De PSV Supporter augustus 2013

 • View
  250

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uitgave van de Supportersvereniging PSV

Text of De PSV Supporter augustus 2013

 • SEIZOEN 13 | 14Maandblad van de Supportersvereniging PSV

  PSVSUPPORTER

  DE

  NR 1 AUG /2013

  > PROMINENTEN SUPPORTERSVERENIGING OVER JUBILEUM> EXCLUSIEF: TOPMAN DE JONG GEEFT VISIE OVER BAND TUSSEN PHILIPS EN PSV> BURGEMEESTER VAN GIJZEL OVER PSV EN EINDHOVEN

  100 JAAR SUPPORTER VAN PSVINTERVIEWS: WILLY VAN DER KUIJLEN BERRY VAN AERLE

  RONALD WATERREUS KEES PLOEGSMA

  JUBILEUMSPECIAL

  supver psv aug13 def_Opmaak 1 06-08-13 14:24 Pagina 1

 • L I E S H O U T H O L L A N D

  Wij trappen alvast afvoor de volgende 100 jaar!

  Bavaria feliciteert PSV met haar 100-jarig jubileum!

  X50902_Bavaria_PSV_adv_Glossy.indd 1 24-07-13 13:370106390.pdf 1 29-7-2013 10:12:29psv ads.indd 2 6-8-2013 14:20:54

 • ZIJLIJNCOMMENTAAR

  DE PSV SUPPORTER | 55e JAARGANG | NR 1 | AUGUSTUS 2013 WWW.SUPVER-PSV.NL

  3

  De PSV Supporter. Officieel orgaan van deSupportersvereniging PSV te Eindhoven.

  HOOFDREDACTEUR:Peter VosEINDREDACTEUR:Ronald BerkhofREDACTIECOMMISSIE:Peter Luijten, Ad SchreudersREDACTIE-ADRES:Postbus 171, 5600 AD Eindhoven.Tel.: 040-2574782E-mail: clubblad@supver-psv.nlGiro: 3095611, Bank: 860680142(beiden ten name van Supportersvereniging PSV).

  Adreswijzigingen doorgeven via:ledenadministratie@supver-psv.nlBEZOEKADRES:Frederiklaan 10A (bij ingang 11)REDACTEUREN:Anne Beks, Georgo Gruijters, Jonathan vanMelle, Nol van de Laar, Peter Visser, Peter Vos,Remco Faasen, Stan Schrijen, Stijn Slaats, TedGijsel, Wil van den Heuvel.

  SUPPORTERSVERENIgINg (INgANg 11):Openingstijden: woensdag en vrijdag van12.00 tot 17.00 uur en voor thuis-wedstrijden van PSV.

  SUPPORTERSHOME (INgANg 25):Geopend voor en na de thuiswedstrijden vanPSV.

  TELEFOONNUMMERS:Supportershome: 040-2505605Supver PSV: 040-2574782Internet: www.supver-psv.nlE-mail: info@supver-psv.nl

  UITgEVER:

  Postbus 10153300 BA DordrechtTel. 078 639 70 70www.zpress.nl

  ACQUISITIE:ZPRESS SportMichel Bezemer078 639 70 70

  FOTOgRAFIE:Fotopersbureau John ClaessensT. 06 53 327 670, www.fotojc.nl

  ONTWERP & VORMgEVINg:New Vision BV, HelmondT. 088 - 01 02 700, info@newvision.nl

  DRUK:Van der Weij BV, Hilversum

  OPLAgE: 13.000 ex.

  VOLgENDE UITgAVE:Uiterlijk 14 september 2013INLEVEREN KOPIJ:uiterlijk 30 augustus 2013

  Plaatsing van artikelen en ingezonden stuk-ken in dit blad, houdt niet in, dat deze hetstandpunt van het bestuur en/of redactieweergeven. Gehele of gedeeltelijke overnamevan het gepubliceerde in dit blad is, behou-dens toestemming van de redactie,NIET toegestaan 2013.

  COLOFON55e JAARGANG NR. 1 / AUG 2013

  We zouden duizenden paginas kunnen schrij-

  ven en honderden uren praatprogrammas

  kunnen vullen over het honderdjarige PSV.

