie waar dit plaats-vindt is verplaatst naar het Zalencentrum De Olden-burg aan het Hofplein 1 in Driel. Kringlid Ton Jordense ver-zorgt de lezing. Hij gaat on-der meer in op de terugkeer van de Drielse bevolking naar het zwaar gehavende dorp en het functioneren van de overheid tijdens het herstel van Driel. Tijdens deze avond gaan twee van deze ooggetuigen, de gebroeders Ko en Hen-nie Driessen, kort in op hun persoonlijke belevenissen.Niet-leden betalen 2,50 en-tree.

Voordracht door Bert RijkBEMMEL - Plantenweten-schapper van Wageningen Universiteit, Bert Rijk, is donderdag 22 oktober om 20.30 uur de spreker in de Veldschuur aan de Sport-laan 1-M in Bemmel. Hij gaat in de stelling dat de teloorgang tropische regen-wouden schuld van de Ne-derlandse intensieve vee-houderij? In de media komt de sojateelt in Zuid-Ameri-ka regelmatig aan bod . Het televisie programma Zem-bla en de milieuorganisatie Greenpeace hebben hier meerdere malen aandacht

aan besteed. De Nederland-se intensieve veehouderij zou er mede de oorzaak van zijn dat het Amazone regenwoud gekapt wordt en de inheemse volkeren ver-jaagd. Klopt dit? Rijk vertel hoe het in werkelijkheid zit. Entree: 6 euro, inclusief koffie of thee.

Theaterconcert van HermitageELST - Theater De KiK aan de Dorpsstraat 39 in het Over-betuwse Elst ontvangt zater-dag 24 oktober om 20.30 uur het gezelschap van Hermi-tage. Dat werkt momenteel aan het nieuwe theatercon-

cert ‘1 2 4 (of de zoektocht naar de derde man)’, dat in januari 2016 in première gaat. En nog voor de groep uit Vlaanderen in het najaar de theaters induikt om deze nieuwe show te try-outen, worden eerst de liedjes ge-test in Vlaamse en Neder-landse huiskamers. En dat komt Hermitage bij Theater De KiK doen.“Ze gebruiken de foyer van Theater De KiK als knusse huiskamer. Er is plaats voor maximaal 60 toeschou-wers, die in primeur de gloednieuwe songs te ho-ren krijgen. Als je weet dat Hermitage hiervoor aan het samenschrijven is met en

paar grote namen, dan weet je dat het een bijzondere avond wordt. Hermitage gaat nadien in gesprek met het publiek over teksten, thema’s, arrangementen, etc. Een unieke kans om een ‘show onder constructie’ te ervaren”, laat Rita Kosman van Theater De KiK weten. Deze exclusieve voorbe-luistering is in de foyer en de entree bedraagt 15 euro incl. pauzedrankjeInfo: theaterdekik.nl

Ode aan de DodenHUiSSEN - In het Dominica-nenklooster Huissen wordt op donderdagmiddag 29 ok-tober alle dierbare overle-denen herdacht. Gedurende de middag zijn er korte le-zingen van Leo Fijen (KRO-NCRV) en Daan Westerink (rouwdeskundige) over om-gaan met verlies en rouw-verwerking. Beide hebben jarenlange ervaring op dit vakgebied. De middag wordt muzikaal ondersteund door Elske te Lindert (sopraan). Aansluitend is er in de avond een speciale gedach-tenisviering in de kapel van het Dominicanenklooster. Deze avondviering wordt muzikaal geleid door het vrouwenkoor Musica, Elske te Lindert en André Heu-velman (trompettist). De inloop is vanaf 13.30 uur en hiervoor dient te worden betaald. Vanaf 19.30 uur is de toegang gratis. Info en aanmelding: kloosterhuis-sen.nl

Wethouder Helga Witjes van gemeente Lingewaard opende afgelopen donderdag 15 oktober in de Bibliotheek Bemmel de eerste gratis cursus. Foto: Marcel Krijgsman

Page 5: De Betuwe week43

Natuurlijke oplossing voor de 2 miljoen Nederlanders met korstjes in de neus

Ademen door een gezonde ‘vochtige neus’ is belangrijker dan u denkt. Een essentiële functie van het neusslijmvlies is het zuiveren van ingeademdelucht. Hiervoor beschikt de neus over vochtig neusslijm-vlies en trilhaartjes. Zij reinigen 10.000 liter ademlucht per dag en zorgen dat er zo min mogelijkstofdeeltjes, bacteriën en virus-sen binnendringen.

Natuurlijke oplossing bij droog neusslijmvliesA.Vogel Cinuforce neusspray bij droog neusslijmvlies en

ADVERTORIAL

korstjes bevochtigt de neushol-tes langdurig, verweekt korstjes en helpt bloedneuzen als gevolg van beschadigd neusslijmvlies voorkomen. Het is een fysiolo-gische zoutoplossing met een plantaardige stof die langdurig een beschermend en vochtig laagje legt over het neusslijm-vlies. De 100% natuurlijke ingrediënten werken verzorgend en ondersteunen de genezing van het neusslijmvlies. Door de unieke sprayfl acon zijn conser-veringsmiddelen overbodig en is de neusspray na opening drie maanden houdbaar.

Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Vervelende korstjes in de neus, een schrijnend en trek-kerig gevoel, pijnlijke wondjes of soms zelfs een bloedneus? Grote kans dat uw neusslijm-vlies te droog is. Droge lucht door bijvoorbeeld airco of cv, een allergie, neusverkoudheid, hormonale veranderingen of medicijngebruik kan het neusslijmvlies uitdrogen en beschadigen. Onderzoek wijst uit dat 17% van de Neder-landers last heeft van droog neusslijmvlies en korstjes.

TipGaat u binnenkort vliegen?Neem dan de A.Vogel Cinu force neusspray bij droog neusslijmvlies en korstjes mee.

‘ Voorkom bloedneuzen als gevolg van beschadigd neusslijmvlies’

Adviesprijs € 6,99 Verkrijgbaar bij drogist, apotheek, supermarkt en gezondheidswinkels. Meer weten? Bel de A.Vogel ge-zondheidslijn 0900-2464646 of kijk op avogel.nl

De luchtvochtigheid in een vliegtuig is soms namelijk lager dan in de droogste Sahara. De optimale lucht-vochtigheid voor de neus is tussen de 50 en 60%, terwijl de luchtvochtigheid in een vliegtuig maar ongeveer 15% of zelfs lager is.

100% NIEUWE COMPATIBLEinkt- & tonercartridges

Tot80%BESPARENop uw printkosten

Email: [email protected] • Tel: 026 - 364 65 62Bezoekadres: Einsteinweg 7 Elst

ALTERNATIEVE INKT EN TONER CARTRIDGES VOOR O.A.

op uw printkosten

Email: [email protected] • Tel• Tel• T : 026 - 364 65 62Bezoekadres: Einsteinweg 7 Elst

ALTERNATIEVE INKT EN TONER CARTRIDGES VOOR O.A.

uw specialist voor : ramen - deuren - serres - veranda’s- zonwering - rolluiken - raamdecoratie

telefoonnummer 0485 - 516232

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 5

De bouw van de kerk in Randwijk heeft Adriaan van Oosten wel vierhonderd uur gekost. Maar dan heb je ook wat. En in de bouw van de pastorie is ook veel tijd gaan zitten. De twee panden zijn op schaal nagebouwd door enthousiaste mensen die het Randwijk van voor de oorlog willen laten zien.

Door Vincent Bos

RANDWIJK - Modelbouwers zijn ze al jaren. Ze maken modelspoorbanen en huis-jes ernaast. Adriaan van Oosten (66) en Henk Los (54) uit Randwijk doen dat al vanaf hun jeugd. Ze kregen van hun ouders een trein, bouwden een spoorbaan na en daarna de entourage eromheen. Dat is hun passie geworden. Als Van Oosten klaar is met een project, breekt hij alles af om weer even vrolijk opnieuw te beginnen.Daarbij worden ze steeds vindingrijker. Ze gaan geen uitdaging uit de weg.

IdeeMet Peter Spaan hebben ze een ambitieus project be-dacht: het oude Randwijk laten herleven. Het idee is geboren na presentaties van de historische kring. Daar

zagen ze hoe sfeervol het dorp vroeger was en waren ze onder de indruk van de herenhuizen en boerderij-en.“De historische kring heeft foto’s beschikbaar gesteld zodat we ons een beeld van het oude Randwijk kunnen vormen. En we hebben een

luchtfoto zodat we kunnen zien waar de oude panden hebben gestaan”, zeggen ze.

‘Nabouwen’Het beeldmateriaal hadden ze wel nodig want Van Oos-ten komt van oorsprong uit Delft en Los uit het Overijs-selse Paaslo.“We willen de kern van het dorp nabouwen. Dan bedoe-len we Dijkstraat, Erfstraat en Kerkstraat. Dat was de kern van het dorp. Daar stonden de meeste oude ge-bouwen.”

Eindeloos geduldDe kerk is al in oude luis-ter hersteld evenals boer-derij De Ploeg, De Neder-lands hervormde pastorie, de christelijke school met meestershuis en een winkel en opslagplaats. Het bouwen is minutieus werk, veel gepriegel. Er is eindeloos geduld voor nodig

om dit voor elkaar te krij-gen. “We gebruiken onder meer architectenkarton van drie of vijf millimeter. Materi-aal kopen we in een model-bouwwinkel in Arnhem of via internet. Met een raam-pje van de kerk ben ik een hele avond bezig geweest”, legt Van Oosten uit.

Op een van de bouwwerken is een steentje met tekst na-gemaakt. Een ander pand heeft een balkon en in de stal van de boerderij zijn paard en kind te zien. “We zijn wel kritisch hoor. Als het niet goed is, doen we het over. Want het moet er natuurlijk wel goed uitzien”, zegt Los.

Minutieus en met veel geduld bouwen

Adriaan van Oosten (links) en Henk Los zijn modelbouwers. Met Peter Spaan hebben ze een ambitieus project bedacht: het oude Randwijk laten herleven. Foto: Kirsten den Boef

‘We gebruiken architectenkarton van drie of vijf millimeter’

RuimteRandwijk wordt op schaal nagebouwd. Er is gekozen voor een schaal van 1 op 87, een standaardmaat in de model-bouwwereld. De groep is naarstig op zoek naar een ruimte waar de spullen opgeslagen kunnen worden. En wellicht zijn er Randwijkers die willen helpen met dit werk en zich bij deze enthousiaste club willen aansluiten. Wie ruimte heeft, kan mailen naar [email protected]

Page 6: De Betuwe week43

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 6

Overlijden

Het is moeilijk te aanvaardendat je weg bent van deze aarde.Altijd stond je klaarvoor ons en voor een ander.Weinig nemen en veel gevenaltijd hartelijk en warm.Geslaagd ben je in jouw levenje hebt ons een goed voorbeeld gegeven.

Na een leven dat getekend werd door een-voud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid enliefde, is van ons heengegaan onze ma, oma,omi en oud-oma

Nellie van Binsbergen-van Dulmweduwe van Gerrit van Binsbergen

* Elst, 31 maart 1930 † Elst, 9 oktober 2015

Elly en TheoJoyce en RobJoris, Lisa, TessNancy en Martijn

Wilma en Jaap

Correspondentieadres:Kostverloren 276661 DX Elst

De crematieplechtigheid heeft woensdag14 oktober plaatsgevonden.

Woensdag 4 november • Van 19.00 tot 21.00 uurYarden Uitvaartcentrum en Crematorium BeuningenSchoenaker 12 • Beuningen • www.yarden.nl/herinneren

Kom naar de

en geef uwheimwee een

glimlach

‘Herinnerings-weken’

Tijdens de Herinneringsweken bieden wij u de gelegenheid om stil te staan bij het afscheid dat u nam van uw dierbaren. Wij openen dan onze deuren voor een bijzondere herinneringsbijeenkomst. Hiermee willen wij uw heimwee een glimlach geven. U bent van harte welkom.

Col

ofon F

amilieberichten

Email | [email protected]

Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

Roel C. Verburg en Harry Glotzbach (rechts) zijn te zien en te horen in De Buitenpoort aan de Helmichstraat in Huissen. Foto: PR

De Buitenpoort in Huissen ontvangt woensdag 21 ok-tober Harry Glotzbach en Roel C. Verburg. Dat zijn twee cabaretiers/stand-up-comedians.

HUISSEN - Comedy is cool, gitaren zijn nog veel cooler, dus deze muzikale en hila-rische comedyshow ‘Come-dy & Guitars’ is übercool. Top comedians Harry Glotz-bach en Roel C. Verburg ver-zorgen een nieuwe en een in Nederland en Belgie nog niet eerder vertoonde muzi-kale comedyshow. Zij weten als geen ander comedy te

combineren met komische muzikale interactie. Het resultaat is een superchille en hilarische comedyshow, waarbij het publiek continu wordt verrast en meegeno-men wordt op een muzikaal comedy-avontuur. Harry Glotzbach heeft tij-dens zijn vele surftrips altijd zijn gitaar bij zich en speelt overal, behalve als hij op zijn surfboard staat. Om de liedjes die hij dan zingt al-leen voor bij het kampvuur te bewaren is vanzelfspre-kend een gemis voor de we-reld. Dus combineert Harry deze funny gitaarliedjes met

zijn grappen. Spelend op zijn Flying V gitaar verovert Roel C. Ver-burg met groot succes in vele theaters zijn publiek, maar doet dit ook op festivals als Mysteryland, De Zwarte Cross en Lowlands. En waar bij de meeste cabaretiers de liedjes altijd een rustpunt in de voorstelling vormen, gaan bij Roel de grappen in hoog tempo door. Roel staat voor de tweede keer op het podium staat van De Buiten-poort. Entree 10 euro. Aan-vang 20.00 uur, Foyer open om 19.30 uur. Info: debui-tenpoort.nl

Cabaret en stand-upcomedy

Page 7: De Betuwe week43

Velen gingen u al voor dit jaar, daarom zijn wij op zoek naar nieuw te verkopen woningen!

Staat uw woning ook al heel lang te koop en wilt u nu eindelijk eens resultaat?

Met onze unieke verkoopmethode behalen wij in korte tijd een verkoopresultaat tegen

een marktconforme prijs. Wij zijn niet voor niets winnaar Succesfactor 2014 makelaardij!

De eerste 5 nieuwe klanten worden beloond met een gratis verkoop- stimuleringspakket

www.opbodmakelaar.nl | [email protected]

Neem dan contact op met De OpbodMakelaar Arnhem/ Nijmegen.

De eerste 5 nieuwe woningen worden beloond met een gratis verkoop- stimuleringspakket**

Wees er snel bij, het grootste risico dat u loopt is dat u snel uw woning verkoopt.

06-16982944

www.opbodmakelaar.nl | [email protected] | 06-16982944

wielerkleding.nl

CP Sports

Rijksweg Zuid 1A

Elst

T. 0481-842682

www.wielerkleding.nl

Regen- Windjack

20% Korting

Nu

Korting geldig van:

20 oktober t.m. 24 oktober

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE SIERTUIN7 DAGEN PER WEEK GEOPENDKeigoed!

€ 17,95 m2

€ 17,95 m2

MIAMI met eenslijtvastere deklaag en geïmpregneerd50x50 of 60x60

WWW.VANESSENWESTERVOORT.NL De Smidse 1-3 | Westervoort

Tel: 026-3118317

Natuursteen Grind en split Betonstraatsteen Verhuur gereedschap Tegels Opsluitbanden en palissaden Gebakken stenen Tuinhout en schuttingen Gratis leen aanhanger Zand

Keigoed!

€ 10,95 m2

€ 10,95 m2€ 10,95 m2

€ 9,75 m2

MIAMI stenen met een slijtvastere

deklaag 20x30 cmgrijs/antraciet

MIAMI stenen met een slijtvastere deklaag 20x30 cm

antraciet

MIAMI met een slijtvastere deklaag en geïmpregneerd 50x50 cm of 60x60 cm antraciet

VEGAS

20x30x6 cm antraciet

MIAMI stenen met een slijtvastere deklaag 20x30 cm brons genuanceerd

VAN ESSEN SIERBESTRATING

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 7

Obstacle Run voor asiel vluchtelingenEr wordt nu in ons land veel gepraat over het vluchtelingenprobleem. Niet altijd genuanceerd. Maar ook worden de handen uit de mouwen gestoken. Dat kan ook kleinschalig: neem de Obstacle Run in Huissen.

Door Toine Queens

Huissen - ‘’Het zit zo...’’, begint organisator Froukje Land-man. ‘’De stroom nieuwsbe-richten over oorlog, geweld en vluchtelingen grijpt mij aan. Ik wil heel graag iets doen, het gevoel hebben dat ik in actie kan komen. Daarom heb ik ’t Holthuus, de school van mijn dochters Floortje en Efie, benaderd. Om een sponsorloop te orga-niseren. Niet de geijkte loop met rondjes rennen, maar een echte Obstacle Run met stoere en modderige obsta-kels.’’‘’Ik krijg vooral positieve reacties. De meeste mensen delen met mij het gevoel: je wilt zo graag iets DOEN!’’

