28
www.de-vonk.nl Woensdag 21 oktober 2015 WWW.CORRECT.NL 010- 4.618.618 SALE Meer informatie over deze actie en voorwaarden op: www.bergenberg.nl tapijt • pvc vloeren • vinyl laminaat • gordijnen • binnenzonwering PVC-vloer Riga Mooie deal! WOONBOULEVARD SLIEDRECHT Parallelweg 4, tel: (0184) 49 34 93 [email protected] STOFFENMARKT GORINCHEM VRIJDAG 30 OKTOBER WB SPIJKSEPOORT 9:30 - 16:30 0183 - 600 184 Schoorsteenvegen 47,50 kachels & haarden (camera) inspectie rvs rookkanalen renovatie www .veiligstoken.nl Activiteiten op Ontmoetingsfair NIEUW-LEKKERLAND - Op vrij- dag 30 oktober is er van 16.00 tot 22.00 uur een Ontmoe- tingsfair op het kerkplein van de Ontmoetingskerk (ingang naast Dorpslaan 5 in Nieuw-Lekkerland). Er is van alles te doen: spelletjes voor kinderen, een laser- game parcours, een stamp- potbuffet, een wijnproeverij, enz. Er is live achtergrond- muziek en natuurlijk kun- nen mensen struinen langs de kraampjes. Kunst en muziek op Beukelmanschool ALBLASSERDAM - Op de Beu- kelmanschool locatie Rem- brandtlaan in Alblasserdam werd vorige week, op de don- derdag voor de herfstvakan- tie, een kunst- en muziekdag georganiseerd met allerlei activiteiten voor de kinde- ren. Alle groepen volgden die dag workshops die met het thema te maken hadden, onder andere bij de Alblas- serdamse beeldhouwer Roel Teeuwen en muziekdocent Chiel Jan van Hofwegen. Ook een levend schilderij, geïnspireerd op De Nacht- wacht van Rembrandt stond op het programma. De alge- meen directeur opende voor twaalf klassen de wereld van de klassieke muziek. Kunstwerk Deze schoolbrede dag bij de Beukelmanschool loca- tie Rembrandtlaan werd georganiseerd in het kader van een kunstwerk van Tijs Huisman, dat aan het einde van de dag onthuld werd. Niet alleen de leerlingen, maar ook de leerkrachten van de Alblasserdamse school hebben van deze dag genoten. Tijs Huisman met kinderen bij het kunstwerk op de Alblasserdamse school. Foto Beukelmanschool Zwembadfoto’s gezocht NIEUW-LEKKERLAND - Zwem- bad Schoonenburg aan de Vletstraat in Nieuw-Lek- kerland bestaat volgend jaar 45 jaar. Ter gelegenheid hiervan organiseert de Ten- toonstellingscommissie van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard een overzichtstentoonstelling. Voor deze tentoonstelling wordt de medewerking ge- vraagd van iedereen die, op welke manier dan ook, bij het zwembad betrokken is geweest in het verleden. Gedurende al die jaren is er veel gebeurd in het zwem- bad en zijn er vele activi- teiten door het personeel georganiseerd. De commis- sie wil graag gebruik maken van foto’s of andere zaken die met het zwembad te maken hebben en goed in de tentoonstelling passen. Mensen krijgen het materi- aal weer terug: nadat er een kopie is gemaakt gaat het origineel terug naar de eige- naar. Wie materiaal voor de tentoonstelling heeft, kan contact opnemen met Wim Deelen via telefoonnummer 0184-681738 of emailadres [email protected]. Een feestje vorige week donderdag in de Wingerdse Molen in Bleskensgraaf. Moeder Heline Schouten- van Daalen (48) en haar zoon Jannick (18) slaagden beiden voor het examen voor vrijwillig molenaar. De bekende Alblasserwaarder Aad Schouten heeft er dus nu met zijn vrouw en zoon twee collega’s bij. Logisch dus dat ‘aan tafel’ het wel en wee van de draaiende polderwachters vaak op het menu staat. Een commissie van de Nederlandse Vereniging De Hollandsche Molen organiseert enkele keren per jaar een examendag. Deze keer was daarvoor in Bleskensgraaf de Hofwegense Molen van molenaar Antoine Walsemann uitgekozen. Het is uniek in de Nederlandse molenwereld dat een moeder en haar zoon op dezelfde dag examen doen. Bestuursleden Henk Bovekerk en Piet Vergouwe van SIMAV, de Molenstichting in de Alblasserwaard en de Vijeerenlanden, brachten een bezoekje aan het gezin gelukswensen en een bloemetje aan te bieden. Moeder en zoon Schouten krijgen een aanstelling als molenaar van SIMAV. Foto Cees van der Wal/SIMAV Heline en Jannick Schouten nu allebei molenaar KRACHTEN BUNDELEN De coördinatoren buurtbe- middeling in de regio gaan samenwerking intensiveren. 3 » OPVANG VLUCHTELINGEN Vluchtelingen zijn doodmoe en komen tot rust. Huisartsen houden spreekuur 5 » Nog dichterbij en met bewoners werken MOLENWAARD - Deze con- clusies trekken Prof. Dr. J. Goedee en onderzoeker Eelco Polderdijk uit 156 ge- retourneerde enquêtes en gesprekken met actieve in- woners van Molenwaard. De gemeenteraad onder- steunde de onderzoeksre- sultaten tijdens een discus- sieavond op 6 oktober. Ook geïnterviewde inwoners woonden de avond bij. Een veel gehoorde opmerking en conclusie: ‘Molenwaard is op de goede weg’. Molen- waard zit sinds 15 oktober een jaar zonder gemeen- tehuis. Dirk van der Borg: “Hoewel we er bekendheid mee verworven hebben, is het nooit een doel geweest om een gemeente zonder gemeentehuis te worden. Onze visie was de dienst- verlening te verbeteren en dichterbij onze inwoners te werken. Met de dorpen en onze stad als uitgangspunt voor de nieuwe gemeente. Schaalverkleining in plaats van schaalvergroting bij de fusie. Een gemeente die sa- men met inwoners aan de keukentafel zit, inwoners opzoekt om vernieuwing mogelijk te maken en be- leid vorm te geven. Plus de introductie van aanvraag- locaties voor persoonlijke documenten in de kernen.” Lees verder op pagina 3 Het eerste wetenschappelijk onderzoek naar de manier van werken van de gemeente Molenwaard levert bemoedigende resultaten op. De dienstverlening scoort al kort na de introductie van aanvraaglocaties gemiddeld net zo goed als voorheen. Actieve inwoners zijn tevreden over de ingeslagen weg. ‘Molenwaard op goede weg’ KLIK & WIN ACTIE Win de 4cd-box Veronica Rock Hits Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie

De Vonk week43

  • Upload
    wegener

  • View
    274

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De Vonk

Citation preview

  ‹www.de-vonk.nlWoensdag 21 oktober 2015 WWW.CORRECT.NL010-4.618.618SALE

Meer informatie over deze actie en voorwaarden op: www.bergenberg.nl

tapijt • pvc vloeren • vinyl laminaat • gordijnen • binnenzonwering

Het leukste huismerk

voor uw huis

49,9549,9549,All-inn

NL LabelPVC-vloer Riga

PVC-vloer RigaMooie deal!

WOONBOULEVARD SLIEDRECHTParallelweg 4, tel: (0184) 49 34 93 [email protected]

stoffenmarktGorinchemvrijdag 30 oktoberWB sPiJksePoort

9:30 - 16:30

0183 - 600 184

Schoorsteenvegen€ 47,50

kachels & haarden(camera) inspectiervs rookkanalenrenovatie

www.veiligstoken.nl

Activiteiten op Ontmoetingsfair nieuw-lekkerland - Op vrij-dag 30 oktober is er van 16.00 tot 22.00 uur een Ontmoe-tingsfair op het kerkplein van de Ontmoetingskerk

(ingang naast Dorpslaan 5 in Nieuw-Lekkerland). Er is van alles te doen: spelletjes voor kinderen, een laser-game parcours, een stamp-

potbuffet, een wijnproeverij, enz. Er is live achtergrond-muziek en natuurlijk kun-nen mensen struinen langs de kraampjes.

Kunst en muziek op BeukelmanschoolALBLASSERDAM - Op de Beu-kelmanschool locatie Rem-brandtlaan in Alblasserdam werd vorige week, op de don-derdag voor de herfstvakan-tie, een kunst- en muziekdag georganiseerd met allerlei activiteiten voor de kinde-ren. Alle groepen volgden die dag workshops die met het thema te maken hadden, onder andere bij de Alblas-serdamse beeldhouwer Roel Teeuwen en muziekdocent Chiel Jan van Hofwegen. Ook een levend schilderij, geïnspireerd op De Nacht-wacht van Rembrandt stond

op het programma. De alge-meen directeur opende voor twaalf klassen de wereld van de klassieke muziek.

KunstwerkDeze schoolbrede dag bij de Beukelmanschool loca-tie Rembrandtlaan werd georganiseerd in het kader van een kunstwerk van Tijs Huisman, dat aan het einde van de dag onthuld werd. Niet alleen de leerlingen, maar ook de leerkrachten van de Alblasserdamse school hebben van deze dag genoten.

Tijs Huisman met kinderen bij het kunstwerk op de Alblasserdamse school. Foto Beukelmanschool

Zwembadfoto’s gezochtNIEUW-LEKKERLAND - Zwem-bad Schoonenburg aan de Vletstraat in Nieuw-Lek-kerland bestaat volgend jaar 45 jaar. Ter gelegenheid hiervan organiseert de Ten-toonstellingscommissie van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard een overzichtstentoonstelling. Voor deze tentoonstelling wordt de medewerking ge-vraagd van iedereen die, op welke manier dan ook, bij het zwembad betrokken is geweest in het verleden. Gedurende al die jaren is er veel gebeurd in het zwem-

bad en zijn er vele activi-teiten door het personeel georganiseerd. De commis-sie wil graag gebruik maken van foto’s of andere zaken die met het zwembad te maken hebben en goed in de tentoonstelling passen. Mensen krijgen het materi-aal weer terug: nadat er een kopie is gemaakt gaat het origineel terug naar de eige-naar. Wie materiaal voor de tentoonstelling heeft, kan contact opnemen met Wim Deelen via telefoonnummer 0184-681738 of emailadres [email protected].

Een feestje vorige week donderdag in de Wingerdse Molen in Bleskensgraaf. Moeder Heline Schouten- van Daalen (48) en haar zoon Jannick (18) slaagden beiden voor het examen voor vrijwillig molenaar. De bekende Alblasserwaarder Aad Schouten heeft er dus nu met zijn vrouw en zoon twee collega’s bij. Logisch dus dat ‘aan tafel’ het wel en wee van de draaiende polderwachters vaak op het menu staat. Een commissie van de Nederlandse Vereniging De Hollandsche Molen organiseert enkele keren per jaar een examendag.

Deze keer was daarvoor in Bleskensgraaf de Hofwegense Molen van molenaar Antoine Walsemann uitgekozen. Het is uniek in de Nederlandse molenwereld dat een moeder en haar zoon op dezelfde dag examen doen. Bestuursleden Henk Bovekerk en Piet Vergouwe van SIMAV, de Molenstichting in de Alblasserwaard en de Vij� eerenlanden, brachten een bezoekje aan het gezin gelukswensen en een bloemetje aan te bieden. Moeder en zoon Schouten krijgen een aanstelling als molenaar van SIMAV. Foto Cees van der Wal/SIMAV

Heline en Jannick Schouten nu allebei molenaar

KRACHTEN BUNDELENDe coördinatoren buurtbe-middeling in de regio gaan samenwerking intensiveren.

OPVANG VLUCHTELINGENVluchtelingen zijn doodmoe en komen tot rust. Huisartsen houden spreekuur

5»Nog dichterbij en met bewoners werken

MOLENWAARD - Deze con-clusies trekken Prof. Dr. J. Goedee en onderzoeker Eelco Polderdijk uit 156 ge-retourneerde enquêtes en gesprekken met actieve in-woners van Molenwaard. De gemeenteraad onder-steunde de onderzoeksre-sultaten tijdens een discus-sieavond op 6 oktober. Ook geïnterviewde inwoners woonden de avond bij. Een veel gehoorde opmerking en conclusie: ‘Molenwaard is op de goede weg’. Molen-waard zit sinds 15 oktober een jaar zonder gemeen-tehuis. Dirk van der Borg: “Hoewel we er bekendheid mee verworven hebben, is

het nooit een doel geweest om een gemeente zonder gemeentehuis te worden. Onze visie was de dienst-verlening te verbeteren en dichterbij onze inwoners te werken. Met de dorpen en onze stad als uitgangspunt voor de nieuwe gemeente. Schaalverkleining in plaats van schaalvergroting bij de fusie. Een gemeente die sa-men met inwoners aan de keukentafel zit, inwoners opzoekt om vernieuwing mogelijk te maken en be-leid vorm te geven. Plus de introductie van aanvraag-locaties voor persoonlijke documenten in de kernen.” Lees verder op pagina 3

Het eerste wetenschappelijk onderzoek naar de manier van werken van de gemeente Molenwaard levert bemoedigende resultaten op. De dienstverlening scoort al kort na de introductie van aanvraaglocaties gemiddeld net zo goed als voorheen. Actieve inwoners zijn tevreden over de ingeslagen weg.

‘Molenwaard op goede weg’

KLIK & WIN ACTIE

Win de 4cd-box Veronica Rock HitsGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

Ben je zwanger? En wil je allesweten over de zwangerschap, debevalling en de periode daarna?Wil je weten hoe je jouw kindje debeste start geeft? Kom dan naareen serie van drie gratis avond-bijeenkomsten voor zwangerevrouwen in Alblasserdam enPapendrecht! De avondenworden georganiseerd doorde Dienst Gezondheid & Jeugd(voorheen GGD ZHZ), in samen-werking met de Centra voorJeugd & Gezin (CJG), gynaeco-logen, verloskundigen, kraam-centra, Rivas en Careyn. Deavonden worden verzorgddoor een verloskundige en eenverpleegkundige.

In de hele regio wordenseries voorlichtingsbijeen-komsten georganiseerd. Deanimo onder zwangere vrou-wen is groot. “We hebbeneen beperkt aantal plaatsenbeschikbaar, dus ik adviseervrouwen om zich snel inte schrijven”, aldus JankaSmeitink van de DienstGezondheid & Jeugd.

Positief effectVoorlichting aan zwangerevrouwen is erg belangrijk.Janka Smeitink: “Uit onder-zoek blijkt dat voorlichtingtijdens de zwangerschapeen positief effect heeft opde gezondheid van moederen kind. We maken het heelpraktisch. We gaan het heb-ben over veranderingen in

het lichaam, gezonde voe-ding, gebeurtenissen rondde bevalling en de ‘rozewolk’ na de bevalling. Wantdeze is lang niet altijd roze.”

In 2015 worden in alle

17 gemeenten in de regioZuid-Holland Zuid seriesvoorlichtingsbijeenkomstengeorganiseerd. De DienstGezondheid & Jeugd voerthierover de regie in opdrachtvan deze gemeenten.

Info en aanmeldenIn Alblasserdam vindt de serie voorlichtingsbijeenkomsten plaatsop 5 & 19 november en 3 december in Landvast (Haven 4). InPapendrecht wordt de serie gehouden op 10 & 24 november en8 december in het CJG (Seringenstraat 16). Op de eerste bijeen-komst staat de zwangerschap centraal. In de tweede en derdebijeenkomst wordt gesproken over de bevalling en de eerste pe-riode daarna. De avonden starten om 19:30 uur. Geïnteresseerdevrouwen kunnen zich aanmelden via www.zwangerinzhz.nl onder‘Aanmelden’. Hier is ook meer informatie te vinden over de inhoudvan de bijeenkomsten. Deelname is gratis! Ook partners zijn vanharte welkom.

ADVERTORIAL

Nieuwe series bijeenkomsten van start in novemberVoorlichting aan zwangere vrouwen Alblasserdam en Papendrecht

NIEUWE SIERBESTRATING?De grootste keus, meer dan 150 voorbeeldtuinen!

Kijk voor aanleg sierbestrating en tuinhout bij u in de regio op:

www.modeltuinenzwanenburg.nl

AANBIEDING

Inclusief:• Verwijderen/afvoeren oude bestrating• Nieuwe stenen/tegels/zand• Aanleg nieuwe bestrating• 1 jaar garantie

Neem uw tuinmaten mee voor een gratis ontwerp en vrijblijvend prijsopgave. Ook bij u thuis.