  Maar als tijdschrift is ons podium beperkt en

  geven we u een korte dwarsdoorsnede van dit

  jubileum. De club is voor iedereen met een

  PSV-hart een waarde in het leven en voor

  de een veel groter als voor de ander. Van de

  begintijd weet bijna niemand meer iets na te

  vertellen. We zijn in de archieven gedoken en

  hebben op zwart-wit fotos gemaakte herin-

  neren. Drommen met mannen, gekleed in

  stofjas en gleufhoed, dikke sigaren rokend en

  kijkend naar het jonge PSV van voor de

  Tweede Wereldoorlog. Toch hebben we in het

  magazine twee mensen van 100 die nog iets

  persoonlijks over die tijd kunnen vertellen.

  Al veel meer mensen herinneren zich de

  topjaren 1978 en 1988. Onder andere oud-

  manager Kees Ploegsma neemt u mee naar

  jaren, die wellicht al vervaagd zijn naar het

  achterste van uw geheugen. En de meesten

  van ons mijmeren over de tijd van de Cham-

  pions League wedstrijden en het zingen van

  het lied: Eens per jaar wordt PSV kampioen.

  Bijna iedereen in deze uitgave roept erover en

  in ons hart verlangen we naar minstens een

  herhaling van die periode. En dan de namen.

  Natuurlijk de voetballers: Coen Dillen, Willy

  van der Kuijlen, Romario da Souza Faria,

  Ronaldo da Lima dos Santos, Luc Nilis, Ruud

  van Nistelrooij en ga zo maar door. Maar ook

  de trainers: Bram Appel, Kees Rijvers, Guus

  Hiddink, Erik Gerets en Dick Advocaat. En niet

  te vergeten rasechte PSV-ers als: Anton Phi-

  lips, Harrie van Raaij, Guus Meeuwis en vele

  anderen. Het schrijven van boeken doet

  nog een tekort aan alle namen die ik niet

  genoemd heb. Honderd jaar PSV vult een

  encyclopedie van ongekende lengte.

  Uw naam mag daarin ook niet ontbreken.

  PSV is niet de club van een geldschietende

  multinational. PSV is ook niet de club van

  een wereldwijze toptrainer. PSV is de club

  van ons allemaal. Honderd jaar rood en wit,

  honderd jaar balen en juichen, honderd jaar:

  supporter van PSV!

  Ik wens u veel leesplezier en veel

  o, ja! momenten Proost!

  Voor u ligt een dubbeldik nummer van de PSV Supporter met de hoogstactuele titel 100 jaar supporter van PSV. Het kan vriend en vijand niet meerontgaan zijn dat Eindhovens voetbaltrots een prachtige mijlpaal heeft bereikt.Duizenden supporters vieren dit jubileum op een unieke manier; iedere fanbeleeft PSV persoonlijk. De PSV Supporter geeft u een aantal verrassendeinvalshoeken hoe de club wordt beleefd: gisteren, vandaag en ook morgen.

  100 JAARSUPPORTER

  VAN PSV

  Peter Vos

  Hoofdredacteur De PSV Supporter

  Email: peter@supver-psv.nl

  supver psv aug13 def_Opmaak 1 06-08-13 14:24 Pagina 3

 • Bij Schakenraad Advocaten trekt u aan het langste eind. Zowel voor Familierecht, Arbeidsrecht, Letselschade en Incasso.

  Kortste eind of langste eind? Schakenraad Advocaten!