Donderdag 22 oktober van tien tot half twee wordt de Obstacle Run gehouden op de groenstrook tussen ba-sisschool ‘t Holthuus en het centrum (langs de water-kant). ‘’Voor de onderbouw doen we een parcours van ongeveer 500 meter met 10 obstakels. Voor de boven-

bouw een wat langere route met zo’n 15 obstakels. Bo-vendien moet de bovenbouw natuurlijk wat stoerdere dingen doen. We hopen dat we ze allemaal in de sloot krijgen, want een echte Ob-stacle Run betekent : mod-der! De hele school kan dus meedoen.’’Wat moet ik me voorstellen? ‘’We kruipen onder leger-netten door, slepen een ge-wicht voort, dragen elkaar op een brancard, gaan aan

een touw door de sloot, in een touw omhoog, klim-men over een voetbalgoaltje, noem maar op.’’

‘’Het sponsorgeld gaat naar het Rode Kruis, omdat dat een neutrale organisatie is die ook veel ter plaatse doet. Ik hoop echt dat we een be-drag van minimaal 1500 euro kunnen gaan overma-ken.’’

Froukje stoort zich aan re-acties op de sociale media. ‘’Op Facebook zie ik erg veel schokkende berichten voor-bij komen. Soms wil ik zo’n bericht eigenlijk niet aan-klikken, omdat ik weet dat het pijn zal doen wat ik ga lezen. Maar dan doe ik het toch omdat ik het als een

soort van maatschappelijke plicht voel. De ingrijpende foto van het dode jongetje op het strand staat in mijn geheugen gegrift. Evenals de huilende vader met zijn twee jongetjes in de armen in het afgeladen bootje...’’.

‘’Wat mij nog het meeste aan-grijpt zijn de haastige klik-klak meningen van mensen. Ze klikken één bericht aan en ze hebben klak al een me-ning. Zoals bij het bericht over dat vluchtelingen geen pakketten aan zouden ne-

men die niet halal zijn. Het hele bericht is opgeblazen, heeft nauwelijks een goede informatiebron. Mensen, blijf je eigen hersens gebrui-ken! We leven niet meer in de Middeleeuwen toen men nog in heksen geloofde.’’ Ze vervolgt: ‘’Ik heb een lot uit de loterij gewonnen toen ik in Nederland werd gebo-ren! Geeft dat mij het recht om over een ander te oorde-len? Om een grens te trek-ken om mijn stukje land? Om niet te willen delen wat in mijn schoot is gevallen?’’

Anderen vinden dat de vluchtelingen te veel in de watten worden gelegd, ter-wijl ze wijzen naar Neder-landers die aangewezen zijn op de Voedselbank. ‘’Ik heb geen idee wat vluchtelingen krijgen’’, reageert Froukje. ‘’Al die spookverhalen leg ik naast me neer. Ik geloof niet dat je het beter kan hebben dan een Nederlander als je in een grote gymzaal zit op veldbedden met een oorlog achter je en nul grip op je toekomst. Deze mensen gun ik net zo goed eten, drinken, warmte en veiligheid. Waar-om kunnen we niet delen?’’

‘’Mijn dochters vinden het stoer dat ik een Obstacle Run organiseer. Ik geef ze graag het voorbeeld dat je iets kan doen met je ideeën. Dat je werkelijk verschil kan maken. Als is het maar een mini-verschilletje.’’ ‘’Op de een of andere ma-nier trek ik altijd een project naar me toe wanneer ik de ruimte zie. Dat past blijk-baar bij me. Ik zie mezelf als een zeer betrokken burger. Ik heb me dan ook opgege-ven voor het Ready2Help-netwerk (zie kader).’’Hoe kunnen mensen financi-eel bijdragen? ‘’De kinderen gaan familie en kennissen benaderen om gesponsord te worden. Dan zou het mooi zijn als men een (klein) be-drag geeft. Het kind krijgt dan extra het gevoel dat het iets kan geven aan mensen in nood. Dat geeft een mooi gevoel voor alle betrokke-nen. Kijkers kunnen altijd een kleine donatie doen bij de post bij het startpunt.’’

De conclusie: ‘’We moeten accepteren dat de wereld nu deels onveilig is en dat wij ons stukje van de wereld even moeten delen.’’

Donderdag is er een Obstacle Run bij ’t Holthuus. Net zoals bij Bootcamp Huissen is Evert van der Zee begeleider. Foto: PR

’Wat mij nog het meeste aangrijpt zijn de haastige klik-klak meningen’

Ready2HelpReady2Help, een initiatief van het Nederlandse Rode Kruis, is een netwerk van mensen die willen helpen als dat nodig is. Ready2Help wordt momenteel op veel plekken ingezet voor de hulp aan vluchtelingen. Ben je 18 jaar of ouder en beschik je over een mobieltje, meld je dan aan: https://ready2help.rodekruis.nl

Page 8: De Betuwe week43

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 8

Dagbladbezorger OP ZOEK NAAR EEN BIJBAAN?DODEWAARD

De Gelderlander is op zoek naar dagbladbezorgers* die ’s ochtends voor 07.00 uur de krant willen bezorgen.

Wat staat er tegenover?• Een prima vergoeding• Gratis De Gelderlander, AD, Trouw of de Volkskrant lezen• Uitstekend te combineren met andere bezigheden

Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatie.Direct aanmelden? Ga naar www.bezorgers.nl

*min. leeftijd 15 jaar

ORANJE NASSAU’S OORD | KORTENBURG 4 | 6704 AV WAGENINGEN | (0317) 364 200

Zinzia Zorggroep is een eigentijdse aanbieder

van verpleeghuiszorg op vier bijzondere loca-

ties. Ruim 1500 medewerkers en vrijwilligers

zijn actief in en rondom onze verpleeghuizen

Oranje Nassau’s Oord in Wageningen, de

Lingehof in Bemmel, de Rijnhof in Renkum en

Rumah Kita in Wageningen. Rumah Kita is er

speciaal voor Indische en Molukse ouderen.

Verzorgende en Eerst Verantwoordelijk Verzorgende

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze vacatures, kijk dan voor meer

informatie op www.zinzia.nl. Als je voldoet aan het profiel, nodigen wij

je uit om te solliciteren en wie weet word jij onze nieuwe collega!

Ben jij er voor onze bewoners?

Op dit moment hebben wij vacatures voor:

VOOR EEN LEVEN MET KLEUR

Natuurlijk en veilig uwgezondheidsklachten verbeterenMet behandeling via Orthomoleculaire geneeskunde volgens

de klinische Psycho-­‐Neuro-­‐Immunologie komt u verder

Op vertoon van deze adverten9e krijgt u 10%kennismakingskor9ng op het eerste

Intake consult in de maandenoktober, november of december

(geldig tot 17 dec 2015)

Arnhem-­‐Rijkerswoerd 026-­‐3273295

Het geheim van VlaanderenIn Brugge, Gent of Antwer-pen ben je misschien al weleens geweest. Maar ken jeook het best bewaarde ge-heim van Vlaanderen? Hetmooie en gezellige Meche-len was in de 16e eeuw nogde hoofdstad der Neder-landen. De stad telt bijnaevenveel beschermde mo-numenten als Brugge. DeSint-Romboutskathedraalen het Groot Begijnhof staanzelfs op de Unesco-wereld-erfgoedlijst. Geniet je ookvan het goede Vlaamse le-ven in de vele kroegjes enrestaurants?

Je verblijft in het zeer cen-traal gelegen Novotel Me-chelen Centrum, op ca. 50 mvan alle cafés en restaurants.Je kamer is voorzien van o.a.minibar (€), koffie- en thee-zetfaciliteiten, kluisje, aircoen wifi. Ook een middagjeBrussel of Antwerpen isgoed te doen (beide nog geenhalf uur).

Inbegrepen• 2x overnachting met ont-

bijtbuffet• 1x een glas glühwein• stadsplattegrond• entree hamam en fitness• wifi• optioneel: 1x dinerbuffet

Prijzen 30/10-31/03

standaard79

incl. dinerbuffet105

Prijzen in € p.p.Niet inbegrepen:reserveringskosten (€ 20,-)en kosten Calamiteitenfonds(€ 2,50).

Informatie en reserveringenw w w.pha rosreizen.n l /gelezen-in/weekkrant of te-lefonisch via 023 - 55 42 870(lokaal tarief) met zoekcode61831.

foto: Layla Aerts

3 DAGENMECHELEN, V.A. € 79,- P.P.Breng je oude apparaatnaar de milieustraaten support het lokale goede doelIedere gemeente inNederland heeft eenplek waar inwoners allesoorten afval kunneninleveren. De plek isbekend onder verschillendenamen als milieustraat,afvalbrengstation, de stort,afvalpunt, milieupark,enzovoort. De milieustraatlevert een belangrijkebijdrage aan het hergebruikvan grondstoffen en aanhet behoud van het milieu.

Veel mensen gaan naar demilieustraat om tuinafval,planken of ander klusaf-val, een afgedankte bank,een kapotte wasmachine ofoude tv te brengen. Kleineelektrische apparaten enspaarlampen worden vaakniet meegenomen, terwijlook die gratis kunnen wor-den ingeleverd.

Lever in voor goed doel enmooie prijzenLever totenmet31decemberje kleine elektrische appara-

ten en spaarlampen in bij demilieustraat van je gemeen-te*. Ga ter plekke naar deactiesite van Wecycle. Hier-mee scoor je punten voor eengoed doel in jouw gemeente.De 25 gemeenten met demeeste punten per inwonerontvangen van Wecycle eencheque van 1.000 euro vooreen lokaal goed doel. En jijmaakt direct kans op mooieprijzen!Kijk voor jouw milieustraat,de lokale goede doelen, deprijzenenactievoorwaardenop wecycle.nl/inleveren.

Wist je dat?Non-profitorganisatieWecycle laat elk afgedanktelektrisch apparaat ofspaarlamp die je inlevert bijde milieustraat, voor bijna80 tot meer dan 90 procentrecyclen.Benieuwd hoe dit gaat?Bekijk de recyclevideo’s opwecycle.nl/inleveren.

DIT KUN JE O.A. WINNENt lokale goede doel

INLEVEREN ISALTIJD GOED!

Recycle mee

Kleine elektrische apparaten

Spaarlampen

Support het lokale goede doel

Maak kans op leuke prijzen

*Wecycle werkt samen met90% van de gemeenten inNederland

Page 9: De Betuwe week43

19 t/m 25 oktober 2015 schoen6daagse.nl

Shop onlinein 9 webshops

of bezoek één vande 700 winkels

* Meer informatie en voorwaarden vind je op www.schoen6daagse.nl

NU ONLINE*GRATIS

VERZENDING

COOP.NLCoop PostHet dorpsplein 8, Herveld

Coop DodewaardMolenpad 1, Dodewaard

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden.

MA - DO 8.00 - 20.00VR 8.00 - 21.00ZA 8.00 - 20.00ZO 13.00 - 18.00

MA - ZA 8.00 - 20.00ZO GESLOTEN

Coca cola

Diverse soorten2 flessen van 1,5 litervan 3,66

Fijne verse worst

VarkensvleesPrijs per kilovan 6,02

KAISERBroodjes

Vers gebakken5 stuks

ELstar appels

Nieuwe oogstLos, Kilo

6.023.983.662.50

1.00 0.59

GELDIG VAN WO 21 T/MZO 25 OKTOBER

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 9

Page 10: De Betuwe week43

Mechteld Karlien de Jongh op harp

Raoul van Herpen op piano

Bas Janssen zang

Wietse van der Hoek grote kerkorgel

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 10

Enquête van provincie naar gebruik van RijnWaalpadELST/LENT - De provincie Gel-derland is dinsdag 20 okto-ber op www.rijnwaalpad.nl een enquête onder gebrui-kers van het RijnWaalpad be-gonnen. Deelnemers maken een kans op een waardebon van Bever. De enquête duurt de hele maand november. Doel van het onderzoek is om meer informatie te krij-gen over de gebruikers van de snelfietsroute en hun waardering voor het Rijn-Waalpad. In de enquête wordt onder andere ge-vraagd waarom de fietsers het Rijnwaalpad gebruiken.

Gebruiken ze de route voor werk of recreatie? Pakken ze nu vaker de fiets? Ook wordt gevraagd naar wat ze van de verlichting, inrichting en de route vinden. In 2012 is ook een onder-zoek uitgevoerd. De resul-taten worden met elkaar vergeleken. Zo kan worden onderzocht wat de invloed is van de nieuwe snelfiets-route op het fietsgedrag. Een flyerteam brengt tijdens de ochtendspits op 20, 21 en 22 oktober de enquête onder de aandacht. De snelfietsroute tussen

Arnhem en Nijmegen is bijna klaar. Alleen de fiets-tunnel bij het Katteleger in Elst moet er nog komen en de route tussen Lent en Ressen wordt nog korter. De provincie werkt samen met gemeenten aan nieuwe snelfietsroutes zoals de route door de Liemers tus-sen Zevenaar en Arnhem en tussen Beuningen en Nijme-gen. De snelfietsroutes zor-gen ervoor dat meer mensen gemakkelijk en snel kunnen fietsen. Zeker voor de kor-tere afstanden een prima alternatief.

Paul Rosenmöller op bezoek bij HPCZETTEN - Op het Hendrik Pierson College (HPC) in Zetten vond vorige week dinsdag 13 oktober de af-sluitende conferentie van het LRA (Lerende Regio Arnhem) project ‘Aanpak ziekteverzuim Voortgezet

Onderwijs (VO)’ plaats. Paul Rosenmöller (voorzitter VO-raad) was daar aanwezig tij-dens deze conferentie. Paul hield een inspirerende toe-spraak en ging vervolgens in interactie met de zaal.Zie: debetuwe.net

Paul Rosenmöller was als voorzitter VO-raad op bezoek bij HPC in Zetten. Foto via Helen de Bruijn

Decathlon mag zich in Rijnhal Arnhem vestigenARNHEM - De Afdeling be-stuursrechtspraak van de Raad van State heeft het be-roep van Wereldhave Neder-land ongegrond verklaard tegen het bestemmingsplan ‘Rijnhal – Decathlon’ en de omgevingsvergunning voor de verbouwing van de Rijnhal tot een filiaal van Decathlon. Dit blijkt uit een uitspraak van vorige week woensdag 14 oktober 2015.

Dit betekent dat het bestem-mingsplan en de vergun-ning definitief zijn gewor-den en dat een filiaal van sportwinkel Decathlon zich mag vestigen in de Rijnhal aan het Olympus in Arn-hem. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. Wereldhave Nederland is eigenaar en verhuurder van winkelcentrum Kronenburg in Arnhem-Zuid.

In Wijkvoorzieningenhart De Klif aan de Pijlpuntstraat 1 in Nijmegen Noord/Lent wordt op 24 oktober van 14.00 tot 17.00 uur een Repair Café gehouden. Voor kleine reparaties van elektrische apparaten, kleine meubels, houten voorwerpen, speelgoed, fietsen, tuingereedschap, computers en printers kan men er terecht. Info: www.repaircafenijmegen.nl/noord/

Repair Café Nijmegen Noord

Oranje Fonds steunt Kinkel met 25.000 euroBEMMEL - In de maand sep-tember is de eerste fase van de verbouwing van de ont-moetingsruimte in De Kin-kel aan de Van Ambestraat in Bemmel gestart. Met een compleet nieuwe bar, vloer, podium en ont-vangstbalie is de foyer ge-schikt gemaakt om ook in de toekomst dienst te doen als ontmoetingsruimte voor jong en oud. Mede dankzij een bijdrage van 25.000 euro van het Oranje Fonds kun-nen we in de tweede fase de inrichting vernieuwen.Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en

het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar onder-steunde het met 27,4 mil-joen euro initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt on-der meer gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het be-schermpaar van het Oranje Fonds.

Gelderse Museumdag bij WarmoesLENT - De Gelderse Museum-dag is op zaterdag 24 oktober. Musea openen hun deuren voor maar 1 euro en organi-seren extra activiteiten voor gezinnen met kinderen. Ook het museum van de Histo-rische Tuinderij Warmoes Lent aan de Griftdijk Noord 11 in Lent doet hieraan mee en op de bakkenplekken krijg je een indruk van hoe de vroegere warmoezeniers in deze streek groenten en fruit teelden. Geniet van het laatste fruit en de nazomer-se sfeer. Open van 11.00 tot 16.00 uur.

