De Renaissance stijl

 • View
  40

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of De Renaissance stijl

 1. 1. De Renaissance stijl
  Gemaakt door: Austin Binda V3A
 2. 2. De Renaissance stijl duurde van de 14e eeuw tot aan de 16 eeur. De Renaissance stijl richtte zich net als de Renaissance op de wedergeboorte van de klassieke tijd en het humanisme. In deze tijd waren beeldhouwers erg gericht op de mens. Ze probeerden mensen beter te kunnen uithakken en gedetailleerder in marmer net als Michelangelo.
 3. 3. De Renaissance stijl is een van de bekendste stijlperiodes, dit houdt in dat een kunststijl specifiek in een periode erg populair was. De stijl richt zich niet alleen op kunst maar ook architectuur. In het bijzonder de architectuur die zelfs de Romeinen en Grieken in de Oudheid toepasten. Kenmerken van dit zijn pilaren, bogen en beelden.
 4. 4. De Renaissance stijl begon in de culturele steden in Itali. Florence de vrije stad voor kunstenaars was een van de eerste steden, die zich weer bezig hielden met de klassieke Oudheid. Na korte tijd verspreidde de stroming zich door heel Itali. Rijke vorsten uit centraal en noord Europa lieten later kunstenaars overkomen om te schilderen en te beeldhouwen in deze bijzondere stijl.
 5. 5. De Renaissance stijl kun je in drie grote stromingen/periodes verdelen. Doordat de stijl ruim 2 eeuwen duurde veranderde het naarmate de interesse in het verleden toenam. De stromingen/periodes zijn: Vroegrenaissance, Hoogrenaissance en Manirisme.
 6. 6. Vroegrenaissance.

  De Vroegrenaissance duurde van 1420 tot 1500.Itali kende in deze periode grote welvaart en waar welvaart is, is ook cultuur en kunst. Doordat de bevolking rijker werd kregen de kunstenaars meer opdrachten en konden zich zo verbeteren in hun technieken. Ze werden meer ervaren. De Christelijke Kerk speelde hier ook een grote rol in. Zij leidde kunstenaars op in de kunst en liet ze ook werken voor haar. Hierdoor heb je mooi versierde kerken tot op de dag van vandaag. Ze wouden ook graag de verloren kennis en cultuur weer terug brengen in de wereld. Vandaar de wedergeboorte van de Oudheid.Een aantal schilders uit deze tijd zijn Masaccio, Fra Fillipo Lippi en Mantagna
7. Kenmerken vanVroegrenaissance stijl.

Doordat deze stroming zo populair werd, kwamen er kenmerken en eisen. Kunstenaars probeerde net zo te schilderen als in de Oudheid. Dit deden ze door naakt te schilderen hierdoor kwamen mensen centraal te staan in kunstwerken. Een andere is zo realitsch mogelijk schilderen, dit kon doordat mensen steeds beter begonnen te begrijpen hoe het menselijk lichaam in elkaar zat. Harmonies en religieuze momenten stonden ook centraal. Maar ook eisen zoals bijna alleen symmetrische compositie engeen afsnijdingen en natuurlijk een centraal punt.
8. Sandro Botticelli

De bekendste schilder, die in de Vroegrenaissance stijl schilderde. Zijn echte naam is Alessandro Filipepi uit Florence, hij leefde van 1445-1510. Hij was een schilder die echt geintresseerd was in de Oudheid. Hij probeerde zoveel mogelijk gebeurtenissen van die tijd af te beelden. Zo komt het ook dat al zijn werken voldoen aan alle eisen van de Vroegrenaissance stijl.
9. Het bekendste werk van hem is De Geboorte van Venus. Hier beeld hij de geboorte van de godin van de liefde uit Venus.
10. Hoogrenaissance

De naam Hoogrenaissance wordt gegeven aan de korte periode van ongeveer 1495 tot 1520 toen de Renaissance op haar hoogtepunt was. In die tijd was Rome het centrum van de kunst. De grootste werken van de Renaissance werden gecreerd in kerkelijke opdracht.
11. Hoogrenaissance
Kenmerken van deze onderscheiding is de ideale balans tussen statische compositie en beweging. Maar ook heldere en sfeervolle kleuren vertegenwoordigen de Hoogrenaissance. Bekende schilders uit deze tijd zijn Leonardo, Titiaan en Michelangelo.
12. Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci leefde van 1452-1519. Hij was architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatomist, beeldhouwer, schrijver, schilder en componist. Hij wordt gezien als homo universalis. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de Hoogrenaissance.Doordat hij in zoveel ambachten gespecialiseerd was kon hij zeer realistisch schilderen, dit kwam ook goed van pas toen hij als wiskundige de perfecte balans tussen bewegingen moest vinden.
13. Zijn bekendste werk uit deze tijd is Het Laatste Avondmaal. Hier probeert hij een groot evenement geordend af te beelden. Hier is het balans heel goed gedaan, kleur en beweging.
14. Manirisme
Manirisme of de late renaissance is de stijl die volgde op de hoogrenaissance. De stroming duurde van 1525-1580. Het manirisme is sterk benvloed door het werk van Titiaan, Rafal en Michelangelo. Rond 1520 probeerde een aantal Italiaanse kunstenaars er naar deze beroemde voorgangers te evenaren. Sommigen probeerden het eigen karakter (taliaans: 'maniera' van de stijl van deze beroemde kunstenaars te overtreffen.
15. Kenmerken van het manirisme

In plaats vanstatische composities gebruikte ze nu complexere voorstellingen, waarin een voorliefde bestond voor tegengestelde bewegingsrichtingen binnen een schilderij. Tot tegenstelling tot de andere stijlen waar naar natuurlijkheid en harmonie werd gestreefd, lijkt het erop dat tijdens de periode van het manirisme kunstmatigheid en disharmonie als idealen werden gesteld.Wiskundige perspectief werd nu helemaal vergeten om het natuurlijker te maken.
16. Michelangelo

De latere Michelangelo was echt een kunstenaar van het Manirisme.Hij wordt beschouwd als grondlegger van het latere Manierisme. Hij schilderde eerst natuurlijke composities ,maar hoe dieper we in de Renaissance kwamen des te meer hij zich wou onderscheiden van andere kunstenaars. Hij wou zich wel aan de stijl houden maar hij wou ook een erkenning hebben , iets wat hem anders zou maken
17. Een schilderij van hem dat het manierisme goed afbeeld is het laatste oordeel. Alles is hier chaotisch afgebeeld. Zonder enige orde. Hij probeert een moment zo uitgebereid mogelijk te laten zien.