De PSV Supporter april 2016

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Officiële uitgave van de Supportersvereniging PSV

Text of De PSV Supporter april 2016

 • SEIZOEN 15 | 16Maandblad van de Supportersvereniging PSV

  NR 08 APR /2016

  CHAMPIONS LEAGUEREPORTAGEMADRID VOETBALHOOFDSTADIN EUROPA

  SUPPORTERSGEWELDHARDNEKKIG PROBLEEMSPEELT AL DECENNIA

  Jeroen zoet

  PSVSUPPORTER

  DE

  KEEPER IN TOPVORM

  supver psv apr16.qxp_psv 05-04-16 09:27 Pagina 1

 • DE PSV SUPPORTER | 57e JAARGANG | NR 08 | APRIL 2016 WWW.SUPVER-PSV.NL

  De PSV Supporter. Officieel orgaan van deSupportersvereniging PSV te Eindhoven.

  HOOFDREDACTEUR:Peter VosEINDREDACTEUR:Ronald BerkhofREDACTIECOMMISSIE:Peter Luijten, Ad SchreudersREDACTIE-ADRES:Postbus 171, 5600 AD Eindhoven.Tel.: 040-2574782E-mail: clubblad@supver-psv.nlBANKNUMMERS: ING: NL63 INGB 0003 0956 11,ABN:NL68 ABNA 0860 6801 42(beiden ten name van Supportersvereniging PSV).

  Adreswijzigingen doorgeven via:ledenadministratie@supver-psv.nlBEZOEKADRES:Frederiklaan 10A (bij ingang 11)REDACTEUREN: Anne Beks, Remco Faasen,Ted Gijsel, Georgo Gruijters, Wil van denHeuvel, Nol van de Laar, Stan Schrijen,Stijn Slaats, Peter Visser, Diana Vos, Peter Vos,Franciska Salazar .SUPPORTERSVERENIgINg (INgANg 11):Openingstijden: Op afspraak via 040-2574782en voor thuiswedstrijden van PSV.SUPPORTERSHOME (INgANg 25):Geopend voor en na de thuiswedstrijdenvan PSV.

  TELEFOONNUMMERS:Supportershome: 040-2505605Supver PSV: 040-2574782Internet: www.supver-psv.nlE-mail: info@supver-psv.nl

  UITgEVER:

  Postbus 10153300 BA DordrechtTel. 078 639 70 70www.zpress.nl

  ACQUISITIE:ZPRESS Sport

  FOTOgRAFIE:Fotopersbureau John ClaessensT. 06 53 327 670, www.fotojc.nl

  ONTWERP & VORMgEVINg:New Vision BV, HelmondT. 088 - 01 02 700, info@newvision.nl

  DRUK:www.zpressprint.nl

  OPLAgE: 13.000 ex.VOLgENDE UITgAVE:17 mei 2016INLEVEREN KOPIJ:vrijdag 29 april 2016

  Plaatsing van artikelen en ingezonden stuk-ken in dit blad, houdt niet in, dat deze hetstandpunt van het bestuur en/of redactieweergeven. Gehele of gedeeltelijke overnamevan het gepubliceerde in dit blad is, behou-dens toestemming van de redactie,NIET toegestaan 2016.

  COLOFON57e JAARGANG NR. 08 / APR 2016

  Ik vroeg tijd om te reageren want ik had de

  beelden niet gezien. Even daarvoor was ik zelf

  nog op het plein maar toen was het vooral

  heel erg druk en heel erg gezellig. Voor de

  cameras van Omroep Brabant verklaarde ik

  daar met trots dat onze supporters weten

  hoe ze in een vreemde stad een feestje kun-

  nen bouwen.

  Na het zien van de beelden, belde ik Jeroen

  terug en nam afstand van het betreffende ge-

  drag. Je gooit geen geld naar mensen, daar is

  ieder weldenkend mens het over eens. Tege-

  lijkertijd probeerde ik de context te schetsen

  waarin het gebeurd was waardoor deze foute

  vorm van balorigheid is ontstaan. Fout, vol-

  gens sommige commentaren. Want daarmee

  zou ik het gebeuren bagatelliseren.