€ 65,-per m2

all-in

Modeltuinen ZwanenburgIJweg 411, Zwanenburg T: 023-5552475 / 06-58931561

Openingstijden: ma. t/m za. van 8.00 - 17.00 uur

€ 69,-per m2

all-in

‹ www.de-vonk.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 2

KerkdienstenALBLASSERWAARD - Een over-zicht van de kerkdiensten van zondag in de Alblasser-waard.ALBLASSERDAMHerv. Gem. Grote kerk 9.30u ds. F. Maaijen; 18u ds. F. Hoek Herv. Gem Ichthuskerk 9.30u dhr M. Bil; 18u drs. A.J. den Besten Herv. Gem. Ontmoetings-kerk 9.30u dhr. H. Wolte-rink Herv. Gem. vrijz. Eltheto-kerk 10u drs. H. de BoerHersteld Herv. Gem. 9.30u en 18u ds. W.J. Teunissen Geref. Havenkerk 9.30u ds. mevr. L. Breedveld Chr. Geref. kerk 9.30 en 16.30u ds. G.J. VogelGeref.kerk vrijgem. 9.30u dienst; 16.30u ds. D.J.v. Dig-gele combidienst Geref. Gem. in Ned. 10u en 18u leesdienst Geref. Gem. Eben Haëzer 9.30u (vbHA) en 16.30u ds. B van der Heiden; vr. 30 okt. 19.30u Hervor-mingsdienst ds. A.J. Gunst en B. van der Heiden Oud Geref. Gem. in Ned. 10 en 18u dienst Evangelische Gem.’t Scheep-ke 9.45u samenkomstR.K. Fatimakerk 9.30u W&C.viering, T. Dam Evang. Gem. Jozua 10u Ger-rit MesAlblashof 11u mw. G. Aa-nen-de VriesImmanuel Gem.v.Levend Woord sabbat 10.30u Mau-ritz de Jong

Baptisten Gem. De Hoek-steen 9.30u br. P. Hazenoot NIEUW-LEKKERLANDHerv. Gem. Dorpskerk 10u ds. E. Gouda (HD); 18.30u prop. J.G. Macdaniel; do. 29 okt. Her-vormingsdienst 19.30u ds. A.v. Lingen Herst. Herv. Gem. 9.30u en 18u ds. J.v. Meggelen Herv.Gem.Rehoboth 10u ds. G.C. de Jong; 18u ds. A.v. Lingen Herv.Gem.Kinderdijk 10u ds. A.v. Lingen; 18u ds. L.v. Rees Herv. Gem.Maranatha 9.30u dhr A.L. Kornaat; 17u ds. W.M. de de Bruin Geref. kerk 9.30u ds. mevr. A. Driebergen; 18.30u ds. W.v. Herwijnen welkomstdienst Geref. kerk vrijgem. 9.30u leesdienst; 16.30u in Alblas-serdam ds. D.J.v. Diggele Vrije Baptisten Gem. (Mara-nathakerk) 13.30u Dick Pie-terman Messiaanse Gem. (’t Caril-lon) zaterdag 11u E.J. Hoog-endoorn BLESKENSGRAAFHerv.Gem. 9.30u ds. L. de Wit; 18.30u ds. A. Bloemen-dalVrije Baptisten Gem. 10u Daniël vd Ham Hersteld Herv.Gem Graaf-stroom: 9.30u ds. H. Juffer; 18.30u ds. C.M. VisserOUD-ALBLASHerv. Gem. 9.30u ds. W. van Weelden; 18.30u ds. M. Klaassen

STREEFKERKHerv. Gem. 10u ds. A.H. Veldhuizen;18.30u ds T.v.Bruggen; do. 29 okt Hervormingsdienst

Fietstocht voor goed doelALBLASSERDAM - De kinde-ren uit de groepen zeven en acht van de Ds. Joannes Beukelmansschool locatie Weverstraat in Alblasser-dam houden op woens-dagmiddag 28 oktober een sponsorfietstocht door de polder. Het geld dat zij hier-mee ophalen, is bestemd voor Woord en Daad project huizenbouw in Bangladesh. Vanaf 13.45 uur begint de fietstocht.

Dutch Bacon Brothers bij BiggelmeeALBLASSERDAM - The Dutch Bacon Brothers oftewel Coen en Michiel Spek ko-men zaterdag 24 oktober vanaf 21.30 uur de zaal platspelen bij Vestzakthea-ter Biggelmee aan de West Kinderdijk in Alblasser-dam. De Bacon Brothers hebben een uitgebreid re-pertoire: van oude blues en soul. Beatles,Stones, jaren 60 rock, Ierse folk, reggae tot Oasis. Zie www.biggel-meevzt.nl.

KORT NIEUWS

‹ www.de-vonk.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 3

WandelingenALBLASSERDAM - Vanuit het Toeristisch Overstap Punt/Tourist Info Alblasserdam worden wandelingen ge-houden. In samenwerking met ‘Vereniging voor wan-delaars Te Voet’, organiseert ‘Hans Hartmann wandelin-gen’ (met medewerking van Toerist Info Alblasserdam en VVV Zuid-Holland-Zuid) op zondag 25 oktober wan-delingen en een excursie vanuit Toeristisch Overstap Punt (TOP) bij de haven van Alblasserdam. Deelnemers aan de wan-delingen kunnen zondag 25 oktober tussen 10.30 en 15.00 uur starten vanaf par-keerplaats bij Toeristisch

Overstap Punt (TOP), Zui-derstek 1 inAlblasserdam. Er zijn drie wandeltochten uitgezet: 4 (met puzzelop-drachten voor kinderen), 11 en 15 km. Het is ook moge-lijk om deel te nemen aan een excursie onder leiding van mevrouw Van der Plas van Tourist Info Alblasser-dam. Deze excursie begint om 14.00 uur. Meedoen aan de wandelingen en/of de excursie kost 1 euro 50 voor volwassenen en 1 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Meer informatie is zondag 25 oktober ver-krijgbaar bij het startpunt. Info via Hans Hartmann: [email protected].

VERVOLG VOORPAGINA - Molenwaard is blij met de resultaten. Gemeen-tesecretaris Nanette van Ameijde-Poortman: “We hebben oog voor kritische geluiden. We zijn er nog niet, maar op de goede weg. We verbeteren con-tinu en blijven onderzoek doen naar de tevredenheid van inwoners.” Dit geldt voor dienstverlening Mo-lenwaard Nabij: ‘digitaal, dichtbij en persoonlijk’ en de inwonersparticipatie Actieve Burgers Onder-steunende Gemeente. On-

derzoeker Eelco Polderdijk concludeerde dat de in-troductie van burgerpar-ticipatie door inwoners positief ervaren wordt. Inwoners zijn blij om meer betrokken te worden waardoor hun invloed toe-neemt. De kwaliteit van de ondersteuning is beter.

‘Uitzonderlijk in Nederland’Prof. Dr. J. Goedee: “De wijze waarop Molenwaard zich als gemeente orga-niseert en investeert in de samenwerking met de samenleving is uitzonder-

lijk in Nederland. Molen-waard bereidt zich goed voor op de nabije toekomst door flink te investeren in dienstverlening en inwo-nersparticipatie die aan-sluit bij de samenleving in plaats van andersom.” Het college is tevreden met de resultaten. Het bevestigt de gekozen weg: het bren-gen van ‘de gemeente’ naar de inwoners, bedrijven en instellingen, het maximaal benutten van (nieuwe) vormen van ‘nabijheid’ in dienstverlening en parti-cipatie.

Invloed burgers neemt toeOpen TafelNIEUW-LEKKERLAND - Samen genieten van een maaltijd in ’t Waellant aan de Ooievaar in Nieuw-Lekkerland kan op woensdag 28 oktober vanaf 12.30 uur. Deze Open Tafel wordt gehouden door de L. & N. Smit’s Stichting voor alle 55 plussers uit Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk. Het voorgerecht is heldere boerengroentensoep, het hoofdgerecht bloemkool met een sausje, gekookte aard-appelen, kipfilet met ana-nas en vleesjus. Als toetje: stoofpeertjes. De kosten zijn 7.50 euro, exclusief drank-jes. Aanmelden kan tot ui-terlijk 26 oktober 10.00 uur via het telefoonnummer: 0184- 68 93 60.

Wasko neemt Piggelmee overBLESKENSGRAAF - Wasko Kinderopvang neemt per 1 november de kinderopvanglocatie Piggelmee in Bleskensgraaf over van Small Steps.

De naam wordt gewijzigd in De Boerderij. Daar is opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Els Boon (manager Was-ko) en Kirsten Viveen (team-leider) zijn erg enthousiast over de plannen die zij met deze locatie hebben: groen, natuur, een veilige knusse plek, buitenspel, moestuin, knuffeltuin met dieren. Ook de peuterspeelzaal ’t Blasse-keijndje blijft op deze locatie

zodat Wasko alle opvangs-oorten aanbiedt op Boerderij Gijbeland. Wasko vindt het belangrijk om een nauwe samenwerking te hebben

met ouders. Daarom worden de ouders van de kinderen op 27 oktober uitgenodigd voor een kennismaking. Zie www.wasko.nl.

V.l.n.r. Kirsten Viveen, Els Boon, beiden van Wasko en Jan Boele van Stichting Boerderij Gijbeland.

LEziNG

ALBLASSERdAm - Op dinsdag 27 oktober is de heer J. Kwantes te gast in Waardeburgh Zorgcen-trum De Waard. Hij geeft een lezing over het spoor en dan met name over de stations van Dordrecht tot Geldermalsen. De heer Kwantes is een écht spoor- en treinliefhebber en weet hier van alles over te vertellen. Zijn ver-haal wordt ondersteund met een presentatie van mooie foto’s. De lezing is van 14.30 tot 16.00 uur. De entree voor bezoekers van buiten het zorgcen-trum is 3 euro. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Aanmelden via de gratis Seniorenzorglijn 0800 – 456 0 456.

Buurtbemiddeling bundelt krachtenOm in te spelen op de steeds complexer wordende zaken hebben de coördinatoren buurtbemiddeling van de gemeente Alblasserdam, Papendrecht, Dordrecht en Zwijndrecht afgesproken om de samenwerking te intensiveren.

ALBLASSERdAm - Naast het bestaande regio- en landelijk overleg zullen deze gemeen-ten gezamenlijk trainingen organiseren, waar mogelijk elkaars buurtbemiddelaars inzetten en onderzoeken welke uitbreidingsmogelijk-heden er zijn om ruziënde buren te begeleiden. Buurt-bemiddeling draait op basis van vrijwillige bemidde-laars, die helpen als er bij-voorbeeld burenruzies zijn. De vrijwilligers zijn goed getraind en volgen jaarlijks twee trainingen die aanslui-ten op actuele ontwikkelin-gen. Zo is er een toename van conflicten waarneem-baar waarbij mensen met een psychische stoornis of bijvoorbeeld mensen met een andere nationaliteit be-trokken zijn. Dit vraagt een andere benadering door de vrijwilligers om de kans op succes te vergroten. Op 3 oktober was de tweede trai-ning van dit jaar die geza-

menlijk werd georganiseerd. De bemiddelaars kregen een training van André Besse-ling in ‘Flexdenken’. Om de vrijwilligers te bedanken voor hun intensieve inzet werd de training afgesloten met een barbecue. Door de goede training, prachtige lo-catie van ‘De Portier’ en het

mooie weer wordt terugge-keken op een geslaagde dag. Buurtbemiddeling ontlast woningcorporaties, politie en gemeente en heeft daar-door zeker ook een toege-voegde waarde voor haar partners in iedere gemeente, zoals in Alblasserdam. In totaal krijgt buurtbemidde-

ling, in de betreffende ge-meenten, per jaar gemiddeld 200 meldingen van buren-overlast of –ruzie. Niet alle aanmeldingen zijn geschikt, maar waar buurtbemidde-ling kan worden ingezet wordt ruim 60 procent van de zaken succesvol afgeslo-ten.

De coördinatoren hopen dat mensen vaker rechtstreeks contact zullen opnemen met buurtbemiddeling. Nu is er vaak nog eerst de tussen-komst van woningcorpora-ties, politie en gemeente die vervolgens doorverwijzen. Een rechtstreekse aanmel-ding kan sneller in behan-

deling worden genomen waardoor escalaties tussen buren nog vaker kunnen worden voorkomen. Buurt-bemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met el-kaar in gesprek te brengen. De methode werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige proble-men. Goed getrainde vrij-willigers helpen de partijen om het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict. De me-thode die de bemiddelaars gebruiken, werkt drempel-verlagend en maakt gelijk-waardige communicatie tussen de partijen mogelijk. De bemiddelaars besteden veel aandacht aan het her-stel van het contact tussen de partijen. In de praktijk blijken de be-trokkenen deze ruimte no-dig te hebben voor de erken-ning van het probleem, de uitwisseling van emoties en de zoektocht naar een oplos-sing (bron: hetccv.nl). Bijna de helft van de Nederlandse gemeenten biedt buurtbe-middeling aan wat als teken gezien mag worden dat de methode echt werkt.Voor buurtbemiddeling in Alblasserdam kan men contact opnemen met co-ordinator: Mattanja Kroon: 078-202 12 20 of [email protected]. Info: www.stich-tingwelzijnalblasserdam.nl.

Buurtbemiddeling draait op basis van vrijwillige bemiddelaars, die helpen als er bijvoorbeeld burenruzies zijn.

Contactgegevens redactiePrins Hendrikkade 16aPostbus 19803000 Bz RotterdamT (088) 013 10 00E [email protected] www.de-vonk.nl

Contactgegevens media-adviesVoor informatie over de advertentie-mogelijkheden, bel uw accountma-nager, bel met (088) 01 39985 of mail [email protected]

Commercieel directeurBas StikkelorumE [email protected]

Eindredactie de VonkLeonie NaaktgeborenT 078-79 99 053E [email protected]: @de_VonkFacebook.com/weekbladvonk

Chef regioredacieAnnemieke AnneveldtE [email protected]

Bezorgklachteni www.de-vonk.nl/serviceT (0900) 424 57 26

FamilieberichtenE [email protected] (088) 013 72 68www.familieberichtenonline.nl

RubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36

drukWegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentie-tarieven en oplage)i www.wegenermedia.nl

de Vonk is een uitgave van Wegener media BV.Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener media BV.© Wegener media BV

Colofon

• Lage premie• Snelle uitbetaling

• Geen kosten bij uitkering• Geen poliskosten• Geen winstoogmerk

Onderling Fonds

Goed voor elkaar!Al meer dan 100 jaar

Telefoon (0184) 41 69 99 www.onderlingfonds.nl

Een uitvaartverzekering van het Onderling Fonds:

gewoon goed geregeld

• Nu ook koopsompolissen vanaf 76 jarige leeftijd

Zwijndrecht H-I-Ambacht Papendrecht Alblasserdam Molenwaard

UitvaartzorgVoor informatie en directe hulp bij overlijdenbelt u dag en nacht 078 642 65 47

Wij zijn er voor iedereen, ook alsu niet of elders verzekerd bent.

Afscheid nemen doejemet je hart.

Corine Verver

Begrafenis- en Crematieverzorging

TINEKE VAN DER JAGTEen waarborg voor verzekerde zorg

en persoonlijke aandacht.

Dag en nacht bereikbaar Ridderspoorhof 27Tel. 078-6440777 3355 BG Papendrechtb.g.g. 06-22421787 [email protected] 078-6440780 www.vanderjagtuitvaart.nl

Colof

on Familieberichten

Email | [email protected]

Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

‹ www.de-vonk.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 4

familieberichten

088-0139999

familieberichten@ wegenermedia.nl

familieberichtenonline.nl

OmDat U UW GelUK GraaG Wilt Delen

Wilt u een blijde bood-schap, zoals een verloving, geboorte of een jubileum in de krant plaatsen om uw familie, vrienden en relaties op de hoogte te brengen? Geef dan uw bericht op via:

- blijde berichten -

Foto van de Week, aflevering 78

ALBLASSERWAARD - Anja Hel-mink maakt dagelijks foto’s in de Alblasserwaard. “Een aantal bomen is nog geheel groen maar anderen kleu-ren al prachtig geel, bruin,

oranje en rood. Wat zorgen al die mooie kleurtjes voor een mooi sfeervol beeld in de natuur. De kinderen heb-ben herfstvakantie en dus kunnen ze, met of zonder

ouders, lekker veel naar bui-ten. Op kou kunnen ze zich kleden tenslotte en spelen en lopen in de frisse buiten-lucht is gezond en ontspan-nend!”

Meer foto’s zijn te vinden op www.facebook.com/fotovandedag. Foto Anja Helmink

Wereldwinkel Graafstroom viert fair trade weekHet is fair trade week van maandag 26 tot en met zaterdag 31 oktober.

