De Treffer 2011-2012 - 2011-10-10

 • View
  220

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • VoorzitterP.J. ter Horst

  06-46090221hterhorst@boko.nl

  SecretarisP.P. van Rooij

  020- 6951294ppvrooij@hetnet.nl

  PenningmeesterR. Stallinga

  020-6004332rsab@xs4all.nl

  JeugdcommissieVacant

  Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

  LedenadministratiePostbus 189

  1110 AD Diemen

  KantinebeheerderM.C. Bekker

  020-6954106marc.bekker@hotmail.com

  Redactie clubblad M.E. Post

  mep1@upcmail.nl

  Alle correspondentiebetreffende

  de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

  LedenadministratiePostbus 189

  1110 AD Diemen

  DeTreffer

  Clubblad van de sportvereniging DiemenOpgericht 16 juli 1931Postbus 189 - 1110 AD Diemen020-6992048 svdiemen@hetnet.nl

  Jaargang 78 nr. 510 oktober 2011

  Goede resultaten sv DiementeamsDeze keer ben ik wat laat met het inleveren van mijn stukje ten bate van de Treffer van deze week.Gelukkig is daar mijn trouwe schaduw Tinus Post die mij belt en zegt; voorzitter denk je nog even aan een stukje voor de Treffer.Heel bewust heb ik deze keer tot het uiterste gewacht omdat ik zoveel mogelijk resultaten van het weekeinde wilde meenemen in mijn verslag.Fantastisch om te horen dat onze zaterdag 1 eindelijk de eerste drie punten gepakt heeft, mijn complimenten aan trainer Coen Lammers en zijn mannen. Ook heeft Coen Lammers een goed resultaat neergezet met de Zondag 2 door met 2-6 te winnen bij Swift. Ook bij de jeugd blijft het de goede kant op gaan. De zondag C1 sleepte ook deze keer drie punten binnen, de A2 won knap met 2-3 en onze A1 won de lastige uitwedstrijd bij Blauw Wit Amsterdam met 1-2, mannen mijn complimenten. Ook was ondergete-kende in de gelegenheid om een groot deel van de eerste helft van onze Zondag 3 tegen de Meer te zien, helaas liep dit uit op een forse 0-6 nederlaag , de mannen hebben het zwaar na hun kampioenschap en moeten nog duidelijke wennen aan een niveau hoger. Ons 1e Zondag team moest deze keer uit spelen bij FC Amsterdam en wist daar een meer dan perfect resultaat weg te halen door met 2-5 te winnen. FC Amsterdam is een lastige ploeg om tegen te spelen, goede voorhoede en een geroutineerd middenveld. De grootste zwakte lag echter in de achterhoede en Diemen kon daar, met de hulp van de verdedigers, goed van profiteren. Nu op naar de thuiswedstrijd van aankomende Zondag tegen Swift.Voor degene die afgelopen week de kranten goed heeft gelezen zijn er twee artikelen die er deze week uitspringen, ten eerste het Pokertoernooi bij Young Boys en het Voet-balclubs krijgen hun begroting niet rond. In dit laatste artikel blijkt dat de schulden van de leden aan clubs, door het niet tijdig betalen van contributie, drastische vormen aan-neemt en de solvabiliteit van deze clubs in gevaar komt.Prettig om te weten dat onze penningmeester bijna alle contributie binnen heeft!Vorige week heeft onze selectie dan wel geen pokertoernooi gespeeld maar was er na de training een bierpong wedstrijd georganiseerd, uit persoonlijke ervaring kan ik u melden dat dit een groot succes was!Het zal u niet verbazen dat het winnaars team bestond uit het geroutineerde duo Maarten Duijnker en Jordy Yomali.Nu toch even tijd voor wat serieuzer werk, vervelend om te horen dat onze trouwe medewerker Simon Haas opgenomen is in het ziekenhuis in verband met een flinke ver-hoging.Ook ontving ik vorige week persoonlijk bericht van Hans van Graas van RTV Diemen die momenteel geplaagd wordt door een aangezichtsverlamming, beide mannen vanaf deze plaats beterschap en wij hopen jullie weer snel bij de sv Diemen te mogen begroeten.Aankomende dinsdagavond speelt ons team onder de 23, de eerste uitwedstrijd bij Fortuna Wormerveer. In dit initiatief komen jonge 1e elftalspelers samen met talentvolle A-junioren uit in een kleine competitie.Als u in de gelegenheid bent moet u beslist eens komen kijken!Ik wens u weer veel sportplezier.

  Hans ter Horst

 • nr. 5 10 oktober 2011 2 svDiemen DeTreffer

  Laagste rentes van Nederland! Nu vanaf 3,3%

 • nr. 5 10 oktober 2011 3 svDiemen DeTreffer

  Op vrijdag 30 september is op 82-jarige leeftijd overleden

  Wim Panse

  Wim is na een ziekbed van enkele maanden overleden. Wim heeft in zijn jonge jaren bij het toen-malige D.V.A.V., de voorganger van sv Diemen, gevoetbald. Hij was een snelle en gevaarlijke buitenspeler die menige back wist te verschalken. Na nog jaren in de veteranen te hebben ge-speeld vond hij het tijd om te stoppen.Ook is Wim jaren bestuurslid geweest en rond 1970 een paar jaar voorzitter van onze vereniging.Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen de kracht toe om dit grote verlies te dragen.De crematieplechtigheid heeft op donderdag 6 oktober plaatsgevonden.

