of 20 /20
Nieuweweg 97, Soest T 035 - 588 04 72 profile-soest.nl Laagste prijsgarantie! Hollandia Qwic Electric N3 Shimano Nexus 3 naafversnelling Accu: 216Wh (tot 60 km) 1 jaar garantie *Inruilfiets dient rijdbaar te zijn. van 1.299,- nú: e 899,- na inruil actie* 699,- Zie grote adv. in deze krant! MEGAVOORDEEL e-bikes Fabriekspartijen OP=OP! 2 augustus op tv schuttersfeesten Didam www.barneveldvandaag.nl Donderdag 23 juli 2015 Bezorger worden? Meld je nu aan via http://www.krantjecontantje.nl ‘Alternatief voor Kieviten nodig’ VOORTHUIZEN - Pro’98 en de ChristenUnie vinden het lo- gisch, dat voetbalvereniging de Kieviten moet verhui- zen voor de rondweg langs Voorthuizen, maar niet naar een terrein, dat door de ge- meenteraad is aangewezen als te beschermen agrarisch landschap. B en W moeten ook niet net doen alsof het hen niet aangaat. De beide fracties willen, dat de ge- meente actief meewerkt aan het vinden van een al- ternatief. Dat schrijven de raadsleden Aat Barendrecht (Pro’98) en Peter Spruijt (ChristenUnie) aan het col- lege van B en W. “De motivatie voor de loca- tie Baron van Nagellstraat- Oude Zeumerseweg hebben we nog niet kunnen begrij- pen.” De Gebiedsvisie Zeu- meren, vastgesteld in 2011, wordt niet genoemd als be- staand beleid in de afweging van B en W om met het plan akkoord te gaan. Eerder dit jaar antwoordden B en W Pro’98 al, dat het plan niet in strijd is met deze gebieds- visie. “Kunt u aangeven op welke manier het plan voldoet aan dit beleid? Met name als het gaat om de pas- sage over de beekzone die het ‘oude landschap’ wordt genoemd en welke om land- schappelijke redenen behou- den moet worden. Daarnaast stelt het raadsbesluit dat het bewuste gebied duurzaam een groene – agrarische – buffer moet blijven.” Ze zetten ook vraagtekens bij het provinciaal beleid. “In het plan lijkt van duurzame ontwikkeling in dit land- schappelijk gebied geen sprake door kappen van karakteristieke knotwilgen, het dempen van watergan- gen en het ophogen van het terrein met vele honderden vrachtladingen zand.” De beide fracties verzoeken het college nogmaals om alter- natieve locaties te zoeken. DE GLIND/NIJMEGEN - Maandagmorgen zijn ze uit De Glind vertrokken en nu staan ze vier dagen bij het kraaien van de hanen klaar op de Wedren voor de de 99e Vierdaagse van Nijmegen: 21 jongeren, 7 volwassen lopers en 7 begeleiders uit De Glind. Ook dit jaar neemt weer een enthousiaste groep lopers uit De Glind deel aan dit unieke evenement. De begeleiders zijn vrijwilligers waarvan een aantal beschikt over een EHBO-diploma. Dit jaar wordt de organisatie van het project Nijmeegse Vierdaagse voor het eerst gedragen door een groep enthousiaste en ervaren vrijwilligers uit het dorp. De intocht van de jongeren wordt op vrijdag 24 juli groots gevierd in De Glind. Foto: Marienke Vos ‘Glindsteren’ in Nijmegen Fietsoversteek Lunterseweg veiliger BARNEVELD - Naar aanleiding van signalen van omwonen- den heeft de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2015 de wens geuit om op korte termijn maatre- gelen te nemen om de ver- keerssituatie ter plaatse te verbeteren. De relatief hoge snelheid van automobilisten en het oversteekgedrag van de fietsers op deze route lei- den regelmatig tot onveilige situaties. Het college van burgemees- ter en wethouders heeft daarom besloten tot het aan- brengen van aanvullende wegmarkering om automo- bilisten op de oversteek te wijzen, het aanbrengen van signalering in de vorm van een lichtmast met een bord, waarop de fietsoversteek wordt aangegeven en het te- rugbrengen van de snelheid tot maximaal 30 km per uur. Door de lagere maxi- mumsnelheid neemt het snelheidsverschil tussen langzaam en snel verkeer af. Auto’s die 30 km/h rijden hebben een kortere remweg, dan auto’s die 50 km/uur rij- den. De snelheidsreductie is een proef voor drie maan- den. Als deze maatregel ef- fect heeft, wordt deze maat- regel definitief. Om de tijdige zichtbaarheid van alle verkeersdeelnemers te bevorderen, wordt de be- planting rondom de over- steek gesnoeid. De gemeente wil voor de start van het nieuwe schooljaar de aan- passingen gereed hebben. AUTO’S DIE 30 RIJDEN HEBBEN EEN KORTERE REMWEG, DAN AUTO’S DIE 50 RIJDEN Om de verkeersveiligheid rondom de fietsoversteek in de Lunterseweg ter hoogte van de spoorwegovergang te verbeteren, neemt het college van burgemeester en wethouders op korte termijn enkele maatregelen. Eén van de maatregelen is het terugbrengen van de maximumsnelheid tot 30 km per uur als proef. 30 Km op de overweg Drempels opgehoogd BARNEVELD - De gemeente, de provincie en aannemers- bedrijf Van Gelder hebben afspraken gemaakt over het herstel van de verkeers- drempels op de kruising Drostendijk/Wesselseweg. De afgelopen periode bleek dat de hellingsgraad van de drempels niet goed was uit- gevoerd. Vanwege de aard van de herstelwerkzaam- heden, waarbij het asfalt moet worden verwijderd, de drempels worden opge- hoogd en opnieuw geasfal- teerd, wordt het werk direct na de bouwvak gedaan, zo- dat de kruising klaar is als de scholen weer beginnen. ACTUEEL OP ONZE SITE: Woensdagmorgen is er een speurtocht voor kids gehou- den in ‘t Schaffelaarsebos. Website » HORECA MAG LANGER OPEN ‘Lastig is dat onze vaste be- zoekers nog niet weten, dat de openingstijden zijn verlengd.’ 5 » Kantoren aan Stationsweg BARNEVELD - De Stations- weg, tussen Binnenveld en de spoorlijn Amersfoort- Apeldoorn, wordt heront- wikkeld. Het gaat om de percelen, waar nu Weer- heim Revalidatietechniek is gevestigd en het terrein waar vroeger Hotel Heide- park stond, zo een plan, dat het college heeft gepresen- teerd. Voor de aanleg van de spoortunnel is extra ruimte langs de Stationsweg nodig. De grond, die overblijft, kan door herontwikkeling een betere uitstraling krijgen. Weerheim schuift op en het terein van Heidepark wordt een kantoorlokatie. KLIK & WIN ACTIE Camera drone met Mission: Impossible! Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Harselaar komt dichterbij BARNEVELD - De gemeen- teraad heeft besloten, de bebouwde-komgrens van Barneveld en Harselaar te wijzigen en de hele Stations- weg binnen de bebouwde kom te brengen. Nu is tus- sen Harselaar en Barneveld nog een stukje Stationsweg waar 80 km/uur geldt. Hoogstaande capriolen Letterlijk hoogstaande capriolen van Hirondelles tijdens Theater op ‘t Zand. Een van de vele attacties op het Kootwijkse zand, die zaterdag vele nieuwsgierigen trokken. Meer op pag 5. Carly Hamoen

de Weekendkrant Doetinchem week30

  • Upload
    wegener

  • View
    242

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

de Weekendkrant Doetinchem

Text of de Weekendkrant Doetinchem week30

Page 1: de Weekendkrant Doetinchem week30

Nieuweweg 97, Soest T 035 - 588 04 72profile-soest.nl

Laagste prijsgarantie!

Hollandia Qwic Electric N3• Shimano Nexus 3 naafversnelling• Accu: 216Wh (tot 60 km)• 1 jaar garantie

*Inruilfiets dient rijdbaar te zijn.

van 1.299,- nú: e 899,-

na inruil actie*

€ 699,-Zie grote adv.in deze krant!

MEGAvoordEEL e-bikes

Fabriekspartijen op=op!

2 augustus op tv

schuttersfeesten Didam

  ‹www.barneveldvandaag.nlDonderdag 23 juli 2015

Bezorger worden?Meld je nu aan via

http://www.krantjecontantje.nl

‘Alternatief voor Kieviten nodig’VOORTHUIZEN - Pro’98 en de ChristenUnie vinden het lo-gisch, dat voetbalvereniging de Kieviten moet verhui-zen voor de rondweg langs Voorthuizen, maar niet naar een terrein, dat door de ge-meenteraad is aangewezen als te beschermen agrarisch landschap. B en W moeten ook niet net doen alsof het hen niet aangaat. De beide fracties willen, dat de ge-meente actief meewerkt aan het vinden van een al-ternatief. Dat schrijven de raadsleden Aat Barendrecht (Pro’98) en Peter Spruijt (ChristenUnie) aan het col-lege van B en W.

“De motivatie voor de loca-tie Baron van Nagellstraat-Oude Zeumerseweg hebben we nog niet kunnen begrij-pen.” De Gebiedsvisie Zeu-meren, vastgesteld in 2011, wordt niet genoemd als be-staand beleid in de afweging van B en W om met het plan akkoord te gaan. Eerder dit jaar antwoordden B en W Pro’98 al, dat het plan niet in strijd is met deze gebieds-visie. “Kunt u aangeven op welke manier het plan voldoet aan dit beleid? Met name als het gaat om de pas-sage over de beekzone die het ‘oude landschap’ wordt genoemd en welke om land-

schappelijke redenen behou-den moet worden. Daarnaast stelt het raadsbesluit dat het bewuste gebied duurzaam een groene – agrarische – buffer moet blijven.” Ze zetten ook vraagtekens bij het provinciaal beleid. “In het plan lijkt van duurzame ontwikkeling in dit land-schappelijk gebied geen sprake door kappen van karakteristieke knotwilgen, het dempen van watergan-gen en het ophogen van het terrein met vele honderden vrachtladingen zand.” De beide fracties verzoeken het college nogmaals om alter-natieve locaties te zoeken.

DE GLIND/NIJMEGEN - Maandagmorgen zijn ze uit De Glind vertrokken en nu staan ze vier dagen bij het kraaien van de hanen klaar op de Wedren voor de de 99e Vierdaagse van Nijmegen: 21 jongeren, 7 volwassen lopers en 7 begeleiders uit De Glind. Ook dit jaar neemt weer een enthousiaste groep lopers uit De Glind deel aan dit unieke evenement. De

begeleiders zijn vrijwilligers waarvan een aantal beschikt over een EHBO-diploma. Dit jaar wordt de organisatie van het project Nijmeegse Vierdaagse voor het eerst gedragen door een groep enthousiaste en ervaren vrijwilligers uit het dorp. De intocht van de jongeren wordt op vrijdag 24 juli groots gevierd in De Glind. Foto: Marienke Vos

‘Glindsteren’ in Nijmegen

Fietsoversteek Lunterseweg veiliger

BARNEVELD - Naar aanleiding van signalen van omwonen-den heeft de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2015 de wens geuit om op korte termijn maatre-gelen te nemen om de ver-keerssituatie ter plaatse te verbeteren. De relatief hoge snelheid van automobilisten en het oversteekgedrag van

de fi etsers op deze route lei-den regelmatig tot onveilige situaties.Het college van burgemees-ter en wethouders heeft daarom besloten tot het aan-brengen van aanvullende wegmarkering om automo-bilisten op de oversteek te

wijzen, het aanbrengen van signalering in de vorm van een lichtmast met een bord, waarop de fi etsoversteek wordt aangegeven en het te-rugbrengen van de snelheid tot maximaal 30 km per uur. Door de lagere maxi-mumsnelheid neemt het snelheidsverschil tussen langzaam en snel verkeer af. Auto’s die 30 km/h rijden hebben een kortere remweg, dan auto’s die 50 km/uur rij-den. De snelheidsreductie is een proef voor drie maan-den. Als deze maatregel ef-fect heeft, wordt deze maat-regel defi nitief.Om de tijdige zichtbaarheid van alle verkeersdeelnemers te bevorderen, wordt de be-planting rondom de over-steek gesnoeid. De gemeente wil voor de start van het nieuwe schooljaar de aan-passingen gereed hebben.