Page 11: De Betuwe week43

2 KG 1.5 KG

350 G

PER STUKPER STUK

0.79 WEEKEND

2.49 WEEKEND

2.99WEEKEND

1.49WEEKEND

1.89 WEEKEND

0.79 WEEKEND

0.99 WEEKEND

4 STUKS

10 STUKS

1.89v van 2.29

1.65v van 1.79

2.49v van 2.59

2.59v van 2.69

1.29v van 1.35

1.09v van 1.19

0.79v van 0.85

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

23 T/M 25 OKTOBER23 T/M 25 OKTOBER23 T/M 25 OKTOBERVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling.

Naturel of chocolade.

Verse slagroom-soesjes*

504 g

Peper spekburgers* Hacheevlees*

Rode kool Spitskool

Handsinaasappelen Goudreinet appelen

0.75 l

HugoFrizzante

180 gHaricots verts

1 lDrinkyoghurt*

Gesneden 48+, 400 g Goudse jong belegen*

2x 150 gVerse schnitzel*

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN OP WWW.ALDI.NL

Mini-broodjesKaas-, saucijzen-, of worstenbroodjes.

Rund.

2x 150 gMagere spekreepjes*

www.vrijemarkt.nl facebook.com/vrijemarkt

CUIJKCUIJKELKE ZATERDAGgeopend van 09.00 - 16.30 uur

Korte Oijen 3 • 5433 NE Katwijk

Horecaplein Live muziekGratis parkeren1500 kramen Veel voordeelWarm & overdekt Verkoop bij opbod

ZO 25 oktober Zondag (extra) OPEN!

ZO 22 november Voel je goed marktEen bruisende markt vol met streekproducten • vintage • food design • ambacht - buitenterrein De Vrije Markt Cuijk

ZA 28 november Carboot sale (overdekt)Verkoop vanuit de auto - evenementenhal bij Vrije Markt CuijkOpgeven: [email protected]

De Betuwe

WIJHIERVAN

Hallo, ik ben Paul Lapian

eindredacteur van De Betuwe

Plaats jij berichten namens jouw (sport)vereniging? Wil je een bijeenkomst aankondigen? Heb je

ander verenigingsnieuws? Je kunt het nu zelf online plaatsen en delen op onze nieuwe website.

Het bericht naar de redactie mailen is niet meer nodig.Het staat automatisch klaar voor de papieren krant en we

plaatsen zoveel mogelijk berichten door. Daar hoef je niets extra’s voor te doen!

SCHRIJF MEE!

www.debetuwe.net

‹ De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 11

Page 12: De Betuwe week43

Jumbo Macleane, Elst, Europaplein 22, Jumbo Macleane, Elst Westeraam, Basilica 19 Jumbo, van Blijderveen, Julianaplein 8, Jumbo Blijderveen, Heteren, Beemdhof 38facebook.com/jumbosupermarkten

Page 13: De Betuwe week43
Page 14: De Betuwe week43

Park Lingezegen heeft sinds kort een buitengewoon opsporings-ambtenaar die toezicht houdt op de openbare orde en veilig-heid. Julian Hervas is deze zoge-noemde BOA. Wie hem tegen-komt, ontmoet een sympathieke man met een duidelijke missie. “Dit landschapspark is een cadeau voor de regio. Ik wil een gastheer zijn voor gebruikers en bewoners van dit prachtige gebied.”

Hervas is in zijn functie verant-woordelijk voor het naleven van de wet- en regelgeving in Park Linge-zegen. Het gaat daarbij vooral om het voorkomen van overlast door bijvoorbeeld loslopende honden, hondenpoep, hangjeugd, jagen

Julian Hervas: ‘Gastheer van een prachtig gebied’

PARK IN UITVOERING

Park Lingezegen

Park LingezegenDe Park 10 – 6661 NW ElstT (088) 010 93 [email protected]

COLOFONDit is de tweemaandelijkse informatiepagina van Park Lingezegen. Park Lingezegen is een groot nieuw land-schapspark tussen Arnhem en Nijmegen met veel ruim-te voor mensen, landbouw, natuur, cultuur en water. Park Lingezegen heeft ook een digitale nieuwsbrief. Aanmelden via www.parklingezegen.nl/nieuwsbrief.

Tekst en fotografie: Ivo Hutten

Het WaterrijkAanleg van het rietland tussen de Kampsestraat en kassengebied Bergerden. Het grondtransport gaat over een tijdelijke bouwweg naar de A325. Binnenkort start ook de aanleg van het fietspad langs de Linge en wordt de noordoever van de Linge verbreed en natuurvriendelijk gemaakt.

De Linten Aanleg van het laatste stukje fietspad (asfalt) aan het Kattenleger over een lengte van 100 meter bij De Vergert. Afhankelijk van het weer start binnenkort ook de aanleg van het fietspad (beton) op de Karstraat/Heuvelsestraat over een lengte van 300 meter.

De Park Aanleg van het laatste deel van het padencircuit in De Park, ten zuiden van de 1e Weteringsewal. De betonnen fietspaden worden in november aangelegd. Eind oktober worden twee bruggen over de Linge geplaatst. Gereed eind 2015.

Kijk voor meer actuele werkzaamheden op www.parklingezegen.nl

Triatleten winnen Lingezegenloop

Een inspirerend spreker komt naar Park Lingezegen. Mark Shepard, auteur van het boek ‘Herstellende Landbouw’, geeft van 24 tot en met 27 november vier workshops over voedselbossen en is op zaterdag 28 november hoofdspreker op het congres Van Akker naar Bos.

Shepard laat in zijn boek zien hoe boeren de overgang kunnen maken van eenjarige teelt naar teelt van permanente gewassen en voedselbossen. De Amerikaan toont ook aan hoe dat leidt tot een andere opbouw van voedselrijk-dom, lokale handel en landschap-sinrichting. Shepard is ingenieur, ecoloog en agrariër. Te midden van onafzienbare maïsakkers

bouwde hij een rendabel duur-zaam agrarisch ecosysteem op van ruim honderd hectare. Hij vertelt uiteraard over zijn werkwijze.

De workshops in Park Lingezegen vinden onder meer plaats op de Doornik Natuurakkers. Beheerder Louis Dolmans is zelf ook spreker op het congres dat plaatsvindt op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Meer informatie over de workshops en het congres vindt u op www.akkernaarbos.nl

The Young Triathletes uit Elst hebben vorige week de tweede editie van de Lingezegenloop gewonnen. In een dik par-coursrecord liepen Lars van der Knaap, Thomas Cremers, Jelle van Lanen en Kristian van Keulen naar een tijd van 1:12:05.

Bij de vrouwen won het team van Run4Linge2Day, bij de gemixte teams Running Improvement en bij de jongeren het team van Bushi, allemaal uit Arnhem. De prijs voor de meest ludieke naam ging naar ‘Is die finish al ‘mooi dichtbij’?’. De Lingezegenloop

is een estafettewedstrijd van vier keer vijf kilometer over het mooie padencircuit in deelgebied De Park in Elst. Dit jaar verschenen er bijna vijftig teams aan de start. De estafetteloop werd net als vorig jaar voorafgegaan door de kidsrun (500 en 1.000 meter) en de scho-lierenloop (5 km). Voor die laatste loop verschenen 260 leerlingen van het Olympus College uit Arn-hem aan de start.

Volgend jaar vindt de Lingezegen-loop weer plaats in oktober. Hou de hardloopkalender.nl en parklin-gezegen.nl in de gaten!

EROP UIT2 7 - 1 0 - 2 0 1 5 :

Op zoek naar fossielen Op zoek naar bodemschatten in de Bemmelse pol-der? Dat kan op dinsdag 27 oktober van 14.00 tot 16.00 uur samen met natuurgids Ben Cornelissen. Vind Romeins goud, ruwe agaat, fossielafdrukken of een heuse mammoetkies. Deelname kost 4 euro. Aanmelden via [email protected]

0 2 - 1 1 - 2 0 1 5 :

Meedenkavond Wandelnet Denk mee over het lange afstandswandelpad dat Wandelnet ontwikkelt in Park Lingezegen. Uw wensen, ideeën en voorstellen voor wandelroutes zijn van harte welkom. Locatie: Landerij De Park, Elst. Aanvang: 19.30 uur. Aanmelden vooraf is gewenst: [email protected]

Download onze app!Download de app van Park Lingezegen (zowel iOS als Android) boordevol leuke recreatietips, wandel- en fietsroutes en bezienswaardigheden en ga lekker op pad in de herfstvakantie!

Kijk voor meer recreatietips op: www.parklingezegen.nl

Congres Van Akker naar Bos

en het dumpen van afval. Handha-ven, ofwel bekeuren, behoort ook tot zijn bevoegdheden, maar veel liever zet de getogen Elstenaar in op een goed gesprek.

Overleg“Ik ben geen baasje die de hele dag met een bonnenboekje loopt te zwaaien. Dat hoort niet bij mij en niet bij Park Lingezegen. Als ik constateer dat iets niet past in de regels voor dit gebied, ga ik in overleg en beargumenteer ik waar-om we het graag anders zouden zien. Vriendelijke communicatie is mijn belangrijkste wapen en daar kun je ver mee komen.”

In zijn eerste maanden waarin Hervas het landschapspark heeft

verkend, maakte hij al kennis met veel bezoekers en bewoners. Zo nu en dan schuift hij bovendien aan bij bewonersoverleggen of gesprekken met andere belang-hebbenden. Gevraagd naar de reacties, geeft hij aan dat mensen positief zijn over zijn aanwezigheid als BOA. “Ook daar stel ik me op als gastheer. Dat betekent dat ik meedenk waar mogelijk, maar ook zorg voor duidelijkheid waar het moet.”

LosloopplaatsenEen prominent punt op de agenda van Hervas en de parkorganisatie is duidelijkheid creëren voor hon-denbezitters. In Park Lingezegen moeten honden aangelijnd zijn, maar hondenbezitters vinden het vaak wel fijn om hun hond even los te kunnen laten tijdens een wandeling. Daarvoor komen er speciale losloopplaatsen en borden die aangeven waar dat wel en niet mag.

Meer informatieJulian Hervas is bijna dagelijks in Park Lingezegen te vinden. Heeft u een vraag of wilt u met hem in contact komen? Spreek hem gerust aan als u hem tegenkomt of stuur een e-mail naar [email protected] U kunt ook bellen met het project-bureau op (088) 0109 333.Buitengewoon opsporingsambtenaar Julian Hervas bij de Berg Idylle in Elst.

Foto: Wouter van Eck

Page 15: De Betuwe week43

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 15

Peuters Valburg voortaan naar RegenboogEen vrolijk kabaal breekt los als de kinderen van de basisschool St. Jacobus en het peutercentrum in Val-burg hun ballonnen losla-ten. De grijze lucht wordt bont gekleurd. Het is feest omdat het peutercentrum een nieuwe naam gekregen heeft.

door Vincent Bos

VALBURG - De naam Humme-loord is geschiedenis in Val-burg. Om de verhuizing van het peutercentrum van ont-moetingscentrum ’t Kriekske naar het nieuwe onderkomen bij de St. Jacobusschool te symboliseren is de naam ver-anderd in Regenboog. Wethou-der Ron van Hoeven van de gemeente Overbetuwe was er vorige week woensdag bij om de naam te onthullen en het nieuwe logo waarin uiteraard de kleuren van de regenboog zijn opgenomen. De naam is volgens manager Sabine van Thiel van de Stichting Peuter-centra Overbetuwe een ver-wijzing naar de naam van de bredeschool in Valburg: Zui-denwind. “De verhuizing naar deze plek betekent dat we de samenwerking met de St. Ja-cobusschool nog beter handen en voeten kunnen geven. Hoe dichter je bij elkaar zit, hoe gemakkelijker je samen onder-werpen oppakt. We kunnen bijvoorbeeld samen thema’s uitvoeren. En het voorlezen kan doorgang vinden.”De peuters gaan sinds augus-

tus naar hun nieuwe stek. Vijf-tien peuters telt de Regenboog. De kinderen zijn er in groepen van acht vier ochtenden te vin-den. Ze worden begeleid door een professional en een vrij-williger. Op de woensdagen is het peutercentrum drukker bezet. De reacties op het nieu-we onderkomen waren zonder meer enthousiast. “We zijn

heel blij met deze plek. De lo-catie voldoet wat meer aan de eisen van deze tijd”, geeft Van Thiel aan.Het was eerst de bedoeling dat het peutercentrum zou wor-den opgenomen in het nog te bouwen multifunctionele cen-trum (MFC) in Valburg. Door krimp van de basisschool kwamen lokalen vrij en daar

maakte de Regenboog gretig gebruik van. De manager was zeer te spreken over de me-dewerking van de gemeente Overbetuwe. De ouders kregen na het bren-gen van de peuters koffie en wat lekkers en uiteraard werden ook de kinderen getrakteerd. Nadat ze de ballonnen hadden opgelaten in samenwerking

met de leerlingen van de Ja-cobusschool kwam een clown hen nog een tijd vermaken. ’s Middags was er een open huis en kon iedereen het feestelijk versierde onderkomen van het peutercentrum bewonde-ren. De Stichting Peutercentra Overbetuwe heeft elf locaties. De stichting zag tien jaar gele-den het levenslicht.

Alvorens de peuters van de Regenboog in Valburg buiten feestelijk hun ballonnen kunnen loslaten, bereidt Lucia van Amsterdam door middel van liedjes de kinderen daarvoor op. Foto: Ellen Koelewijn

In de ReGIo

Lampionnen van pompoenHeMMen - Bij bezoekers-centrum ‘t Pakhuis in Hemmen kunnen zater-dag 24 oktober lampion-nen gemaakt worden voor Halloween. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar gaan van 16.00 tot 18.00 uur aan de slag met het uithollen van pompoenen om daar vervolgens lampionnen van te maken. De kosten bedragen 6 euro inclusief een hotdog en warme cho-colademelk. Aanmelden voor de activiteit is nood-zakelijk en kan via [email protected] of bel: 06-33106692.

Speciaal Brei en HaakcaféBeMMeL - Bij werkpost Makers en Merken in Bemmel is woensdag 28 oktober een speciale edi-tie van het Brei en Haak-café voor kinderen. Elke dinsdagochtend zitten buurtbewoners van Drie-stroom nieuwe patronen en creaties in elkaar te steken. Omdat er ook veel vraag is om kinderen te le-ren breien en haken is er in de herfstvakantie een speciale editie voor kinde-ren. Tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen kinderen on-der genot van een glaasje limonade en iets lekkers de eerste steken opzetten. Kosten voor deelname zijn 2 euro per kind.

Page 16: De Betuwe week43

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Aanbiedingen geldig van woensdag 21 oktober t/m dinsdag 27 oktober 2015

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Het paktvoordeliguit bij Action

KIJK OP ACTION.NL

60 c

m

40 c

m

995

239

695

249

1195

399

695

795

695

179

795

229

089

179

299

079

595

DECOKERSTMANdiverse varianten

40 cm 6.49

DASHWASMIDDELwitvloeibaar 1.2 l18 wasbeurtenof poeder 1.1 kg17 wasbeurten

DAMESFLEECE VESTzwart, navy of grijs100% polyestermaten S-XL

LUXEBADDOEKdiverse kleuren100% katoen60x110 cm

GRUNDIGLED SFEERLAMPeenvoudig van kleurte veranderen met deafstandsbedieningbrengt extrasfeer in huis

TOP CHEFKOEKENPANgeschikt voor alle warmtebronnenvaatwasmachinebestendiganti-aanbaklaag, PFOA-vrije primerØ 20 cm

Ø 24 cm 4.99Ø 28 cm 5.99

POSHHONDENKUSSENdiverse variantenanti-slip80x60x5 cm

DAMESHUISPAKdiverse varianten100% coral fl eecematen S-XL

dames sloffendiverse variantenhalf hooggebreidmaten 37-42

4.49

LUXEPOEFdiverse dessins of uni leder lookmet opbergfunctie38x38x38 cm

KINDERBASIC T-SHIRTdiverse kleurenlange mouw95% katoen5% elastanmaten 86-164

UITZOEKENSPEELGOEDdiverse artikelen

AXEAFTERSHAVEdiverse varianten100 ml

LED WAXKAARSdiverse kleuren7x9 cm

7x13 cm1.19

kandelaar met kaarsplateaudiverse kleuren25 cm2.29

35 cm2.99

HERENSOKKENdiverse kleuren en printsmaten 39-46

LOOK O LOOKJUNGLE PIZZA435 gram

LUXEKERSTKAARTENdiverse varianten

DAMES/HERENPYJAMAdiverse variantenmaten S-XL

UITZOEKEN3 PAAR

60 CM

HEERLIJK ZACHT 100% KATOEN

STUNTPRIJS

EUROPESE TOPKWALITEIT

LUXEWASHAND16x21 cm

0.45

Page 17: De Betuwe week43

In speelronde tien van de competitie ontvangt Vitesse in GelreDome om 14.30 uur de koploper uit de Eredivisie. Na vier landstitels op rij moest Ajax vorig seizoen de kampioensschaal aan zich voorbij laten gaan. Ajax staat op dit moment samen met Feyenoord op de eerste plek. De Amsterdammers hebben wel een beter doelsaldo. Afgelopen weekend won de ploeg van trainer Frank de Boer de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Via doelpunten van Anwar El Ghazi en Nemanja Gudelj waren de Amsterdammers met 0-2 te sterk voor de Heraclieden.