BLESKENSGRAAF - Dat wordt in de wereldwinkel aan de Kerkstraat 39 in Bleskens-graaf gevierd met leuke aan-biedingen. Zoals 15 procent korting op vazen van kera-miek of glas die geïnspireerd zijn door de Japanse origami vouwkunst. De keramieken vazen komen uit Thailand, de glazen vazen uit Bolivia. Er komt heel veel handwerk bij kijken, alles uiteraard fair trade. Daarnaast krijgt u als extraatje een doos met allerlei attributen om uw kaarten en brieven op te vrolijken. Verder zit er 15 procent korting op alle pakken hagelslag, vlokken en de chocoladepasta’s. Ook dit jaar komen wij in alle kernen van de voormalige

gemeente Graafstroom huis aan huis langs met de cho-coladeletterrepen van Tony Chocolonely. We beginnen al vanaf maandag 12 okto-ber en eindigen hiermee de eerste week van november. Tony is het enige chocolade merk dat streeft naar echte slavenvrije chocolade. Met het zonnetje dat nog volop schijnt, lijkt het overdre-ven om al aan Kerstmis te denken. Wij doen dat ze-ker wel en hebben dan ook volop mooie pakketten in de aanbieding. Daarnaast is het altijd mogelijk om zelf een pakket samen te stel-len op kleur of thema. Vanaf 10 euro kunnen wij al iets moois voor u samenstel-len. Kom dus kijken in de winkel en informeer naar de mogelijkheden. Zie voor informatie ook de website www.bleskensgraaf.wereld-winkels.nl.

De fair trade week wordt in Wereldwinkel Graafstroom aan de Kerkstraat in Bleskensgraaf gevierd met leuke aanbiedingen.

Optreden Peter DonsALBLASSERDAm - Op donder-dag 22 oktober zorgt zanger en entertainer Peter Dons voor een gezellige middag in Waardeburgh Zorgcentrum locatie De Waard. Zijn re-pertoire varieert van Frans Bauer tot Jim Reeves en van Corry Konings tot Vader Abraham. Peter Dons treedt regelmatig op in de zorgcen-

tra van Waardeburgh. Het optreden is van 14.30 – 16.00 uur in de recreatiezaal van locatie De Waard. De entree voor bezoekers van buiten het zorgcentrum is 3 euro. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Aanmelden via de receptie van locatie De Waard of via Senioren-zorglijn 0800 – 456 0 456.

Vrouwenochtend in kerkNIEUW-LEKKERLAND - De werkgroep ‘ontmoeting met vrouwen (Keerpunt)’ van de Maranathakerk aan de Mattenbies 1 in Nieuw-Lek-kerland houdt op woensdag 28 oktober een vrouwenoch-tend. Deze ochtend spreekt Susanna Versteeg over het onderwerp ‘Blind vertrou-wen?!’ naar aanleiding van

Spreuken 3:5. De muziek wordt verzorgd door Chris-tian Verwoerd. De ochtend begint om 9.00 uur en zal rond 11.15 uur worden af-gesloten. Er is kinderoppas aanwezig voor degenen die dag willen. Voor meer infor-matie kan contact worden opgenomen met telefoon-nummer 0184-685635.

Menu Aan TafelALBLASSERDAm - Waarde-burgh en Smile houden ie-dere woensdag de Aan Tafel in het MFC Maasplein, een gezamenlijke maaltijd voor senioren. Een driegangen-menu kost 6,50 euro (exclu-sief consumpties). Er is keuze uit twee menu’s. Aanmelden is noodzakelijk en kan bij de balie van Smi-le in het MFC Maasplein. Telefonisch aanmelden kan ook bij Jolanda Stout: 06 11920266. Voor meer in-formatie kan men contact opnemen met de Senioren-zorglijn van Waardeburgh via het gratis nummer 0800 – 456 0 456. Voor het menu van woens-dag 28 oktober kunnen men-sen zich tot uiterlijk maan-dag 26 oktober aanmelden.Er is keuze uit twee menu’s. Voorgerecht: heldere asper-gesoep of een rundvleesslaa-tje. Hoofdgerecht: gekookte aardappelen met sperziebo-nen en een varkenslapje of een maaltijd erwtensoep. Toetje: vanillekwark of yog-hurt.

Als scheiden onvermijdelijk is

Scheidingsbegeleiding

Kinderen centraal

Mediation

Maatwerk

Zorg na scheiding

settlementniet tegen, maar mét elkaar!

Settlement PapendrechtBrederodehuis 15 • 3353 HD Papendrecht

078-642 55 14 • www.settlement.nl

Wat u ook wiltgaan kopen...

Meubelen • kleding • elektrische •apparatenspeelgoed • bedden • curiosa • boeken

fietsen, enzovoort… Opnieuw & Co heeft het!

Opnieuw & Co Dordrecht, Merwedestraat 54 (Staart)Opnieuw & Co Papendrecht - Sliedrecht, Ketelweg 61h PapendrechtOpnieuw & Co Ridderkerk, P.C. Hooftstraat 12Opnieuw & Co Zwijndrecht - H.I. Ambacht, Lindtsedijk 86 ZwijndrechtOpnieuw & Co Barendrecht - Voordijk 273, Barendrecht

Ophalen herbruikbare goederenWij halen herbruikbare goederen gratis bij u op aan huis.Hiervoor kunt u tijdens onze openingstijden bellen met:

☎ 078 - 641 79 66 of via www.opnieuwenco.nlBrengen van goederen kan ook bij één van onze filialen

Openingstijden: Ma. t/m vr. 09.30 - 17.30 uurZaterdag 09.00 - 17.00 uur

Doelstelling: (sociale-) werkgelegenheid: 300 medewerkers

Doelstelling:

3500ton

goederen91%

hergebruik

Kringloopbedrijf Opnieuw & Co heeft geen winstdoelstelling

Doe

lste

llin

g:ve

rbet

eren

koop

krac

ht:go

edko

opal

tern

atie

fvo

orni

euw

www.facebook.com/OpnieuwEnCo.nl

twitter.com/OpnieuwEnCo

Volg ons op:

Tuinman-STraTenmaker

nodig!Voor al uw

Tuinwerkzaamheden• ALLE SOORTEN BESTRATINGEN• OPHOGEN• SCHOONMAKEN• VOOR- EN NAJAARSBEURTEN• ONDERHOUD• SNOEIEN• WIJ KUNNEN OOK VOORALLE MATERIALEN ZORGEN

• AFVOER VAN HET VUIL• DUIDELIJKE PRIJSOPGAVE• GARANTIE OP AL ONZEWERKZAAMHEDEN

GRATIS PRIJSOPGAVEAAN HUIS

Frans klaver, 078 - 8200 381

‹ www.de-vonk.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 5

Vluchtelingen voelen zich welkom in AlblasserdamNegenendertig vluchtelingen verblijven sinds woensdagavond 14 oktober tijdelijk in het voormalige schoolgebouw van de Ds. Joannes Beukelmanschool.

Door Anja Helmink

ALBLASSERDAM - Onder hen zijn vier tieners en vier peu-ters. De school is in rap tem-po aangepast aan de nieuwe tijdelijke bestemming. Ze-ven lokalen zijn ingericht als slaapzaal, het speellokaal is nu recreatieruimte, er is een eetzaal en er zijn douches geïnstalleerd. Het is niet luxe maar het is, zoals bur-gemeester Paans al aangaf, een echte ‘bed- bad- brood-voorziening’ geworden. De burgemeester zei dit tijdens een in allerijl georganiseer-de bewonersbijeenkomst op 13 oktober. De dag ervoor had hij, met steun van de wethouders en fractievoorzitters, het besluit genomen tot het ver-lenen van tijdelijke opvang (vier weken) aan 20 tot 35 vluchtelingen. De vluchte-lingen arriveerden 14 okto-ber. Het bleken er 39 te zijn, vier meer dan het maximum

aantal dat was aangekon-digd. Kinderen onder een bepaalde leeftijd worden door het COA (Centraal Or-gaan opvang Asielzoekers) niet geregistreerd, vandaar dat er vier peuters extra in de bus zaten. Op de site van de gemeente is te lezen dat de vluchtelingen zich wel-

kom voelen in Alblasser-dam. De burgemeester gaf maandag al aan blij te zijn met de vele initiatieven van-uit de gemeente.

BezighedenProjectleider Herman Schnitker vertelt tijdens de rondleiding door de school: “Dit gebouw is nu tijdelijk een ‘echt huis’ voor vluch-telingen. Hier mogen ze tot rust komen want ze zijn doodmoe. Doordat de men-sen moe en uitgeput zijn, zijn ze extra vatbaar. Daar-om zijn afspraken met plaat-selijke huisartsen gemaakt; zij houden nu in de school dagelijks spreekuur.” Naaste buurvrouw Lydia Bieren is contactpersoon van de tijdens de bewo-

nersbijeenkomst opgerichte klankbordgroep. Zij vertelt eerst echt ‘van slag’ te zijn geweest, had veel vragen en bedenkingen. Dat gold ook voor andere omwonenden. Maar alle vragen zijn door de burgemeester beantwoord. Lydia is positief over de hui-dige stand van zaken. “We merken weinig van onze nieuwe buren, het scheelt dat we al een paar honderd kinderen gewend waren. De beveiliging is goed zicht-

baar aanwezig en dat stelt omwonenden gerust.” Lydia is vol lof over burgemeester Paans. “Hij kwam persoon-lijk bij ons langs om één en ander toe te lichten. Veel

van de buurtbewoners zijn ook tevreden over het op-treden van de burgemeester bij de bewonersbijeenkomst. Hij heeft veel ongerustheid weggenomen.”

De school is in rap tempo aangepast aan de nieuwe tijdelijke bestemming. Foto Anja Helmink

lof over communiceren burgemeester paans

Vorige week werd als steunbetuiging aan de vluchte-lingen en betrokkenen een verklaring uitgebracht door diverse geloofsgemeenschappen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. “In Alblasserdam doen we dingen samen, omdat het ons sterk maakt”. Mensen kunnen de verklaring onderschrijven via www.facebook.com/gem.Alblasserdam.

KinderbingoOUD-ALBLAS - In de herfst-vakantie houdt de Vereni-gingsraad Oud-Alblas, spe-ciaal voor kinderen die in die week niet op vakantie zijn, weer een kinderbingo. Kinderen van 6 tot 14 jaar zijn van harte welkom in Gemeenschapscent rum Trefpunt, Koningin Wilhel-minalaan 1, op donderdag 22 oktober van 13.30 tot 15.30 uur. Voor begeleiding zijn ouders, opa’s en oma’s en ouder broertje of zusje ook welkom. De bedoeling is dat er ongeveer acht ron-den gedraaid worden. De inleg per bingokaart is 30 eurocent. Er wordt gezorgd voor leuke prijzen.

Concert COV EgbertsALBLASSERDAM - Op zaterdag 7 november brengt COV Eg-berts vanaf 16.00 uur in een middagconcert werken van enkele bekende componis-ten ten gehore. Hoogtepunt van dit concert is het Requi-em van Gabriël Fauré. Mede-werkenden aan dit concert zijn: Pauline Doolaard, so-praan; Berend Eijkhout, ba-riton; Gerben Mourik, orgel; Godelinde Doolaard, cello; Sietske van Tuijl, harp. Al-gehele leiding: Leo Lom-mers. Locatie: Havenkerk in Alblasserdam. Toegang: 7,50 euro en jongeren tot 16 jaar gratis. Kaartverkoop bij de leden van COV Egberts of via de mail [email protected]. Meer informatie via www.cov-egberts.nl.

totale verbouwingsleegverkoop

laminaatal v.a. € 1,99 m2

pvcvloerenal v.a. € 9,95 m2

laminaatXXlextra lange delen, 220 cm lang,24 cm breed, 8 mm dik, 4x v-groef,one click to go systeem, leverbaar in6 kleuren, voor intensief woongebruik,van 34,95

nu € 18,95 m2

lamel parket restantendiverse kleuren en afmetingen

al v.a. €10,- m2

Vloer Het Zelf capelle aan den ijsselLylantse Baan 3,Woonboulevard Capelle XL.Tel. 010-2640110 www.vloerhetzelf.nl*Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Capelle aan den IJssel. Goedkoopste van Nederland! Uit voorraad leverbaar, kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

alles moet weg!

kortingtot wel 70%op=op

Kaartverkoop € 13,60 via de Doelen, Bureau Hanson 010-4225244 enWegener Media: 010-4699911. M.m.v. Wegener Media, Hanson BV,

www.zondagochtendconcerten.nl

in de Doelen Rotterdam

RESERVEERNU!

Zondag 1 november Simon & Garfunkel tributeZondag 8 november Bill and his HawaiinsZondag 15 november Ein Morgen in Wien -Operette WensconcertZondag 22 november Laura Fygi & Trio MalandoZondag 13 december Herman van Veen &Edith LeerkensZondag 20 december White Christmasat de Doelen

Zondag 1 november Simon & GarfunkelTributeDe Simon & Garfunkel Revival Band is misschien wel de beste Revival band van het wereldberoemde duo Simon & Garfunkel. Waar ze ook optreden, deze sympathieke volbloed-muzikanten laten een blijvende indruk achter op het enthousiaste publiek en zorgen voor lovende recensies.In hun programma krijgt u prachtigegepassioneerde ballads te horen als Scarborough Fair en Bright Eyes, maar ook klassiekers als Mrs. Robinson, The Boxer, The Sound of Silence maken deel uit van het repertoire, net als het opzwepende Cecilia. Het is indrukwekkend hoe dichtbij

het stemgeluid overeen komt met de originele stemmen van Simon & Garfunkel. Het resultaat van het geheel is een geweldige muzikale show die geen ‘special effects’ en andere opzichtige zaken nodigheeft. Sluit uw ogen en u waant zich bijeen concert van het fameuze duo.

ProgrammaNajaar 2015

Reserveren: 078 - 6158226www.theaterdewillem.nl

Woensdag 21 oktober, 14.30 uur - € 17,50

Suske en WiskeEen heerlijke theatermiddag voor het hele gezin!

------------------------------------------------------Zondag 25 oktober, 14.30 uur - € 12,00

“Een aanrader!” (Kindertheatergids)Pim & Pom

Jeugdtheater

------------------------------------------------------Donderdag 29 oktober,

20.15 uur - € 21,00

SchuddenCabaret

-------------------------------Vrijdag 30 oktober,

20.15 uur - € 29,50

Steeleye Span, een mix van folk en rock

Theaterconcert

Tiendweg 9a • 4142 EG Leerdam • Tel. (0345) 61 36 26 • www.hetdak.nl

Uw feest op maat. Mooie sfeervolle zalen voor 20 tot 400 personen. Professionele licht- en geluidsinstallatie. Eigen uitgebreide keuken. Rolstoelvriendelijk. Professionele bediening. Gratis parkeergelegenheid.

Een mooie gelegenheidvoor een feestje!

PERSONENVERVOERDERSGEZOCHT

Woonachtig in de regio van deDrechtsteden 10-30 uur

Wij verzorgen cursus en baan

Schrijf je in op

www.taxiwerq.nl*min. leeftijd: 15 jaar, legitimatie verplicht!

www.krantenbezorgen.nl

De beste en snelste(bij)verdienste plus

veel extra’s...

‹ www.de-vonk.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 6

Het project ‘Dichter bij de polder’ kreeg donderdagmiddag een vervolg in de vorm van een achtste gedicht dat is geplaatst in de berm ter hoogte van Oosteinde 36.

Door Ria Scholten

alblasserwaard - Bij de onthulling waren leerlingen van de plaatselijke basis-school aanwezig. Op initia-tief van de commissie Kunst en Cultuur van de Lionsclub Alblasserwaard Souburgh werden in de periode 2002 tot en met 2014 de gedichten van zeven door de commis-sie geselecteerde dichters aangeboden aan een vijftal Alblasserwaardse gemeen-ten. Het is de bedoeling dat er verspreid over de Alblas-serwaard uiteindelijk vijf-entwintig gedichten zullen komen.

InspirerenDichteres Neeltje Maria Min en wethouder Piet Vat ont-hulden het achtste gedicht, dat door eerstgenoemde is geschreven. Na een verken-ningstochtje door de Alblas-serwaard, in gezelschap van beeldend kunstenaar Roel Teeuwen, koos zij voor dit prachtige plekje. Zij liet zich

met uitzicht op het schitte-rende weidelandschap in-spireren tot de tekst:

Het ruikt zoals het vroeger rook: een vlaag van voorjaarsgras en mest. Ik volg de rietkraag langs de sloot verdwaalde varen houdt zich groot ik lees de tekens in het kroos. Zie wat er uit de aarde kruipt: groot hoefblad zuring flui-tekruid. Straks komt de zomer van de grond.

De wethouder was blij met de aanwezigheid van de

kinderen, zo verteltde hij. “Cultuur moet ook vanuit de jeugd worden voortge-zet.” In 2002 werd het eerste gedicht van Jan Eikelboom geplaatst bij de inmiddels gekapte kastanje aan de Oude Zijdeweg in Nieuw-Lekkerland. Er volgde nog meer dichtwerk.

Hele regioEn dat is in de hele regio. Zoals van Klaas Blokhuis in Alblasserdam, Anna Enquist in Papendrecht, Ad Zui-derent in Liesveld, Willem van Toorn in Graafstroom, Marieke van Leeuwen op de grens van Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland en Jana Berenová langs de Molen-kade in Alblasserdam.