AUTO’S DIE 30 RIJDEN HEBBEN EEN KORTERE REMWEG, DAN AUTO’S DIE 50 RIJDEN

Om de verkeersveiligheid rondom de fi etsoversteek in de Lunterseweg ter hoogte van de spoorwegovergang te verbeteren, neemt het college van burgemeester en wethouders op korte termijn enkele maatregelen. Eén van de maatregelen is het terugbrengen van de maximumsnelheid tot 30 km per uur als proef.

30 Km op de overweg

Drempels opgehoogdBARNEVELD - De gemeente, de provincie en aannemers-bedrijf Van Gelder hebben afspraken gemaakt over het herstel van de verkeers-drempels op de kruising Drostendijk/Wesselseweg. De afgelopen periode bleek dat de hellingsgraad van de drempels niet goed was uit-

gevoerd. Vanwege de aard van de herstelwerkzaam-heden, waarbij het asfalt moet worden verwijderd, de drempels worden opge-hoogd en opnieuw geasfal-teerd, wordt het werk direct na de bouwvak gedaan, zo-dat de kruising klaar is als de scholen weer beginnen.

ACTUEEL OP ONZE SITE:Woensdagmorgen is er een speurtocht voor kids gehou-den in ‘t Schaff elaarsebos.

Website»

HORECA MAG LANGER OPEN‘Lastig is dat onze vaste be-zoekers nog niet weten, dat de openingstijden zijn verlengd.’

Kantoren aan StationswegBARNEVELD - De Stations-weg, tussen Binnenveld en de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn, wordt heront-wikkeld. Het gaat om de percelen, waar nu Weer-heim Revalidatietechniek is gevestigd en het terrein waar vroeger Hotel Heide-park stond, zo een plan, dat het college heeft gepresen-teerd. Voor de aanleg van de spoortunnel is extra ruimte langs de Stationsweg nodig. De grond, die overblijft, kan door herontwikkeling een betere uitstraling krijgen. Weerheim schuift op en het terein van Heidepark wordt een kantoorlokatie.

KLIK & WIN ACTIE

Camera drone met Mission: Impossible!Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

Harselaar komt dichterbijBARNEVELD - De gemeen-teraad heeft besloten, de bebouwde-komgrens van Barneveld en Harselaar te wijzigen en de hele Stations-

weg binnen de bebouwde kom te brengen. Nu is tus-sen Harselaar en Barneveld nog een stukje Stationsweg waar 80 km/uur geldt.

Hoogstaande capriolen

Letterlijk hoogstaande capriolen van Hirondelles tijdens Theater op ‘t Zand. Een van de vele attacties op het Kootwijkse zand, die zaterdag vele nieuwsgierigen trokken. Meer op pag 5. Carly Hamoen

Page 2: de Weekendkrant Doetinchem week30

Wespen ofVliegen overlast?

www.top-ongediertebestrijding.nl

Tel: 0613869827

www.de-tandprotheticus.nl Ereprijs 30A, Barneveld - Hessenweg 333A, Achterveld

Bel: 0342 434 324

Nieuw kunstgebit & reparaties!Bent u toe aan een (nieuw) kunstgebit?

Zorgt uw kunstgebit voor pijn of andere klachten?

Wij maken uw prothese (lees: kunstgebit) met expertise en vakmanschap.

1 uurservice

6 krentenbollen

van 14,95nu voor 9,95

Deze aanbieding is geldig van 13 juli t/m 22 augustus 2015

Facebookactie: Maak een te gekke foto (wees creatiefmet de bigshopper) tijdens een dagje uit of vakantie metde bigshopper van Bakkerij Koot en win een lekkere taart!De foto mag ook gemaild of in de winkel afgegeven worden.

www.bakkerijkoot.nl | Langstraat 113 | Barneveld | Tel.: 0342-412525 | [email protected]

Het is hierHet is hierHet is hierHet is hierHet is hierHet is hierHet is hierHet is hierHet is hierHet is hierHet is hierHet is hierHet is hierHet is hier

fanTAStisch!6 krentenbollen

kootbrood en banket

sinds 1899

2 kaasstengels

1 brood naar keuze

1 suikerbroodje

4 gevulde koeken

+

+

+

+

van 14,95

2 kaasstengels

+ GRATISBIGSHOPPER!

WIN 1 VAN DE 5 TAARTEN

VAN BAKKERIJ KOOT

website: www.visnetbarneveld.nlLike ons nu op facebook en maak kans op een waardebon ter waarde van € 15,-.

Nieuwstraat 38 | 3771 AT | Barneveld | 0342 - 490 110Aanbieding geldig van 23.07 t/m 29.07.2015.

WARM GEBAKKEN LEKKERBEKKEN

per stuk € 2,50 nu met gratis saus

3 VOOR € 7,00

HOLLANDSE NIEUWE

(vers van het mes)

per stuk € 1,85 4 VOOR € 7,00

GESTOOMDEMAKREEL

gratis schoongemaakt

€ 3,50

Wij hebben voor de 2e keer GOUD in handen!

Profi teer van onze GOUDEN aanbiedingen. aanbiedingen.

Warm gebakken kibbeling

Familiezak, 500 gram

Gratis saus € 7,50

Iedere donderdag, tijdens de Oud Veluwse Markt, roken wij verse paling en zalm.

Salades, 200 gram p.p., bestaande uit:• Traditionele huzarensalade met een garnering van rauwkost• Eiersalade volgens Barnevelds recept• American Coleslaw, komkommer-dillesalade, pittige rauwkost

Diverse vleessoorten, 4 stuks p.p., een mix van:• Hamburgers• Barbecueworstjes• Kipsaté, 2 stokjes à 50 gram• Kip-salsa spies met spek omwikkeld• Gehaktlolly• Runderschnitzels

Diversen• Warme satésaus en 4 koude barbecuesauzen• Vers gebakken stokbrood met huisgemaakte kruidenboter

COMPLEET VERZORGDE BARBECUEIdeaal voor een buurtbarbecue of familiedag

• Prijs is inclusief BTW en geldig vanaf 25 personen• Wegwerpborden, bestek en servetten worden meegeleverd• Barbecue of koekenpan naar keuze• Inclusief gasfl es, schoonmaakkosten, tangen en spatels• Gratis bezorgd en retour gehaald (binnen 15 km van Barneveld)

Harselaarseweg 593771 MA Barneveld

[email protected]

Bestel nu:0342 42 1006

995p.p.

DE SINAASAPPELMANSuperverse gezonde aanbiedingen:

Volop Hollandse aardbeientegen scherpe prijzen!

Bananen1 kilo € 0,98

Volop zoete Hollandse kersen uitde Betuwe tegen scherpe prijzen!

Er zijn weer heerlijke Hollandse frambozen en mandarijnen tegen

SCHERPE PRIJZEN!

Elke zaterdag van 10.00 - 16.00 uurAan de Kapteijnstraat in Barneveld!

Kerkstraat 63 - Putten - tel. 0341-356725www.tropicalputten.nl

WoensdagTropicaldag!

Bij aanschaf vaneen bonuspas

tot 50%bonus!

v.a.€4,00

20 minuten zonnen

kwaliteitsparasolsvoor

stuntprijzeN

elke zondag open van

12.00 - 17.00 uur

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 23 juli 2015 · 2

Page 3: de Weekendkrant Doetinchem week30

‘Effectief en natuurlijk middel tegen eczeem’advertorial

De producten van Grahams zijn te koop bij:

Drogisterij BrendaAsselsestraat 132

Apeldoorn

Grahams skincare

De producten van Grahams zijn te koop bij:

Drogisterij BrendaAsselsestraat 132

Apeldoorn

Grahams skincareKijk voor alle verkooppunten op www.grahams.nl

Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem en jeuk, waarop hij aan de keukentafel zelf een middel ging uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: natuurlijk, goed voor de huid, vrij van parabenen, hormonen en parfum, en geschikt voor jong en oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch hulpmiddel een veel gebruikt product bij huidklachten als eczeem, jeuk en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa en introduceerde het in Nederland. Van de Merwe vertelt: “Vrienden van mij hebben kinderen met eczeem en jeuk; zij krabben regelmatig aan de plekken waardoorde klachten aanblijven. Op zoek naar een oplossing las ik veel goede ervaringen over het Australische Grahams. Ik besloot een aantal producten te kopen en bij wijze van test uit te delen aan mensen met huidklachten als eczeem, dermatitis en jeuk. Toen ik de reactiesteruggekoppeld kreeg was duidelijk dat het product goede verlichting bood; de jeuk verminderde en de huidwerd rustiger.”

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams naar tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams verkrijgbaar bij drogisterijen en gezondheidswinkels.

Doordat winkeliers enthousiaste reacties van klantenkrijgen en hen steeds tevreden zien terugkeren, wordt Grahams steeds vaker geadviseerd als effectief middeltegen huidklachten als eczeem. En de gebruikers zelfvertellen de ervaring natuurlijk ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie is alseerste op de hoogte als een product goed aanslaat. “We krijgen dagelijks zeer emotionele reacties, zoals “Ik wassceptisch, maar mijn verbazing was groot, het helpt echtbij mijn eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, ik ben zo blij met dit product, ik raad het iedereen aan”,vertelt van de Merwe tot slot. “Je kunt je niet voorstellen wat het met iemand doet als diegene altijd huidklachtenheeft en nu aan den lijve ondervindt dat er effectievemiddelen als Grahams Eczeem Crème voor bestaan”.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel.Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Vitaminstore AmersfoortSint Jorisstraat 5T: 033 4690 105

De TuinenLangestraat 18

DIO Drogisterij EngelWiekslag 285-287T: 033 472 0978

De TuinenEmiclaerhof 188

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 23 juli 2015 · 3

BArneveld - De gemeente Barneveld presenteert maatregelen voor de huis-vesting van ‘specifieke doelgroepen’. Dat zijn men-sen, die hun toevlucht tot allerlei ongewenste woon-situaties, zoals het illegaal wonen in bedrijfspanden, het permanent wonen op recreatieparken, onder-huur, etc.Barneveld kent verschil-lende specifieke doelgroe-pen, zoals bijvoorbeeld dak- en thuislozen en ar-beidsmigranten, waarvoor onvoldoende adequate

betaalbare huisvesting be-schikbaar of toegankelijk is. Hoe groot de groep is, valt niet altijd met zekerheid te zeggen, blijkt uit het on-derzoek dat de gemeente Barneveld deed. De exacte omvang van het aantal dak- en thuislozen is bij-voorbeeld moeilijk te be-palen en heeft ook alles te maken met de herkomst. De groep die uit de gemeen-te Barneveld zélf afkomstig is, wordt op minder dan vijf personen geschat; de overige dak- en thuislozen

komen van buitenaf. Het college van burge-meester en wethouders wil aanvullende betaal-bare woonvormen reali-seren in het bijzonder in de huursector, het onder-zoeken van de mogelijk-heden, die leegstaande kantoor- en bedrijfspan-den bieden en bekijken of de (ver)nieuwbouw van (kleine) wooneenheden, woonstudio’s en dergelijke kunnen worden getoetst op hun geschiktheid voor de huisvesting van een aantal specifieke doelgroepen.

B en W: meer betaalbaar wonen

De toren van de Grote Kerk beklimmen is een van de mogelijkheden tijdens de Oud Veluwse Marktdagen. Fotograaf Carly Hamoen nam daar graag gebruik van en schoot deze mooie foto van de volgepakte Barneveldse straten. Ook vandaag en de komende vier donderdagen is het Oud Veluwse Markt in het centrum.