Vitesse staat met zeventien punten uit negen wedstrijden op de vijfde plaats. In de afgelopen thuiswedstrijd werd met 5-0 van FC Groningen gewonnen. Namens de Arnhemmers scoorden Dominic Solanke, Kevin Diks, Valeri Qazaishvili, Nathan de Souza en Abiola Dauda. Afgelopen zondag ging Vitesse op bezoek bij PEC Zwolle. De Arnhemmers moesten het stellen zonder hoofdtrainer Peter Bosz, die wegens een schorsing op de tribune moest plaatsnemen. Onder leiding van assistent-trainer Rob Maas werd er weer een ruime

overwinning geboekt: 1-5. Lewis Baker, Solanke, Vako, Denys Oliinyk en Milot Rashica waren trefzeker voor Vitesse. Hiermee zijn de Arnhemmers de best scorende ploeg in de Eredivisie.

Ajax heeft het de laatste jaren traditioneel lastig in GelreDome. De laatste keer dat Ajax in competitieverband van Vitesse in Arnhem wist te winnen is ruim drie jaar geleden. Op 6 mei 2012 eindigde de wedstrijd in 1-3. De jaren daarna won Vitesse in GelreDome twee keer van Ajax, met 3-2 en 1-0, en eindigde één wedstrijd in een gelijkspel (1-1).

Vorig seizoen werd Vitesse vs Ajax op 1 februari 2015 gespeeld. De Arnhemmers waren over de gehele wedstrijd gezien de betere ploeg, maar het bleef lang zonder treff ers. In de slotfase van de wedstrijd kwam daar dan toch de verdiende voorsprong. Na een goede pass van Rochdi Achenteh nam Uros Djurdjevic de bal in het zestienmetergebied perfect aan, rekende hij beheerst af met de Amsterdamse verdedigers en schoot hij de bal hard tegen het net. Eindstand: 1-0.

Wil je dit seizoen geen wedstrijd van Vitesse missen? Bestel dan nu de in prijs verlaagde seizoenkaart! Deze is verkrijgbaar vanaf € 155,-. Bovendien ontvang je bij aanschaf van een seizoenkaart een cadeaubon t.w.v. € 10,- (Jeugdkaarten € 5,-) voor MijnVitesse. Ben jij er de rest van het seizoen bij?

Vitesse is de meest scorende thuisploeg dit seizoen en neemt het voor de winterstop in GelreDome nog op tegen Ajax, AZ, NEC, PSV en FC Twente. Met een seizoenkaart mis je geen enkel thuisduel meer. Bestel nu jouw seizoenkaart via www.vitesseseizoenkaart.nl of kom langs in MijnVitesse (GelreDome) en bekijk alle toppers live in het stadion!

Heb je al een seizoenkaart van Vitesse? Verdien dan tien euro! Als je een nieuwe seizoenkaarthouder aanbrengt, krijg je van Vitesse € 10,- (Jeugdkaarten € 5,-) op jouw bankre-kening gestort! En daar bovenop krijgt de nieuwe seizoen-kaarthouder een cadeaubon. Dubbelop voordeel.

KAARTVERKOOPVITESSE VS AJAX Voor deze wedstrijd geldt géén vrije verkoop. Dit betekent dat u een seizoen- of fankaart van Vitesse nodig heeft om kaarten te kopen. Seizoenkaarthouders kunnen 4 kaarten kopen, fankaarthouders kunnen 2 kaarten kopen.

VOORVERKOOPKaarten zijn verkrijgbaar bij MijnVitesse (GelreDome), Online (www.vitesse.nl/online) en TicketBox.

DAGVERKOOPOp de wedstrijddag zijn de stadionkassa’s bij GelreDome vanaf 12.30 uur geopend. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf € 23,-(jeugd t/m 16 jaar vanaf € 14,-).

VITESSE ONTVANGT KOPLOPER AJAX IN GELREDOME

SEIZOENKAART NUIN PRIJS VERLAAGD!

Vitesse viert het doelpunt van Denys Oliinyk. Bron: Vitesse | Paul Meima

Page 18: De Betuwe week43

bestel de orkestbon oporkestbon.nl

Wie neemjij mee?

Een verjaardag, jubileum, bedankje of zomaar.Met dé orkestbon geef je een onvergetelijke

muzikale ervaring cadeau.

Actie geldt 5 t/m 24 oktober 2015

OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

‹ De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 18

Page 19: De Betuwe week43

Van 18.00 tot 19.30 uurbij de RabobankIndustrieweg Oost 16, Elst

Eengezinsiwoningenvanaf € 199.000,- v.o.n.twee-onder-een-kapwoningenvanaf € 293.000,- v.o.n.

EEN ONTWIKKELING VAN

Heezen & Jansen MakelaardijT (0481) 35 22 16www.heezenenjansen.nl

INFORMATIE EN VERKOOP

STAR

T

VERK

OOP

29OKTOBER

Vierslag Westeraam, ElstMooie eengezins- en twee-onder-een-kapwoningen

www.woneninvierslag.nl

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 19

De eerste poëzieavond op het Hendrik Pierson College in Zetten vond vorige week woensdag plaats. Het thema luidt: ‘Taal is leuk’. Meer hierover is te vinden op pagina 18. Foto via Helen de Bruijn

Vanaf 14 oktober mogen alle basisschoolleerlingen uit gemeente Lingewaard zich op www.sjorssportief.nl inschrijven voor één of meerdere kennismakingscursussen. Foto: SWL

Het was zaterdag 10 oktober best even spannend aangaande de uitslag voor 4 jonge klarinettisten van muziekvereniging Concordia uit Driel. Zie: debetuwe.net Of: concordia-driel.nl.

In Lingewaard en Overbetuwe

Activiteiten die plaatsvonden in deze regio

Afgelopen weekend vond in Huissen de première plaats van de voorstelling ‘Met voorbedachten rade’ van theatergroep Koperen Kees. Die werd goed ontvangen door het publiek. De voorstelling is deze maand nog te zien. Zie de ook agenda en elders in deze krant. Foto: Hannie Bouman

Page 20: De Betuwe week43

woensdag21 oktober

- 26 oktober Thema-avond park de Wuurde

- 28 oktober Verkeersbeurs in de Helster

- Welke vrijwilliger verdient ‘Het Toonbeeld’?

nieuws

- Eind oktober afsluiting spoor en overweg Nieuwe Aamsestraat Elst

- Meld uw evenement aan vóór 1 november

deze week

Er is weer door heel veel kinderen hard gewerkt en zij hebben het zwemdiplomain de Helster gehaald.Volgens de controleur, Harrie Swinkels, van het Nationaal Platform zwembaden/NRZ, zijn onderstaande kinderen op 17 oktober Cum Laude geslaagd voor hun B-diploma!!

Max Vlaanderen, Tamem Ayni, ArcheSina Sewgobind, Nigel Spalburg, Justin Lichtenberg, Deeba Ahmed Reza, Cleo van Griensven, Charlotte Landman, Jara de Vries, Milan van Elst, Robert Damen Lopez, Rogier van Laar, Jorn van de Pas, Nadeem Ahmad, Siem Bastiaanse, Enna Lamers, Mila Paes, Bram Verweggen, Jurre Bennink, Jonne Frederiks, Iliam Willemsen, Tijn Lazeroms, Mourijn Bruining, Lisa Kruisdijk.

Zwemdiploma’s

www.overbetuwe.nl

Een ontmoeting op de trap

Ruim twee weken geleden heeft de gemeente Overbetuwe 72-uurs huisvesting verleend aan 131 asiel-

aanvragers. In Sportcentrum De Helster in Elst vonden ze tijdelijk onderdak.Het was een heel bijzonder en intensief gebeuren en dankzij de inzet van veel medewerkers en vrijwilligers verliep alles goed. We kunnen er trots op zijn dat in onze gemeente alles zo prima ging!

Op vrijdagmorgen ging ik langs de sporthal om te zien hoe alles er uitzag en de sfeer te beleven. Na wat gepraat te hebben met wat mensen van de organisatie en vrijwilligers en met wat tijdelijke bewoners in de ontbijtruimte, liep ik de trap op naar de tribune voor een blik op de als slaapzaal inge-richte sporthal.

Op de trap zat een jongetje van een jaar of vijf. Hij zat ineen-gedoken bij zijn vader die twee meter verderop in een vreemde taal druk in een telefoon stond te praten. Terwijl ik naar het jongetje toe de trap op klom, bewoog als vanzelf mijn arm. Waarom weet ik niet en wat ik eigenlijk wilde ook niet, maar het gebeurde zo maar. Het jongetje zag het en bewoog ook zijn arm. Ergens ontmoetten onze handen elkaar in een ongecoör dineerd contact. We raakten elkaar aan maar gaven geen hand. Het voelde on-handig tot ik zag dat hij zijn vuistje balde en toen ik dat ook deed, tikte hij hem drie keer aan. In een ogenblik was ik hem voorbij

en toen ik om keek, deed hij dat ook en toonde me een stralende glimlach. We hadden elkaar toch begrepen! Ik keek in die bruine ogen en zag een blij jongetje dat zich gezien voelde, en ook een kind met talloze talenten en mogelijkheden.

Zondag vertrokken onze gasten weer. Onbekend jongetje, ik hoop zo dat je begrepen blijft en ergens in deze wereld heel gelukkig wordt.

Hartelijke groet,Ron van Hoeven,wethouder Wmo, jeugdzorg, onderwijs en cultuur

PORTEFEUILLEHOUDER AAN HET WOORD RON VAN HOEVEN, WETHOUDER WMO, JEUGDZORG, ONDERWIJS EN CULTUUR

28 oktober: Verkeersbeurs in De HelsterOp de verkeersbeurs geven di-verse organisaties en bedrijven op het gebied van verkeer en vervoer informatie en antwoorden op uw vragen over de OV-chipkaart, taxivervoer in de regio, veilig

blijven autorijden, fietsen of lopenin het verkeer. Ook kunt u het nodige uitproberen, testen en/of ervaren: van uw balans tot e-bikes en van uw reactiesnelheid tot een loopfiets.

Datum: woensdag 28 oktober 2015Locatie: sporthal De Helster,

Schubertstraat 1 in ElstTijd: 12.30 – 15.30 uurToegang: Gratis

HERFSTVAKANTIEACTIVITEITEN DE HELSTER

Van maandag 26 oktober t/m vrijdag 30 oktober is er iedere middagRecreatief zwemmen voor alle leeftijden van 13.00 uur-15.00 uur.

Activiteiten:Dinsdagmiddag: Bingozwemmen Woensdagmiddag: DiscozwemmenDonderdagmiddag: Zwem je rot

Alle ochtend- en avondactiviteiten gaan gewoon door.Op dinsdag- en woensdagmorgen is er geen baby/peuterles maar wel instuif van 09.00-12.00 uur voor kinderen t/m 5 jaar.

Evenementenkalender 2016Ook voor 2016 geeft de gemeente Overbetuwe een digitale evene-mentenkalender uit. Deze kalender geeft informatie over evenementen, zoals rommelmarkten, optochten, muziek- en theatervoorstellingen en tal van andere activiteiten die in de gemeente plaatsvinden. De evene-mentenkalender is digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website: www.overbetuwe.nl.De evenementenkalender vormt een belangrijk onderdeel in de opzet en afstemming van de werkplanning van zowel de gemeente Overbe-tuwe als de Politie.

Wilt u uw evenement vermelden in de Evenementenkalender 2016? Dan kunt u vóór 1 november 2015 uw evenement doorgeven per mail: [email protected].

Graag onderstaande gegevens daarbij vermelden: Naam evenement: Datum evenement: Organisatie evenement:Contactpersoon + telefoonnummer: Emailadres: Website:

Vermelding is nog geen vergunningVoor veel evenementen is een vergunning nodig. Het vermelden in de evenementenkalender houdt niet automatisch in dat een vergunning is verleend. De daadwerkelijke aanvraag voor een evenementenvergun-ning kunt u schriftelijk of digitaal indienen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Overbetuwe. Het aanvraagformulier kunt u downloaden op: www.overbetuwe.nl. Voor grote evenementen moet de aanvraag uiterlijk 12 weken voor de activiteit zijn ingediend. Voor kleine evenementen geldt een termijn van 4 weken. Het niet tijdig indienen van een aanvraag kan een afwij-zing inhouden van het te organiseren evenement. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket per telefoon 0481-362 300 of per mail: [email protected].

Zondag 1 en 8 november ‘The DriveXperience’ in ElstMeld je nu aan voor gratis deelname aan Praktijkdag voor Jonge Autorijders

De gemeente Overbetuwe organiseert zondag 1 novem-ber en zondag 8 november twee gratis Praktijkdagen voor jonge autorijders tot en met 24 jaar die +/- drie maan-den tot twee jaar in het bezit zijn van een rijbewijs. Voor deze DriveXperience stelt Broekhuis Opel Elst gratis auto’s ter beschikking. Je hoeft dus zelf geen auto mee te nemen! De praktijkdag wordt net als vorige keren gehouden bij de gemeente-werf aan de Korte Helster 1 in Elst.

De DriveXperience is een initiatiefvan het Regionaal Orgaan Ver-keersveiligheid Oost-Nederland,dat deze dag ook subsidieert. Jeervaart deze dag (achter het stuur)in drie modules hoe goed je alsjonge autorijder bent en welkeverbeterpunten je wellicht kuntbereiken.

Module 1: Praktijkrit rijden (Road Xperience)Je rijdt met twee andere jongereneen anderhalf uur durende prak-tijkrit door de omgeving, wisseltelkaar af aan het stuur, beoordeeltje eigen en elkaars rijstijl en geeftmogelijke verbeterpunten aan. Ditalles onder begeleiding van eencoach die óók zijn oordeel geeft.Spannend!

Module 2: Noodstops op mobiele baan (Track Xperience)Op een gladde rem/slipbaan rijd je zélf en voel je wat het is om op glad wegdek onverwacht noodstops te moeten maken met verschillende snelheden. Je merkt hoe lang je remweg op een glad wegdek is en voelt de werking van het ABS remsy-steem. Wéér een ervaring rijker!

Module 3: alcohol en drugs (Xperience Xchange)In een groepsdiscussie en ervarings-uitwisseling praat je mee over de wer-king van alcohol en drugs in relatie tot verkeerdeelname en hoe je daarmee kunt omgaan. Samen met een ver-keer- en alcoholdeskundige voer je een open discussie hierover en over je eerste tijd als zelfstandig autorijder. Alles bij elkaar een veelzijdig dagpro-gramma met autorijden, remproeven, discussiëren, ervaringen uitwisselen en elkaar beoordelen.

Vooraf en achteraf verkeerstest via internetMet een eigen inlogcode maak je vooraf thuis op de site van

CitoDrive een test die aantoont welk soort autorijder je bent. Enkele dagen na afloop maak je via internetnóg een test. Genoeg redenen om je nu meteen aan te melden op www.thedrivexperience.nl!

Laat ook je vrienden aanmelden!Laat al je vrienden, kennissen en collega’s van 18 t/m 24 jaar die +/- drie maanden tot twee jaar in het bezit zijn van een rijbewijs zich óók aanmelden en gratis meedoen! De dag begint om 9.00 uur en duurt tot uiterlijk 16.00 uur. De gemeente biedt je een gratis lunch aan! Na afloop ontvang je een certificaat. Erkunnen maximaal 48 jonge autorij-ders meedoen. Snel aanmelden dus!

Aanmelden via de websiteMeld je aan via www.thedrivexpe-rience.nl of www.jongeautorijders.nl. Daar vind je ook meer info over het dagprogramma. Na aanmelding krijg je alle info per e-mail. Schrijf je nú in en doe 1 of 8 november mee!

Page 21: De Betuwe week43

DraaginsigneNobelprijs VN-MilitairenEerder dit jaar heeft ministerHennis Plasschaert van Defen-sie het Draaginsigne NobelprijsVN-militairen ingesteld. Dit insignegeldt als een waardering voor ve-teranen die tussen 1956 en 1988,gedurende 30 dagen aaneengeslo-ten, hebben deelgenomen aan eenuitzending onder de vlag van deVerenigde Naties.

UitreikingVoor Overbetuwse veteranen diehiervoor in aanmerking komen, orga-niseert de gemeente samen met deOverbetuwse veteranenverenigingeen uitreiking. Dit vindt plaats op eennog nader te bepalen moment. Insamenspraak met het veteranenin-stituut krijgen deze Overbetuwse ve-teranen nog informatie toegestuurdover het draaginsigne, het aanvraag-formulier en de uitreikingsmogelijk-heden waaronder door burgemeesterVan Asseldonk. Op basis van deaanmeldingen, de verwerking vande aanvragen door het veteranenin-stituut, zal er een uitreikingsmomentworden gepland.

