36
www.veiligstoken.nl Schoorsteenvegen € 47,50 (camera) inspectie renovatie rvs rookkanalen kachels & haarden 0345 - 745476 ATS Nieuwegein www.toyotanieuwegein.nl APK voor een vaste lage prijs! Open Huis 2 & 3 oktober Zie pagina 6 www.molenkruier.nl Woensdag 30 september 2015 Vrijewade 3, Nieuwegein, tel: 030-267 31 00 www.plamecoutrecht.com Een nieuw plafond in 1 dag! JUTPHAAS - Op de kunstmarkt-zondag 4 oktober aan de Herenstraat-is dit jaar een speciale samenwerking met het Anna van Rijn College. Een aantal (oud)leerlingen van de school tonen onder het thema ‘Jonge Kunstenaars’ hun werk op deze jaarlijks kunstmanifestatie. Het evenement is in in het eerste weekend van oktober met ruim tachtig kunstenaars in het historische Jutphaas, één van de kernen van Nieuwegein, de voormalige woonplaats van Anna van Rijn. In museum Warsenhoeck is tegelijkertijd een interessante tentoonstelling te zien over het leven en de tijd van deze 16e eeuwse jonkvrouwe. De kunstmarkt wordt alweer voor de 22ste keer gehouden op de Herenstraat en is een combinatie van beeldhouwwerken, edelsmeden, keramiek en schilderijen. Leerlingen van het Kunstencentrum DE KOM leveren die dag een bijdrage aan de muzikale omlijsting van de kunstmarkt. De markt is van 11.00 tot 17.00 uur. Om 14.00 uur wordt de ‘Parelboomprijs’ uitgereikt. www.kunstmarktnieuwegein.nl. (Kijk ook op pagina 3: KCN). Foto: Kaia Pieters Frozen in time... OBSTACLE RUN VOOR KINDEREN Down Under presenteert 11 oktober naast de reguliere Ob- stacle Run ook een Kids Run. 15 » ‘WESTERN’ OP PAARDENMARKT De Paardenmarkt, op woens- dag 7 oktober in Vianen, staat in het teken van ‘Western’. 34 » Beide begrotingen zijn sluitend NIEUWEGEIN - In de begroting worden dan ook geen nieu- we bezuinigingsvoorstellen gedaan aan de gemeente- raad. De ingezette bezuini- gingsronde die is vastgesteld tijdens de begrotingsbehan- deling in 2014 wordt wel gewoon verder uitgevoerd. Volgens Gadella blijft Nieu- wegein ook volgend jaar de gemeente met de laagste lasten voor haar inwoners. De lasten zijn 18% lager dan het landelijke gemid- delde. Ook in de regio doet Nieuwegein het goed. “Een gezonde en vitale samenle- ving blijven is dan ook ons doel.” Het komende jaar zet de gemeente in op het verla- gen van de regeldruk en het ontwikkelen van een eco- nomische visie samen met het bedrijfsleven. Ook het verder transformeren van leegstaande kantoorpan- den wordt voortvarend ter hand genomen. Extra geld zet de gemeente in voor het project Betere Buurten. Ge- start wordt met een pilot in Merwestein en de Driften- buurt. Tot 2019 is hiervoor een bedrag van 5,3 miljoen euro. Het project kan eer- der worden uitgevoerd om- dat bij de behandeling van de jaarrekening 2014 en de voorjaarsnota er een fors be- drag is overgehouden. Lees verder op pagina’s 5 en 27. De gemeente heeft vorige week de begroting voor 2016, en de meerjarenbegroting, gepresenteerd. Beide begrotingen zijn sluitend. Dit betekent dat er geen sprake is van een tekort. Daarvoor heeft de gemeente Nieuwegein ‘wel alle zeilen moeten bij zetten’ zegt wethouder van Financiën Johan Gadella (VVD). ‘Alle zeilen bijgezet’ KLIK & WIN ACTIE Win de knappe thriller van Jens Henrik Jensen Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Basiskring voor natuur-meditatie GEINHOEVE - Begin oktober gaat in boerderij Geinhoeve de basiskring Natuurmedi- tatie beginnen. Het is een plek waar men driewekelijks (tien keer don- derdagavond) in een vaste kring mediteert en men af- stemt op de cyclus van de natuur. Deze plek kan men gebrui- ken als veilige basis om zich te gronden en tijd te nemen voor zichzelf. Uitwisseling en bewustwording van er- varingen in het dagelijks leven zijn een wezenlijk on- derdeel van de Basiskring. Lijfoefeningen, de trommel en muziek ondersteunen deelnemers iedere bijeen- komst bij het ontdekken van de eigen binnenwereld. Het vergroot je rust - aan- dacht - ontspanning in het leven. Belangstelling? Mail dan naar: [email protected] Plantendokter OUDEGEIN - Vrijwilligers staan 3 oktober tussen 14.00 en 17.00 uur weer klaar om gratis te helpen met het re- pareren van kapotte spullen. Bij plantendokter Joop Alke- made kan men terecht voor snoei- en grondadviezen, beplantingen, ziekten en plagen in bomen, vaste plan- ten, rozen, (kamer)plantjes enz. Repair Café is in het Milieu Educatie Centrum. Praktische informatie (be- reikbaarheid, parkeren), mail naar repaircafenieu- [email protected] of bel Peer 0617564000 Nieuw koor van start NIEUWEGEIN - In Nieuwe- gein wordt er binnenkort met een geheel nieuw koor gestart. De leden hebben al een ruimte op de Industrie- weg om te repeteren, een dirigent, een muzikant een paar sponsoren. Maar wat ze nog niet genoeg hebben, zijn leden om het koor com- pleet te maken. Het genre wat gezongen zal worden is Nederlandstalig maar geen smartlappen; van Adèle tot Claudia de Brey – en tevens wat Engel- se nummers. Dinsdag 6 ok- tober is er een bijeenkomst voor nieuwe leden waar de leden hun ideeën presente- ren, en dinsdag 13 oktober gaan ze dan echt van start. Wie van zingen houdt kan zich opgeven via Karin van Dijk, 06-12892913 of via Rie- kie Verboom, 06-27256129. Bouw je eigen supermarkt Van Loon | Nedereind 10 | 3431 ER Nieuwegein | T: 030 604 00 34 | www.plus.nl Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 19.00 | zo 12.00 - 18.00 Spaar van 30 augustus t/m eind oktober 2015 Met PLUSBRiCKS bouw je een gave supermarkt die je helemaal zelf kunt inrichten. Spaar nu voor gratis PLUSBRiCKS en wordt een echte supermarktmanager! Open dag bij Proxima Zorg BLOKHOEVE - Proxima Termi- nale Zorg Hospice & Thuis houdt zaterdag 10 oktober van 11.00 tot 15.00 uur een open dag. Belangstellenden zijn dan welkom in de hos- pice aan de Hogerhoeve 2. Tijdens de open dag kunnen aanwezigen een rondleiding krijgen door het huis en een film bekijken over de zorg en begeleiding in de hospice en bij de mensen thuis. De film geeft inzicht in de bijzon- dere interactie tussen termi- nale patiënten en vrijwilli- gers. Er is gelegenheid na te praten en vragen te stellen, vrijwilligers en coördinato- ren van Proxima zijn de hele dag aanwezig. Natuurlijk staat er een drankje en een hapje klaar. Proxima Termi- nale Zorg kan nog vrijwilli- gers gebruiken, zowel in de hospice als bij mensen thuis. Zou men extra kwaliteit aan het leven willen geven en heeft men tijd, naast een een (parttime) baan? Dan is men op de open dag op het juiste adres. Voor meer informatie: www.proxima- terminalezorg.nl

De Molenkruier week40

  • Upload
    wegener

  • View
    273

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De Molenkruier

Citation preview

Page 1: De Molenkruier week40

0183 - 60 01 84

www.veiligstoken.nl

Schoorsteenvegen€ 47,50

(camera) inspectie renovatie rvs rookkanalen kachels & haarden

0345 - 745476

ATS Nieuwegeinwww.toyotanieuwegein.nl

APKvoor een vastelage prijs!

Open Huis 2 & 3 oktoberZie pagina 6

  ‹www.molenkruier.nlWoensdag 30 september 2015

Vrijewade 3, Nieuwegein, tel: 030-267 31 00

www.plamecoutrecht.com

Een nieuw plafond in 1 dag!

JUTPHAAS - Op de kunstmarkt-zondag 4 oktober aan de Herenstraat-is dit jaar een speciale samenwerking met het Anna van Rijn College. Een aantal (oud)leerlingen van de school tonen onder het thema ‘Jonge Kunstenaars’ hun werk op deze jaarlijks kunstmanifestatie. Het evenement is in in het eerste weekend van oktober met ruim tachtig kunstenaars in het historische Jutphaas, één van de kernen van Nieuwegein, de voormalige woonplaats van Anna van Rijn. In museum Warsenhoeck is tegelijkertijd een interessante tentoonstelling te zien over

het leven en de tijd van deze 16e eeuwse jonkvrouwe. De kunstmarkt wordt alweer voor de 22ste keer gehouden op de Herenstraat en is een combinatie van beeldhouwwerken, edelsmeden, keramiek en schilderijen. Leerlingen van het Kunstencentrum DE KOM leveren die dag een bijdrage aan de muzikale omlijsting van de kunstmarkt. De markt is van 11.00 tot 17.00 uur. Om 14.00 uur wordt de ‘Parelboomprijs’ uitgereikt. www.kunstmarktnieuwegein.nl. (Kijk ook op pagina 3: KCN). Foto: Kaia Pieters

Frozen in time...

OBSTACLE RUN VOOR KINDERENDown Under presenteert 11 oktober naast de reguliere Ob-stacle Run ook een Kids Run.

15»

‘WESTERN’ OP PAARDENMARKTDe Paardenmarkt, op woens-dag 7 oktober in Vianen, staat in het teken van ‘Western’.

34»Beide begrotingen zijn sluitend

NIEUWEGEIN - In de begroting worden dan ook geen nieu-we bezuinigingsvoorstellen gedaan aan de gemeente-raad. De ingezette bezuini-gingsronde die is vastgesteld tijdens de begrotingsbehan-deling in 2014 wordt wel gewoon verder uitgevoerd. Volgens Gadella blijft Nieu-wegein ook volgend jaar de gemeente met de laagste lasten voor haar inwoners. De lasten zijn 18% lager dan het landelijke gemid-delde. Ook in de regio doet Nieuwegein het goed. “Een gezonde en vitale samenle-ving blijven is dan ook ons doel.” Het komende jaar zet de gemeente in op het verla-

gen van de regeldruk en het ontwikkelen van een eco-nomische visie samen met het bedrijfsleven. Ook het verder transformeren van leegstaande kantoorpan-den wordt voortvarend ter hand genomen. Extra geld zet de gemeente in voor het project Betere Buurten. Ge-start wordt met een pilot in Merwestein en de Driften-buurt. Tot 2019 is hiervoor een bedrag van 5,3 miljoen euro. Het project kan eer-der worden uitgevoerd om-dat bij de behandeling van de jaarrekening 2014 en de voorjaarsnota er een fors be-drag is overgehouden. Lees verder op pagina’s 5 en 27.

De gemeente heeft vorige week de begroting voor 2016, en de meerjarenbegroting, gepresenteerd. Beide begrotingen zijn sluitend. Dit betekent dat er geen sprake is van een tekort. Daarvoor heeft de gemeente Nieuwegein ‘wel alle zeilen moeten bij zetten’ zegt wethouder van Financiën Johan Gadella (VVD).

‘Alle zeilen bijgezet’

KLIK & WIN ACTIE

Win de knappe thriller van Jens Henrik JensenGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

Basiskring voor natuur-meditatieGEINHOEVE - Begin oktober gaat in boerderij Geinhoeve de basiskring Natuurmedi-tatie beginnen. Het is een plek waar men driewekelijks (tien keer don-derdagavond) in een vaste kring mediteert en men af-stemt op de cyclus van de natuur.

Deze plek kan men gebrui-ken als veilige basis om zich te gronden en tijd te nemen voor zichzelf. Uitwisseling en bewustwording van er-varingen in het dagelijks leven zijn een wezenlijk on-derdeel van de Basiskring. Lijfoefeningen, de trommel en muziek ondersteunen

deelnemers iedere bijeen-komst bij het ontdekken van de eigen binnenwereld.Het vergroot je rust - aan-dacht - ontspanning in het leven.Belangstelling? Mail dan naar:

[email protected]

PlantendokterOUDEGEIN - Vrijwilligers staan 3 oktober tussen 14.00 en 17.00 uur weer klaar om gratis te helpen met het re-pareren van kapotte spullen. Bij plantendokter Joop Alke-made kan men terecht voor snoei- en grondadviezen, beplantingen, ziekten en plagen in bomen, vaste plan-ten, rozen, (kamer)plantjes enz. Repair Café is in het Milieu Educatie Centrum. Praktische informatie (be-reikbaarheid, parkeren), mail naar [email protected] of bel Peer 0617564000

Nieuw koor van startNIEUWEGEIN - In Nieuwe-gein wordt er binnenkort met een geheel nieuw koor gestart. De leden hebben al een ruimte op de Industrie-weg om te repeteren, een dirigent, een muzikant een paar sponsoren. Maar wat ze nog niet genoeg hebben, zijn leden om het koor com-pleet te maken. Het genre wat gezongen zal worden is Nederlandstalig

maar geen smartlappen; van Adèle tot Claudia de Brey – en tevens wat Engel-se nummers. Dinsdag 6 ok-tober is er een bijeenkomst voor nieuwe leden waar de leden hun ideeën presente-ren, en dinsdag 13 oktober gaan ze dan echt van start. Wie van zingen houdt kan zich opgeven via Karin van Dijk, 06-12892913 of via Rie-kie Verboom, 06-27256129.

Bouw je eigensupermarkt

Van Loon | Nedereind 10 | 3431 ER Nieuwegein | T: 030 604 00 34 |

www.plus.nlOpeningstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 19.00 | zo 12.00 - 18.00Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 19.00 | zo 12.00 - 18.00

Spaar van 30 augustus t/m

eind oktober 2015Met PLUSBRiCKS bouw je een gave supermarkt die je helemaal zelf kunt inrichten. Spaar nu voor gratis PLUSBRiCKS en wordt een echte supermarktmanager!

Open dag bij Proxima ZorgBLOKHOEVE - Proxima Termi-nale Zorg Hospice & Thuis houdt zaterdag 10 oktober van 11.00 tot 15.00 uur een open dag. Belangstellenden zijn dan welkom in de hos-pice aan de Hogerhoeve 2. Tijdens de open dag kunnen aanwezigen een rondleiding krijgen door het huis en een film bekijken over de zorg en begeleiding in de hospice en

bij de mensen thuis. De film geeft inzicht in de bijzon-dere interactie tussen termi-nale patiënten en vrijwilli-gers. Er is gelegenheid na te praten en vragen te stellen, vrijwilligers en coördinato-ren van Proxima zijn de hele dag aanwezig. Natuurlijk staat er een drankje en een hapje klaar. Proxima Termi-nale Zorg kan nog vrijwilli-

gers gebruiken, zowel in de hospice als bij mensen thuis. Zou men extra kwaliteit aan het leven willen geven en heeft men tijd, naast een een (parttime) baan? Dan is men op de open dag op het juiste adres.Voor meer informatie:

www.proxima-terminalezorg.nl

Page 2: De Molenkruier week40

ADVERTORIAL

Tandprotheticus Braakmanis de vakman op het gebiedvan uw kunstgebit , uw eer-ste kunstgebit, het klikgebitop implantaten, het partiëleplaatje en de frame prothese.Uiteraard ook voor repara-ties en het passend maken(rebasing) van uw kunstge-bit. Het klikgebit gaat altijdin samenwerking met eenimplantoloog, waar hij eensamenwerkingsverband meeheeft.Eens in de 5 jaar mag u eennieuwe prothese laten aan-meten. Loop niet te langdoor met een losse prothe-se, de kaken slijten hier-door sneller, waardoor heterg moeilijk wordt om eenpassende onder prothese temaken. Dan is een klikgebitop implantaten bijna de eni-ge oplossing om nog goed tekunnen eten.Wanneer u een afspraakmaakt met TandprotheticusBraakman, dan is de eersteafspraak een gratis advies.Omdat u veel informatiekrijgt tijdens deze afspraakgeeft hij een behandelplanmee, zodat u de stappenkunt nalezen als u weer thuisbent. Een nieuwe volledigeprothese aanmeten kost on-geveer 4 weken.Alle handelingen doet Tand-protheticus Braakman zelf,hij besteedt niets uit, zodat

hij zijn kwaliteit kan waar-borgen. Voor service en na-zorg kunt u altijd terecht!Alleen een tevreden klant isde beste reclame. Niet tevre-den, niet blijven doorlopen,maar een afspraak maken.Heeft u nog eigen tandenen/of kiezen en draagt u eenplaatprothese of frame enheeft u geen eigen tandarts,dan kunnen wij u doorver-wijzen naar een tandartsvoor controle aan uw rest-gebit en eventuele behande-ling.

Eigen risico basisverzekeringIs uw eigen risico van €375,-- voor dit jaar bij uw zorg-verzekering vol en bent uaan een nieuwe prothesetoe, dan is het misschienverstandig om dit jaar eennieuw kunstgebit te nemen.De eigen bijdrage voor eennieuw gebit is 25% van hetbedrag. Het restant betaaltuw zorgverzekeraar. Heeft unog een aanvullende verze-kering voor tandheelkunde,dan wordt daar een deel vande eigen bijdrage uit betaald.

Advertenties kritischbekijkenLaat u niet verleiden dooradvertenties, waarin gezegdwordt dat bijv. een klikgebitu maar €125,-- kost. Eerstmoet door een tandarts/

kaakchirurg of implanto-loog beoordeeld worden ofu in aanmerking komt voorimplantaten. U moet zeerweinig onderkaak hebben.Meestal worden beide pro-theses vervangen, zodathet bedrag al €250,-- wordt.Heeft u uw eigen risico vande basisverzekering nog nietgebruikt, dan moet u dat be-drag erbij optellen.

Kunstgebit Nieuwegein............Tandprotheticus A. Braakman

Heeft u vragen? Belt u gerust.contact en gratis advies

Tandprotheticus A.J.C BraakmanRondasburg 10

3437 RX NieuwegeinTel. (030) 603 8629

[email protected]

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR

InterieurwinkelHerenstraat 47 – Nieuwegein – (Tel) 030 – 603 21 50

WWW.JENJDONGELMANS.NL

Specialist in:Behang, Gordijnen, Vloerbedekking,

Zonwering en Inbouwkasten

Specialist in:Behang, Gordijnen, Vloerbedekking,

Zonwering, Inbouwkasten

Markt 26 • 3431 LB • Nieuwegein • 030 6044731www.nieuwegein.wereldwinkels.nl

Openingstijden:Ma 12.00 – 18.00 uurDi/Do 09.30 – 18.00 uurVr 09.30 – 21.00 uurZa 09.30 – 17.00 uurZo 12.00 – 17.00 uur **(1e en laatste zondag v.d maand)

De wereldwinkel verzorgt ook uw kerst- en eindejaarspakket voor uwmedewerkers, geheel naar wens samen te stellen; voorbeelden vindtu op onze website www.nieuwegein.wereldwinkels.nl

WAT IS SEEPJE?Seepje wast met schillen van de Sapindus mukorossi-vrucht,afkomstig van de Sapindusbomen die in overvloed groeienin- en rondom het Himalaya gebergte. Vanwege het gunstigeklimaat in Nepal groeien daar de grootste vruchten van dehoogste kwaliteit! Wanneer de schil van de vrucht gedroogdis beschikt deze over bijzondere eigenschappen…

Wast schoon en zuinig en is milieuvriendelijk!Verkrijgbaar als schillen en in vloeibare vorm.

Gratis knutselsetGratis knutselsett.w.v € 18,95, bij aankoopvan een origami vaas

Het hele jaar een mooie tuin!jaarsveld-tuinen.nl

De complete verzorging van uw tuin 030-601 25 36

adviesontwerpaanlegonderhoud

Tel: 030-6888122 www.installatietechniekhartog.nl

Kijk op onze website

RIJWIELHANDELZOMERDIJK

RIJWIELHANDELZOMERDIJK

Zomerdijk 15 | IJsselstein | 030 - 687 3306WWW.RIJWIELHANDELZOMERDIJK.NL

QWIC T-MN7

€ 300,-KORTING

OP=OP

NIEUWE SIERBESTRATING?De grootste keus, meer dan 150 voorbeeldtuinen!

Kijk voor aanleg sierbestrating en tuinhout bij u in de regio op:

www.modeltuinenzwanenburg.nl

AANBIEDING

Inclusief:• Verwijderen/afvoeren oude bestrating• Nieuwe stenen/tegels/zand• Aanleg nieuwe bestrating• 1 jaar garantie

Neem uw tuinmaten mee voor een gratis ontwerp envrijblijvend prijsopgave.Ook bij u thuis.

€ 65,-per m

2

all-in

Modeltuinen ZwanenburgIJweg 411, Zwanenburg T: 023-5552475 / 06-58931561Openingstijden: ma. t/m za. van 8.00 - 17.00 uur

€ 69,-per m2

all-in

.AK=<<5$AA9+) ((C8 F!)3J)$)!=JJJB;,C")975)KB=K H @*@C #@- MO *@

G))9 +A= -@ NAA9 )92A9!=$%

E<=+)9 A'7;9AAL0=)KK) 9);A9A5!)5!N+)=8K5!N+ 2<<9A' ;9!N7!=+!,A5!)4<>;35)9 +!A$=<7) : *&DC!GA, )=GA,6<<L 9);A9A5!)1<L 9);A9A5!) AA= "3!7//!+)< +!$!5AK!7A5!)I9A5!7 ;A9L)9)=

.!N 9);A9)9)= AKK) >)9L)=,<>;35)97D =<5)?<<L7 )= 5A?K)57B

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 2

Bosviolen inwandhangerViola cornuta in wand-hanger met watergeefkoker. Diverse kleuren.Per stuk 12,99

NU

6,99DE WEEKFAVORIET VAN

GroenRijk Baars • IJsselsteinseweg 75 • Nieuwegein • 030-6036026groenrijknieuwegein.nl wk 40. Geldig van 01-10 t/m 07-10. OP=OP

Wat ga jij doen dit

weekend?Kijk eens in

onze agenda!

De Molenkruier staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.molenkruier.nl

WIJHIERVANDe Molenkruier

Page 3: De Molenkruier week40

Op bijgaande foto staat de winnende klant van deze week)

“Muntplein”klant van de weekKom dinsdag naar de markt op Muntplein (6/10/15) en maak

kans op GRATIS BOODSCHAPPEN.

De winnaar dient zich aanstaande dinsdag (6/10/15) te melden om 13.00 uur bij

Peter Vermeij (Dameskleding)voor ontvangst van de prijs. Deze actie is één week geldig

Amerikaanse medische wetenschap heeft na jarenlang onderzoek een doorbraak ge-realiseerd voor gewrichten. Men heeft een middel ontwikkeld met zeer bijzondere resul-taten dat de opvolger is van glucosamine en chondroitine. Het product heet Athrine®.

Kraakbeen is één van de primaire bindweefsels voor f lexibil iteit en ondersteuning van de gewrich-ten met Type II collageen als het belangrijkste structurele eiwit; verantwoordeli jk voor sterkte en hardheid. Recente studies aan de Harvard Medical School hebben aangetoond dat kleine doses van on-gedenatureerd type II collageen sneller werken dan nu vaak gebruikte supplementen. De werkzame stof van Athrine® is het gepatenteerde UC-ll® , dat ge-heel bestaat uit ongedenatureerd Type l l collageen. Uniek is dat het ingri jpt in het immuunsysteem en veel verder gaat dan glucosamine en chondroitine, die de oorzaak slechts compenseren. DAT IS DWEI-LEN MET DE KRAAN OPEN! MET ATHRINE® DRAAI JE DE KRAAN DICHT. Athrine® wordt nameli jk niet snel afgebroken, zodat de optimale dagdosering in 1 klein smelttabletje past dat zonder water wordt ingenomen en ongekend snel actief is! Dit wordt gecombineerd met vitamine D3 voor het behoud van soepele en sterke spieren. De gezondheidsraad beveelt senioren een minimale dageli jkse inname

van 20 microgram vitamine D aan ter versterking van de botten voor het behoud van soepele en ster-ke spieren. Athrine® bevat 25 microgram. De unie-ke en zeer snelle werking maakt dat Athrine® ruim twee maal zo effectief is als een glucosamine en chondroitine preparaat van een bovengemiddelde kwaliteit! Geen grote tabletten meer. Niet meer 3x daags. Een klein smelttabletje per dag volstaat.

Athrine® : de nieuwe standaard en verkri jgbaar bij

“Revolutionaire doorbraak voor gewrichten”advertorial

DIO drogisterij SebasMuntplein 83437 AN Nieuwegein

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 3

Contactgegevens redactieEssenkade 2,3992 AA HoutenT 088-0130381E [email protected] www.molenkruier.nl

Twitter: @DeMolenkruierFacebook.com/Molenkruier

Commercieel directeurDirk [email protected]

Chef regioredactieJan van [email protected]

EindredactieJeroen Donkers, NieuwegeinRob Zantinge, Vianen en Zederik

BezorgklachtenE www.molenkruier.nl/service T (0900) 424 57 26

Contactgegevens media-adviesen advertentieverkoopVoor informatie over de advertentiemo-

gelijkheden neemt u contact op met uw accountmanager of bel met (088) 013 99 84. Of mail: [email protected]

FamilieberichtenE [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan viawww.familieberichtenonline.nl

RubrieksadvertentiesE [email protected] 0900 6743836DrukWegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overigeinformatie (zoals advertentie-tarievenen oplage)I www.wegenermedia.nl

De Molenkruier is een uitgave vanWegener Media BV.Aangeboden kopij kan zowel wordengeplaatst in de gedrukte als digitaleuitgaven van Wegener Media BV. © Wegener Media BV

KORT NIEUWS

Film in De RankHOOGZANDVELD - De ver-toning van de film ‘Still Alice’ is op dinsdag 6 ok-tober in kerkelijk centrum de Rank. Het is een film van Richard Glatzer, die in 2014 de bioscoopzalen deed vollopen. Een inte-gere dramafilm waarin het ziekteverloop van Alz-heimer wordt weergege-ven. Aanvang is 19.30 uur. Gratis entree. Consump-ties tegen Rankprijzen. Na afloop is er gelegenheid in ongedwongen sfeer nog wat met elkaar na te praten over de opgedane ervaringen. Het adres van de Rank is Lupinestraat 11.

Ook KCN op KunstmarktJUTPHAAS - Onder de titel ‘Mercado’ gaat Kun-stenaars Centrum Nieu-wegein op 4 oktober let-terlijk en figuurlijk de (kunst)markt op. Veertien Nieuwegeinse kunste-naars hebben ter gelegen-heid van de Kunstmarkt een expositie samenge-steld, waarin zij hun kijk geven op de ‘markt’. De tentoonstelling omvat schilderijen, foto’s en ke-ramiek en is te zien van 3 t/m 25 oktober in de gale-rie van Kunstenaars Cen-trum Nieuwegein, Kerk-straat 38. De galerie is in deze periode vrij toegan-kelijk op zater- en zonda-gen van 14.00 tot 17.00 uur. Tijdens de kunstmarkt zullen zij bovendien niet alleen aanwezig zijn op de Herenstraat, maar ook in de Schoolstraat en Kerk-straat, voor de galerie van het KCN. Hier kunnen de bezoekers van de kunst-markt de handen uit de mouwen steken en zelf creatief aan de slag gaan. Meer informatie op www.kcn-galerie.nl.

KlankbelevingZUILENSTEIN - Klankbele-ving-ligconcert op 9 okto-ber in Geinhoeve, Neder-eindseweg 28. Van 20.00 tot 21.20 uur. Welkom vanaf 19.45 uur. Bijdrage is 12 euro. Meer info: www.klank-beeld.nl.

Tweede bier van Zevenstar is zwaar, lijkt op Quadrupel en heeft fluwelige afdronk

Krachtig en mooi in evenwichtTijdens een ontmoeting in het Partycentrum de Lantaern werd de uitslag bekend gemaakt van tweede Zevenstar bier brouw Wedstrijd.

JUTPHAAS - Aan deze wed-strijd konden de thuis-brouwers uit Nieuwegein meedoen. De opdracht was maakt en zwaar donker bier, gelijkend op Quadrupel. Het door hen ingeleverde bier werd op zaterdag 12 septem-ber door de keurmeesters van het Bier Keurmeesters Gilde uitgebreid gekeurd. Zij kwamen tot de conclusie dat er een goede kwaliteit bier was ingeleverd. Na een uitgebreide keuring werd het bier van Riny Kooij-man uitgeroepen tot het best gebrouwen bier. In het keurmeestersrapport stond daarover ondermeer: Het is een krachtig bier wat mooi in evenwicht is in geur, dat eindigt in een fluwelige af-dronk. Het is zeer geslaagd in de soort van de bierstijl Quadrupel. Het winnende bier wat de naam Zevenstar Schavuit kreeg wordt nog deze week gebrouwen en zal in november in diverse slijterijen in Nieuwegein verkrijgbaar zijn. Dit is het tweede bier dat intussen is

uitgebracht door het Zeven-star Bier Collectief, naast het Zevenstar Blond is er nu ook Zevenstar Schavuit. Intus-sen wordt hard gewerkt aan een éénmalig gelegenheids-bier dat Zevenstar Bluswa-

ter gaat heten. Dit bluswater was bij de toenmalige bier-brouwerij Zevenstar in het dorp Jutphaas hard nodig toen in 1765 de volledige brouwerij door brand werd verwoest. Nu 250 jaar later

leek het een mooi initiatief om met de thuisbrouwers uit Nieuwegein weer Ze-venstar bier te brouwen. Op 19 december wordt in het Partycentrum de Lantaern een speciaal bier festival ge-

houden om in herinnering te brengen dat de brouwerij Zevenstar 250 jaar geleden afbrandde. Tijdens dit festi-val zullen meerdere (kleine) brouwerijen aanwezig zijn en hun bier laten proeven.

Riny Kooijman (in wit overhemd) heft trots het glas met medebrouwers. Kooijman is de winnaar van de tweede Zevenstar Bier Brouw Wedstrijd in Partycentrum De Lantaern.