  Nuances en context, daarvoor leek in de na-

  sleep van Madrid geen plaats. En toch blijf ik

  daarvoor aandacht vragen. Want als we lering

  willen trekken uit Madrid, dan moeten we kri-

  tische vragen durven te stellen. Bijvoorbeeld

  de vraag waarom niemand heeft kunnen

  voorkomen dat het uit de hand liep. Waar

  waren de mensen die hadden kunnen ingrij-

  pen? Maar ook de vraag of er niet buitenpro-

  portioneel is gereageerd. Op enig moment

  werd het zelfs een staatsaangelegenheid toen

  minister-president Rutte er een bespreekpunt

  van maakte met zijn Spaanse ambtgenoot. En

  wat te denken van de vraag in hoeverre deze

  reacties van invloed zijn geweest op de hoogte

  van de strafmaat?

  Iedereen snapt dat PSV maatregelen zou tref-

  fen, maar staat de strafmaat van 3 jaar stadi-

  onverbod ook in verhouding tot het vergrijp?

  En waar ligt de grens?

  Je mag geen appels met peren vergelijken

  maar de gedachten gaan terug naar het inci-

  dent met Lestienne en Zoet. Niet dat ik vind

  dat die zaak verkeerd is opgelost maar de kri-

  tische vraag moet gesteld kunnen worden.

  Kortom, genoeg vragen om als de kruitdam-

  pen zijn opgetrokken en de hype uit de media

  is verdwenen een grondige evaluatie over te

  houden. Niet om naar elkaar te wijzen maar

  om er samen wijzer van te worden. En om te

  voorkomen dat de beeldvorming van zich over

  het algemeen voorbeeldig gedragende PSV-

  supporters onnodig wordt aangetast.

  Sportief gezien is de les van Madrid dat we als

  club moeten blijven dromen. Want ook al is

  het een utopie om te denken dat we structu-

  reel tot de top van Europa kunnen behoren, is

  het wel heerlijk om eens in de zoveel tijd door

  te dringen tot de Europese elite. Met beleid,

  moed en trouw kun je een heel eind komen. Ik

  was, ben en blijf trots op mijn club.

  Met rood-witte groet,

  Harrie Timmermans

  Ik zat nog midden in de flow van een tot dan toe perfect verlopen dag, toenik een telefoontje kreeg van Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. Hij verteldeme dat er ophef was ontstaan over filmpjes die waren geschoten op dePlaza Mayor waarop PSV-supporters onder andere kleingeld gooiden naarbedelaars.

  VISIE VAN DE VOORZITTER

  Lering trekken uit Madrid

  Harrie Timmermans

  3

  supver psv apr16.qxp_psv 05-04-16 09:27 Pagina 3

  uw datacenter dichtbij

  uw datacenter dichtbij

  Bezoekadres:Ambachtsweg 27 (Bedrijventerreinnummer 4215)5627 BZ Eindhoven

  Datacenter adres:Ambachtsweg 255627 BZ Eindhoven

  HET GROENSTE DATACENTERVAN HET ZUIDEN

  Local for Locals. Dat is het mott o

  waarmee eigenaars Lizett e van

  Broekhoven en Willem Jan Withagen sinds

  2013 EcoRacks runnen. Hun ambiti e om

  een no-nonsense datacenter te zijn voor

  de ondernemer om de hoek, die zijn data

  extern maar toch dichtbij wil opslaan, lijkt

  zijn vruchten af te werpen. Voor veel

  bedrijven is het data opslaan in de virtuele

  cloud nog een onbekend vraagstuk. Zij

  geven de voorkeur aan een datacenter

  waar de computers tastbaar zijn. Aan een

  gecontroleerde en veilige omgeving, die

  voor bevoegden eenvoudig toegankelijk

  is. Daar kunnen wij met ons datacenter in

  voorzien.