Achtste gedicht in lange rij dichtwerk

De onthulling vond plaats in de stromende regen. Foto Ria Scholten

drechtsteden - De vier ge-meenten Alblasserdam, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam en Ridderkerk hebben een campagne gevoerd om hun inwoners aan te moedigen om het grootafval naar het gezamenlijke afvalbrengsta-tion in H.I.Ambacht te bren-gen in plaats van het aan de straat te zetten. “Het naar de milieustraat gebrachte afval wordt gescheiden, terwijl het op straat gewoon in de kraakwagen verdwijnt”, legt wethouder Henk Mirck van Zwijndrecht uit. Het scheiden van afval ver-loopt goed. Volgens Mirck is een scheidingspercentage van 85% haalbaar. “Dat is niet alleen belangrijk uit milieu-oogpunt maar ook uit kostenoverwegingen. Alles wat wij scheiden, be-hoeft niet te worden ver-brand en iedere ton die niet wordt verbrand, hoeven de gemeenten niet te betalen.” Veel van het afval wordt hergebruikt. Zo wordt van een oude plastic tuinstoel weer een nieuwe plastic speelgoedauto gemaakt. En een oude rubber auto-band vind je weer terug in het kunstgrasveld op een sportpark. Spullen die oud zijn maar nog niet versle-ten of kapot, kunnen via de kringloop een tweede leven

krijgen. Inwoners die gedu-rende de actieweek hun grof huishoudelijk afval naar het de milieustraat brachten, konden een formulier invul-len en kans maken op een prijs. Eerder deze maand reikten de wethouders Henk Mirck uit Zwijndrecht, Peter Verheij uit Alblasserdam, Marten Japenga uit Ridder-kerk en burgemeester Jan Heijkoop uit Hendrik-Ido-Ambacht ieder aan een in-woner uit hun gemeente een prijs uit. Vrijdag 9 oktober was het de Dag van de Duurzaamheid. Ook het scheiden van grof huishoudelijk afval is duur-zaam. “Het scheiden van afval betekent dat grond-stoffen behouden blijven

en daarvan kunnen weer nieuwe producten gemaakt worden. Door herbruikbare materialen goed geschei-den naar de milieustraat te brengen, draagt u bij aan het behoud van grondstoffen,” aldus burgemeester Jan He-ijkoop. Namens HVC reikte Heijkoop een Kobo e-reader uitreiken aan de heer V. van Spijk uit Hendrik-Ido-Ambacht. Wethouder Peter Verheij van Alblasserdam herinnerde er nog maar eens aan dat inwoners thuis al plastic, papier en Groente, Fruit- en Tuinafval kunnen scheiden. “Zo wordt het restafval steeds minder”. Hij overhandigde Joanna van der Meer een keuken-machine.

Winnaars inleveractie

De winnaars van de inleveractie ontvingen een prijs. Foto Cees van Meerten

Natuurlijke oplossing voor de 2 miljoen Nederlanders met korstjes in de neus

Ademen door een gezonde ‘vochtige neus’ is belangrijker dan u denkt. Een essentiële functie van het neusslijmvlies is het zuiveren van ingeademdelucht. Hiervoor beschikt de neus over vochtig neusslijm-vlies en trilhaartjes. Zij reinigen 10.000 liter ademlucht per dag en zorgen dat er zo min mogelijkstofdeeltjes, bacteriën en virus-sen binnendringen.

Natuurlijke oplossing bij droog neusslijmvliesA.Vogel Cinuforce neusspray bij droog neusslijmvlies en

ADVERTORIAL

korstjes bevochtigt de neushol-tes langdurig, verweekt korstjes en helpt bloedneuzen als gevolg van beschadigd neusslijmvlies voorkomen. Het is een fysiolo-gische zoutoplossing met een plantaardige stof die langdurig een beschermend en vochtig laagje legt over het neusslijm-vlies. De 100% natuurlijke ingrediënten werken verzorgend en ondersteunen de genezing van het neusslijmvlies. Door de unieke sprayfl acon zijn conser-veringsmiddelen overbodig en is de neusspray na opening drie maanden houdbaar.

Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Vervelende korstjes in de neus, een schrijnend en trek-kerig gevoel, pijnlijke wondjes of soms zelfs een bloedneus? Grote kans dat uw neusslijm-vlies te droog is. Droge lucht door bijvoorbeeld airco of cv, een allergie, neusverkoudheid, hormonale veranderingen of medicijngebruik kan het neusslijmvlies uitdrogen en beschadigen. Onderzoek wijst uit dat 17% van de Neder-landers last heeft van droog neusslijmvlies en korstjes.

TipGaat u binnenkort vliegen?Neem dan de A.Vogel Cinu force neusspray bij droog neusslijmvlies en korstjes mee.

‘ Voorkom bloedneuzen als gevolg van beschadigd neusslijmvlies’

Adviesprijs € 6,99 Verkrijgbaar bij drogist, apotheek, supermarkt en gezondheidswinkels. Meer weten? Bel de A.Vogel ge-zondheidslijn 0900-2464646 of kijk op avogel.nl

De luchtvochtigheid in een vliegtuig is soms namelijk lager dan in de droogste Sahara. De optimale lucht-vochtigheid voor de neus is tussen de 50 en 60%, terwijl de luchtvochtigheid in een vliegtuig maar ongeveer 15% of zelfs lager is.

Erik Jan BosselaarDirecteur

Zwijndrecht/H.I. Ambacht

Mail uw reactie naar: [email protected]

Jazeker de Column van Erik Jan Bosselaar

Zwijndrecht(078) 612 22 22

Hendrik-Ido-Ambacht(078) 711 10 00

REACTIESEén van de leukste pagina’s in een krant of op internet vind ik altijd die waar lezers kunnen reageren op stellingen, gebeurtenissen of ander nieuws. Zolang wat mij betreft de discussie tenminste op een normale toon gevoerd kan worden. Iedereen heeft altijd wel een mening ergens over, los van het feit of hij of zij kennis van zaken heeft. En op deze meningen komen dan weer reacties van anderen en zo dwalen we langzaam maar zeker van het onderwerp af omdat iedereen op elkaar reageert en niet meer op het onderwerp. Het is vaak vermakelijk om te lezen. Wat dat betreft zijn er voldoende onderwerpen waar mensen met elkaar over kunnen praten en discussiëren. Vandaag de dag is dat natuurlijk de vluchtelingenproblematiek, maar laten we ook niet vergeten dat het niet bereiken van het EK voetbal door Nederland veel stof doet opwaaien en er ineens weer 15 miljoen bondscoaches zijn. Problemen zijn er om opgelost te worden, maar sommige lijken schier onoplosbaar. In alle hectiek rondom de vluchtelingen en de politieke partijen die erover vallen en elkaar voor rotte vis uitmaken moeten we ook de hedendaagse gang van zaken niet uit het oog verliezen. Sommige dingen gaan goed, andere juist weer niet. En we vinden er allemaal wel iets van. Maar ik blijf het zeggen, laten we vooral constructief bezig zijn en proberen het goede eruit te halen. We moeten wel naar de toekomst kijken en ervoor zorgen dat Nederland de toekomst aan kan. De economie gaat beter maar lijkt broos. De huizenmarkt presteert goed, de rente is extreem laag en de prijzen van huizen nog altijd gunstig. Dat zijn zaken waar we ons ook op moeten focussen. Macro-economische factoren zijn leuk om over te discussiëren maar meestal hebben wij hier geen of weinig invloed op. De wereld om ons heen is complex geworden en we zullen hier onze weg in moeten vinden. Of er nu 1000 of 100.000 vluchtelingen naar Nederland komen. De problemen die hierdoor kunnen ontstaan, zullen we moeten tackelen. Onze regering moet elkaar niet met de woorden “nep” bekogelen maar het probleem aanpakken en proberen op te lossen. Daadkracht dus. En natuurlijk worden wij ook geconfronteerd met allerlei zaken die we misschien niet willen, of liever anders zouden zien, maar laten we vooral als volwassen mensen met elkaar die zaken te lijf gaan en niet elkaar het leven zuur maken, want dat lost sowieso niks op.

‹ www.de-vonk.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 7

AH KILOOTJE AARDAPPELENPER ZAK VAN € 1.95 VOOR€ 0.99

AH HAMBURGERSPER SCHAAL À 2 STUKS VAN € 1.75 VOOR€ 0.99

AH ROOMBOTER APPELFLAPPEN VERS UIT DE OVEN2 STUKS VAN € 1.70 VOOR€ 0.99

MONA GEZINSPUDDINGALLE VARIANTEN NU VAN € 1.49 VOOR€ 0.99

CAMPINA BOERENLAND KARNEMELKPER PAK À 1 LITER NU VAN € 1.13 VOOR€ 0.99

VERKADE KOEKALLE VARIANTEN NU VAN € 1.76 VOOR € 0.99

AH KEUKENPAPIER WITPER PAK À 3 ROLLEN NU VAN € 1.99 VOOR€ 0.99

PEPSI, SISI, EN 7-UP 1.5 LITERALLE VARIANTEN NU PER FLES VAN € 1.59 VOOR€ 0.99

AMSTEL BLIK 500 ML2 BLIKKEN VAN € 1.66 VOOR€ 0.99

HOOGHOUDT JONGE JENEVERPER FLES À 1 LITER VAN € 14.99 VOOR€ 10.99

SPAAR NU BIJ ALBERT-HEIJN VAN ES VOOR LUXE BESTEK OFKOKSMESSEN VAN VILLEROY&BOCH GROUP

KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN OP AH.NL

ALBERT HEIJN VAN ES • Planetenlaan 35 • 2957 SL Nieuw-Lekkerland • Tel. 0184-68 18 83Fax. 0184-68 47 02 • Openingstijden: Ma-wo: 08.00-20.00 • Do-vr: 08.00-21.00 • Za: 08.00-18.00

HAMSTEREN

19 t/m 25 oktober 2015 schoen6daagse.nl

Shop online in 9 webshops

of bezoek één van de 700 winkels

* Meer informatie en voorwaarden vind je op www.schoen6daagse.nl

NU ONLINE*GRATIS

VERZENDING

‹ www.de-vonk.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 9

woonmallalexandrium.nl | Rotterdam A20 afslag 16 | makkelijk parkeren

KIJKJEIN DE KEUKENMET RON BLAAUWMEESTERKOK

Woonmall Alexandrium geeft op

zondag 25 oktober een Kijkje in de

Keuken van meesterkok Ron Blaauw. Ron

is van 12.30 tot 16.30 uur in het Atrium

van de Woonmall aanwezig om zijn

kookkunsten te demonstreren en u te laten

proeven. Bovendien kunt u de nieuwste

trends in onze woon- en keukenwinkels

ontdekken. Woonmall Alexandrium...voor smaakvol wonen.

PVC AKTIE:OktOber is PVC maand bij dutCh FlOOrstOre.

OP de gehele PVC/COlleCtie krijgt u

10 % KorTIngsuPerstunt!

Op de complete Viva Floors collectie krijgt u

20% kortingAanbieding geldig t/m 31 oktober

ONTWERP AANLEG ONDERHOUD RENOVATIE BESTRATING

Kunt u door debladeren uw tuin niet meer zien?A-Garden in Dordrecht zorgt er voor dat u optimaal van uw tuin kunt genieten, ook als de

bladeren gaan vallen. Neem contact met ons op via 078-6164277 of [email protected] en wij

vertellen graag wat wij voor u kunnen betekenen.

‹ www.de-vonk.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 12

Kijk voor ons enorme assortiment ook op hornbach.nlKijk voor ons enorme assortiment ook opKijk voor ons enorme assortiment ook opKijk voor ons enorme assortiment ook opKijk voor ons enorme assortiment ook opKijk voor ons enorme assortiment ook op

10xBouwmarkt”!

“Beste

Woonmaand: Laminaat en behang

1495 18951695

Vliesbehang "Factory II"afm. (l x b) 10,05 x 0,53 mhout structuur, wit/beigeper m2 3,18 5739485

Vliesbehang "Takken"afm. (l x b) 10,05 x 0,53 m,wit/taupeper m2 2,80 5739487

Vliesbehang"Stenen"afm. (l x b) 10,05 x 0,53 m,grijs/bruinper m2 3,56 8652887

Ook in deze woonmaand staat HORNBACH voor je klaar met laminaat, behang en diverse woonaccessoires volgens

de laatste woontrends!

1495

Laminaat "Hemlock natuur"afm. (l x b) 138 x 15,9 mdikte 8 mm, 4 zijden v-voeg 5505012

p/m2795

Laminaat "True Character"afm. (l x b) 138 x 19,3 m,dikte 7 mm, 2 zijde v-voeg 8812850

p/m2 2495

Laminaat "Beach House"afm. (l x b) 121,5 x 12,5 m,dikte 12 mm, rustieke uit-straling 5549585

p/m2

voelbaar structuur

hornbach.nl

Volg ons op:AlblasserdamKelvinring 60, 2952 BG Ma. t/m vr. 07.00 - 21.00 uur, za. 08.00 - 18.00 uur.

CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM 010-4.618.618 WWW.CORRECT.NL

149*Prijzen en zetfouten voorbehouden

Maandag t/m zaterdag van 9.30-18.00 uur. Vrijdag van 9.30-21.00 uur. Zondag van 12.00 -17.00 uur.

7 DAGEN PER WEEK OPEN

KOM GEZELLIG WINKELEN

*ALLEEN ZATERDAG 24 OKTOBER 2015VAN 17.00-18.00 UURArt.nr. 534424B

Het laatste uurtje op zaterdag is bij Correct een super-uurtje. Op deCeintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur iedere zaterdag profiterenvan een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt geen telefonische

reservering of bestelling mogelijk en op=op.

399.-

OP=OP

119

37.99

799

99

799

149 169

275149

349 95

DIXON PREDATOR

PR-522SMRBS 5-DELIGKETELSETKetelset 5-delig van Maplemet 6,5x10 en 7x12 tom,14x16 floor tom, 18x22bass drum en 6,5x14 snaredrum. Leverbaar in driekleuren Dusk Till Dawn, Lava Red en Mercury Gold Burst.

879.-

879.-KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 413168

PHILIPS 55 PFS8159ANDROID SMART TV METAMBILIGHT• 55 inch (± 140 cm)• 1920x1080 Full HD• energieklasse A+• Perfect Pixel HD• 800Hz PMR• DVB-T/T2/C/S/S2, CI+

• Afm. 108x67x 25 cm 1499.-KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 549798B

460393B YAMAHA CLP-480PE CLAVINOVA DIGITALE PIANO 3199.-528322B YAMAHA CLP-535R DIGITALE PIANO ROSEWOOD 1649.-528328B YAMAHA CLP-545B DIGITALE PIANO ZWART 1999.-528340B YAMAHA CLP-585PE DIGITALE PIANO EBONY 4199.-508103B YAMAHA YDP-162B ARIUS DIGITALE PIANO ZWART 999.-506315B YAMAHA YDP-S51 B DIGITALE PIANO ZWART 999.-419687B YAMAHA NP-V80 PORTABLE DIGITALE PIANO 425.-506312 YAMAHA PSR-E243 DIGITAAL KEYBOARD 159.-528314 YAMAHA PSR-E443 DIGITAAL KEYBOARD ZILVER 319.-519350 YAMAHA TYROS 5-61 DIGITAAL WORKSTATION 2799.-

Correct Koopjeskelder Ceintuurbaan 111Rotterdam. Speciale partijen, beursmodellen endemonstratie-modellen. Dikwijls nieuw in doos,sommige zonder doos met een klein laagje stof

maar altijd met volledige garantie.Meeneemprijzen, contante betaling, geen

telefonische reserveringen mogelijk en op=op.

PHILIPS DVP2880DVD-SPELERMet een onberispelijke,levensechte beeldkwaliteiten de mogelijkheid om bijnaelk soort disc af te spelen! Aansluitingen met HDMI en scart49.95KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 519592

AKAI ALED-1912TBK METINGEBOUWDE DVD SPELER19 inch (± 48 cm) • energieklasse A• Ziggo/ UPC gecertificeerd• Scart, HDMI en USB 219.-KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 535210

HARMAN KARDON BDS-380 2.1 3D BLURAY SET• 3D bluray, DVD, CD, • FM-Radio/internet radio• Airplay, Bluetooth met NFC• WiFi, Ethernet en VTuner • twee speakers en een actieve subwoofer.

• 3x HDMI in • 1x HDMI1199.-KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 518412B

SALE

PIONEER DEH-4700BTBLUETOOTH-HANDSFREE USB-IPHONE STREAMING-AUDIO• 4x50 watt power. • CD-tuner met RDS.• Verlichte USB ingang• Front-aux-ingang• Compatibel met • iPod/iPhone/Android- smartphone

129.-KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 534385

ONKYO TX-SR333 5.1 SURROUND RECEIVERBeschikt over uitzonderlijk gedetailleerd geluid • Zes 4K / 60 Hz-geschikte HDMI-ingangen • Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio .• Afm. 43.5x14x34cm. • In zilver

KLIPSCH SYNERGY F1ZUILLUIDSPREKERS • 2-weg systeem • belastbaar tot 100 Watt • basrelexpoort • Afm. 91.4x20.3x34.3 cm.199.-KOOPJESKELDERPRIJSPER STUK Art.nr. 298525

MAGNAT PA112 PALUIDSPREKER• 2 weg speaker systeem• Bas reflex • Afm. 38.5x63.5x32.5 cm.249.-KOOPJESKELDERPRIJSPER STUKArt.nr. 469058B

ONKYO C-S5VL SUPERAUDIO CD SPELERBiedt naast eenfantastische sound met uwcd's ook de afspeel-mogelijkheid van dehoogwaardige SACDplaatjes. Met regelbarehoofdtelefoon aansluiting.