Dit ziet het haantje

IVN-wandeling Hoog BuurloHOOG BUUrlO - Natuurvereni-ging IVN Barneveld houdt op donderdag 30 juli een wandeling rond Hoog Buur-lo. Het lijkt alsof de tijd hier heeft stilgestaan en er eeu-wen lang niets is veranderd. De wandeling gaat langs wildwallen, oude akkers, schaapskooien, schapen-drift en een poel waar wilde zwijnen zich ’wassen’. Om 19.00 uur vertrek vanaf p-plaats De Vetkamp; de wan-deling begint om 19.30 uur vanaf p-plaats Hoog Buurlo. Kosten: 2 euro euro, leden, donateurs en kinderen gaan gratis mee. 0342-490970 en www.ivn.nl/barneveld.

Huisdieren kwijt en gevondenBARNEVELD - Amivedi meldt deze week: vermist in Bar-neveld: Cypers/bruin/witte kater Tijger (Valkhof), lap-jespoes (Roggeakker) en een witte valkparkiet met iets grijs (Leeuwebekstraat). Vermist in Stroe: grijze kater (Heideweg). Gevonden in Barneveld: langh.wit/crem/bruine kater (Kallenbroeker-weg) en een rood/witte kat (Valkseweg). Gevonden in Kootwijk: Mechelse herder teef (Heetweg). Meer info bij Ellen Venema: 088-0063311, [email protected].

De vermiste lapjespoes van de Roggeakker en inzetje: de gevonden kater op de Kallenbroekerweg.

FrisValley zoekt slapersVALLEI - ‘Wat is het effect van dertig dragen niet drinken op de slaapkwaliteit? Het regionale alcoholmatigings-project FrisValley werkt tijdens de actie IkPas… 30 dagen fris mee aan het on-derzoek van de Hogeschool Windesheim om dit te ach-terhalen. Door het bijhouden van een beknopt ‘slaapdag-boek’ krijgen de deelnemer en Hogeschool Windesheim een beeld van de invloed van alcohol op de slaap en fitheid.Dertig dagen lang de alcohol laten staan, dát is de uitda-ging van IkPas. Deze actie van FrisValley - die eerder al op veel andere plaatsen in

binnen- en buitenland werd uitgevoerd - start op dinsdag 15 september. Projectleider Bertil Rebel: “IkPas is een positieve uitdaging om een maand lang geen alcohol te drinken. Iedereen kan eraan meedoen: individueel of sa-men met vrienden, collega’s, familieleden of een sport-vereniging.” In het verleden is gebleken dat zelfs heel lichte of matige drinkers al positieve effecten ervaren op fitheidsgevoel en slaap als ze een tijdje stoppen met het drinken van alcohol. Aanmelden voor IkPas en - desgewenst - het slaapon-derzoek kan nu al via www.frisvalley.nl/ikpas.

Goedbedoelde onzin blijft toch onzin

Automobilisten kruipen voortaan met 30 kilometer per uur naar de spoorwegovergang in de Lunterse-

weg. Met stalen zenuwen zien ze dan rustig de bomen voor hun neus neerdalen. Dat denken burgemeester en wethouders. U denkt misschien, dat ze daar serieus zit-ten te vergaderen op dinsdagmorgen, maar in werkelijkheid luisteren ze kennelijk naar sprookjes van Moeder de Gans. Ik heb natuurlijk makkelijk praten; ik vlieg gewoon over die spoorweg, waar het mij zo uitkomt. Grondgebonden Barnevelders zijn blij, als ze rustig kunnen doorrijden en niet worden opgejaagd door het vrolijke geklingel van de overweg. Voor mij is dat idee van B en W weer zo’n typisch voorbeeld van goedbedoelde onzin. Zo’n spoorwegovergang veroorzaakt stress in zo’n gejaagde tijd. Het geeft geen enkele zin om zo’n ‘olifant in de kamer’ te

ontkennen. Nog zo’n olifant is, dat fiet-sende scholieren zich verkeersonveilig en a-sociaal gedragen. Daar kun je natuurlijk allerlei moralisti-sche, filosofische, sociale en psychologi-sche theorieën op loslaten en jarenlang over vergaderen. De feiten veranderen daardoor niet. Er zijn ook geen maatrege-len, de iets aan die feiten veranderen. Je kunt bordjes neerzetten, maar scholieren en gestresste automobilisten hebben daar doorgaans weinig aandacht voor. Met een hekwerk verplaats je het probleem en als je overal tunnels aanlegt ben je snel door je budget heen. Niet aan elk probleem is op zinvolle wijze iets te doen. Ik weet, dat jullie daar niet aan willen. De moderne westerse mens is een activist, die overal ‘verbeteringen’ aanbrengt, niet omdat het zin heeft, maar omdat hij de dringende behoefte voelt.

oEHoEKORT NIEUWS

Luidkeels op rommelmarktVooRtHuIzEN - Ook tijdens de tweede rommelmarkt Wilbrinkstraat (Voorthui-zen), zijn leden van Pop-koor Luidkeels present. De afgelopen weken zijn weer spullen ingezameld, die op zaterdag 1 augustus tussen 8.00 en 15.00 uur in de Wilbrinkstraat aan de man worden gebracht.

Film bij WelzijnBARNEVELD - Op maandag-middag 27 juli van 14.00 tot 16.30 uur presenteert Welzijn Barneveld seni-oren de film The theory of everything. Men bent welkom in de Veluwe-hal 1ste verdieping om 14.00 uur. Deze film laat het aangrijpende verhaal zien van Stephen en Jane Hawking. ALS is dodelijk, dat is alom bekend. Toch leeft de wereldberoemde wetenschapper Stephen Hawking al meer dan vijftig jaar met de ziekte, waarmee hij alle artsen versteld doet staan. Deze film vertelt het levens-verhaal van de gerenom-meerde astrofysicus Step-hen Hawking. We zien hoe zijn vrouw Jane ont-moet, het begin van zijn gevecht tegen ALS en zijn studietijd op Cambridge University.Entree: 7 euro, inclusief consumptie.

Contactgegevens redactieKeesomstraat 26,6716 AB Edet (088) 013 03 36/38E [email protected] www.barneveldvandaag.nl

twitter: @BveldVandaagFacebook.com/BveldVandaag

Commercieel directeurBas StikkelorumE [email protected]

EindredactieMieke Wagensveld, tel (08801) 30338Theo van der Zalm, tel (08801) 30336

Chef regioredactieJan van EsE [email protected]

BezorgklachtenI www.barneveldvandaag.nl/servicet (0900) 424 57 26

Contactgegevens media-adviesen advertentieverkoopVoor informatie over de advertentiem

ogelijkheden, bel uw accountmanager, bel 088-0139984 of mail adverteren. [email protected]

FamilieberichtenE familieberichten@wegenermedia.nlt (088) 013 72 68I www.familieberichtenonline.nl

RubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36

DrukWegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overigeinformatie (zoals advertentie-tarievenen oplage)I www.wegenermedia.nl

Barneveld Vandaag is een uitgave van Wegener Media BV.

Kopij kan worden geplaatst in de gedrukte en digitale uitgaven van Wegener Media BV© Wegener Media BV

ColofoN

Page 4: de Weekendkrant Doetinchem week30

Wat ga jij doendit weekend?

Kijk eens in onze agenda!

WIJHIERVANBarneveld Vandaag

Barneveld Vandaag staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.barneveldvandaag.nl

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 23 juli 2015 · 4

Vrolijk hart

Negen predikanten/voorgangers uit onze regio schrijven om toerbeurt iets moois over een eigen ervaring,

een bijzonder voorval of belevenis. Iets dat herkenning oproept, een glimlach teweeg brengt, waardoor je een klein beetje in-zicht krijgt in het leven en werken van een pastor. Deze week ds Diemer de Jong uit Voorthuizen.

In Spreuken 17: 22 staat: Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid. En hoe waar dat is weet iedereen wel. In het kerkelijk leven is humor ook altijd dicht-bij. Zoals dat verhaaltje van een dominee die afscheid nam van zijn gemeente. Hij kon niet opschieten met zijn collega en de tekst voor de afscheidspreek was Genesis 22: 5 Blijft gij hier met de ezel. Of over de beroemde dominee Zelle die graag met de dochter van de smid wilde trouwen maar die smid stak er een stokje voor en domi-nee Zelle preekte toen over 2 Timoteus 4: 14 Alexander de koperslager heeft mij veel kwaad berokkend.In het boekje “Gezegende stoelgang, do-minee!” van ds. Marten de Boer staan ook veel mooie stukjes, milde en herkenbare humor uit het dagelijkse reilen en zeilen van het protestantse leven. Zoals deze: de presidente van de vrouwenbond had veel woorden nodig en heel veel drukke geba-ren. Bij de koffietafel vroeg ze om stilte en zei daarna: eet smakelijk, dames. Toen zei iemand tegen haar buurvrouw: we moesten maar wat vaker en langer bidden. Je komt er helemaal van bij. Of toen het kerstfeest in het verzorgingshuis werd ge-vierd en tijdens het kerstspel met ook een echte Jozef las de verteller: toen werd het stil, heel stil die nacht, een heilige stilte ... En toen ging ineens de telefoon, die de

stilte verbrak en een vrolijke bejaarde riep: telefoon voor de heer Jozef.Of het per ongeluk verkeerd opgegeven psalmvers in een trouwdienst: in plaats van 68: 10 liet de dominee 69: 10 zingen (oude berijming). Of over professor Ver-kuyl, de zendingshoogleraar vroeger, die na een heel drukke dag met ongelofelijk veel telefoontjes toen hij nog dominee was, aan tafel zat met zijn gezin en de handen vouwde en de ogen sloot en zei ‘ja, met Verkuyl’. Of ds. Buskes die veel huisbezoek deed, maar als de mensen hoorden dat het de dominee was die aanbelde, hadden ze geen belangstelling. Daarom riep Buskes, als de deur werd opengedaan: Ik kom van het licht. O, komt u boven, klonk het dan, ze dachten dat de meter moest worden opgenomen en bovengekomen vertelde Buskes dan dat hij van het ‘Licht’ met een hoofdletter kwam. Hij was binnen. Zelf maakte ik dit eens mee. In Friesland zat/zit de jeugd altijd in de middagdienst. ’s Mor-gens uitslapen en ‘s middags boven op de galerij. Vaak onrustig daarboven en meer aandacht voor elkaar dan voor de dienst. Tijdens mijn preek in een klein dorp ging een jongen van de achterste bank boven opeens weg. Ik, al prekend, zag hem in het trappenhuis verdwijnen en even later door de glas in lood ramen zag ik hem buitenom lopen en na een tijdje retour, kerkplein, trap, achterste bank. Hij maakte nog een stukje preek mee. Ik dacht: een plasstop is een plezierige onderbreking tijdens de preek. En tenslotte wil ik u en jullie voor de zomertijd de mooie rijmgroet meegeven die iemand mij eens gaf, met dank aan de geefster: “De woorden die ik u wil wensen zijn uit een zuivere bron geput, ge kunt ze in uw bijbel lezen hoofdstuk 3 1b van Ruth”. (Opdat het u welga.)

Dominee-effekt

Page 5: de Weekendkrant Doetinchem week30

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 23 juli 2015 · 5

Een paar duizend mensen genoten zaterdag van Theater op ‘t Zand. Het Kootwijkerzand vormde het unieke decor van verrassende optredens. De bezoekers werden welkom geheten door ‘grote rode dame’ Bep Welters. Foto’s: Carly Hamoen

Zwervelwind op ZandTheater op ‘t Zand heeft zaterdag uitgepakt

Kootwijk - Feest zaterdag op het Kootwijkse zand, waar het jaarlijkse evenement Theater op ‘t Zand plaatsvond. Het thema ‘Zwervelwind’ zorgde voor muziek uit alle windstreken, verhalenvertellers, clowns, grappenmakers, dwarrelende acts en kinderactiviteiten.