  VASTGOED VAN DE ICT

  Hoe afh ankelijke je als bedrijf bent van

  je I(C)T, hoe meer zekerheden je moet

  inbouwen. Denk hierbij niet alleen aan

  de kwaliteit van je elektriciteitsnetwerk,

  koelvoorzieningen, brandbeveiliging,

  alarmering en beveiliging, maar zeker ook

  aan het klimaat in je gebouw.

  Als het gaat om dataopslag, weten ze bij

  EcoRacks als geen ander waaraan een

  gebouw moet voldoen. Onze klanten

  beschikken over de computers; wij bieden

  hen een veilig en opti maal geconditi oneerd

  gebouw, met een goede, groene

  stroomvoorziening en met rekken waarin zij

  hun systemen kunnen neerzett en.

  UITBREIDING

  Naast het datacenter op de Ambachtsweg

  is EcoRacks druk bezig met de realisati e

  en inrichti ng van een tweede datacenter.

  Deze locati e zal worden ingezet als back-

  uplocati e voor ons datacenter

  In het tweede kwartaal van dit jaar

  hopen we te starten met de inrichti ng.

  Na de zomer wordt de ruimte in gebruik

  genomen. Dan hoopt EcoRacks ook een

  ISO 9000-2015- en ISO 27010-certi caat

  te ontvangen voor beide datacenter,

  waarvoor inmiddels de procedures zijn

  gestart.

  Het goed opslaan van bedrijfsbestanden en (gevoelige) gegevens is niet alleen essenti eel voor de veiligheid, maar

  ook voor de conti nuteit van een bedrijf. Hiervan zijn steeds meer bedrijven zich bewust. Hoewel een groot deel nog

  alti jd kiest voor lokale opslag, groeit de vraag naar een (tweede) externe server in de cloud. EcoRacks speelt hierop

  in met een exibel, no-nonsense en groen datacenter in Eindhoven, gericht op groot-, midden- en kleinbedrijf.

  GROEN DATACENTER

  Binnen EcoRacks

  speelt duurzaamheid

  een belangrijke rol.

  Het datacenter draait

  volledig op groene

  Europese stroom, wat

  ons recentelijk het Nuon

  Groengarant certi caat

  heeft opgeleverd.

  Klanten die dit wensen,

  kunnen er zelfs voor

  kiezen hun apparatuur

  volledig op Nederlandse

  groene stroom te laten

  draaien.

  Tekst: Lieke van Zuilekom

  0166736.pdf 1 5-4-2016 14:30:07

 • ZijnlijncommentaarRubriek05

  Visie van de VoorzitterRubriek03

  Inhoud

  Uit een Rood-Wit HartRubriek15

  Supporterswereld PSVRubriek07

  5

  Jeroen ZoetInterview10

  Champions LeagueBeschouwing24SupportersgeweldAd Schreuders26Wel en Wee van PSVRubriek31Supportertjes van de maandSupporters onder elkaar34

  ZIJLIJNCOMMENTAAR

  DE PSV SUPPORTER | 57e JAARGANG | NR 08 | APRIL 2016 WWW.SUPVER-PSV.NL

  Peter Vos

  Hoofdredacteur De PSV Supporter

  Email: peter@supver-psv.nl

  Hard werkenzonder rendement In n week tijd verliest PSV op twee podia het zicht op een hoofdprijs.De herosche uitschakeling na penaltys door Atltico Madrid in de acht-ste finales is nog te verdragen, maar het pijnlijke verlies thuis in de ere-divisie van Ajax niet. Blijft PSV dit jaar met lege handen, ondanks al hetharde werken?

  De wrange nasmaak van het verlies van d topper van het

  jaar werkt lang door. Zeker als je de woorden van trainer

  Phillip Cocu voorafgaand aan het uitduel met Atltico in

  de Champions League nog eens goed analyseert. In de

  persconferentie op maandagavond voor de wedstrijd gaf

  de trainer meerdere malen aan dat de ontmoeting in Ma-

  drid met de topclub d wedstrijd van het jaar was voor PSV.