Afm. 43.5x31.8x8 cmIn zwart of zilver399.-KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 390225B

SONY DAV-TZ140SURROUND 5.1 SET Haal bioscoopgeluid in huismet 5.1-kanaals surroundsound, inclusief DVDspeler satellietluidsprekersen compacte subwoofer.• USB-poort

• Dolby Digital /Prologic140.-KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 481835

YAMAHA YST-SW 015 Actieve subwoofer met een16cm woofer en een krachtigingebouwde versterker van120 Watt. Afm.28x32x32 cm.229.-KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 256093

CORRECT KOOPJESKELDERSUPER AANBIEDINGEN

Emiel Ramsair Ron van VlietIvo Krul

ONKYO D-055 • 2 weg, Bassreflex, 70 Watt• In walnootkleur • Afm. 15x25x26 cmPER STUK 99.-KOOPJESKELDERPRIJS Art.nr. 522066

29.99

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Aanbiedingen geldig van woensdag 21 oktober t/m dinsdag 27 oktober 2015

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Het paktvoordeliguit bij Action

KIJK OP ACTION.NL

60 c

m

40 c

m

995

239

695

249

1195

399

695

795

695

179

795

229

089

179

299

079

595

DECOKERSTMANdiverse varianten

40 cm 6.49

DASHWASMIDDELwitvloeibaar 1.2 l18 wasbeurtenof poeder 1.1 kg17 wasbeurten

DAMESFLEECE VESTzwart, navy of grijs100% polyestermaten S-XL

LUXEBADDOEKdiverse kleuren100% katoen60x110 cm

GRUNDIGLED SFEERLAMPeenvoudig van kleurte veranderen met deafstandsbedieningbrengt extrasfeer in huis

TOP CHEFKOEKENPANgeschikt voor alle warmtebronnenvaatwasmachinebestendiganti-aanbaklaag, PFOA-vrije primerØ 20 cm

Ø 24 cm 4.99Ø 28 cm 5.99

POSHHONDENKUSSENdiverse variantenanti-slip80x60x5 cm

DAMESHUISPAKdiverse varianten100% coral fl eecematen S-XL

dames sloffendiverse variantenhalf hooggebreidmaten 37-42

4.49

LUXEPOEFdiverse dessins of uni leder lookmet opbergfunctie38x38x38 cm

KINDERBASIC T-SHIRTdiverse kleurenlange mouw95% katoen5% elastanmaten 86-164

UITZOEKENSPEELGOEDdiverse artikelen

AXEAFTERSHAVEdiverse varianten100 ml

LED WAXKAARSdiverse kleuren7x9 cm

7x13 cm1.19

kandelaar met kaarsplateaudiverse kleuren25 cm2.29

35 cm2.99

HERENSOKKENdiverse kleuren en printsmaten 39-46

LOOK O LOOKJUNGLE PIZZA435 gram

LUXEKERSTKAARTENdiverse varianten

DAMES/HERENPYJAMAdiverse variantenmaten S-XL

UITZOEKEN3 PAAR

60 CM

HEERLIJK ZACHT 100% KATOEN

STUNTPRIJS

EUROPESE TOPKWALITEIT

LUXEWASHAND16x21 cm

0.45

CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM 010-4.618.618 WWW.CORRECT.NLPrijzen en zetfouten voorbehouden

Maandag t/m zaterdag van 9.30-18.00 uur. Vrijdag van 9.30-21.00 uur. Zondag van 12.00 -17.00 uur.

7 DAGEN PER WEEK OPEN

KOM GEZELLIG WINKELENHet laatste uurtje op zaterdag is bij Correct een super-uurtje. Op de

Ceintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur iedere zaterdag profiterenvan een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt geen telefonische

reservering of bestelling mogelijk en op=op.

99.99*189.-

Jan Pieter v. KootenMichael Khelawan Reinaud Emans John v. Assendelft

*GRATIS BROTHER

*ALLEEN ZATERDAG 24 OKTOBER 2015VAN 17.00-18.00 UURArt.nr. 492345

Wij trakteren deze weekal onze klanten *bij

aankopen van meer dan 200euro per aankoop op een

Brother PT-H101 draagbaar beletterings-

systeem

CORRECT WITGOED

32.99 64.99

69.99

36.99

27.99

27.9987.99

LG GBB539PZQZSKOEL/VRIESCOMBINATIE• Beste koelprestatie metTotal No Frost• Moist Balance Crisperlade houdt groenten en fruit langer vers.

• Bioshield voor optimale versheid

• Kinderslot• 190 cm hoog

• 227 liter koelen• 91 liter vriezen• energieklasse A++699.-CORRECTPRIJS Art.nr. 551166

WHIRLPOOL PRIMO 7 KGWASMACHINE • Aquastop• 1400 toeren (instelbaar) • Startuitstel functie, • Resttijdindicatie • 18 wasprogramma's. • 6th Sense Infinite Care trommel

• EcoMonitor-systeem• Energieklasse A++499.-CORRECTPRIJS Art.nr. 551930

299

549399 79

49285

PELGRIM PF6220WIT 4 PITS FORNUIS • binnenruimte 61 liter

met easy clean emaille• 6 ovenfuncties• Temperatuur 50 - 275 oC• 1 bakplaat en 1 grillrek• opberglade onder ovenruimte

399.-CORRECTPRIJS Art.nr. 520757

SEVERIN SM3735SMOOTHIE MIX & GO • Mixen van groente en fruit• Vermogen: 300 watt• 2 Mengbekers • Kunsstof, RVS• Edelstaal mes• Vaatwasserbestendige39.95CORRECTPRIJS Art.nr. 537403

SIEMENS TE501209RW KOFFIEMACHINEIn een handomdraai eenheerlijke kop koffie,espresso of lungo. Kan 2kopjes tegelijk maken.599.- CORRECTPRIJSArt.nr. 505903

MEDISANA MTSBLOEDDRUKMETERBloeddruk meten volgens derichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatiewaarbij elke meting in eenandere kleur wordtweergegeven.• Groot digitaal display• Volledig automatischCORRECTPRIJSArt.nr. 485250

PHILIPS HD4618/20WATERKOKER • RVS 0,8 liter • 2400 Watt 49.95CORRECTPRIJS Art.nr. 454831

SENCOR SUB180BL EEN PERSOONSELEKTRISCHE DEKEN Afmeting 150 cm lang en 80 cm breed• afstanbediening• twee standen • indicatie lampje.• 100% polyester en is wasbaar.

• Oververhittingsbeveiliging CORRECTPRIJS Art.nr. 552446 blauwArt.nr. 552445 beige

PHILIPS HC5450HAIRCLIPPER MET TAS Knip elk haartype metgeavanceerde DualCut-technologie, met een dubbelgeslepen knip-element voorminder wrijving. • 90 minuten draadloosgebruik na 1 uur laden54.95 CORRECTPRIJSArt.nr. 530312

MEDISANA MC-830 GELSHIATSUMASSAGEKUSSENVermoeide spieren zijnverleden tijd met deMedisana MC830 Shiatsumassagestoel. Deze stoel isgemaakt van hoogwaardigTechnoGel. IntensieveShiatsu massage in hetruggedeelte. Extra functievoor rood licht en warmte 129.- CORRECTPRIJSArt.nr. 542484

SENCOR SOH3009EELEKTRISCH RADIATOR,2000 WATTBeschikt over 3 standen,thermostaat, beveiligingtegen oververhitting Afm. 52x14.2x61.5 cm.CORRECTPRIJS Art.nr. 552442

SEVERIN BC7045 750 WATT, 9 METERACTIERADIUS METPARKET BORSTEL• energieklasse B• met stofzak• slede model99.95 CORRECTPRIJSArt.nr. 537667

• RVS • 900 Watt • 25 liter

SHARP R-842INWCOMBI MAGNETRON MET OVEN EN GRILL

MET GRATIS BELETTERINGS-

SYSTEEM

MET GRATIS BELETTERINGS-

SYSTEEM

BESTE KOOP ENBEST GETEST

CB-GIDS

SEVERIN RG 2687 PIZZARACLETTE GRILL• vermogen 1150 watt, • 8 anti-aanbak pannetjes.• 2 schakelbare verwarmingselementen

• anti-aanbak omdraaibare grillplaat met geribbeld en glad oppervlak.

• incl. bakvorm • 2 aan/uitschakelaars met controlelampjes.

• regelbare thermostaat.• afm.grillvlak: 35 x 21,5 cm.89.95CORRECTPRIJSArt.nr. 548576

Correct Witgoed is superspecialist met een zeergroot assortiment wassen, drogen, koken, stoffen,

strijken apparatuur.

WIJHIERVANDe Vonk

De Vonkmaken we samen!

De Vonk staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.de-vonk.nl

Wat ga jij doendit weekend?

Kijk eens in onze agenda!

WIJHIERVANDe Vonk

De Vonk staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.de-vonk.nl

‹ www.de-vonk.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 16

Vrijwilliger Van de week

In het gezellige clubgebouw ‘t Ruim aan Ruigenhil 58C in Alblasserdam komt wekelijks een aantal leden van Modelbouwvereniging Alblasserdam bij elkaar.

Door Anja Helmink

alBlaSSerdaM - Vandaag een interview met drie mannen die veel werk verzetten voor hun vereniging, waarbij de nadruk op scheepsmodel-bouw ligt. Johan van Hei-ningen (50) is voorzitter en woont in Sint Maartensdijk. Dordtenaar Bart Schouten (60) is penningmeester en secretaris Hans de Deugd (54) woont in Hardinxveld-Giessendam. Op de foto staat ook activiteitencoördi-nator Paul de Lange (50), hij onderhoudt onder meer de contacten voor de vaarde-monstraties. Johan is al bijna 30 jaar lid van de vereniging. In die periode was hij al eer-der dertien jaar secretaris en vier jaar voorzitter. Na een ‘tussenstop’ is hij nu alweer ruim een half jaar voorzit-ter. “De affectie met iets dat vaart, zit al sinds mijn jeugd in me. Een belangrijke stap naar de modelbouw was dat

mijn ouders een motorjacht hadden. Toen mijn vader overleed, werd de boot ver-kocht. Dat liet een leegte achter en toen ben ik met modelbouw begonnen.” Elk jaar geeft de vereniging 10 tot 15 vaardemonstraties met radiografisch bestuurde scheepsmodellen in het ge-

bied van Gorinchem tot Rot-terdam. De vereniging heeft 50 leden waarvan er tussen de 15 en 20 actief meedoen aan de demonstraties. Hans ontdekte de vereniging toen deze een demonstratie gaf in zijn woonplaats. Hij begon als redacteur van clubblad ‘De Brulboei’, werd tweede en eerste secretaris en eind-redacteur van het clubblad.

Zwaarste functieVoorzitter Johan: “Ik durf te stellen dat de secretaris de zwaarste functie heeft. Hij coördineert alles achter de schermen en vergeet ook de website niet, die heeft Hans compleet zelf gebouwd!” Bart begon als kind met plas-tic bouwdoosjes en kocht daarna een grotere doos.

“Daar had ik hulp bij nodig en toen ik die ging zoeken, kwam ik hier terecht. Na een tijdje werd ik penning-meester en ook beheerder van de Facebookpagina.” Bart vertelt dat hij het ook als taak ziet om impulsen te geven aan de jeugd. “Tijdens

vaardemonstraties kunnen ze varen met vier bootjes die we speciaal voor dat doel hebben gebouwd. In het ver-leden hadden we het imago van een ‘ouwe mannenclub’. Daar willen we graag van af en daarom koesteren we onze jeugdleden.”

Modelbouwers vormen hecht teamBestuursleden verzetten veel werk

In het gezellige clubgebouw ‘t Ruim aan Ruigenhil 58C in Alblasserdam komen wekelijks een aantal leden van Modelbouwvereniging Alblasserdam bij elkaar. Foto Anja Helmink

elk jaar geeft de vereniging demonstraties

Hechte clubDe enthousiaste modelbouwers van Modelbouwvereni-ging Alblasserdam vormen een hechte club waar een grote mate van harmonie heerst. Bent u nieuwsgierig geworden naar de vereniging? U bent van harte welkom op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur of zaterdag-middag van 14.00 tot 16.00 uur in ‘t Ruim! Meer infor-matie is te vinden op de website: www.mbva.nl.

€2.500,-Uitkering gewaarborgd doorBoudewijn Poelmann, Voorzitter VriendenLoterij

Aan deze cheque kunnen geen rechten worden ontleend.

Boudewijn Poelmann, Voorzitter VriendenLoterij

TWEEDUIZENDVIJFHONDERD EURO

CHEQUECHEQUE

TWEEDUIZENDVIJFHONDERD EUROTWEEDUIZENDVIJFHONDERD EUROTWEEDUIZENDVIJFHONDERD EURO

Winnen metje mobieltje!Winnen metWinnen metWinnen metje mobieltje!

w = k

i = ijr = k

h = da = i

GRATIS kans op:

2e prij s:2 x LED TV

5e prij s:10 x Feyenoord-bal

3e prij s: 2 x gesigneerd

Feyenoord-shirt

1e prij s: € 2.500,-

Geef je antwoord door op feyenoord.nl/puzzel

4e prij s:10 x 2 kaarten voor een thuiswedstrij d van Feyenoord

Deelname aan deze actie is gratis. De actie loopt van 21 oktober 2015 tot en met 12 november 2015. Deelname vanaf 18 jaar. Deelnemers aan deze actie maken 1x kans op de prij zen. Deze actie wordt mogelij k gemaakt door de VriendenLoterij en Feyenoord. Medewerkers van de VriendenLoterij , BankGiro Loterij , Nationale Postcode Loterij en Feyenoord zij n uitgesloten van deelname. Alle winnaars ontvangen persoonlij k bericht en worden vanaf 7 december 2015 gepubliceerd op vriendenloterij .nl. Op feyenoord.nl/puzzel vindt u de volledige actievoorwaarden.

Los de rebus op en maak

GRATIS KANSOP € 2.500,-en unieke Feyenoord prij zen!

prij s:10 x 2 kaarten

ADVERTENTIE

Feyenoord koploper bij VriendenLoterij Feyenoord voert de Eredivisie-ranglij st van de VriendenLoterij aan. De Rotterdamse topclub heeft verreweg de meeste supporters meespelen met de loterij , waarbij Feyenoord Academy als aangewezen goede doel fors profi teert van de steun van de supporters. Ruim 15.000 supporters spelen mee en maken kans op mooie en unieke Feyenoord-prij zen, waaronder het samen met drie vrienden beleven van een thuiswedstrij d in De Kuip vanuit de exclusieve VIP-dug out aan de rand van het veld.

Meespelen? Kij k op www.feyenoord.nl/vriendenloterij

ONS FEYENOORDFeyenoord Academy levert maatwerk Feyenoord beschikt over een uiterst succesvolle jeugdopleiding. Mede door de steun van de VriendenLoterij investeert de topclub fors in verdere optimalisatie van Feyenoord Academy. ‘Wij streven ernaar om bij het eerste elftal jeugdspelers af te leveren waar direct een beroep op gedaan kan worden’, zegt hoofd opleiding Damien Hertog. ‘Vorig jaar was Rick Karsdorp een goed voorbeeld, die onlangs zelfs al is

doorgedrongen tot de voorselectie van Oranje. Wie weet wie er dit seizoen opstaat.’

Feyenoord Academy biedt haar jeugdspelers een topopleiding, waarin steeds meer maatwerk geleverd wordt. Belangrijk hierin is de aanstelling van Roy Makaay en Ulrich van Gobbel, die sinds de start van dit seizoen als specialistentrainer met het talent op Varkenoord werken. Hertog:

‘Exclusieve aandacht van de voormalig topscorer van Europa – dat is goud waard voor onze spitsen. In hetzelfde licht valt de rol van Ulrich te zien. Twee keer landskampioen geworden met Feyenoord, gespeeld op het WK – hij weet wat er op het allerhoogste niveau gevraagd wordt, zeker als het op verdedigen aankomt. De jongens op Varkenoord – en niet alleen de spelers die achterin staan, want verdedigen doe je met zijn allen – profiteren van de vele uren die Ulrichwekelijks met ze aan hun ontwikkeling werkt.’