ColofonHSV De Vaart-Poscar 70 jaarVREESWIJK - De hengelsport-vereniging De Vaart-Poscar bestaat zeventig jaar en dat wordt groots gevierd. En wel op zaterdag 17 oktober in de toneelzaal van het Dorpshuis Fort Vreeswijk. De toegang is gratis, echter uitsluitend voor leden met partner. Als extraatje wordt er een grote loterij gehouden met vele prijzen. Elke bezoeker krijgt vijf gratis consumptiebon-nen en koffie met gebak. Het feest begint om 20.00 uur, maar de zaal is een half uur eerder open. De feestavond wordt opgeluisterd door het duo de Sunny Sounds. Het aantal bezoekers dat in de toneelzaal kan is honderd

en leden kunnen zich in-schrijven tot en met 11 okto-ber bij Joop Harmsen. Hij is

bereikbaar via 030-6663522/ 06-18791337; [email protected]

Het muzikale duo de Sunny Sounds luistert het feest van De Vaart-Poscar op.

Page 4: De Molenkruier week40

Geniet van ons

Oude Sluis 7 • Nieuwegein • (030) 606 39 06www.pizzeriavreeswijk.nl

terras langs het water!

Beleef een romantische Italiaanseavond

in ons gezellige restaurant.

(vrijdag en zaterdagavond Live Muziek)

Nieuw in VreeswijkWEKELIJKS EEN WISSELEND 3-GANGENMENU

Voorgerecht, Keuze hoofdgerechten (vlees of visgerecht) en Dessert

€ 29,50 p.pLaat u verrassen door onze nieuwe chef

met dagverse producten en ingrediënten.

Italiaanse traditionele gerechten met een nieuwe twis

t!

Download onze App nu in de App store

- Veilig online bestellen - Betaal Ideal o

f contant - Alvast Eet smakelijk!!!

voer in: pizzeria vreeswijk

Al 30 jaar een begrip in Nieuwegein en omstreken.

Reserveren gewenst!

voer in: pizzeria vreeswijk

Al 30 jaar een begrip in Nieuwegein en omstreken.

ADVERTORIAL

Afgelopen week mocht ik een lezing bijwonen van de 91-jarige Hoogleraar Paul De Blot. Hij vertelde dat in de moderne eco-nomie waarden en kosten vaak onterecht als hetzelfde gezien. Een diamant is kostbaar, maar tegelijkertijd waardeloos. Water daarentegen is relatief goedkoop en tegelijkertijd van onschatbare waarde. En wat is geld nu eigen-lijk waard als je het vergelijkt met je gezondheid of vriendschap-pen. Paul de Blot vertelde dat hij het jappenkamp heeft over-leeft doordat hij vriendschappen sloot. Relaties geven waarde aan je leven.

Zo werkt dat ook in de eco-nomie, om te kunnen groeien heb je relaties nodig. Relaties met klanten, medewerkers, leveranciers en conculle-ga’s. De relatie zorgt voor een duurzaam bestaan van bedrijven. Dit is mijn doel, succesvol zijn door duurza-me relaties met klanten, me-dewerkers en leveranciers. Dat ontstaat alleen wanneer je van toegevoegde waarde bent voor de klant. Wij ne-men graag de tijd onze klan-ten goed te leren kennen, zodat we de juiste oplos-singen kunnen bieden. Wij zijn nieuwsgierig naar jouw (levens)doelen. Vervolgens bekijken we samen wel-ke financiële risico’s jij op jouw pad kunt tegenkomen en welk oplossingen er zijn om deze risico’s te minima-liseren, zodat jij jouw doelen behaalt.

Wij geloven in duurzame groei door relaties op te bouwen met andere partijen in de markt, zoals met een makelaar en notaris bijvoor-beeld. Wanneer je een wo-ning koopt heb je ook advies van hen nodig. Dit advies is waardevol, tenslotte wil je je graag ‘thuis’ voelen in je nieuwe woning. Op donder-dag 15 oktober organiseren wij een kosteloze en zeer waardevolle avond samen met Reinerie Garantie Make-laars. Die avond kun je gratis in gesprek met onze hypo-theekadviseur, verzekerings-adviseur, makelaar, notaris,

keukenspecialist en interieur- designer. We houden 4 ‘speeddate’ rondes waarbij je direct met jouw specia-list naar keuze in gesprek kunt over jouw vraagstuk. Tot donderdag 19:45 uur bij Restaurant Joris in IJsselstein!

Een waardevolle en kosteloze avond voor jou!

VIVENDI Financieel AdviesKloosterstraat 3

3401 CR IJsselstein030 688 93 04

[email protected] of [email protected]

www.vivendifa.nl

FINANCIEEL ADVIES

Nederlands vakmanschap, dat is waar Auping al meer dan125 jaar voor staat. Dé garantie voor goede kwaliteit. En dat blijktwant de Auping Vivo matras is door de Consumentenbond wederombekroond met het predikaat ‘beste uit de test’. Laat je in onze%$1!&5 /'($,&.&1 %&5!& 2/*./, '& -&,*& !&)#& $, (00. "0)4 +.03*&&.

nu tijdelijk van 20% voordeel op álle Auping (top)matrassen.Kijk voor meer informatie op auping.nl/matrasvoordeel

Nieuwe matras?Nu 20% voordeel*

op alle Auping matrassen!

*In de actieperiode van 3 oktober t/m 22 november 2015

Bedvisieslaapspeciaalzaak

Wij wonen samen met CityBedBedvisie NieuwegeinDe Liesbosch 4-A, Tel.(030) 266 77 65www.bedvisienieuwegein.nl Le

verin

genbetalingviaC

itybed

Nieu

wegein.ZetfoutenvoorbehoudenBent u slecht ter been, laat het ons even

weten.Wij zullen u graag halen en brengen.

GRATIS bezorgd in de regioWaar vindt u ons!Richting Mc.Donalds(industrieterrein De Liesbosch)t/o de Praxis

Openingstijden:

dins- t/m vrijdag10.00 - 17.30 uur

zaterdag10.00 - 17.00 uur

’s avonds (maandag t/m vrijdag) kan er naast onze gebruikelijkeopeningstijden ook voor de avond een afspraak gemaakt worden.

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 4

WIJHIERVANDe Molenkruier

De Molenkruiermaken we samen!

De Molenkruier staat midden in desamenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.molenkruier.nl

Page 5: De Molenkruier week40

ALTIJD DE BESTE SERVICEALTIJD DE JUISTE PRIJS

499,-Inbouwvaatwasser SMV50D20EU / A+• Volledig geïntegreerd • 12 Couverts • Stil in gebruik: 46 dB

Vraag naar onze inbouwservice

EP: EP: EP: die doet hetdie doet hetdie doet het

EP:EP:EP:SchalkwijkSchalkwijkSchalkwijk

Doelenstraat 1-7 - 3401 DV IJsselstein - (030) 688 17 72www.epschalkwijk.nl - [email protected]

geldig do/za.

Uithoorn: Zijdelwaardplein 69Alphen a/d Rijn: Baronie 20-22Maarssen: Doctor Plesmanlaan 136

Nieuwegein: Muntplein 34Bodegraven: Raadhuisplein 4

ÉÉ

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 5

Vervolg voorpagina

Lokale lastenEen vast onderdeel in de beleidsbegroting vormen de lokale lasten. Ofwel: wat de inwoner aan de gemeente moet betalen voor het op-halen van huisvuil, onder-houd aan het riool en de Onroerende Zaak Belasting (OZB). Aan de gemeente-raad wordt voorgesteld om de OZB voor 2016 met 1,5% te laten stijgen. Deze zelfde stijging geldt ook voor de Roerende Zaak Belasting en de Precarioheffi ng. Parke-ren gaat ook duurder wor-den. Het college stelt voor de parkeerbelasting een verho-ging voor die gelijk is met de infl atiecorrectie van 1,5%. Omdat het tarief echter wordt afgerond op vijf euro-cent zal dit echter niet in de praktijk altijd leiden tot ho-gere tarieven. De afvalstof-fenheffi ng gaat in 2016 met 0,5% omhoog. De rioolhef-fi ng stijgt in 2016 echter wel fl ink namelijk met 6%. In de praktijk betekent dit dat een eenpersoonshuishou-den in 2016 150 euro gaat betalen (was 149 euro) aan afvalstoffenheffi ng. Voor een meerpersoonshuishou-den wordt dat 214 euro (was 213 euro). Aan rioolrecht betaalt een eenpersoons-huishouden 94 euro (was 89 euro) en een meerpersoons-huishouden 135 euro (was 127 euro). Uit het overzicht in de begroting blijkt ook

dat Nieuwegein qua lokale lasten onder zowel het regi-onaal gemiddelde als onder het landelijk gemiddelde liggen. Voor huishoudens met een laaginkomen geldt overigens nog steeds een kwijtscheldingsregeling voor de afvalstoffenheffi ng, rioolheffi ng en de OZB. In het afgelopen jaar is het aantal huishoudens waar-aan kwijtschelding wordt verleend toegenomen. De gemeente noemt de econo-mische omstandigheden als belangrijkste reden. Voor 2016 wordt uitgegaan van ongeveer 1400 huishoudens die in aanmerking komen voor kwijtschelding. In to-taal gaat het om ongeveer 423.000 euro. Overigens bekijkt de gemeenten op dit moment of het wenselijk is om het gemeentelijk belas-tinggebied uit te breiden. Hierbij wordt gedacht aan reclamebelasting, toeristen-belasting, haven-, brug,- en liggelden. Voor aanvang van het begrotingsjaar 2016 krijgt de gemeenteraad over deze mogelijke belasting een voorstel. In de begroting wordt voorlopig uitgegaan van een extra opbrengst van 50.000 euro.

BezuinigenIn de begroting is een aantal taakstellingen opgenomen. Dit zijn onderwerpen waar-op moet worden bezuinigd en omgebogen. Voor het be-grotingsjaar 2016 was een

bedrag opgenomen van 8,1 miljoen euro. Dit is op basis van de begroting van 2014 en het akkoord dat de coa-litiepartijen sloten na de ge-meenteraadsverkiezingen. In de afgelopen periode is er hard gewerkt om een en an-der te realiseren. Op dit mo-ment is 5,9 miljoen euro van de geplande ombuigings-maatregelen gerealiseerd. Een aantal andere maatrege-len is op dit moment nog in uitvoering. In de begroting stelt het college dat zij moet

constateren dat een aantal maatregelen niet op de ge-plande wijze kan worden gerealiseerd. Bij de uitwer-king is namelijk gebleken dat de oorspronkelijke ge-dachte (grondslag) anders is. Hierdoor is de invulling van de geplande maatregel niet mogelijk. Voor het begro-tingsjaar 2016 kan een taak-stelling van 920.000 euro dan ook niet worden gere-aliseerd. Omdat deze zijn komen te vervallen wordt dit bedrag niet meegenomen

in het perspectief van de be-groting voor 2016. Dit heeft overigens ook direct gevol-gen voor de begroting van de komende jaren. Zo kan er voor 2017 een bedrag van 708.000 euro niet worden gerealiseerd. In de daarop volgende jaren daalt dit be-drag naar 643.000 euro.

Betere buurtenDe plannen die de gemeente in de begroting heeft gepre-senteerd vragen in een aan-tal gevallen een investering.

Uit het raadsbesluit dat bij de begroting hoort blijkt dat er geld aan de gemeenteraad wordt gevraagd voor het pro-ject Betere Buurten. Bij de begroting 2014 is besloten geld beschikbaar te stellen voor toekomstige wijkaan-pak. Inmiddels heeft de gemeente de startnotitie Betere Buurten opgesteld. Deze aanpak richt zich op het verduurzamen van de woonomgeving. In 2016 gaat het project van start in een tweetal buurten. Het project Eigenwijks (voorheen de ge-zonde wijk) is al enige tijd bezig met het bevorderen van de gezondheid, het wel-bevinden en de veerkracht van onze inwoners door het versterken van de commu-nity-aanpak. Zo zijn er te-lefooncirkels gestart tussen (met name) alleenstaande oudere buren, die elkaar da-gelijks even bellen of alles goed is, gaan bewoners hun allochtone buren helpen met de Nederlandse taal om ze zo meer te kunnen betrek-ken bij (wijk)activiteiten en knappen ouders, samen met de buurt, het schoolplein op zodat kinderen meer uitge-daagd worden om te bewe-gen. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een Reserve Betere Buurten op te stellen. Hiervoor moet een bedrag van 3.350.000 euro worden vrijgemaakt uit de Algemene Reserve. Voor de planvoorbereiding voor de wijken wordt gevraagd om 210.000 euro te halen uit de nieuwe reserve Betere Buur-ten.

Zie ook pagina 27

Begroting voor het voetlicht

DE KOM - Karin Bloemen en de Wëreldbänd staan los van elkaar al bekend om hun gevoel voor entertainment. Donderdag 8 en vrijdag 9 oktobe gezamenlijk naar DE KOM voor circusspektakel ‘Cirque Stiletto 3’. donderdag 8 oktober: 20.15 uur; rang 1 en 2 49,50 euro; loge 53,50 euro; vrijdag 9 oktober: 20.15 uur; rang 1 en 2 55 euro; loge 59 euro. Zal La Bloemen aan de trapeze zwieren? Springt zij meters hoog op de trampoline? Alles kan bij ‘Cirque Stiletto 3’. © foto: Nick van Ormondt

Page 6: De Molenkruier week40

Degenburg 26 te Nieuwegein

Vraagprijs € 145.000,- k.k.

Jadedrift 12 te Nieuwegein

Vraagprijs € 217.500,- k.k.

Fl. van Dyckhage 8 te Nieuwegein

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Accordeonlaan 25 te Nieuwegein

Vraagprijs € 219.500,- k.k.

Carillonlaan 38 te Nieuwegein

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Ketlaan 9 te Nieuwegein

VANAFPRIJS € 300.000,- k.k.

Handelskade 18 te Nieuwegein

Vraagprijs € 269.500,- k.k.

Lauriergaarde 9 te Nieuwegein

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Graaf Ottolaan 11 te Nieuwegein

Vraagprijs € 184.000,- k.k.

H. Heijermanshove 54 te Nieuwegein

Vraagprijs € 274.000,- k.k.

Muntplein 67 te Nieuwegein

Vraagprijs € 147.500,- k.k.

Moerashoeve 24 te Nieuwegein

Vraagprijs € 162.500,- k.k.

Nijlandlaan 5 te Nieuwegein

Vraagprijs € 297.000,- k.k.

Meloengaarde 12 te Nieuwegein

Vraagprijs € 164.500,- k.k.

Moerashoeve 89 te Nieuwegein

Vraagprijs € 167.000,- k.k.

Roerstraat 13 te Nieuwegein

Vraagprijs € 174.500,- k.k.

Olsterveste 8 te Nieuwegein

Vraagprijs € 214.000,- k.k.

Stuwmeer 130 te Houten

Vraagprijs € 449.000,- k.k.

Koninginnenlaan 22 te Nieuwegein

Vraagprijs € 225.000,- k.k

Rijnlaan 61 te Nieuwegein

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

Zandsteen 16 te Houten

Vraagprijs € 335.000,- k.k.

Van Reeslaan 10 te Nieuwegein

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

Zwaardenburg 30 te Nieuwegein

Vraagprijs € 174.000,- k.k.

V. Herwijnenpl. 294 te Nieuwegein

Vraagprijs € 145.000,- k.k.

Utrechtsestraatweg 9 te Nieuwegein

Vraagprijs € 775.000,- k.k.

Futenweide 14 te Houten

Vraagprijs € 300.000,- k.k.

Walnootgaarde 32 te Nieuwegein

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Ruiterstede 60 te Nieuwegein

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Ratelaar 29 te Nieuwegein

Vraagprijs € 139.000,- k.k.

Tentwagendrift 27 te Nieuwegein

Vraagprijs € 189.500,- k.k.

Sluyterslaan 65 te Nieuwegein

Vraagprijs € 199.500,- k.k.

Venkelgaarde 10 te Nieuwegein

Vraagprijs € 334.500,- k.k.

Veldhoeve 126 te Nieuwegein

Vraagprijs € 182.500,- k.k.

Waardijnburg 22 te Nieuwegein

Vraagprijs € 174.000,- k.k.

Nachtegaal 15 te Nieuwegein

Vraagprijs € 249.500,- k.k.

Karosdrift 83 te Nieuwegein

VANAFPRIJS € 200.000,- k.k.

Nederhoeve 14 te Nieuwegein

Vraagprijs € 449.000,- k.k.

Fluweelmos 24 te Houten

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Cornewalstraat 1B te Nieuwegein

Vraagprijs € 134.000,- k.k.

Moerashoeve 35 te Nieuwegein

Vraagprijs € 154.500,- k.k.

LET OP! 2x OPEN HUIZENROUTE 2 & 3 OKTOBER

WWW.ASPEKTMAKELAARS.NL

Kijk ook op

www.era.nl

of

www.funda.nl

voor een actueel

overzicht van

alle deelnemende

woningen.

Unieke kans!

Op vrijdagavond

2 oktober van

18.00 tot 20.00 uur

en op zaterdag

3 oktober van

11.00 tot 15.00 uur

kunt u zonder

afspraak

vrijblijvend

binnenkijken bij

de deelnemende

woningen die te

koop staan bij

Aspekt ERA

Makelaars.

030 - 6003940

Utrechtsestraatweg 9 te Nieuwegein

ROUTE 2 & 3 OKTOBER

Unieke kans!

Op vrijdagavond

2 oktober van

18.00 tot 20.00 uur

OPENHUIZENROUTE

TE KOOP

Ja, ik wens een GRATISwaardebepaling van mijn woning!De heer / mevrouw : ......................................................................................................................

Adres : ......................................................................................................................

Postcode : ...................................... Woonplaats: .......................................

Telefoonnr. vast : .................................... Telefoonnr. mobiel: .........................................

Emailadres : ......................................................................................................................

CHEQUE • ERA WAARDECHEQUE • ERA WAARDECHEQUE • ERA WAARDECHEQUE • CHEQUE

U kunt deze bon opsturen naar:Aspekt ERA Makelaars

Beverweide 2 te 3437 TJ NieuwegeinOf mail naar: [email protected]

Sneak

preview

Sneak

preview

Sneak

preview

Sneak

preview

Sneak

preview

Sneak

preview

Sneak

preview

Sneak

previewSneak

preview

Sneak

preview

Sneak

preview

Sneak

preview

Sneak

preview

Sneak

preview

Sneak

preview

Sneak

preview

Sneak

preview

Sneak

preview

Sneak

preview

Sneak

preview

Sneak

preview

Sneak

preview

Sneak

preview

Sneak

preview

Sneak

preview

Sneak

preview

Sneak

preview

Page 7: De Molenkruier week40

Groenewoudsedijk 6 • 3528 BG Utrecht030 - 677 98 99 • utrechtsebazaar.nl

E-mail of mobiel nummer: ........................................................................

Postcode: .......................................................

Knip uit en neem volledig ingevuld mee voor gratis toegang op zaterdag.

Geldig voor 1 persoon t/m 17 oktober 2015. Niet geldig i.c.m. andere acties. Maximaal 1 coupon per transactie.

Groenewoudsedijk 6 • 3528 BG Utrecht030 - 677 98 99 • utrechtsebazaar.nl

op zaterdag

Tegen inlevering van de bon

GRATIS ENTREE

Van accessoires tot friet!

van de bon

1250 gratisparkeer-plaatsen!

EO

gezellig shoppen

www.alblas.net • 088- 0241 888

De rijschool van Nieuwegein e.o.voor alle rijbewijzen

In 1 dag je theorie &In 7 dagen je rijbewijsIn 7 dagen je rijbewijsIn 7 dagen je rijbewijs

TRAP BEKLEDEN?De trappenspecialist bekleedt uw trap voor

€ 225,-Incl. ijzerstrek projecttapijt en arbeid.Trappen die vallen onder het nieuwe

bouwbesluit € 249,-Bel voor vrijblijvende info:

030-6080783 of 06-12577957Of mail naar [email protected]

N.B.: Wij leggen ook slaapkamers,woonkamers

Parkerbaan 3 3439 MC Nieuwegein 030-6340540 WWW.VRIELO.NL

&$

' ( ) + % " # * . - !

200720022010200720112003200820072007200620072004200420052003199819912003

*Kosten rijklaarmaken € 325,-

- APK- Reparaties- Accessoires- Car cleaning- Montage trekhaken- Verhuur dakkoffers- Lease-auto onderhoud- Onderhoud alle merken- Uitdeuken zonder spuiten

Compleet, Goed, Betaalbaar

€ 5950,-*€ 5950,-*€ 5750,-*€ 5250,-*€ 5250,-*€ 4950,-*€ 4950,-*€ 4950,-*€ 4750,-*€ 3950,-*€ 3950,-*€ 3250,-*€ 3250,-*€ 3150,-*€ 2950,-*€ 2450,-*€ 1950,-*€ 1950,-*

Daihatsu Materia 1.5Audi S3 QuattroRenault Twingo 1.2Fiat Punto 1.4 automaatFiat Panda 1.2 5-drsToyota Yaris 1.5 SportHyundai Getz 1.1 5-drsLancia Ypsilon 1.2 Bi ColoreToyota Aygo 1.0 5-drsRenault Clio 1.2Kia Picanto 1.0Daewoo Kalos 1.2 5-drsVW Lupo 1.4 TDIChevrolet Kalos 1.4Hyundai Matrix 1.6Peugeot 306 cabrioToyota Celica 1.6Hyundai Elantra 1.6

Onderhoud-

Zoek je eenécht leuke

vrijwilligersfunctie?

De Bibliotheek zoekt gastheren/gastvrouwen

Kijk op www.bibliotheeklekijssel.nl

www.vanbreukelengroen.nl

Specialist inaanleg en onderhoud

van tuinen.

Ambachtsheerelaan 37-­‐b, 3481GJ HarmelenTel: 0348-­‐444519 E: [email protected]

üCreatief ontwerpüVakkundige uitvoeringüGarantie 100%üShowtuinen

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 7

Meer begrip dankzij ‘snuffelen’Een veilige omgang tussen hond en kind. Dat is het doel van het Sophia SnuffelCollege, een scholenproject van de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Met dit project kunnen hondenbeten bij kinderen voorkomen worden en neemt angst voor honden af.

NIEUWEGEIN - Bovendien draagt het Sophia Snuffel-College bij aan meer begrip en respect voor honden en andere dieren. In de dagen rondom Werelddierendag, onder andere op dinsdag 29 september (gisteren) en 6 oktober, is er een Snuffel-Vrijwilliger met haar hond op bezoek bij groep 1, 2 en 3 van Openbare Daltonschool UniQ aan de Deldense-schans.Bij het eerste bezoek laat Edith de kinderen kennis-maken met een handpop. Tijdens de tweede en derde les komt Yara mee de klas in en wordt de theorie in praktijk gebracht. Hoe zie je of een hond boos is, of ver-drietig? Wanneer mag je een hond aaien en wanneer kun je hem beter met rust laten? Spelenderwijs worden de belangrijkste regels voor de omgang met honden uitge-

legd. Alle kinderen die dat willen, mogen oefenen met aaien, borstelen en brok-jes geven. Na afloop van de lessenreeks krijgt iedereen een SnuffelDiploma en een werkboekje met spelletjes en informatie voor de ouders.Indien een leerkracht, ou-der of vrijwilliger interesse heeft in het Sophia Snuffel-

College, kijk dan op www.sophiasnuffelcollege.nl. Tij-dens kantooruren kan men contact opnemen met de Sophia-Vereeniging via te-lefoonnummer 020 - 623 61 67 of stuur een e-mail naar [email protected]. Aan het project zijn voor basisscholen geen kosten verbonden, zodat de

lessen voor ieder kind toe-gankelijk zijn.In Nederland vinden jaar-lijks 150.000 bijtincidenten plaats, vooral bij jonge kin-deren. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat de kans op een hondenbeet met 86% afneemt als kinde-ren het gedrag van honden juist interpreteren. Hoe dat

moet, wordt uitgelegd bij het Sophia SnuffelCollege. SnuffelVrijwilliger Edith ter Burg komt daarvoor samen met haar labrador retriever Yara naar UniQ. In drie les-sen leert zij de kinderen de lichaamstaal van honden begrijpen en er op een goede manier op te reageren. www.sophiasnuffelcollege.nl

Bij het eerste bezoek aan de klas laat Edith de kinderen kennismaken met een handpop. Tijdens een volgende les komt een echter hond, Yara, met Edit mee de klas in.

kort NIEUWs

Aanvragen schema RMNNIEUWEGEIN - RMN (Reini-gingsbedrijf Midden Ne-derland) biedt ondermeer Nieuwegeiners, die geen beschikking hebben over internet, de mogelijkheid een printversie van het online inzamelschema 2016 aan te vragen. RMN roept inwoners op dit vóór 25 november te doen. Het schema wordt dan eind december toegestuurd. Wie wel beschikking heeft over internet hoeft niets te doen. Het inzamelschema 2016 is namelijk vanaf 7 december online te bekij-ken via www.rmn.nl/in-zamelschema. RMN wijst erop dat de inzameldagen ten opzichte van 2015 gewijzigd kunnen zijn. Inwoners kunnen een printversie van 2016 aan-vragen met behulp van de bon in Molenkruier van 7 oktober en 11 november of telefonisch bij de afdeling Publiekscontacten van RMN. Zij is op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur bereikbaar op telefoon-nummer 0900-6039222. Wie wel internet heeft maar geen printer kan het inzamelschema 2016 ook online aanvragen via het formulier Inzamelschema aanvragen op www.rmn.nl of een mail sturen aan [email protected] met daarin adres en woonplaats ge-gevens.

Page 8: De Molenkruier week40

ADVERTORIAL

Decennia lang was de naam De Rijk verbonden aan het stijldansen in Midden-Nederland. Door het sluiten van de twee laatste vestigingen, Nieuwegein en Utrecht, kwam daar afgelopen juli bijna een einde aan. De door Marcel en Ratna de Rijk en Hans van de Hoef met zijn team groot gemaakte dans- school hield op met bestaan. Dansend Nieuwegein zou hier-mee haar mogelijkheid om te kunnen blijven stijldansen gaan verliezen.

Op een andere locatie in Nieuwegein startte het team van De Rijk, onder leiding van voormalig bedrijfslei-der, Marcel van Walsem een nieuwe dansschool. De dansschool verhuisde van de Erfstede bij City Plaza naar ’t Veerhuis in Nieu-wegein-Zuid maar behield de vertrouwde naam Dans-school De Rijk. Het grootste gedeelte van de voormalige leerlingen verhuisde met hen mee en ervaart de eigen-tijdse danscursussen als on-veranderd en vertrouwd.

In Nieuwegein, vlak bij de oever van de Lek op een steenworp afstand van de A2, bevindt zich ’t Veer-huis, de locatie waar Dans-school De Rijk zes avonden per week danslessen ver-zorgd. ’t Veerhuis biedt u een mooie zaal met een goede dansvloer, gratis parkeren

en goed te bereiken met het openbaar vervoer. Voor, tij-dens en na de lessen is er ruim voldoende gelegenheid om aan de gezellige bar een drankje te gebruiken of iets te eten in het restaurant. Pro-beer bijvoorbeeld eens het De Rijk menu.

Wilt u eens kennis komen maken met stijldansen of de draad weer oppakken? Kom gerust langs op één van de kennismakingslessen. U kunt zich, als beginner, ook aanmelden voor een ken-nismakingspakket. Voor 5 lessen betaalt u dan slechts € 50. Vindt u het dansen dan leuk, dan bestaat de moge-lijkheid middels bijbetaling de volledige cursus van 30 lessen af te ronden!Geheel vrijblijvend en gratis proeflessen voor beginners zijn er op zaterdag 19, vrij-dag 25 september (paren/scholieren) en op woensdag

30 september (uitsluitend paren). Kijk op hun website voor de tijden. Er wordt ver-zocht om u van te voren aan te melden zodat er rekening gehouden kan worden met uw komst.

Nieuw is ook een opfriscur-sus voor 55 plus. U heeft al eerder gedanst en wilt een en ander weer opfrissen? Dan is deze cursus zeker iets voor u. De eerste les is al op donder-dag 1 oktober.

Eigentijds maar onveranderd Dansen in Stijl bij Dansschool De Rijk in Nieuwegein

DOWN UNDER | RAVENSEWETERING 1 | NIEUWEGEINWWW.DOWNUNDERRUN.NL

Ik vervang ALLESin uw keuken

B e k i j k d e v e l e e n t h o u s i a s t e r e a c t i e s o p o n z e s i t e !

despecialisten in keuken-renovatie

Keukenrenovatie:voordelig maatwerk

Bel voor een gratis advies bij u thuis:John van Bruchem

06 - 51 54 88 [email protected]

www.dekeukenvernieuwers.nl

Ik ben gespecialiseerd in het vervangen van keukendeurtjes, werkbladen, spoelbakken, kranen,

afvalsystemen, laden, scharnierenen keuken(inbouw)apparatuur.

[email protected]

Boteyken 307, De MeernT. 030 66 20 311

di. t/m vrij. 9.00 - 17.30 uurzaterdag 9.30 - 16.00 uur

OPENINGSTIJDEN

TEGELS SANITAIR

NIETALLEENVOORVERKOOP EN INSTALLATIEOOKALLEENVERKOOP, ALSUHET ZELF INSTALLEERT

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 8

Voor FYSIOTHERAPIE in NIEUWEGEIN ga je naar een

SURPLUS praktijk!

www.surplusnieuwegein.nl 030 6303713

• Fysiotherapie Galecop Ron van Leeuwen (A)

Colijnpark 172, 3437 JK Nieuwegein 030 6056118

De Kempenaerpark 4, 3437 JE Nieuwegein 030 6885479

• Fysiotherapie Zorgplein Zuid (B)

Ratelaar 38c, 3434 EW Nieuwegein 030 6062333

• Gezondheidscentrum de Schans (C)

Zoutkamperschans 1, 3432 TZ Nieuwegein 030 6063111

• Gezondheidscentrum de Roerdomp (D)

Kauwenhof 10-12, 3435 SN Nieuwegein 030 6040414

• Paramedisch Centrum Nieuwegein (E)

Mondriaanlaan 3-9, 3431 GA Nieuwegein 030 6000202

SurPlus actief aanwezig op hettestplein tijdens het Lijfstyle eventin Stadshuis van Nieuwegein

Prijswinnaar van de Garmin wordtvolgende week bekend gemaakt inde Molenkruier!