PostuumHet draaginsigne kan ook postuumworden toegekend en uitgereikt. Na-bestaanden van veteranen kunnenook een aanvraag indienen bij hetveteraneninstituut.

InformatieKijk voor meer informatie over hetdraaginsigne op de website www.veteraneninstituut.nl.Contactpersoon vanuit de gemeenteOverbetuwe is de heer Remco Jans-sen, Chef Kabinet, 0481-362 300,[email protected].

OVERBETUWEBEREIKBAAR

ADRESSEN

Gemeente OverbetuwePostadres:Postbus 11, 6660 AA ElstTelefoon: 0481- 362300Fax: 0481- 372482E-mail: [email protected]:www.overbetuwe.nlTwitter: @Gem_Overbetuwe

BezoekadresLocatie Elst:Dorpsstraat 67, 6661 EH ElstLocatie Andelst(alleen op afspraak):Europaplein, 6673 BT AndelstLocatie Arnhem(Werk en inkomen):Boulevard Heuvelink 4a,6828 KP Arnhem

Gemeentewerf ElstKorte Helster 1, ElstTelefoon: 0481-362300

Milieustraat AndelstEngelandstraat 4, AndelstTelefoon: 0481-362300

Sportcentrum De HelsterSchubertstraat 1, 6661 AWElst Telefoon: [email protected]

Een afspraak met burgemeester ofwethouders kunt u makenvia het bestuurssecretariaat,tel. 0481-362300.

OPENINGSTIJDEN

GemeentewinkelLocatie Elst(Vergunningen en Publiekszaken):maandag t/m vrijdag van 8.30 tot13.00 uur,woensdagmiddag van 13.30 tot17.00 uur (Publiekszaken),donderdagavond van 17.00 tot20.00 uur (Publiekszaken).

Vrijdagmiddag tot 17.00 uurgeopend om reisdocument ofrijbewijs op te halen (mits dezeal eerder aangevraagd is bij debalie), stukken in te zien, formu-lieren in te leveren, gevonden enverloren voorwerpen te registrerenen voor algemene informatie.

Locatie Arnhem(Werk en Inkomen):maandag t/m vrijdag van 9.00 tot17.00 uur.

Loket samenlevenBij loket Samenleven kunt u onderandere terecht voor vragen overde Wmo, de GelrePas, leerlingen-vervoer, schuldhulpverlening enbijzondere bijstand. De openings-tijden van loket Samenlevenwijzigen per 1 juli 2015.

Het inloopspreekuur is alleen van8.30 tot 10.00 uur. Verder wordtu op afspraak geholpen. Hiervoorkunt u vooraf een afspraak maken.

Op deze manier heeft u geenwachttijd aan de balie. Ook kun-nen we onze deskundigheid zobeter inzetten en u beter vandienst zijn.

Milieustraat AndelstMaandag t/m vrijdag van 13.00 tot15.00 uur, zaterdag van 9.00 tot12.00 uur.

Milieustraat ElstMaandag t/m vrijdag van 8.00 tot12.00 uur en van 12.30 tot 15.30uur, zaterdag van 9.00 tot 15.30uur.

COLOFONDeze informatiepagina’s van degemeente worden samengestelddoor de gemeente Overbetuwe.De inhoud valt dan ook geheelonder verantwoordelijkheidvan de gemeente.

Voor bezorgklachten belt uWeekkrant De Betuwe,tel. 0481 378416.Voor vragen over de inhoudkunt u de gemeente bellen,tel. 0481 362300.

woensdag 21 oktober 2015

Eind oktober afsluitingspoor en overweg NieuweAamsestraat ElstIn verband met werkzaamheden isde overweg aan de Nieuwe Aamse-straat van dinsdag 27 oktober22.00 uur t/m maandag 2 november06.00 uur geheel afgesloten. Ookrijden er geen treinen in de periodevan woensdag 28 oktober 01.00 uurt/m maandag 2 november 05.00 uur.

OnderdoorgangenEr wordt momenteel hard gewerktaan de realisatie van twee onder-doorgangen bij het station in Elst.Eén snelverkeeronderdoorgang enéén langzaamverkeeronderdoor-gang. Tijdens de afsluiting eindoktober worden de spoordekken (de

daken van de onderdoorgangen) opbeide onderdoorgangen geplaatst.Aannemer Mobilis zal dag en nachtaan het werk zijn.

Meer informatie op de websiteOp de website www.elstzuidoost.nlkunt u meer informatie vinden overde werkzaamheden, kijklocaties,(treinvervangend) busvervoer, fiet-senstallingen en er staat een lijst metveelgestelde vragen.Volg ons ook op Twitter@Elstzuidoostvoor nieuwsen informatie.

26 oktober: Thema-avondpark De Wuurde (Elst)Park De Wuurde in Elst is hetgrootste openbare park in degemeente Overbetuwe. Uit eenin 2014 gehouden enquête isgebleken dat aanwonenden grotewaarde hechten aan deze ‘groeneoase’ in hun directe woonomge-ving. Of het park qua functiona-liteit en inrichting voldoet aan dewensen van de gebruikers vanhet park is niet duidelijk. Daaromorganiseert Stichting Wijkplat-form Elst-Zuid een thema-avondwaar wijkbewoners hun stemkunnen laten horen.

Tijdens de thema-avond wordt doorBas de Beijer, groenbeheerder vande gemeente Overbetuwe, eenkorte uiteenzetting gegeven over hetbeleid en de werkwijze ten aanzienvan parken. JongerenopbouwwerkerJolanda Janssen van welzijnsorgani-satie Stuw gaat in op het belang vanpark De Wuurde voor jongeren uit dedirecte omgeving.Aansluitend krijgen wijkbewoners ge-legenheid hun meningen en wensenkenbaar te maken en die met elkaar

te delen. Het is de bedoeling deresultaten van de thema-avond na-derhand te verwerken in een voorstelaan het gemeentebestuur. Wijkbewo-ners krijgen een belangrijke stem bijhet ontwikkelen van het voorstel.

JongerenIedere wijkbewoner die belang hechtaan een fraai en functioneel parkDe Wuurde is van harte welkomtijdens de thema-avond. Ook voorjongeren kan het park een belang-rijke toegevoegde waarde hebben inhun directe leefomgeving. Daaromworden ook jongeren uitgedaagdhun meningen en wensen over hetgebruik en inrichting van het parkkenbaar te maken.

Wanneer en waarDe thema-avond vindt plaats opmaandag 26 oktober in sociaal-cul-tureel centrum ‘De Wieken’, PrinsesIrenestraat 49 in Elst. Voor het deel-nemen aan de thema-avond kuntu zich aanmelden via [email protected] of doorte bellen naar 0481 350588.

Jong jurylid toegevoegdaan jury ‘Het Toonbeeld’De jury van ‘Het Toonbeeld’ heefter sinds kort een jong jurylid bij.Het nieuwe lid beslist mee wiedit jaar deze prijs ontvangt. HetToonbeeld is een prijs voor eenvrijwilliger of vrijwilligersgroep.Aanmelden voor deze vrijwilli-gersprijs is nog mogelijk tot eindoktober 2015. Burgemeester Toonvan Asseldonk reikt de prijs uittijdens de nieuwjaarsontmoeting.

Wie verdient de prijs volgens u?Kent u een vrijwilliger of vrijwil-ligersgroep die deze prijs verdient?Bijvoorbeeld voor initiatieven,betrokkenheid, of bijzondere inzetbinnen het vrijwilligerswerk? Geefdit dan door! Uit alle inzendingenkiest de jury één vrijwilliger of eenvrijwilligersgroep. Deze ontvangtvan de burgemeester de prijs ‘HetToonbeeld’.

Hoe kunt u meedoen?Geef via het aanmeldformulier devrijwilliger of vrijwilligersgroep doorwaarvan u vindt dat deze de prijsverdient. Dit formulier vindt u opwww.vrijwilligerswerkgelderland.nl/overbetuwe onder het kopje ‘HetToonbeeld’. U kunt ook een e-mailsturen naar [email protected]. Vermeld in uw mail:contactgegevens kandidaat, contactgegevens van uzelf, een omschrij-ving van uw kandidaat in 2015.

Meer informatieDe jury maakt zich niet bekend.Op deze manier kunnen ze nietbeïnvloed worden in hun keus. Hebtu nog vragen? Dan kunt u terecht bijde gemeente, team Beleidsrealisatie,via telefoon (0481) 362 300 of hetVrijwilligerssteunpunt Overbetuwevia telefoon (0481) 375 959.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,REGULIERE PROCEDURE:Locatie; Omschrijving; Activiteit (en); Datumverzonden;

- Andelst, Waaldijk 9, het plaatsen van eencarport, activiteit bouwen, (13-10-2015);

- Elst, Dorpsstraat 10a, het starten van eenkleinschalige afscheidsruimte, activiteit afwij-ken bestemmingsplan, (14-10-2015);

- Elst, Europaplein 2 en 4, het plaatsen vanhandelsreclame, activiteit maken van reclame,(14-10-2015);

- Elst, Industrieweg Oost 2c, het aanpassen vangevel- en entreereclame, activiteit bouwen,(14-10-2015);

- Elst, Park Lingezegen, Waterrijk fase 2, hetbouwen van een brug en vissteiger, activiteitenbouwen en aanleggen, (12-10-2015);

- Elst, kadastraal perceelnummer N 3484 teElst, het plaatsen van een bouwkundige ruimteten behoeve van een waterzuiveringsinstal-latie, activiteiten bouwen en afwijken bestem-mingsplan, (12-10-2015);

- Herveld, Hoofdstraat 165a, het vestigen vaneen installatiebedrijf, activiteiten bouwen en,afwijken bestemmingsplan, (09-10-2015);

- Slijk-Ewijk, Waaldijk 21, het aanleggen vaneen poel, activiteit uitvoeren van werken geenbouwwerk zijnde, (14-10-2015);

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorzieningaanvragen****.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING,UITGEBREIDE PROCEDURE:Locatie; Omschrijving; Activiteit (en); Datumverzonden;

- Randwijk, Hemmensestraat 14, het wijzigenvan een melk- en vleesrundveebedrijf, activi-teit het veranderen van een inrichting, (22-10-2015).

Tegen dit besluit kunt u beroep instellen. Ookkunt u gelijktijdig een voorlopige voorzieningaanvragen*****.

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN:Locatie; Omschrijving; Activiteit (en); Datumverzonden;

- Elst, Eshofsestraat 14, het plaatsen van eentijdelijke unit, activiteit bouwen, (13-10-2015)

- Herveld, Onderstalstraat 3, het plaatsen vannieuwe handelsreclame, activiteit maken vanreclame, (12-10-2015);

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorzieningaanvragen****.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVER-GUNNING:Locatie; Omschrijving; Datum binnenkomst;

- Elst, de Ruiterskamp 2, het uitbreiden van eenwoning, (09-10-2015;)

- Herveld, Hoofdstraat 145, het vernieuwen vandakpannen, (09-10-2015);

- Heteren, A50 2, het realiseren van een AdBlueinstallatie, (08-10-2015);

O P E N B A R E M E D E D E L I N G E N

Page 22: De Betuwe week43

woensdag 21 oktober 2015

ALGEMENE TOELICHTING

* Inzage U kunt de stukken inzien tijdens ope-ningstijden bij de informatiebalie gemeente-huis Overbetuwe, locatie Elst (maandag t/m woensdag 8.30-17.00 uur, donderdag 8.30-20.00 uur en vrijdag 8.30-13.00 uur).

** Inspraakreactie Als inwoner van de gemeente Over-betuwe of als belanghebbende kunt u uw mening geven over een (beleids)voornemen of plan. Het verschil tussen een zienswijze en een inspraakreactie is dat er bij een ziens-wijze al een ontwerp-besluit ligt. Bij een in-spraakreactie is dat nog niet het geval. U kunt uw inspraakreactie sturen naar burgemees-ter en wethouders, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst.

*** Zienswijze Als belanghebbende kunt u uw me-ning geven over een ontwerp-besluit (al dan niet op aanvraag). Het ver-schil tussen een zienswijze en een be-zwaar- of beroepschrift is dat een ziens-wijze wordt ingediend vóórdat er een besluit wordt genomen en een bezwaar- of beroep-schrift is gericht tegen een besluit dat al ge-nomen is. U kunt uw zienswijze sturen naar burgemeester en wethouders, Antwoord-nummer 175, 6660 VB Elst.

**** Bezwaar Bent u het met het besluit niet eens? Stuur dan binnen zes weken na de verzend-datum van dit besluit een bezwaarschrift naar burgemeester en wethouders van de

gemeente Overbetuwe, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. U schrijft in uw bezwaar-schrift uw naam en adres, uw (mobiele) tele-foonnummer, de datum en een omschrijving van dit besluit. Ook geeft u aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaar-schrift houdt een besluit niet tegen. Als u wilt dat een besluit niet wordt uitgevoerd, moet u naast het bezwaarschrift ook een zoge-heten verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter bij de rechtbank Gelderland, Sector Bestuurs-recht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Stuur een kopie van het bezwaarschrift

mee. Houdt u er rekening mee dat u grif-fierecht hiervoor betaalt.

***** Beroep Bent u het met het besluit niet eens? Stuur dan binnen zes weken na de dag dat het besluit ter inzage ligt, een beroepschrift naar de rechtbank Gelderland, Sector Be-stuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. U schrijft in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrij-ving van dit besluit. Stuur een kopie van het besluit mee. Ook geeft u aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Vergeet niet uw beroepschrift te ondertekenen. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht hiervoorbetaalt.

Voorlopige voorziening Het indienen van een beroepschrift houdt een besluit niet tegen. Als u wilt dat een besluit niet wordt uitgevoerd, moet u naast het beroepschrift ook een zogeheten verzoek om voorlopige voorziening indie-nen bij de Voorzieningenrechter bij de recht-bank Gelderland, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Stuur een kopie van het beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht hiervoorbetaalt.

Digitaal U kunt digitaal om een voorlopige voorziening vragen via http://loket.rechts-raak.nl/bestuursrecht.

- Heteren, Jasmijnstraat 2, het plaatsen van een dakkapel,(07-10-205);

- Homoet, Homoetsestraat 33, het aanleggen van een poel,(01-10-2015);

- Oosterhout, Stationsstraat 19, het uitbouwen van de entree,(09-10-2015);

- Valburg, Kloosterstraat 17, het aanleggen van een poel,(02-10-2015);

- Valburg, Kadastrale sectie D perceelnummer 359, hetinrichten van de Loenensche Buitenpolder, (02-10-2015);

- Zetten, Magdalena 29, het gebruiken van een bijgebouw alstijdelijke woonruimte, (07-10-2015).

Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 0481 - 362300

VERGUNNINGEN

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENINGBesloten is vergunning/ontheffing te verlenen aan:1. RKSV Driel, opening kunstgrasveld en jubileumfeest in

kantine, 24 oktober 2015, Dorpsstraat 13, Driel 2. Stichting Oranje Comité Heteren, lampionnenoptocht 31 okt

2015, Flessestraat; Heteren;3. Stichting Jejo, collecte t.b.v. Sinterklaasintocht, week 44,

Oosterhout;4. Sinterklaascomité Heteren, sinterklaasintocht, 14 nov 2015,

Heteren5. Centrum Management Elst, sinterklaasintocht, 15 nov 2015,

Elst

STANDPLAATSBesloten is een standplaatsvergunning te verlenen aan: 1. TC Timmer VOF, kerstbomen en kerstartikelen

10,11,12,17,18 en 19 dec. 2015, Julianaplein Zetten;

Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden bezwaar maken.Zie algemene tekst over bezwaar. ****Voor informatie: Gemeentewinkel, team Vergunningen en Handhaving, tel. (0481) 362 300.