Die ontwikkeling wordt vastgelegd in SoccerLAB, een nieuw spelervolgsysteem waarin alle informatie over een talent is gebundeld. ‘Zo

hebben we met één klik zijn volledige profielen historie op Varkenoord beschikbaar’, zegt Hertog. ‘Inclusief videobeelden van wedstrijden en trainingen. Handig voor onze trainers, handig voor onze jeugdspelers én handig voor de coaches van het eerste elftal, wanneer een talent in aanmerking komt om door te stromen. Spelers van Feyenoord Academy beginnen zo niet ‘blanco’ in de selectie van Feyenoord 1, maar kunnen gericht geholpen worden bij het zichzelf doorontwikkelen op het hoogste niveau. Uiteraard bespraken we die overdracht altijd al zorgvuldig, maar met SoccerLAB brengen we ons topsportklimaat weer naar een nog hoger niveau.’

‹ www.de-vonk.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 17

EEN PROJECT VAN: VERKOOP EN INFORMATIE:

Dit is de laatste kans op luxe appartementin Park Zuidhof in Dordrecht

VERKOOP GESTART!KOM A.S. ZATERDAG NAAR DE MODELWONING

www.parkzuidhof.nl

48 LUXE 3 EN 4 KAMER-APPARTEMENTEN

IETS VOOR U? DOE DE CHECKLIST...● JA ● NEE

● JA ● NEE

● JA ● NEE

● JA ● NEE

● JA ● NEE

● JA ● NEE

● JA ● NEE

● JA ● NEE

● JA ● NEE

● JA ● NEE

● JA ● NEE

1. Heeft u wel eens overwogen om gelijkvloers te gaan wonen?

2. Wilt u de overwaarde van uw woning investeren in zorgeloos wonen?

3. Bent u benieuwd naar de verkoopkansen van uw huidige woning?

4. Maakt u zich zorgen om de alsmaar stijgende huren?

5. Worden de trappen en het (tuin)onderhoud u teveel?

6. Schrikt u ieder jaar weer van de energierekening?

7. Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw huidige woonomgeving?

8. Is het tijd om de badkamer of keuken in uw huidige woning te renoveren?

9. Heeft uw de wens om tot op hoge leeftijd zelfstandig te blijven wonen?

10. Wilt u weten wat uw persoonlijke financieringsmogelijkheden zijn?

11. Mogen wij het u in een persoonlijk en gratis adviesgesprek voorrekenen?

✔ Heeft u meer dan 3 vragen met ja beantwoord,kom dan langs in

onze modelwoning voor meer informatie en de maquette.

PRIJZEN VANAFE228.500,- V.O.N. T/M E615.000,- V.O.N.

(INCL. PARKEERPLAATSEN)

Wonen in uw eigen park aan de randvan Zuidhoven. Dat kan in appartemen-tengebouw EikEen unieke combinatie van veilige encomfortabele appartementen meteen hoogwaardig afwerkingsniveau.

MODELWONING ELKE ZATERDAG GEOPEND VAN 11.00 TOT 15.00 UURCAMPANULA 3-90 (INRIT TEGENOVER CAMPANULA HUISNUMMER 14)

T. 078 613 43 11

De juiste sierbestrating kan uw tuin een enormeuitstraling geven en juist daarom is dit een belang-rijk onderwerp en kunnen wij u met ruim 25 jaarervaring u in deze goed adviseren.Klaver werkt met vaste prijzen dus geen verrassin-gen achteraf en u betaald pas wanneer de geheletuin naar tevredenheid is gedaan.Wij geven een vrijblijvende en gratis prijsopgaveaan huis.

U kunt bij Klaver terecht voor een klein klusjetot complete aanleg.• Tuinaanleg• Renovatie• Sierbestratingen• Ophogen en opnieuw bestraten van u oudetegels

• Aanleg van onderhoud vrije tuinen• Blokhutten – tuinhuisjes• Vijvers• Schuttingen• Schoonmaken – snoeien & winter klaarmaken

Frans KlaverHoveniersT 078 - 82 00 381I www.fransklaver.nl

Klaver Tuinaanleg en Bestratingen

DE VELE VOORDELEN OM JUIST NU UWTUIN OPNIEUW AAN TE LATEN LEGGEN

Advertorial

Het najaar is de ideale tijd om eens aan uw tuin-plannen te denken want juist nu kunt u profiterenvan de vele voordelen.

Zo zijn er bijna geen wachttijden ten opzichte vanhet voorjaar en geven de hoveniers van Klaver u eenaantrekkelijke korting. Een ander groot voordeel isnatuurlijk dat u direct in het voorjaar kunt genietenvan de nieuw aangelegde tuin.Klaver verzorgt het gehele tuinplan dus ook het leve-ren van materialen en het afvoeren van vuil is geenenkel probleem.

Waarom aanleg bestrating uit handen geven?De aanleg van bestrating is een vak apart. Bij de aan-leg van een oprit moet rekening gehouden wordenmet het gewicht wat de stenen moeten dragen. Bijeen terras is het belangrijk dat het regenwater goedwegloopt. Ook is de keuze van de steen belangrijkvoor de uitstraling van het terras.In de loop van de tijd hebben wij onze kennis mogencombineren met praktijkervaring.

BEL NU VOOR EEN GRATIS PRIJSOPGAVE

NIEUWE ENERGIEZUINIGE APPARTEMENTEN IN CENTRUMVAN PAPENDRECHT28 sociale huurappartementen in Papendrecht klaar voor gebruik

Papendrecht, 8 oktober 2015 – Een jaar na de start van de bouw van 28 nieuwe ap-partementen aan de P.C. Hooftlaan in Papendrecht, vierden de nieuwe bewoners van-daag de oplevering. In de feesttent reikte Wim van den Herik, manager Vastgoed bij woningbouwcorporatie Woonkracht10, een herfstplantje uit aan alle aanwezige bewoners. In zijn toespraak liet hij weten trots te zijn op deze nieuwe energiezuinige sociale huurwoningen.

Hoge kwaliteit in de DrechtstedenHet gebouw voldoet volledig aan de kwaliteitseisen van het zogenoemde ‘GPR Gebouw´, een systeem dat nieuwbouwplannen toetst op energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Gemeenten en corporaties in de Drechtsteden willen hiermee de kwaliteit van nieuwbouw verbeteren. Duurzaamheid staat hierbij voorop.

Enthousiaste bewonersWim van den Herik; “Wij hebben onszelf als woningcorporatie de opdracht gegeven om te zorgen voor voldoende, goede, betaalbare en duurzame woningen voor mensen waar de markt geen oplossing biedt. De bouw van deze nieuwe appartementen is daar een goed voorbeeld van. Alle woningen hebben een energielabel A en voldoen aan de kwaliteitseisen die we heb-ben afgesproken met onze partners in de Drechtsteden. Dat merken onze huurders direct in het maandelijkse energieverbruik en dus in hun portemonnee. Tijdens de opening sprak ik veel enthousiaste bewoners. Zij waren vooral te spreken over de ruime lichte woonkamer en de grote buitenruimte”.

De belangstelling voor de woningen was groot. Voor de 28 sociale huurwoningen hadden zich maarliefst 170 geïnteresseerden via Woonkeus gemeld. Alle woningen zijn inmiddels verhuurd.

‹ www.de-vonk.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 19

Stapels nieuw

aanbod!

Bekijk het volledigeaanbod op

kooymaneigenhuis.nlkooymaneigenhuis.nlkooymaneigenhuis.nl

Marslaan 77, Nieuw-Lekkerland Lisdreef 37, Papendrecht

Grondmolen 60, Papendrecht Burg. Boudet van Damstraat 14, Oud-AlblasAmbachtsweer 2, Sliedrecht

IJsselstraat 4, Sliedrecht

AlblasserdamT 078 - 69 18 111

Oud-AlblasT 0184 - 69 17 73

PapendrechtT 078 - 61 50 600

SliedrechtT 0184 - 49 94 44

‹ www.de-vonk.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 20

Op het Nieuwendijkse kunstgras was De Zwerver niet opgewassen tegen promovendus Altena.

KINDERDIJK - De Kinderdij-kers konden geen vuist ma-ken tegen de geroutineerde tegenstander. De Zwerver zal het dit seizoen niet moe-ten hebben van dit soort te-genstanders maar de punten moet halen van de ploegen uit het rechterrijtje. Altena gaf vanaf het begin vol gas en omdat De Zwer-ver met geconcentreerd spel overeind kon blijven ont-stond er een snelle maar ook zeer aantrekkelijke wed-strijd. Na een kwartier kon De Zwerver uit een vrije trap van Robbin vd Bok voor ge-vaar zorgen maar meer dan een corner leverde het niet op. De Brabantse arbiter van Dijk liet De Zwerver schrik-ken toen Jordi Lingen zich voor de voeten van Tim van Maastrigt gooide maar het fluitsignaal bleek voor bui-tenspel te zijn. Nauwelijks een minuut later was dit weer het geval toen Richard de Laat scoorde. De Zwerver bleef overeind en kon zich door spelver-plaatsingen van Robbin vd Bok soms wat onder de druk uitspelen. Bij een volgende uitval over de rechterflank zag Richard de Laat kans vanaf twee meter nog te mis-sen en Jordi Lingen moest

even later met de vuist red-den. De spitsen van het gretige Al-tena spaarden de tegenstan-der vooralsnog door elkaar bij een vrije kopkans weg te drukken. Vijf minuten voor rust leek Remon Duijzer dan toch de score te openen maar wederom werd de goal

afgekeurd. De Zwerver kon nog een keer uitbreken met Robbin vd Bok en Jort van Meerkerk maar het leverde geen resultaat op. Na rust was er sprake van hetzelfde spelbeeld maar Altena deed het wat rustiger aan en De Zwerver leek daardoor op-tisch wat gelijkwaardiger. In de 65e minuut viel toch de haast onvermijdelijke goal. Raymon Hol vergreep zich aan zijn technisch vaardige kwelgeest Dennis van Munster en uit de knap-pe vrije trap liet aanvoerder Remon Duijzer Jordi Lingen kansloos: 1-0. Vreemd genoeg liep een op-permachtig Altena daarna in korte tijd twee keer tegen een gele kaart op. De Zwer-ver probeerde nog wel wat het kon maar in feite was de wedstrijd gespeeld. In de 72e minuut werd wederom een goal van de thuisclub afgekeurd. Het was uitstel

van executie want twee mi-nuten later zette Tim van Maastrigt Robert Kuijpers op het verkeerde been en scoorde beheerst 2-0. Vlak hiervoor waren Niels Verloop en Dave Burggraeve in het veld gekomen voor Jort van Meerkerk en Shag-mard Mari. Jordi van Lingen moest in de 80e minuut met

een reflex redding brengen toen Mari de Laat vlak voor hem opdook maar in de 82e minuut moest hij zich toch gewonnen geven toen hij eerst met de voet nog red-ding bracht op de inzet van de opgerukte Julian Geel-hoedt maar de rebound van invaller Gidy de Leeuw niet kon keren: 3-0.

Geen eer te behalen voor De Zwerver

Shagmard Mari probeert zich vrij te spelen. Foto Arnold van Meerkerk

na rust leek de zwerver optisch gelijkwaardiger

Vervolg

In de 85e minuut leek Wesley Kassels de eer nog te gaan redden maar zijn inzet werd door keeper Bas Visser met de voet gekeerd. Zaterdag is er een inhaal/beker weekend. Op 31 oktober komt Hardinxveld op bezoek en dan zullen de punten gehaald moeten worden.

Luxe fauteuilStel zelf uw fauteuil samen50 mogelijkheden

RelaxfauteuilBasalt

ruime keuze instof en leder

van 1075,- voor

895,-

1495,-

Fauteuil ApplausIn vele stof- en houtkleuren mogelijkvan 895,- voor

Handige sta-op fauteuilsin meer dan 50 kleuren

2-motoren, met opstahulp vanaf

In vele stof- en houtkleuren mogelijkvan 895,- voorvan 895,- voor

FauteuilKeuze uit 1, 2 of 3 motorenVele maten zoals: XS, S, M, L, XLMet of zonder opstahulp

RelaxfauteuilRug- en voeten verstelbaarVeel kleur- en maat-mogelijkhedenvan 1495,- nu

FauteuilSenator

Gepatenteerdetopklasse van

Zitwel

695,-

leverbaar met 5 motoren

Deensekwaliteit...10 jaarframegarantie

www.zitwel.nl gratis parkeren entree: via Mooi&More/Burchthuys

1150,-

1495,-

995,-

EScuDoStRaat 7 BarendrechtWoonboulevard Barendrecht 010-456 72 80

BON

snelleverbaar

ShowmodelRelaxfauteuil Twice3 motoren, met accu van 2695,- nu

*geldt niet voor aanbiedingenen reeds gekochte fauteuils

Royaal genieten in deze comfortabele relaxfauteuil In hoogte verstelbaar. Rug en voet verstelbaar Vele leer en stof mogelijkheden.

tegeninlevering van dezeWAARDEBONontvangt ubij aankoopvan eenFAUTEUILeenaantrekkelijkeINRUILvoor uwoude fauteuil*

FEESTELIJKINRUILVOOrdeeL

‹ www.de-vonk.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 21

Vierde plek halve triatlonPAPENDRECHT - AV Passaat-at-lete Marleen Honkoop (33) heeft een vierde plaats be-haald bij een internationale halve triatlon op Mallorca in Spanje. Een halve triat-lon bestaat uit 1,9 kilometer zwemmen, 90 km fietsen en

21 km hardlopen. Marleen wist op twee minuten van de bronzen medaille als vierde te finishen in een tijd van vier uur, 42 minuten en 10 seconden. Zij kijkt hier-mee terug op een zeer goede seizoensafsluiting.

ALBLASSERDAM - Een tiental kinderen van de E jeugdteams van voetbal-vereniging Alblasserdam is maandagochtend 15 ok-tober de markt opgegaan om de marktkooplieden

persoonlijk te bedanken voor de shirtsponsoring en om de nieuwe shirts te showen. Sinds dit seizoen prijkt er op de shirts van de E2 en E3 teams van de voetbalvereniging het

logo van ‘de markt’ van Alblasserdam. Een unieke samenwerking waar de club heel blij mee is, even-als de marktkooplieden zelf. Het wordt gezien als een win-win situatie.

Markt op voor bedankjes Stuur uw sportkopij!ALBLASSERwAARD - Heeft uw sportclub nieuws te melden? Mail dan uw sportkopij voor dinsdag 9.00 uur naar [email protected] of plaats het online op www.de-vonk.nl.

De Alblas is er zaterdag niet in geslaagd om tegen Wieldrecht de drie punten op Sportpark Souburgh te houden.

ALBLASSERDAM - De thuis-ploeg trok in de slotfase aan het kortste eind na een ruststand van 2-0 in het voordeel van de Alblas. Bij de Alblas begonnen Remco van der Burgh en Job van Vliet weer in de basis. De Alblas begon goed en kreeg in de 7e minuut de eerste kans via Alex Barnhoorn maar zijn inzet werd van de lijn gehaald, de wedstrijd was daarna meer in balans waarbij Wieldrecht een aan-tal keren de kans kreeg om de score te openen maar uit-eindelijk was het de Alblas dat in de 21e minuut op een 1-0 voorsprong kwam, een voorzet van Walter Heijkoop belandde bij de 2e paal voor de voeten van Laurens Barnhoorn die via keeper Frank Groeneweg de score opende. Wieldrecht zocht veelvuldig de aanval via de flanken en dit had bijna resultaat waarbij Luuk van den Berge een voorzet vanaf rechts bij de eerste paal hard naast schoot. Toch was het de Alblas dat in de 37e mi-nuut de score verdubbelde, na goed voorbereidend werk van Chris Koremans was het weer Laurens Barnhoorn die voor de 2-0 zorgde. In de blessuretijd van de eer-

ste helft kreeg Wieldrecht nog een kans om terug te komen, Luuk van de Berge kwam vanaf links naar bin-nen maar schoot de bal oog in oog met keeper Rene de Ruiter hard voorlangs. Beide elftallen begonnen zonder wijzigingen aan de tweede helft, de Alblas controleer-

de de wedstrijd en werd niet echt getest door Wieldrecht dat toch als een van de fa-vorieten wordt gezien voor het kampioenschap in de 3e klasse C. Bij de Alblas had Walter Heijkoop inmiddels het veld verlaten voor Marco van Vuuren.

Draad oppakkenGeheel onverwacht kwam Wieldrecht terug, een hoge bal leek een prooi voor kee-per Rene de Ruiter maar die liet de bal los en deze kwam terecht voor de voeten van Daan Vegt die voor de 1-2 zorgde. De Alblas pakte de draad weer op en Chris Koremans leek in de 84e minuut op weg naar de 3-1 maar hem werd de kans ont-houden na een overtreding van Bojan Stefanov die hier-voor een gele kaart ontving van scheidsrechter Bel uit Heukelum. In de 87e minuut was daar dan toch de 2-2, na

knullig balverlies van de Alblas kwam de bal uitein-delijk terecht bij Mark van Achteren die in het straf-schopgebied onderuit werd gehaald door Thomas de Jong. Bel nam de enige juiste beslissing door de bal op de stip te leggen, de toegekende strafschop werd overtui-gend benut door Daan Vegt.