Voorthuizen - De laatste za-terdag van juli, de 25ste is er oogstfeest op het terrein hoekje-Noordersingel-Over-horsterweg (tegenover CKV Spirit). Een stoommachine, oude ambachten, boomstam slepen en kraampjes zijn er te zien. Eten en drinken on-der het genot van vrolijke muziek zal de dag veraan-genamen. Er is er een bonte verzameling te zien van allerhande werktuigen en demonstraties om de oude tijden op het platteland te doen herleven. Men waant zich 50 jaar terug tijdens dit op nostalgische wijze op-gezette evenement, waarop levende have niet zal ont-breken. Daarnaast worden er bij vele kraampjes streek-

en regiogebonden produc-ten verkocht. Vermaak voor jong en oud tijdens dit oer-hollandse evenement. Tra-ditiegetrouw is er weer een klompenmars waar deelne-mers, uiteraard op klompen, door het lopen van een tocht langs vele unieke en bij-zondere plekjes in- en rond Voorthuizen worden geleid. Kinderen t/m 8 jaar mogen op laarzen meelopen, maar dan wel onder begeleiding van iemand die op klompen loopt! Wil men zich van te voren opgeven, dan kan dat via [email protected] of op het veld tussen 10.00 en 11.00 uur.Voor meer informatie zie www.oranjevereniging-voorthuizen.nl.

Zaterdag weer Oogstfeest en de klompenmarsPositief over langere openstelling

Niels van Egteren en Rein Bakker van De Lindeboom in Voorthuizen: ‘Positief, maar het is eigenlijk te vroeg om iets te kunnen zeggen.’ Foto’s: Persbureau Polhuys

De horeca in de gemeente Barneveld mag zaterdag om 0.300 uur de deur dichtdoen. Voorheen was dat 02.00 uur. Dit heeft de gemeenteraad besloten. Het gaat om een proef.

Door Leo Polhuys

BarneVeld - Rein Bakker van café De Lindeboom in Voorthuizen is positief. ,,Maar het is eigenlijk nog te vroeg om iets te kunnen zeggen. De langere ope-ningstijden zijn immers nog maar pasgeleden ingegaan. We merken nu nog niet zo veel van de effecten. De za-terdagavonden die we tot nu toe hebben meegemaakt, waren niet echt representa-tief, omdat het immers zo-merseizoen is en Voorthui-zen vol zit met toeristen. Op het plein hier tegenover is op zaterdagavond van alles te doen. Afgelopen zaterdag kwamen er tegen half één bijvoorbeeld nog heel veel mensen allemaal tegelijk binnen. Voor iedereen is het even wennen. Maar het meest lastige is wel dat we aan onze vaste bezoekers goed moeten communiceren dat de openingstijden zijn ver-lengd. Want lang niet ieder-een heeft dat al de gaten.’’

Geen nutCharles Houtveen van De Babbel in Barneveld is kort in zijn reactie: ,,Wij doen niet mee. Voor de overige horeca vinden we het prima dat ze langer open mogen zijn, maar onze gelegenheid leent zich niet zo goed voor opening tot 03.00 uur. Wij zijn een grand café waar mensen aan het begin van de avond nog iets komen eten en naborrelen. Aan het eind van de zaterdagavond komen er eigenlijk geen mensen meer binnen. Voor ons heeft de langere open-

stelling dus eigenlijk geen nut.’’

Te vroegPieter Overeem van De Bunck in Barneveld: ,,Wij zijn positief, al is het nog erg vroeg om echt resulta-ten te kunnen meten. Het is immers hoogzomer en veel mensen zijn met vakantie. Hoe dan ook, ik heb me er hard voor gemaakt dat we langer open kunnen blij-ven. Natuurlijk hopen we op meer publiek en meer omzet en bovendien ga ik ervan uit dat het bezoek meer ge-

spreid naar huis gaat.’’

IndrinkenBij Biljart Café Wessels in Kootwijkerbroek klinkt het commentaar: ,,Wij hebben de vergunning om tot 03.00 uur open te zijn, maar ma-ken er geen gebruik van. Bij ons is het vrijdag- en zater-dagavond tegen 12.00 uur wel gebeurd. Het bezoek komt eerst indrinken en verdwijnt dan naar andere kroegen. Voor andere horeca hebben langere openingstij-den misschien zin, maar bij ons speelt het niet.’’

BarneVeld - Op zaterdag 29 augustus is er tussen 11 en 12 uur een inloopuur om kennis te maken met het uit-gebreide aanbod cursussen en workshops van de Bar-nevue. Er zijn docenten en medewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden. Voor de talencursussen is een aparte avond georgani-seerd op dinsdag 1 septem-ber van 18.30 – 20.30 uur. De talendocenten zijn aanwezig om uitleg te geven en het ni-veau te bepalen.

De Barnevue heeft dit na-jaar de volgende talen opge-nomen in het aanbod: En-gels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Zweeds, Arabisch en een opfriscursus Neder-lands. Op beide dagen kan direct worden ingeschreven voor cursussen en work-shops.De Barnevue is gevestigd in de Veluwehal , 1e ver-dieping, Nieuwe Markt 6, Barneveld, tel. 0342 415500. Meer informatie is te vinden op www.barnevue.nl.

Talenavond bij Barnevue

Page 6: de Weekendkrant Doetinchem week30

LAATSTE KOOPJES!Nu nóg verder in prijs verlaagd

OP=OP

1.-

2.-

5.- 7.50

10.- 12.5015.-

20.-

Dat loont.Kom snel naar één van onze winkels en shop op scapino.nl

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 23 juli 2015 · 6

Geef uw jarige op bij [email protected]

Van Koot voor Kimberley

Voor Kimberley Koudijs is deze week de verjaardag-staart van Bakker Koot. Zij werd woensdag 22 juli 14 jaar en haar moeder wilde haar eens verrassen.

Kimberley zit op de Meer-waarde en gaat dit jaar naar de tweede. Ze heeft het heel erg naar haar zin, zo meldt Jolanda van Beek. Haar hobby zijn de majorettes en ze heeft als huisdieren 2 ca-via’s en een hondje, een jack russel, waar ze gek op is.Henk van Reenen is op 17 juli 35 jaar geworden. “Papa werkt elke dag heel hard

van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat”, melden zijn kinderen Gerlinde, Marielle,

Richard, Rutger en Lisa. Hannah de Vries is morgen jarig en wordt 1 jaar. Ze is erg rustig en houdt van aan-dacht en gezelligheid. Ze kletst al honderd uit waar we allemaal erg van genie-ten, aldus moeder Mirjam.Waarom is de school dicht? Helemaal niet leuk, vindt Arian Bloed. Hij is vandaag 5 jaar geworden. Hij vindt het niet heel leuk, dat hij vakantie heeft; hij vermaakt zich best maar hij wil graag trakteren op school en het duurt nog zo lang voordat de school weer open is, aldus z´n moeder Carin Bloed.

Kimberley Koudijs is de jarige van de Week. De taart van Bakker Koot is voor haar. De beste wensen gaan ook naar Henk van Reenen, Hannah de Vries en Arian Bloed.Zomer in Gelderland strijkt

neer in KootwijkerbroekKootwijKerbroeK - Het ge-zellige live familieprogram-ma Zomer in Gelderland van Omroep Gelderland komt naar Kootwijkerbroek. Op woensdag 19 augustus staat het dorp de hele dag in de belangstelling. Zomer in Gelderland is een vrolijk, dagelijks programma wat live wordt uitgezonden. De hele dag op Radio Gelder-land en op de website www.zomer.gld.nl en vanaf 18.15 uur ook op televisie. Dit jaar trekt Zomer van Gelderland van 3 t/m 28 augustus door de provincie. De presentatie

is in handen van Angelique Krüger.

Team KootwijkerbroekHet is de bedoeling dat Kootwijkerbroek zich op 19 augustus van haar beste kant laat zien. Dit gebeurt die dag o.a. door een team van 10 Kootwijkerbroekers, die het dorp goed kennen én handig zijn met ‘hoofd en handen’. Zij zullen dan een aantal opdrachten uitvoeren die te maken hebben met het dorp. Het team verdient met de opdrachten punten, en daarmee maximaal 1.000

euro voor een lokaal goed doel.’s Avonds om 18.15 uur wordt de live televisie uit-zending (ook uitgezonden op internet) geopend met een spectaculaire parade van clubs en verenigingen, waarmee Kootwijkerbroek zich van haar beste kant laat zien. Centrale plek waar al-les plaatsvindt op 19 augus-tus is het plein voor de Es-senburcht. Meer informatie over deze dag en om op te geven als vereniging, club of andere groep, kijk op www.kulturhuskwb.nl.

De eerste reactie van de heer Oostwal hoe hij het nieuwe appartement aan het Theaterplein vindt: “Schitterend! De ontvangst was ook grandioos bij het tekenen van het huurcontract afgelopen dinsdag. Heel gezellig en prettig om alvast kennis te maken met je nieuwe buren.”

Senioren blij met Theaterplein

bArNeVeLD - De elf senioren-appartementen in de sociale huur aan het Theaterplein worden opgeleverd. Dins-dag 14 juli ondertekenden de bewoners gezamenlijk de huurcontacten. Donderdag 16 juli en maandag 20 juli vond de oplevering en sleu-teloverdracht plaats. Het Theaterplein is een unieke locatie bij het Schaffe-laartheater in het kloppend hart van Barneveld. Er is een lift, een scootmobiel op-laadpunt en opstelplaats en parkeren kan voor de deur. Groot voordeel is de loop-afstand van het centrum en voorzieningen.Als attentie ontvingen alle nieuwe bewoners een te-goedbon van het Schaffe-laartheater en Woningstich-ting Barneveld.

Page 7: de Weekendkrant Doetinchem week30

250 g

Anti-hoestbonbons

3 STUKS

4 STUKS10 STUKS

32 GB

PER STUK

PER STUK

PER STUK

PER STUK3 STUKS

PER STUK

500 G

0.99

1.99

2.49

11.99

0.99WEEKEND

0.89WEEKEND

0.89WEEKEND

2.69WEEKEND

2.49WEEKEND

0.99WEEKEND

0.69WEEKEND

0.49vvan 0.69

2.69vvan 2.79

0.75vvan 0.79

0.89vvan 0.99

Vanaf woensdag 22-07-2015

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

0.Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling

Solar lampion

PRIJSVERLAGINGEN

Galia meloen

Witte druiven Bloemkool

Cantaloupe meloen

Gemarineerd, zonder been.600 g

Schouderkarbonade*

300 g

Gemarineerdevarkenshaas-spiesen*

Picknickbroodjes

Memorystick

FOTOSERVICEBestel online via ALDIFOTO.NL

30-pins wit

Laadkabel vooriPhone en iPad

Mini-koelelementen

150 g

Luchtverfrisser2x 44 g

Suikervrije pastilles

12x 100 g

Kattenvoer in portiezakjes

** Bron: Consumentengids juli/augustus 2015

24 T/M 26 JULI24 T/M 26 JULI24 T/M 26 JULIWEEKEND24 T/M 26 JULI24 T/M 26 JULIWEEKENDVOORDEEL!

LAAGSTE PRIJSVOOR HUISMERKEN**

‘Effectief en natuurlijk middel tegen eczeem’advertorial

De producten van Grahams zijn te koop bij:

Drogisterij BrendaAsselsestraat 132

Apeldoorn

Grahams skincare

De producten van Grahams zijn te koop bij:

Drogisterij BrendaAsselsestraat 132

Apeldoorn

Grahams skincareKijk voor alle verkooppunten op www.grahams.nl

Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem en jeuk, waarop hij aan de keukentafel zelf een middel ging uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: natuurlijk, goed voor de huid, vrij van parabenen, hormonen en parfum, en geschikt voor jong en oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch hulpmiddel een veel gebruikt product bij huidklachten als eczeem, jeuk en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa en introduceerde het in Nederland. Van de Merwe vertelt: “Vrienden van mij hebben kinderen met eczeem en jeuk; zij krabben regelmatig aan de plekken waardoorde klachten aanblijven. Op zoek naar een oplossing las ik veel goede ervaringen over het Australische Grahams. Ik besloot een aantal producten te kopen en bij wijze van test uit te delen aan mensen met huidklachten als eczeem, dermatitis en jeuk. Toen ik de reactiesteruggekoppeld kreeg was duidelijk dat het product goede verlichting bood; de jeuk verminderde en de huidwerd rustiger.”