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 22

OPHEFFINGSUITVERKOOPLAATSTE WEEK! PROFITEER NU 22/23/24/25 OKTOBER

(nog 12 stuks)

(nog 7 stuks)

Page 23: De Betuwe week43

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 23

agendaWOenSdag 21 oktPeutercafé: 09.45-11.00 uur, Bibliotheek, Dorpsstraat 84, BEMMEL.MantelzOrgcafé: 14.00-16.00 uur, Onder de Pan-nen Dominicanenklooster, Stadsdam 1, HUISSEN.Pink ribbOn event: 19.30 uur, Herenboerderij De Hucht, Stationsstraat 24, ELST. Toegangskaart 7,50 euro. Dresscode: roze.cabaret/Stand-uPcOMedy: 20.00 uur, De Buitenpoort, Helmichstraat/Stadsdam, HUISSEN. Met Harry Glotz-bach en Roel C. Verburg. Info: debuitenpoort.nl

dOnderdag 22 okt.StuivertjeSMarkt: 10.00-14.00 uur, basisschool Stap voor Stap, Kruisakkerstraat 3, ELST. Ter afsluiting van de feestweek. bingOavOnd: 19.00 uur, Ontmoetingscentrum De Verbinding, Stationsstraat 1, ZETTEN. lezing: 20.00 uur, aula Gel-dersehofschool, Laauwik-straat, LENT. Frans Mikx vertelt over ‘De fruittuinen van Lent en Elst in het be-gin van de 20ste eeuw’.de kik-filM ‘Wild’: 20.00 uur, De KultuurKlup, Dorps-straat 39, ELST. Entree van deze drama, road movie: 8 euro, inclusief drankje. Re-serveren: theaterdekik.nlvOOrdracht WederOPbOuW in driel: 20.00 uur, Zalen-centrum De Oldenburg, Hofplein 1, DRIEL. Ver-

zorgd door Ton Jordense, lid Historische Kring Driel. Entree voor niet-leden: 2,50 euro.tOP-filM ‘ida’: 20.00 uur, De Kinkel, Van Ambestraat 1, BEMMEL. Info en bestellen van kaarten: topbemmel.nlbezinningSavOnd: 20.00-21.30 uur, De Hoeksteen, Prinses Irenestraat 58, ELST. Door pastor Victor Bulthuis. Deelname is gratis. Opge-ven uiterlijk dinsdag 20 oktober bij secretariaat van de St. Benedictusparochie, tel. 0481-372959, of e-mail: secretariaat@stbevOOrdracht Over SOja: 20.30 uur, De Veldschuur, Sport-laan 1M, BEMMEL. Spreker is Bert Rijk plantenweten-schapper van Wageningen Universiteit. Entree: 6 euro.

vrijdag 23 oktOPening Stukje natuur nabij beMMelSe zeeg: 11.00 uur, Klompenpad Zeegsepad, RESSEN/BEMMEL. Info: parklingezegen.nlSPiritueel café: 20.00 uur, achterzaal Het Witte Huis, Lauwikstraat/Pastoor van Laakstraat, LENT, De toe-gang is gratis.vOOrStelling ‘Met vOOrbe-dachten rade’: 20.00 uur, Theater Kees, Kampstuk 23. HUISSEN. Kaart 8,50 euro. Info: koperenkees.nl of www.facebook.com/The-aterKees.

zaterdag 24 oktvrije kleindierenkeuring:

10.00-12.00 uur, Fa. Mid-delkoop Boomkwekerijen, Welysestraat 35a, DODE-WAARD. Info: dodewero.nlrePair café nijMegen-nOOrd/lent: 14.00-17.00 uur, Wijkvoorzieningenhart De Klif, Pijlpuntstraat 1, NIJ-MEGEN-NOORD/LENT.laMPiOnnen Maken Met POMPOenen vOOr hallO-Ween: 16.00-18.00 uur, be-zoekerscentrum ‘t Pakhuis, Boelenhamsestraat 7, HEM-MEN. Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.viering Met gregOriaanSe gezangen: 19.00 uur, RK Kerk, Kerkplein 1, HETE-REN. Voorganger pastor V. Bulthuis, gezangen ver-zorgd door gregoriaans-

koor Magna Voce van de St.Benedictus parochie.vOOrStelling ‘Met vOOrbe-dachten rade’: 20.00 uur, Theater Kees, Kampstuk 23. HUISSEN. Kaart 8,50 euro. Info: koperenkees.nl of www.facebook.com/The-aterKees.vOOrbeluiStercOncert van herMitage: 20.30 uur, The-ater De KiK, Dorpsstraat 39 (De KultuurKlup), ELST. Exclusieve voorbeluistering in de foyer. Entree 15 euro, incl. pauzedrankje.

zOndag 25 oktcOncert: 15.00 uur, De Bui-tenpoort, Helmichstraat, HUISSEN. Optreden van

Exotherm met Best Before. Entree: 5 euro. Reserveren: via [email protected] WandeltOcht PaddenStOe-len zOeken: 14.00 uur, be-zoekerscentrum ‘t Pakhuis, Boelenhamsestraat 7, HEM-MEN. Kosten: 3 euro.SPrOOkjeSfeStival: 10.30, 12.00, 13.30 en 15.00 uur, Kasteel Doornenburg, Kerk-straat 27, DOORNENBURG. Deelnamekosten: 5 euro. Reserveren via: [email protected]

Maandag 26 oktSPrOOkjeSfeStival: 10.30, 12.00, 13.30 en 15.00 uur, Kasteel Doornenburg, Kerk-

straat 27, DOORNENBURG. Deelnamekosten: 5 euro. Reserveren via: [email protected]: 20.00 uur, sociaal-cultureel centrum De Wieken, Prinses Ire-nestraat 49, ELST. Bewo-ners in gesprek over park De Wuurde.

dinSdag 27 oktSPrOOkjeSfeStival: Om 10.30, 12.00, 13.30 en 15.00 uur, Kasteel Doornenburg, Kerkstraat 27, DOORNEN-BURG. Deelnamekosten: 5 euro. Reserveren via: [email protected] en fOSSielen zOeken: 14.00-16.00 uur, vertrekpunt parkeerplaats aan Waaldijk, Ruimzicht/Sportlaan, BEM-MEL. Kinderexcursie met natuurgids Ben Cornelissen op zoek naar stenen en fos-sielen. Deelnamekosten 4 euro, ouders welkom. Aan-melden tel. 06-44870449 of per mail: [email protected] eetcafé: 17.30 uur, Creatief centrum Hofstede, Hoefslag 28, BEMMEL. Voor 4 euro aanschuiven voor maaltijd bereid door vrijwilligers. Zie: swlinge-waard.nlrePair café lingeWaard: 18.30-20.30 uur, Dorpshuis de Tichel, Kolkweg 5a, HAALDEREN.Plaats agendaberichten op:

debetuwe.net

Huissens koor Exotherm geeft zondag 25 oktober om 15.00 uur, samen met de band Best Before, een concert in De Buitenpoort in Huissen. Foto: Michel Diephuis

Page 24: De Betuwe week43

Gem. brandstofverbruik: 3,8 l/100 km (1 op 26,3). CO2: 88 g/km.Prijs incl. btw/bpm, kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Afgebeeld model kan afwijken van de aangeboden versie. De actie geldt op voorraadmodellen en zolang de voorraad strekt. Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen. *Private Lease op basis van full operational lease incl. vervangend vervoer, excl. brandstof op basis van 48 maanden, 10.000 km per jaar. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de offi ciele Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden voor handige tips om zuiniger te rijden.

LUXE FIAT 500 TWINAIR 80 PK (59 KW) POPSTAR

JE WEET WAAR JE AAN TOE BENT BIJ BOCHANERandstad 22-33 Almere Tel. 036 - 548 63 00Veldoven 3 Arnhem Tel. 026 - 376 00 50Beugenseweg 53a Boxmeer Tel. 0485 - 57 12 44Galvanistraat 111 Ede Tel. 0318 - 64 83 55

Schroefstraat 34 Lelystad Tel. 0320 - 29 01 50Winkelsteegseweg 150 Nijmegen Tel. 024 - 359 13 40Zuiderhavenweg 7 Tiel Tel. 0344 - 76 00 40

Inclusief:

• onderhoud

• banden

• all risk verzekering

• wegenbelasting

• mobiliteitsgarantie

• eventuele inruilauto

contant uitbetaald.

PRIVATE LEASE

5 249,-PER MAAND*

RIJKLAARPRIJS5 18.418,-5 14.860,-Inclusief:

• airconditioning

• chroompakket

• radio

• lichtmetalen velgen

• stuurbekrachtiging

• centrale portiervergrendeling

met afstandsbediening

• 15’’ lichtmetalen velgen

en nog veel meer.

PRIVE LEASEN OF PRIVE KOPEN?

www.bochaneinactie.nl/fi at

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 24

Nieuw stukje natuur Park Lingezegen in gebruikRESSEN - Langs de Bemmelse Zeeg tussen de Zandsestraat en de Ressensestraat in Res-sen heeft Park Lingezegen een nieuw stukje natuur ingericht. De werkzaamhe-den zijn klaar en het gebied wordt vrijdag 23 oktober of-ficieel geopend. Het groen heeft nog even tijd nodig om zich volop te ontwikkelen. Als wandelaar kunt u er nu al terecht via het Klompen-pad Zeegsepad.Langs de Bemmelse Zeeg heeft Park Lingezegen sa-men met Waterschap Rivie-renland een zogenoemde ‘ecologische verbindingszo-ne’ aangelegd. Dit stukje na-tuur verbindt de Ooijpolder in het zuiden met Het Wa-terrijk in het noorden van Park Lingezegen. Planten en dieren kunnen de zone gebruiken als (tijdelijk) leef-gebied. Speciaal voor de verbin-

dingszone is de oever van de Bemmelse Zeeg minder stijl gemaakt (een natuurvrien-delijke oever), waardoor een goed leefgebied ontstaat voor veel soorten planten en dieren. Ook is er een stukje bos en bloemrijk grasland aangelegd. Het bos is aan-geplant in samenwerking met het Nederlands Open-luchtmuseum in Arnhem, ter compensatie van boskap bij de ontwikkeling van het museum.Het gebied langs de Bem-melse Zeeg is er niet alleen voor de natuur maar ook voor wandelaars en natuur-liefhebbers. Stichting Land-schapsbeheer Gelderland legde samen met vrijwilli-gers het Klompenpad Zeeg-sepad aan, dat een stukje langs de zeeg loopt. Het Klompenpad start bij Land-winkel De Woerdt aan de Woerdsestraat 4 in Ressen.

Op vrijdag 23 oktober wordt een stukje natuur nabij Ressen in gebruik genomen door wandelaars. Foto: Ivo Hutten

Week van de Fairtrade in de WereldwinkelElSt/HuiSSEN/ZEttEN - De Wereldwinkels verkopen producten uit zogenaamde Derde Wereld landen. Ge-produceerd in samenspraak met Nederlandse importeurs. Alle producten in de Wereld-winkel móeten fairtrade ge-maakt zijn, anders mogen ze niet worden verkocht. Ook uit Nepal worden producten ingekocht. Het is een van de armste landen ter wereld. Ne-pal is een prachtig land. De mensen zijn echt vriendelijk. Het weinige dat ze hebben, willen ze met je delen. Je ziet er echter ook schrijnende ge-vallen. Bedelende kinderen bijvoorbeeld. Als ze geluk hebben worden ze van de straat gehaald door een van de vele hulporganisaties en krijgen zij eventuele familie hulp. De importeurs van de Wereldwinkels zorgen ervoor dat de mensen waar zij zaken mee doen fairtrade worden

behandeld. Dat betekent dat hun producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Werk en eerlijke han-del betekenen voor de produ-centen meer kans op een dak boven het hoofd, een maaltijd op tafel, een school voor hun kinderen en betere gezond-heidszorg. Door regelmatige orders uit o.a. Nederland kunnen zij dit realiseren. Als u het belangrijk vindt dat ook kleine producenten een eerlij-ke toegang tot de wereldmarkt krijgen, waardoor ze aan hun eigen ontwikkeling kunnen werken, kunt u kiezen voor Wereldwinkel producten. Met uw aankoop helpt u hen daarbij. Tijdens de landelijke Fairtrade week, van 24 tot en met 31 oktober, wordt het be-lang van eerlijke handel door veel Wereldwinkels onder de aandacht gebracht. Wereldwinkels Elst, Huissen en Zetten

De landelijke Fairtrade week is van 24 tot en met 31 oktober in de Wereldwinkels in deze regio. Foto: Wereldwinkel Zetten

Taal is leuk op het Hendrik Pierson CollegeAfgelopen woensdag 14 oktober vond op het Hendrik Pierson College aan de Mammoetstraat in Zetten de eerste poëzieavond ‘Taal is leuk’ plaats. Dat is ook in het kader van de Kinderboekenweek.

ZEttEN - Vanuit ‘het bond-genootschap voor geletterd-heid tussen Rijn en Waal’ is het taalproject in samen-werking met het HPC Zetten en de basisscholen Ds. Van Lingen, Dr. Lammerts van Bueren en OBS Okkernoot opgezet. De afgelopen weken heb-ben de eerste klassen en de basisschoolleerlingen groe-pen 7 en 8 gewerkt aan een project met als thema: Taal is leuk.

Het doel was leerlingen te laten zien wat je allemaal kunt doen met taal. Dat je ook met een beperking als bv dyslexie mooie verwoor-dingen kan maken en dat spelen met taal erg leuk en leerzaam is.

EindprojectDe leerlingen mochten op de slotavond van 14 oktober hun eindproject presente-ren. Dit gebeurde in de vorm van een lied, rap, verhalen maar ook diverse gedich-ten werden gepresenteerd. Hier en daar waren er wat zenuwen te bespeuren maar over het algemeen sloegen de leerlingen zich er goed doorheen. Schrijver/dichter Roland Colastica presenteerde deze gezellige avond. Ook de schoolband Interlude zorg-de voor de nodige entertain-ment.

Afgelopen weken hebben leerlingen van HPC in Zetten gewerkt aan Taal is leuk. Foto via Helen de Bruijn

Page 25: De Betuwe week43

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 25

Gendt

Galgendaal 24 Bedrijfspanden

Galgendaal 26&

WWW.KKBEDRIJFSMAKELAARS.NL

Interesse? Neem contact op via:

024-7600 800

TE KOOP /

TE HUUR

Hal: ca. 180 m²Kantoorruimte: ca. 266 m²Koopprijs: € 575.000 k.k.Huurprijs: € 59.000 excl. btw p/jrRuime kavel van 3860 m²

Hal: ca. 500 m²Kantoorruimte: ca. 85 m²Koopprijs: € 539.000 k.k.Huurprijs: € 54.500 excl. btw p/jrRuime kavel van 3674 m²

Galgendaal 24 Galgendaal 26

Wie kent het niet. Op een bepaald moment is de bekleding van uw meubels, de kussens van de caravan of boot, versleten. U wilt een restyling van de meubels thuis. Dan is het vaak zoeken naar het juiste bedrijf op de juiste plaats. Steeds meer mensen laten hun meubels herstofferen bij Meubelrestyle.

Klanten kunnen bij dit bedrijf terecht voor de stof-fering van antieke, klas-sieke en moderne meubels. Wij zijn gespecialiseerd in het stofferen van design-meubels, zoals: Leolux, Artifort, Gelderland, Har-vink, Montis etc. Tevens kan men hier terecht voor de stoffering van de boot

of caravan. Voor onderne-mers is het ook interessant om hun interieur te laten herbekleden. Men kan denken aan kantoorstoelen onder meer Ahrend, Gispen enzovoort, of banken van de showroom. Dit is im-mers goedkoper dan nieuw kopen.Nieuw is de outlet in Huis-sen. Daar kunt u terecht voor tweedehands design. Banken en fauteuils van Leolux, Montis, Gelderland, Harvink, Gispen etc zijn daar te koop. De meubels worden gestoffeerd in leder of stof naar uw smaak. Wij stofferen uw meubels weer als nieuw met daarbij

een keuze uit tienduizen-den meubelstoffen. Er is altijd wel een meubelstof die bij uw interieur past. Het bedrijf biedt drie jaar CBW garantie op het maken en de meubelstof-fen. Daarnaast is het uiterst milieuvriendelijk om uw goede oude meubels te laten herstofferen. Nieuw is dat u zelf uw meu-bels online kunt bekleden. Kijk op www.meubelre-style.nl en stoffeer uw eigen meubel.Wij komen voor een vrij-blijvende offerte bij u thuis. Tevens kunt u meubelstof-fen komen kijken in onze showroom.

Meubelrestyle

Nijverheidsstraat 56851 EJ HuissenT (026) 3275275W www.meubelrestyle.nl

Arksteestraat 13/156511 MX NijmegenT (06) 53357900

Meubelrestyle stoffeert uw meubels weer als nieuw met daarbij een keuze uit tienduizenden meubelstoffen.

(adv

erto

rial

) Nieuwe trend is tweedehands design

Meubelrestyle huissen

De BetuweMaken we samen!

De Betuwe

WIJHIERVAN

De Betuwe staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokkenwww.debetuwe.net

Page 26: De Betuwe week43

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 26

VOORDELIG GENIETEN VAN EEN BIJZONDER AVONDJE UIT

THEATERWEKEN

VOORSTELLINGEN SPECIAAL VOOR U GESELECTEERD. BESTEL SNEL OP DEWEEKKRANT.NL/THEATERWEKEN

TOT WEL45%KORTING

✔ Verschillende genres✔ Profi teer van kortingen oplopend tot wel 45%✔ Ook voorstellingen bij u in de buurt✔ Boek tickets op deweekkrant.nl/theaterweken

ZO EENVOUDIG BOEKT U VOORSTELLINGEN*:

1 2 3

4 5* Boeken kan t/m 15 november 2015

Veel plezier!