Page 9: De Molenkruier week40

1 - 2 - 3 OKTOBERNEW ZEALAND OVERHEMDEN 89,95 € 49,-GANT OVERHEMDEN 99,95 € 69,-GANT PULLOVERS 109,95 € 79,-GARDEUR JEANS 109,95 € 79,-ROY ROBSON KOLBERTS 299,-- € 199,-ROY ROBSON KOSTUUMS 449,-- € 299,-

Kerkstraat 18 – IJsselstein. Tel: 030-688 62 22 www.lord-shop.nl

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 9

Page 10: De Molenkruier week40

Ik kies voor een afscheid dat écht vertrouwd voelt.

Wilt u dat zij uw uitvaart straks in

vertrouwde handen kunnen geven?

Kies dan nu voor een lidmaatschap

bij Barbara Uitvaartverzorging.

Altijd dicht bij U.

030 - 296 66 66 | www.barbarauitvaart.nl

“Ik ben er voor u. Dag en nacht.”

Hendrik-Jan van Oostrum06-13 98 73 80 of 0800-8192Uitvaartzorg de LEKSTREEKU kunt altijd bij ons terecht,

ongeacht waar en of u verzekerd bent.

“Ik ben er voor u. Dag en nacht.”

Hendrik-Jan van Oostrum06-13 98 73 80 of 0800-8192Uitvaartzorg de LEKSTREEKU kunt altijd bij ons terecht,

ongeacht waar en of u verzekerd bent.

crematiezorg.nl

Nieuwegein | 030 2232022

betaalbare crematie in Nieuwegeinmet Zorg en Aandacht ...

030 - 666 22 44dag en nacht

www.amentiuitvaartverzorging.nl

Caroline de Bruijn & Narda DelhaasDrususlaan 18 De Meern

Jan vd Heijdenstraat 11 Utrecht

Werk & Inkomen

Overig Personeel GevraagdBBIB Midden Nederland BV is een middelgroot

beschermingsbewindvoeringskantoor.De bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat

grote hoeveelheden dossiers beheert kunnenworden, denk aan automatisering, specialisatie

van taken en werk processen.

BBIB is lid van de brancheverenigingen NVVKen BPBI en is geregistreerd bij de AFM.

Het team van BBIB bestaat uit 12 mensen.Door een verandering is de structuur zijn wij op zoek

naar een nieuwe collega voor de onderstaande functie;

Vacature beschermingsbewindvoerder(M/V)

Je bent verantwoordelijk voor een cliëntenbestand enverricht hiervoor alle financiële, juridische, fiscale enadministratieve handelingen. In deze zelfstandige rol

communiceer je veelvuldig met instanties zoalsrechtbanken, schuldeisers, gemeenten, cliënten en

zorgverleners. Je werkt accuraat en bent in staat om daad-krachtig en rustig alle voorkomende situaties op te lossen.

F U N C T I E - E I S E NHBO-diploma (Sociaal Juridische Dienstverlening)of bij minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring,MBO IV Sociaal Juridische dienstverlening(Opleidingsniveau is een harde eis).Rijbewijs B en zelfstandig vervoer.

Interesse? De volledige vacature staat op onze websitewww.bbib.info

Mail dan naar Jan Stapersma (Manager BBIB)via of Postbus 139, 3430 AC Nieuwegein

t.a.v. Jan Stapersma (vermeld daar "persoonlijk" bij).

S L U I T I N G S T E R M I J NGraag reageren voor 15 oktober 2015.

De selectie zal plaatsvinden na de sluitingsdatum.

Verandering?Anders denkenof anders doen! www.meerinkomenmeervrijetijd.nl ofbel 024 - 675 34 36

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 10

Meer informatie: pcbuitvaartzorg.nl

Dorpsstraat 63433 CH Nieuwegeinpcbuitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaar voor directe hulp na overlijden

(030) 605 1630

PCB Activiteiten

PCB Nieuwegein is een uitvaartinformatiecentrum waar u vrijblijvende informatie kunt krijgen over

uitvaart, verlies en afscheid. Regelmatig zijn er activiteiten en lezingen omtrent deze onderwerpen. Ook worden er as-bestemmingen

en troostgeschenken verkocht. PCB Nieuwegein is een onderdeel van PCB Uitvaartzorg.

Al meer dan 80 jaar verzorgt PCB Uitvaartzorg uitvaarten in de regio Utrecht.

PCB Nieuwegein

Workshop Grafbloemstuk makenMet creatieve begeleiding van ‘De Stijl’Donderdag 29 oktober, 19.30-21.30 uurGraag aanmelden. Kosten € 17,50 p.p.

‘Denk aan mij’Vrijdag 30 oktober, 10.00-17.00 uurKaars aansteken t.b.v. Allerzielen

‘Vreeswijk in een ander licht’

Foto-expositie

Alle activiteiten vinden plaats in het PCB Uitvaart InformatieCentrum Dorpsstraat 6 in Nieuwegein

Huwelijk

In Memoriam

Dankbetuiging

Overlijden

Geboren

Jubileum

Email | [email protected]

Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

Een familiebericht plaatsen is een gevoelige zaak. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Het gaat immers altijd over het verlies van een naaste, familie, vriend of kennis. Wat wel verandert is de manier waarop dat kan gebeuren.

Met familieberichtenonline.nlkunt u op een eenvoudige, snelle en zekere manier uw familiebericht samenstellen en plaatsen in de door u gewenste huis-aan-huiskrant. Eenvoudig, want stap voor stap wordt u geleid door de opmaak van het bericht, snel, u ziet direct hoe het bericht eruit komt te zien, zeker (en veilig) is de manier van betalen. Op het door u gewenste moment en in uw eigen tempo kunt u uw familiebericht maken. Want wat er ook verandert, het opgeven van een familiebericht blijft een zaak van emotie…

Graag staan wij u ook telefonisch te woord voor informatie over de opgave van uw familiebericht. Hiervoor kunt u contact opnemen met (088) 013 72 68.

Col

ofon F

amilieberichten

Donderdag 1okt. t/m woensdag 7 okt. 2015

Passage 102, Nieuwegein ● Tel. 030 604 56 78

JEUGDFILMS Korting tot 12 jaar e 1,50

LADIESNIGHT: VOORPREMIÈRE

Za.: 13.15 Zo.Wo.: 13.45MINIONS 3D (NL)

Vr.Za.: 21.30 TED 2

Meer informatie over fi lms en reserveringen:WWW.WOLFF.NL

Do.Ma.Di.: 19.45 Vr.Za.: 15.30-18.30-21.30Zo.Wo.: 16.00-19.45MAZE RUNNER: THE SCORCH TRIALS 3DVr.Za.: 18.45 EVEREST 3D

FILMTHEATER NIEUWEGEIN

VOORVERKOOP PREMIERE

Di.: 20.15 RUTH & ALEX Komisch drama met Morgan Freeman en Diane Keaton.

28 oktober: 19.45 Meer info: www.wolff.nlSPECTRE De eerste voorstelling van de nieuwste Bond!

Za.Wo.*: 13.30 Zo.: 14.00HOTEL TRANSSYLVANIË Een monsterlijk grappig avontuur met Dracula en zijn vrienden. *Op woensdagmiddag komen Dracula en Mavis langs in Wolff Nieuwegein!

Do.Ma.: 20.15 Vr.Za.: 16.30-19.00 Zo.: 16.30-20.15 Wo.: 16.30 HOLLAND NATUUR IN DE DELTA

Do.Ma.Di.Wo.: 20.00 Vr.Za.: 15.45-21.15 Zo. 16.15-20.00THE MARTIAN 3DMatt Damon moet in z’n eentje zien te overleven op Mars.

Wo.: 16.15 PAN 3D OV Het verhaal van een wees die wordt meegenomen naar Neverland...

Wo. vanaf 19.00. Start film 20.00JA, IK WIL een romatische komedie, van de makers van Pak van mijn hart. Een avond voor jou en je vriendinnen!

Wo.: 13.45 PAN 3D NL Het verhaal van een wees die wordt meegenomen naar Neverland...

Za.Zo.Wo.: 14.15KEET & KOEN EN DE SPEURTOCHTNAAR BASSIE EN ADRIAAN Bassie en Adriaan beleven een spannend avontuur met hun nieuwe vrienden.

Uiterlijk & Innerlijk

Therapieën & WelzijnEnergie MASSAGE € 45,-Mercurius-salon, Nieuwe-gein, 06-53809882.

Feestdagen & Evenementen

Braderieën & Markten17 & 18 okt Vlooienmarkt.Nieuwegein, Beursfabriek.2 dagen € 40,-. 350 kramen.DonEvents.nl 0294-237320

Zon. 25 okt VLOOIENMARKTMaarssenBroek sph.SafariDonEvents.nl 0294-237320

Onroerend Goed

Bedrijfs OG AanbodTe huur opslagruimte OUDE-WATER va. 70m2 tot 170 m2.Tel. 06-13134494.

Hobby & Sport

BoekenHOEKSTEENBOEKHANDEL.NL

Ruim Christelijkassortiment

Woerden 0348 - 42 19 33

Auto & Vervoer

Caravans &Vouwwagens

BINNENSTALLING boot /caravan tussen Montvoorten Oudewater. Lage prijs.Tel. 06-22490209.

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krant.ga naar Kleintjesmarkt.nl

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Page 11: De Molenkruier week40

THEATERAGENDA

DE KOM NIEUWEGEIN | KASSA 030 604 55 54 | WWW.DEKOM.NL

ANDRÉ MANUELHET GEVAL APARTDeze compromisloze bulldozer won onlangs de cabaretprijs Poelifinario. De jurynoemt zijn show vol beledigingen “een schitterende ode aan het vrije woord” enroemt zijn scherpe grappen en provocaties.WWW.MANEMAN.NL|€ 17,50 | KLEINE ZAAL | 20.30

HANNEARENDZEN, VINCENT CROISET E.A.ELINE VERE (LOUIS COUPERUS)De jonge Eline wil ontsnappen aan de keurige mannen, de sleur en het korset vanhet Haagse milieu. Ze betaalt echter een hoge prijs: uitstoting, verwarring en uit-eindelijk de dood. Met inleiding!WWW.HUMMELINCKSTUURMAN.NLRANG 1 € 29,50 | RANG 2 € 27,50 | LOGE € 33,50 | RABOBANKZAAL | 20.15

VELDHUIS & KEMPEROF DE GLADIOLENEr zijn van die momenten dat het erop aankomt. Dat het alles of niets is, nu ofnooit, links of rechts. Veldhuis & Kemper zijn op dat punt aangekomen. En trekkenieder een totaal andere conclusie.WWW.VELDHUISENKEMPER.NLREPRISE | RANG 1 € 25,00 | RANG 2 € 23,00 | LOGE € 29,00 | RABOBANKZAAL | 20.15

WOEZEL & PIPOVERAL VRIENDJES (2+)De liefste hondjes van de wereld nemen hun vriendjes mee naar DE KOM voor eenvrolijke familiemusical. Woezel & Pipmaken een reis door de seizoenen en belevenspannende avonturen in de Tovertuin.WWW.WOEZELENPIP.NL€ 17,50 | KINDEREN T/M 12 JAAR € 15,00 | RABOBANKZAAL | 14.00 EN 16.00

KARIN BLOEMEN,WËRELDBÄND E.A.CIRQUE STILETTO 3Het is eenmooie optelsom: veelzijdige diva Karin Bloemen als circuspaard, komi-sche fratsen van deWëreldbänd en internationaal bekroonde circusacts. Resultaat:een circusspektakel van jewelste!WWW.STARDUSTHEATRE.NLRANG 1 EN 2 € 49,50 (DO) EN € 55,00 (VR) | LOGE € 53,50 (DO) EN € 59,00 (VR)RABOBANKZAAL | 20.15

Bent u al lid van de nieuwsbrief van DE KOM? U krijgt dan maandelijks eenoverzicht van nieuwtjes over het theater en kunstencentrum, kunt meedoen aanleuke winacties, krijgt theatertips en hoort als eerste welke voorstelling extravoordelig is in de Sirene Sale. Ook kunt u kiezen voor themanieuwsbrieven,bijvoorbeeld cabaret of musical. Inschrijven kan via www.dekom.nl.

RONALD SMINKDE OPKOMST VAN EEN TERRIËRIn deze licht absurdistische cabaretvoorstelling neemt Smink u opman-bijt-hond-achtige wijze mee in zijn vreemde wereld en hij vertelt openhartig over zijn onze-kerheid. Een beetje vreemd, maar wel grappig.WWW.RONALDSMINK.NL€ 17,50 | KLEINE ZAAL | 20.30

MAARTENVANROSSEMDE WERELD VOLGENS MAARTEN VAN ROSSEMMet zijn relativerende blik weet Van Rossem demeest uiteenlopende kwesties vanverfrissend commentaar te voorzien. In deze lezing vertelt hij verhalen over hedenen verleden, geïnspireerd door de actualiteit.WWW.MAARTENONLINE.NL€ 19,00 | JONGEREN T/M 18 JAAR € 10,00 | RABOBANKZAAL | 20.15

WO 30-9

DO 1-10

VR 2-10

ZA 3-10

WO 7-10

DO 8 EN VR 9-10

VR 9-10

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 11

Ruth&Alex: Overtuigend spelFTN - ‘Ruth & Alex’: Overtui-gend spel van Morgan Free-man en Diane Keaton. Te zien bij: Film Theater Nieu-wegein-www.filmtheater-nieuwegein.tk-op dinsdag 6 oktober. Aanvang 20.15 uur; 16 jaar: 8,50 euro; donateur 6,50 euro. Reserveren vanaf woensdag 30 september bij Wolff Nieuwegein 030-6045678.

Er gebeurt veel in deze ver-filming van Jill Ciments roman Heroic Measures (2009). Ruth en Alex zijn twee ge-pensioneerde die het besluit hebben genomen om hun appartement in Manhat-

tan te verkopen. Na veertig jaar huwelijk willen zij iets anders. In hun appartement ontvangen zij een dag lang excentrieke, charmante en onuitstaanbare huizenkij-kers. Maar dat is niet alles, want ondertussen moeten zij zelf op huizenjacht en hun hond-je wordt geopereerd. En tot overmaat van ramp staat het verkeer op de Williamsburg Bridge vast omdat iemand zijn tankauto onbeheerd op de brug heeft achtergelaten. Het altijd zo rustige leven-tje die Ruth en Alex leiden, wordt nu flink overhoop gegooid. Ruth & Alex geeft een aardig beeld van het ge-

jaagde leven in een moderne grote stad. Zowel Morgan Freeman als Diane Keaton slagen erin om dit jach-tige stadsleven zichtbaar en voelbaar te maken. In het bijzonder geldt dit voor hun confrontatie met de huizenkijkers afgezet tegen hun eigen zoektocht naar een nieuwe woning. Ruth & Alex is een verhaal waarin drama en komedie dicht bij elkaar brengt. En Ruth en Alex, ach na veertig jaar huwelijk kan het niet anders zijn dat zij zich in al dit ‘geweld’ goed staan-de weten te houden. Hun devies is dan ook ‘Laat je niet gek maken’.

Woensdag 7 oktober: 20.15 uur; rang 1: 29,50 euro; rang 2: 27,50 euro; loge 33,50 euro; inleiding: 2,50 euro.

Eline Vere, een van de be-kendste romanpersonages uit de Nederlandse litera-tuur, is nu te bewonderen als hoofdpersoon op het toneel. De gelijknamige roman van Louis Couperus werd be-werkt door Ger Thijs. Hij re-gisseert een cast met onder anderen Hanne Arendzen, Vincent Croiset en Nettie Blanken. De jonge Eline wil ontsnappen aan de keurige mannen, de sleur en het kor-set van het Haagse milieu. Ze betaalt echter een hoge

prijs: uitstoting, verwar-ring en uiteindelijk de dood. Couperus beschrijft op intri-gerende wijze de worsteling van een jonge vrouw die op eigen benen wil staan en

legt met verfijnd psycholo-gisch inzicht bloot wat een mens van vlees en bloed on-derhuids beweegt.

© foto: Ben van Duin

‘Eline Vere’ op de planken

Zondag 11 oktober: 20.15 uur; 17,50 euro; theatercafé DE KOM.

Het leven en de muziek van Ramses Shaffy staan op zon-dag 11 oktober centraal in een bijzondere concertver-telling. In de gemoedelijke sfeer van het theatercafé van DE KOM laten De Broers ho-ren waarom Shaffy’s oeuvre niet meer is weg te denken uit de canon van het Neder-landse lied. De Broers, dat zijn Kees (tekst, trombone, zang), Hans (piano, zang) en Jan Ad (verteller, zang) Adolfsen. Hans en Kees bouwden hun medley van Shaffy-chansons uit tot een

concert en de derde broer verheldert al vertellend veel over het ‘raadsel Ramses’. Shaffy’s liedjes boren, zowel qua muziek als tekst, oer-lagen in een ieder van ons

aan. In vele nummers klin-ken zijn levensverhaal en levensenergie luid door.

© foto: De Broers - Rafaël Barn-hard

Vertelling Ramses Shaffy

Zaterdag 10 oktober: 20.30 uur; 19,50 euro.

Harry Sacksioni gaf al heel wat prachtige concerten in DE KOM. Dit jaar wordt de gitaarvir-tuoos 65 jaar. Met de energie van een jon-ge hond en de bagage van een leven lang muziek ma-ken, viert Sacksioni dit feest met een groots jubileumpro-gramma. Op 10 oktober speelt hij in kleine zaal solo de vele hoogtepunten uit zijn car-rière. Ingeleid met persoon-lijke, humoristische anek-dotes komen klassiekers voorbij als ‘De lifter’, ‘Svo-boda dans’ en ‘Eclips’, maar

ook recenter werk als ‘Uitge-speeld’ en ‘Cruise Control’. Zijn onnavolgbare gitaarspel werd ooit treffend samenge-vat door De Gitarist:“Het kan niet anders dan dat er ergens achter de cou-

lissen een extra gitarist stie-kem staat mee te spelen.”

© foto: Frans van Viegen & Rob Chrispijn

www.dekom.nl

Jubileum Harry Sacksioni

Vrijdag 9 oktober: 20.30 uur; 17,50 euro.

Als je qua absurdistische maar herkenbare humor vergeleken wordt met Her-man Finkers, dan heb je het als jonge cabaretier goed voor elkaar. Het overkwam Ronald Smink, die in zijn eerdere programma’s ‘Bor Knok’ en ‘Bonanza’ al liet zien over uitzonderlijke ta-lenten te beschikken. Op 9 oktober neemt hij u op man-bijt-hond-achtige wijze mee in zijn vreemde wereld. In ‘De opkomst van een terriër’ vertelt hij op openhartige wijze over zijn onzekerheid.

En passant behandelt de ge-boren Fries vraagstukken als hoe een file eigenlijk ont-staat en waarom je niet wil-lekeurig overlijdenskruisjes

moet tekenen op verjaar-dagskalenders. Een beetje vreemd, maar wel grappig.

© foto: Geja Kuiken

Absurdistische humor Smink

Page 12: De Molenkruier week40

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Aanbiedingen geldig van woensdag 30 september t/m dinsdag 6 oktober 2015

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

ACTION HEEFTHEEL VEELA-MERKEN

PSST..

595

099

169

CHENILLEBADMATdiverse kleuren60x90 cm

TWIX WHITE184 gram4-pack

HERMANMAALTIJDdiverse varianten

olijfolieextra vierge500 ml

2.95

17 95

MEISJES/DAMESBEDSOKKENdiverse kleurenpolyester/elastansuperzachtmaten 23-42

149

595

398

MEISJESTEDDY BOOTSTPR zoolzwart, camel of fuchsiamaten 30-35

dames teddy bootszwart of camelmaten 36-41

6.49

KINDERSWEATERmet printlange mouw100% katoenmaten 92-146

31 OKTOBER HALLOWEEN

TAFELSCHILDERSEZELverstelbaar tot 56 cmhout

7 95

PARTY SPEAKERbluetooth speaker met disco lichtshowvoor het draadloos afspelen van al je favoriete muziekmaakt van elk feest of borrel een succes!Ø 15 cm

995

SCHILDERSDOEK30x30 cm

1.49

PENSELENSET10-delig

1.49

HERENSWEATVESTmet capuchonmaten S-XXL

7.95

099

VANILLE/CHOCOMUFFINS270 gram

IMPULS LEDWEKKERRADIOsnooze enback-up functiezilver of zwart

499

KANT-EN-KLAARGORDIJNENdiverse varianten140x260 cm 2 stuksof 275x260 cm 1 stuk

149 595

DOLCEDAMESSLIPmidi of maxikatoen/elastandiverse kleurenmaten M-XXL

595

KEUKENGEREISETdiverse kleurensoft-grip handvatincl. opbergrek

495 069

HALLOWEENVERKLEEDSETjongens en meisjesdiverse variantenmaten 116-140

INNOVITBRUISTABLETTENdiverse varianten20 tabletten

099

GEURTHEELICHTENdiverse geuren24 stuks

maxigeurtheelichten8 stuks

1.49

HERENSWEATERronde halspolyester/katoenmaten M-XXL

295295

LUXEBADDOEKsuper soft100% katoen60x110 cm

washand2 voor

0.98

VERDUISTEREND

HOTELKWALITEIT

KASSAKOOPJE

2 PAAR

NIEUW6-DELIG

KATTENSPEELKLEEDmet speelgoeddiverse dessins54x54 cm

Page 13: De Molenkruier week40

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 13

Nieuwe hoofdtrainer

Hans Feitsma is per 1 oktober de nieuwe hoofdtrainer bij Tennisvereniging Rijnhuyse. Hij volgt Dennis Sporrel op, die sinds begin april bondscoach voor de Rolstoeltennissers is geworden.

NIEUWEGEIN - Hans Feitsma (51) gaat bij Rijnhuyse het opleidingsplan coördineren en zo’n vijftig selectiespe-lers (vanaf de oudste jeugd) trainen. Het hoogste compe-titieteam op zondag speelt

nu derde klasse gemengd, maar Hans hoopt over twee jaar promotie naar de twee-de klasse af te dwingen als de jonge spelers zich blij-ven ontwikkelen. Feitsma is afkomstig van de Balance Tennis Academy in Vleuten De Meern (BTA). De andere trainers binnen Rijnhuyse zijn Bart van Essen (alle niet-selectiejeugd en senior recreanten) en Monique Sporrel (kaboutertennis en de jongste selectiegroepen). De keuze is voor Hans Feits-ma niet toevallig. “Voordat ik met Rijnhuyse in gesprek ging over het hoofdtrainer-schap, was ik een aantal keren in Nieuwegein bij de

club op bezoek geweest. Ik was meteen onder de indruk van de prachtige smashcourtbanen, de fraaie aankleding van het park en vooral de gezellige en spor-tieve sfeer die er heerste. Inmiddels heb ik ook ken-nis gemaakt met vele vrij-willigers die het park weke-lijks onderhouden, fijn om te zien. Toen de mogelijk-heid zich voordeed om hier hoofdtrainer te worden, was voor mij de keuze dan ook snel gemaakt.” Hans Feits-ma beschikt over de hoogst haalbare trainingsdiplo-ma’s, geeft ook privétraining en is nationaal dubbelkam-pioen in de 40+ geweest.

Vanaf 1 oktober is Hans Feitsma hoofdtrainer bij TV Rijnhuyse. Hij volgt Dennis Sporrel op, die bondscoach voor de rolstoeltennisers is geworden.

SportparkNIEUWEGEIN - Het college van B & W heeft tijdens haar vergadering ingestemd met de Gebiedsontwikkeling Rijnhuizen – Parkhout – Zandveld – Helmkruid. Aan de gemeenteraad wor-den vervolgens een aantal voorstellen gedaan. De raad wordt gevraagd in te stemmen om de huidige locatie van de hockeyver-eniging in Rijnhuizen te ontwikkelen als woning-bouwlocatie. Dit betekent dat de hockeyvereniging moet gaan verhuizen. De nieuwe locatie voor deze vereniging wordt het sport-park Parkhout. Ook daar vinden de nodige veran-deringen plaats. Zo wordt het sportpark veranderd in een modern en toekomst-bestendig park. Het terrein krijgt onder andere drie kunstgrasvelden. Voordeel van deze velden is dat zij het gehele jaar bespeelbaar zijn. Ook komen er nieuwe kleedaccommodaties op het terrein. Het Helmkruid zou, als het aan het col-lege van B & W ligt moeten worden ontwikkeld als een woningbouwlocatie over-eenkomstig het ruimtelijk kader. Voor Bouwspeeltuin Jeugdland betekent dit dat zij moet verhuizen naar een andere locatie. Wat deze nieuwe locatie wordt laat het college nog in het midden. Dat gebeurt pas na besluitvorming door de gemeenteraad. Pas als de

raad heet ingestemd met de plannen dan kan worden begonnen met de uitwer-king er van. Vooral tegen de bouw van woningen aan het Helmkruid bestaat veel verzet. Woningbouw hier is echter wel een es-sentieel onderdeel van de plannen.

MOVEOGymnastiekvereniging MOVEO start met een nieuw uur turnen op dins-dag van 16,.45 tot 17.45 uur voor kinderen van zes tot tien jaar. De lessen wor-den gegeven in gymzaal De Driehoek, Aardbeigaarde 2. Het bijzondere aan deze lessen is dat er als de kin-deren het willen, ook acro-gym aangeboden wordt. Iedereen mag twee gratis proeflessen volgen.

TTVN wintIn een spannende wedstrijd heeft het mannenteam van TTVN, uitkomende in de 1e klasse, thuis gewonnen van ONI uit IJsselstein. In de landelijke C-klasse had afgelopen zaterdag het 1e jeugdteam van TTVN The Backhands 1 uit St.Willbrord op bezoek. Deze wedstrijd werd door het Nieuwegeinse team met 6-4 verloren. Sharon van Zelderen en Coen Drijfhout wonnen ieder eenmaal en Milo van Wierst was de sterkste van het team met twee overwinningen.

SpORTNIEUWSpaardrijdenHOUTEN - Belangstellenden kunnen zaterdag 3 oktober in Manege Zilfia’s Hoeve gratis kennismaken met paardrijden. Tot 15.00 uur worden er ponyl-essen gegeven. Na 15.00 uur tot 16.30 uur mag men zelf op een paard of pony rijden. Men kan dan gratis kennismaken met die lessen. Dit is voor zowel jeugd- als voor volwassen rui-ters. Meer informatie over Ma-nege Zilfia’s Hoeve vindt men op www.zilfiashoeve.nl.

Top evenementGALECOP - In het Petanque Centrum Nieuwegein wordt in het weekend van 16 ok-tober het EK voor De Belof-ten gehouden. Deelnemers uit de volgende landen bij de mannen: Nederland, Frankrijk, Italie, Belgie, Spanje,Zweden, Duitsland, Luxemburg. Bij de vrouwen: Nederland. Frankrijk, Italie, Belgie, Spanje, Denemarken, Zweden, Turkije.De speeldagen zijn zaterdag 17 en zondag 18 oktober, aanvang 09.00 uur. Zon-dag worden vanaf 14.00 uur de finales gespeeld van de verschillende petanque vormen. De toegang is gra-tis. Locatie is PCN Galecop-perzoom 1, telefoon 06-22 414051.

Schrijf mee!Velen maken al gebruik van www.molenkruier.nl. De site biedt een handig ‘schrijf mee’ module, waarmee be-richten in een handomdraai online staan. Probeer het!

Page 14: De Molenkruier week40

Kijk voor ons enorme assortiment ook op hornbach.nl

Jouw huisdierverdienttoch hetbeste?

Jouw huisdierverdienttoch hetbeste?

Jouw huisdierverdienttoch hetbeste?

Bij HORNBACH vindje altijd een grootassortiment aandiervoeding, speeltjes en andere verzorgingsproductenom ervoor te zorgen dat jouw huisdier niets te kort komt!

Krabpaal“Smaragd”afm. ( l x b x h )35 x 35 x 103 cm,met slaapplek,in grijs en beigeverkrijgbaar7339939

Dentastix Mediummultipack van 28 stuks,reduceert tandaanslagtot 50% en zorgt voorgezonde tanden en eenbetere adem 5212854 650

Kattenstickinhoud 10 stuks,zalm 7974986 119

1295Pet bed domusafm. 40 cm,kleur chocolademocca 5738913

afm. ( l x b x h )35 x 35 x 103 cm,

in grijs en beige

afm. ( l x b x h )35 x 35 x 103 cm,

in grijs en beige

2490

Konijnenkooi “Casita 100”afmeting 96 x 58 x 56 cm (l x b x h),voerbakje, drinkfles, hooiruif en eenplateau waar het huisdierop kan zitten of zichonder kan verschuilen8800721 5995

10X Bouwmarkt”!

Stemmers bedankt!“Beste

hornbach.nl Volg ons op:

NieuwegeinVeldwade 3, 3439 LEMa. t/m vr. 07.00 - 21.00 uur,za. 08.00 - 18.00 uur.

www.mitros.nl

Bent u

65+?

Dan krijgt u

voorrang

Bezoekadres

Koningin

Wilhelminalaan 9

3527 LA Utrecht

Telefoon

(030) 880 33 00 van

08.30 tot 17.00 u.

E-mail

[email protected]

Nu te huur: aan de Diepenbrocklaan■ Compleet onderhouden tweekamer apparte-

menten in het woongebouw A Cappella■ Vernieuwde keuken en badkamer■ Prachtig gelegen aan Park Kokkebogaard

Wees er snel bij!

Kijk op woningnet.nl voor het actuele aanbod.

LET OP! GOUDPRIJS MET 10% GESTEGEN!Uw (oude) gouden en zilveren sieraden is begin dit jaar weer flinkmeer waard geworden, kom nu langs en ontvang een GRATIS

waarde-bepaling (t.w.v. € 50,-) en profiteer van de hoge goudprijs!Met maar liefst 45 jaar ervaring als juwelier zijn wij dè inkoop

specialist van goud en zilver in IJsselstein.Wat wij kopen zijn o.a.nieuw en gebruikte gouden en zilveren sieraden, gouden en zilverenmunten, gouden kronen, zilveren bestek, tafelzilver en gouden en

zilveren horloges op. Wat veel mensen niet weten, is dat de goudprijs10% hoger is dan vorig jaar! t.o.v. tien jaar geleden is het zelfs een

stijging van 130%! Hier kun je bijna geen voorstelling van maken. Omu toch een beeld te geven, ziet u hieronder enkele voorbeelden.