Bij de Alblas gingen de kop-jes hangen en in de blessu-retijd werd het nog erger, in-valler Rens van Dijk zorgde in de 93e minuut voor enor-me ontlading bij Wieldrecht door de 2-3 aan te tekenen. In de 95e minuut werd de eindstand bepaald op 2-4 door wederom een doelpunt van Rens van Dijk.

Derde verlies op rij voor de Alblas

Doelpuntenmaker Laurens Barnhoorn in actie namens de Alblas. De ploeg begon goed aan de wedstrijd maar moest tegen een derde verlies op rij aankijken.

de alblas verdubbelde de score nog in de 37e minuut

Gezakt op de ranglijstDe thuisploeg trok in de slotfase aan het kortste eind en verloor de wedstrijd. Hiermee was het derde ver-lies op rij een feit voor de Alblas. Door deze onnodige nederlaag zakt de Alblas naar een vierde plaats op de ranglijst. Over twee weken wordt de competitie hervat met een uitwedstrijd in en tegen Streefkerk, hier zal gewonnen moeten worden om de aansluiting met de top drie te behouden.

Altijd en overal klaarvoor iedere klus!Goed gereedschap is het halve werk. Uw huisopknappen, de scooter onderhouden of bijvrienden of familie klussen?

Klus met betrouwbaar gereedschap uit dezeluxe trolley van Toolwelle: Een stevige,afsluitbare koffer op wieltjes!

Bestel snel online op:

weekkrant.nl/webwinkel Toolwelle KraftWorld 187-deligegereedschapstrolley

Toolwelle KraftRoyal 256-deligegereedschapstrolley

Bestel nu

weekkrant.nl/

webw

inkel

weekkrant.nl/

webw

inkel

187-delige & 256-deligeToolwelle gereedschapstrolleys

elders329,-

109,-

elders299,-

99,95

Inclusief Toolwelle Gouden Ratelsleutelset

SCHILDERWERKEN

Van der Gun Schilderwerken is een bedrijf welke in haar 50 jarige bestaan een goede reputatie heeft opgebouwd bij de grotere landelijk opererende aannemers. Om de alsmaar groeiende stroom van projecten te kunnen verwerken zijn wij ter aanvulling van het management team op zoek naar een:

UITVOERDER / TEAMLEIDERUw kerntaken zijn:• Het uitvoeren en begeleiden van projecten• Tijdens de uitvoering ondersteuning geven aan onze schilders

Uw functie eis:• Ervaring in soortgelijke functie• Goede communicatieve vaardigheden• Praktisch ingesteld met een brede vak interesse

Wat kunnen wij u bieden:• Goede arbeidsvoorwaarden• Grote vrijheid om uw functie inhoud te geven• nadere emolumenten

BEDRIJFSINFORMATIEWij zijn een jong en dynamisch bedrijf en kennen veel waarde toe aan een goed arbo-, milieu- en veiligheidsbeleid.De opdrachten komen van gerenommeerde opdrachtgevers m.b.t. de utiliteits- en woningbouw, renovatie- en onderhoudswerken.Onze opdrachten zijn vaker de grotere projecten. Onze specialisatie betreft beglazing- en schilderwerk alsmede alle mogelijke wandafwerkingen.

Wanneer u voldoet aan bovenstaand profi el, dan nodigen wij u graag uit uw sollicitatie alsmede C.V. te mailen aan [email protected].

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bezoekadres: Hoogewaard 2 4131 NG VianenPost adres: Postbus 25 4130 EA VianenTel. : 0347-371521 Fax.: 0347-376584

U gaat werken op één van onze:Hogedrukspoelwagens / vacuumzuigwagens

kolkenzuigers of zuigveegwagens.

Wij vragen:

en in bezit van VCAChauffeur: rijbewijs B/C*- code 95

Ons wagenpark is uit gebreid.Wij hebben met spoed behoefte aan

een nieuwe medewerker

‹ www.de-vonk.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 22

VOORDELIG GENIETENVANEENBIJZONDERAVONDJEUIT

THEATERWEKEN

VOORSTELLINGENSPECIAALVOORUGESELECTEERD.BESTEL SNELOPDEWEEKKRANT.NL/THEATERWEKEN

TOTWEL45%KORTING

✔ Verschillende genres✔ Profiteer van kortingen oplopend tot wel 45%✔ Ook voorstellingen bij u in de buurt✔ Boek tickets op deweekkrant.nl/theaterweken

ZO EENVOUDIG BOEKTUVOORSTELLINGEN*:

1 2 3

4 5*Boeken kan t/m 15 november 2015

Veel plezier!

Ga naardeweekkrant.nl/theaterweken

Kies de voorstel-ling(en) waar unaartoe wilt

Betaal eenvoudigen veilig viaiDeal

Permail ontvangtu de besteldetickets

Print de tickets uiten toon deze bij dekassa

Constante Aan- Totaal Vaste debet Jaarlijks Duur Termijn- Slot- Totaal teprijs betaling kredietbedrag rentevoet kostenpercentage overeenkomst bedrag termijn betalen bedrag

€ 13.315,- € 3.561,- € 9.754,- 0% 0% 25 mnd € 129,- p.mnd € 6.658,- € 9.754,-

Vanaf slechts

129,-p.mndmet

Ford Options

0%rente+

FiestaTitanium 5-deurs

verrassend persoonlijk

Ohmweg 1 - Alblasserdam - 078-6913922 Weteringsingel 139 - H.I.Ambacht - 078-6814711 www.wensveen.nl - [email protected]

Alle bedragen in Euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPMexcl. kosten rijklaarmakenen verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven.Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en verkoopvoorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kanafwijken van standaardspecificaties.Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: 23,3 km./liter - 99g. CO2/km. * geregistreerd september 2015.

Normale prijs € 17.715Numet€ 2.500voorraadvoordeel!

Voorraadvoordeel

Nuvoor € 15.015*

FiestaStyle 5-deurs

Normale prijs € 15.215Numet€ 2.500voorraadvoordeel!

Nuvoor € 12.715*

Muziek, komedie en griezelen bij De WillemBij Theater de Willem staan de komende weken weer allerlei voorstellingen op het programma.

PAPENDRECHT - Steeleye Span treedt op vrijdag 30 oktober om 20.15 uur op in De Wil-lem. Entreekaarten kosten 29 euro 50 per stuk. Laat twee maten horen van All Around My Hat en iedereen weet: Steeleye Span, één van de invloedrijkste namen in de Engelse muziekgeschie-denis. De sprankelende mix van folk en rock bracht de band internationale con-certtours, 21 albums en vele tijdloze hits. Steeleye Span bestaat 47 jaar en is nog al-tijd razend populair bij grote groepen muziekliefhebbers vanwege hun voortdurend zoeken naar vernieuwing. Daarmee spreken ze elke nieuwe generatie folk rock-liefhebbers aan.

De Klucht van de KoeDan is er ook nog de voor-stelling De Klucht van de Koe, op woensdag 4 novem-ber om 20.15 uur. Kaarten kosten 13 euro. “Bredero zou zelf schateren van het lachen om deze opvoering,” schreef een recensent. Op basis van de oorspronkelijke tekst uit 1612 speelt Thea-tergroep De Kale een spran-

kelende versie van deze toneelklassieker over de goedgelovige Boer Dirk. De vreemdeling die hij gastvrij onderdak biedt, blijkt een slinkse oplichter. Hij weet de boer op listige wijze een koe afhandig te maken, met allerlei komische verwikke-lingen tot gevolg.

Ton Kas Try-outNa zijn cabaretexperiment Eerste Klootviool komt Ton Kas nu met het vervolg: Tweede Klootviool. Bij De Willem is hier op donder-dag 5 november om 20.15 uur een try-out van. Kaarten kosten 19 euro 50. De ko-mische acteur, bekend van Hertenkamp en ’t Schaep , blijkt een bedreven mop-pentapper. Kas trakteert zijn publiek op flauwe en snoei-

harde moppen die afwis-selend vrouwonvriendelijk, politiek incorrect en grof zijn. “Het is puur jatwerk, maar ja, moppen zijn nu eenmaal openbaar kunst-bezit,” zegt hij zelf over de kunst van de mop.

Het GriezelkabinetBij volle maan zit Het Grie-zelkabinet rond het kamp-vuur om elkaar de stuipen op het lijf te jagen met grie-zelige verhalen. Deze voor-stelling is te zien op zondag 7 november om 14.30 uur. Kaarten zijn 12 euro. De fi-guren uit boeken van kinder-boekenschrijvers Paul van Loon, Sjoerd Kuyper, Koos Meinderts, Jacques Vriens, Theo Olthuis en Hans Ha-gen zijn er allemaal. Zie www.theaterdewillem.nl.

Steeleye Span, één van de invloedrijkste namen in de Engelse muziekgeschiedenis. Foto archief Steeleye Span

Woezel & Pip op de planken in KunstminBij Schouwburg Kunstmin in Dordrecht is op zondag 25 oktober de familiemusical Woezel & Pip ‘Overal vriendjes’ te zien.

DORDRECHT - Na het overwel-digende succes van vorig jaar, reizen Woezel & Pip dit seizoen opnieuw langs de Nederlandse theaters met hun eigen familiemu-sical ‘Overal vriendjes’. Op zondag 25 oktober beleven de liefste hondjes van de hele wereld weer vrolijke en spannende avonturen in Schouwburg Kunstmin in Dordrecht. Woezel & Pip maken samen met Tante Perenboom, Wijze Varen, Buurpoes en al hun andere vriendjes een reis door alle seizoenen. Al zingend, spe-lend en lerend vinden Woe-

zel & Pip meer vriendjes en die schrijven allemaal in hun grote Vriendenboek! De pret begint al voor de voor-stelling. Vul jouw vriendjes-boekpagina in en doe deze in het grote Woezel & Pip Vriendjesboek in de foyer van het theater. Misschien komt jouw vriendjesboekpa-gina in de musical! Je kan de vriendjesboekpagina down-loaden via de site van het theater. Na afloop kunnen alle gasten met de levens-grote knuffels van Woezel & Pip op de foto. De musical van Woezel & Pip duurt on-geveer 60 minuten. De voor-stelling is een productie van Van Hoorne Entertainment in samenwerking met Dro-menjager. De voorstelling begint om 14.00 uur, kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 12 euro 50. Reserveringen via www.kunstmin.nl of 078-639 79 79.

Na het succes van vorig jaar, reizen Woezel & Pip dit seizoen opnieuw langs de Nederlandse theaters. Foto Levin den Boer

Ronald Snijders in theaterPAPENDRECHT - Bij Theater De Willem in Papendrecht staat een theatervoorstelling van Ronald Snijders op het programma, op woensdag 11 november om 20.15 uur. Ronald Snijders mag gerust een illusionist met woor-den genoemd worden. Zijn voorstelling heet ‘One Man Show’. Ronald Snijders is een graag geziene gast bij De Wereld Draait Door, Ram-Bam en de Slimste Mens. Het showballet, kandidaten, gastoptredens en gestoorde nieuwsbulletins komen alle-maal uit het hoofd van Snij-ders. Een onophoudelijke stroom van (taal-)grappen en onverwachte wendingen kunnen de bezoekers van deze voorstelling verwach-ten. Topcabaret! Kaarten voor deze voorstelling kos-ten 16 euro. Meer informa-tie is te vinden op www.theaterdewillem.nl.

SchuddenPAPENDRECHT - Perrongeluk is het tiende programma van Emiel de Jong en Noël van Santen, samen Schud-den. Een anderhalf uur durende voorstelling die cabaret, toneel, slapstick en techniek met elkaar ver-bindt. Datum: donderdag 29 oktober om 20.15 uur in Theater De Willem in Pa-pendrecht. Kaarten kosten 21 euro per stuk. Zie ook de website www.theaterdewil-lem.nl.

‹ www.de-vonk.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 24

de occasion die bij je past bij Nissan Dealer Aantjes-HofmanVind...

AutobedrijfAantjes-Hofman Planetenlaan 11 Nieuw-Lekkerland

Tel. 0184 - 68 28 88

www.aantjes-hofman.nl• Het adres voor betaalbaar en vertrouwd onderhoud • Gratis vervangend vervoer bij reparaties langer dan 2 uur •

Opel Agila 1.2 5-drs Blauw 3-mnd 11-2000 e 1.350,-

Nissan Almera 1.5 Acenta 5-drs Beige 3-mnd 02-2003 e 2.500,-

Nissan Almera tino 1.8 Acenta 5-drs Zwart 6-mnd 01-2005 e 4.750,-

Peugeot 607 2.2 Reference 4-drs Grijs 6-mnd 10-2005 e 6.950,-

Nissan Qashqai 2.0 Tekna Pack Navi 5-drs Beige 6-mnd 11-2007 e 10.750,-

Mazda 6 1.8 Touring Airco 4-drs Grijs 6-mnd 02-2008 e 10.950,-

Nissan Micra 1.2 Acenta Dig-s A/T 5-drs Wit fabr. 09-2013 e 13.350,-

Nissan Juke 1.6 Acenta +Nissan-Connect 5-drs Blauw 12-mnd 07-2011 e 14.450,-

Nissan Juke M.O.S. Airco 5-drs Zwart fabr. 01-2013 e 19.250,-

Nissan Juke 1.6 Connect-Edition Airco 5-drs Rood fabr. 03-2014 e 20.250,-

Nissan Qashqai 1.6 Connect-Edition Airco 5-drs Paars fabr. 02-2013 e 21.250,-

Kom langs of kijk voor uitgebreide informatie op:

Innovationthat excites

Innovation that excites

In juli en augustus zijn onze openingstijden gewijzigd. Ma t/m Vr 07.30 uur tot 18.00 uur (i.p.v. 19.00 uur) Za van 08.30 uur tot 16.00 uur

Toyota Schouten

ALWAYS ABETTER WAY

Kelvinring 50 - Alblasserdam Telefoon 078 - 699 16 66

www.schoutenoccasions.nl

PROBEER DAAR MAAR EENS

NEETEGEN TE ZEGGEN

TOYOTA AYGO en YARIS met 50/50 deal en € 1.000,- extra inruilwaarde!

EEN GREEP UIT ONS OCCASIONAANBODChevrolet Aveo 1.3 LT Zwart 81.291 km 2012 8.200,-Chevrolet Spark 1.0 LS Bi-fuel Zwart 79.070 km 2012 6.850,-Fiat Panda 1.2 Active Wit 72.301 km 2012 6.650,-Kia Rio 1.2 Pluspack navi Zwart 50.588 km 2011 12.100,-Fiat 500 Sport Semi Automaat Wit 58.743 km 2011 9.250,-Kia Ceed SW 1.6 Xtra Grijs 72.104 km 2010 10.900,-Daihatsu Materia 1.5 Groove Automaat Grijs 59.474 km 2010 9.850,-Kia Picanto 1.0 Seven Geel 139.797km 2010 5.350,-Suzuki Splash 1.2 Executive Groen 21.500 km 2009 7.350,-JDM Aloës Microcar 45km Zilver 8.986 km 2009 6.950,-Suzuki Splash 1.0 Comfort Grijs 81.951 km 2009 6.350,-Toyota Yaris 1.3 Luna Automaat Rood 110.478 km 2008 7.350,-Dasihatsu Sirion 2 1.0 Primium Groen 54.245 km 2008 5.900,-Ford C-max 1.8 Trend Blauw 106.258 km 2007 7.850,-Skoda Fabia sw 1.4 Ambiente Grijs 125.114 km 2007 7.450,-Mazda 6 Sport 1.8 Exclusive grijs 94.437 km 2006 7.650,-Toyota Yaris 1.3 Grijs 55.063 km 2006 6.250,-Suzuki Alto Spirit Zwart 110.892 km 2005 3.350,-Daihatse Cuore 1.0 Kyoto Blauw 132.897 km 2005 3.150,-Ford Ka 1.3 Style Zwart 82.922 km 2005 2.350,-Fiat Punto 1.2 Sound Blauw 140.001 km 2004 3.650,-Peugeot 206 1.4 Automaat Grijs 93.075 km 2004 3.650,-Chevrolet Matiz 0.8 Ace Rood 144.235 km 2004 2.450,-

Daihatsu Sirion 2 1.0 Premium2008 - 54.245 km

€ 5.900,-

Kia Venga 1.6 Pluspack navi2013 – 7.897 km

€ 17.450,-

Kia Picanto 1.0 Business line Titanium 17.764 km 2015 11.350,-Kia Ceed 1.6 Business 17 inch Zilver 8.000 km 2014 23.750,-Kia Sportage 1.6 Vibe Wit 31.249 km 2014 23.600,-Kia Ceed sw 1.6 20th Anniversary Siriussilver 15.245 km 2014 19.850,-Kia Picanto 1.0 Bussines Line 3-drs Wit 13.306 km 2014 9.650,-Kia Pro Ceed 1.6 GT Wit 17.500 km 2013 28.250,-Kia Carens 1.6 First Edition 7-persoons Bruin 29.577 km 2013 19.850,-Kia Venga 1.6 Navipack Zilver 7.897 km 2013 17.650,-Kia Rio 1.2 Pluspack 17 inch Zwart 27.238 km 2013 14.450,-Opel Corsa 1.2 Blauw 63.313 km 2013 9.850,-Kia Venga 1.6 Pluspack, Navi Automaat Zilver 24.220 km 2012 17.450,-Kia Ceed 1.6 Pluspack Zilver 42.495 km 2012 16.850,-Kia Rio 1.4 Pluspack Zilver 33.396 km 2012 12.450,-Kia Picanto 1.0 Comfortpack Titanium 47.425 km 2012 8.950,-

voor meer occasions www.autolinden.nl Al meer dan 22 jaar uw Kia dealer

Reparatie en onderhoud alle merken auto’s

AutoserviceVAN DER LINDENPrisma 2Sliedrecht Tel. 0184-616 110

Chronische rugpijn hoeft niet uitzichtloos te zijn! Lees meer dan 140 ervaringen op www.hetrughuis.nl

Individuele behandeling op maat

Cliëntwaardering 8,8

Interdisciplinaire behandeling

Volledig vergoed (excl. eigen risico)

Vestiging Rijnmond

Cypresbaan 29, Capelle aan den IJssel

Info-avondIedere dinsdag &donderdag om

19.00 uurSchrijf je in via: www.hetrughuis.nl

Of neem persoonlijkcontact met ons op:088 000 16 00

www.hetrughuis.nl

Bekijk Bianca’s exclusieve interview op onze website

“Om hulp vragen is niet een teken van zwakte ...maar van sterkte!”