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams naar tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams verkrijgbaar bij drogisterijen en gezondheidswinkels.

Doordat winkeliers enthousiaste reacties van klantenkrijgen en hen steeds tevreden zien terugkeren, wordt Grahams steeds vaker geadviseerd als effectief middeltegen huidklachten als eczeem. En de gebruikers zelfvertellen de ervaring natuurlijk ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie is alseerste op de hoogte als een product goed aanslaat. “We krijgen dagelijks zeer emotionele reacties, zoals “Ik wassceptisch, maar mijn verbazing was groot, het helpt echtbij mijn eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, ik ben zo blij met dit product, ik raad het iedereen aan”,vertelt van de Merwe tot slot. “Je kunt je niet voorstellen wat het met iemand doet als diegene altijd huidklachtenheeft en nu aan den lijve ondervindt dat er effectievemiddelen als Grahams Eczeem Crème voor bestaan”.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel.Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

De TuinenLangstraat 30, Barneveld

DIO Drogisterij Bea van LagenVeluweweg 24, KootwijkerbroekT: 0342 441 469

terwijl de meubelsblijven staan Plameco Engelen, Ariane 16 3824 MB Amersfoort

of bel: 0316-242 831, www.plameco.nl

Bezoek onze showroom bij Martinique Badkamers:Openingstijden: di t/m za: 10.00-17.00,

of neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Een nieuw plafond in 1 dag!

‹ Barneveld Vandaag · donderdag 23 juli 2015 · 7

Aartienne Kleijer (29) heeft op 17 juli haar winkel Aartienne Interieur (voorheen De Nooy) op het Smidsplein in Voorthuizen op feestelijke wijze offi cieel geopend. Zo’n 150 geïnteresseerden bezochten de openingsborrel om samen met Aartienne te toosten op de start van haar winkel en om haar nieuwe assortiment en de restyling te bekijken. Naast binnenhuisarchitectuur blijft de winkel ook het vertrouwde adres voor verf, behang, raamdecoratie en vloerbedekking.

De Nooy nu Aartienne

Orgelconcert Marco den ToomVOORTHUIZEN - Op zaterdag 25 juli geeft organist Marco den Toom het derde orgel-concert in de zomerserie in de Gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat. De verrich-tingen van de organist zijn via de beamer visueel te vol-gen.Marco den Toom (1978) stu-deerde orgel aan het Utrechts Conservatorium en bij Her-man van Vliet, Charles de Wolff, Klaas Jan Mulder en Jacques van Oortmerssen. Al snel na zijn vakopleiding

bouwde hij een carrière op als zelfstandig musicus. Zijn musiceren kenmerkt zich door een eigenzinnige maar vooral ook spontane aan-pak. Naast zijn liefde voor het orgel - en zijn missie dit instrument te popularise-ren - heeft hij zich muzikaal weten te ontplooien tot een breed inzetbaar musicus. Ook met het componeren van orgelmuziek heeft hij inmiddels zijn sporen ver-diend. Zijn Koraalboek bij de Psalmen (2011) is hiervan

het bewijs. Dit oeuvre, maar ook al zijn andere werken worden uitgegeven bij zijn eigen bladmuziekuitgeverij, Con Passione. Met deze uit-geverij stimuleert hij tevens gerespecteerde collega’s tot het schrijven van romanti-sche koraalmuziek. Meer informatie is te vinden op www.marcodentoom.nl.In Voorthuizen speelt Marco een afwisselend program-ma. Entree 6 euro (kinderen tot 15 gratis). Aanvang 19.30 uur. Na afl oop gratis koffi e.

Kijk ook op

deweekkrant.nldeweekkrant.nldeweekkrant.nl Kijk ook op

Page 8: de Weekendkrant Doetinchem week30

Ze

t- en

dru

kfo

ute

n v

oo

rbe

ho

ud

en

.

zomersalebij totaalBED nú

30%korting

CO

MFO

RT 1593

2275

compleet

BOXSPRING KALMAR

Incl. hoofdbord + 2 elektrisch verstelbare pocketveer boxsprings + 2 pocketveer matrassen (300 veren/m2) + comfortschuim splittopmatras. 140/200 van 2275 voor 1593, 160/200 nú 1691, 180/200 nú 1789, 200/200 nú 1887. Diverse splittopmatrassen, bijmeubelen en lengtematen 210 en 220 verkrijgbaar.

Kijk voor onze openingstijden op:

totaalbed.nl KOOPAVOND Donderdag KOOPAVOND Vrijdag

KOOPAVONDEN TOT 21.00 UUR

AMERSFOORT Nijverheidsweg-Noord 11, 033 462 08 58 HARDERWIJK Zuiderbreedte 9, 0341 42 59 49 UTRECHT Zeelantlaan 47, 030 288 67 40 VEENENDAAL Groeneveldselaan 41, 0318 50 16 86

U vindt ons ook in: Almelo, Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Assen, Deventer, Doetinchem, Drachten, Elst (GLD), Enschede, Groningen, Lelystad, Nijmegen en Zwolle

1 LEDIKANT EVELYN. OP COMFORTHOOGTE. Wit, beuken of eiken. 140/200 van 469 voor 359. 2 MATRAS DAHLIA. 400 pocket-veren per m2 / 7 slags. 70/200 van 309 voor 216. 3 BOXSPRING LULEA. 2 elektrisch verstelbare pocketveer boxsprings + 2 pocketveer matrassen (500 pocketveren/m2) + koudschuim HR-40 splittopmatras. 140/200 van 3319 voor 2323. 4 BEDBODEM MEDI. Elektrisch verstelbaar. 42 kantelbare beuken latten. 70/200 van 299 voor 209. 5 KAST X-TEND. Breedte: 181 cm, hoogte: 235 cm van 1093 voor 938. 6 KUSSEN SILVANA. Diverse hardheden verkrijgbaar. 3 bovenvakken. 60x70x10 nú 99.

Alle ledikanten, matrassen, boxsprings, bedbodems en kasten zijn verkrijgbaar in diverse (lengte/breedte) maten.

Ons complete assortiment en al onze koopzondagen staan op: totaalbed.nl

LEDIKANT EVELYNvanaf 359

MATRAS DAHLIAvanaf 216

BOXSPRING LULEAvanaf 2323

BEDBODEM MEDIvanaf 209

KUSSEN SILVANA99

1

2 3

4

6

EXCELLENT

140/200 vanaf 1497

Al onze boxsprings zijn verkrijgbaar in:

DIVERSE STOFFEN, KLEUREN & POTENSETS

ZONDER MEERPRIJS!

Hieronder een selecte weergave van ons complete slaapkameraanbod!

Amersfoort, Utrecht 26 juli koopzondag van 11-17u

Niet verstelbaar vanaf 993.

DELUXE

140/200 vanaf 1189

KAST X-TENDvanaf 938

5

Page 9: de Weekendkrant Doetinchem week30

Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actuele openingstijden en zondagopeningen op www.hoogvliet.com/openingstijden.

Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Kijk snel op www.hoogvliet.com.

Acties zijn geldig van woensdag 22 t/m dinsdag 28 juli 2015

Hoogvliet,altijd de

laagste prijs!Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

Alleen geldig op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juli 2015

WeekendKraker!WeekendM

axim

aal 4

kee

r de

aanb

iedi

ng p

er k

lant

. *U

krij

gt 5

0%

kor

ting

op d

e to

taal

prijs

. **U

krij

gt 6

6.6

7%

kor

ting

op d

e to

taal

prijs

Dreft Platinum Blue vaatwastabletten van: 19.17voor: 6.39

Amstel Krat met 24 fl esjes van 0.3 literPer krat13.29

Artikelen vindt u in de diepvries

Dr. Oetker pizza Tradizionale, Culinaria of Bistro Flammkuchen Alle soorten2 stuksvan: 4.90 - 5.78voor: 2.45 - 2.89

1+1GRATIS*

1+2GRATIS**

8.998.998.998.per krat

Per liter 1.25

Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem

Zomer, tijd voor een mooie fi etstocht over de dijken

Kijk op www.vallei-veluwe.nl voor het actuele nieuws over de dijkverbetering.

De dijkverbetering wordt gefinancierd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma

(HWBP) van de Rijksoverheid.

Ga kijken bij de dijkverbetering

Het is volop zomer en dus tijd voor een mooie fi etstocht of wandeling.

Een goede gelegenheid om ook eens een kijkje te nemen op de zeedijken

(Bunschoten en Nijkerk), die door Waterschap Vallei en Veluwe worden

verbeterd. De verbetering van de Grebbeliniedijk in Amersfoort is al klaar en

daar ligt een fi etspad dat tot een van de mooiste fi etspaden van de regio wordt

gerekend. Dit pad biedt een mooie gelegenheid voor een voet- of fi etstocht

langs de Eem.

Voortgang dijkverbetering

Zeedijken en Jericho Aan de buitenzijde van de Oostdijk worden geulen gegraven, die het

mogelijk maken steen te vervoeren naar de oever. Deze stenen worden na de

bouwvakvakantie gestort langs buitenzijde van de dijk.

In de Amersfoortse wijk Jericho worden damwanden geplaatst langs de Eem

bij het Schipperspad, Zeilpad en Mastpad. Ook wordt al gewerkt aan het daar

bovenop metselen van een waterkerende muur. In de bouwvakvakantie wordt

bovendien nog een nieuw stuk riool aangelegd.

Goede grasmat op de dijk kost enkele jaren De Grebbeliniedijk en de kaden in de Soesterpolders zijn in 2014 verbeterd.

Sindsdien is het wachten op een dichte grasmat op deze dijken. Over het

algemeen kost dat enkele jaren. “De functie van een goede grasmat op de

dijken is dat het de grond vasthoudt met een dicht ondergronds wortelstelsel.

Dat is essentieel voor de stevigheid en dus voor de veiligheid van de dijken,

vertelt Peter Boone (afdeling beheer) van Waterschap Vallei en Veluwe.

Omdat er nu nog geen egale, dichte grasmat ligt, is zogenoemd aanjaag- of

ontwikkelbeheer noodzakelijk. Dat bestaat uit maatregelen als extra doorzaaien

van het gras, vaker maaien, hooien, beweiden door een schaapskudde en

bemesting.

Het volledige artikel is te lezen op de website van het project dijkverbetering:

www.vallei-veluwe.nl/dijkverbetering. Op de website kunt u zich ook abonneren

op de nieuwsservice. Dan bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

2015

0103

Page 10: de Weekendkrant Doetinchem week30

Giant Aspiro RS2• Shimano Alivio 27 derailleur versn.• Shimano Deore V-brakes• Dames- en herenmodel van 999,- nù

MEGAvoordeel Fabriekspartijen

e-bikes bij Profi le Soest

Rivel Classique Omafi ets• Shimano terugtraprem• Batterij LED-verlichting• 28inch wielen

Giant Ultimo C2• Shimano Nexus 7 versnelling• Shimano Rollerbrakes• Dames- en herenmodel

Batavus Mambo 7• Shimano Nexus 7 versnelling• Shimano Rollerbrakes• Kleuren: matzwart, taupe mat en

wit (afb.)