  Tinus Post

  Officile mededelingen

  Naamwijziging Laminaat Outlet AmsterdamOnze sponsor van de spandoeken langs het 3e veld en de trainingspakken van de A1 en A2-junioren La-

  minaat Outlet Amsterdam gaat in de toekomst verder als Vloooer.nl. Als u ons complex oploopt ziet u de nieuwe spandoeken al hangen langs het 3e veld en ook bij de korfbalvereniging.Bij Vloooer.nl werken dezelfde mensen (Henk van Empelen en Erik

  Schreuder) en ze zijn nog steeds gevestigd op hetzelfde adres, alleen nog meer keuze, scherpere prijzen. Een frisse kleur en een verbouwde moderne showroom cq. winkel.

  Kom en koopLemelerbergweg 37b1101 AH Amsterdam

  T= 020-4529795

  Roken in kantine niet toegestaanDe sportsector is sinds 1 juli 2008 tegelijk met de horeca-, kunst- en cultuursector rookvrij. Roken in sportaccommodaties is vanaf die datum door de overheid niet meer toegestaan.Zowel sporters, bezoekers, werknemers als vrijwilligers mo-gen geen last hebben van tabaksrook. Dat betekent dat ook de sportkantine rookvrij moet zijn. Sportverenigingen mogen wel rookruimten inrichten. Deze moeten afsluitbaar zijn en er moet op staan dat het een rookruimte is. Verder mag er buiten deze ruimten geen overlast zijn van de rook.De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) handhaaft het rookver-bod namens het Ministerie van VWS. Door zich niet aan de nieuwe Tabakswet te houden, riskeren voetbalverenigingen een officile waarschuwing of een geldboete. Deze straf is altijd voor de vereniging en niet voor de overtreder.De KNVB adviseert verenigingen er op toe te zien en te blijven toezien dat er niet wordt gerookt in de sportaccommodatie.

 • nr. 5 10 oktober 2011 4 svDiemen DeTreffer

  Vragen en antwoorden over het rookvrij worden van de sportHieronder staan de meest gestelde vragen met de antwoorden over de situatie na 1 juli 2008:

  Aan welke eisen moet een speciale afgescheiden rookruimte voldoen?De Tabakswet stelt dat een rookruimte een afgesloten, als zodanig aangeduide ruimte moet zijn zodat eventuele hinder of overlast van tabaksrook buiten deze ruimten tot een minimum beperkt blijft.

  Kan een bestuurskamer ook een rookruimte zijn?In de nota van toelichting behorende bij het Besluit nadere uitvoering Tabakswet wordt vanaf pagina 6 een nadere uiteenzetting gegeven behorende bij Artikel 2 en betreffende de rookruimte. Hierin staat aangege-ven bij Onderdeel b dat onder een rookruimte een ruimte wordt verstaan die uitsluitend voor het roken van tabaksproducten is aangewezen, als zodanig wordt aangeduid en afsluitbaar is. Hieruit volgt ook duidelijk dat een bestuurskamer geen rookruimte kan zijn.

  Mag ik als toeschouwer nog langs de velden roken?Ja, zolang de sportvelden in de buitenruimte zijn aangelegd.

  Wij hebben een serre aan onze kantine gebouwd. Mag daar worden gerookt?Nee, een serre is geen buitenruimte en dus mag daar niet worden gerookt.

  Mag er voor of na een wedstrijd wel gerookt worden?Nee, alleen in de daarvoor bestemde afgesloten rookruimten en in de buitenlucht.

  Wij zijn eigenlijk geen sportvereniging maar een gezelligheidsvereniging. Vallen we dan ook onder de nieuwe wetten?De Tabakswet heeft betrekking op de ruimten waar gesport wordt. Indien de gezelligheidsvereniging bij een van de leden thuis sport dan is de Tabakswet daarop niet van toepassing.

  Onze sportvereniging heeft een eigen verenigingsgebouw. Mag daar ook niet meer gerookt wor-den?Nee, want dit eigen verenigingsgebouw is een inrichting op het terrein van de sport. Alleen in voor roken bestemde, aangeduide en afgesloten rookruimten is roken nog toegestaan.

  We zijn een besloten sportvereniging en we huren een zaal waar geen bediening in de zaal is. We halen de drankjes buiten de zaal aan de bar. Dan mogen we toch wel roken in de zaal?Nee, dat mag niet. De zaal maakt onderdeel uit van een horecagelegenheid. Het rookverbod heeft betrek-king op de gehele accommodatie met uitzondering van de daarvoor bestemde, aangeduide en afgesloten rookruimte.

  Kunnen we de exploitant van de zaal die we huren verplichten om een aparte rookruimte te maken?Nee, de exploitant bepaalt of er een rookruimte wordt ingericht. Maar vragen staat natuurlijk altijd vrij.

  Welke sancties staan er op overtreding van de wet en welke instantie controleert de naleving van het rookverbod?De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) zal het rookverbod gaan controleren. Sancties staan in de (bijlage bij de) Tabakswet beschreven. De beheerder van de accommodatie is verantwoordelijk voor het instellen, aanduiden en handhaven van de Tabakswet. De beheerder krijgt in geval van overtreding de boete opge-legd door de VWA.Volgens de wettelijke bijlage bij de Tabakswet, bevattende de boetetarieven voor overtredingen, bedragen de boetes bij (een eerste) overtreding van het veronachtzamen van het toezicht op de naleving van het rookverbod 300. Dit bedrag wordt verhoogd tot 600 indien degene aan wie de overtreding kan worden toegerekend voor een soortgelijke overtreding eerder is beboet en er nog geen twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere boete onherroepelijk is geworden. Dit bedrag wordt verhoogd tot 1200 wanneer bin-nen drie jaar