-Bianca

‹ www.de-vonk.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 25

Familie & Relatie

Relatiebemiddeling

Weer een relatie? Mens & RelatieWij leren u eerst goed kennen….Dan gaan we zoeken

Bel: 078-7802327 Anita de Haas (Dordrecht e.o.)Of: 088-0221900 (alle regio's)

www.mens-en-relatie.nlOMDAT NIETS ZO PERSOONLIJK IS ALS EEN RELATIE

Erkend BrancheverenigingSingles Keurmerk en Geschillencommissie

RELATIEBASISPersoonlijke begeleiding,

groot landelijk leden-bestand, intakegesprek biju thuis, leden 29 - 89 jaar088-0542400 (lokaal tarief)

www.relatiebasis.nlBVSK-lid

Regio Dating Vrouw zoekt Man

VROUWEN: BEL GRATIS! Bel naar 0800-4122 en spreek een advertentie in of kom direct live in gesprek met leuke mannenof kom direct live in gesprek met leuke mannen

Hallo ik ben Monica een leuke vrouw van 30 jaar en ik zoek contact met een leuke man. Ik ben span-nend om te zien. Wil jij met mij afspreken? Reageer nu. 0906-10.10.162 Box:580831

Ik ben op zoek naar een leuke man om mee te stap-pen, uit eten mee te gaan en nog veel meer Mijn naam is Lilianne. Bel je? X 0906-10.10.162 Box:412906

Hoi ik ben Diana en ik kom uit Gelderland. Ik heb huis-dieren en zoek iemand voor een leuk gesprek. Spreekt dit je aan? Bel me. 0906-10.10.162 Box:543370

Ik ben Pam een blonde vrouw van 29 jaar ik ben ondeugend en zie er goed uit. Ik ben single moeder en wil een date. Jij ook? X 0906-10.10.162 Box:541726

Ik ben Camille een leuke vrouw van 69 jaar uit De-venter en op zoek naar een serieuze relatie. Zullen we iets gaan drinken samen? Laat wat van je horen. Gr. 0906-10.10.162 Box:433457

Mijn naam is Maria, ik ben 41 jaar. Ik ben op zoek naar een lieve man tussen de 40 en 50 jaar voor vriend-schap. Heb je interesse? 0906-10.10.162 Box:566728

Hoi met Carla 51 jaar. Ik ben op zoek naar een leuke man en als het klikt mis-schien meer. Lijkt het je wat? Reageer op mijn box. 0906-10.10.162 Box:986659

Hey ik ben Inge 36 jaar en ik ben op zoek naar een leuke en spontane man. Ik zie er goed uit en ben heel lief. Wil je meer weten? Bel 0906-10.10.162 Box:502622

EINDHOVEN EN OMGE-VING. Ik ben een leuke

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Bedrijfs OG Aanbod

BedrijfsruimteTe huur 200m² met 100m²

buitenterrein v.z.v.hekAmbachtstraat 2B

Dordrecht DubbeldamNabij N3 verbindingsweg

A16 en A15Prijs €1100,- maandInfo: L. de Koning

06-29 38 94 73

Huis & Tuin

Onderhoud &Reparaties

De Heer Onderdelenshop.Reparatie wasmachines,drogers, vaatwassers etc.Ook onderdelen bestellenvia www.europart.nl 078-6187400 Winkelc. Crabbehof

Werk & Inkomen

Overig PersoneelGevraagd

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

Personeel AangebodenSTUKADOOR v. al uw wand,plafond en sierpleisters. BelRombout 06-55895835.

Grotewaard 29 Noordeloos 0183 581335 WWW.AUTOBIKKER.NL

Audi A3 lmv airco met. 75.000 km 2008Audi A4 2.0 automaat lmv ECC 2003BMW 520i Executive Station automaat leer lmv 2010Citroën C1 1.0 5-drs elec.ramen airco CV 2010Citroën C1 1.0met. 2008Dacia Sandero 1.1 5-drs elec.ramen airco CV 2010Fiat Panda 1.1 Twinair airco lmv 2013Fiat Panda 1.2 elec.ramen CV 2006Fiat Punto 1.4 Dynamic automaat airco met. 2008Ford Fiësta 1.2 Trend airco lmv 2009Ford Focus 1.6 Style+ Station lmv airco met. 2010Ford Kuga 1.6 Titanium automaat lmv ECC navigatie 2013Hyundai Accent 1.4 airco met. 2007Kia Rio 1.2 5-drs airco 2011Kia Venga 1.4 ECO Dynamics 5-drs met. 2010Mazda 6 2.0 Sedan airco trekhaak met. 2003Nissan Quasqai 2.0 Acenta airco lmv met. 2009Opel Astra 1.6 Station airco lmv trekhaak met. 2010

BOVAG Gara

ntie!

Fiat Panda 1.1 Twinairairco lmv 2013

€7.750,-

Opel Meriva 1.6 airco met. 2005Peugeot 107 5-drs airco CV elec.ramen 2011Peugeot 206 SW Station airco 74.000 km 2004Renault Twingo 1.2 Collection airco elec.ramen 2011Seat Altea 1.2 TSi Copa ECC lmv airco navigatie 2014Seat Ibiza 1.4 airco lmv met. 2004Seat Ibiza 1.4 5-drs elec.ramen airco lmv met. 2011Skoda Fabia 1.2 TDi Station airco met. 2011Suzuki Swift 1.6 Sport airco lmv CC met. 2012Toyota Auris 1.6 Executive automaat airco met. 2007Toyota Aygo 1.0 5-drs elec.ramen airco 2009Toyota Yaris 1.0 3-drs met. 12.000 km 2007Volvo V70 D5 airco lmv met. 2003Volvo XC60 D5 navigatie airco lmv met. 2009Volvo XC70 D5 Summum automaat leer schuifdak 2012VW New Beetle 2.0 Hiline Cabrio automaat 2008VW Golf 1.4 TSI High-line 5-drs automaat 2010VW Golf Plus 1.6 airco trekhaak met. 2011VW Polo 1.2 TSi Hiline airco lmv met. 2011VW Touran 1.6 TSi airco met. 2008BedrijfwagensCitroen Berlingo 1.6 HDi airco met. 2011Ford Transit Connect 1.8 TDCi L2H2 airco trekhaak 2008Peugeot Partner 1.6 HDi elec.ramen airco CV met. 2013VW Caddy 1.6 TDi airco elec.ramen CV met. 2012

ONDERHOUD SCHADE REPARATIE APK

Openingstijden:Ma-Vr 8.00-18.00 en19.00-21.00 uurDo avond geslotenZa 8.30-16.30 uur

Uiterlijk & Innerlijk

Therapieën & WelzijnLast van TENEERGESLA-GENHEID, depressie, angst,levensmoe, verdriet of der-gel. klachten: 0651098 689

Feestdagen & Evenementen

Braderieën & Markten*24 & 25 Okt Mega Markt*

Ahoy RotterdamVoor info 06-83036368www. bb-evenementen.nl

VLOOIENMARKT Zo. 8 Nov.Barendrecht, Sph de DeDriesprong (13-17 u.) Voorinfo: 06 - 53.777.967

VLOOIENMARKT Za. 31 Okt.Sliedrecht, SPH De Loc-khorst (10-16 u) Voor meerinfo: 06-53777967

VLOOIENMARKT Zo. 25 Okt.Ridderkerk, SPH De Fakkel(13-17 u) VOL! 06-53.777.967Volg.markt 29/11 + 20/12

Mededelingen

MIEP Box: 8025Als medium en lichtdrager help ik u op elk gebied van het le-ven. Op verzoek gebruik ik de Tarot of Pendel. Ik help u graag.

Bel 0909-1447 Box: 8025

FOEKJE Box: 3624Spirituele raadsvrouw, ik help je graag verder met je vragen of moeilijke situaties. Ik werk met tarotkaarten en de pendel.

Bel 0909-1447 Box: 3624

YVONNE Box: 3694Heldervoelend kaartlegster. En- gelenboodschap en/of pende- len. Mental coach. Ik weet veel over zielenconnecties. Bel nu.

Bel 0909-1447 Box: 3694

www.kleintjesmarkt.nl

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krant.ga naar Kleintjesmarkt.nl

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krant.ga naar Kleintjesmarkt.nl

de k

rach

t van

du

bb

el

Het geheim van VlaanderenIn Brugge, Gent of Antwer-pen ben je misschien al weleens geweest. Maar ken jeook het best bewaarde ge-heim van Vlaanderen? Hetmooie en gezellige Meche-len was in de 16e eeuw nogde hoofdstad der Neder-landen. De stad telt bijnaevenveel beschermde mo-numenten als Brugge. DeSint-Romboutskathedraalen het Groot Begijnhof staanzelfs op de Unesco-wereld-erfgoedlijst. Geniet je ookvan het goede Vlaamse le-ven in de vele kroegjes enrestaurants?

Je verblijft in het zeer cen-traal gelegen Novotel Me-chelen Centrum, op ca. 50 mvan alle cafés en restaurants.Je kamer is voorzien van o.a.minibar (€), koffie- en thee-zetfaciliteiten, kluisje, aircoen wifi. Ook een middagjeBrussel of Antwerpen isgoed te doen (beide nog geenhalf uur).

Inbegrepen• 2x overnachting met ont-

bijtbuffet• 1x een glas glühwein• stadsplattegrond• entree hamam en fitness• wifi• optioneel: 1x dinerbuffet

Prijzen 30/10-31/03

standaard79

incl. dinerbuffet105

Prijzen in € p.p.Niet inbegrepen:reserveringskosten (€ 20,-)en kosten Calamiteitenfonds(€ 2,50).

Informatie en reserveringenw w w.pha rosreizen.n l /gelezen-in/weekkrant of te-lefonisch via 023 - 55 42 870(lokaal tarief) met zoekcode61831.

foto: Layla Aerts

3 DAGENMECHELEN, V.A. € 79,- P.P.Breng je oude apparaatnaar de milieustraaten support het lokale goede doelIedere gemeente inNederland heeft eenplek waar inwoners allesoorten afval kunneninleveren. De plek isbekend onder verschillendenamen als milieustraat,afvalbrengstation, de stort,afvalpunt, milieupark,enzovoort. De milieustraatlevert een belangrijkebijdrage aan het hergebruikvan grondstoffen en aanhet behoud van het milieu.

Veel mensen gaan naar demilieustraat om tuinafval,planken of ander klusaf-val, een afgedankte bank,een kapotte wasmachine ofoude tv te brengen. Kleineelektrische apparaten enspaarlampen worden vaakniet meegenomen, terwijlook die gratis kunnen wor-den ingeleverd.

Lever in voor goed doel enmooie prijzenLever totenmet31decemberje kleine elektrische appara-

ten en spaarlampen in bij demilieustraat van je gemeen-te*. Ga ter plekke naar deactiesite van Wecycle. Hier-mee scoor je punten voor eengoed doel in jouw gemeente.De 25 gemeenten met demeeste punten per inwonerontvangen van Wecycle eencheque van 1.000 euro vooreen lokaal goed doel. En jijmaakt direct kans op mooieprijzen!Kijk voor jouw milieustraat,de lokale goede doelen, deprijzenenactievoorwaardenop wecycle.nl/inleveren.

Wist je dat?Non-profitorganisatieWecycle laat elk afgedanktelektrisch apparaat ofspaarlamp die je inlevert bijde milieustraat, voor bijna80 tot meer dan 90 procentrecyclen.Benieuwd hoe dit gaat?Bekijk de recyclevideo’s opwecycle.nl/inleveren.

DIT KUN JE O.A. WINNENt lokale goede doel

INLEVEREN ISALTIJD GOED!

Recycle mee

Kleine elektrische apparaten

Spaarlampen

Support het lokale goede doel

Maak kans op leuke prijzen

*Wecycle werkt samen met90% van de gemeenten inNederland

Budgetplan...degrootsteBudgetplan...degrootsteinbouwapparatuurzaakvanNederland!Metmeerdantienduizendapparatenopvoorraad!

IN OF UIT DOOSMET VOLLEDIGE

GARANTIEBEKIJK NU ONS AANBOD

OP ONZE SITEWWW.BUDGETPLAN.NL

Tinstraat 10 C t/m F - 2984 AN Ridderkerk - (Industrieterrein Donkersloot zuid)Tel:0180-442322 • na openingstijden zijn wij bereikbaar op 0800-4030200 (zie tijden op onze website)

Kijk voor meer aanbiedingenop www. budgetplan.nl

Geopendmaandag t/mdonderdagvan 10.00 - 17.30uur. Vrijdagvan 10.00 -21.00uur (koopavond).Zaterdagvan 10.00 - 17.00uur

vanaf

€169,00

Afzuigkappen

vanaf

€329,00vanaf

€219,00vanaf

€149,00Ovens vanaf

€239,00

Ovens enmagnetronsO

INBOUW INBOUW INBOUWINBOUW INBOUWVaatwassers KoelkastenKookplaten

90 cm vanaf

€665,00

Fornuizen

Meer dan 50 keukenopstellingen.Modern, greeploos gelakt of klassiek vakmanschap,Duitse degelijkheid of Italiaans design…U vindt het allemaal bijBUDGETPLAN!

€3950,00(inclusief inbouwapparatuur

exclusiefdegetoonde

accessoires)

HET GAAT UITEINDELIJK OM DE EINDPRIJS!HET GAAT UITEINDELIJK OM DE EINDPRIJS!

Alle bekendegrote merken o.a.

‹ www.de-vonk.nl Alblasserwaard · woensdag 21 oktober 2015 · 27

Optimale ondersteuning en drukverlagend

Escudostraat 112991 XV Barendrecht

010 438 41 63Ingang Auping Plaza

w w w. s l a a p w e l . n l

• Persoonlijk contact

• Advies op maat

• Altijd de beste prijs

• Oude bed retour in overleg

• GRATIS parkeren voor de deur

Tot

€ 400,-VOORDEEL

per ligplek*per ligplek*

2e

HALVE PRIJS *

bij aankoop van kussens en dekbedden

PRIJSbij aankoop van kussens

en dekbedden* Acties zijn geldig tot en met 30 november 2015.Vraag naar de voorwaarden.

HALVEPRIJS*

bij aankoop van kussensen dekbedden

PRIJSbij aankoop van kussens

en dekbedden

2e

HALVEPRIJS*

bij aankoop van kussensen dekbedden

PRIJSbij aankoop van kussens

en dekbedden

Nederlands vakmanschap, dat is waar Auping al meer dan 125 jaar voor staat. Dé garantie voor goede kwaliteit. En datblijkt want de Auping Vivo matras is door de Consumentenbond wederom bekroond met het predikaat ‘beste uit de test’. Laat je in onze winkel adviseren welke matras de beste keuze is voor jou! .026-''0 4+ -$"('7$"! )14 %*3 )220(''7

op álle Auping (top)matrassen.

Kijk voor meer informatie op auping.nl/matrasvoordeel

*In de actieperiode van 3 oktober -,5 %% 42)'5/'0 %*&#

Nieuwe matras?Nu 20% voordeel*

op alle Auping matrassen!

Escudostraat 9BarendrechtT. 010 - 820 09 44

www.aupingplaza-barendrecht.nl • www.aupingplaza-spijkenisse.nl • www.aupingplaza-sliedrecht.nl

Lucebertstraat 34SpijkenisseT. 0181 - 89 53 30

Parallelweg 4SliedrechtT. 0184 - 49 34 99