Vestiging IJsselsteinDoelenstraat 2, 3401 DV, IJsselstein

Di - Vr: 10:00 - 16:30 Za: 10:00 - 15:00Telefoon: 06-39220244

www.vanleeuwenjuweliers.nl

Van Leeuwen Juweliers

De ring, oorset en armbandjes van een mevrouw uitIJsselstein leverde € 258,- op. En de gouden armband van

een klant uit Nieuwegein bracht zelfs € 950,- op!

‹ De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 14

Page 15: De Molenkruier week40

Vana

f30

sep

tem

ber

2015

ParkaOok in zwartverkrijgbaar,maten: 36-48

Ook in zwart verkrijgbaar,maten: 36-48

Lange coltruienOok in donkerroodverkrijgbaar, maten: 34-48,slechts 9,99

Mutsenslechts 4,99

JassenMaten: 34-46,slechts 19,99

Lange coltruienMaten: 34-48,slechts 9,99

FLAIRFLAIRHERFST

www.kik-textilien.comEen filiaal in uw buurt vindt u op www.kik-textilien.com!Voor de nieuwsbrief: gewoon klikken en op de hoogte blijven!

Alleen zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden.KiK Textilien und Non-Food B.V. • Nassauplein 30 • 2585 EC Den Haag

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 15

Obstacle Run voor kids

DOWN UNDER - Mud race, color run, aqua run, de hardloopwedstrijden met obstakels schieten als pad-denstoelen uit de grond. Maar een Obstacle Run voor kinderen is uniek in Neder-land. Zondag 11 oktober presen-teert Down Under naast de reguliere obstacle run voor volwassenen ook een kids run. Een obstacle run is een loop die gelopen wordt op een, van nature, uitdagend terrein aangevuld met uit-dagende hindernissen. Door ‘obstacles’ te combineren, wordt een uitdagend par-cours samengesteld waarbij de renners zowel mentaal

als fysiek op de proef gesteld worden. Voor veel volwasse-nen een bekend fenomeen, en nu dus ook mogelijk voor kinderen. De Kids Obstacle Run is een initiatief van watersport,- en horecalocatie Down Under. Manager Marcel Strijland licht toe: “Het terrein van Down Under leent zich per-fect voor een obstacle run. De plassen en het zand ma-ken het lekker modderig en uiteraard zorgen we voor geweldige hindernissen waarop jong en oud zich uit kan leven. Speciaal voor de kinderen is er een parcours van drie kilometer. Kinde-ren doen mee onder begelei-

ding van hun ouders of een andere volwassene. Lukt het niet om je kind te bege-leiden maar wil jouw kind toch graag meedoen? Dan zorgen we bij Down Under voor professionele begelei-ding,” aldus Strijland. De obstacle run is echt een ‘run for fun’. Het gaat niet om de winst maar om het plezier tijdens het lopen en de lol die je met elkaar hebt. Vol-wassenen kunnen kiezen uit twee afstanden; 6 of 12 kilometer, kinderen doorlo-pen een parcours van 3 ki-lometer. Inschrijven kan via www.downunderrun.nl. Hier staat ook alle relevante informatie en tips.

Obstacle Run voor kinderen is uniek in Nederland. Zondag 11 oktober kunnen kinderen zich uitleven op het terrein van Down Under.Awards 2016 in Merwestein

Nieuwegein Awards beleeft haar zesde editie in Sport- en Evenementencomplex Merwestein.

MERWESTEIN - Na vijf gala-avonden in het NBC Con-grescentrum is de over-stap gemaakt naar een nieuwe locatie. Nieuwe-gein Awards 2016 blijft in grote lijnen hetzelfde als de voorgaande edities. De feestavond kent opnieuw het buffet voor de sponso-ren en genodigden, gevolgd door de feestelijke uitrei-king van de awards, waar-

na het gala vrolijk wordt afgesloten met een after-party. Binnenkort is er al-les over te lezen op de site van Nieuwegein Awards www.nieuwegeinawards.nl. Voor meer informatie kan men contact opne-men met René Hansen via [email protected] of telefoon 06-212 48 768. De verkennende gesprek-ken tussen de organisaties van Nieuwegein Awards en NV Sportinrichtingen Nieuwegein hebben bij bei-de partijen tot veel enthou-siasme geleid. Zij zien veel aansprekende uitdagingen en creatieve mogelijkhe-

den om dit grote evene-ment op de nieuwe locatie volledig tot zijn recht te laten komen. “De uitrei-king van de awards is al een prachtige traditie in Nieuwegein en weet zich gesteund door vele spon-soren”, zegt Jan van Hoef-laken, voorzitter van het organisatiecomité. ”Door de nieuwe samenwerking met Merwestein zal het ongetwijfeld opnieuw een topevenement worden.” Ton Bothoff, directeur van NV Sportinrichtingen Nieuwegein, is enthousiast over de nieuwe uitdaging voor zijn organisatie.”

Geinoord werkt voortaan samen met ‘Sportnetwerkt’GEINOORD - Het bestuur van sv Geinoord en de Stich-ting Topvoetbal Nieuwegein hebben eind augustus een samenwerkingsverband ge-sloten met Sportnetwerkt voor de periode september 2015 tot juli 2016.

Gemeenten in regioSportnetwerkt is een initia-tief van Koos van der Burg en vijftien regio-gemeenten in het kader van de aanpak jeugdwerkloosheid. Het doel is om via de leden en spon-soren van de vereniging een stage of werkervaring plaats

te realiseren voor werkzoe-kende jongeren tussen 16 en 27 jaar voor een periode van minimaal drie maanden.SV Geinoord geeft de con-tacten, na toestemming van de benaderde bedrijven, door aan Sportnetwerkt en deze zal de bedrijven bena-deren om via een inventari-satie gesprek te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een stage of werkervarings-plaats. Mocht dit leiden tot een plaatsing dan krijgt Geinoord een bemidde-lingsbonus van 500 euro per werkgever.

ContactLeden die werkgever zijn of leden die bij een bedrijf wer-ken die voor dit initiatief open staan, worden door sv Geinoord opgeroepen om te reageren. Ook werkgevers die geen lid van Geinoord zijn kunnen meedoen aan dit initiatief.Belangstellenden kunnen Wim Schupp en/of Hans van der Meijden benaderen, zij zullen er dan voor zorgen dat bedrijven in contact ko-men met Sportnetwerkt.

www.svgeinoord.nl

Page 16: De Molenkruier week40

NL DESIGN-MEUBEL UITVERKOOP

Normale openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 - zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Woonplaza IJsselsteinEinsteinweg 2 IJsselstein (industrieterrein De Corridor)

Tel: 030-688 91 09(direct onder Arie Molenaar motors - dus u parkeert gratis op het terrein van Arie Molenaar Motors)

In opdracht van DIVERSE ZEER GERENOMMEERDE NEDERLANDSEMEUBELFABRIKANTEN in het MIDDEN en HOGERE SEGMENT wordt bij WOONPLAZAIJSSELSTEIN een grote MAGAZIJN LEEGVERKOOP gehouden. Het gaat hier voornamelijkom zitmeubelen welke afkomstig zijn uit diverse meubelbeurzen zoals Parijs, Brussel,Keulen en uiteraard het HTC uit Nieuwegein. En ook gloednieuw zitmeubilair welke doorslechte economische omstandigheden (faillissementen) van winkeliers geen afname heeftplaats kunnen vinden, div. overtollige MAGAZIJNVOORRADEN, OVERPRODUCTIE etc. etc.

DIT IS DUS VOOR U EEN UNIEKE KANS OM KWALITEITSMEUBELEN AAN TE SCHAFFEN VOOR EEN FRACTIE VAN DE WERKELIJKE WAARDE.

DONDERDAG

1oktober

10.00 - 17.30

VRIJDAG

2oktober

10.00 - 17.30

ZATERDAG

3oktober

10.00 - 17.00

ZONDAG

4oktober

11.00 - 16.00

Alles kan per direct opgehaald, door ons geleverdof opgeslagen worden voor latere levering.

De verkoop bestaat uit: een enorme hoeveelheid zeer exclusieve relax-fauteuils en luxesta-op stoelen (small, medium en large) in diverse kleuren leder en stof, diverse (grote)losse banken in stof en leder, losse bijzetfauteuils in actuele kleuren stof en leder, moderneeetkamerstoelen, leder/rvs/wielen, etc. etc.

a.s. ZONDAG OPEN

DO

o10.

Einsteinw

A

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 16

Goede leefstijl

Veel vragen, op de foto en een handtekening krijgen en natuurlijk een potje voetbal. Dinsdag kwamen vier voetbaltalenten van FC Utrecht op bezoek bij de Koningin Julianaschool.

NIEUWEGEIN - Niet alleen voor een potje voetbal. FC Utrecht vindt het belangrijk om een goede leefstijl bij kinderen onder de aandacht te brengen. En daarom gaan de talenten op ‘tour’. Karim Loukili, Sten Vree-kamp, Menno Heus en

Hamza Boukhari, vier spe-lers van Jong Utrecht, spra-ken met de leerlingen van groep 5 en 6 over gezond-heid, goede voeding en veel bewegen. De kinderen keken al lang uit naar het bezoek. Ze hadden veel vragen en de spelers namen de tijd om deze serieus te beantwoor-den. Hoe blijf je fit, wat eet je voor een wedstrijd, waarom is roken en alcohol voor een voetballer niet verstandig, wat is een warming up en waarom doen jullie dat, wat eet je voor een wedstrijd, hoe voorkom je blessures ….. alles kwam aan bod.Maar het allermooiste voor

iedereen was toch het partij-tje voetballen op het school-plein. “Het leukste moment van de dag,” volgens Joost en Laolu. Tessa en Jovi vonden het tof dat je met de spelers op de foto mocht en dat je een handtekening kreeg. “En Menno Heus, de keeper, was wel heel erg leuk!”Ook de spelers van FC Utrecht keken terug op een hele geslaagde middag. Ze complimenteerden de leer-krachten met de goede or-ganisatie en hadden veel waardering voor de hoge betrokkenheid van de kin-deren.

Natuurlijk was er tijdens het bezoek van FC Utrecht tijd voor handtekeningen. Foto: Koningin Julianaschool

Doe mee met de Antonius gedichtenwedstrijd(Ingezonden)NIEUWEGEIN - “Zorg raakt je! Angst, boosheid, blijdschap, dankbaarheid, liefde. Je kan het allemaal voelen als je met zorg in aanraking komt. Dat euforische gevoel als je kindje geboren wordt. Dat onzekere en bezorgde gevoel als een van je familieleden plotseling moet worden op-genomen in het ziekenhuis. Of dat angstige gevoel als je zelf voor een operatie staat. En niet alleen als patiënt kan zorg je raken, maar ook als je in de zorg werkzaam bent. Dat moeilijke gesprek, dat aangrijpende verhaal, die uitingen van dankbaar-heid van een patiënt en zijn familie voor wat je voor hen betekend hebt. Het zijn si-tuaties die wat met je doen, je kunnen ontroeren, je ver-drietig maken of juist heel blij. Wanneer raakte zorg jou? Deel het en doe mee

met de gedichtenwedstrijd. Laat je inspireren door het thema en laat taal voor je werken om je gevoelens te uiten.” “Stuur je gedicht in vóór 15 oktober naar Nienke Over-vliet (Geestelijk Verzorger en initiatiefneemster): [email protected]. De jury beoordeelt alle ingezonden gedichten ano-niem en misschien wordt jouw gedicht wel beloond met de ‘St. Antonius Zorg raakt je Trofee’. De mooiste gedichten wor-den op 29 oktober op ver-schillende plekken in het ziekenhuis in Utrecht voor-gedragen, onder begeleiding van professioneel zang-kwartet ‘Puur Zang’ en pi-anist Marcel Bruins.” Meer informatie op

www.antoniusziekenhuis.nl

Pak pen en papier en uit je gevoelens in een gedicht dat mee dingt naar de ‘St. Antonius Zorg raakt je Trofee’.

Jon Karelse wintNIEUWEGEIN - Kapsalon Jon Karelse Intercoiffure is vo-rige week eerste geworden van de provincie Utrecht tijdens de feestelijke uitrei-king van de Kapsalon van het jaar verkiezing.

Nadat zij eerder dit jaar al eerste in Nieuwegein wer-den, was deze prijs weder-om een verrassing. Om eerste te worden in de provincie en om de ver-kiezing in Nederland te winnen, werden zowel het aantal stemmen als de ge-middelde score per salon meegenomen. Paul van Tol, eigenaar van Jon Karelse Intercoiffure, vindt dat zijn team een schitterende prestatie heeft geleverd: “Ons team is op deze wijze echt in het zon-netje gezet. Wij bedanken iedereen hartelijk voor het uitbrengen van hun stem en zijn trots dat we eerste zijn geworden in de provincie en landelijk ook nog eens in de top 20. Er is massaal ge-stemd op onze kapsalon via sms, e-mail en Facebook. Wij vinden het geweldig dat zoveel mensen hebben laten weten dat zij ons de leukste kapsalon van Nieuwegein vinden.” Ook dit jaar was Stichting Haarwensen als goed doel aan de verkiezing verbon-den. Elke stem op een kap-salon leverde geld op. Mede door de vele stemmen die er zijn uitgebracht, kon er aan Stichting Haarwen-sen een bedrag van 1000 euro worden overhandigd.

Page 17: De Molenkruier week40

ADVERTORIAL

NIEUWEGEIN – Veel mensen kampen met terugkerende klachten aan nek of rug, wat hen belememert in het dage-lijks leven of tijdens het werk. Met behulp van chiropractie-kunnen veel klachten worden voorkomen.

Bijna de helft van de wer-kende Nederlanders heeft tijdens of na het werk last van rug of nek, zo blijkt uit onderzoek. Langdurig zitten, een verkeerde werk-houding of stress zijn maar een paar van de oorzaken. Terugkerende klachten kunnen op termijn leiden tot grotere problemen. Ver-velend voor de patiënten zelf, maar ook voor de naas-te omgeving, of voor de werkgever die het ziekte-

verzuim ziet toenemen. Verkeerde belastingEen verkeerde belasting van de wervelkolom is vaak de oorzaak. Een onjuiste houding, overbelasting of verkeerd tillen kunnen alle-maal leiden tot blokkades. Maar ook geestelijke oor-zaken, zoals spanning en angst hebben negatieve in-vloed op stand van de wer-velkolom. Wat de oorzaak ook is, een minimale afwij-king van één van de wervels kan er al voor zorgen dat een zenuw geïrriteerd raakt en klachten veroorzaakt aan rug en nek, of leidt tot vervelende hoofdpijnen. Ook andere klachten zoals migraine, darmklachten en maagklachten vinden hun

oorsprong vaak in een ver-schoven rugwervel. Blokkades opheffenChiropractie kan hier wat aan doen. Een chiropractor onderzoekt de wervelko-lom en oefent met de hand specifieke gedoseerde druk uit op blokkades. Daarmee herstelt hij de stand van de wervelkolom, waardoor de druk op de zenuw vermin-dert en de zenuwfunctie zich weer kan herstellen. Zijn er risico’s?Nee, chiropractie is geheel niet schadelijk voor het li-chaam. Het wordt wel eens oneerbiedig ‘bottenkraken’ genoemd, maar de chiro-practie is een moderne ge-neeswijze, afkomstig uit Amerika. Chiropractoren hebben een zesjarige uni-versitaire opleiding achter de rug, vergelijkbaar met de opleiding tot huisarts. Daar-na zijn ze onder meer gespe-cialiseerd in het behande-len van gewrichtsklachten. Grootschalig onderzoek in Canada heeft aangetoond dat chiropractische zorg be-ter werkt voor mensen met nek- en rugklachten dan traditionele zorg.De behan-deling is niet leeftijdgebon-den, jong en oud kunnen gebruik maken van deze

vorm van geneeswijze. Midland chiropractieBij Midland Chiropractie komen veel patiënten die soms al jarenlang rondlo-pen met rugklachten en hoofdpijn. Sommige van hen zijn door het chro-nische karakter van hun klachten in de Ziektewet beland. Volgens Natan T. Gamber D.C. (Doctor of Chiropractie) hebben veel van die patiënten na een aantal consulten al zichbaar vooruitgang geboekt en kunnen ze het werk weer hertvatten.In de praktijk wordt er bij het eerste consult stan-daard een myovision scan gemaakt. Met de scan krijgt u een visueel beeld van de spierspanning in uw rug. Een te hoge spierspanning is vaak het resultaat van de verkeerde stand van een of meerdere wervels. De scan laat daardoor heel duidelijk zien waar wervelblokkades aanwezig zijn. VergoedingDe zorgverzekeraars ver-goeden de behandeling van chiropractoren, mits u aanvullend verzekerd bent. Verwijzing van huisarts is in de meeste gevallen niet nodig.

Chiropractie helpt bij het voorkomen van nek – en rugklachten Blijf gezond aan het werk door klachten voor te zijn

Behandeling voor:Nek &/ Schouderklachten, Migraine, Hoofdpijn, Duizeligheid, Onderrug- klachten, Spit, Ischias, Hernia, Tennis &/ Golfers elleboog, Knie&/ Enkel- klachten en Preventieve Rugzorg.

Midland Chiropractie Appelvink 1, Nieuwegein.Tel. 030 – 6308747www.midlandchiropractie.nl

Wegens enorm succes GRATIS Myovisionscan bij een eerste

behandeling

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 17

Nieuwe 55+ activiteiten

GALECOP - Vanaf dinsdag 6 oktober start in samenwer-king met Handbal Veren-ging Nieuwegein (HVN) en fysiotherapeut Ron van Leeuwen ‘Bewegen met bal’ en ‘Fitnezz4all’. Dit laag-drempelige sportaanbod is in Galecop en is speciaal gericht op 55-plussers. Bij Bewegen met bal wordt ge-dribbeld, overgegooid en worden andere oefeningen uitgevoerd op een rustig tempo. Deze activiteit is daardoor geschikt voor 55-plussers en/of mensen die lastig bewegen. Elke dins-dag van 15.00 tot 16.00 uur is deze activiteit in Sporthal Galecop onder begeleiding

van een trainer van Hand-bal Vereniging Nieuwegein. Achteraf is genoeg tijd voor een lekkere kop koffie/thee. In het fitnessstraatje tegen-over winkelcentrum Ga-lecop wordt voor ouderen elke week Fitnezz4all ge-houden. Deze activiteit voor ouderen is op dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur. Onder begeleiding van fysiothera-peut Ron van Leeuwen ligt tijdens deze activiteit de na-druk niet zozeer op kracht, maar op bewegingsoefenin-gen. Een gesprek voeren en bewegen gaat hier perfect samen waardoor het zowel goed is voor de gezondheid, als de sociale contacten.

De lichamelijke beweging en gezondere leefstijl leidt tot een betere gezondheid en een grotere fitheid. Balans, mobiliteit en coördinatie blijven op peil waardoor valongelukken voorkomen kunnen worden en men langer zelfstandig kan zijn. Daarnaast is sporten voor ouderen van grote soci-ale waarde in het kader van eenzaamheid. Kijk voor meer informatie op www.sportidnieuwegein.nl of neem contact op met [email protected] of Geoffrey van der Boom via: [email protected]. Ook telefonisch via (030) 600 4261.

HVN en Ron van Leeuwen gaan samenwerken om het laagdrempelige sportaanbod in Nieuwegein te verhogen.

WilgenbosGALECOP - De Galecopper-zoom ligt aan de noordrand van de stad in Galecop. In het oostelijk deel be-vinden zich de terreinen van een aantal sportver-enigingen. Het westelijk deel heeft, op de aanwezig-heid van een school en het pétanquecentrum, lange tijd braakgelegen. In dit gedeelte is inmiddels een aantal tijdelijke ontwikke-lingen gerealiseerd. Vlak-bij het pétanquecentrum is een horecagelegenheid gevestigd. In mei zijn er een aantal moestuinen ge-opend. De initiatiefnemer is inmiddels verhuisd. De gemeente probeert nu met behulp van de eigenaar van Galecopperpark Sublime contact op te nemen met de eigenaar om meer dui-delijkheid te krijgen over de toekomst. Na een tegen-slag, door een brand die het clubhuis verwoestte, is de eigenaar van de golfbaan aan de slag gegaan. In au-gustus zijn de eerste negen holes geopend. In oktober volgen de andere negen holes. Galecopperpark Su-blime draait inmiddels een jaar. Er wordt steeds meer opgebouwd en is steeds vaker open voor publiek. Inmiddels is de twee ronde voor de invulling van het gebied van start gegaan. Op dit moment voert de gemeente gesprekken met een drietal partijen. Een van die initiatieven is de

aanleg van een wilgenbos. Met het snoeiafval wil de eigenaar biomassa gaan produceren. Ook is er een aanvraag binnengekomen voor een locatie waar men kan lasergamen en deelne-men aan outdoor activitei-ten. Tot slot is er een voorstel voor het realiseren van een aantal camperplaatsen. Tot op heden is er sprake van een gat in de begroting dat de gemeente niet wil opvullen. Reden voor de gemeente om dit initiatief van de ‘lijst’ te halen.

DementieNIEUWEGEIN - Het Wijkont-moetingscentrum Nieuwe-gein van Vitras, Nedereind-seweg 1-3, houdt vrijdag 9 oktober van 14.00 tot 16.00 uur een lezing met als on-derwerp: Meer weten over dementie? Oorzaak, ken-merken en behandeling. Spreker is Dr. H.L. Koek , Klinisch geriater, UMC. De bijeenkomst is gratis en aanmelding is niet nodig. Heeft men in zijn omge-ving te maken met vergeet-achtigheid of dementie? Of wil men gewoon eens we-ten wat dementie precies is, wat de oorzaken en ken-merken zijn? Vanuit haar eigen praktijk legt dr. Koek uit wat er in de hersenen gebeurt, hoe het verloop is, waarom een diagnose belangrijk is en of je de-mentie kunt behandelen of voorkomen.

KORT NIEUWSAfzwemmenMERWESTEIN - In Merwestein is 23 september afgezwom-men voor het A-diploma. De kinderen die zijn geslaagd zijn: Fien de Jong, Ibrahim Aksu, Finn Groenestein, Chelsea Vink, Rosanne Al-blas, Dylon Renfurm, Rosa-linde Visch, Nora Dardouri, Elisabeth de Wit, Sarah van der Wijk, Tygo Klok, Do Chi, Fiene de Lange, Jas-mijn Akkermans, Tasnim el Azzouzi, Symen Shamon, Veerle Boon, Fedde Velders, Joppe Ros, Thijs van Soest, Terry van Felius, Luna van Buuren, Lieke Dik, Thom van Doorn, Isai Bastiaan Smaling, Micha Abraham Smaling, Tim Disberg, Guus Breur, Fenne Bremmer, Isa-bel Goeree, Max Bosman, Kyano Goeth, Ryan Dielen en Anouk de Jong. Voor meer informatie over zwemlessen en/of andere activiteiten kijk op www.merwestein.nl of bel 030-6004260.

www.merwestein.nl

KledingbeursZUILENSTEIN - Bij de Konin-gin Beatrixschool, locatie Zuilenstein, aan de Loheng-rinhof wordt zaterdag 3 ok-tober van 10.00 tot 14.00 uur een kledingbeurs gehouden. Op de beurs wordt kinder-kleding voor de herfst en de winter, babyspullen, speelgoed, kinderboeken en schoenen verkocht. Kopers kunnen alleen contant be-talen. Van de opbrengst gaat 15 procent naar de school.

Page 18: De Molenkruier week40

Buurtsportcoach Stadscentrum/Merwestein/Doorslag en Jutphaas/Wijkersloot/Zuilenstein

Jolanda ter Haar wil zoveel mogelijkmensen in beweging krijgen

Sinds kort zijn er in Nieuwegein, ver-deeld over de verschillende wijken,zeven buurtsportcoaches actief. Eenbuurtsportcoach is iemand die, vanuithet overkoepelende SportIDNieuwe-gein, sport- en beweegactiviteiten in debuurt organiseert en daar ook andereorganisaties als scholen, sportvereni-gingen, zorg- en welzijnsinstellingen bijbetrekt. Zo laat hij inwoners op eenlaagdrempelige manier kennis makenmet sport en bewegen.

Bewegen is voor alle leeftijden‘Ik wil graag zoveel mogelijk mensen inbeweging krijgen, van elke leeftijd envan elk niveau want bewegen is goedvoor iedereen’, zegt Jolanda ter Haar.‘Mensen die in beweging zijn, voelenzich vaker beter, zijn vaak gezonder enkrijgen door sporten vaak meer socialecontacten in hun leefomgeving. Ik zetme daar dan ook graag voor in.’ Jolan-da is samen met Christian van der

Lingen buurtsportcoach van Stadscen-trum / Merwestein / Doorslag en samenmet Dennis Boele ook van Jutphaas /Wijkersloot / Zuilenstein.

HerkenbaarheidDe gemeente Nieuwegein investeert aljaren in goede sport- en beweegmoge-lijkheden en hoopt dat met de aanstel-ling van buurtsportcoaches verder teontwikkelen. Jolanda: ‘Als buurtsport-coach zijn we aanspreekpunt vooriedereen in de wijk die iets met sporten bewegen wil. We dragen allemaaldezelfde nieuwe (oranje) kleding enhopen zo herkenbaar te zijn voor ieder-een in de wijk. Wie een goed idee heeftop dit gebied, kan altijd bij ons terecht.Dan bekijken we samen of en zo ja hoehet idee te realiseren is en ondersteu-nen we de uitvoering ervan. Als hetnodig is, breng ik ze in contact met eensportclub, een school of een welzijnsin-

stelling. Want dat is onze rol. We zijntussenpersoon en brengen mensen enorganisaties met elkaar in contact. Metalle betrokkenen kijken we ook voort-durend welke activiteiten er nodig zijnen hoe we die met z’n allen kunnenuitvoeren.’

Bewegen is goed voor iedereenHet is overigens niet de bedoeling datde buurtsportcoach alle activiteiten zelfuitvoert. Jolanda: ‘In het begin zal ik bijsommige activiteiten er nog wel bij zijnmaar we streven ernaar dat het zo snel

mogelijk wordt overgenomen doorbijvoorbeeld een vrijwilliger, verenigingof buurtbewoners die bij de activiteitbetrokken is. Wel kijken we dan (nogenige tijd) vanaf de zijlijn toe of men-sen nog hulp nodig hebben. Maaruiteindelijk moet men het zelf doen. Enzo hopen we zoveel mogelijk mensente laten bewegen. Want bewegen isgoed voor iedereen. En het is nog ge-zellig ook. Het levert vaak nieuwesociale contacten op.’

De gemeente feliciteert…..

…Mevrouw Roodnat-van Gelderen die de repectabele leeftijd bereikte van 100jaar! Burgemeester Frans Backhuijs kwam op verjaardagsvisite en verraste de jari-ge met een mooie bos bloemen! Foto: Fototeam KenM.

...KWR Watercycle Research Institute met het openen van hun nieuwe bedrijfsge-bouw. Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu verrichte afgelopenvrijdag de openingshandeling. Zij werd daarbij vergezeld door KWR directeur Wimvan Vierssen en architect Jan Pesman. KWR creëert kennis die nodig is om te voor-zien in twee belangrijke behoeftes: gezond, veilig drinkwater en een schoon milieu.De gemeente is er trots op zo’n innovatief en internationaal bedrijf op Nieuwegeinsgrondgebied te hebben.

Aanvraag reisdocument niet mogelijkop maandag 5 oktoberSpoedaanvraag kan niet op vrijdag 2 en op maandag 5 oktober

Wegens technisch onderhoud is hetniet mogelijk om op vrijdag 2 oktobereen spoedaanvraag te doen voor eenreisdocument. Gewone aanvragenkunnen dan wel. Op maandag 5 okto-ber kunnen er echter ook geen gewo-ne reisdocumenten aangevraagd enafgehaald worden.

Heeft u vragen over andere producten? Dan staan wij u graag te woord tijdensonze openingstijden ma t/m vrijdag vanaf 8.30 tot 13.00 en op woensdag vanaf8.30 tot 20.00.

Online afspraak maken? www.nieuwegein.nl/afspraakmaken of telefonisch via14030.

Waar en hoe te bereiken?Jolanda is te bereiken via 030-6004267 of mail: [email protected]. En kijkanders voor meer informatie ook op www.sportID.nl.

SportID Nieuwegein ontwikkelt sport– en beweegactiviteiten en voert die uit samen met verschillende organisaties in Nieuwe-gein. Zo laat zij inwoners op een laagdrempelige manier kennis maken met sport en bewegen. Want als je gerege;d sport enbeweegt zit je vaak lekkerder in je wel. Je hebt minder vaak ondersteuning nodig en bent meer betrokken bij je buurt. Dat isfijn, niet alleen voor jezelf maar ook voor de mensen in jouw omgeving. En dit draagt uiteindelijk bij aan een veerkrachtigesamenleving, die een stootje kan hebben als het even niet meezit. De gemeente Nieuwegein investeert daarom al jaren ingoede sport– en beweegmogelijkheden, waaronder dit initiatief van NV Sportinrichtingen Nieuwegein. Kijk voor meer informa-tie over Sport ID Nieuwegein en het volledige aanbod op www.sportidnieuwegein.nl. Contact opnemen kan via [email protected] of via tel: 030) 600 42 60.

Foto: Johan Nebbeling

Licht op Noorderveld op 13 november

Samen overleden dierbare(n) gedenkenOmdat het aan het einde van het jaarvroeg donker is, is er minder gelegen-heid om de begraafplaats te bezoeken.Tegelijk zijn najaar en winter de perio-de waarin we vaak denken aan deoverleden dierbare.

WensDe gemeente heeft de wens opgepaktvan een aantal bezoekers van begraaf-p l a a t s N o o r d e r v e l d o m e e n‘lichtjesavond’ te organiseren. Op vrij-dag 13 november van 19.00 tot 20.30uur wordt dan ook de eerste editie van

Licht op Noorderveld gehouden. Dezeavond is bedoeld voor iedereen, jongen oud en ongeacht geloof of levensbe-schouwing. Dus ook voor nabestaan-den wiens dierbaren elders gecremeerdof begraven zijn.