Union Xplorer N7• Shimano Nexus 7 versnelling• Shimano Rollerbrakes• Batterij LED-verlichting• Bijzonder stevige fi ets

€ 399,-van 649,- nù

Sparta Elegance C5• Shimano Nexus 7 versnelling• Accu: 300Wh (tot 60 km)• Upgrades: 400Wh en 500Wh

Giant Prime E+ 1• Shimano Nexus 8 versnelling• Accu: 400Wh (tot 145 km)• Dames- en herenmodel

Cannondale Mavaro Rigid• Shimano Deore 10 speed derailleur versnelling• Accu: 400Wh (tot 150 km)• Dames- en herenmodel

Hollandia Qwic Electric N3• Shimano Nexus 3 versnelling• Accu: 216Wh (tot 60 km)• 1 jaar garantie

*Inruilfi ets dient goed rijdbaar te zijn.

van 1.299,- nú: € 899,-

na inruil actie*

€ 699,-

Laagste prijsgarantie!! Zo niet bel direct: 035 - 588 04 72

Rivel President Electron• Shimano Nexus 5 versnelling

• Accu: 324Wh (tot 60 km)• 1 jaar garantie

Nog 5 stuks

Nog 7 stuks Nog 4 stuks Nog 5 stuks

Nog 10 stuks

na inruil actie*

€ 299,-

Webshop met 1.200 aanbiedingen, kijk op profi le-soest.nl

Verkoop en showroomNieuweweg 97, 3765 GC SoestT 035 - 588 04 72 E info@profi le-soest.nl

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Magazijn en afhaalpuntKoningsweg 16, 3762 EC SoestT 035 - 603 99 90

Profi le Soest de fi etsspecialist

45%korting

ruim

van 1.199,- nú:

€ 749,-

van 1.999,- nú:

€ 1.649,-van 2.499,- nú:

€ 1.699,- € 2.699,-van 3.199,- nú:

€199,-van 349,- nù

€ 649,-van 749,- nù

€ 749,-van 839,- nù

€ 849,-

Page 11: de Weekendkrant Doetinchem week30

VRIJGEGEVEN UIT DIVERSE FAILLISSEMENTEN VANWOONWINKELS EN MEUBELFABRIEK OISTERWIJKDE HELE VOORRAAD MEUBELS EN BEDDEN

MOET VERKOCHT WORDEN

HELFT HELFTVOORDE

VANDE

5100m² 10.000 ARTIKELEN OP VOORRAADBANKSTELLEN - BOXSPRINGS - STOELEN

MATRASSEN - TAFELS - KUSSENSFAUTEUILS - KASTEN - ETC

HELFT HELFTVOORDE

VANDE

VOORBEELD: ARTIKEL KOST € 500 ½ PRIJS €250 U BETAALT € 125

ELECTRO BOXSPRINGGEHEEL COMPLEET € 3995HALVE PRIJS € 1999

HELFT V/D HELFT € 995

7 ZONE POCKET MATRASNORMAAL 70-80-90x200 € 519HALVE PRIJS € 259

HELFT V/D HELFT € 129

TORENPLEIN 7, BARNEVELDGEOPEND VAN DINSDAG TOT EN MET ZATERDAG 10:00 - 17:00 VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21:00

MAANDAG EN ZONDAG GESLOTEN

COMBI HOOFDKUSSENVULLING 800g. KATOENEN TIJKNORMAAL €23,95HALVE PRIJS € 12

HELFT V/D HELFT € 6

HOEKBANKSTEL FERRA 2 - H - 3NORMAAL € 3995HALVE PRIJS € 1995

HELFT V/D HELFT € 999

COMPLETE WOONSET 5 DELIGEETKAMER TAFEL - DRESSOIRSALON TAFEL - VITRINEKASTPLASMA MEUBELHALVE PRIJS € 3999

HELFT V/D HELFT € 1995

CHESTERFIELD 3-2-1 ZITS

NUBIC NORMAAL € 3999HALVE PRIJS € 1999

HELFT V/D HELFT € 999

TORENPLEIN 7, BARNEVELD

MEER DAN 10.000 STUKSROLGORDIJNENJALOUZIEËNVOUWGORGIJNEN

ROL JALOUZIEPLISSEE’S

SOLARS SCREEN

UITZOEKENVAN AF€ 10,-

Page 12: de Weekendkrant Doetinchem week30

organisten met een verhaal

Reserveren is niet mogelijk. Voor m

eer informatie: w

ww.johannus.nl

ZOMERAVONDCONCERTEN

Kepl

erlaa

n 2,

Ede.

Aanv

ang:

20:0

0 uu

r (za

al op

en 19

:00

uur).

€ 7.

50 in

cl. co

nsum

ptie.

28 juliMarco den Toom

4 augustusHarm Hoeve11 augustus

Everhard Zwart18 augustus

André van Vliet25 augustus

Gerrit Christiaan de Gier

Feike Asma Concours 201529 augustus, Voorrondes

1 september, Finale

(JUNIOR)INSPECTEUR (M/V) Wij bieden:Een baan waarin je op professionele wijze inspecties aan elektrische installaties uitvoert op ba-sis van de NEN 3140. Je maakt rapportages en verdiept je in de NEN 1010 om opdrachtgevers op deskundige wijze en conform de norm te adviseren. De werkzaamheden worden zelfstandig of in teamverband verricht. AREPA Inspexx werkt voor opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, overheden, verzekeraars enzovoort. De werkzaamheden vinden voor het merendeel in Neder-land plaats. Daarnaast worden ook projecten elders in de wereld uitgevoerd. Wij verwachten:• Een afgeronde MBO opleiding in de elektro- of energietechniek of gelijkwaardig (TBI/TSI);• Minimaal 3 jaar ervaring in de installatiebranche;• De ambitie om kennis van NEN 3140 snel eigen te maken;• Goede kennis van de NEN 1010 is een pre. Evenals reeds opgedane ervaring als inspecteur;• Interesse in het toepassen van normen;• Een zelfstandige en initiatiefrijke werkinstelling;• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en eventueel ook Engelse taal;• Rijbewijs B. Waar kan je op rekenen:• Meer dan zomaar een baan, maar een unieke loopbaan bij een dynamische onderneming in een sterk groeiende markt en een inspirerende werkomgeving tussen kritische elektro- technische professionals;• Een plek in een organisatie met een open werksfeer waarin een beroep wordt gedaan op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;• Goede studiefaciliteiten, gericht op de verdere ontwikkeling in dit vakgebied en in onze organisatie;• Een goed salaris en eigentijdse arbeidsvoorwaarden.

Meer informatieSpreekt bovenstaande omschrijving je aan? Stuur dan je curriculum vitae met overtuigend schrijven aan AREPA Inspexx, t.a.v. de heer P. Benschop, Postbus 1486, 3800 BL Amersfoort of [email protected].

In verband met de uitbreiding van onze inspectie-afdeling zijn wij op zoek naar een

DE POPULAIRSTEZOMERBOEKEN!De favoriete zomerboeken van

2015, gekozen door bezoekers

van Dizzie.nl, de boekensite van

de PZC.

Nieuwsgierignaar de rest?Bekijk de heleZomerboeken Top 25 op dizzie.nl/zomerboeken

1. 2.

DE POPULAIRSTE

van Dizzie.nl, de boekensite van

1.

19,95 12,50 19,90

3. 4.

Bestel de boeken snel op weekkrant.nl/webwinkel

NieuwsgierigNieuwsgierignaar de rest?naar de rest?

GRATIS

VERZENDING!

2.

9519,9519, 12,12,12,505012,5012,

3.3.

Bestel nu op weekkrant.nl/webwinkel

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 23 juli 2015 · 12

BARNEVELD - Het Historisch Motorsport Evenement in Barneveld is zelf ook al his-torisch. De feestelijke 25e editie wordt zaterdag offi-cieel geopend om 12.30 uur door de burgemeester van Dijk.Bij de opening zullen alle coureurs acte de présence geven bij start/finish. Dit jaar doen er weer veel zij-spanrijders mee. Er is dus een volgeboekte demorace op zaterdag.Tijdens de pau-zes worden er weer stunts getoond door stuntrijders van Northside Freestyle uit Assen (Laurens van Huis, Martijn Brink, Maykel Stubbe en Wouter Haijer).

Bezoek de website www.northsidefreestyle.nl voor een kennismaking met dit stuntteam. Bob Zwijnen-burg (Oudendijk, 22 jaar) zal ook aanwezig zijn op ons evenement om zijn stunts te tonen. Bezoek ook zijn web-site voor meer info.www.wheelybob.nlPiet Knijnenburg (De Leeuw van Wassenaar, 28 augus-tus 1918) is een voormalig Nederlands motorsporter die deze dag de Pré 50cc zal starten. Knijnenburg won de TT van Assen in de eer-ste naoorlogse editie (1946), en hij was zeven keer Neder-lands kampioen, waarvan vijf keer in de 500cc klasse,

en twee keer in de 350cc klasse. Daarnaast won hij vele nationale en interna-tionale wedstrijden, waar-onder de Grand Prix van Brussel, de Grand Prix der Grenzen, de Internationale Zesdaagse Italië in 1948 en de Internationale Zesdaagse Engeland in 1949 en 1950. Op het horecaplein staan drie Ginaf trucks opgesteld die hebben deelgenomen aan de Dakar-race. Daar is ook een liveband aanwezig.Tijdens het evenement wordt ook de leukste, grappigste, apartste zijspancombinatie verkozen. Alle deelnemende zijspancombinaties zullen in een defilé worden getoond

aan het publiek. Voorop in het defilé van deze zijspan-combinaties zullen Boet van Dulmen, Martin Morren en Bertus van den Berg rijden.

Programma09.00 Onderdelenmarkt gaat van start.10.30 Trainingen van de mo-toren gaan van start. 12.30 Officiële opening door de burgemeester.13.00 De eerste manche van de demorace start volgens de startvolgorde.15.00 Pauze. Defilé van de zijspancombinaties.15.30 De tweede manche van de demorace start vol-gens de startvolgorde.

17.00 Sluiting onderdelen-markt.

17.30 Einde demorace.18.00 De prijsuitreiking.

Zilveren editie Motorsport Evenement

Dit jaar doen er weer veel zijspanrijders mee op het Historisch Motorsport Evenement op de Harselaar.

Page 13: de Weekendkrant Doetinchem week30

Restaurant Croy Sterrenbosch

Croy Sterrenbosch, Doornseweg 18, Leusden, Tel. 033 - 461 51 77

ZONNIGE ZOMERACTIE3-GANGEN KEUZEMENU

maandag t/m donderdag

SLECHTS ¤ 13,95 P.P.

WWW.DESMAAKVANCROY.NL

LEKKERE LUNCH AANBIEDING

Croy Sterrenbosch ligt in een prachtig natuurgebied en heeft een heerlijk terras met uitzicht op de heide. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Wij zijn op maandag geopend vanaf 17:00 uur, overige dagen vanaf 12:00 uur.

Actie geldig t/m 31 augustus 2015. Kijk voor meer informatie en onze actuele menukaart op:

GRATIS kop soep bij een heerlijk

12 uurtje

¤ 7,95

Page 14: de Weekendkrant Doetinchem week30
Page 15: de Weekendkrant Doetinchem week30

KOOP MET DEZE BON

DEEL 6

€ 3,95

BOEK + CD

&

Een emotionele achtbaan! Spring in Rileys hoofd en maak kennis met de Emoties die haar het beste kennen: Plezier, Verdriet, Woede, Angst en Afkeer. Maak alle avonturen uit de Disney·Pixar-fi lm Binnenstebuiten opnieuw mee met dit boekje met cd. Op de cd staat het verhaal met spannende geluidseffecten en de originele stemmen uit de fi lm!

© Disney/Pixar

MAGISCHE LEES- & LUISTERBOEKJES

Een unieke 12-delige collectie met de meest legendarische avonturen

NIEUWE FILMHIT! NU IN DE BIOSCOOP

EXCLUSIEFBIJ DE WEEKKRANT

AFHAALBONDEEL 6

BINNENSTEBUITENKnip de bon uit en lever hem in.Geldig t/m25 juli 2015

O.a. bij: Albert Heijn, AKO, Attent, Blz., Bruna, Cigo, Libris, Plantage, Plus, Primera, The Read Shop, Spar en Vivánt.

BINNENSTEBUITEN

DEEL 6

€ 3,95

BOEK + CD

FILM NU IN DE BIOSCOOP!