  Schakenraad Advocaten

  Postbus 2350

  5600 CJ Eindhoven

  T: (040) 244 76 08

  F: (040) 244 88 75

  E: info@schakenraad.nl

  W: www.schakenraad.nl

  0106534.pdf 1 25-7-2013 9:32:25psv ads.indd 4 6-8-2013 14:20:58

 • 508InterviewWilly van der Kuijlen

  14InterviewRob van Gijzel

  34InterviewHans de JongCEO Philips Benelux

  43AfscheidMark van Bommel

  DE PSV SUPPORTER | 55e JAARGANG | NR 1 | AUGUSTUS 2013 WWW.SUPVER-PSV.NL

  ZijlijncommentaarRubriek03Supporterswereld PSVMededelingen06Visie van de voorzitterHerinneringen07Ad SchreudersInterview Supporter10Berry van AarleInterview Speler14ger van OsInterview Supporter16Ronald WaterreusInterview Speler20Harrie TimmermansInterview Supporter22Uit een Rood Wit HartColumn31PosterPSV-selectie 2013-201440EeuwfeestBoordevol Europese souvenirs46PSV 100 jaar1913-201354100 jarige PSV supporterMarietje Schriks-Ettema59100 jarige PSV supporterJo van Hooff-van Denderen61Wel en Wee 100 jaarSpecial62Historie van de Otten CupWil van den Heuvel72Wel en Wee van PSVRubriek74Supportertjes van de maandIngezonden78Supporters onder elkaarIngezonden78

  50InterviewKees Ploegsma

  Inhoud

  supver psv aug13 def_Opmaak 1 06-08-13 14:24 Pagina 5

 • DE PSV SUPPORTER | 55e JAARGANG | NR 1 | AUGUSTUS 2013

  Supporterswereld PSV

  6

  POSTBUS 171

  Onze condoleances gaan uit naar:

  Familie Van der Heijden bij het overlijden vande heer P.J.B. van der Heijden;

  Familie Herps bij het overlijden vande heer J. Herps;

  Familie Lekkerkerker bij het overlijden vande heer M. Lekkerkerker;

  Familie Linders bij het overlijden vande heer P.J.H. Linders;

  Familie Witjens bij het overlijden vande heer C.J.M. Witjens.

  1/4ADVERTENTIE

  BESTUURSMEDEDELINGEN

  Wijzigingen ledenadministratieAdreswijzigingen doorgeven via ledenadministratie@supver-psv.nl of schriftelijk via ons postadres (Supportersvereniging PSV,T.a.v. ledenadministratie, Postbus 171, 5600 AD Eindhoven). Ledendie hun lidmaatschap niet wensen voort te zetten dienen dit tijdig(vr 1 juli 2014) aan ons door te geven via ledenadministratie@supver-psv.nl of via ons postadres. Telefonisch worden geen op-zeggingen aangenomen. Met ingang van het seizoen 2014-2015is men dan geen lid meer.

  E-mailadressenTeneinde onze dienstverlening aan de leden nog verder te optima-liseren, is het belangrijk dat ons secretariaat over uw e-mailadresbeschikt. Indien wij niet over uw e-mailadres beschikken ofuw e-mailadres is gewijzigd, kunt u dit aan ons doorgeven vialedenadministratie@supver-psv.nl of schriftelijk via ons postadres.

  Clubcard De huidige clubcard wordt meerdere jaren gebruikt. Telkens doorbetaling van de contributie zal deze voor het nieuwe seizoen ge-activeerd worden. Wij verzoeken onze leden de clubcard na afloopvan het seizoen derhalve goed te bewaren. Bij vermissing of defectkan tegen betaling een duplicaat worden verkregen.

  DE PSV SUPPORTER DIGITAAL

  Op dit moment wordt op elk adres n uitgave van ons clubblad DePSV Supporter bezorgd. In een digitaler wordend tijdperk kunnenwij begrijpen dat er leden zijn die de uitgave online wensen te lezen enniet meer op papier thuis wensen te ontvangen. Vanaf augustus 2013zal er ook een digitale versie van ons clubblad op de website geplaatstgaan worden. Digitale plaatsing levert een besparing op van porto- endrukkosten. Indien jij je clubblad niet meer per post wenst te ontvan-gen en digitaal wenst te lezen, stuur ons dan een e-mail naar ledenad-ministratie@supver-psv.nl met je gegevens (naam, adres, woonplaats).Vermeld in het onderwerp digitale versie clubblad.

  Wil jij ook mascotte zijn?Op dit moment hebben wij voldoende mascottes om het eerste deel van het seizoen 2013-2014 door te komenmaar ook in de tweede helft van het seizoen en in de toekomst willen wij kunnen putten uit voldoende mas-cottes. Je kunt mascotte worden bij een thuiswedstrijd van PSV als je tussen de 7 en 12 jaar oud bent en jezelfof iemand bij je thuis (bijvoorbeeld je ouders, broer o