Ga naar deweekkrant.nl/theaterweken

Kies de voorstel-ling(en) waar u naartoe wilt

Betaal eenvoudig en veilig via iDeal

Per mail ontvangt u de bestelde tickets

Print de tickets uit en toon deze bij de kassa

Page 27: De Betuwe week43

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 27

Kerstmarkt Bemmel weer grootsVoor veel mensen is het misschien nog ver weg, maar de kerstcommissie van de Ondernemers Vereniging Bemmel is al ruim een half jaar bezig met de voorbereidingen voor de editie van 2015.

BEMMEL - “Na de succes-sen van de afgelopen twee jaar, willen zij er ook dit jaar weer een groots evene-ment van maken. Hoewel de opzet in basis weer gelijk is aan die van vorig jaar, is het de bedoeling een aantal extra elementen toe te voe-gen om een bezoek voor alle bewoners van de regio nog aantrekkelijker te maken”, laat Henk Wieland namens de organisatie weten.De basis wordt op zondag 13 december weer gevormd door de kerstmarkt zelf, de proeverij op de markt en ‘kunst in het Kasteel de Kin-kelburg’, waarbij de exposi-tie ook weer op zaterdag 12 december te bewonderen zal zijn.

AanbodOp zondag verwachten we in het centrum van Bemmel weer circa honderd kramen van particulieren, bedrijven en hobbyisten. Het aanbod: Kerstgerelateerde en win-terse artikelen, kunst, am-bachten en nog veel meer. Natuurlijk is er ook muziek en zullen verschillende ko-

ren op de promenade liede-ren in kerstsfeer ten gehore brengen. Het Kasteel de Kinkelen-burg zal op zaterdag en zon-dag volledig in het teken staan van kunst en op de markt zal weer de succes-volle proeverij Proef Bem-mel worden gehouden. De deelnemende onderne-

mers gaan er weer een mooi en ‘lekker’ festijn van ma-ken.Wieland: “Wat zeker ten opzichte van afgelopen jaar meer aandacht zal krijgen is het kindervermaak.De details hiervan worden momenteel verder uitge-werkt, maar zullen u zeker gaan verrassen. Op vrij-

dagavond voorafgaand aan het kerstmarkt weekend zal er in de grote tent op de markt onder de naam Jingle Be(me)ll een gezellige feest-avond plaatsvinden met optreden van de geweldige topcoverband NOAH.”“De kerstmarkt 2015 is be-slist weer een aanrader en wie slim is noteert 11, 12 en

13 december vast in de agen-da, zodat u het niet kunt vergeten”, adviseert Wie-land. Mocht u zelf interesse hebben om een of meerdere kraampjes op de kerstmarkt te huren dan kunt u zich inschrijven via de website http://kerstmarktbemmel.nl. Daar vindt u ook alle ver-dere informatie.

De Kerstmarkt Bemmel op 11, 12 en 13 december wordt weer groots, volgens de organisatie van het Lingewaards evenement.

CarnavaL

HUISSEnHUISSEn - Ook dit jaar wordt de opening van het Huissens carnaval op de 11e van de 11e om 11 minuten over 11 feestelijk ingeluid. Prins Danny d’n Uutvlieger zal op deze woensdagochtend het of-ficiële startschot van het nieuwe carnavalsseizoen geven. Vanaf 10.30 uur zijn alle carnavalisten en andere geïnteresseerden uitgeno-digd bij De Buitenpoort voor een kop koffie waar-na tegen elfen gezamen-lijk naar de Markt wordt getogen. Daar vindt bij De Zwaon de opening van het nieuwe seizoen plaats.

ELSTELST - Carnavalsverenigin-gen De Baters en Zet ‘m Op uit Elst zijn druk be-zig met de voorbereidin-gen op het carnaval. Het nieuwe seizoen trapt af op zaterdag 14 november met het Prinsenbal in het Wa-pen van Elst. De nieuwe Prins van Elst wordt be-kend gemaakt, maar eerst neemt publiek afscheid van Ron van de Kist, die afgelopen jaar heerser was van het Duppertdurp. Het bal begint om 20.11 uur. Kaarten kosten 8 euro en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Dobey aan de Valburgseweg 11 en Bruna Herberts aan de Dorpsstraat 33.

DROOM! bakt taarten

DROOM! aan de Nieuwe Aamsestraat 32 in Elst gaat in het weekend van 24 en 25 oktober taarten bakken.

ELST - De omzet van deze taarten komt in zijn geheel ten goede aan de vluchtelin-gen die in de Koepel in Arn-hem verblijven. Bij DROOM! krijgt iedereen de kans om het beste uit zichzelf te ha-len. Het DROOM! team be-staat voor een belangrijk deel uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zijn de identiteit van DROOM!. Wij geloven dat participeren samen delen is. Vanuit die overtuiging wil-

len we ons inzetten voor de vluchtelingen in onze regio. Want iedereen heeft recht op een eigen DROOM! “Wat gaan we doen? Dat waar we goed in zijn: appel-taart bakken. Op zaterdag 24 en zondag 25 oktober is DROOM! Elst geopend van 08.00 tot 20.00 uur. Iedereen is welkom om onze heerlijke DROOM!taarten te kopen. Lekker met een kopje kof-fie erbij”, zegt Gerben Du-dok, assistent bedrijfsleider DROOM! “Onze appeltaar-ten kosten tijdens deze actie 15 euro per stuk en kunnen ook gereserveerd worden via [email protected] o.v.v.

Vluchtelingen actie. De op-brengst van deze actie wordt gedoneerd aan de Koepel in Arnhem waar de vluchte-lingen verblijven.”Deze actie is mede moge-lijk dankzij de inzet van het DROOM!team, Lande-rij de Park, Landwinkel de Woerdt in Ressen, Stichting Parkmanagement Overbe-tuwe, de Tekstschrijfster en het comité Welkom in Arn-hem. Info over DROOM!, bel: 0481-367139.

Dit artikel is door een be-zoeker op de webstie www.debetuwe.net geplaatst.

Bij DROOM! in Elst wordt in het weekend van 24 en 25 oktober taarten gebakken. Opbrengst is voor de vluchtelingen in Arnhem. Foto via Gerben Dudok

Exoduscomité met Huissense StadsquizHUISSEN - Ook dit jaar is er een Huissense Stadsquiz en wel op vrijdag 30 oktober. Tientallen teams zullen zich die avond weer in het zweet werken om honderden vra-gen te beantwoorden. Aan de activiteit is een voor te dragen goed doel verbon-den. Teams mogen daartoe voorstellen doen.Het Exoduscomité neemt deel aan de Stadsquiz en heeft gezocht naar een doel dat correspondeert met het eigen thema: De burger in oorlogstijd. Dat is de nog re-latief onbekende Stichting ZELF Lingewaard gewor-den.Stichting ZELF Lingewaard wil in samenwerking met maatschappelijke organisa-ties, zorgaanbieders, sociale ondernemers en onderwijs-instellingen een ‘Nieuwe-Buren-ZELF-tafel’ opstarten in Huissen om inwoners

en vluchtelingen te stimu-leren met elkaar in contact te komen om zodoende be-grip voor elkaar te krijgen. Het Dominicanenklooster te Huissen, in WO II een toevluchtsoord, zal bij deze activiteit een bijzondere rol krijgen. Voor het Exodusco-mité is het belangrijk dat de doelgroep ‘vluchtelingen uit oorlogsgebieden’ centraal staat. Hoe maken deze men-sen kennis met onze normen en waarden en wat hebben zij ons te bieden? Met name deze uitwisseling levert een positieve dynamiek op. Ho-pelijk kan deze voordracht ook op steun van andere groepen rekenen en kan het idee onze gemeenschap en de hier aanwezige vluchte-lingen ten goede komen.Het Exoduscomité steunt initiatieven die de relatie versterken tussen wat bur-gers in WO II is overkomen.

Ook dit jaar vindt er in Huissen de Huissense Stadsquiz plaats en wel op vrijdag 30 oktober. Foto via Martien van Hemmen

Spinningfietsen voor ‘t Verzetje BEMMEL - Met 20 nieuwe spinningfietsen is wieler-vereniging TWC ’t Verzetje in Bemmel klaar voor het winterseizoen, dat begint met de viering van het ju-bileum. De Bemmelse club met circa 250 leden bestaat 40 jaar. Een belangrijke ac-tiviteit in de winter is spin-ning in het eigen clubhuis. De oude fietsen waren op. Met steun van de Rabobank konden 20 vrijwel nieuwe fietsen worden aangeschaft. Voorzitter Henk Neijenhuis is blij met de steun die de bank geeft om de sociale samenhang en leefbaarheid lokaal te vergroten. Meer hierover op: www.nieuwekrant.nl

BV Elst huldigt kampioenenELST - Biljartvereniging Elst eerde onlangs een aan-tal kampioenen. Zo is Jos Straatman de nieuwe kam-pioen van Biljartvereniging Elst. Hij eindigde in de af-gelopen competitie in zalen-centrum Onder de Toren in de A-klasse bovenaan. Sjaak Schreerder eindige als 2e. In de B-klasse vergaarde Ray-mond Maat de meeste pun-ten, voor Marcel Veggelers en Piet Schreerder. De ver-eniging zoekt nog nieuwe leden. Meer informatie is te vinden op www.biljartver-enigingelst.nl.Kijk ook op de site: www.debetuwe.net

Page 28: De Betuwe week43

Vanaf nu overal te koop!

Bestellen? Ga naar Odeaanhetwild.nlBestellen? Ga naar Odeaanhetwild.nl

ODE

WILDAAN HET

van haas tot paardenbloem

door Ellen Willems

Vanaf nu overal te koop!Slechts19,95

Bestellen? Ga naar Odeaanhetwild.nlBestellen? Ga naar Odeaanhetwild.nl

Boek over de eetbare natuur!

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 28

Altijd en overal klaar voor iedere klus!Goed gereedschap is het halve werk. Uw huis opknappen, de scooter onderhouden of bij vrienden of familie klussen?

Klus met betrouwbaar gereedschap uit dezeluxe trolley van Toolwelle: Een stevige, afsluitbare koff er op wieltjes!

Bestel snel online op:

weekkrant.nl/webwinkel Toolwelle KraftWorld 187-delige gereedschapstrolley

Toolwelle KraftRoyal 256-delige gereedschapstrolley

Bestel nu

weekkrant.nl/

webw

inkel

weekkrant.nl/

webw

inkel

187-delige & 256-deligeToolwelle gereedschapstrolleys

elders329,-

109,-

elders299,-

99,95

Inclusief Toolwelle Gouden Ratelsleutelset

Page 29: De Betuwe week43

In 1995 werd de showroom van Ardi Keukens en Sanitair geopend in Sint Annaland. Nu, na 20 jaar, is de showroom compleet vernieuwd en feestelijk heropend. De andere vestigingen heb-ben meegelift op deze vernieuwingen, en heb-ben weer het nieuwste van het nieuwste in huis.

Deze feestelijke heropening vieren we tijdens deze actieweken in al onze vestigingen met spec-taculaire heropeningsacties. Welkom!

WOENSDAG

21OKTOBER

DONDERDAG

22OKTOBER

VRIJDAG

23OKTOBER

DONDERDAG

29OKTOBER

ZATERDAG

24OKTOBER

VRIJDAG

30OKTOBER

WOENSDAG

28OKTOBER

ZATERDAG

31OKTOBER

KOOPAVOND KOOPAVONDKOOPAVOND KOOPAVOND

De frisse wind door de prijzen!

ZATERDAG

31OKTOBER

Oven met magnetron

650,-nu

Inductie- kookplaat

490,-nu

Feestelijke heropening

5460,-

Actie: 20% korting op Pelgrim vaatwasser!

Landelijke hoekkeukenMet authentiek breed fornuis

Compleet met actie apparatuur

___________________________

12760,-

Landelijke hoekkeuken

Vernieuwde showroom

Direct de laagsteprijs

+Exclusieve acties!

AVANTI KEUKENS BATTERIJENWEG 13B, 4041 DA KESTEREN T (0488) 474490 W WWW.AVANTIPARK.NL

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 29

Systeem met ‘brein’ van DaimlerOngevallen in een stad zit-ten in een klein hoekje. Kruisend verkeer, fietsers, overstekende voetgangers, moeders met kinderwagens, spelende kinderen. Het ver-keer in de stad stelt hoge eisen aan de automobilist in uiteenlopende situaties. Dat biedt volop ruimte voor assistentiesystemen, die de bestuurder ondersteunen en het rijden in de stad veiliger en minder stressvol maken. Onderweg naar dat doel heb-ben onderzoekers van Daim-ler een doorbraak bereikt in samenwerking met het UR:BAN researchproject. Gebruikmakend van het

zogeheten ‘scene-labelling’ classificeert het systeem automatisch met behulp van camera’s volledig onbe-kende situaties en detecteert alle voor bestuurdersassi-stentie belangrijke objecten, van fietsers tot voetgangers en rolstoelgebruikers. On-derzoekers van de afdeling Environment Sensing lieten hun systeem duizenden fo-to’s zien van allerlei Duitse steden. Op de foto’s waren met de hand heel precies 25 verschillende objectklassen gelabeld, zoals voertuigen, fietsers, voetgangers, stra-ten, verschillende soorten wegdek, gebouwen, allerlei

aanduidingen en bomen. Op basis van deze voorbeelden leerde het systeem volledig onbekende beelden automa-tisch correct te classificeren en op die manier alle voor bestuurdersassistentie be-langrijke objecten te detecte-ren, ook al waren deze sterk verborgen of ver weg. Dit werd mogelijk door krach-tige computers, zogeheten ‘Deep Neural Networks’, die kunstmatig hetzelfde zenuwstelsel hebben als het menselijk brein. Daarmee functioneert het systeem op een wijze die vergelijk-baar is met het zicht van een mens.

Daimler werkt aan computers die complexe situaties in het stadsverkeer op waarde kunnen schatten.

AutonieuwS

Page 30: De Betuwe week43

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 30

Familie & Relatie

Regio Dating Vrouw zoekt Man

VROUWEN: BEL GRATIS! Bel naar 0800-4122 en spreek een advertentie in of kom direct live in gesprek met leuke mannenof kom direct live in gesprek met leuke mannen

Hallo ik ben Monica een leuke vrouw van 30 jaar en ik zoek contact met een leuke man. Ik ben span-nend om te zien. Wil jij met mij afspreken? Reageer nu. 0906-10.10.162 Box:580831

Ik ben op zoek naar een leuke man om mee te stap-pen, uit eten mee te gaan en nog veel meer Mijn naam is Lilianne. Bel je? X 0906-10.10.162 Box:412906

Hoi ik ben Diana en ik kom uit Gelderland. Ik heb huis-dieren en zoek iemand voor een leuk gesprek. Spreekt dit je aan? Bel me. 0906-10.10.162 Box:543370

Ik ben Pam een blonde vrouw van 29 jaar ik ben ondeugend en zie er goed uit. Ik ben single moeder en wil een date. Jij ook? X 0906-10.10.162 Box:541726

Ik ben Camille een leuke vrouw van 69 jaar uit De-venter en op zoek naar een serieuze relatie. Zullen we iets gaan drinken samen? Laat wat van je horen. Gr. 0906-10.10.162 Box:433457

Mijn naam is Maria, ik ben 41 jaar. Ik ben op zoek naar een lieve man tussen de 40 en 50 jaar voor vriend-schap. Heb je interesse? 0906-10.10.162 Box:566728

Hoi met Carla 51 jaar. Ik ben op zoek naar een leuke man en als het klikt mis-schien meer. Lijkt het je wat? Reageer op mijn box. 0906-10.10.162 Box:986659

Hey ik ben Inge 36 jaar en ik ben op zoek naar een leuke en spontane man. Ik zie er goed uit en ben heel lief. Wil je meer weten? Bel 0906-10.10.162 Box:502622

EINDHOVEN EN OMGE-VING. Ik ben een leuke

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Mededelingen

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

MIEP Box: 8025Als medium en lichtdrager help ik u op elk gebied van het le-ven. Op verzoek gebruik ik de Tarot of Pendel. Ik help u graag.

Bel 0909-1447 Box: 8025

FOEKJE Box: 3624Spirituele raadsvrouw, ik help je graag verder met je vragen of moeilijke situaties. Ik werk met tarotkaarten en de pendel.

Bel 0909-1447 Box: 3624

YVONNE Box: 3694Heldervoelend kaartlegster. En- gelenboodschap en/of pende- len. Mental coach. Ik weet veel over zielenconnecties. Bel nu.