SamenkomenTijdens Licht op Noorderveld komenmensen samen om hun overleden dier-bare(n) met elkaar te gedenken. Debegraafplaats wordt op deze avondmet fakkels en vuurschalen verlicht,bezoekers kunnen er rondlopen, stil

zijn, tot bezinning komen en luisterennaar prachtige verhalen. Door de invul-ling van het programma wordt Licht opNoorderveld een bijeenkomst om voor-al samen te beleven.

SamenwerkingDeze avond wordt in samenwerkingmet crematorium Monuta en uitvaart-verzorgers Erik Rappel en Bas Poelstraop begraafplaats Noorderveld georga-niseerd. Meer informatie over het pro-gramma verschijnt binnenkort opwww.nieuwegein.nl/lichtopnoorderveld

Minister Schultz (links) krijgt een rondleiding door het nieuwe KWR-gebouw doorarchitect Jan Pesman (rechts) en KWR-directeur Wim van Vierssen (tweede vanrechts). Fotograaf: Ivar Pel

WijknetwerkvergaderingenCentrum/Merwestein, Stadshuis, Stadshuisplein 1, woensdag 30 september19.30 uur.Jutphaas-Wijkersloot, Buurthuis Kerkveld, Kerkveld 63a, donderdag 1 okto-ber19.30 uur.Galecop, De Boog, Thorbeckepark 183, donderdag 1 oktober 20.00 uur.

Page 19: De Molenkruier week40

Nieuw werkboek ’De Ideale Uitkomst’ hulpmiddel voor duurzaam Nieuwegein Het eerste exemplaar van het werkboek ‘De Ideale Uitkomst’ is afgelopen vrij-dag door de auteurs, Marieke Kleinloog en Derk Spronk, overhandigd aan wet-houder Peter Snoeren. Het werkboek is ontwikkeld om organisaties te onder-steunen bij het organiseren van activi-teiten gericht op een duurzame samen-leving. Het werkboek gaat specifiek in op het veranderen van gedrag.

Duurzaam Nieuwegein In Nieuwegein zetten veel mensen zich in om onze stad duurzamer te maken. Door middel van verschillende activitei-ten stimuleren zij anderen om ook duurzamere keuzes te maken. Het werkboek ‘De Ideale Uitkomst’ is eenhandig hulpmiddel bij het organiseren van dit soort activiteiten. Het leidt je door de verschillende stappen heen om tot een goed plan te komen.

Europees project Dit werkboek is oorspronkelijk ontwor-

pen voor Nieuwegein binnen het Global Awareness In Action (GAIA) project. Dit internationale project is gericht op het stimuleren van lokale duurzaamheid. Nieuwegein werkt hierbij samen met nog drie andere Europese steden name-lijk Utrecht, Newcastle en Malmö.

Over de auteurs Stagiaires Marieke Kleinloog en Derk Spronk zijn op het moment van het vervaardigen van het werkboek, master studenten aan de Universiteit Utrecht. Zij studeren Sociale Psychologie en zijn gedragsdeskundigen. Dit werkboek is geen wetenschappelijk document, maar er is wel vanuit een wetenschappelijk perspectief gekeken naar gedrag en gedragsverandering.

Samenwerken Aan het werkboek is door vele mensen gewerkt en dit project was niet moge-lijk geweest zonder Global Awareness In Action (GAIA), de Gemeente Nieuwe-

gein en de Europese Unie. Met speciale dank aan de Nieuwegeinse initiatieven die mee hebben gedacht over de invul-ling van het werkboek: Stichting Fair-trade Nieuwegein, Werkgroep Rundu, Samen Duurzaam Nieuwegein, Cirkeltje Rond, Kledingbank Nieuwegein en Instituut voor Natuureducatie en duur-zaamheid (IVN) Nieuwegein - IJsselstein e.o. De digitale versie van het werkboek ‘DeIdeale Uitkomst’ is te vinden opwww.nieuwegein.nl/gaia.

Dierendag 4 oktober Iedereen is zondag 4 oktober tussen 11.00 en 16.30 uur welkom op de viering van Dierendag in het Natuurkwartier. Met de DierenDagDoekaart doe je diverse leuke en leerzame activiteiten. Zo is er onder andere een kruiwagenrace, een fotopuzzeltochtje, het maken van een kaarsje van bijenwas, konijnen aaien, een poepquiz, een stoepkrijtwedstrijd, een springkussen of laat je schminken in je favoriete dier. Je kunt ook een kijkje nemen in de Dierenambulance. De dierenkeuring van je konijnen, cavia’s, hamsters, ratten en/of muizen is dezekeer van 14.00–16.00 uur. Groentetaarten maken we om 15.00 uur waarna de dieren ervan mogen smullen. We sluiten af om 16.15 uur met de prijsuitreiking van de dierenkeuring en de koeien beslissen wie de mooiste stoepkrijttekening heeft gemaakt. De viering van Dierendag is gratis toegankelijk en wordt gehouden van 11.00 tot 16.30 uur in het Natuurkwartier, Geinoord 9-12 in Nieuwegein. In verband met de verwachte drukte vragen we iedereen om met de fiets of te voet te komen.

Winnaars jongerenlintje krijgen tegel op Walk of Fame Op vrijdag 2 oktober om 16.00 uur onthult burgemeester Frans Backhuijs, zoals ieder jaar, een aantal stenen met daarop de namen van de winnaars van een jongerenlintje. Dat gebeurt aan de Doorslag (het water) bij de trap ter hoogte van theater De Kom. Het gaat om Esmeralda Plantinga, Renate Bos-man, Machiel Verbeek en Nicole Post. Zij ontvingen begin dit jaar een jonge-renlintje en krijgen nu ook een tegel met hun naam er op aan de Doorslag. Samen met eerder onthulde stenen ontstaat hier zo langzamerhand een heuse Walk Of Fame, die zich de ko-mende jaren nog verder uit zal breiden.

Jaarlijks De gemeente Nieuwegein geeft jaar-lijks een onderscheiding aan jongeren die iets bijzonders hebben gedaan voor de stad. Het gaat om jongeren die zich vrijwillig en op een bijzondere manier inzetten voor Nieuwegein. Denk aan een jongere die een sponsorloop heeft georganiseerd voor een goed doel, of die altijd mee helpt bij het verzorgen van de dieren op de kinderboerderij of

die een dansgroep heeft opgericht voor andere kinderen.

Jongerenlintje De Doorslag Ook dit jaar kunnen jongeren worden voorgedragen voor een jongerenlintje. Kent u een jongere die zich op bijzon-dere wijze heeft ingespannen voor Nieuwegein? Meld hem of haar dan nu aan. Hieronder leest u hoe u dat kunt doen.

Aanmelden Alle Nieuwegeinse jongeren tot en met 21 jaar kunnen worden voorgedragen. Hij of zij hoeft niet in Nieuwegein te wonen, als de activiteit of de bijzonde-re gebeurtenis maar wel met Nieuwe-gein te maken heeft. Inzenden kan tot en met 29 november 2015 bij Elsje Leurs van de gemeente Nieuwegein, via [email protected]. De commis-sie, onder leiding van de burgemeester, buigt zich over de voordrachten. Op 6 januari, tijdens de jaarlijkse nieuw-jaarsreceptie van de gemeente Nieuwe-gein, worden de jongerenlintjes uitge-reikt.

Doorslag Het jongerenlintje heet De Doorslag. Voor deze naam is gekozen omdat de jongeren die het lintje krijgen van door-slaggevende betekenis zijn voor de Nieuwegeinse gemeenschap. Daar-naast is De Doorslag het water dat Nieuwegein als stad verbindt.

Conferentie Vrijwillige inzet: een waardevolle ontmoeting! De werkgroep ‘ Vrijwillige inzet met Toekomst’ presenteerde op woensdag 16september in Fort Vreeswijk haar notitie over de versterking van vrijwillige inzet. Vele initiatiefnemers, coördinatoren, bestuurders van vrijwilligersorganisatieswaren aanwezig, evenals de wethouders Hans Adriani en Martijn Stekelenburg. Eerst zijn de uitkomsten uit het behoef-te-onderzoek toegelicht, dat onder vrijwilligers (organisaties) is uitgevoerd. Vervolgens gingen deelnemers in sub-groepen met elkaar in gesprek over de thema’s uit de notitie zoals ruimtegeven aan inwonersinitiatieven, werven van vrijwilligers, belemmerende regels, samenwerken en de ondersteuning van vrijwillige inzet. Talrijke tips, knelpun-ten en aanbevelingen zijn met elkaar gedeeld. Ook vonden de aanwezigen, actief op vele verschillende tereinen zoals sport, welzijn, cultuur, zorg en natuur, het waardevol om elkaar op deze wijze te ontmoeten. Dit vraagt om een vervolg! De werkgroep gaat dit doen. Na de pauze beelde het theatergezel-schap ‘Theater Boven Water’ persoonlijke verhalen van vrijwilligers uit de zaaluit: veel leren van je collega vrijwilliger, het hondje uitlaten van een zieke me-vrouw, troost bieden met poezie en nog veel meer. De wethouders Hans Adriani en Martijn Stekelenburg gaven aan erg blij te zijn met de notitie over vrijwillige inzet. Zij ondersteunen de ideeën en doen er allesaan om als gemeente een bijdrage te leveren aan de uitvoering ervan. Aan het eind van de avond sprak een overweldigende meerderheid van de aanwezigen zich voor de notitie van de werkgroep uit. De werkgroep ‘ Vrijwillige inzet metToekomst’ kreeg groen licht om verder te gaan met de uitwerking van de notitie! Wilt u de notitie lezen? Kijk dan op www.nieuwegein.nl/vrijwillige-inzet

Een paar uitkomsten uit het behoefte-onderzoek veel vrijwilligers voelen zich gewaardeerd initiatieven en organisaties willen kennis, kunde en ruimte met elkaar delen behoefte aan ondersteuning op het gebied van werven vrijwilligers, fondsen-

werving en communicatie en pr

Deze publicatie is tot stand gekomen met hulp van de Europese Unie. De inhoud deze publicatie is de verantwoor-delijkheid van de gemeente Nieuwegein en kan op geen enkele wijze worden gezien als een weerspiegeling van de standpunten van de Europese Unie.

Er zijn al vele initiatieven om met schone/duurzame energie aan de slag te gaan. Maar wat kun je zelf doen? Wat is een ‘verstandige’ investering? Wat haalt het meeste rendement? Waar zijn andere inwoners in Nieuwegein en de regio mee bezig?En wie kan je hierbij helpen? Deze en meer vragen komen dinsdag 6 oktober aan de orde in het jaarlijkse Duurzaamheidsge-sprek. De avond begint om 20u en wordt georganiseerd door Samen Duurzaam Nieuwegein met de Bibliotheek en de gemeente in aanloop naar de Dag van de Duurzaamheid op 9 oktober. Doel van dit gesprek is om gezamenlijk te kijken wat je als inwoner of organisatie kan doen om zelf met schone/duurzame energie aan de slag te gaan. Een panel van (ervarings)deskundigen deelt hun eigen ervaringen en die van anderen, geeft aan wat zij voor ons kunnen betekenen en beantwoordt vragen. Het panel be-staat uit online energieloket Bleeve (bleeve.nl) de Natuur en Milieu Federatie Utrecht (www.nmu.nl) en lokaal initiatief in Utrecht LomboXnet (www.lomboxnet.nl) die ook bezig is met initiatieven in Nieuwegein. Tom Verhoeve, inwoner van Nieuwe-gein vertelt over zijn ervaringen om zijn huis 0-op-de-meter te krijgen. Ook de gemeente maakt deel uit van het panel om te vertellen wat zij doen en op welke wijze zij initiatieven kunnen ondersteunen. Wanneer? dinsdag 6 okt, 20-22u (inloop vanaf 19.30) Waar? Bibliotheek De Tweede Verdieping, 2e etage Stadshuis Nieuwegein Aanmelden? Deelname is gratis. Aanmelden hoeft niet, maar stellen we wel op prijs: [email protected] ovv Duurzaamheidslezing Meer informatie? samenduurzaamnieuwegein.nl/duurzaamheidslezing Meer weten Alvast meer weten over wat u kunt doen? Lees op interner het dossier Duurzaamheid dat de bibliotheek samenstelde over lokale initiatieven en hoe u zelf mee kunt doen: detweedeverdieping.nu/dossiers/dossier-duurzaamheid/inleiding

Het duurzaamheidsgesprek wordt mede mogelijk gemaakt met hulp van de Europese Unie. De inhoud van het duurzaamheidsgesprek is de verantwoordelijkheid van het netwerk Samen Duurzaam Nieuwegein en kan op geen enkele wijze worden gezien als een weerspiegeling van de standpunten van de Europese Unie.

Duurzaamheidsgesprek over schone energie:

wat kan ik doen?

Evenementen september 2015 t/m Expositie "Anna van Rijn" 10 januari 2016 www.museumwarsenhoeck.nl Museum Warsenhoeck, Geinoord 11 september 2015 t/m Foto-expositie Fort Jutphaas en Kasteel Rijnhuizen 10 januari 2016 www.museumwarsenhoeck.nl Museum Warsenhoeck, Geinoord 11 3 oktober 08.00-10.00 uur Vogel- en natuurwandelingen in park Oudegein, Start parkeerplaats Jack's Grillhouse, Parkhout 2 3 oktober 14.00-17.00 uur Repair Café, Milieu Educatie Centrum, Geinoord 12 4 t/m 10 oktober Collecteweek Dierenbescherming 4 oktober 11.00-17.00 uur Kunstmarkt Nieuwegein, Herenstraat Jutphaas www.kunstmarktnieuwegein.nl

Page 20: De Molenkruier week40

Van de Raad Raadsbijeenkomsten oktober 2015 1 oktober Raadsinformatiebijeenkomst scenario’s Toekomstvisie Op donderdag 1 oktober 2015 vindt er een raadsinformatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze informatiebijeenkomst worden vier toekomstscenario’s gepresen-teerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het proces om te komen tot de toekomstvisie. Aanvang van deze bijeenkomst is 20.00 uur.

1 oktober Plenaire commissievergadering n.a.v. aanbevelingen rap-port Rekenkamercommissie over sturing en controle Samenwer-kingsverbanden Aansluitend aan de raadsinformatiebijenkomst vindt er een plenaire commissie-vergadering plaats waarin raads- en commissieleden een gezamenlijke vergade-ring van de raadscommissies ABZ, SAM en ROM met elkaar van gedachten wisse-len over de aanbevelingen in het rapport van de rekenkamer in relatie tot alle bestaande en mogelijk toekomstige samenwerkingsverbanden. Start van deze plenaire commissievergadering is 21.00 uur.

7 oktober Commissie Samenleving Woensdag 7 oktober, aanvang 20.00 uur, vergadert de commissie Samenleving. Op de voorlopige agenda voor deze vergadering de onderwerpen Onderhoud terreinen Volkstuinverenigingen en de Herziene begroting 2016 van Werk en Inkomen Lekstroom.

8 oktober Commissie ABZ Op donderdag 8 oktober vergadert de commissie ABZ. De vergadering begint om 20.00 uur en heeft op de voorlopige agenda het onderwerp Liquidatie Bestuur Regio Utrecht staan.

8 oktober Commissie ROM Ook op donderdag 8 oktober, aanvang 20.00 uur , vergadert de commissie ROM. Op de voorlopige agenda voor deze vergadering de onderwerpen Principebesluit 12 woningen Kerkveld 63-63a, de Startnotitie project betere buurten en de voort-gangsrapportage van de projecten Binnenstad, Blokhoeve, Het Klooster, Ga-lecopperzoom en Lekboulevard/Hoog-Zandveld.

9 oktober Commissie ROM Op vrijdag vergadert de Commissie ROM over het onderwerp Project Rijnhuizen/ Parkhout/ Zandveld/Helmkruid. Aanvang 20.00 uur.

Datum Overige bijeenkomsten Aanvang 15 oktober 2015 Plenaire commissievergadering over programmabegroting 2016 en Najaarsnota 2015 20.00 uur 22 oktober 2015 Raadsinformatiebijeenkomst over Informatievoorziening 20.00 uur 29 oktober 2015 Raadsvergadering

Verdere informatie U bent van harte welkom om de hierboven vermelde bijeenkomsten bij te wonen die gehouden worden in het Stadshuis, Stadsplein 2, Nieuwegein. De agenda’svoor de bijeenkomsten van 24 september en 1 oktober zijn te raadplegen op het raadsinformatiesysteem ris.nieuwegein.nl. Insprekers voor de commissievergade-ringen worden bij voorkeur verzocht zich aan te melden via het e-mail adres [email protected]. Aanmelden kan ook tot een half uur voor aanvang in de betreffende vergaderruimte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via het e-mailadres [email protected].

Colofon De gemeentepagina is een uitgave van de gemeente Nieuwegein, Team Communicatie. mail: [email protected] Bezoekadres: Stadsplein 1 Postadres: Postbus 1, 3430 AA Telefoon: 14 030 Fax: (030) 604 50 16

Openbare bekendmakingen www.nieuwegein.nl/gemeenteblad

E-mail: [email protected] Website: www.nieuwegein.nl Facebook: www.nieuwegein.nl/gemeente.nieuwegein Twitter: @Gem_Nieuwegein

Stadswinkel De Stadswinkel is geopend op: Maandag, dinsdag, donderdag en vrij dag van 8.30 tot 13.00 uur Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur

Servicelijn en afvalinzameling Vragen/klachten over uw woonomgeving? Bel de Servicelijn, tel. 14 030. Vragen over afval(inzameling)? Bel Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN), tel. 0900 - 6039 222 (lokaal tarief).

E-loket Melding openbare ruimte, een afspraak maken voor een paspoort, een vergun-

ning aanvragen. Dit en nog veel meer kunt u digitaal doen. Voor enkele producten heeft u een DigiD inlogcode nodig. Kijk op: www.nieuwegein.nl/e-loket

Klachten Niet tevreden over de behandeling door (een medewerker van) de gemeente? Dien een schriftelijke of mon-delinge klacht in bij de klachtencoördina-tor van de gemeente. Kijk op: www.nieuwegein.nl/klachten

Milieuklachten Voor milieuklachten veroorzaakt door bedrijven kunt u tijdens kantooruren de afdeling Handhaving bellen, tel. 14 030. Buiten kantooruren kunt u bellen naar tel. (030) 606 64 16.

Wijknetwerken Nieuwsgierig naar wat het wijknetwerk doet voor uw wijk? Kijk op: www.nieuwegeinsewijken.nl

Begroting 2016-2019

Nieuwegein financieel gezonde gemeente De toekomst vormen we samen. Dat is de rode draad in het realiseren van opgaven in de komende jaren voor Nieuwegein. De begroting 2016-2019 laat zien hoe de gemeente samen met de stad aan het werk wil en wat dat kost. 2016 is het jaar dat de Toekomst-visie Nieuwegein 2025 van en voor inwoners gereed is wat helpt om priori-teiten te stellen en toekomstige beleids-keuzes te maken. Door behoedzaam beleid van de afgelopen jaren blijft de begroting sluitend. Nieuwe bezuinigin-gen zijn voor 2016 niet nodig. Op 5 november vindt de raadsvergadering plaats waar de gemeenteraad de begro-ting 2016 vaststelt.

Veel voorzieningen, lage lasten ‘We hebben de afgelopen tijd alle zeilenbijgezet om een financieel gezonde gemeente te blijven. Van een omvang-rijk bezuinigingspakket is een fors deel gerealiseerd. Aan het andere deel wordt hard gewerkt. We hebben een sluitende meerjarenbegroting. Dat stemt positief. Voor onze inwoners blijft Nieuwegein een stad met veel voorzie-

ningen tegen lage lasten. We blijven alert en houden ook de komende jaren vinger aan de pols om ook onverwachte kosten op te kunnen vangen’, alduswethouder Johan Gadella van Financi-ën.

Speerpunten 2016 In de begroting heeft het college speer-punten voor 2016 benoemd. Het wordt een jaar waarin gewerkt wordt aan de realisatie van de koers die eerdere jaren is ingezet. Waar mogelijk stelt de ge-meente het beleid samen met de stad op. Steeds vaker neemt de gemeente deel aan netwerken en initiatieven van inwoners en ondernemers zelf. Opga-ven voor de komende tijd gaan over de totstandkoming van de Toekomstvisie Nieuwegein 2025, ontwikkeling van een economische visie, wijk(veiligheids)plannen, uitvoering van nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp, zorg en werk en het versterken van vrijwilligers-werk. Ook gaat de gemeente door met de succesvolle aanpak van omvorming van leegstaande kantoorpanden naar (zorg)woningen. Om flexibel aan te

kunnen sluiten bij de eisen van de ver-anderende samenleving werkt de ge-meente aan de verbetering van haar eigen dienstverlening. Verminderde regelgeving, digitalisering, meer flexibi-liteit en maatwerk zijn daarin sleutel-woorden.

Lage lokale lasten Wat zegt deze begroting over belasting-tarieven voor inwoners in 2016? Nieu-wegein houdt lage lokale lasten. Nieu-wegeinse inwoners betalen 18% lagere lokale belastingtarieven en heffingen dan het regionale en landelijke gemid-delde. In 2016 stijgt de onroerendzaak-belasting (OZB) slechts met het inflatie-percentage van gemiddeld 1,5%.

Proces tot vaststelling begroting Op 15 oktober is er een openbare com-missievergadering waar inwoners bij welkom zijn en mogelijkheid hebben om in te spreken. Op 5 november vindt de publieke raadsvergadering plaats waar de gemeenteraad de begroting 2016 vaststelt.

www.facebook.com/gemeente.nieuwegein

Inschrijven Beursvloer van start Samen voor Nieuwegein, het netwerk voor maatschappelijk betrokken organisa-ties, houdt op donderdag 19 november van 16.00 tot 18.00 uur de zesde editie van de Beursvloer in Nieuwegein. Dit jaar wordt de Beursvloer gehouden bij de Woon-industrie aan de Symfonielaan. Maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen vanaf nu inschrijven door het invullen van het digitale inschrijfformulier op de website www.samenvoornieuwegein.nl.

Over de Beursvloer Op de beursvloer handelen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid met gesloten beurs. De aanwezigen gaan met elkaar in gesprek over vraag en aanbod. Ze doen dit in verschillende hoeken met onder meer de thema’s kennis enkunde, middelen en materialen en helpende handen.

Informatie Voor informatie kunt u terecht op www.samenvoornieuwegein.nl of mailen naar [email protected].

Het verkeersaanbod in Nederland blijft groeien. Vaak staan er in deze regio files op de snelwegen en op de regiona-le wegen. Rijk, provincie en gemeente Utrecht hebben in december 2010 over-eenstemming bereikt over een voor-keursalternatief voor verbreding van de Ring Utrecht (A2/A27/A12 en N230). Het voorkeursalternatief voorziet onder andere in een verbreding van de A27 tussen knooppunten Utrecht-Noord en Lunetten en een verbreding van paral-lelwegen van de A12 tussen de knoop-punten Lunetten en Oudenrijn. Rijkswa-terstaat voert dit deel van de planstudie uit.

Er wordt toegewerkt naar de vaststel-ling van het Milieueffectrapport (MER) en het Ontwerp Tracébesluit (OTB)medio 2016. Graag willen we u meene-men in de plannen voor inpassing van de weg in de omgeving.

Datum en locatie:

Dinsdag 13 oktober 19:00u tot 21:00u ’t Oude Tolhuys, Weg naarRhijnauwen 13-15, Utrecht

Donderdag 15 oktober 19:00u tot 21:00u Musketon, Hondsrug 19, Utrecht

Inhoud van de avonden Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

het concept-maatregelpakket voor geluidreductie

denkrichtingen bij de vormgeving van geluidschermen

het landschapsplan over de inpassing van de weg

de vormgeving van een aantal onder-doorgangen: Kromme Rijn, Weg tot de Wetenschap en Archimedeslaan

Bij beide bijeenkomsten worden dezelf-de onderwerpen gepresenteerd. De

bijeenkomsten worden ingericht door middel van een informatiemarkt waar-bij u kennis kunt nemen van de ver-schillende onderwerpen. Daarnaast zijn diverse collega’s van Rijkswaterstaataanwezig waarbij u terecht kunt voor uw vragen of voor een nadere toelich-ting. Er is geen plenaire opening of afsluiting. U kunt binnenkomen en weggaan op het moment dat het u uitkomt.

Meer informatie en aanmelden Meer informatie kunt u vinden op www.ikgaverder.nl Indien u aanwezig wilt zijn bij een van deze avonden, ontvangen wij graag uw aanmelding via [email protected]

Informatiebijeenkomsten Ring Utrecht-Verbreding A12/A27

Rijkswaterstaat nodigt u uit voor een van de informatie-avonden over de planstudie Ring Utrecht.

Foto: Marco Spelten

Page 21: De Molenkruier week40

Jumbo, Nieuwegein, Makadocenter 2, Jumbo, Nieuwegein, Laag Raadstede 1

Jumbo, Nieuwegein, Walnootgaarde 4a

Hallozondagstraktatie!

Gratis appeltaart* bij besteding vanaf €15

Nu elkezondag open van 12.00 tot 19.00 uur

*Bij elke besteding vanaf €15,- aan boodschappen ontvangt u op zondag 4, 11, 18 en 25 oktober een gratis appeltaart.

Page 22: De Molenkruier week40

GRATISHYBRIDEFIETS

dames/heren

bij aankoop van elk bankstel, hoekbank of compleet interieur

HUISCOLLECTIE

2015 TRENDSUITSLUITENDGELDIG

OP:LET OP! Extra ingelaste koopavonden tot 21.00 uur!

Woensdag

30SEPTEMBERKOOPAVOND9.30-21.00 UUR

Donderdag

1OKTOBER

KOOPAVOND9.30-21.00 UUR

Vrijdag

2OKTOBER

KOOPAVOND9.30-21.00 UUR

Zaterdag

3OKTOBER

9.30-17.00 UUR

Designbank SAFFIER Elegante designtopper in Stofcategorie 1. Prachtig afgewerkt met contrasterende bies en chromen poten. Ook leverbaar als 3-zits, 2-zits, fauteuil en woonlandschap. Lendenkussens optioneel. Diverse bekledingen en kleuren mogelijk.

GRATIS FIETS

nu van 1799,-voor 799,-

winkel-waarde 359,-

Bergen op Zoom Eindhoven Heerlen Middelburg Nieuwegein Oosterhout Oss

Kijk op www.woonsquare.nl voor alle adressen

Neem de advertentie met code mee naar onze showroom.

Zo profi teert u van het voordeel!

Aanbiedingscode:

WOON-4015

Deze aanbiedingen zijngeldig bij Woonsquare:

Interieur CLUB

Grafi t

Alles is ook los leverbaar in diverse maten!

COMPLEETTV/Audio/HIFI-DressoirEetkamertafel Salontafel

+ 3+2 zits/Hoekbankstel

GRATIS FIETS

Deze aanbiedingen zijngeldig bij Woonsquare:

GRATIS FIETS

nu van 2999,-voor 1499,-

GRATIS FIETS

nu van 1999,-voor 999,-3+2 zits NOTTINGHAMPrachtige Chesterfi eld-set in Stofcategorie 1. Met gecapitonneerde rug. Ook leverbaar als 2½ -zits en fauteuil & in diverse bekledingen en kleuren.

2-Hoek-2 zits EAGLE Schitterende hoekcombi in Supreme met heerlijk zitcomfort. Italiaanse designtopper leverbaar in diverse bekledingen en kleuren.

nu van 1599,-voor 749,-GRATIS FIETS

400.-voordeel

Toe aan een nieuw meubel?Dat komt mooi uit, want uw oude meubel is nugeld waard!* Koopt u een nieuw meubel? Neemdan een foto van uw huidige meubel mee, wijgeven u een aantrekkelijke inruilpremie.

U happy, zij Heppie!Alle oude meubels worden verzameld en geveild.De opbrengst schenkt Eijerkamp aan Hotel Hep-pie; een bijzondere plek waar kinderen uit heelNederland die – om wat voor redenen dan ook– niet onbezorgd kind kunnen zijn, even heerlijkkunnen ontspannen en spelen. Kijk voor meerinformatie op eijerkamp.nl/Heppie

Inruilen is goed voor uw portemonnee,het milieu en u steunt een prachtiggoed doel!

*Bij aankoop vanaf 1000,- niet geldig i.c.m. acties en aan-biedingen. Vraag in de winkel naar de voorwaarden. Deze actieis geldig t/m zaterdag 3 oktober 2015.

Inruilweken bij Eijerkamp Veenendaal

Hoekbank Swing is leverbaar als 2,5-zitsbank (211 cm), 3-zitsbank (231 cm) en in diverse hoekopstellingen. Hoekbank als getoond272 x 230 x 75cm(bxdxh) in diverse kleuren VT Wonen stof Otis van 1999.- voor 1599.-

Tot 500.- inruilpremie op uw oude meubel!

SINDS 1928 | 55.000 M2 WOONINSPIRATIE | GRATIS INTERIEURADVIES | MEER DAN 300 MERKEN | LAAGSTE PRIJSGARANTIE | 24/7 ONLINE SHOPPENSINDS 1928 | 55.000 M2 WOONINSPIRATIE | GRATIS INTERIEURADVIES | MEER DAN 300 MERKEN | LAAGSTE PRIJSGARANTIE | 24/7 ONLINE SHOPPEN

THUIS BEGINT BIJ

Eijerkamp: elke zondag om 18.30 SBS6

Eijerkamp Veenendaal | wonen, slapen & designEinsteinstraat 1 | direct aan de A12, afslag 23AVeenendaal is zondag altijd gesloten.

Eijerkamp Zutphen | wonen, slapen & designGerritsenweg 11 | T 0575 - 583600Elke zondag open (11.00-17.00)

weer verliefd op je huis!

Page 23: De Molenkruier week40

GRATISHYBRIDEFIETS

dames/heren

bij aankoop van elk bankstel, hoekbank of compleet interieur

HUISCOLLECTIE

2015 TRENDSUITSLUITENDGELDIG

OP:LET OP! Extra ingelaste koopavonden tot 21.00 uur!

Woensdag

30SEPTEMBERKOOPAVOND9.30-21.00 UUR

Donderdag

1OKTOBER

KOOPAVOND9.30-21.00 UUR

Vrijdag

2OKTOBER

KOOPAVOND9.30-21.00 UUR

Zaterdag

3OKTOBER

9.30-17.00 UUR

Designbank SAFFIER Elegante designtopper in Stofcategorie 1. Prachtig afgewerkt met contrasterende bies en chromen poten. Ook leverbaar als 3-zits, 2-zits, fauteuil en woonlandschap. Lendenkussens optioneel. Diverse bekledingen en kleuren mogelijk.