ALLE VERKOOPADRESSEN OPWEEKKRANT.NL/DISNEY

Page 16: de Weekendkrant Doetinchem week30

DOESBURG - DRUTEN - EDE - GELDERMALSEN - HELMOND - REUSEL - ROSMALEN - VELDHOVEN - WAALWIJK - OOSTERHOUT - NIEUWEGEIN - WOERDEN

ONLY FOR MENEDE

BLUE INDUSTRY*Alle combinaties in dezelfde actie zijn mogelijk. Actie geldt op alle artikelen voorzien van actielabel en het laagst

geprijsde artikel is gratis. Niet geldig op nieuwe en standaard collectie. Op=Op!

IEDERE WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVONDEDE

Nieuwe Stationsstraat 36T (0318) 653017

Hoe herkent u een nepshop?Online shoppen is handig. U hoeft er de deur niet voor uit en de aankoop wordt desgewenst thuis bezorgd. Toch zitten er ook de nodige haken en ogen aan.

Zijn de webwinkels waar u shopt bijvoorbeeld wel echt? In het weekend poppen er talloze kopieën op van web-winkels die net echt lijken, compleet met keurmerk, banknummer en iDealbeta-ling.

GRATIS MINIGIDS WIJZER WEBWINKELENHet Landelijk Meldpunt In-ternet Oplichting ontvangt dagelijks meerdere aangif-ten van mensen die zijn op-gelicht door nepshops.

Handige MinigidsDe Consumentenbond biedt nu een interessante Mini-gids aan, met waardevolle tips om veilig online te shop-pen. Ook zet de gids uiteen welke betaalmethoden er zijn en hoe om te gaan met buitenlandse webshops.

Tips voor veilig online shop-penDankzij deze nuttige Mini-gids is de kans een stuk klei-ner dat er iets mis gaat als u online shopt en betaalt. De Consumentenbond geeft le-zers van deze krant alvast

enkele tips:• Lees de algemene en ver-

koopvoorwaarden van te voren goed door om te controleren of u met een betrouwbare winkel te maken heeft.

• Kijk ook of er een after sales-service is, wat die inhoudt en wat de even-tuele retourkosten zijn bij terugzending.

• Controleer wat de bezorg –

en betaalkosten zijn. Laat u niet alleen leiden door de prijs van het product.

• Betaal bij voorkeur met een creditcard, dit biedt extra bescherming.

• Voer een betaling alleen uit via een beveiligde pa-gina, zodat u uw gegevens via een beveiligde verbin-ding doorstuurt. Contro-leer dus altijd of het inter-netadres begint met ‘https’

en of de betaalpagina een afbeelding van een slotje bevat.

• Zorg ervoor dat u goed uit-logt na het plaatsen van de bestelling en betaling.

Gratis voor onze lezersWilt u meer lezen over dit onderwerp? Lezers van deze krant mogen de Minigids Wijzer WebWinkelen nu gratis bestellen op telefoon-nummer 0800-6161 of sms ‘cb webwinkel’ naar 3010. Wij bellen u dan terug. Een sms stuurt u tegen het regu-liere tarief van uw aanbie-der.

De Consumentenbond is van maandag tot en met donder-dag van 8.30 tot 20.00 uur bereikbaar en vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur.

8 dagen vanaf € 399 p.p.Smaragdgroene lagunes, heldere kratermeren, azuur-blauwe zee, walvissen, dol-fijnen en authentieke dorp-jes. Dat zijn de Azoren! De Portugese eilandgroep is een waar paradijs voor de actieve natuurliefhebber. Vele wandelmogelijkheden, een zacht klimaat, natuur-lijke zwembaden en meer dan 20 soorten dolfijnen en walvissen! U vliegt naar het prachtige São Miguel, het grootste eiland van de Azo-ren, bekend om de geisers, vulkaankraters en duizen-den kleurige bloemen.

Hotel Bahia Palace****Direct aan het strand van de baai Agua d’Alto. Het com-fortabele hotel heeft twee restaurants, bar, lounge, sauna, een grote tuin met zwembad, zonneterras, lig-bedden en een poolbar. Tip: Boek een huurauto bij, dan heeft u alle vrijheid om het eiland zelf te verkennen!

Inclusief• Retourvlucht naar São

Miguel met Arke of SATA International

• Luchthavenbelasting en brandstofheffing

• Retourtransfers• 7 overnachtingen in een

juniorsuite met zijzee-zicht

• 7x uitgebreid ontbijtbuffet• Nederlandssprekende

reisleiding

Prijs vanaf € 399,- p.p. Vanafprijs o.b.v. 2 personen. Reisperiode: 21 augustus t/m 19 oktober 2015, vertrek maandag & vrijdag.Toeslag bijboeken halfpen-sion vanaf ! 17 p.p.p.n. of volpension ! 31 p.p.p.n.

Informatie en boekingenwww.arke.nl/wegener, bel met Arke tel.: 0900-8847 (15 cpm) of ga langs bij Arke o.v.v. Wegener – Azoren aan-bieding. ANVR/SGR voor-waarden van toepassing.

Natuurlijke azoreN

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 23 juli 2015 · 16

Page 17: de Weekendkrant Doetinchem week30

www.ouwehand.nl

OUWEHANDS DIERENPARK RHENENZaterdag 1 augustus 2015 • 16.00 tot 21.00 uurlive-muziek ★ barbecue ★ activiteiten ★ shows

Lezersactie: 7 11,00 i.p.v. 7 12,50Voor meer informatie en het bestellen van tickets en BBQ-pakketten:

www.ouwehand.nl/actie-zomeravond

www.ouwehand.nl

" "" ! !

WIJHIERVANBarneveld Vandaag

Barneveld Vandaagmaken we samen!

Barneveld Vandaag staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.barneveldvandaag.nl

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 23 juli 2015 · 17

Orgelconcert van Margreeth de JongBARNEVELD – Donderdag 23 juli opent Margreeth de Jong de zomerserie van 2015 met een orgelconcert in de Oude Kerk. De organiste is kerk-musicus in de Nieuwe Kerk te Middelburg en is bekend van de composities die ze uitgeeft.Tijdens dit concert speelt De Jong een gevarieerd pro-gramma met literatuur en improvisatie op het Para-dijsorgel. Haar nieuwe (ro-mantische) bewerking van psalm 25 gaat in première. Margreeth de Jong begint haar concert met Buxtehude, Passacaglia in d. Deze pas-sacaglia wordt gevolgd door een van Bachs vele koraal-bewerkingen, Allein Gott in der Höh sei Ehr (BWV 662). Een primeur tijdens dit con-cert is haar nieuwe compo-sitie over psalm 25. Na een introductie volgen 6 vari-aties met samenzang. Het

volledige programma is te vinden op www.intermez-zobarneveld.nl.De concerten beginnen om 20.00 uur, kerk is vanaf 19.30 uur open. De toegangsprijs voor volwassenen is zes euro, kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar bin-nen. De verrichtingen van de organist zijn op groot scherm te volgen. Na afloop van het concert wordt er (gratis) koffie geschonken!Intermezzo Concertorga-nisatie, de voormalige or-gelcommissie van de Oude Kerk, organiseert in 2015 weer een prachtige zomer-serie. De volgende concerten vin-den plaats op 30 juli (Gerben Budding), 6 augustus (Kees van Eersel) en 13 augustus (Arjen Leistra). De (volle-dige) programma’s zijn te vinden op www.intermez-zobarneveld.nl.

Margreeth de Jong start vandaag de zomerserie orgelconcerten van Intermezzo.

De Daltons schenkt water voor een betere wereldVOORTHUIZEN - Earth Water en Kwalitaria De Daltons in Voorthuizen gaan een ex-clusieve samenwerking aan voor het fastservice kanaal. Het is een partner met een bijzonder verhaal, dat ieder-een moet kennen. Dinsdag is de Kick-off bij Kwalita-ria de Daltons. “Bij ons zet je een verhaal op tafel. Bij anderen water”, zeggen op-richters Henk Witteveen en Patrick de Nekker. “Het principe van Earth is heel simpel. Wij vragen niet of mensen donateur of vrijwil-liger willen worden, maar of ze ons water willen drinken of verkopen. Als je ons wa-ter drinkt, dan zorg je dat iemand anders ook drinkt. Ofwel, bij iedere slok, help je iemand.”Henk: “Vanaf de zomer bie-den we bij Kwalitaria Earth water aan. Met de samen-werking is een minimale

donatie gemoeid van 10.000 euro aan een waterpro-ject in Kameroen; Kake III. Dit project wordt door ons nauw gevolgd en mogelijk zelfs met een aantal mensen wordt het project volgend jaar bezocht. De samenwer-king met Earth Water past goed in de kernwaarden van kwalitaria. We vinden het belangrijk dat we ons steen-tje bijdragen aan een betere wereld.”Ruud, Trudy en Robbert de Veen van Kwalitaria de Dal-tons in Voorthuizen, zijn allang ambassadeurs van Earth Water. Earth ambassa-deur Ferri Somogyi, bekend van Goede Tijden, Slechte Tijden, zal op 28 juli het eer-ste flesje Earth Water serve-ren bij De Daltons. Voor de kinderen is er een spring-kussen en voor de gasten de Tomeato Burgers; Kwalita-ria’s seizoen zomerburger.

Earth Water-ambassadeur Ferri Somogyi serveert op 28 juli het eerste flesje Earth Water bij De Daltons.

Japanners weten de zandsculpturen te vindenGARDEREN - Bij de Beelden-tuin vindt nog tot en met 31 oktober ’t Veluws Zands-culpturenfestijn plaats dat dit jaar het thema ‘Groot-moederstijd’ uitbeeldt. En niet alleen bezoekers uit eigen land komen naar dit grootste zandsculpturen-evenement in Nederland, ook steeds meer buitenlan-ders, waaronder veel Japan-ners, weten het evenement te vinden. Reden hiervoor is waar-schijnlijk dat ’t Veluws Zandsculpturenfestijn dit jaar ook inspeelt op 125 jaar Van Gogh. Ter nagedachte-nis aan Van Gogh hebben de kunstenaars o.a. het schil-derij ‘de Aardappeleters’ groots uit zand en volledig in 3D gemaakt.Dit jaar is het precies 125 jaar geleden dat Vincent van Gogh is overleden. De schil-der inspireert na zijn dood

nog steeds vele kunstenaars, ook de ‘carvers’ van ’t Ve-luws Zandsculpurenfestijn. Ook aan het Koningshuis wordt volop aandacht be-steed. Want ’t Zandsculp-turenfestijn heeft een expo-sitieruimte waar je zo’n 50 schilderijen (niet van zand!) uit de tijd van Ot en Sien én het Koningshuis uit het atelier van Jacob Tuijn kunt bekijken. In dezelfde ruim-te staan ook verschillende zandbeelden van de toen-malige Koninginnen.Ook zijn er 40 zandsculptu-ren als kinderboeken uitge-beeld. Denk aan Jip en Jan-neke, Pietje Bell, Swiebertje of Pinkeltje, maar ook aan Woezel en Pip.Meer informatie over ’t Ve-luws Zandsculpturenfestijn is te vinden op www.zands-culpturen.nl (auto gratis parkeren en het gehele park is rolstoelvriendelijk).

Het schilderij De Aardappeleters van Van Gogh is gemaakt van zand en volledig driedimensionaal.