Bel 0909-1447 Box: 3694

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Recreatie- &Strandhuisjes

Huur Elst, Heteren chalet€ 580,= bungalow € 750,=excl. borg 1,5 mnd huur re-creatief wonen koop chaletv.a. € 9.500,= www.landgoedoverbetuwe.nl Ui-lenburgsestraat 3 Heteren026-4742233.

Werk & Inkomen

CommercieelTraverse (subsidieadvies) zoekt

ervaren TOPVERKOPERSi.b.v. auto. Basisloon € 2400,- Hoge provisies en onkosten-

vergoeding. B2B en Direct Sales ervaring is gewenst !Tel.: 030-7890050. Mail: [email protected]

Industrie & BouwVakmensen gezocht!

Succesvol eigen bedrijfwww.devakman.info

www.opmaatbouwen.nlOverig PersoneelGevraagd

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

"+!!&'*+$&'*)##&"%&!!&"%&&!('&!!&"

%!%()#!!$GL"G AE

Q))=;)?)= W]; 4\HH(GJ$AE G^G$C^`,.

R)]])?0!_( @ <)\ '000&&&NGL00AEM !D 0 =)- RV1[

G^G$CG000

S!)= U) R!_D& BA&&&)8=%1;9#)#74)YR!_D)D 8JHJ '-00!$

B( F)\ +!?)-;'*'/56*/* NGL`AEM

ZZZJ)Y;?))E.``GJD\NGL$GAIEM'*'/56,,'&&&[/35[[Q.``G&&&

17R[/35[Q[15720[P

2744<+2"$+1;9#'' :[P36[5QVP223&&&

'*'/56*/'

P7P7P4[P4[ RV1[K4[/&&&&'*'/5*,*, GL$GAE

X[077P VP *G=)- RV1[&

5!_A) [\= \))?; _) %?HH%#B) _) #HH? \)]])? ]HD

S\HH?EH])D& R9!=;)? EHH?&NGL$GAEM '*'/+'*'3

4)]=)DLWZ);)DL]?)9D)DL;B;+H; _) E) #)\)EHH\%)89\+ #)F;& !] A?HH; _)]\HH?& NGL''AEM'*'/+'*'0

.;=:&(G^G$K.''G&<)\\)DL S!)W)D )D SBE)D&GL'' AE 1)?#H\)D )D R!8)

ZZZJA?!8H;)-BDD)-;!BDJD\<)\\)D T <))\+F)\\)D T <))\+-#H;;)D

!$!"%#$$!65V1>3[:7PP[:3V7PJJJ )8)D OD 8?B9Z && NGL''AEM

+1# ":#?<->--3 ;*;,

4'.3,26;,89/637&

,2(

!'$%'&"#

"

$!& &, #&8 /-/ (-2 8)+*&26502"&4&!'&2 3%7.1

*-*1890/*

%"!#%!$ !'

$%'&"#

"

*-*18*-/

17% 9

* CE$#

%"E% EE%<D#>(

66%"E:?=%

!'$%'&"#

"

*-*18-1-

2

@D#A?C$

BE<EDB6:E%

3E;;ED

:>?CAEDE%+

.E:E;;EDCAE

*-*1 CE':?=%E

% #! 9

(E4C?AE))

(((,*

-*1,%:

!'$%'&"#

"

*-*189

011

,-$6)(4

!(4)(

*03-'

(4#$"4

4-32

#3(!

411057&

% +34.

1+./

5(!!(0

9$*(888

!'$%'&"#

"

-1--

8*-*

1

5#: E'ADE&E <D#>(E%5#: E'ADE&E <D#>(E%&"#$%%!&"#$%%!

GAY-DATING. Jongens enmannen willen afspreken.Bel 0906-1422 (20 cpm).

Prive Lijnen &SMS-diensten

Prive & Erotiek

Nu 20 cpm! Vrouwen van 18tot 55 jaar zoeken Live sex-contact. Bel nu 0906-8686.

Auto & Vervoer

Te koop gevraagd

SLOOP Auto´s Te koopgevraagd. Apk afkeur geenbezwaar. Contant geld en

een Rdw Vrijwaring. U beltwij komen 06-46015152

Alle soorten auto´s te koopgevr. RDW Erkend Contantgeld en een vrijwaring. U

Belt wij komen 06-46015152

Feestdagen & Evenementen

Braderieën & MarktenChristmasfair Eusebiuskerkop 12 en 13 dec. KRAMEN tehuur in sfeervolle ambiancevan de Eusebiuskerk. Info:tel. 026-4435068 of mail [email protected]

VLOOIENMARKT: Eusebius-kerk Arnhem 28-29 nov. 06-51817345 www.organisatie-burovanschaijk.nl

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krantga naar Kleintjesmarkt.nl

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

de

krac

ht

van

du

bb

el

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Groot bereik?ga naar Kleintjesmarkt.nl

Page 31: De Betuwe week43

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 21 oktober 2015 · 31

&(! )#)%"$$$'HIAEVA=@G

)3)!-3)!3)4!(101"$2 $1 %",'.$$* &.$$2%#//1+

1K1 *44<2<E4/ F3? BE97&E%? ),,< '-'-

%H AHHF6>;8C@H :F!=#H" =>@ ;H H>DH" 1==F@$

%$!,0$) '21*"&-.(#$/+

1K1 3NM4 J::3 "'"'

1R.< AUA$D$U$U--- HIAEVA=@G

HIAEVA=@G

9+9 .E2?< (3? BE97&E%? ),,< '-'-

P!?& O) %%? 6>>; %%? B( )? 7>,# QB9 #)7CCC8RL AUA$D$UC$UC--* RJ L/N10R3 :J5JNRK KRR

G5) 5) ??) ,2E)744<73?0

H-VFE -T-T ,#B7E I 'ED =); ,#B7E !?(>T QQQC9@9+B7BC?SG

H-VFE -T-T ,#B7E I 'ED =); ,#B7E !?(>T QQQC9@9+B7BC?SGH-VFE -T-T ,#B7E I 'ED =); ,#B7E !?(>T QQQC9@9+B7BC?SG

HIAEVA=@G

!-&&($,,(%%*'+&**%*#"%'+(%!)

Erotische Dating Vrouw zoekt Man

SEX DATINGHallo leuke mannen vanNederland dit is Lisa enik heb heel veel zin in eenspannend gesprek, jij ook?Bel me dan snel op en rea-geer op mijn boxnummer.0906-10.10.190 Box:923159

Scharrel gezocht. Hoi ikben Nicole. Ik ben een 27jarige brunette en ben opzoek naar een stout schar-reltje die mij heet wilt ma-ken. Ben jij dat? Reageer.0906-10.10.190 Box:190534

Rijpe vrouw zoekt sex con-tact. Ik ben Jannie een rijpevrouw en ik heb nu zin insex. Ik ben op de lijn aan-wezig dus tot zo schatje. X0906-10.10.190 Box:336340

Ik heet Rachel en wil nusex. Wie wil mij heerlijkverwennen? Ik wil wel stie-kem afspreken. Lijkt dit jewat? Reageer dan snel opmijn boxnummer. Kusjes.0906-10.10.190 Box:966211

Hoi, ik ben Roos een ge-trouwde vrouw van 42jaar. Ik heb halflang don-kerblond haar. Interesse?0906-10.10.190 Box:574540

Ik ben een leuke vrouw van58 jaar en zoek een mandie een spannende datemet mij wil. Ben je discreeten wil je snel contact? Bel.0906-10.10.190 Box:568033

Mijn naam is Anna en ikben op zoek naar een span-nend avontuur. Ben ik danbij jou goed? Bel me en wieweet zien we elkaar snel.0906-10.10.190 Box:758705

Hey mannen wij willen eenman heerlijk verwennenWij zijn twee slanke bru-nettes en hebben mooierondingen. Wie wil? Bel. X0906-10.10.190 Box:522387

VOLSLANK EN HEET. Ik

Kom snel in contact met een sex date via deze lijn?

Bel 0906-10.10.19045cpm

GRATIS SEX VOOR VROUWENVrouwen bellen naar 0800-4122

mannen bellen naar 0906-10.10.190

Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.190* Heb je al een eigen

boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in het

hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Erotische Dating Man zoekt Man

GAY DATING Philip wil date. Dag leuke mannen ik ben een hele spannende man en zoek een man om leuke dingen mee te doen. Ik wil je graag verwennen. Interesse? Bel. 0906-10.10.156 Box:536889

Hallo mannen ik ben een lekkere hete man van 48 jaar en ik zoek een man of jongen 18+ om heel lang mee te vrijen. Interesse? 0906-10.10.156 Box:482210

Hoi mannen ik ben 59 jaar en zou regelmatig contact willen met een behaarde zakenman. Spreek wat in en ik bel je snel terug. Ik kan niet wachten om je te ontmoeten. Reageer je? X 0906-10.10.156 Box:457955

Leuke jongen van 45 jaar zoekt een leuke man die kan ontvangen om lekker met elkaar te spelen. Ik ben voor alles in. Bel me snel. 0906-10.10.156 Box:234504

Dag mannen ik ben An-dre een 42 jarige jongen. Ik ben op zoek naar een leuke man voor lekker contact. 0906-10.10.156 Box:174353

Ben jij dominant? Ik ben een senior en ik zoek een dominante man die mij een keer lekker wil ver-wennen. Als het echt klikt wil ik je vaker zien voor regelmatige afspraakjes. Ik wil je heerlijk verwennen en ben voor bijna alles in. Ik kan mij niet verplaatsen, maar wel ontvangen. Wil je meer weten? Reageer dan snel op mijn boxnum-mer en laat een berichtje achter. Dan bel ik je zo snel mogelijk terug. Ik hoop je snel te zien. Dus spreek wat in en bel me! Kus. 0906-10.10.156 Box:565764

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.15635cpm

Voor direct leuke mannen aan de lijn kies dan een 1 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.156* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

ONZE NIEUWE WEBSITE IS GELANCEERD!WWW.NIEUWEKRANT.NL De Nieuwe Krant

WIJHIERVAN

www.kleintjesmarkt.nl

Thriller in Huissen

Koperen Kees zorgt voor spanning, rillingen en kippenvel tijdens het door Erwin Teering geregisseerde ‘Met voorbedachten rade’.

HUISSEN - De première van deze angstaanjagende thril-ler heeft afgelopen vrijdag 16 oktober plaats gehad in Theater Kees aan het Kamp-stuk 23 in Huissen. Op 17 oktober vond de tweede voorstelling plaats. Op 23, 24, 30 en 31 oktober zijn er om 20.00 uur weer voorstel-lingen.

Wieneke Weitering, Tho-mas Veldhuizen en Valen-tijn Kempkes kruipen in de huid van Laura, Viktor en Rico. Ex-gedetineerden Victor en Rico bedenken een waterdicht plan om de 25-jarige miljonairsdochter Laura Temming te ontvoe-ren. Met deze kidnapping willen zij de slag van hun leven slaan. Als Laura op klaarlichte dag in een bestel-bus wordt meegesleurd en wordt vastgehouden in een afgelegen, geluidsdichte flat, kan zij geen kant op. Terwijl de onderhandeling over het losgeld met Laura’s rijke vader is gestart, verandert

gaandeweg de onderlinge machtsverhouding tussen Laura en haar kidnappers in hoog tempo.Waarom zijn de ogen van de ex-gedetineerden op Laura gevallen? Lukt het Victor en Rico om er met het geld vandoor te gaan en overleeft Laura de kidnapping? Wie is nu eigenlijk de dader en wie het slachtoffer?Reserveer snel je kaarten via www.theater-kees.nl Een kaart kosten 8,50 euro. U dient de kaarten direct via Ideal online te betalen, uit te printen en mee te nemen naar Theater Kees, waar ze worden ingescand.

Koperen Kees zorgt voor spanning, rillingen en kippenvel tijdens het door Erwin Teering geregisseerde ‘Met voorbedachten rade’. Foto: Annie Middeldorp-Jansen

Informatieavond over schuldhulpverleningIn het gemeentehuis van gemeente Neder-Betuwe vindt op donderdagavond 29 oktober een informatiebijeenkomst over schuldhulpverlening plaats.

OPHEUSDEN - Deze avond is bedoeld voor iedereen die inwoners vrijwillig onder-steunt op het gebied van ad-ministratie. Medewerkers van schuldhulpverlening Neder-Betuwe/Buren geven op deze avond informa-tie over de werkwijze van schuldhulpverlening en kunnen vragen beantwoor-den. Daarnaast is er de mogelijk-heid om elkaar te spreken en informatie/kennis te delen.

ActiefIn de Neder-Betuwe zijn

veel vrijwilligers en inwo-ners actief die andere men-sen ondersteunen bij hun administratie. Dit doen ze vanuit diverse organisaties, clubs en kerken. Deze avond is dus, zoals eerder aangehaald, bedoeld voor iedereen die vrijwillig mensen ondersteunt en hier graag meer over wil weten. Ook mensen die dit als vrij-williger willen gaan doen, kunnen zich aanmelden.

LocatieDe informatieavond begint op 29 oktober om 20.00 uur, duurt anderhalf uur en vindt plaats in het gemeentehuis aan de Burgemeester Lod-derstraat 20 in Opheusden. Interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Opge-ven voor deze avond kan bij [email protected] of bel naar 06 19544160.

Op 29 oktober is er een infobijeenkomst in Opheusden over schuldhulpverlening.

Masselink op deBOL-concertBEMMEL - Het jaarlijkse deBOL concert in Bemmel vindt plaats op zondag 25 oktober om 15.00 uur en dat wordt verzorgd door Leonie Masselink uit Bemmel. Masselink treedt dan samen met 3 muzikale vrienden op in de NH Kerk in Bemmel. Zij noemen zichzelf het JHL-ensemble. Voor deze gelegenheid hebben de bandleden een 20-tal nieuwe nummers ingestudeerd die brengen zij in de kerk ten gehore. De entree is gratis, na afloop wordt er wel een openschaalcollecte gehouden. Info: www.debolbemmel.nl

Jongeren praten mee over parkELST - Tijdens de thema-avond van wijkplatform Elst-Zuid op maandag 26 oktober om 20.00 uur krijgen jonge-ren de gelegenheid mee te praten over Park de Wuurde in Elst. Op die avond wis-selen deelnemers ideeën en wensen met elkaar uit over de functie en inrichting van dat park, dat wordt gebruikt door jong en oud. Jongeren ontmoeten elkaar daar en trappen op het veld een bal-letje of beoefenen een ande-re sport. De thema-avond is in De Wieken aan de Prinses Irenestraat 49 in Elst. Voor het deelnemen aan de the-ma-avond aanmelden via:[email protected] of bel: 0481-350588.

Page 32: De Betuwe week43

Onze zeer uitgebreide collectie op het gebied van lamellen, rolgordijnen, jaloezieën, multishades en plissés wordt gratis

gemeten en voor u op maat gemaakt. De vouwgordijnen worden gratis gemeten en op maat gemaakt in de door u

gewenste stof. Uiteraard staat er een vakkundig verkoopteam voor u klaar om u te adviseren.

Onze zeer uitgebreide collectie op het gebied van lamellen,

Al meer dan 50 jaar de goedkoopste en de grootste keus in meubelen, raambekleding, gordijnen, kamerbreed tapijt, vinyl, harde vloeren en alles op het gebied van slapen.

160x200cm2x 80x200cm elektrische bak

2x pocketveringmatras 2x luxe genopte topper met kader gestikt

Strak gestoffeerd hoofdbordLeverbaar in een mooie kwaliteit stof

In zwart en grijsRonde metalen poten

Ook verkrijgbaar in 180x200cm

Van € 1695,- voor

€ 895,-Vissers Meubelen Eerste Oude Heselaan 25 • 6541 PA Nijmegen (achter het station) • Tel.: 024 397 21 11 • Fax: 024 377 85 11

[email protected] • www.vissersmeubelen.com Openingstijden Maandag van 12:00 tot 18:00 • Dinsdag, woensdag en vrijdag van 10:00 tot

18:00 • Donderdag van 10:00 tot 21:00 • Zaterdag van 10:00 tot 17:00 • Zondag van 12:00 tot 17:00 • Gratis parkeren onder de luifel • Bezorgservice

Elektrische Boxspring Noah

Stoere grote 2-hoek-2 bank Norbo (Afm. 280 x 280 cm.)Met vaste rugkussens. De kussens kunnen worden afgebiesd in een contrastkleur of in dezelfde kleur. Leverbaar in 7 kleuren microvezelstof. De uiterst dunne microfibersgeven deze stof een zachtheid en fluwelige bovenlaag, maar zorgen ook voor een hogeslijtvastheid én bieden de mogelijkheid om het materiaal makkelijk te reinigen.

Van € 1495,-

Voor € 895,-

Let op! Deze actie is tijdelijk

Uit voorraad leverbaar

Uit voorraad leverbaar

Trappenactie• Keuze uit 6 moderne kleuren• Legloon + tapijt• Compleet 13 treden

NU €350,-Alleen Vissers kan zo goedkoop zijn