GRATIS FIETS

nu van 1799,-voor 799,-

winkel-waarde 359,-

Bergen op Zoom Eindhoven Heerlen Middelburg Nieuwegein Oosterhout Oss

Kijk op www.woonsquare.nl voor alle adressen

Neem de advertentie met code mee naar onze showroom.

Zo profi teert u van het voordeel!

Aanbiedingscode:

WOON-4015

Deze aanbiedingen zijngeldig bij Woonsquare:

Interieur CLUB

Grafi t

Alles is ook los leverbaar in diverse maten!

COMPLEETTV/Audio/HIFI-DressoirEetkamertafel Salontafel

+ 3+2 zits/Hoekbankstel

GRATIS FIETS

Deze aanbiedingen zijngeldig bij Woonsquare:

GRATIS FIETS

nu van 2999,-voor 1499,-

GRATIS FIETS

nu van 1999,-voor 999,-3+2 zits NOTTINGHAMPrachtige Chesterfi eld-set in Stofcategorie 1. Met gecapitonneerde rug. Ook leverbaar als 2½ -zits en fauteuil & in diverse bekledingen en kleuren.

2-Hoek-2 zits EAGLE Schitterende hoekcombi in Supreme met heerlijk zitcomfort. Italiaanse designtopper leverbaar in diverse bekledingen en kleuren.

nu van 1599,-voor 749,-GRATIS FIETS

OPEN HUIS BAKKERIJ STERK GROOT SUCCESMaar liefstmeer dan 900 milieuvriendelijke tassen uitgedeeldTijdens het Open Huis op 19 september bezochten een groot aantal mensen de bakkerij vanHenk & Angela Kok. Al meer dan 10 jaar zijn zij de trotste eigenaren van bakkerij Sterk.

Drilleveld 1, Nieuwegein, 0306031209 |WinkelcentrumGalecop, Nieuwegein, 0306042300 |www.sterkbroodbanket.nl

Kijk voor de Winnaarvan de Bakery onWheels fiets op onzefacebook pagina.

Uiteraard bent u altijdvan harte welkomin één van de twee winkelsin Nieuwegein.

Graag tot ziens!

Demonstratie indebroodbakkerij doorFrank. Onzefotogeniekeenaardigewinkeldames.

Voordekinderenwarenero.sspringkussens,eenclownensuikerspin. Henkdemonstreerthetglacerenvanonsfeesttaartje.

Page 24: De Molenkruier week40

Ravenswade 54, 3439 LD Nieuwegein, 030 267 07 57Openingstijden 4 koopavonden di t/m vr 9.00 - 21.00, za 9.00 - 17.00

Gratisparkeren

Volg ons

ook opRavenswade 54, 3439 LD Nieuwegein, 030 267 07 57

Openingstijden 4 koopavonden di t/m vr 9.00 - 21.00, za 9.00 - 17.00Gratisparkeren

Volg ons

ook op

Meer informatie en nog meer aanbiedingen op DIEBO.NL

Dierenkliniek in onze winkel

Check & Vaccinatie

ONLYVaccinatie van hond,

kat of konijn inclusief bijbehorende

gezondheidscheck

slechts

24.95 *

Elke donderdag van 15.00-17.00 + 18.30-20.30

24.95 24.95 24.

*Zie voorwaarden op onze site.

Maximaal 1 bon per klant en geldig van 29 september t/m 10 oktober 2015

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u:

10% kortingop een artikel naar keuze

Maximaal 1 bon per klant en geldig van 29 september t/m 10 oktober 2015

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u:

E5 kortingbij besteding vanaf 30,- aan aquaria,

vissen en aquariumplanten

Verwen uw huisdier!

Verwen uw huisdier!

Scruffs Grizzly Bear bedZacht, comfortabel bed voor grote honden.

In de kleur bruin of teddy. Maat 130 cm.

Royal Canin Fit 10+2 kg Kwaliteitsvoeding voor rustige katten met ideaalgewicht

die de meeste tijd binnenshuis doorbrengen.

Krabpaal SusanaPrachtige, trendy krabpaal met zachte ligplaatsen

en stevige sisalpaal. Hoogte 90 cm.

Almo Nature 70 gramHoogwaardige kattenvoeding zonder

conserveringsmiddelen in blikje. Div. smaken.

Ferplast knaagdierkooi Rabbit 100Groot binnenverblijf voor konijnen/cavia’s.

Afm. 95 x 57 x 40 cm. Diverse kleuren.

Premium Care hondenvoedingBij aankoop van twee 3 kg verpakkingen of

één 15 kg verpakking. Keuze uit alle varianten.

Hondenkussen Tivoli DeluxeMet wasbare hoes van 100% katoen met luxe witte stiknaad. Afm. 70 x 100cm. Vele kleuren.

Aquarium SuperFish Expert 30/70 liter

Compleet met LED-verlichting, binnenfilter en pomp. De 70 liter bevat ook een verwarmingselement.

nu vanaf49.95

249.00199.00

nu

4+1gratis

nu17.95nu

79.95

+ 2 kgextra

49.95

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 10 oktober en zolang de voorraad strekt.

+ Pathé bioscoopkaartje

GRATISnu

24.95

Page 25: De Molenkruier week40

Het laatste Ford nieuws van de IAA Frankfurt

Ford C-MAX nu nog 7% bijtellingVeel automobilisten stellen bij aanschaf van een nieuwe auto prijs op de combinatie van een fraai uiterlijk, een uitstekend rijgedrag, hoogstaande technologieën voor zowel comfort en veiligheid, ruim-te en een laag brandstofverbruik. “Al deze eigenschappen komen samen in de nieuwe C-MAX”. “De nieuwe Ford C-MAX is ook een innovatieve familieauto en maakt ook uit van de uitgebreide reeks MPV-modellen van Ford. De veelzijdige Ford C-MAX is er al vanaf € 21.495.

De nieuwe S-MAX

De nieuwe S-MAX en de nieuwe Galaxy zijn broertjes. De S-MAX behoort net als de Galaxy tot de meest geliefde MPV’s in ons land. Ten opzichte van de Galaxy biedt de S-MAX niet standaard een derde zitrij maar deze is tegen meerprijs wel te leveren. “De S-MAX toont net als de Ga-laxy aan dat een veelzijdige zeven-persoons gezinsauto ook stijlvol en technisch geavanceerd kan zijn. Maar het allerbelangrijkste is dat de nieuwe S-MAX net als de Galaxy en Mondeo het meeste rijplezier in hun klasse bieden.” De fraai vormgegeven grote 5 of 7 persoonsgezinsauto biedt een stijlvol uiterlijk. En dat gekop-peld aan veel rijplezier en geavan-ceerde technologieën zonder dat er ingeboet wordt aan ruimte, flexibiliteit en een laag brandstof-verbruik. De nieuwe S-MAX is er in maar liefst 32 verschillende

indelingsvarianten. De nieuwe S-MAX is verkrijgbaar vanaf € 37.560.

De nieuwe Ford Galaxy

In april presenteerde Ford voor het eerst de nieuwe Ford Galaxy. De Ford Galaxy is Ford’s grootste model. Met de gloednieuwe Ga-laxy wordt het eenvoudiger dan

ooit om de ruimte te optimalise-ren voor passagiers en bagage. De nieuwe Galaxy draagt de nieuwste wereldwijde ontwerpfilosofie van Ford uit dankzij de verfijnde grille en slanke koplampen. “Gezinnen kunnen gemakkelijk wisselen tussen extra zitplaatsen of extra laadruimte doordat de Galaxy als eerste auto binnen dit segment over een functie beschikt waar-mee de derde rij met stoelen met één druk op de knop kan worden ingeklapt of omhoog gezet”, ver-duidelijkt Crum.De Galaxy herbergt diverse ge-avanceerde technologieën zoals bijvoorbeeld Intelligent Speed Li-miter. Hiermee worden verkeers-borden gedetecteerd en wordt de snelheid aangepast om te voor-komen dat bestuurders te hard rijden en snelheidsboetes krijgen. Het Adaptive Front Lighting-sy-steem van Ford is nog een voor-beeld van een dergelijk systeem. Dit systeem past de hoek van de

lichtbundel van de koplampen aan de rijomgeving aan en kan voorkomen dat andere bestuur-ders worden verblind dankzij het grootlicht met antiverblinding functie. Een geheel nieuwe sen-sortechnologie maakt parkeren nog gemakkelijker. Bij Crum vertellen ze graag over alle nieuwe technologieën die in dit ruimte-wonder zijn gestopt. Een punt

van aandacht zal dan ook zijn de verbeterde actieve en passieve vei-ligheid. De nieuwe Ford Galaxy is al verkrijgbaar vanaf 42.345 euro en staat al te pronken in de show-rooms van Crum.

Ford Mustang oogst veel belangstelling

Bill Clinton heeft er één. En James Bond reed er in rond. Voor velen is het rijden in een Ford Mustang een jongensdroom. Het kan want via Crum is het iconische voertuig te koop. Vanaf 49.600 euro rij jij er binnenkort ook in rond? In 1964 rolde de eerste Mustang van de band. Sinds dit jaar is hij als het ware terug en inmiddels heerst er in Europa al een Mus-tang gekte nu de auto zijn offici-ele comeback in Europa maakt. Al vanaf het moment van de be-kendmaking van de mogelijk-heid om Ford Mustang-eigenaar te kunnen worden, leidde dit tot

een onafgebroken stroom aan ver-zoeken om informatie én, in het verlengde daarvan, een stormloop aan orders. “Een betaalbare echte sportwagen met een lange histo-rie en hij heeft het echt sportwa-gen DNA”, vat Hans Crum het enthousiast samen. In totaal hebben klanten nu al meer dan 2.700 fastback (coupé) en convertible (cabriolet) model-

len besteld. Deze stormloop aan orders is zeker te danken aan de fameuze prestaties en iconische vormgeving van de Mustang. De nieuwe Ford Mustang sprint van 0-100 km/h in minder dan vijf seconden dankzij een 5.0 liter

V8-motor. De 2.3 liter EcoBoost-motor heeft hier net geen zes se-conden voor nodig. Wie ooit de auto op het circuit mag ervaren, kan gebruik maken van de Cir-cuit Apps, om nauwgezet de top-prestaties te definiëren die van de auto verlangd worden. De nieuwe Ford Mustang drukt je diep in de rugleuning, vergezeld van een opwindende soundtrack van de motor. De Mustang bereikt in bochten een G-kracht van niet minder dan 0.97. De Ford Mustang – voor het eerst in de 50-jarige historie van de auto officieel in Europa te koop – is beschikbaar met Fords 5.0-liter V8 krachtbron met 421 pk en een koppel van 530 Nm, of de zuini-gere 2.3 liter EcoBoost motor met 317 pk en koppel van 432 Nm. De nieuwe Ford Mustang is te koop als fastback (coupé) en als convertible (cabriolet) met hand-geschakelde zesbak of zestraps au-tomatische transmissie. Hij kent klassieke designelementen zoals driedimensionale achterlichten met drie spijlen, een typische

trapeziumvormige grille en een haaienneus.Ford is in de fabriek in Flat Rock, Michigan gestart met de produc-tie van de eerste Ford Mustangs met Europese specificatie met 10 verschillende carrosseriekleu-

ren en standaard uitgerust met 19 inch wielen, automatisch in-schakelende HID koplampen, dual zone airconditioning, LED achterlichten en diffuser aan de achterzijde. De verdere stan-daarduitrusting bestaat uit een geluidsysteem met negen spea-kers, SYNC 2 (spraakgestuurd en met bluetooth connectiviteit) met 8-inch kleuren touchscreen.In Frankfurt stonden mensen zich met recht te verdringen om de Mustang van dichtbij te kun-nen bewonderen. Ook aan Ford Crum is de Mustang gekte niet voorbij gegaan. “We krijgen dage-lijks mensen in de showroom die nieuwsgierig zijn naar de nieuwe Mustang. Het is super om het en-thousiasme te zien en mensen te helpen hun droom waar te maken ”, vertelt Hans Crum.

Ford C-MAX plug-in hybride

De C-MAX plug-in hybride was voor ons land misschien wel de meest aantrekkelijke Fordintro-

ductie. “Deze C-MAX is met zijn 7 % bijtelling tot eind 2015 nog steeds een fiscaal feestnummer”, onderstreept Hans Crum.

•••

Hans Crum bij de nieuwe Ford S-Max

De nieuwe Ford Galaxy

De nieuwe Ford Mustang

AUTOnieuwsREPORTAGE

Directeur Hans Crum van Ford dealer Crum Culemborg, Houten en Vianen bezocht de grote IAA Autoshow in Frankfurt, die daar van 17 tot 27 september plaatsvond. Crum zag in Duitsland niet alleen de allerlaatste nieuwe modellen van Ford maar haalde er ook het actuele Ford nieuws op.

Hij constateerde in Frankfurt dat de nieuwe Ford Galaxy, de praktisch grotere broer van de S-MAX, veel indruk maakte en bewonderd werd. Hans Crum: “De Ford Galaxy is een full size 7 persoons MPV waar zeven volwas-senen comfortabel mee kunnen reizen. Uniek is het Multi functionele stoelensysteem waarmee de auto in één handomdraai is om te bouwen naar een vijf of twee persoonsauto met extreem veel bagageruime.”

Crum Autobedrijven waar ALLES kan! offi cieel dealer

Culemborg, Weth. Schoutenweg 1, tel. 0345-51 57 57Houten, Waterveste 12, tel. 030-634 41 00

Vianen, Korte Dreef 1, tel. 0347-37 36 36

www.crum.nl

Uitgebreide Ford Motorcraft Servicebeurt

voor slechts 129,-Ford Motorcraft APK all-invoor slechts 19,95Ford Motorcraft .

Ford onderhoud voor de laagste prijs

Page 26: De Molenkruier week40

SCHILDERWERKEN

Van der Gun Schilderwerken is een bedrijf welke in haar 50 jarige bestaan een goede reputatie heeft opgebouwd bij de grotere landelijk opererende aannemers. Om de alsmaar groeiende stroom van projecten te kunnen verwerken zijn wij ter aanvulling van het management team op zoek naar een:

UITVOERDER / TEAMLEIDERUw kerntaken zijn:• Het uitvoeren en begeleiden van projecten• Tijdens de uitvoering ondersteuning geven aan onze schilders

Uw functie eis:• Ervaring in soortgelijke functie• Goede communicatieve vaardigheden• Praktisch ingesteld met een brede vak interesse

Wat kunnen wij u bieden:• Goede arbeidsvoorwaarden• Grote vrijheid om uw functie inhoud te geven• nadere emolumenten

BEDRIJFSINFORMATIEWij zijn een jong en dynamisch bedrijf en kennen veel waarde toe aan een goed arbo-, milieu- en veiligheidsbeleid.De opdrachten komen van gerenommeerde opdrachtgevers m.b.t. de utiliteits- en woningbouw, renovatie- en onderhoudswerken.Onze opdrachten zijn vaker de grotere projecten. Onze specialisatie betreft beglazing- en schilderwerk alsmede alle mogelijke wandafwerkingen.

Wanneer u voldoet aan bovenstaand profi el, dan nodigen wij u graag uit uw sollicitatie alsmede C.V. te mailen aan [email protected].

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bezoekadres: Hoogewaard 2 4131 NG VianenPost adres: Postbus 25 4130 EA VianenTel. : 0347-371521 Fax.: 0347-376584

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 26

REGIO - Het komend weekend start de tweede editie van de Nationale Week van de Friet. Meer dan zeshonderd deelnemende cafetaria’s en andere professionele frituurders besteden volop aandacht aan de herkomst en het natuurlijke karakter van ons nationale ‘frietje’. De campagneweek gaat van start met onder meer een toepasselijke activiteit op de boerderij van de familie De Graaf in Wieringerwerf (Noord-Holland).

Van aardappel naar frietjeREGIO - Kinderen van vier tot twaalf jaar kunnen daar op zaterdag 3 oktober hun eigen emmer met aardap-pelen rooien. Verder krijgen ze leuke informatie over het proces van aardappel naar frietje en zijn er nog tal van andere activiteiten. Er wor-den meer dan 100 kinderen verwacht en evenzoveel begeleidende ouders, opa’s en oma’s. Inschrijven voor deelname kan op de website www.weekvandefriet.nl. De campagneweek heeft een

landelijk karakter. Verspreid over Nederland zullen de deelnemende bedrijven tal van leuke acties inzet-ten. Dit varieert lokaal van schoolbezoek in de zaak, de actie FrietAlarm, trakteren op een frietje in verzorgings-tehuizen, kleurplatenacties, zelf frietjes bakken in een cafetaria en nog veel meer.

DoelstellingenHet frietje loopt nogal eens tegen negatieve voor-oordelen aan. Eén van de

doelstellingen van de cam-pagneweek is dan ook het verstrekken van informatie en het scheiden van fabels en feiten over friet. Want feitelijk is er niets mis met een goed gefrituurd frietje; het gaat om de juiste balans tussen voeding en bewegen.Ook in de speciale Friet-Krant, die in de deelne-mende zaken verkrijgbaar is, komt dit aan bod. De Week van de Friet loopt van 3 tot en met 11 oktober.

Specialisten on tour voor borstkankerREGIO - Binnenkort trekken de specialisten van het St. Antonius Ziekenhuis weer de regio in om vrouwen (en andere geïnteresseerden) op een persoonlijke manier te informeren over borst-kanker. In samenwerking met verschillende huisart-senpraktijken houdt het ziekenhuis een reeks infor-matieavonden. Ook speci-alisten van het Zuwe Hof-poort Ziekenhuis Woerden gaan de regio in. De eerste informatieavond is tijdens de borstkankermaand op dinsdag 27 oktober bij Huis-artsenzorg IJsselstein. De volgende bijeenkomst staat gepland op woensdag 25 no-vember bij Leidsche Rijn Ju-lius Gezondheidscentrum. Tijdens deze avonden geven een borstkankerchirurg van het St. Antonius Zieken-huis en een huisarts samen een interactieve presentatie over borstkanker. Uiteraard is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen. Na IJsselstein en Leidsche Rijn volgen nog vijf bijeenkom-sten bij andere huisartsen-praktijken in de regio.Kijk op www.antoniuskan-kercentrum.nl/agenda voor de data en locaties. Om (voormalig) patiënten, hun partners en andere geïnte-resseerden te informeren over herstel en revalidatie na een kankerbehande-

ling houdt het St. Antonius Ziekenhuis twee infor-matiemiddagen op locatie Utrecht: op donderdag 8 ok-tober over energiemanage-ment, fysieke training en psychosociale begeleiding. En op 15 oktober staat de bij-eenkomst in het teken van re-integratie op het werk en voeding. Deelname is kos-teloos. Eén of meerdere in-formatiebijeenkomsten bij-wonen? Aanmelden kan via [email protected]. Meer informatie over onze borstkankerzorg is te vinden op www.antonius-kankercentrum.nl/borst-kanker.

[email protected]

Jazzy Jamsessie in DE KOMDE KOM - Speel je een in-strument, zing je of luister je graag naar jazz? Dan kun je vanaf nu iedere tweede maandag van de maand naar ‘Stormy Monday!’, een jazzy jamsessie in het theatercafé van DE KOM. De avonden zijn gratis toegankelijk. Elke sessie draait om een spe-cifieke stijl en wordt geleid door een in die stijl gespeci-aliseerde professional, van binnen of buiten DE KOM. Zo zal dit eerste seizoen (met een klein voorbehoud) in juni worden afgesloten door niemand minder dan altsaxofonist Benjamin Her-man.

Tijdens de eerste editie van ‘Stormy Monday!’ op maan-dag 12 oktober vanaf 20.30 uur met gratis toegang neemt trompettist Bert Lochs je mee door ‘The Great Ameri-can Songbook’, de prachtige collectie jazzstandards uit de 20e eeuw. Lochs is mu-ziekdocent en heeft zijn spo-ren als bandleider en solist ruimschoots verdiend op de Nederlandse en internatio-nale jazzpodia.In de loop van het seizoen zullen uiteenlopende ar-tiesten de sessies aansturen. Zo leidt trombonist Kees Adolfsen een sessie rond latin-muziek en verkent bassist Pieter Hoogervorst ‘underground soundbi-tes’. Drummer Bram Knol maakt ruimte voor stevige rock. Klarinettist Steven Kamperman neemt je mee naar de oriëntaalse jazz. Su-pertenorist Efraïm Trujillo duikt onder meer de afro in en bassist Jasper Samson zal het vooral zoeken in sfeer en swing. ‘Stormy Monday!’ is een ini-tiatief van docentencollec-tief De KunstKombinatie, dat het volwassenenonder-wijs in DE KOM verzorgt, en wordt uitgevoerd in samen-werking met DE KOM. Ie-dereen die graag wil spelen, improviseren en genieten is van harte welkom op deze swingende maandagavon-den.

www.dekom.nl

www.kunstkombinatie.nl

lOKaal

Page 27: De Molenkruier week40

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 27

ADVERTORIAL

Het kan bij MarktHeeren op de Veemarkt. Als u droomt van wonen in een omgeving waar u winkels, natuur, cultuur en uitgaansleven binnen handbe-reik heeft, dan is het project MarktHeeren op de Veemarkt dè ideale plek!

Dit energiezuinige project bestaat uit 17 herenhuizen en 8 riante appartementen. Het gebouw is slim ontwor-pen en wordt uit duurzame materialen vervaardigd.

Desgewenst kan er worden voorzien in levensloopbe-stendige aanpassingen.

De appartementen (vanaf € 339.500,- v.o.n. tot € 492.000,- v.o.n.) zijn gelegen in een kleinschalig appartementencomplex en variëren in woonopper-vlakte van ca. 100 m² tot mogelijk 142 m².

Elk appartement heeft een vrije indeelbaarheid en is voorzien van: - Keuken- Hoogwaardig

materiaalgebruik- Vloerverwarming- Luxe badkamer en toilet- Riant balkon van circa

20 m² met zonligging op het zuiden

- Ruime berging in souterrain en separate fietsenopstelplaats- Eigen parkeerplaats op binnenterrein

De begane grondvloer is 1 meter verhoogd voor extra privacy. Tevens bestaat er een mogelijkheid voor een atelierruimte in het souter-rain. Het appartementen-gebouw beschikt over een lift en heeft een centraal trappenhuis zodat de ap-partementen breed aan de gevel komen te liggen met veel daglicht en uitzicht.

VoorzieningenVoor uw dagelijkse boodschappen kunt u terecht in het winkel-centrum De Gaard in Tuindorp. Ook de natuur is dichtbij, samen wan-delen in de Biltse Duinen of golfen in het nabij- gelegen Golfpark De Biltse Duinen.

BereikbaarheidIn de auto bent u met 5 minuten op de A27, A28 en de N230 (Zuilense Ring aan de noordkant van Utrecht). Ook het openbaar vervoer is prima geregeld. Bushalte Vee-markt (buslijn 5,77 of 8)

is op 50m voor de deur en in 10 minuten fietst u naar Utrecht Centraal (3.1 km) of Utrecht Overvecht voor de trein.

Comfortabel wonen in een ‘stoer’ appartementengebouw nabij de bruisende stad?

Kijk voor de nog beschikbare appartementen op: www.marktheeren.nl of informeer bij de Keizer makelaars

Biltstraat 113B, Utrecht 030-2759040

Vervolg pagina 5

BestuurlijkIn de afgelopen week gepre-senteerde begroting voor 2016 zet het college van B & W niet alleen de financi-ele cijfers op een rijtje maar wordt ook gekeken naar hoe het college een aantal ont-wikkelingen ziet in de stad. Dat doet het college onder de noemer ‘bestuurlijk per-spectief.’ Met de aanpak ‘Betere Buur-ten’ wil de gemeente zich richten op het verduurza-men van de woningomge-ving. Een belangrijke rol is weggelegd voor de bewo-ners zelf. Het college benadrukt dat er dan ook geen blauwdruk ligt onder de aanpak. Samen ontwikkelen is het motto. Meer ruimte komt er voor inwoners om activiteiten op te zetten of over te nemen. Daarmee is al ervaring op-gedaan met Fort Vreeswijk en de Pit. Dit zijn ontwikkelingen die buiten het gemeentehuis zijn ontstaan. Ook wordt in-gezet op interdisciplinaire wijkveiligheidsplannen. Wijkbewoners spelen daar-bij een belangrijke rol. De Toekomstvisie Nieuwegein 2025 wordt vanaf 2016 het richtsnoer voor het gemeen-telijk handelen. Het profiel van de stad hangt overigens niet alleen af van het ge-meentelijk handelen. Nieuwegein gelooft in het belang van een sterke regio

voor onze inwoners. Het komende jaar wordt inge-zet op het versterken van de regionale samenwerking. Leegstand van kantoren blijft het komende jaar een aandachtspunt. Transfor-matie van deze panden tot woningen blijft nog steeds gewenst. 2015 was het jaar van de overdracht van veel Rijkstaken naar de gemeen-te. Veel is nog georganiseerd binnen de bestaande kaders. In 2016 wordt ingezet op versterking van de ‘ontko-kering.’ Uitgangspunt voor 2016 is, zoals gebruikelijk in Nieuwegein,een sluitende begroting. De gemeentelijke begroting is doorgelicht en de eerste resultaten zijn op-genomen in de begroting. Ook maakt de gemeente gebruik van geld dat in de afgelopen jaren apart is ge-zet voor het opvangen van risico’s en tegenvallers. Een sluitende begroting is ‘geen reden om achterover te leunen.’ In 216 en de jaren daarna zijn nog ingrijpende keuzes nodig bij het reali-seren van de voorgenomen ombuigingsmaatregelen.

RamkrakenDe afgelopen weken is Nieu-wegein opgeschrikt door di-verse ram- en plofkraken bij lokale ondernemers.Maandagochtend, een week geleden, werd een modezaak aan de Oude Sluis slachtof-fer van een ramkraak omdat een auto dwars door de win-

kelpui reed. Daarvoor vond een ram-kraakplaats op een net vernieuwd filiaal van een supermarkt in winkelcen-trum Hoogzandveld. Eerder was dit winkelcentrum al het slachtoffer van een ram-kraak met als gevolg een brand die oversloeg naar een winkelpand. Omwonenden werden tij-delijk geëvacueerd en win-kels konden die ochtend niet open. De Nieuwegeinse CDA factie heeft naar aan-leiding van deze voorvallen aan de bel getrokken. “Berichten om moedeloos van te worden, te meer om-dat ondernemers gewoon een boterham proberen te verdienen en op deze ma-nier zowel zakelijk als per-soonlijk getroffen worden door aangedaan leed. Ook bij omwonenden slaat de schrik om het hart”, zegt CDA-fractievoorzitter Roe-lof de Wild. Als het aan de fractie ligt dan worden er op kort termijn maatregelen genomen om in de toekomst dit soort ram- en plofkra-ken te voorkomen. Het CDA vindt dat de gemeente pri-oriteit moet geven aan het met ondernemers en politie onderzoeken van het sneller plaatsen van zogenaamde ramkraakpalen voor win-kelpanden. Deze maatrege-len zouden kunnen worden genomen in het kader van het Winkelkeurmerk Veilig Ondernemen. Een project dat op verschillende plaat-sen in Nieuwegein loopt.

politiek n’gein

Elite versus democratieDe Balkanoorlog, waarbij ook Deense soldaten vooral langs de zijlijn toe moesten zien, heeft diepe sporen na-gelaten bij oorlogsveteraan Niels Oxen. Hij was de eni-ge soldaat die ooit het Kruis voor Dapperheid kreeg, maar leidt al geruime tijd een zwervend bestaan als hij zich in de bossen terugtrekt. Zijn wens om met niemand iets te maken te hebben, houdt echter niet lang stand. Doordat hij toevallig in de buurt van het plaats delict is, wordt hem een rol toe-geschreven bij de moord op ex-ambassadeur Hans-Otto Corfitzen. Hij wordt echter niet gearresteerd maar krijgt een onofficiële en bijzonder goedbetaalde opdracht. Sa-men met agent Margrethe Franck van de inlichtingen-dienst merkt hij dat er beer-putten zijn die de elite ten koste van alles gesloten wil houden. Historisch verant-woorde spanning die vraagt om meer. Bravo!

Jens Henrik Jensen, De hondenmoordenBrunae 19,95 (e-book e 13,99)

HHH HH

Reacher wat minder soloDe echte fans kennen Jack Reacher als de man die al-leen een verhaal binnen loopt en er ook alleen weer uit verdwijnt. In die zin is Daag me uit een beetje an-ders. Als Reacher alleen maar vanwege de plaats-naam een tussenstop maakt in het onooglijke Mother’s Rest, voelt hij zich geroepen de mooie privédetective Mi-chelle Chang te hulp te ko-men. En het is dankzij haar dat Reachers theorie over een eerste, een tweede of een derde keer de prullen-bak in kan. Maar ondertus-sen helpt hij Chang met een zaak waarbij heel andere vaardigheden een rol spe-len. Wat begint met de ver-dwenen collega van Chang, mondt uit in een zaak die L.A. Times-journalist Ash-ley Westwood zomaar een Pulitzer Price op zou kun-nen leveren. Of een bestsel-ler. En daarbij kan Reacher gelukkig zijn bekende kwa-liteiten tonen.

Lee Child, Daag me uit

Luitingh-Sijthoffe 19,99 (e-book e 12,99)

HHH HH

Liefde na de oorlogDe ontwikkelingen in en rond de Oegandese hoofd-stad Kampala worden af-gewisseld met het nieuwe leven van Isaac in de Ver-enigde Staten, waar hij een relatie mijn zijn maatschap-pelijk werkster Helen aan-gaat. Daarmee is het boek zowel een gecompliceerd liefdesverhaal als de ge-schiedenis van een hart-verscheurend verleden. In Afrika zijn het twee studie-vrienden die aanvankelijk hun eigen rechten verde-digen maar meer en meer in een bloedige revolutie verstrikt raken. Die achter-grond draagt de gesloten Isaac met zich mee als hij in het Afrikaanse Midwesten opgevangen wordt. Fysiek mag hij de oorlog dan ach-ter zich gelaten hebben, he-lemaal los komt hij er nooit meer van. Door alles wat hij heeft meegemaakt en vooral doordat hij zijn vriend daar achter heeft moeten laten.