Page 18: de Weekendkrant Doetinchem week30

Familie & Relatie

Relatiebemiddeling

Blijft u de rest van het jaar alleen?Ga serieus op zoek naar een levenspartner:

088-0221900 of www.mens-en-relatie.nlErkend BVSK en Geschillencommissie

Regio Dating Vrouw zoekt Man

BLIND DATEHoi ik ben Joanna. Ik benop zoek naar een lieve manvoor een gezellige date.Bel mij om af te spreken. X0906-10.10.162 Box:367294

Mijn naam is Jannie en ikben 34 jaar. Ik hou van uit-gaan en veel gezelligheid.Ik ben op zoek naar eenleuke en spontane man diehet ook gezellig vindt omleuke dingen te onderne-men. Interesse? Bel me nu0906-10.10.162 Box:323516

Hallo mannen ik ben Bar-bara een leuke dame dieop zoek is naar man voorleuk contact uit de regioEindhoven. Reageer en bel0906-10.10.162 Box:537412

Ik ben een leuke meid van26 jaar. Ik ben op zoek naareen leuke man voor eenserieuze relatie. Wil jij metmij daten? Reageer dan nu.0906-10.10.162 Box:352434

Ik ben een jonge en lieveblonde vrouw uit omge-ving Nijmegen en ben opzoek naar een man omleuke dingen mee te doen.0906-10.10.162 Box:345347

Hoi mannen ik ben een ge-tinte vrouw van 41 jaar. Ikheb bruin, zwart haar en ikzie er goed uit. Interesse?0906-10.10.162 Box:307901

Hallo ik ben Marianne en ikzoek een hele leuke vrienddie met mij leuke dingenwil ondernemen. heb je in-teresse? Reageer dan snel.0906-10.10.162 Box:495067

Hallo ik ben Jenny. Ik benop zoek naar een lieve manvoor een serieuze relatieSpreekt het je aan? Rea-geer dan op mijn boxnum-mer en laat wat achter. X0906-10.10.162 Box:618459

OMGEVING HOEVELA-KEN. Hallo ik ben Conny

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen

boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in het

hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Mededelingen

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

YVONNE Box: 3694Heldervoelend kaartlegster. En- gelenboodschap en/of pende- len. Mental coach. Ik weet veel over zielenconnecties. Bel nu.

Bel 0909-1447 Box: 3694

MARIA Box: 8013Heldervoelend Tarotiste. new paradigm MDT en Qigong He-aling. voor al uw levensvragen: werk, relatie etc. Ik help u graag

Bel 0909-1447 Box: 8013

MARISKA Box: 8043Healer en spiritueel coach. Ik kan je helpen bij relaties, ge- zondheid en spirituele ontwik- keling. Voor al uw vragen.

Bel 0909-1447 Box: 8043

Feestdagen & Evenementen

Braderieën & Markten39e Nederlands GrootsteAntiek - Curiosa - BrocanteMARKT. Apeldoorn Markt-plein. 300 kramen. Donder-dag 16 + 30 Juli + 13 Aug-stus. De toegang is gratis !!!vanaerlebv.nl

Zon. 26 Juli KofferbakmarktVREELAND, Raadhuislaan,Veld, 200 deelnemers.DonEvents.nl 0294-237320

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Hobby & Sport

Computers,Games & DVD’s

HERINSTALLATIE, reparatie,virus verwijderen en data-recovery. Alle merken.www.henc.nl 033-4610350

Auto & Vervoer

Te koop gevraagd

Een eerlijke prijs voor uwauto à contant m. RDW-vrijwBel wij komen! 0183-564672

Huis & Tuin

Gereedschappen &Bouwmaterialen

Van Altena.eu In- & verkoopGereedschap en LegerdumpTextielweg A'foort 4618070

In en Om de TuinTuinman heeft nog tijd vooral uw klussen. www.tuinensierbestrating-middennederland.nl. 030-6865858

Dennenburg-tuinen.nl voorsnoeien fatsoeneren bestra-ten schuttingen renov. Vrijb.prijs opgave 06-50660689

Hulp in de TUIN nodig? Bel06-41496497. Ontwerp, aan-leg en onderhoud.

Werk & Inkomen

Overig PersoneelGevraagd

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

Zakelijk & Financieel

Zakelijke Transacties

Schulden in of aan u BV ?Ziet U door de bomen het bos niet meer ?

Wij hebben de oplossing. Overname of doorstartenserieuze Notariële afwikkeling

Info: [email protected] Tel.:06-16717935

Restaurant/Vlasakkers/Cafetaria

1 medewerker Cafetaria 24 uur

1medewerker Bediening 24 uur

- 3 jaar ervaring vereist

- Beheersing NL taal

- Geen vakantie baan

Reageren enkel via mail;

[email protected]

t.a.v Jeffrey Ides

HORECAPERSONEEL GEVRAAGD

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krant.ga naar Kleintjesmarkt.nl

Kijk ook op

deweekkrant.nl

Ben je op zoek naar de functie vanGEDIPLOMEERD

VERZORGENDE- IG ofVERPLEEGKUNDIGEen ben je parttime of fulltimebeschikbaar voor werk bij

cliënten thuis in Amersfoorten omgeving?

Bel dan naar 033-465 00 80en vraag naar Wessel Soldaat

of kijk op www.thuiszorgvanoranje.nl

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 23 juli 2015 · 18

Page 19: de Weekendkrant Doetinchem week30

Eijerkamp Veenendaal | wonen, design & slapenBedrijventerrein De Grote Beer, direct aan de A12,

afslag 23A | Einsteinstraat 1 | T 0318 - 583838ma 13.00-17.30 | di, wo en do 10.00-17.30

vr 10.00-21.00 | za 10.00-17.30Zondags altijd gesloten

Eijerkamp Zutphen | wonen, design & slapenBedrijventerrein De MarsGerritsenweg 11 | T 0575 - 583600ma 13.00-17.30 | di, wo en do 10.00-17.30 vr 10.00-21.00 | za 10.00-17.30 | zo 11.00-17.00 Elke zondag open (11.00-17.00)

THUIS BEGINT BIJ

SINDS 1928 | 55.000 M2 WOONINSPIRATIE | GRATIS INTERIEURADVIES | MEER DAN 300 MERKEN | LAAGSTE PRIJSGARANTIE | 24/7 ONLINE SHOPPEN

Profiteer van kortingen tot 70% op vele (hoek)banken, kasten, complete

eethoeken, (relax)fauteuils, dressoirs, verlichting, accesoires, bedden, matrassen en boxsprings.

Deze korting geldt ook voor bekende merken zoals Auping, Bert Plantagie,

Gelderland, Harvink, Hülsta, Henders & Hazel, Leolux, Montel, Movani, Stressless, Riviéra Maison,

Tempur, Trendhopper en vtwonen.

Direct thuis genieten? De huurbussen staan klaar!

Korting tot 70% op wonen, slapen en designbij Eijerkamp Veenendaal

HET ISLekker koel woonshoppen

Korting tot 70%op wonen, slapen en design

afdeling KLASSIEKmoet leeg!Kortingen tot 70%

op vele (hoek)banken, kasten, complete

eethoeken, (relax)fauteuils, dressoirs, verlichting, accesoires, bedden, matrassen en boxsprings.

tot 70%Nu 25%

extra korting

op de reeds

afgeprijsde klassieke

meubelen!

Zomeravondwandeling op Klein BylaerBARNEVELD - De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert op vrijdag 31 juli een zo-meravondwandeling over landgoed Klein Bylaer om te gaan zoeken naar de die-ren die er leven. Start: 20.00

uur op de parkeerplaats Erica Noord (Klein Bylaer) van het Geldersch Land-schap & Kasteelen aan de rechterkant van de weg aan de Kallenbroekerweg, 3771 TB Barneveld. Duur: ca. 2 uur. Kosten: 5 euro, kinde-

ren 4 t/m 12 jaar 2,50 euro. Donateurs Geldersch Land-schap & Kasteelen gratis op vertoon van GLK-pas. Re-serveren is noodzakelijk via www.glk.nl/evenementen. Informatie: Dirk van der Plaat, 06-28 849331.

Vanaf 29 juni t/m 8 juli zijn de jaarlijkse examens van J. Rakhorst “Music Master” in de Notenkraker afgenomen. De leerlingen hadden zich goed voorbereid, waardoor de sfeer er goed in zat en er op ontspannen wijze werd gemusiceerd.

BARNEVELD - Dita van Raven-horst haalde op piano graad 6 (dat is de hoogste graad in de onderbouw).In de bovenbouw deed Ger-linda van den Brink haar 11e examen op panfluit met prachtige cijfers. Het examen bestaat uit het spelen van drie verplichte werken waar alle moeilijk-heidselementen in zitten van de te spelen graad, een vrij werk naar eigen keuze van hetzelfde niveau en aansluitend een theorie-examen waarin het noten-schrift met al zijn tekens en vreemde woorden plus de

toonaarden een belangrijke rol innemen. Ook het onder-houd van het je instrument, de houding tijdens het mu-siceren, kennis van de toon voortbrenging en solfège komen aan de orde. Elk jaar mag een leerling examen doen, om het leerjaar af te sluiten.

GeslaagdPiano: Graad 1 Miranda van den Brink en Johan Donker-steeg Graad 2 Jan Fousert en Matthijs Top,

Graad 6 Dita van Raven-horst. Panfluit: Graad 1 Danelle van den Berg, Graad 3 Di-berna Top, Graad 4 Leonie de Jager, Graad 5 Alette Bis-schop Graad 11 Gerlinda van den Brink. Dwarsfluit: Graad 2 Esther van Leijenhorst Graad 5 Lydia de Goffau en Nadine Hoogstraten. Graad 8 Willi-ne van den Brink en Henny de Groot Voor meer informatie: www.janrakhorst.nl.

Examens bij ‘Music Master’

Willine van den Brink haalde op de dwarsfluit de hoogste score van 85,5 punten.

Snoepreisje voor zoet meisje

Ik ben nogal impulsief en ik houd wel van gekke dingen. Op een dag moet ik een foto maken bij een winkel in het

centrum en de eigenaresse vraagt me of ik zaterdags iets te doen heb. Nee en ik denk dat ze me uit zal nodigen voor iets leuks. “Dan moet je even langs de Snoep-inn gaan, daar hebben ze iets voor je”, zegt ze. En braaf als ik ben, doe ik dat. De mevrouw daar kijkt me stralend aan als ik vertel hoe ik in de winkel kom. “Oh, bent u mijn reddende engel?” Wat bleek nou, zij had op zaterdagochtend de eerste balletuit-voering van haar driejarige dochter. Oma, die normaal op de winkel paste, wilde die voorstelling ook zien, dus of ik misschien op de winkel wilde passen. Ja, zeg dan maar eens nee!

Het leek me trouwens ook wel leuk, ik heb vroeger ook in winkels gewerkt. Dus stond ik zaterdagoch-

tend in de winkel en kreeg een spoed-cursus kassa en weegschaal. Ik leerde over vieze snoepjes die helemaal in zijn, onvoorstelbaar en ik zag dat je er talloze leuke cadeautjes hebt. Ik zag kindjes die eindeloos verlekkerd naar al dat snoep keken en moesten kiezen wat ze allemaal voor een euro konden kopen. Gelukkig gaven de vaste klanten me tips zodat ik niet voor enorme financiële stroppen heb gezorgd. Mijn kinderen lagen in een deuk. ‘Jij, in een snoepwinkel, gaat dat wel goed komen?” Nou ik heb me keurig beheerst en maar twee snoepjes geproefd.

SpooRzoEkEN: JuDith VAN DEN WiLDENBERg

BARNEVELD - De ramadan - de vastenmaand voor mos-lims - eindigde vrijdag met het Suikerfeest. De Rama-dan staat echter niet alleen voor vasten, maar ook voor nadenken en delen. Aan het einde werd er dus gedeeld. Kinderen van de Marok-kaanse Vereniging Barne-veld bezorgden snoepgoed bij de Stichting Hulp aan El-kaar (voorheen de voedsel-bank). De kinderen hebben de ludieke actie bedacht om de kinderen die het niet zo breed hebben, te trakteren op snoepgoed.

Suikerfeest bij voedselbank

Kinderen van de Marokkaanse Vereniging stoppen snoepgoed in de kratten van de voedselbank. Foto: Carly Hamoen

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 23 juli 2015 · 19

Page 20: de Weekendkrant Doetinchem week30

OOK SPECIALIST OP HET GEBIED VAN LENGTE- EN GROTE MATEN.AMERSFOORT, LANGESTRAAT 114

VERBOUWINGS UITVERKOOP

EXCLUSIEFI N V E S T I G I N GAMERSFOORT

JEANS30% KORTING

CHINO’S30% KORTING

JACKS25% KORTING

REGENJASSEN40% KORTING

TRUIEN40% KORTING

OVERHEMDEN 40% KORTING

COLBERTS30% KORTING

KOSTUUMS30% KORTING

POLO’S 25% KORTING

T-SHIRTS30% KORTING