Dinaw Mengestu, Al onze namenMeridiaane 19,99 (e-book e 9,99)

HHH HH

Page 28: De Molenkruier week40

030 291 73 74, www.hof-rijnland.nl

Deze en nog veel meer woningen zijn ook op onze website te bekijken: www.hof-rijnland.nl of

VerhuurPropertymanagementVvE beheerResearch

Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met:Van ‘t Hof Rijnland Vastgoedmanagement BVHogeweide 462, 3544 PX UtrechtMail: [email protected]

www.twitter.com/hofrijnland

www.facebook.com/hofrijnland

Huurprijs v.a € 912,- per maand inclusief parkeerplaats

• Per direct diverse appartementen beschikbaar• Oppervlakte: vanaf 80 m2

• Luxe keuken voorzien van inbouwapparatuur• Ruime badkamer met douche, wastafel, toilet en vloerverwarming• Ruim balkon of terras• 1 parkeerplaats per appartement• Voorschot servicekosten € 70,00 per maand

OPEN HUISZATERDAG 3 OKTOBER VAN 11.00 TOT 13.00 UURVRIJDAG 9 OKTOBER VAN 16.00 TOT 18.00 UURADRES: LANTAARSTEDE 128

Noordstedeweg/Lantaarnstede – Nieuwegein

Ook andere beschikbare appartementen te bezichtigen...

19

95 – 2015

20JAAR

VA

N ‘T H O F R

IJN

LA

ND

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 28

Tegels hebben veel aantrekkelijke kanten

Met vtwonen tegels van Douglas & Jones leg je een basis voor ieder interieur. Ze zijn verkrijgbaar in verschil-lende formaten, kleuren en structuren. Daardoor geven ze elke ruimte in je huis in één klap een bijzondere uit-straling. De tegels zijn niet alleen mooi, ze zijn ook ge-makkelijk in onderhoud. Bovendien zijn ze comfor-tabel en duurzaam, vooral in combinatie met energie-zuinige vloerverwarming. Tegels zijn zulke goede ge-leiders dat met gering ener-giegebruik een behaaglijke temperatuur kan worden bereikt. Helemaal van nu zijn natuurgetrouwe houtte-gels. Die zien er uit als hout, voelen als hout en toch zijn het tegels. Ze zijn verkrijg-baar in plankformaat en met

verschillende houtstructu-ren laten ze je interieur echt tot leven komen! Een warm en levendig karakter voor je vloer of wand, maar met alle voordelen van keramische tegels. Dus kras- en slijtvast, vlekbestendig en gegaran-deerd kleurvast. Behalve dat tegels eigenlijk overal in huis zijn toe te passen, is een er een sterk groeiende trend om tegels ook buiten, rond-om je huis te verwerken. De eigenschappen van kera-miek zijn zó goed en sterk dat het een ideaal product is voor buiten. En je creëert er een fantastisch effect mee door bijvoorbeeld je woon-kamervloer door te trekken van binnen naar buiten. De drie collecties worden in oktober tegen aantrekkelijke actieprijzen aangeboden.

Kijk voor meer informatie over de tegels en over de actie op www.vtwonentegels.nl.

Hypotheken voor fl exwerkersFinancieel adviseurs van De Hypotheekshop, Huis & Hy-potheek en arbeidsmarkt-onderzoeker Intelligence Group zijn op 8 september gestart met een project om de hypotheekverstrekking aan zzp’ers, fl exwerkers, uit-zendkrachten en freelancers vlot te trekken. Ze doen dat door niet meer alleen naar het arbeidsverleden van aanvragers te kijken, maar vooral naar zijn of haar kan-sen voor de toekomst.De Nederlandse arbeids-markt is aan het verande-

ren. Het aantal mensen zon-der vast dienstverband, of met een reeks van tijdelijke arbeidscontracten, neemt structureel toe. Het gevolg is dat steeds meer jonge, goed opgeleide professionals niet meer binnen de stan-daardkaders vallen. Terwijl volgens de initiatiefnemers van het project iemand met goede perspectieven op de arbeidsmarkt juist een prima klant is om een hy-potheek aan te verstrekken. Als hypotheken voor deze groepen van fl exwerkers

onbereikbaar blijven, is dat op de langere termijn heel schadelijk voor de door-stroom op woningmarkt. En dat heeft weer nadelige gevolgen voor de markt voor huurwoningen.De basis van het project is de door Intelligence Group ont-wikkelde test arbeidskan-sen.nl. Met de test worden voor elk individu de kansen op de arbeidsmarkt bere-kend, inclusief een indicatie van hoe groot de kans is dat iemand de komende vijf jaar langdurig werkloos wordt.

Bezwaar tegen te lage WOZ-waardeVanaf 1 oktober is het moge-lijk formeel bezwaar tegen een te lage WOZ-waarde van een koopwoning te ma-ken. Dat meldt de Waarde-ringskamer op haar website. De Waarderingskamer con-troleert of gemeenten de wet Waardering Onroerende Za-ken (wet WOZ) goed uitvoe-ren. Het hiervoor benodigde Koninklijk Besluit volgt waarschijnlijk op korte ter-mijn.Huiseigenaren die hun wo-ning te koop zetten, kunnen baat hebben bij een zo hoog mogelijke WOZ-waarde. Een kandidaat-koper krijgt die waarde namelijk te zien, al dan niet op verzoek. Zo kan een lagere WOZ-waarde al snel zorgen voor een bod dat duizenden euro’s lager is.

EnergieslurpersSommige apparaten zijn ware energieslurpers en zor-gen voor een hoge energiere-kening. Milieu Centraal zet vijf grote stroomverbruikers op een rij: elektrische boiler, tuinvijverpomp, tropisch aquarium, elektrische ka-chel, waterbedLet bij de keuze voor appara-ten op het vermogen en laat een apparaat niet ongebruikt aan of op stand-by staan.

www.milieucentraal.nl/ energieslurpers

In de Romeinse tijd werden hete verbrandingsgassen door holle bakstenen geleid waardoor wanden werden verwarmd. Tegenwoordig worden watervoerende systemen gebruikt. Bij onvoldoende vloeroppervlak voor radiatoren, is wandverwarming een uitkomst. www.viega.nl

Wandverwarming

WONEN

Page 29: De Molenkruier week40

Littekens ( acne, operatief en brandwonden)

Striae Vergrote poriën Specifieke lijnen op de bovenlip Fijne lijntjes & rimpels

De verslapte, verouderde huidDermapen™ * behandeld:

Nereusburg 14, 3437 HC Nieuwegein, 030-6044406www.schoonheidssalonpaula.nl

Dermapen

aanbieding

Oktober

Van € 125,-

voor € 99,-Maak kans opmooie prijzen

klik en win!

WIJHIERVANDe Molenkruier

De Molenkruier staat midden in desamenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.molenkruier.nl

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 29

Werkgroep opgeheven

Na bijna vijftien jaar inzet voor mensen met een beperking, is de werkgroep Onderling Sterk en omstreken opgeheven.

GORINCHEM/REGIO - Met on-der meer themacafés en diverse acties kwam de werkgroep op voor de be-langen van deze doelgroep. Dit werd vooral mogelijk ge-maakt door de hulp van vele trouwe sponsors van Onder-ling Sterk.Een deel van het oude be-stuur is onlangs opgegaan in

de Wmo klankbordgroep re-gio Alblasserwaard/De Vijf-heerenlanden voor en door mensen met een verstande-lijke beperking, om mee te praten over de uitvoering van de Wet maatschappe-lijke ondersteuning.De voorzitter van de klank-bordgroep, Andries Lever, vertelt dat er nog leden wor-den gezocht voor de groep. “Heb je een verstandelijke beperking en val je onder de Wmo in jouw gemeente, dan kunnen we je stem goed gebruiken. Want het is vaak zo dat anderen niet goed naar ons luisteren of snap-pen wat jij bedoelt. Daarom

willen we meer medezeg-genschap en toegankelijk-heid naar de gemeente. In de klankbordgroep kunnen we samen zorgen dat wij ge-hoord worden.”Het betreft de gemeenten Zederik, Hardinxveld/Gies-sendam, Giessenlanden en Molenwaard. Wie lid wordt komt in aanmerking voor reiskosten- en vrijwilligers-vergoeding.

Info en aanmeldenInfo en aanmelding via Ju-dith Broerse, telefoonnum-mer 088 929 4000 of mailen naar: [email protected]

Op 24 september heeft de werkgroep Onderling Sterk zichzelf opgeheven. � Eigen�foto

Stijlen van de kunstenaars vullen elkaar mooi aanDoor�Meike�Jongejan

VIANEN - “Wat is het allemaal mooi hè?” Isa Jansen (7 jaar) straalt helemaal van plezier. Samen met haar oma bezoekt ze in Vianen alle ateliers van de atelierroute. Ze komt net bij de duopresentatie van Tineke van der Woude en Anneke Nauta-Bodt op het Sluiseiland vandaan, maar wil daar graag nog een keer naar binnen om te laten zien welk portret zij het mooiste vindt. “Ik ben bijna overal al geweest en later wil ik zelf ook een atelier.” Het enthousiasme van Isa is aanstekelijk, maar ook heel begrijpelijk. Overal in Via-nen exposeren kunstenaars in tuinen, huizen en andere gebouwen. Regelmatig wer-ken twee kunstenaars sa-men. Dit zorgt voor een leu-ke afwisseling, waarbij de stijlen van de kunstenaars

elkaar mooi aanvullen. Deelnemer Pim Metman: “Dit is het tweede jaar op rij dat ik samen met Catherine Gathier exposeer. Zij schil-dert meer magisch realis-tisch en ik neo realistisch. Toch passen onze werken goed bij elkaar en ontstaat er op sommige momenten een extra dimensie.” Voor bezoekers is het heer-lijk om in de zon van het ene adres naar het andere te gaan, om te genieten van de vele, zeer diverse werken en stijlen. Het is leuk om de verschillen te zien. Niet al-leen in werk, maar ook in de manier waarop de werken tentoongesteld zijn. Kunstenares José Noé: “Ik ben zo benieuwd wat ieder-een ervan gebrouwen heeft. Meestal doe ik mee, maar dit jaar heb ik ervoor gekozen zélf eens rond te kijken.”

Isa Jansen (7 jaar) laat graag zien welk portret zijn het mooiste vindt. Foto:�Meike�Jongejan

Zingen op IsraëlzondagLEXMOND - In het kader van Israëlzondag wordt op zondag 4 oktober om 18.30 uur in protestants kerkelijk centrum Lux Mundi (Zui-dernes 45) een interactieve zangavond gehouden. In deze dienst wil de kerk ver-bindingen leggen tussen de eigen viering en de beleve-nis van de joodse zang tij-dens hun najaarfeesten. Het mannenkoor uit Nieuwer-kerk aan den IJssel brengt, onder leiding van Gerard Lange, joodse liederen ten gehore. Zowel psalmen uit het liedboek als zang uit de synagogale liturgie passeren in de dienst.

Martelaren van GorcumHEI-EN BOEICOP - De Vereni-ging Historisch Lexmond en Hei-en Boeicop verzorgt op woensdag 7 oktober om 20.00 uur een lezing in ge-bouw Internos. Gijs Brandt vertelt over de roerige tijd van de Tachtigjarige Oorlog met als één van de gevolgen de ingrijpende moord op ne-gentien geestelijken, bekend als de Martelaren van Gor-cum. Iedereen is welkom.

Uw nieuws...REGIO - Wilt u dat onze lezers naar uw wedstrijd komen kijken, uw expositie, ‘open dag’ of bijeenkomst bezoe-ken? Mail dan naar [email protected]

Page 30: De Molenkruier week40

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 30

In Vianen vond donderdag de presentatie plaats van het rapport inzake het haalbaarheidsonderzoek ‘Richting Vijfheerenlanden’. De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik hebben hierin voor elkaar gekozen. De (loco)burgemeesters van de drie gemeenten noemden het een begin van ‘een feestje’.

Door Mieneke lever-van Dieren

VIANEN - Het rapport geeft heldere informatie om te kunnen stellen dat een toe-komstige fusie tussen de drie gemeenten naar een duurzame en dynamische gemeente in het centrum van Nederland realistisch en haalbaar is. De belangen van een robuuste en toe-komstvaste gemeente wor-den dan het meest gediend in de provincie Utrecht, me-nen de colleges.Zij realiseren zich ook dat een provinciekeuze gevol-gen heeft voor de omlig-gende gemeenten, waarmee de afgelopen jaren intensief is samengewerkt. “Maar we zullen zo goed mogelijk kij-ken naar de consequenties van onze buurgemeenten”, betoogde burgemeester Coert van Ee van Zederik. “We zullen daarin creatief moeten zijn, met solidari-teit naar de omliggende ge-meenten.” Burgemeester Wim Groe-

neweg van Vianen merkte de voortvarendheid van de besluitvorming op. Vianen raakte pas veel later betrok-ken bij een strategische ver-kenning tussen de aanvan-kelijk vier belanghebbende gemeenten, waaronder Lin-gewaal, die al snel afhaakte. Pas toen Zederik en Leer-dam zich al volop over het rapport van de commissie Schutte bogen, begon Vi-anen serieus na te denken en had nog een tussenon-derzoek nodig. Hiervan ver-scheen in januari 2015 een rapport. “En nu is het al zo ver dat we de raad kunnen

vragen een besluit te nemen voor een bestuurlijk krachtig en onafhankelijke gemeente Vijfheerenlanden.”Locoburgemeester Bart

Bruggeman sprak namens Leerdam van een mijlpaal. Als een feestelijk slotstuk van een proces, dat met twee gevonden partners be-klonken wordt in een ver-standshuwelijk. Hij zei: “We

moeten groter worden om als kernen klein te kunnen blijven.” Alhoewel sprake is van een onomkeerbaar proces, willen de colleges de pro-vinciekeuze niet ingewik-kelder maken dan die is. Keuzes worden gemaakt op basis van ambities. Er is geen sprake van verhui-zen en we spreken dezelfde taal. Groeneweg: “Grenzen staan op kaarten en niet op het land.” In het rapport, dat in opdracht van de drie ge-meenten is uitgewerkt door onderzoeksbureau Code Samen, staan vier thema’s

centraal: het toekomstbeeld van de nieuw te vormen ge-meente, de financiën, de pro-vinciekeuze en de gevolgen voor de samenwerkingsver-banden. Wat de financiële positie betreft worden geen onoverkomelijke belemme-ringen verwacht. De kosten voor uittreding uit verschil-lende gemeenschappelijke regelingen kunnen pas later in het proces worden vast-gesteld. De gewenste her-indelingdatum is 1 januari 2018. De nieuwe gemeente telt zeventien kernen met in totaal zo’n 53.000 inwoners. Vervolg: hiernaast.

Bij een feestje hoort taart. Wim Groeneweg, burgemeester van Vianen, Coert van Ee, burgemeester van Zederik en Bart Bruggeman, locoburgemeester van Leerdam, snijden hem aan. Foto: Mieneke Lever-van Dieren

‘zo goed mogelijk kijken naar gevolgen voor buurgemeenten’

Verstandshuwelijk gemeenten Zederik, Vianen en Leerdam

Zowel publiek als (aankomende) dansers en danseressen genoten tijdens de open dag van Sylvia’s Jazz in Vianen volop van verschillende dansstijlen, presentaties en workshops. Overal was wat te zien of te doen. Foto: Meike Jongejan

Veel te doen op open dag

Symposium stadsrechten Vianen en andere stedenWIJK BIJ DUURSTEDE/VIANEN - Een symposium over de drie stadsrechten, die van Vianen, Rhenen en Wijk bij Duurstede, vindt op vrijdag 23 oktober plaats in theater Calypso op de Markt in Wijk bij Duurstede. De belangrijk-

ste vragen zijn die middag: wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze stadsrechten; wat is hun be-tekenis geweest voor de ont-wikkeling van elk van de drie steden door de eeuwen heen; waar zijn nog witte

vlekken in de kennis van de stedelijke ontwikkelingen. Bezoekers kunnen onder meer rekenen op een alge-mene inleiding en drie le-zingen over de stadsrechten van Vianen (1336), Wijk bij Duurstede (1300) en Rhenen

(1258). Het symposium ein-digt met een forum en dis-cussie in de zaal. De middag is voor geïnteresseerden uit de drie plaatsen en daar-buiten. Opgave (tot 1 okto-ber): gratis via formulier op www.3stadsrechten.nl

Weer informatieavond over HelsdingenVIANEN - Tijdens de tweede informatie- en co-creatie-avond, op woensdag 30 sep-tember vanaf 20.00 uur in de hal van het Oosterlicht Col-lege, presenteert Blauwhoed voor de nieuwe woonwijk Helsdingen een uitgewerkt stedenbouwkundig plan, inclusief plattegronden, woningtypen, architectuur-voorstellen en prijsindica-ties. Toekomstige bewoners, omwonenden en belangheb-benden kunnen zich laten informeren en meedenken. Blauwhoed ontwikkelt, in samenwerking met de ge-meente Vianen en poten-tiële bewoners, een nieuw plan voor de woningbouw-locatie op het kruispunt van

de Helsdingse Achterweg en Het Slyk. Op de eerste bijeenkomst, op 2 juli in Sportcentrum Helsdingen, konden de bezoekers hun mening geven over drie ste-denbouwkundige modellen: Gaarden, Lanen en Erven. Ook konden mensen hun persoonlijke woonwensen kenbaar maken via een on-line-enquête. Blauwhoed ging daarna aan de slag met de reacties, suggesties en aanbevelin-gen. Veel gehoorde wensen waren: dichtbij de woning kunnen parkeren (liefst op eigen erf), behoefte aan groen in de hele wijk, voor-keur voor dertiger jaren en/of klassieke bouwstijl met

een logische link naar de architectuur van de omlig-gende wijken, veel behoefte aan doorstromerswoningen, zoals grote herenhuizen, tweekappers en bungalows. De voorkeur ging veelal uit naar het plan Gaarden. Op basis van de belangrijkste uitkomsten is nu één ste-denbouwkundig model ont-wikkeld met verschillende soorten woningen.Op de tweede co-creatie bij-eenkomst licht Blauwhoed, samen met SVP en Venster Architecten, het uitgewerkte plan toe. De bezoekers kun-nen ook meedenken over de invulling van de wijk en de diverse woningtypen. Ook zijn er prijsindicaties.

Gemeenteraad is nu aan zet(vervolg van verslag hiernaast)Zover is het nog niet, want eerst is de gemeenteraad aan zet. Op dinsdag 10 novem-ber spreken de raden zich gelijktijdig in drie afzonder-lijke vergaderingen uit over het rapport. Zij dienen aan te geven of zij voldoende toekomstperspectief zien voor de nieuw te vormen gemeente en zullen een pro-vinciekeuze maken.

Nieuwe info-avondenNa deze datum volgen nieuwe informatieavonden voor raadsleden onderling en voor de inwoners van de respectievelijke gemeenten.

Kerk in actie voor Kinderen in de KnelVIANEN - De Protestantse Ge-meente Vianen is een nieuw project gestart: Kinderen in de knel. Er wordt geld inge-zameld voor projecten van Kerk in Actie waarin kinde-ren centraal staan. Eén van die projecten is ‘Stichting de kleine arbeider in Co-lombia’. Het thema van dit project is kinderarbeid. Het doel is kinderen die moe-ten werken toch de kans te geven naar school te gaan en hen weerbaar te maken tegen onrecht.Het komende jaar worden acties gehouden om geld in te zamelen, want voor 75 euro per jaar krijgen alle kinderen iedere dag iets te eten op school. Voor 200 euro kan een jongere een jaar een vaktraining volgen en voor 200 euro kan één ba-sisschoolkind een jaar huis-werkbegeleiding krijgen, zodat hij of zij de opleiding kan afmaken. In kerkdiensten van de Pro-testantse Gemeente Vianen wordt aandacht besteed aan de problematiek van kinder-arbeid en wordt hiervoor geld ingezameld. De protes-tantse gemeente hoopt een bedrag van 5000 euro in te zamelen. De commissie Zending, We-relddiaconaat en Ontwikke-lingssamenwerking (ZWO) van de PKN kerk in Vianen; mail naar [email protected]

Klinisch geriater UMC naar Alzheimer CaféVIANEN - Dineke Koek, kli-nisch geriater in het UMC, komt op maandag 5 okto-ber naar Alzheimer Café Vianen. Dit vindt van 19.30 tot 21.30 uur plaats in het Grand Café in het Hof van Batenstein. Om 19.00 uur staat de koffie klaar.Welke informatie en onder-zoeken zijn nodig om de diagnose dementie te stel-len? Wat is de rol van een arts in deze zoektocht naar antwoorden? Het gaat niet alleen om het stellen van de diagnose, maar ook om het bespreken van de conse-quenties die deze ziekte met zich mee brengt, op allerlei gebieden.Nadat Debby van Rhijn kli-nisch geriater Dineke Koek heeft geïnterviewd, is er een pauze. Daarna gaat Dineke Koek in op vragen over de rol van de arts bij dementie. Er is ook ruimte voor andere vragen. Na afloop is er nog gelegenheid om een drankje te nemen en na te praten. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.

Page 31: De Molenkruier week40

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 31

Bijzondere stadswandeling

De Stichting VAC Vianen Adviescommissie vierde vorige week dinsdag haar eerste lustrum. Er werd in Vianen een bijzondere stadswandeling gemaakt.

VIANEN - De leden van de VAC Vianen Adviescommis-sie brachten de afgelopen vijf jaar adviezen uit over onder meer bouwprojecten in de kern van Zijderveld, in de Wilhelminastraat in Via-nen, over de Brede School Vianen en de toegangspartij van Donjon.De adviezen worden beke-ken vanuit de toekomstige

gebruikers. Ze gaan dus niet over mooi of lelijk, maar bij-voorbeeld over de draairich-ting van deuren, de locatie van de keuken, de plaatsing van de lichtschakelaars, op-stapjes, de positie van ‘t toi-let, rolstoeltoegankelijkheid, hang- en sluitwerk.Architect Arie Verlaan wees de VAC-leden tijdens de stadswandeling op details van de gerestaureerde oude stadmuur, ornamenten op gebouwen op de Lange dijk en Voorstraat, details in voegwerk en metselme-thodes bij oude gebouwen, waaraan je de periode waar-in het pand is gebouwd kunt herkennen. Na de wandeling

bezochten vertegenwoordi-gers van de gemeente Via-nen, LekstedeWonen en de Landelijke VAC-organisatie de receptie in het Stedelijk Museum.

Goede naamSprekers van de diverse or-ganisaties gaven aan dat de VAC Vianen Adviescom-missie met haar veelzijdige advieswerk in korte tijd een goede naam heeft opge-bouwd. De wens werd uit-gesproken dat VAC Vianen ook de kómende vijf jaar de kwaliteit van haar adviezen vasthoudt en daardoor voor bouwprojecten in Vianen een waardevolle partner is.

Een rondgang door het oude centrum van Vianen, onder leiding van architect Arie Verlaan, maakte bij de deelnemers veel los. Eigen fotoMamma Mia kookt voor goed doel

VIANEN - Mamma Mia be-reidt op zaterdag 3 okto-ber weer hapjes op de ‘big green egg’. Dit keer met een speciaal doel: donaties werven voor Microkrediet voor Moeders (MvM). Deze stichting helpt de aller-armste vrouwen in Azië, via kleine leningen, met het opzetten van een eigen bedrijf. Sinds de oprich-ting, in 2005, kregen op deze manier zo’n 20.000 vrouwen een lening van 85 euro.Van 12.00 tot 16.00 uur staat de ‘green egg’ van Mamma Mia naast het restaurant en kunnen voorbijgangers

en het winkelend publiek proeven van het lekkers dat wordt bereid. Met een vrijwillige donatie aan Mi-crokrediet voor Moeders kan deze stichting weer nieuwe microkredieten verstrekken en nóg meer moeders economische zelfstandigheid bieden. In oktober kan ook in het res-taurant zelf nog gedoneerd worden, door middel van een bijdrage in de collecte-bus. MvM helpt inmiddels al tien jaar, met hulp van lokale partners, vrouwen in Azië met het opzetten van een eigen bedrijf via kleine leningen, spaarmo-

gelijkheden, vaktrainin-gen en ondernemers- en leiderschapstrainingen. De vrouwen vergroten zo hun economische zelfstan-digheid en onafhankelijk-heid. En daarmee de kwa-liteit van hun leven én dat van hun families.Bijzonder aan Microkre-diet voor Moeders is dat de stichting in Nederland alleen met vrijwilligers werkt. Sponsoren en part-ners financieren groten-deels hun bedrijfsvoering. Door zo te werken, kun-nen alle donaties vrijwel geheel aan microkredieten worden besteed.

Nieuw pand op begraafplaats Sparrendreef nog dít jaar klaarVIANEN - Onlangs is op de begraafplaats aan de Spar-rendreef in Vianen met de herbouw van de voormalige dienstwoning begonnen. Deze leegstaande dienst-woning werd op ruim twee jaar geleden, op 25 augustus 2013, door een felle brand verwoest. De dienstwoning moest als verloren worden beschouwd. Gistermiddag legden de wethouders Leen-dert Wijnmaalen en Frank Meurs de eerste steen voor het nieuwe gebouw. De gemeente Vianen gaf onlangs opdracht het pand

te herbouwen. Het nieuwe pand is niet bedoeld als dienstwoning, maar krijgt een ruimte voor begraaf-plaatsbezoekers en een ruimte voor de beheerders. In de ruimte voor bezoekers komen een informatiehoek, een stilteruimte, een bezoe-kerstoilet en een dranken-automaat. De ruimte voor de beheerders is bedoeld als berging voor gereedschap en materiaal, maar er komt ook een toilet, een douche, een kantoor en/of vergader-ruimte en een kitchenette in. Als alles volgens plan

verloopt, dan is de bouw voor het eind van dit jaar klaar.Het nieuwe gebouw is zo-danig vormgegeven, dat het uiterlijk blijvend doet her-inneren aan de voormalige dienstwoning. Het terrein direct rond het gebouw, de tuin van destijds, wordt na de herbouw opnieuw inge-richt. Er komt onder meer ruimte voor nieuwe graven voor volwassenen en kinde-ren. Ook komt er plek voor het plaatsen en begraven van urnen. Verder komen er twee nieuwe tappunten.

‘Alleen talent telt!’ attendeert werkgevers op talent beperktenDe eerste week van ‘Alleen talent telt!’ wordt déze week gehouden. Tijdens de campagne worden werkgevers geattendeerd op de vele talenten van mensen met een beperking. Het zijn vaak onvermoede en onbenutte talenten, maar zeker de moeite waard voor werkgevers.

REGIO - Wethouder Victor Everhardt, voorzitter van de Utrechtse Werktafel: “Elke werkgever in onze regio moet weten dat we hun in-zet en bereidheid hard nodig hebben. We willen daarom dat de actieweek van ‘Al-leen talent telt!’ daadwer-kelijk banen oplevert voor mensen met een beperking. Zij maken het verschil voor een bedrijf dat sociaal wil ondernemen, want een ar-beidsbeperking is meestal geen beperking.” Het is een week vol acties. Werkgevers, werknemers, de werkgeversservicepunten, het UW, PAUW Bedrijven en Biga hebben gezamenlijk uiteenlopende activiteiten op touw gezet om van deze campagne een succes te maken. De samenwerkende

partners van de Utrechtse Werktafel zijn ervan over-tuigd dat het kan, zeker als werkgevers in de regio daar-voor open staan. Samen met de overheid, werkgevers en werknemers heeft de Ar-beidsmarktregio Midden Nederland afgesproken om vóór 1 januari 2017 1145

banen voor mensen met een beperking te creëren.WGSP Lekstroom en PAUW Bedrijven komen in actie in vier gemeenten in de regio Lekstroom: Vianen, IJssel-stein, Lopik en Nieuwegein. In Houten, waar WGSP Lek-stroom samenwerkt met UW, vindt de aftrap plaats. De accountmanagers én de lokale wethouders bezoe-ken samen winkelcentra en/of bedrijventerreinen om werkgevers te informeren over het in dienst nemen van mensen met een ar-beidsbeperking. De klacht van werkgevers is vaak dat de dienstverlening door de overheid verschilt per gemeente: teveel loket-ten en ondoorzichtige dien-sten. In Midden-Utrecht zijn

deze verschillen grotendeels verdwenen. Er is inmiddels één centraal telefoonnum-mer, 085 0445400, voor alle vragen van werkgevers. Via dat telefoonnummer, be-mand door mensen met een beperking, wordt contact gelegd met een regionale ac-countmanager. Die kent de branche, beant-woordt vragen van werk-gevers en adviseert hoe werkgevers baanopeningen kunnen creëren met behulp

van subsidie of gerichte ondersteuning. Onderne-mers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen, worden nu regionaal op vrijwel gelijke

wijze geholpen. Een be-langrijk verbeterpunt in de dienstverlening is daarmee gerealiseerd. De oproep is dan ook: werkgevers, uw in-zet telt!

Werkgevers, werknemers, de werkgeversservicepunten, het UW, PAUW Bedrijven en Biga hebben uiteenlopende activiteiten op touw gezet om van deze campagne een succes te maken. Eigen foto

‘week moet banen opleveren voor mensen met beperking’

De campagne ‘Alleen talent telt!’ wordt in de week van 16 tot 21 november nog eens in de hele regio herhaald. Informatie is op te vragen via de site www.alleentalent-telt.nl ‘Alleen talent telt!’ is een initiatief van de Utrechtse Werktafel, het regionaal werkbedrijf in de arbeidsmarkt-regio Midden-Utrecht.

Oktoberfest in De StadshofVIANEN - Een jaarlijks te-rugkerend evenement, het Oktoberfest, wordt op zater-dag 3 oktober in De Stads-hof aan het Hazelaarplein 4 gehouden. Dankzij lange tafels, ‘lederhosen’, gevulde bierpullen, broodjes braad-worst, muziek en nog veel meer wanen de bezoekers zich even in Duitsland. Vanaf 21.00 uur zorgt DJ Jai-my voor de muziek en kan met alle muziek meegezon-gen en -gedanst worden. Meer informatie: tel. 0347 355 325; www.destadshof-vianen.nl

John Toxopeus signeert boek VIANEN - John Toxopeus sig-neert op vrijdag 9 oktober van 18.30 tot 20.30 uur bij Boekhandel Bruna aan de Voorstraat zijn nieuwe boek ‘Wie de jeugd heeft kan wel janken’.Website: www.johntoxo-peus.nl

PCOB-middag over IndonesiëVIANEN - Door de PCOB-afdeling Vianen wordt op donderdag 8 oktober in Het klooster vanaf 14.30 uur een gezellige middag gehouden. Greet en Dick van Toorn ver-tellen over en laten beelden zien van een nostalgische reis door Indonesië. Niet-le-den zijn ook welkom.

Page 32: De Molenkruier week40

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 32

‘Open dag’ natuurcentrum De Schaapskooi in SchoonrewoerdSCHOONREWOERD - Natuur en Vogelwacht de Vijfheeren-landen houdt op zaterdag 3 oktober van 10.00 tot 16.00 uur als altijd haar ‘open dag’. De fruitoogst is begonnen en er is weer volop onbespoten hoogstamfruit te koop. Ook de hiervan gemaakte sappen en een appelperenstroop zijn ruim voorhanden. Tra-ditiegetrouw komen velen juist deze dag hun winter-voorraad inslaan. Ook is een overzicht van veel oude ap-pel- en perenrassen te zien.En er is meer te doen, want alle werkgroepen van de

vereniging presenteren zich. In een tent, die achter het gebouw staat, informe-ren zij bezoekers over al-lerlei onderwerpen op het gebied van de natuur en wat zij zoal doen. Ook voor kin-deren is er van alles te doen. Zij mogen onder begeleiding boven open vuur een appel poffen of een stukje brood bakken. Er is een vroege vogeltelling en er zijn ex-cursies in het gebied achter De Schaapskooi. Een man-denvlechter toont zijn vaar-digheden en er is een imker, die over de noodzaak van

bijen in de fruitteelt vertelt. Energiecoöperatie De Knot-wilg vertelt over het vorig jaar gestarte project ‘Geen tak de streek uit’. In samen-werking met de knotgroep kunnen zij knotwilgenbe-zitters veel werk uit handen nemen. In de grote zaal kan worden genoten van koffie met een heerlijke hoogstam-appelpunt of een glas sap uit de boomgaard. Hier zijn ook streekproducten in cadeau-verpakking te koop. Kijk voor een uitgebreid pro-gramma op www.natuur-centrum.nl

Certificaat voor veertien pedagogisch medewerkersVIANEN - Stichting Kinder-opvang Vianen werkt met het VVE (voor- en vroeg-schoolse educatie) Pirami-de. Vorig jaar behaalde een grote groep pedagogisch medewerkers hun certificaat al en vorige week woensdag

ontvingen nog eens veertien pedagogisch medewerkers dit certificaat. Piramide sti-muleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Piramide biedt elk kind de kans zich optimaal te ontwikkelen.

Een tweede groep van veertien pedagogisch medewerkers ontving het certificaat vorige week woensdag. Eigen foto

‘The best of Igor Krulsnor’ in theater De StadshofVIANEN - Igor Krulsnor, ‘de wereldberoemde goochelaar uit Verweggistan’, laat op zondag 4 oktober om 15.00 uur in theater De Stadshof het beste uit zijn theater-shows zien. Het publiek kan nu in één keer Igors beste trucs en experimenten be-wonderen. Na afloop kun-nen maximaal twintig kin-deren van 7 jaar en ouder meedoen aan een goochel-

workshop. Bij goed resultaat wordt een officieel goochel-diploma uitgereikt. Opgave: [email protected] Omdat het dierendag is ma-ken kinderen die verkleed zijn als dier kansop een mooie goocheldoos. Kaarten zijn te koop via www.de-stadshofvianen.nl of via de voorverkoopadressen Cigo Monnikenhof, Bibliotheek Vianen en De Stadshof.

Jong en oud doken de afgelopen week weer enthousiast het water in voor de jaarlijkse Zwemvierdaagse van Zwemvereniging de Albatros in Vianen. Iedereen die vier avonden op rij zijn of haar afstand zwom, verdiende een aandenken. Deelnemers konden zich inschrijven voor 250 meter, 500 meter en 1000 meter. Foto: Meike Jongejan

Vier avonden zwemmen

Voedselbankactie tijdens paardenmarkt in VianenVIANEN - De Voedselbank Vianen geeft geen geld uit aan voedsel. Het voedsel wordt aangeleverd door on-dernemers uit Vianen, die ode Voedselbank Vianen overtollige voorraden voed-sel schenken. Ook wisselen voedselbanken onderling voedsel uit, als een hoeveel-heid téveel is voor de eigen afnemers. Zo werken de Voedselbanken onderling samen om geen voedsel ver-loren te laten gaan. Kosten die de Voedselbank Vianen wél heeft, zijn logistieke kos-ten. Deze kosten bestaan uit onder meer wegenbelasting, energiekosten, benzinekos-

ten, onderhoudskosten, ver-zekeringskosten, de kosten van kratjes en investeringen ten behoeve van de voedsel-veiligheid. De totale kosten per afnemer van de Voedsel-bank Vianen komen dan op 3,03 euro. Om deze kosten te kunnen betalen, houdt de Voedselbank Vianen tijdens de Paardenmarkt een inza-melingsactie. Op het kerk-plein in de Korte Kerkstraat voert de Voedselbank een ‘bijna altijd prijs’ actie. Met de opbrengst worden ook het komende jaar Viaanse inwoners die onder het be-staansminimum moeten le-ven geholpen.

Feestje met Loud SoundsHEI-EN BOEICOP - Oranje-vereniging Hei-en Boeicop organiseert op vrijdag 2 ok-tober een feestje met drive-in show Loud Sounds. De entreeprijs is voor leden 3 euro en niet-leden betalen 5 euro. Het feestje in gebouw Internos aan de Nieuweweg begint om 21.00 uur.

Uw nieuws...REGIO - Heeft u, uw vereni-ging of instelling nieuws dat eígenlijk in de krant hoort? Heeft u iets meegemaakt dat u met anderen wilt de-len? Mail dan naar [email protected]

Page 33: De Molenkruier week40

Crum Autobedrijven waar ALLES kan! offi cieel dealer

Culemborg, Weth. Schoutenweg 1, tel. 0345-51 57 57Houten, Waterveste 12, tel. 030-634 41 00

Vianen, Korte Dreef 1, tel. 0347-37 36 36

www.crum.nl

Fiesta Style Crum Deal met MAXIMAAL voordeel!SCHERPE PRIJZEN / DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR / SNEL RIJDEN

Rijklaar vanaf : € 13.477,-Kosten rijklaarmaken € 967,-

Crum treedt op als verbonden bemiddelaar en adviseert daar mee uitsluitend voor FCE bank. De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de tot standkoming ven de overeenkomst verstrekt.

Contante Aanbetaling Totaal krediet- Vaste debet Jaarlijks kosten- Duur overeen- Termijnbedrag Slottermijn Totaal te prijs of inruil bedrag rentevoet percentage komst (mnd) (p.mnd.) betalen

€ 12.510,- € 3.380,- € 9.130,- 1.9% 1.9% 25 129,- € 6.328- € 9.424,-

Kenmerken Options aanbieding Ford Fiesta Style:

€ 2.400,- korting!Fiesta Technologie Pakket van € 900,- NU VOOR € 395,-

Kleuren navigatiesysteem en SYNC Bluetooth Voice Control

5 JAAR GARANTIEnu voor slechts € 240,-

Deze aanbieding is geldig op alle geselecteerde 2015 voorraadmodellen met kentekenregistratie januari t/m juni 2015. Prijzen zijn inclusief BTW/BPM en exclusief eventuele fabrieksopties, kosten rijklaarmaken. Vraag ons naar de voorwaarden. Afge-beeld model kan afwijken van de standaardspecifi caties. Druk en zetfouten voorbehouden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 23.3 - liter/100km: 4,3 - CO-2 uitstoot gr/km: 99.

1,9% Rente?Dat kan met:

FordOptionsU rijdt al een Ford Fiestavanaf € 129,- per maand

Iedere 2 jaar een nieuwe Ford Fiesta

voor een vast bedrag per maand.

Ford Fiesta 1.0i Style 3-drs 48kW - 65pk Normaal: € 14.515,-Technologie Pakket: € 395,-Crum Technologie inruilpemie - € 1.000,-Crum kenteken registratiekorting - € 1.400,-

Crum Actieprijs € 12.510,-

Meerprijs: 59kW - 80pk € 750,- • 5-deurs € 500,- • Reservewiel € 100,- Metaallak € 600,- • Frozen White lak € 200,-

24/7 bij je klanten onder de aandacht

jouw bedrijf of aanbieding in de spotlight

WIJHIERVANDe Molenkruier

De Molenkruier staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.molenkruier.nl

Vanaf e1325,–LET OP! Incl. aansluitmateriaal,montage en btw

DERKO.NLKamerlingh Onneslaan 2, 3401 MZ IJsselstein

Intergas HRE10 JAAR GARANTIEop onderdelen (bij jaarlijks onderhoud)

Wij repareren en onderhoudenook bestaande cv-ketels E-mail: [email protected], Tel: 030-3410341

Warmte? Koud Kunstje!Proostwetering 105e3543 AC Utrecht

Tel: 030-241 03 [email protected]

Kijk ook op:KGMTECHNIEK.NL

CV-ketel stuk?CV-ketel stuk?Service en onderhoud van uw CV-ketelEr is al een KGM Servicecontract vanaf € 50,- per jaar

Ook voor ketelvervanging

Kijk voor acties op www.KGMtechniek.nl

Strijkviertel 17, De Meern | t: 030 666 4477 | oudenrijnmeubel.nl | openingstijden: ma gesloten, di t/m vrij 10.00 - 18.00u, za 09.00 - 17.00u, zo 12.00 - 17.00u

ELKE ZONDAG GEOPENDVAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR

Stel in 5 stappen je eigen bank samen:1. Selecteer een rugleuning2. Selecteer een armleuning3. Selecteer een poot en poothoogte4. Selecteer een tussenstuk5. Selecteer een stof, of leder en bepaal de kleur

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 33

Page 34: De Molenkruier week40

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 34

Sportservice Vianen en Bibliotheek Lek & IJssel zoeken grenzen op van wat je met boeken kunt doen

Boeken, je kunt er zoveel mee doen. Je kunt ze lezen, verslinden en er bij wegdromen. Je kunt ze steeds weer wegleggen en toch weer oppakken, omdat je wilt weten hoe het verhaal verder gaat. Je kunt ermee de hele wereld over reizen en je kunt ermee trainen. Dit laatste nemen Sportservice Vianen en Bibliotheek Lek & IJssel, afdeling Vianen, op 7 oktober heel letterlijk.

Door Meike Jongejan

VIANEN - In een bijzondere samenwerking zoeken ze de grenzen op van wat je met boeken kunt doen: boeks-lingeren, een rolstoel behen-digheidsparcours en zelfs een heuse Boekcamp (een bootcamp met boeken), on-der leiding van Janine Spor-rel van Fit-ing, staan op het programma.Ria Timmerman, medewer-ker publieksservice van de Bibliotheek Vianen: “De paardenmarkt in Vianen is een mooie dag om eens iets anders dan anders te doen. Het is een echte feestdag in Vianen, waar een niet zo voor de hand liggende sa-menwerking en een lekker gek programma goed inpas-sen. We zijn er niet alleen om boeken uit te lenen. Als dat het geval was, dan zou-den we snel ons bestaans-recht verliezen. We willen graag ontmoetingsplek en een onderdeel van de ge-meenschap zijn.”

Esther Werkhoven-Binne-veld, sportconsulent van Sportservice Vianen: “Hoe-wel we in eerste instantie met hele verschillende din-gen bezig zijn, hebben de bibliotheek en Sportservice Vianen wel allebei een op-voedkundige taak. Sport en boeken zijn voor ons al-lebei middelen om ons doel te bereiken. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat je elkaar nodig hebt. We zijn geen concurrenten van el-kaar, maar vullen elkaar aan. De paardenmarkt is een uitgelezen kans voor ons om verdere samenwerking te zoeken. Het contact met de

bibliotheek is gegroeid, on-der andere door het organi-seren van een oudercafé en contacten op de beursvloer. Ria: “De paardenmarkt is natuurlijk ook een mooi mo-

ment voor ons allebei om ons te laten zien.”De ligging van de biblio-theek, midden in de loop-route tussen het centrum en de kermis, maakt het logisch om ook hier activiteiten te

organiseren. Toch wordt dit pas het tweede jaar dat de bibliotheek tijdens de paar-denmarkt open is. “Vorig jaar zijn we voor het eerst als experiment open geweest””, vertelt Ria. “We hebben toen twee poppenkastvoorstel-lingen georganiseerd. Dit leverde zóveel enthousiaste reacties op, dat we dit jaar besloten hebben groot uit te pakken. Vandaar deze sa-menwerking. Natuurlijk is er ook dit jaar weer een pop-penkast en zijn er andere activiteiten. Omdat de paar-denmarkt echt een lokale dag is, zijn er alleen lokale samenwerkingsverbanden

en initiatieven.”Tijdens de paardenmarkt is de bibliotheek open van 9.00 tot 15.00. Programma; 9.00-15.00 uur: verkoop sfeerlichtjes voor Alpe d’HuZes door Weia en Peter Uittenbogaard; Sportservice Vianen aanwezig met in-formatiestand, bookcamp, sportquiz, rolstoelvaardig-heidsparcours en een spor-tieve activiteit met de roei-vereniging uit Nieuwegein; hoefijzers raden en kleur-wedstrijd in samenwerking met Brederoderuiters; 11.00 én 12.00 uur: poppenkast-voorstelling door Henny Verboom en Christa Broers.

De ligging van de bibliotheek, midden in de looproute tussen het centrum en de kermis, maakt het logisch om ook hier activiteiten te organiseren. Toch wordt dit pas het tweede jaar dat de bibliotheek tijdens de paardenmarkt open is. Foto: Meike Jongejan

‘uitgelezen kans om verdere samenwerking te zoeken’

‘De paardenmarkt is een mooie dag om eens iets anders te doen’

De spectaculaire paardenshow staat ook in het teken van Western. De show word verzorgd door een groep ruiters van ‘Filmpferde’ uit Duitsland. Het gaat om paarden die in de hele wereld aan films hebben meegewerkt. De groep gaf eerder ook al spectaculaire shows. Archieffoto: Jacques Stam

Spektakel met Filmpferde

Paardenmarkt begint met lampionoptochtVIANEN - De paardenmarkt-week is geen echte paar-denmarktweek als de lam-pionoptocht er niet aan voorafgaat. En dus is er ook dit jaar, op dinsdag 6 okto-ber ‘s avonds, een grote lam-pionoptocht.

Een paar duizend deelne-mertjes en hun ouders trek-ken in een kilometerslange, feestelijke optocht door het centrum, langs de verlichte grachtornameneten en de laantjes langs de gracht. De optocht wordt opgeluisterd

door drie muziekkorpsen en een dweilorkest. Ieder jaar weer maken de aanwonen-den langs de route er nóg meer werk van om huis en tuin passend en creatief met fakkels of waxinelichtjes te verlichten. Zo snijdt het

mes aan twee kanten: de op-tochtdeelnemers kijken hun ogen uit naar al dat moois, terwijl de aanwonenden ge-nieten van de leuke reacties op hun eigen bijdrage er met zijn allen iets moois van te maken.

Thema paardenmarkt dit keer WesternVIANEN - Het thema van de paardenmarkt is dit jaar Western. De paardenmarkt staat in het teken van alles wat met het Wilde Westen te maken heeft. Deelnemers aan het ringsteken mogen wat dit thema betreft hun fantasie gebruiken en de toeschouwers verrassen, bijvoorbeeld door een cow-boyhoed, stoere laarzen of zwierende rokken te dra-gen. En de aanspanning kan natuurlijk ook ‘explosief’ worden aangekleed in Clint Eastwood-stijl.

Mooi spektakelDe paardenshow staat ook in het teken van Western. Het publiek kan een mooi

spektakel verwachten. De show word verzorgd door een groep ruiters van ‘Filmpferde’ uit Duitsland. Het gaat dus om paarden die in de hele wereld aan films hebben meegewerkt. De groep zorgde in het verleden tijdens de paardenmarkt al voor meer spectaculaire shows. Het is een pan-Eu-ropese samenwerking van stuntrenners en paard-op-leiders uit allerlei landen. De groep wordt gevormd door telkens wisselende me-dewerkers.

TrainerSuzanne Santos is de paard-trainer en daarnaast paard-meester. Ze trainde paarden

voor shows en films. Ze deed de meeste ervaring op aan het begin van haar car-rière, in het betoverde woud. Ze kent heel veel ‘paard-mensen’ en door haar open, vrolijke manier ontmoet zij veel grote en professionele paardtrainers en ruiters, die wij nu samen werken moe-ten.Suzanne weet nog niet pre-cies wie ze meebrengt naar Vianen, maar zeer waar-schijnlijk is Gerd Grzesczak van de partij. Hij begon zijn pad naar de film door het tabbladtoernooi om de stun-trenners. Hij werkt meer dan 40 jaar in de filmindustrie en is één van de meest erva-ren stuntcoördinatoren.

Op Paardenmarkt vragen stellen over (thuis)zorgVIANEN - Rivas Zorggroep is op woensdag 7 oktober op de Paardenmarkt aanwezig. Bezoekers kunnen zich bij de stand van Rivas inschrij-ven voor een gratis gezond-heidscheck. Ook kunnen zij aan de wijkverpleegkundi-gen direct hun vragen stel-len over thuiszorg en andere zorgmogelijkheden. Bezoe-kers vinden de stand van Ri-vas tussen 8.30 en 16.00 uur op de Lijnbaan, standnum-mer Oranje 19. Zij kunnen zich hier voor de gezond-heidscheck inschrijven. De check omvat het meten van de bloeddruk, bloedsuiker en cholesterol en vindt op een later moment plaats bij het servicepunt van Rivas in Hof van Batenstein.

WijkverpleegkundigenDe wijkverpleegkundigen van Rivas staan klaar om vragen te beantwoorden over uiteenlopende vormen van zorg. Meer informatie: Rivas Zorglijn, tel. 0900 8440 of www.rivas.nl

Paardrijden met de bieb en de BrederoderuitersVIANEN - De herfst begint en de paardenmarkt staat voor de deur. Wie alvast lekker in de stemming wil komen, is van harte welkom in de bibliotheek. De bieb nodigt alle leden tot 15 jaar uit om op zaterdag 3 oktober tussen 11.00 en 13.00 uur te komen paardrijden. Met hun bibli-otheekpas kunnen kinderen een volgnummertje halen, waarmee ze met de Brede-roderuiters op het grasveld naast het evenemententer-rein kunnen paardrijden.

Lampionnen makenCreatieve kinderen zijn die dag, net als vandaag (woens-dag) van 14.30 tot 17.00 uur, van harte welkom om tus-sen 13.00 en 15.30 uur lam-pionnen te komen maken met Creabeez. Daarnaast kunnen ze meedoen met de kleurwedstrijd en ‘hoefijzers raden’. Deze wedstijden lo-pen tot de paardenmarkt op woensdag 7 oktober. De winnaars krijgen van de Brederroderuiters gratis paardrijlessen aangeboden.

Geen appels, maar péren van het CDAVIANEN - Een klein beetje anders dan de traditie... CDA Vianen deelt dit jaar tijdens de paardenmarkt, op de ochtend van woensdag 7 oktober, meer dan 2500 pe-ren uit aan het publiek. Tot en met vórig jaar trakteerde het CDA de Paardenmarkt-bezoekers op een appeltje. Iedereen die gezellig een peer mee wil eten of van gedachten wil wisselen met CDA Vianen, is van harte welkom. De peren worden uitgedeeld in de buurt van het kerkplein van de Grote Kerk, tussen 9.30 en 12.30 uur.

In contact CDA Vianen grijpt de feeste-lijke Paardenmarkt aan om in contact te komen met de inwoners. Bestuur, leden, raadsleden en de CDA-wet-houder van Vianen zijn pre-sent om met de inwoners van gedachten te wisselen en om vragen te beantwoor-den. CDA Vianen houdt de perenactie in samenwerking met ‘t landelijke CDA.

Page 35: De Molenkruier week40

Doe nu een gratis inruilscan op

WWWWWWWWWWWWWWWWWW......KIA-IJSSELSTEINKIA-IJSSELSTEINKIA-IJSSELSTEINKIA-IJSSELSTEINKIA-IJSSELSTEINKIA-IJSSELSTEINKIA-IJSSELSTEINKIA-IJSSELSTEINKIA-IJSSELSTEIN......NLNLNLNLNLNL

Weten wat uw auto waard is?

inclusief € 1.000,- extra inruilvoordeel

De Kia PicantoEconomyLine driedeurs

vanaf € 9.195,-

Weten wat uw auto waard is?

De Kia PicantoEconomyLine driedeurs

Gem. verbruik: 4,1 - 6,0 l/100km, 24,4 - 16,7 km/l. CO2-uitstoot: 95 - 125 g/km. Actievoorwaarden: Genoemde acties en bijbehorende consumentenprijs zijn alleen geldig op de geselecteerde voorraadmodellen van de Kia Picanto met uiterste aankoopdatum en datum ken-tekenaanvraag van 30-09-2015 en uiterste registratiedatum van 16-10-2015. De acties gelden, tenzij anders vermeld, niet i.c.m. andere acties en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, incl. extra inruilvoordeel, btw/bpm, excl. kosten rijklaarmaken, metallic lak. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

kia.com

Autobedrijf WoltersEinsteinweg 10, 3404 LK IJsselstein, Tel. (030) 68 82 056

Versterk ons Toyota teamToyota is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootsteautoproducent ter wereld. De ongeveer 8 miljoen auto’s diewe jaarlijks bouwen, verkopen we in meer dan 170 landen.Omdat mogelijk te maken, staat wereldwijd een hechtteam van zo’n 264.000 trotse Toyota medewerkers klaar.Werken bij Toyota betekent meebouwen aan superieurekwaliteit. Niet alleen op productniveau, maar zeker ook ophet vlak van service en aandacht voor de klant.

Auto Totaal Service te Nieuwegein zoekt een:

Autotechnicus/2e Monteur m/vVoor 38 uur per week

Uitgebreide technische kennis, servicegericht, flexibel en enthousiast. Dit zijnde kwaliteiten die passen bij de dame/heer die wij zoeken!

FunctiebeschrijvingAls autotechnicus voer je zelfstandig onderhoud- en reparatiewerkzaamhedenuit en zorg je voor het afleveringsklaar maken van de auto en het inbouwenvan diverse apparatuur. Je beoordeelt de staat van een auto en maakt eeninschatting van de benodigde reparaties. Indien van toepassing behoort hetuitvoeren van APK-keuringen ook tot je takenpakket.

ProfielJe bent een gemotiveerde teamplayer, servicegericht en goed in het stellen vandiagnoses. Je hebt een afgeronde autotechnische opleiding en uitgebreide kennisvan moderne auto-elektronica. Uiteraard ben je in het bezit van je rijbewijs.

Wij biedenWij bieden een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket, een leuk team metenthousiaste collega’s en de gelegenheid om trainingen en opleidingen te volgen.

Informatie en sollicitatieVoor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Dhr. H. deBonth, telefoon 030-6042694. Je sollicitatiebrief voorzien van CV kun je pere-mail sturen naar: [email protected]

Auto Totaal ServiceNieuwegein, Betuwehaven 2, 030-6042694, www.toyotanieuwegein.nl

‹ www.molenkruier.nl De Molenkruier · woensdag 30 september 2015 · 35

Repair Café in wijkcentrumVIANEN - In Wijkcentrum Monnikenhof aan de Lan-geweg 6b wordt op zaterdag 3 oktober weer een Repair Café gehouden. Een ieder kan langskomen voor een reparatie aan een koffiezet-apparaat, een klein meubel, speelgoed, kleding of aan de fietsverlichting. Kapotte spullen maken door het Re-

pair Café kans op een twee-de leven. Dat is goed voor het milieu en de portemon-nee.Handige vrijwilligers staan van 9.00 tot 12.00 uur klaar om defecten en gebreken te lijf te gaan. Voor een groot aantal zaken hebben zij een oplossing. De reparaties zijn gratis.

Uitreiking certificaten Leer-werktrajectVIANEN - De eerste deelne-mers van het Leer-werktra-ject Vianen zijn geslaagd. Donderdagmiddag reikte wethouder Marcel Verweij bij Miele de bijbehorende certificaten uit. De leerlin-gen volgen, buiten de leer-gang die aansluit bij hun werkervaringplaats, groeps-lessen. Werknemersvaar-

digheden is één van de on-derdelen van het traject. In deze lessen leren ze wat het inhoudt om een goed werk-nemer te zijn, welke vaardig-heden daarvoor nodig zijn, waarom het zo belangrijk is en hoe je hier zelf vorm aan geeft. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen terecht bij het leer-

werktraject Vianen. Uiteen-lopende Viaanse werkge-vers, waaronder Miele, Van der Valk Hotel, Schadenet, Sportcentrum Helsdingen, Nimag en Makro, zijn bij het leer-werktraject aange-sloten. Er wordt in Vianen plaats geboden aan mensen met een WAJONG/ WMO of WWB uitkering.

Leerlingenorkest in de hoofdrolVier leerlingenorkesten spelen de muzikale hoofdrol in een concert dat filmmuziek als thema heeft. In dorpshuis De Biezen kan op zaterdag 3 oktober vanaf 19.30 uur worden geluisterd naar optredens van vier leerlingenorkesten.

HAGESTEIN - Er wordt ge-speeld door opstaporkest Pieter Aafjes uit Culemborg, onder leiding van Manon Vermeer, leerlingenorkest M-tastic uit Meteren, onder leiding van Sylvie de Lyon, leerlingenorkest AFK- Amei-de, onder leiding van Dirk van Mourik en Viva Musica uit Hagestein, onder leiding van Marilou Krouwel. Elk leerlingenorkest geeft een eigen optreden en in de finale vormen alle muzikan-ten samen één groot orkest. Het publiek kan luisteren

naar spannende, ontroeren-de, grappige en swingende muziek uit bekende films als Grease, Ciske de Rat en The Lion King, maar ook

naar melodieën uit Bond-films. Sanne kers uit Hage-stein blaast een solo van En-nio Morricone, de beroemde Italiaanse filmmuziek-com-

ponis. Iedereen is van harte wel-kom. De toegangsprijs is 3 euro per persoon. Website: www.excelsiorhagestein.nl

De musici studeren vanaf ’s middags, onder leiding van de vier dirigenten, de gezamenlijke stukken in. ’s Avonds laten ze een klinkend resultaat horen. Eigen foto

Sportagenda

Donderdag 1 oktoberTafeltennisVita-NSV, 20.00 uur

Zaterdag 3 oktoberVolleybalServia-Go’97 (vrouwen), 12.00 uurServia-Waterlanders (man-nen), 16.00 uur

Voetbalvv Vianen-Magreb’90SC Everstein-Brederodes, 14.30 uurGroot Ammers-HSSC’61, 15.00 uurSchelluinen-Lekvogels, 14.30 uur

Zondag 4 oktoberHockeyMHC Vianen-FIT (vrou-wen), 12.30 uurMHC Vianen-Flevoland (mannen), 14.30 uur

VoetbalBr eder ode s -Vr ienden-schaar, 14.00 uur

Budgetcursus voor inwoners VianenVIANEN - Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) nam het initiatief om inwoners van Vianen te helpen meer over-zicht te krijgen in hun in-komsten en uitgaven. Samen met de Schuldhulpmaatjes en de Wijkwinkel ontwik-kelden zij een budgetcursus. Om financiële problemen te voorkomen en beter te kun-nen anticiperen op verande-ringen in het budget, leert de cursus de deelnemers inzicht te krijgen in hun in-komsten en uitgaven. Louise Willems en Gijs van Zwieten van WIL geven de cursus in vier bijeenkomsten. Om en om schuiven ook de schulp-hulpmaatjes en een mede-werker van de Wijkwinkel aan. In een groep van maxi-maal vijftien mensen gaan de deelnemers aan de slag met het ordenen van hun administratie en het maken van een budgetplan. De budgetcursus is vier we-ken op maandagavond en begint op 12 oktober. De ver-volgbijeenkomsten zijn op 19 en 26 oktober en op 2 no-vember. Het is noodzakelijk dat de cursisten bij alle bij-eenkomsten aanwezig zijn. De cursus wordt van 19.30 tot 21.00 uur gegeven in De Prenter, Grote Geusplein 1 in Vianen. Aanmelden: Gijs van Zwie-ten (Werk en Inkomen Lek-stroom) via [email protected] of tel. 030 7022 380.

Page 36: De Molenkruier week40

Openingstijden onze winkelsZaterdag 3 oktober: 8:30 uur / 17:00 uurZondag 4 oktober: 12:00 uur / 17:00 uur

Dobey IJsselstein: Clinckhoeff 25 3402 GA - IJsselstein - Tel: 030-8700346 www.facebook.nl/dobeyijsselstein

Dobey Nieuwegein: Muntplein 1 3437 AN - Nieuwegein - Tel: 030-2980068 www.facebook.n/dobeynieuwegein

Dobey Dierspecialist Haspels: Fitz Geraldplein 195 3543 EN - Utrecht - Tel: 030-2687796www.facebook.nl/dobeydierspecialisthaspels

dierspecialist

dierspecialist. dat voelt goed

• Deskundig• Betrokken• Verantwoord

Alle aanbiedingen zijn geldig t /m 4 oktober 2015. Wijzigingen in prijs en of model evenals zetfouten voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt.

www.dobeydierspecialist.nl

AanbiedingenAanbiedingen die alleen voor jou zijn.

SparenSpaar gratis mee voor leuke kortingen.

InformatieJe bent altijd als eerste op de hoogte.

Animal CoachGratis deskundig advies over jouw huisdier.

Download de mobiele app en ontvang exclusieve aanbiedingen.

Tijdens het dierendagweekend verwennen we alle dieren én hun baasjes! Je krijgt deze dagen onze speciale bigshopper gratis. Op 3 of 4 oktober krijg

je bij de kassa maar liefst 25% korting op alles wat erin past!

DIERENDAGWEEKEND

25% KORTING

OP ALLES WAT IN DEBIGSHOPPER PAST

25252525

In winkelcentrum Terwijde: