of 16 /16
www.barneveldvandaag.nl Donderdag 30 juli 2015 Bezorger worden? Meld je nu aan via http://www.krantjecontantje.nl Dixitoilet slaat op hol Door de storm sloeg een bij toko Anugrah geplaatst ‘mobiel’ toilet op hol. Het passeerde eerst rakelings een passerende auto en schoof later met grote snelheid richting Langstraat. Markthal niet van Doorbrekers BARNEVELD - De Doorbrekers hebben geen invloed op de verhuur van de nieuwe ‘Markthal’ of de toekomstige ‘Dome’ van de Midden Ne- derland Hallen. Louter het audotorium met bijbehoren- de koffieruimte is aan hen verkocht. Dat stelt het colle- ge van B en W in antwoord op vragen van VVD en Pro’98. Het college bevestigt daarmee wat initiatiefnemer Timo Kruft meteen al in een reactie liet weten. Doorver- koop van het zogenaamde ‘ appartementsrecht’ aan de Doorbekers was conform de in 2009 gemaakte afspraken. Volgens B en W verwerven de Doorbrekers een meer- derheid in de Vereniging van Eigenaren, maar val- len de nieuwe markthal en de toekomstige dome - het erftpachtdeel - daar buiten. De VVE houdt zich ook niet bezig met het verhuurbeleid, maar alleen met het beheer van gemeenschappelijk te gebruiken ruimtes. Tinmo Kruft Beheer behoudt volledige zeggenschap over de exploitatie van de markt- hal en blijft beschikken over alle facilliteiten, zoals parkeerplaatsen, restaurant en entree. Er verandert dus ook niets aan de met de ge- meente overeengekomen voucher-regeling voor ac- tiviteiten, die vroeger in de Markthal aan de Nieuwe Markt plaatsvonden. Religieuze activiteiten zijn binnen het bestemmings- plan mogelijk, maar de hoofdfunctie blijft cultuur en ontspanning, zo stelt het college. “Religie is een on- dergeschikte bestemming”. De Doorbrekers mogen zelf uitmaken, aan wie ze hun eigen ruimte doordeweeks verhuren, maar kunnen Timo Kruft Beheer niet in de exploitatie of het feitelijk gebruik van de andere ruim- tes belemmeren, benadruk- ken B en W. BARNEVELD - Het Historisch Motorsportevenement heeft op andere wijze geschiedenis geschreven dan de organisatoren zich voor de 25e editie hadden voorgenomen. Het zilveren jubileum werd vooral grijs - diep donkergrijs. Niettemin heeft onze fotograaf Rob Stolk ‘s morgens nog mooie foto’s kunnen maken. “Wat een een feestje had moeten worden viel zaterdag letterlijk in het water”, schrijft de stichting op haar website. “Onze 25e editie liep anders dan we ons hadden voorgesteld. Het weer gooide roet in het eten, en het weer is medebepalend voor ons evenement”. Zie ook pagina 5. Foto: Rob Stolk Geen zilveren randje rond de wolken voor motorsportevent ‘College moet bestemmingsplan volgen’ BARNEVELD - Het bestem- mingsplan voor het derde hockeyveld is in 2013 vastgesteld. Omwonenden maakten bezwaar tegen de plannen, omdat zij vrees- den voor de overlast, die de velden met zich mee zouden brengen. Na aanpassing van het bestemmingsplan en na toezeggingen over het be- perken van overlast heeft de gemeenteraad uiteindelijk ingestemd met de aanleg van één extra veld. “Na een gesprek met om- wonenden en een locatie- bezoek hebben we moeten constateren, dat niet alle maatregelen volledig zijn gerealiseerd. De grondwal en het geluidsreducerende rubber zijn gerealiseerd en daar zijn we blij mee, maar de overige maatregelen zijn niet of niet volledig gereali- seerd”, aldus de Peter Spruijt en Lucas Scheijgrond. “De grondwal is aangeplant met groen van dermate klein for- maat, dat er de komende ja- ren nog geen sprake kan zijn van licht en geluid reductie. De lampen zijn niet voor- zien van inkijkbegrenzers.” Het college wil nu alsnog een lichthinderonderzoek laten uitvoeren en met de omwonenden in gesprek te gaan. Dat vindt de Christen- Unie geen correcte gang van zaken. Die wijst erop, dat het college gewoon gehou- den is aan “de maatregelen te realiseren die ten grond- slag hebben gelegen aan het bestemmingsplan.” ALSNOG ONDERZOEK ONTSLAAT NIET VAN PLICHT MAATREGELEN TE NEMEN De fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad wil, dat burgemeester en wethouders da afspraken over het derde hockeyveld van MHBC nakomt. Maatregelen om overlast te voorkomen moeten alsnog worden uitgevoerd. Dat blijkt uit schriftelijke vragen aan het college van B en W. Afspraak is afspraak Aan de wind, voor de wind BARNEVELD - ‘Scherp aan de wind varen’ legt de Bar- neveldse Woningstichting geen windeieren. Dat staat in het Jaarverslag 2014 van de Woningstichting Barneveld. In 2014 slaagde Wonings- tichting Barneveld erin haar doelstelling te halen om de beïnvloedbare bedrijfslasten met 17 procent te verlagen. Zij verkocht succesvol be- staande huurwoningen en behaalde een positief jaarre- sultaat van ruim 3 miljoen euro. De woningstichting is nog steeds in staat keuzes te maken. Zij investeert met maximale inspanning in de lokale woningmarkt. EEN BLIK OVER DE KERKMUUR In de Gereformeerde Kerk in Voorthuizen betreedt een ‘vreemde’ dominee de kansel. 3 » FRIS WATER BIJ DE DALTONS Earth Water-ambassadeur Ferri Somogyi serveerde Earth Water bij Kwalitaria 8 » Erkenning voor Norschoten BARNEVELD - Het ministerie van VWS heeft het voorstel van Norschoten opgenomen in het programma Waardig- heid & Trots. Het ministerie vond dat het projectvoorstel bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, bezien door de ogen van de cliënt. Dat de cliënt de regie heeft vanaf het moment, dat hij of zij zorg wil ontvangen via Norschoten, is waar het om draait in de pilot die nu is geaccepteerd. Een tweede speerpunt van de pilot is, dat de familie en het directe sociale netwerk ook zijn rol blijft behouden met cliënt en Norschoten. KLIK & WIN ACTIE Win de cd ‘Mooi was die tijd...’ deel 2 Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Uw Auping dealer in de regio! Bezoek onze droomafdeling en ontdek de Auping collectie. Zomeractie: 15% korting op het Auping assortiment! 15% voordeel * op het Auping assortiment

de Weekendkrant Doetinchem week31

  • Upload
    wegener

  • View
    230

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

de Weekendkrant Doetinchem

Text of de Weekendkrant Doetinchem week31

Page 1: de Weekendkrant Doetinchem week31

  ‹www.barneveldvandaag.nlDonderdag 30 juli 2015

Bezorger worden?Meld je nu aan via

http://www.krantjecontantje.nl

Dixitoilet slaat op hol

Door de storm sloeg een bij toko Anugrah geplaatst ‘mobiel’ toilet op hol. Het passeerde eerst rakelings een passerende auto en schoof later met grote snelheid richting Langstraat.

Markthal niet van DoorbrekersBARNEVELD - De Doorbrekers hebben geen invloed op de verhuur van de nieuwe ‘Markthal’ of de toekomstige ‘Dome’ van de Midden Ne-derland Hallen. Louter het audotorium met bijbehoren-de koffi eruimte is aan hen verkocht. Dat stelt het colle-ge van B en W in antwoord op vragen van VVD en Pro’98. Het college bevestigt daarmee wat initiatiefnemer Timo Kruft meteen al in een reactie liet weten. Doorver-koop van het zogenaamde ‘ appartementsrecht’ aan de Doorbekers was conform de in 2009 gemaakte afspraken. Volgens B en W verwerven

de Doorbrekers een meer-derheid in de Vereniging van Eigenaren, maar val-len de nieuwe markthal en de toekomstige dome - het erftpachtdeel - daar buiten. De VVE houdt zich ook niet bezig met het verhuurbeleid, maar alleen met het beheer van gemeenschappelijk te gebruiken ruimtes.Tinmo Kruft Beheer behoudt volledige zeggenschap over de exploitatie van de markt-hal en blijft beschikken over alle facilliteiten, zoals parkeerplaatsen, restaurant en entree. Er verandert dus ook niets aan de met de ge-meente overeengekomen

voucher-regeling voor ac-tiviteiten, die vroeger in de Markthal aan de Nieuwe Markt plaatsvonden.Religieuze activiteiten zijn binnen het bestemmings-plan mogelijk, maar de hoofdfunctie blijft cultuur en ontspanning, zo stelt het college. “Religie is een on-dergeschikte bestemming”.De Doorbrekers mogen zelf uitmaken, aan wie ze hun eigen ruimte doordeweeks verhuren, maar kunnen Timo Kruft Beheer niet in de exploitatie of het feitelijk gebruik van de andere ruim-tes belemmeren, benadruk-ken B en W.

BARNEVELD - Het Historisch Motorsportevenement heeft op andere wijze geschiedenis geschreven dan de organisatoren zich voor de 25e editie hadden voorgenomen. Het zilveren jubileum werd vooral grijs - diep donkergrijs. Niettemin heeft onze fotograaf Rob Stolk ‘s morgens nog mooie foto’s kunnen maken.

“Wat een een feestje had moeten worden viel zaterdag letterlijk in het water”, schrijft de stichting op haar website. “Onze 25e editie liep anders dan we ons hadden voorgesteld. Het weer gooide roet in het eten, en het weer is medebepalend voor ons evenement”. Zie ook pagina 5. Foto: Rob Stolk

Geen zilveren randje rond de wolken voor motorsportevent

‘College moet bestemmingsplan volgen’

BARNEVELD - Het bestem-mingsplan voor het derde hockeyveld is in 2013 vastgesteld. Omwonenden maakten bezwaar tegen de plannen, omdat zij vrees-den voor de overlast, die de velden met zich mee zouden brengen. Na aanpassing van het bestemmingsplan en na toezeggingen over het be-

perken van overlast heeft de gemeenteraad uiteindelijk ingestemd met de aanleg van één extra veld.“Na een gesprek met om-wonenden en een locatie-bezoek hebben we moeten constateren, dat niet alle maatregelen volledig zijn

gerealiseerd. De grondwal en het geluidsreducerende rubber zijn gerealiseerd en daar zijn we blij mee, maar de overige maatregelen zijn niet of niet volledig gereali-seerd”, aldus de Peter Spruijt en Lucas Scheijgrond. “De grondwal is aangeplant met groen van dermate klein for-maat, dat er de komende ja-ren nog geen sprake kan zijn van licht en geluid reductie. De lampen zijn niet voor-zien van inkijkbegrenzers.” Het college wil nu alsnog een lichthinderonderzoek laten uitvoeren en met de omwonenden in gesprek te gaan. Dat vindt de Christen-Unie geen correcte gang van zaken. Die wijst erop, dat het college gewoon gehou-den is aan “de maatregelen te realiseren die ten grond-slag hebben gelegen aan het bestemmingsplan.”

ALSNOG ONDERZOEK ONTSLAAT NIET VAN PLICHT MAATREGELEN TE NEMEN

De fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad wil, dat burgemeester en wethouders da afspraken over het derde hockeyveld van MHBC nakomt. Maatregelen om overlast te voorkomen moeten alsnog worden uitgevoerd. Dat blijkt uit schriftelijke vragen aan het college van B en W.

Afspraak is afspraak

Aan de wind, voor de windBARNEVELD - ‘Scherp aan de wind varen’ legt de Bar-neveldse Woningstichting geen windeieren. Dat staat in het Jaarverslag 2014 van de Woningstichting Barneveld. In 2014 slaagde Wonings-tichting Barneveld erin haar doelstelling te halen om de beïnvloedbare bedrijfslasten

met 17 procent te verlagen. Zij verkocht succesvol be-staande huurwoningen en behaalde een positief jaarre-sultaat van ruim 3 miljoen euro. De woningstichting is nog steeds in staat keuzes te maken. Zij investeert met maximale inspanning in de lokale woningmarkt.

EEN BLIK OVER DE KERKMUURIn de Gereformeerde Kerk in Voorthuizen betreedt een ‘vreemde’ dominee de kansel.

FRIS WATER BIJ DE DALTONSEarth Water-ambassadeur Ferri Somogyi serveerde Earth Water bij Kwalitaria

Erkenning voor NorschotenBARNEVELD - Het ministerie van VWS heeft het voorstel van Norschoten opgenomen in het programma Waardig-heid & Trots. Het ministerie vond dat het projectvoorstel bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, bezien door de ogen van de cliënt. Dat de cliënt de regie heeft vanaf het moment, dat hij of zij zorg wil ontvangen via Norschoten, is waar het om draait in de pilot die nu is geaccepteerd. Een tweede speerpunt van de pilot is, dat de familie en het directe sociale netwerk ook zijn rol blijft behouden met cliënt en Norschoten.

KLIK & WIN ACTIE

Win de cd ‘Mooi was die tijd...’ deel 2Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

Uw Auping dealer in de regio!

Bezoek onze droomafdeling en ontdek de Auping collectie.Zomeractie: 15% korting op het Auping assortiment!

15%voordeel *op het Auping assortiment

Page 2: de Weekendkrant Doetinchem week31

website: www.visnetbarneveld.nlLike ons nu op facebook en maak kans op een waardebon ter waarde van € 15,-.

Nieuwstraat 38 | 3771 AT | Barneveld | 0342 - 490 110Aanbieding geldig van 30.07 t/m 05.08.2015.

WARM GEBAKKEN LEKKERBEKKEN

per stuk € 2,50 nu met gratis saus

3 VOOR € 7,00

HOLLANDSE NIEUWE

(vers van het mes)

per stuk € 1,85 4 VOOR € 7,00

GESTOOMDEMAKREEL

gratis schoongemaakt

€ 3,50

Wij hebben voor de 2e keer GOUD in handen!

Profi teer van onze GOUDEN aanbiedingen. aanbiedingen.

Warm gebakken kibbeling

Familiezak, 500 gram

Gratis saus € 7,50

Iedere donderdag, tijdens de Oud Veluwse Markt, roken wij verse paling en zalm.

Salades, 200 gram p.p., bestaande uit:• Traditionele huzarensalade met een garnering van rauwkost• Eiersalade volgens Barnevelds recept• American Coleslaw, komkommer-dillesalade, pittige rauwkost

Diverse vleessoorten, 4 stuks p.p., een mix van:• Hamburgers• Barbecueworstjes• Kipsaté, 2 stokjes à 50 gram• Kip-salsa spies met spek omwikkeld• Gehaktlolly• Runderschnitzels

Diversen• Warme satésaus en 4 koude barbecuesauzen• Vers gebakken stokbrood met huisgemaakte kruidenboter

COMPLEET VERZORGDE BARBECUEIdeaal voor een buurtbarbecue of familiedag

• Prijs is inclusief BTW en geldig vanaf 25 personen• Wegwerpborden, bestek en servetten worden meegeleverd• Barbecue of koekenpan naar keuze• Inclusief gasfl es, schoonmaakkosten, tangen en spatels• Gratis bezorgd en retour gehaald (binnen 15 km van Barneveld)

Harselaarseweg 593771 MA Barneveld

[email protected]

Bestel nu:0342 42 1006

995p.p.

www.de-tandprotheticus.nl Ereprijs 30A, Barneveld - Hessenweg 333A, Achterveld

Bel: 0342 434 324

Nieuw kunstgebit & reparaties!Bent u toe aan een (nieuw) kunstgebit?

Zorgt uw kunstgebit voor pijn of andere klachten?

Wij maken uw prothese (lees: kunstgebit) met expertise en vakmanschap.

1 uurservice

DE SINAASAPPELMANSuperverse gezonde aanbiedingen:

Volop Hollandse aardbeientegen scherpe prijzen!

Bananen1 kilo € 0,98

Volop zoete Hollandse kersen uitde Betuwe tegen scherpe prijzen!

Er zijn weer heerlijke Hollandse frambozen en mandarijnen tegen

SCHERPE PRIJZEN!

Elke zaterdag van 10.00 - 16.00 uurAan de Kapteijnstraat in Barneveld!

Wespen ofVliegen overlast?

www.top-ongediertebestrijding.nl

Tel: 0613869827

Taxi KeistadAMERSFOORT E.O. – SCHIPHOL vanaf € 59,-

06 – 16 01 01 01

VANUIT DE GEHELE REGIO ZEER SCHERPE PRIJZEN!ONLINE RESERVEREN KAN OOK

WWW.TAXIKEISTAD.NL

Bakkersweg 10A Voorthuizen | O6-41255097 | [email protected] | www.fitami.nl Kerkstraat 63 - Putten - tel. 0341-356725

www.tropicalputten.nl

WoensdagTropicaldag!

Bij aanschaf vaneen bonuspas

tot 50%bonus!

v.a.€4,00

20 minuten zonnen

Carol TandtechniekKUNSTGEBITTEN EN REPARATIESEvt. Klaar terwijl u wacht!

Informatie:0342-452343

Hessenweg 333A Achterveld

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 30 juli 2015 · 2

Ben je op zoek naar de functie vanGEDIPLOMEERD

VERZORGENDE- IG ofVERPLEEGKUNDIGEen ben je parttime of fulltimebeschikbaar voor werk bij

cliënten thuis in Amersfoorten omgeving?

Bel dan naar 033-465 00 80en vraag naar Wessel Soldaat

of kijk op www.thuiszorgvanoranje.nl

verlichting naar wens [email protected], tel: 0316-242 831, www.plameco.nl

Vraag onze brochure aan of neem contact op voor een vrijblijvende offerte

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Een nieuw plafond in 1 dag!

Page 3: de Weekendkrant Doetinchem week31

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 30 juli 2015 · 3

Kanselruil biedt gelegenheid om over kerkmuren heen te kijkenDoor Leo Polhuys

VOORTHUIZEN – Dominee G. Baalbergen van de Gerefor-meerde Kerk in Voorthui-zen preekt op zondag 23 augustus in de Hervormde Bethabara gemeente in zijn woonplaats. Predikant L.W. Smelt op zijn beurt staat op die morgen op de kansel in de Gereformeerde Kerk . Het is voor de eerste keer dat het tot een kanselruil komt tussen beide kerken. Beide zijn aangesloten bij de PKN maar tot een lokale fusie zoals op de meeste plaatsen in het land, is het nog niet gekomen. Voorzitter Bram Wijnveen van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk: ,,De af-spraak is eigenlijk ontstaan toen een aantal predikanten vanuit Groningen terug op weg was naar Voorthuizen, nadat ze samen de promotie van een collega hadden mee-gemaakt. Al rijdende kwam het idee op voor een kansel-ruil. Het idee werd voorge-legd aan de kerkenraden en die hebben afgesproken dat het eenmaal per jaar tot een ruil komt.’’ In het overleg tussen de kerkenraden was ook de Hervormde Ichthus-kerk betrokken, maar deze doet nog niet mee met de kanselruil. Althans niet met

de Hervormde Gemeente. Bethabara. De Ichthuskerk, een wijkgemeente van bij-zondere aard, ruilt al wel sinds een aantal jaren de kansel met de Gereformeer-de Kerk. De Gereformeerde Kerk in Voorthuizen telt zo’n achttienhonderd leden, de Hervormde gemeente,

van Gereformeerde Bonds-signatuur, ongeveer het dub-bele aantal. Qua geloofsbe-leving liggen de kerken vrij dicht bij elkaar. Afgespro-ken is dat de predikanten de geloofsvisies en de ge-bruiken in de gastkerk zul-len respecteren. Wijnveen: ,,Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek, de Hervormde ge-meente niet. De predikant zal in de gastgemeente geen liederen opgeven die daar normaalgesproken niet wor-den gezongen. Verder zal de predikant de visie op de vrouw in het ambt respecte-ren. Die visie verschilt per kerk.’’ Ds. Smelt gaat op 23 augus-tus preken over 2 Samuel 7 waarin staat dat David de tempel van God niet mag

bouwen, maar zijn zoon Sa-lomo wel. Dit thema sluit aan op dat van de vakantie-bijbelweek in augustus. ,,De mensen hebben allemaal zo hun eigen tempel gebouwd en iedereen heeft weer een andere visie. Maar we heb-ben allemaal dezelfde bijbel en dezelfde God en het gaat altijd om Die Ene Naam: Je-zus. Het is belangrijk dat we elkaar als kerken erkennen en herkennen. Ik heb tien jaar in Peru in de zending

gewerkt en ook daar werd door verschillende kerken samengewerkt. Wij kun-nen daar een voorbeeld aan nemen. Ik heb vanuit mijn eigen gemeente geen nega-

tieve geluiden gehoord over de kanselruil.’’ In januari is weer een kanselruil tus-sen de kerken. Dan wisselen predikanten Van Leeuwen en De Jong van preekstoel.

In de Gereformeerde Kerk in Voorthuizen betreedt binnenkort een ‘vreemde’ dominee de kansel.

predikanten respecteren visies en gebruiken in gastkerk

Wijnveen is blij met de kanselruil. ,,Het is goed dat we over kerkmuren leren heen te kijken. In Voorthuizen hebben we dat betreft al wel een traditie opgebouwd, bijvoorbeeld rondom de jaarlijkse openluchtdienst. Tijdens de voorbereidingen werken kerken van verschil-lende signatuur samen, van evangelisch tot Hervormd en van rooms katholiek tot Gereformeerd Vrijgemaakt.’’

BraderieVOORTHUIZEN - De komende twee dinsdagen staat de ge-zelligheid centraal in het centrum van Voorthuizen. Vanaf 11.00 uur bijten de kinderen het spits af met de kinderkleedjes markt. Tot 18.00 uur kunnen zij hun spulletjes aan de man (of vrouw) brengen. Van14.00 uur tot 21.00 uur is het tijd voor de braderie. Vele ver-trouwde gezichten maar ook nieuwe met een gevarieerd aanbod voor jong en oud. Vanaf 19.00 uur is het gras-veld vrijgemaakt voor het line-dancen. Aansluitend op de braderie avonden zijn er ook gezellige feesten op het tegenover gelegen hore-caplein.

PastorietuinVOORHUIZEN - Woensdag 8 juli heeft een vervolgbijeen-komst plaatsgevonden over de plannen voor ‘De Pasto-rietuin’, bij de Hervormde Kerk. Het concept bevat di-verse aspecten; er komen be-taalbare huurappartemen-ten en ‘t Kerkheem krijgt een multifunctionele bestem-ming; het omliggende per-ceel wordt een parktuin. De Pastorietuin past helemaal binnen de participatiemaat-schappij; de plannen sluiten goed aan bij de wijzigingen, die vanuit de overheid zijn doorgevoerd waardoor men-sen langer zelfstandig moe-ten blijven wonen. Daarbij kan er, indien nodig, zorg en/of ondersteuning wor-den geboden passend bij de persoonlijke situatie.

Huisdieren worden vermistBARNEVELD - Amivedi, de or-ganisatie voor vermiste en gevonden huisdieren, meldt deze week: Vermist in Voorthuizen: Wit-zwarte kater ‘Macho’ (Apeldoornsestraat).Gevonden in Kootwijker-broek: Rood-witte kater (Wesselseweg).Wie een huisdier kwijt is, gevonden heeft of meer over deze dieren weet, neemt con-tact op met Ellen Venema, Meldpunt Barneveld/Nij-kerk e.o. Tel: 088-0063311, [email protected]

Kater Macho uit Voorthuizen wordt vermist. In Kootwijkerbroek is een rood-wit katertje gevonden.

Toekomst in Barneveld?BARNEVELD - Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar in Barneveld hebben jongeren geen toekomst als ze zelfstandig willen wo-nen. De organisatoren van het Schaffelaarspodium zijn van mening “dat we de jon-geren juist nodig hebben om Barneveld te laten bloeien!” Over dit onderwerp gaat het donderdagavond 24 septem-ber. Helaas is in de gemeente Barneveld weinig betaalba-re woonruimte beschikbaar voor deze doelgroep. De meeste huur- en koopwo-ningen in de gemeente Bar-neveld zijn alleen geschikt voor jonge stellen en gezin-nen met een goed gevulde

portemonnee. Gedwongen trekt de jeugd naar steden waar wel geschikte en be-taalbare woonruimte is te vinden. En hiermee snijdt Barneveld zichzelf in de vingers.Onder leiding van Arjen Korevaar gaan zowel de jongeren zelf, de gemeente Barneveld en de lokale commerciële woningmarkt met elkaar in gesprek in de nieuwe Bibliotheek in het centrum van Barneveld. Ge-zocht worden jongeren/star-ters, die hun ervaring willen delen of vertellen waarom ze wel of niet in Barneveld zou-den willen wonen: [email protected]

Ouders zijn te bed... om kinderen op te voeden

Tsja, nou kómen ze met een goede actie bij FrisValley en nou blijken ze komende herfst te stoppen!

U weet, ik vond het maar niks, die alco-holregels. Zomaar omdat er ineens een politiek draagvlak is na wat schokkende uitzendingen op televisie. Teveel alcohol is nooit gezond geweest en dat wisten jul-lie allang. Kom me nou niet, alsof dat net ontdekt is. Nee, waar de schoen wringt is, dat er gewoon teveel van beschíkbaar is. Als het overal voor het grijpen is, is het dweilen met de kraan open. En het is overal be-schikbaar omdat de volwassen kiezers dat zo willen. Wat jullie niet zien, is dat de volwasse-nen het probleem zijn, niet de kinderen. Kinderen apen volwassenen na, dat is van nature zo, dat doen mijn uilskuikens ook. Als ik de kamer vol rook zet omdat ik dat

lekker vind, als de verkeersregels met een korreltje zout neem of de avond alleen gezellig vind met een glas rode wijn, dan ben ik degene, die die kinderen met mijn voorbeeld aan het opvoeden is. En als het dan mis gaat, moet ik geen krokodillentra-nen huilen. Kinderen worden ook niet agressief als ze Donald Duck erop zien slaan, want dat is een stripfiguur en om telachen, maar als zo’n over het paard getilde voetballer zich misdraagt wel. Die is namelijk geen fan-tasie, maar echt. Een dronken opa maakt een onvergetelijke indruk op een kind. Dat kan goed zijn, als de familie het afkeurt en betrokkene zich later schaamt. Hetzelfde geldt als vader te hard rijdt of voordringt. Maar als moeders dat accepteert om de lieve vrede te bewaren en gezwegen wordt over opa’s drankprobleem, dan is dat een fataal stukje opvoeding.

oEHoEKORT NIEUWS

orgelconcertBARNEVELD – Donderdag 30 juli geeft Gerben Bud-ding een orgelconcert in de Oude Kerk van Bar-neveld. De Gorinchemse organist is hoofdorganist in de Grote Kerk te Go-rinchem. Hij Budding be-gint zijn programma met de onbekende componist Hurlebusch, een tijdge-noot van Bach. Vervolgens speelt hij de fuge over de letters B-A-C-H van Krebs, Bachs’ bekendste leerling. Het volledige programma staat op www.intermez-zobarneveld.nl. Aanvang 20.00 uur, kerk open om 19.30 uur. De toegangs-prijs voor volwassenen is zes euro, kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen.

Zomerserie VooRtHuiZEN - Zaterdag 1 augustus geeft Willem Harold Boog het vierde orgelconcert in zomerse-rie in de Gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat te Voorthuizen. Het pro-gramma vermeldt werken van Boog, Stanley, Bach, Saint Saëns, Thalben Ball, Young en W. H. Zwart. De entreé bedraagt E 6,- (kin-deren tot 15 gratis). Het concert begint om 19.30 uur. Na afloop is er gele-genheid om na te praten onder het genot van een gratis kopje koffie.

Contactgegevens redactieKeesomstraat 26,6716 AB Edet (088) 013 03 36/38E [email protected] www.barneveldvandaag.nl

twitter: @BveldVandaagFacebook.com/BveldVandaag

Commercieel directeurBas StikkelorumE [email protected]

EindredactieMieke Wagensveld, tel (08801) 30338Theo van der Zalm, tel (08801) 30336

Chef regioredactieJan van EsE [email protected]

Bezorgklachteni www.barneveldvandaag.nl/servicet (0900) 424 57 26

Contactgegevens media-adviesen advertentieverkoopVoor informatie over de advertentiem

ogelijkheden, bel uw accountmanager, bel 088-0139984 of mail adverteren. [email protected]

FamilieberichtenE familieberichten@wegenermedia.nlt (088) 013 72 68i www.familieberichtenonline.nl

RubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36

DrukWegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overigeinformatie (zoals advertentie-tarievenen oplage)i www.wegenermedia.nl

Barneveld Vandaag is een uitgave van Wegener Media BV.

Kopij kan worden geplaatst in de gedrukte en digitale uitgaven van Wegener Media BV© Wegener Media BV

COlOfON

Page 4: de Weekendkrant Doetinchem week31

6 krentenbollen

van 14,95nu voor 9,95

Deze aanbieding is geldig van 13 juli t/m 22 augustus 2015

Facebookactie: Maak een te gekke foto (wees creatiefmet de bigshopper) tijdens een dagje uit of vakantie metde bigshopper van Bakkerij Koot en win een lekkere taart!De foto mag ook gemaild of in de winkel afgegeven worden.

www.bakkerijkoot.nl | Langstraat 113 | Barneveld | Tel.: 0342-412525 | [email protected]

Het is hierHet is hierHet is hierHet is hierHet is hierHet is hierHet is hierHet is hierHet is hierHet is hierHet is hierHet is hierHet is hierHet is hier

fanTAStisch!6 krentenbollen

kootbrood en banket

sinds 1899

2 kaasstengels

1 brood naar keuze

1 suikerbroodje

4 gevulde koeken

+

+

+

+

van 14,95

2 kaasstengels

+ GRATISBIGSHOPPER!

WIN 1 VAN DE 5 TAARTEN

VAN BAKKERIJ KOOT

MODERNE HOEKBANK

MODERNE 2 ZITSBANK

LezersactieVAAR MET ONS MEE EN BEZOEK MET REDERIJ STICHTSE VECHT SAIL 2015 !

30% korting

Rederij Stichtse Vecht biedt verschillende rondvaarten naar Amsterdam rond de IJhaven aan. SAIL IN PARADE 19 AUGUSTUS 201508:00 uur Bij de start van SAIL wordt u verwacht in Haarlem. Hier staat de bemanning van het schip ‘RIVER CLOUD’ paraat om u een onvergetelijke ervaring te bezorgen. Onder het genot van koffie/thee met ‘Petit Four’ vaart u naar het Noord-zeekanaal om de parade te zien. Vervolgens vaart u mee met alle mooie Tall Ships richting Amsterdam en ge-niet u van de vrolijke drukte op het water onder het genot van een heerlijke bootlunch16.00 uur Aankomst Haarlem.

ARRANGEMENT SAIL IN PARADE € 130,00 p.p. inclusief bootlunch, koffie/thee met ‘Petit Four’ & 2 consumpties

SAIL RONDVAART20 t/m 21 AUGUSTUS 201509:00 uur U wordt verwacht in Vreeland. Hier staat de bemanning van het schip ‘RIVER CLOUD’ paraat om u een onvergetelijke ervaring

te bezorgen. Onder het genot van koffie/thee met ‘Petit Four’ vaart u naar Amster-dam waar u SAIL dichtbij kunt beleven en waar u de Tall Ships kunt bewonde-ren. Heerlijke bootlunch aan boord.15.00 uur Aankomst Vree-land.

ARRANGEMENT SAIL RONDVAART € 95,00 p.p. inclusief bootlunch koffie/thee met ‘Petit Four’ & 2 consumpties

SAIL BBQ 20 t/m 21 AUGUSTUS 2015RONDVAART 16:00 uur U wordt verwacht in Vreeland. Hier staat de bemanning van het schip ‘RIVER CLOUD’ paraat om u een onvergetelijke ervaring te bezorgen. Onder het genot van een borrel vaart u naar Amsterdam waar u SAIL dichtbij kunt beleven en

waar u de Tall Ships kunt bewonderen. Heerlijke BBQ aan boord. Onze zangeres zingt de sterren van de hemel. 23.00 uur Aankomst Vree-land.

ARRANGEMENT SAIL BBQ € 125,00 p.p. inclusief BBQ & 2 consumpties

Een ervaring om nooit te vergeten!

Voor reserveringen neem telefonisch contact met ons op:

REDERIJ STICHTSE VECHTDiependaalsedijk 1 b, 3601 GH MaarssenT 0346 725800 [email protected]

inclusief bootlunch, koffie/thee met ‘Petit Four’ & 2 consumpties op:

inclusief bootlunch koffie/thee met ‘Petit Four’ & 2 consumpties

ARRANGEMENT SAIL BBQ

& 2 consumpties

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 30 juli 2015 · 4

Page 5: de Weekendkrant Doetinchem week31

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 30 juli 2015 · 5

Blauwe rook boven de Harselaar...

Stunts...

Zijspanraces.

Zilveren editie wordt de kortste ooit

Historisch Motorsportevenement moet wijken voor noodweer

Burgemeester Asje van Dijk gaf het startsein. Foto’s: Rob Stolk. Meer foto’s: http://robstolk49.jalbum.net/Motorrace/

Page 6: de Weekendkrant Doetinchem week31

de medisch specialist in bewegingsvrijheid

Ervaart u al lange tijd bewegingsklachten aan de heup of

knie? De klachten kunnen het gevolg zijn van een

versleten gewricht (artrose).

Als orthopedisch chirurg bij Annatommie mc Amersfoort ben

ik gespecialiseerd in de behandeling van deze gewrichten.

Op de voorlichtingsavond artrose aan heup en knie op

woensdag 12 augustus vertel ik u over de oorzaak van

artroseklachten, hoe u voorkomt dat ze verergeren en hoe ze te verhelpen zijn

met zowel niet-operatieve als operatieve behandelingen.

Meld u aan op www.annatommiemc.nl/voorlichtingen of bel met 033 204 29 99.

Ik ontvang u graag bij Annatommie mc Amersfoort.

Woensdag 12 augustus

18.30 – 20.30 uur

deelname is kosteloos

Annatommie mc Amersfoort

Softwareweg 5

3821 BN Amersfoort

voorlichtingsavond

Bastiaan Heereorthopedisch chirurg

artroseaan heup en knie

Flevo Golf Resort bouwt verder!vrijstaand wonen vanaf € 298.000,- v.o.n.

Maak snel een afspraak op ons verkoopcentrum. U vindt ons aan de

Parlaan 2, in Lelystad. U bent van harte welkom! Bel met 0320 - 264 175

of kijk voor meer informatie op www.dop.nl.

Type Birdie: prachtige vrijstaande jaren 30 woning op bijna 500m2 grond is op het zuid-westen en aan het water gelegen. Inclusief garage. Diverse indelingsvarianten. Nu zeer scherp geprijsd vanaf €298.000,- v.o.n.

Type Fairway: vrijstaand herenhuis op 700m2 grond is op het zuid-west-en en aan het water gelegen. Inclusief garage. Diverse indelings-varianten. Nu zeer scherp geprijsd vanaf €349.000,- v.o.n.

Wonen aan de golfbaan op loop afstand van het strand, bos en de jacht-haven dat wilt u toch ook! Nu kopen is 2 jaar gratis golfen en 10 golfl essen voor uw GVB.

www.fl evogolfresort.nl

IN UW ACHTERTUIN

Ben je toe aan een andere fiets?

Je vindt hem op ons prikbord

WIJHIERVANBarneveld Vandaag

Barneveld Vandaag staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.barneveldvandaag.nl

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 30 juli 2015 · 6

Page 7: de Weekendkrant Doetinchem week31

Ze

t- en

dru

kfo

ute

n v

oo

rbe

ho

ud

en

.

zomersalebij totaalBED nú

30%korting

DE

LU

XE 1189

1699

compleet

BOXSPRING DRAMMAN

Incl. hoofdbord + 2 pocketveer boxsprings + 1 pocketveer matras (500 veren/m2) + koudschuim HR-40 topmatras. 140/200 van 1699 voor 1189,160/200 nú 1343,180/200 nú 1479,200/200 nú 1651.Diverse topmatrassen, bijmeubelen en lengtematen 210 en 220 verkrijgbaar.

Kijk voor onze openingstijden op:

totaalbed.nl KOOPAVOND Donderdag KOOPAVOND Vrijdag

KOOPAVONDEN TOT 21.00 UUR

AMERSFOORT Nijverheidsweg-Noord 11, 033 462 08 58 HARDERWIJK Zuiderbreedte 9, 0341 42 59 49 UTRECHT Zeelantlaan 47, 030 288 67 40 VEENENDAAL Groeneveldselaan 41, 0318 50 16 86

U vindt ons ook in: Almelo, Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Assen, Deventer, Doetinchem, Drachten, Elst (GLD), Enschede, Groningen, Lelystad, Nijmegen en Zwolle

1 LEDIKANT COLETTE. Eiken sanremo/grafiet of wit/grafiet. Incl. leder hoofdbord en zweefnachtkastjes. 160/200 van 960 voor 699. 2 MATRAS DAHLIA. 400 pocketveren per m2 / 7 slags. 70/200 van 309 voor 216. 3 BOXSPRING OSTLAND. 2 elektrisch verstelbare pocketveer boxsprings + 2 pocketveer matrassen (500 pocketveren/m2) + koudschuim HR-50 splittopmatras. 140/200 van 3279 voor 2295. 4 BEDBODEM MEDI. Elektrisch verstelbaar. 42 kantelbare beuken latten. 70/200 van 299 voor 209.5 KAST BELUGA. Breedte: 136 cm, hoogte: 223 of 236 cm van 496 voor 421. 6 KUSSEN SILVANA. Diverse hardheden verkrijgbaar. 3 bovenvakken. 60x70x10 nú 99.

Alle ledikanten, matrassen, boxsprings, bedbodems en kasten zijn verkrijgbaar in diverse (lengte/breedte) maten.

Ons complete assortiment en al onze koopzondagen staan op: totaalbed.nl

LEDIKANT COLETTEvanaf 699

MATRAS DAHLIAvanaf 216

BOXSPRING OSTLANDvanaf 2295

BEDBODEM MEDIvanaf 209

KUSSEN SILVANA99

1

2 3

4

6

EXCELLENT

140/200 vanaf 1497

Al onze boxsprings zijn verkrijgbaar in:

DIVERSE STOFFEN, KLEUREN & POTENSETS

ZONDER MEERPRIJS!

Hieronder een selecte weergave van ons complete slaapkameraanbod!

Amersfoort, Utrecht 2 augustus koopzondag van 11-17u

Elektrisch verstelbaar vanaf 1987.

COMFORT

140/200 vanaf 895

KAST BELUGAvanaf 421

5

Page 8: de Weekendkrant Doetinchem week31

Altijd goedkoop op vakantie?Altijd op zoek naar de goedkoopste vakantie? Maak kennis met een nieuw, online concept: De Holidayspotter! Vakanties die voor de gelimiteerde tijd van één week te boeken zijn én nergens anders goedkoper.

De Holidayspotter is opge-zet voor mensen die graag goedkoop op vakantie gaan.

Deze week exclusieve actieprijzen vanaf € 69,-*Iedere week worden er op de website, deholidayspot-ter.nl, twee nieuwe aanbie-dingen geplaatst. Het betreft scherp geprijsd aanbod, de kortingen kunnen oplopen tot 85%!

Autovakanties Het aanbod van De Holi-dayspotter bestaat op dit moment met name uit au-tovakanties naar vakantie-parken. De Holidayspotter werkt daarvoor intensief samen met grote spelers binnen de vakantiebranche: Roompot Vakanties en Ho-genboom Vakantieparken. De Holidayspotter biedt va-kanties op diverse vakan-tieparken in onder andere Nederland, Duitsland en België aan tegen lage prijzen die via geen enkele andere

website beschikbaar zijn!

Hoe werkt het?Iedere week komt er op za-terdag en op dinsdag een nieuwe aanbieding beschik-baar op deholidayspotter.nl. Deze aanbiedingen heb-ben een looptijd van een week. Na één week vervalt het aanbod en komt er weer nieuw aanbod beschikbaar. U wordt hier, indien ge-wenst, per mail van op de hoogte gesteld. Zo ontvangt u altijd als eerste het nieuwe

aanbod en is de kans het grootst dat het aanbod nog beschikbaar is! De prijzen die wij vermel-den zijn zo transparant mo-gelijk weergegeven. Komen er nog kosten bij dan staan deze vermeld bij de voor-waarden. De aanbiedingen zijn te boeken op de aan-komstdagen zoals die ver-meld staan in de prijstabel of de kalender. Staat de ge-wenste aankomstdatum er niet meer tussen? U kunt al-tijd vrijblijvend contact met

ons opnemen!

Acties van deze weekDeze week boekt u via deho-lidayspotter.nl onder andere een bungalow voor maxi-maal zes personen op Fe-rienresort Cochem. Dit park ligt in de prachtige moezel-streek in Duitsland. Van 28 juli tot en met 3 augustus 2015 boekt u via Deholi-dayspotter.nl deze zesper-soons bungalow met korting tot 74 % en prijzen vanaf € 69,-*!Daarnaast boekt u deze week een verblijf voor vier personen op vakantiepark Roekenbosch. Dit park ligt in Blitterswijck, nabij de oe-vers van de Maas in het nog net vlakke Noord-Limburg. De comfortabele bungalows van dit park staan garant voor een ontspannen en sportieve vakantie. Van 25 tot en met 31 juli 2015 boekt u via Deholidayspotter.nl een vierpersoons houten bungalow op dit park met korting tot 43% en prijzen vanaf € 209,-*, inclusief ver-plichte eindschoonmaak à € 70,-!

Voor bovenstaande aan-biedingen geldt: op = op! Benieuwd naar De Holi-dayspotter aanbiedingen? Ga dan snel naar

www.deholidayspotter.nl

*prijzen zijn exclusief reser-veringskosten à € 25,- en lo-kale heffingen p.p.p.n.

Beleef de ‘dromerige’ Wereldhavendagen aan boord van de Cruiseferry van P&O Ferries en vaar naar hartje

Rotterdam. Stap op 5 of 6 september aan boord voor een unieke dagtocht. Onze lezers varen mee met 20% korting!

Beleef dit spectaculaire evenement aan boord! Ga voor meer informatie naar www.poferries.com of bel 010 - 714 54 38 en vermeld boekcode: WEG om deze unieke dagtocht te boeken.

Arrangement: • Dagcruise van Europoort naar het centrum van Rotterdam• Bezichtiging schip• Live entertainment• Kinderkorting (t/m 15 jaar): € 10 per kind

WereldhavendagenMinicruise

Cruise naar de Wereldhavendagen in Rotterdam!

€55

deweekkrant.nl/whd

van €69 voor

p.p.

Optioneel bij te boeken • Lunchbuffet

Vergeet niet een geldig paspoort of identiteitskaart mee te nemen.Aanbieding beperkt beschikbaar. Promotievoorwaarden van toepassing.

Bel 010 - 714 54 38, vermeld boekcode ‘weg’ en boek deze speciale aanbieding!

Boeken kan ook via de webshop:

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 30 juli 2015 · 8

Geef uw jarige op bij [email protected]

Carlein slaat een rad!

Carlein Overeem is zater-dag 25 juli 8 jaar geworden. “Een altijd vrolijke en pit-tige tante, die goed weet wat ze wil” zo typeren haar ou-ders, zus en broers haar.

“Ze zit graag een te beetje relaxen voor de kampeer-tent op de boerderij bij oma. Haar hobby is turnen, waar ze onlangs een medaille mee heeft behaald. Carlein wordt gefeliciteerd - met een dikke kus - door papa, mama, Mathilde, Rut-ger en Floris. En ze mag de tart bij Bakker Koot gaan ophalen!

Ook Isa de Vries was zater-dag jarig. Zij vierde haar 7de verjaardag. “Isa is een hele

lieve en vrolijke kleindoch-ter!”, zo opa en oma Jan en Rita de Vries. “Ze zit op turnen en is con-stant bij ons op het gazon de radslag aan het oefenen! Dat gaat steeds beter. Ze heeft een broertje (onze lieve kleinzoon), Tristan van 4.

TaartGun ook uw jarige zo’n lek-kere verjaardagstaart van Bakker Koot. Stuur een foto (minimaal 1 megabite) naar de redactie met een toelich-ting erbij over hoby’s, huis-dieren, sport, werk of een leuke anecdote.

Carlein Overeem is de Jarige van de Week. De beste wensen gaan ook naar Isa de Vries.

Met de samenwerking is een donatie gemoeid van E 10.000 aan een waterproject in Kameroen; Kake III. Die werd dinsdag simbolisch overhandigd.

Earth Water-ambassadeur Ferri Somogyi, bekend van Goede Tijden, Slechte Tijden, serveerde dinsdag op feestelijke wijze het eerste fl esje Earth Water bij Kwalitaria de Daltons. Het was de aftrap voor een samenwerking tussen Earth Water en Kwalitaria.

VOORTHUIZEN - Voor de Dal-tons zelf was het bepaald niet het eerste fl esje. Ruud,

Trudy en Robbert de Veen van Kwalitaria de Daltons zijn al lang ware ambas-sadeurs van Earth Water. “Maar nu zijn alle Kwalita-ria-vestigingen over”, aldus Robbert de Veen.

Echte fan“We hebben er een beetje voor gelobbyd. Ik ben echt heel erg fan van dit water. Er zijn honderden goede doele, waar soms maar 10 [procent van de opbrengst naartoe gaat. Hier gaat echt 100 pro-cent van de netto winst naar het doel, niet naar de bank-rekening van een c.e.o.”

Het water van Earth Water komt uit het Hunzedal in Drenthe. Het is regenwater, dat op de Hondsrug gevallen is en onderweg tal van mineralen heeft verzameld. Het bron-water is verkrijgbaar in vari-anten met en zonder prik.

Niet alleen het water is duurzaam bij De Daltons. Dinsdag werd ook de To-meatoburger - een zomer-burger met tomatengehakt - gedoopt. “ Een ode aan de oude cheeseburger, bedacht door een tweesterrnkok uit Amsterdam”, zo Robbert.

Fris water bij De Daltons

Page 9: de Weekendkrant Doetinchem week31

CHECK ONZE APP VOOR DE OPENINGSTIJDEN BIJ U IN DE BUURT.

2 STUKS

2 STUKS

4 STUKS

10 STUKS

2 KG

PER STUK

PER STUK

175 G

360 G

4.99* 4.99*

3.99*

12.99*

3.99*

0.59 WEEKEND

0.99 WEEKEND

1.99 WEEKEND

1.99 WEEKEND

1.59v van 1.69

1.59v van 1.69

1.59v van 1.69

1.59v van 1.69

Ca.2.99 WEEKEND

14.99/kg

3.99*

Vanaf woensdag 29-07-2015

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling. ** Bron: Consumentengids juli/augustus 2015

12. 3.* Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat actieartikelen door de grote vraag snel zijn uitverkocht.

PRIJSVERLAGINGEN

200 g

Vegetarische schnitzels*

200 g

Vegetarische balletjes*

175 g

Vegetarisch geruld gehakt*

200 g

Vegetarische groenteschijven*

LAAGSTE PRIJS VOOR HUISMERKEN**

31 JULI T/M 2 AUGUSTUSWEEKENDVOORDEEL!

Wilde perziken

Trio sla Breekbrood pomodoroof picanto

Kinderbadponcho

Kindertextielsneakers Damestextielsneakers

Jongenszwembroek

Dames-t-shirt

XL Black pepper braadworsten*

4x 130 g

Gemarineerde kalfskarbonade*

Ca. 200 g

Dekbed -overtreksetDiverse prints. 1-pers.

Schrijf mee!Verzorg jij publiciteit namens jouw (sport)vereniging?

Wil je een bijeenkomst aankondigen? Heb jeander verenigingsnieuws? Je kunt het nu

zelf online plaatsen op onze nieuwe website.

Het bericht naar de redactie mailen is hierdoor nietmeer nodig. Het staat namelijk automatisch klaar voor

de papieren krant en we plaatsen zoveel mogelijk berichten in de gedrukte krant. Daar hoef je niets

extra’s voor te doen!

SCHRIJF MEE!

www.barneveldvandaag.nl

WIJHIERVANBarneveld Vandaag

www.ouwehand.nl

Sta neus aan neus met de ijsbeertweeling, bespied de unieke witte leeuwen vanuiteen spannende uitkijkpost en wandel onder de slingerende orang oetans door.Bezoek de spectaculaire zeeleeuwenshow, ga op avontuur in GorillaAdventure en hang de beest uit in RavotAapia, Europa’s grootste overdektespeeljungle. Ouwehands Dierenpark is een beregave beleving rijker:Expeditie Berenbos!Bezoek deze zomer dé familieshow ‘Zoo avontuurlijk!’ met Bamboo Bill.

Kom je onsontmoeten?

‹ Barneveld Vandaag · donderdag 30 juli 2015 · 9

Page 10: de Weekendkrant Doetinchem week31

VRIJGEGEVEN UIT DIVERSE FAILLISSEMENTEN VANWOONWINKELS EN MEUBELFABRIEK OISTERWIJKDE HELE VOORRAAD MEUBELS EN BEDDEN

MOET VERKOCHT WORDEN

HELFT HELFTVOORDE

VANDE

5100m² 10.000 ARTIKELEN OP VOORRAADBANKSTELLEN - BOXSPRINGS - STOELEN

MATRASSEN - TAFELS - KUSSENSFAUTEUILS - KASTEN - ETC

HELFT HELFTVOORDE

VANDE

VOORBEELD: ARTIKEL KOST € 500 ½ PRIJS €250 U BETAALT € 125

ELECTRO BOXSPRINGGEHEEL COMPLEET € 3995HALVE PRIJS € 1999

HELFT V/D HELFT € 995

7 ZONE POCKET MATRASNORMAAL 70-80-90x200 € 519HALVE PRIJS € 259

HELFT V/D HELFT € 129

TORENPLEIN 7, BARNEVELDGEOPEND VAN DINSDAG TOT EN MET ZATERDAG 10:00 - 17:00 VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21:00

MAANDAG EN ZONDAG GESLOTEN

COMBI HOOFDKUSSENVULLING 800g. KATOENEN TIJKNORMAAL €23,95HALVE PRIJS € 12

HELFT V/D HELFT € 6

HOEKBANKSTEL FERRA 2 - H - 3NORMAAL € 3995HALVE PRIJS € 1995

HELFT V/D HELFT € 999

COMPLETE WOONSET 5 DELIGEETKAMER TAFEL - DRESSOIRSALON TAFEL - VITRINEKASTPLASMA MEUBELHALVE PRIJS € 3999

HELFT V/D HELFT € 1995

CHESTERFIELD 3-2-1 ZITS

NUBIC NORMAAL € 3999HALVE PRIJS € 1999

HELFT V/D HELFT € 999

TORENPLEIN 7, BARNEVELD

MEER DAN 10.000 STUKSROLGORDIJNENJALOUZIEËNVOUWGORGIJNEN

ROL JALOUZIEPLISSEE’S

SOLARS SCREEN

UITZOEKENVAN AF€ 10,-

Page 11: de Weekendkrant Doetinchem week31

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 30 juli 2015 · 11

De toernooicommissie is erg verheugd dat Cooster heeft aangegeven ook voor de komende jaren te willen fungeren als hoofdsponsor.

Het Cooster Open Dubbel tennistoernooi wordt gespeeld van maandag 24 augustus tot en met zondag 30 augustus. Het Cooster Open toernooi vindt in zijn huidige vorm al vele jaren plaats op de banen van TC De Harremaat.

VOORTHUIZEN - Voor het tweede jaar is Cooster coaching accountants de hoofdsponsor van dit po-

pulaire toernooi. Cooster heeft twee vestigingen, in Bilthoven en Barneveld. De toernooicommissie is erg verheugd dat Coos-ter heeft aangegeven ook voor de komende jaren te willen fungeren als hoofdsponsor.

In de afgelopen jaren is het toernooi uitgegroeid tot een toernooi met aan-sprekende namen in de hogere categorieën en een groeiend aantal deelne-mers in de lagere catego-rieën.Tijdens het toernooi zal

Sport Inn uit Putten aan-wezig zijn met een shop in de kantine. Op de fi -naledag zal de innerlijke mens verwend worden met culinaire hoogstand-jes van restaurant ‘t Her-dertje uit Voorthuizen.Sport, spel en gezellig-heid zullen samen vallen tijdens de Cooster Open Dubbeltoernooi op de Harremaat.De toernooileiding heet u dan ook van harte wel-kom tijdens deze toer-nooiweek!Inschrijven kan vanaf 1 juni op www.toernooi.nl

Cooster blijft sponsorenOver het water

Negen predikanten/voorgangers uit onze regio schrijven om toerbeurt iets moois over een eigen ervaring, een bijzonder voorval of belevenis. Iets dat herkenning oproept, een glimlach teweeg brengt, waardoor je een klein beetje inzicht krijgt in het leven en werken van een pastor. Deze week ds Evert van Leersum.

Er is een mooi verhaal over drie monniken die op een eiland voor de Griekse kust wonen. Ze

leven daar al zo lang in afzondering dat ze de woorden van het Onze Vader vergeten zijn. Ze kunnen zich nog een paar zinsnede herinneren, maar de volgorde is hen ontglipt. Op een dag vernemen zij dat de bis-schop in de haven heeft aangelegd; hij zal hen zeker het gebed van de Heer kunnen leren. Maar ze zijn te laat. Als de drie monniken in de haven aankomen, zien ze nog net hoe het schip uitvaart. Ze bedenken zich geen moment, rennen over het water naar het schip en roepen; ”Heilig Vader leer ons bid-den. Wij zijn de woorden vergeten.”Ik denk dat deze monniken gelijk hebben. Over water lopen is nog be-trekkelijk eenvoudig.

Wanneer we tegen alle economische wetmatigheden in kunnen geloven dat de Grieken hun immense lenin-gen kunnen terugbetalen, dan zijn er wel meer wonderen mogelijk.

Nee het lastigste is niet om het water te vertrouwen, maar om het Onze Vader te bidden. Om te geloven dat God niet mijn God is, die onze be-langen verdedigt, maar de Vader van ieder mensenkind.

Om te weten dat je vergeving nodig hebt – want we gaan niet graag door de knieën - en om te zien dat we elkaar onze schulden kunnen kwijt-schelden. Want dat zou je ook niet geloven, als je alleen maar naar de Euro-politiek kijkt.Bidden moeten we iedere dag op-nieuw leren. Vandaar dat we om niet meer bidden dan ons dagelijks brood. Morgen is er weer een dag. Om de handen te vouwen en te leren ver-trouwen.

Over het water lopen. Ik zag nog een ander mooi voorbeeld. Vorig was er aan het eind van de zomer het Prin-sengracht concert. De Georgische violiste Lisa Batiash-vili was te gast en speelde daar het Erbarme dich van J.S. Bach. In de inleiding op dit muziekstuk sprak ze over de vliegramp met de MH17, toen enige weken geleden. Ze noemde deze muziek een teken van hoop. Dat is volgens mij wat over het water lopen wil zeggen. Violen in het geweer brengen tegen luchtdoelraket-ten. De schoonheid te hulp roepen om het kwaad te verjagen.

We staan met lege handen, en we weten het. Maar we kunnen nog muziek maken die zo mooi is dat de hemel de aarde raakt.

Dominee-effect

Bestel nu op weekkrant.nl/webwinkel

WK

WK

Grootste eerbetoon aan Elvis in Nederlandter ere van zijn 80e verjaardag!

1e Rang € 69,50 € 49,502e Rang € 59,50 € 43,503e Rang € 49,50 € 35,504e Rang € 39,50 € 29,50Excl. bespreek- en transactiekosten

Regulier Lezersprijs

TOTWEL

30%korting!

Elvis’ onvergetelijke muziek, sexappeal enheupbewegingen ontketenden een verschuivingin de muziekwereld. Elvis wordt nog steeds gezienals grondlegger van de hedendaagse popmuziek.Bijna 150 nummer 1 hits, ruim 1 biljoen verkochteplaten, jaarlijks meer dan 600.000 bezoekers aanGraceland zijn het bewijs: ‘The King Of Rock ’n Rollis still alive!’.

Grahame Patrick komt samen met een geweldigelive band en The Stamps Quartet, o.l.v. leadzangerEd Enoch, terug als Elvis. De charmante Grahame ismet zijn fysiek, expressie, bewegingen en bovenal zijnindrukwekkende stemgeluid bijna niet van de echteElvis te onderscheiden. Daarnaast is Ed Enoch sinds1971 onafscheidelijk verbonden geweest als backingvocal voor Elvis. Elvis verwelkomde hem steevast ophet podium met de legendarische woorden: “Ladiesand gentlemen, please make welcome, my friend,Ed Enoch, the best and most powerful lead vocalistin the world”. Het grootste eerbetoon in Nederlandter ere van Elvis’ 80e verjaardag zal plaatsvinden in

Ahoy! In deze opzwepende show vol grote hits, metauthentieke moves, groot showballet, prachtig decoren een geweldige live band komen alle hits van TheKing tot leven.

Dit eerbetoon aan ‘The King Of Rock ’n Roll’ is eenéénmalige topervaring voor Presleyfans van het eersteuur én nieuwe liefhebbers, dus mis dit unieke concertin Ahoy Rotterdam niet!

Unieke lezersaanbieding: tot maar liefst 30%lezersvoordeel op 1e t/m 4e rangstickets voor deshows in Ahoy Rotterdam.

Zaterdag 12 september - 20.00 uur /Zondag 13 september - 14.00 uur

Tickets zijn exclusief te bestellen via:www.weekkrant.nl/elvisOf bel met RedTickets via:070 - 413 21 53(maandag tot en met zaterdag van 10:00u tot 17:00u)

Zaterdag 12 september 20.00 uur /Zondag 13 september 14.00 uur inAhoy Rotterdam

Page 12: de Weekendkrant Doetinchem week31

Oto NijkerkNijkerk, Watergoorweg 63A,

033-2453700, www.otonijkerk.nl

LouwmanAmersfoort, Ruimtevaart 4,

033-4220800, www.louwman-amersfoort.nl

PROBEER DAAR MAAR EENSPROBEER DAAR MAAR EENS

TEGEN TE ZEGGEN!TEGEN TE ZEGGEN!

Brandstofverbruik (EC 136/2014J of EC 2015/45W) 3,3-5,0 L/100km (20,0-30,3 km/L); CO2 75-117 gr/km.

*Prijs is inclusief BTW en € 1.000,- extra inruilwaarde en excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Betaal de andere helft pas over 2 jaar. Vraag naar de voorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.

Dit aflopende krediet wordt aangeboden door Toyota Financial Services • Geldig van 1 juli t/m 31 augustus 2015 (uiterste registratiedatum auto 31 oktober 2015) • Voor nieuwe Toyota modellen AYGO en Yaris • U financiert 50% van de consumentenprijs met een maximum kredietbedrag van € 8.000,-(AYGO) of € 12.000,- (Yaris); minimum € 3.500,- (AYGO en Yaris) • Onder voorbehoud van kredietacceptatie • Toetsing en registratie bij BKR te Tiel • Toyota Financial Services staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM-nr.: 12011089) • Wijzigingen en drukfouten voorbehouden •Vraag naar de voorwaarden

Contantprijs Aanbetaling Totaal kredietbedrag Jaarlijks kostenpercentage Debetrentevoet Looptijd in maanden Termijnbedrag Slottermijn Totaal te betalen bedrag

€ 14.995,- € 7.497,50 € 7.497,50 0,0% 0,0% 24 € 0,- € 7.497,50 € 7.497,50

Yaris 5-deurs 1.0VVT-i Now

Profiteer van de 50/50 deal én van € 1.000,- extra inruilwaarde! Rij nu al een 5-deurs Yaris Now met standaard airconditioning, centralevergrendeling, elektrische ramen voor en een audiosysteem vanaf € 6.998,-*. De andere helft betaalt u over 2 jaar, zonder rente! Graag totsnel in onze showroom!

Yaris Now 5-deurs v.a. €6.998,-*

• In het Erzgebergte, Duitsland• 5 dagen op het landgoed van dit 13e eeuwse kasteel

korting- €89,-

Royaal overnachten op het landgoed vanKasteelhotel Purschenstein

nu€239,-normaal €328,-

Bezorger worden bij DHL Parcel? Voor de bezorging van pakketjes aan consumenten in en rond Barneveld zijn wij op zoek naar bezorgers (m/v). Het betreft een zelfstandige baan. U begint de dag bij ons depot in Barneveld en gaat daarna op pad in de aan u toegewezen wijken. Na de rit gaat u terug naar het depot om uw rit van die dag af te sluiten.

DHL Parcel bezorgt van maandag t/m zaterdag. Per week zal in overleg worden bepaald wanneer u inzetbaar bent.

Wat wordt er van u verwacht?Vanzelfsprekend dat u beschikt over een eigen auto, dat u zelfstandig en klantvriendelijk kunt werken en fl exibel inzetbaar bent.

De verdiensten?DHL Parcel betaalt een bedrag per pakje en een onkostenvergoeding voor het gebruik van uw eigen auto. Hoe hoger het werktempo, des te meer u kunt verdienen. We vertellen u hier graag meer over tijdens een sollicitatiegesprek.

Interesse en meer informatieVoor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.dhlparcel.nl/nl/werken-bij-dhl-parcel. Wanneer u interesse heeft in een baan bij DHL Parcel, vindt u hier ook het sollicitatieformulier.

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 30 juli 2015 · 12

Page 13: de Weekendkrant Doetinchem week31

MAGISCHELEES- & LUISTERBOEKJESEen unieke 12-delige collectie met de meest legendarische avonturen

Speciaal voor u hebben we de 12 beste verhalen vanDisney en Disney-Pixar éénmalig samengebracht ineen unieke collectie. Luister naar de verhalen op cden lees mee met de rijk geïllustreerde boekjes.De cd’s bevatten ook originele liedjesen stemmen uit de fi lms.

Deze Lees- & Luisterboekjeshelpen uw kind op eenleuke manier met deovergang vanvoorlezen naar zelflezen. Leuk enleerzaam tegelijk.Nergens andersverkrijgbaar!

BESTEL SNEL OPWEEKKRANT.NL/DISNEY

Complete 40-delige set!

VOOR OP

VAKANTIE

OF VOOR

ONDERWEG!

COMPLETESET

49,95MET KORTINGSCODE39,95

Page 14: de Weekendkrant Doetinchem week31

Regio Dating Vrouw zoekt Man

BLIND DATE Ik ben een lieve en spon-tane vrouw van 42 jaar. Ik ben op zoek naar een leuke man voor gezellig contact. 0906-10.10.162 Box:527917

Ik ben een leuke alleen-staande moeder uit Bra-bant en ik zoek een man om leuke dingen mee te doen. Wie wil er met mij afspreken? Bel me snel. X 0906-10.10.162 Box:227542

Hallo met Joke ik ben op zoek naar een leuke, lieve man voor een vaste relatie. Ben jij ook op zoek naar mij? Reageer dan op mijn box nr. Groetjes van Joke. 0906-10.10.162 Box:239969

Dag mannen ik ben een mollige vrouw van 38 jaar. Ik ben heel gezellig en lief. Welke leuke man wil met mij afspreken? Bel me snel. 0906-10.10.162 Box:909156

Hallo ik ben een leuke jonge vrouw, donkerbruin haar en ik heb bruine ogen. Ik ben volslank en zoek een leuke man. Heb je interes-se? Reageer direct en bel. 0906-10.10.162 Box:850849

Hallo ik ben Ria. Ik ben op zoek naar een leuke en goed uitziende man. Ik wil samen leuke dingen met je doen. Heb je interesse? 0906-10.10.162 Box:797669

Ik ben een lieve weduwe van 48 jaar. Ik ben op zoek naar een lieve en betrouw-bare man. Wil jij iets leuks met mij opbouwen? Bel. 0906-10.10.162 Box:368286

Mijn naam is Daphne, een leuke vrouw van 40 jaar. Ik ben op zoek naar gezellig-heid. Wil je meer weten? Reageer en bel. Groetjes. 0906-10.10.162 Box:199806

OMGEVING BREDA. Hallo ik ben Janette 62 jr en ik

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Familie & Relatie

Mededelingen

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

FOEKJE Box: 3624Spirituele raadsvrouw, ik help je graag verder met je vragen of moeilijke situaties. Ik werk met tarotkaarten en de pendel.

Bel 0909-1447 Box: 3624

ANGELA Box: 3762Medium,relatiecoach, energe-tisch therapeute, reikimaster Contact met overledenen, HSP deskundig. Ik ben er voor u.

Bel 0909-1447 Box: 3762

JOHN Box: 3781Ik werk met de tarotkaarten en de zigeuner kaarten. Ik ben er voor spiritueel advies en al uw levensvragen! Bel gerust.

Bel 0909-1447 Box: 3781

Feestdagen & Evenementen

Braderieën & Markten

Curiosa &Brocante

Zondag 2 augustus inde Tuinen van Slot Zeist.

Mooiste markt vanNederland met 130 stands!

www.vanaerlebv.nl

39e Nederlands GrootsteAntiek - Curiosa - BrocanteMARKT. Apeldoorn Markt-plein. 300 kramen. Donder-dag 16 + 30 Juli + 13 Aug-stus. De toegang is gratis !!!vanaerlebv.nl

Huis & Tuin

In en Om de Tuin

HOVENIER b.z.a. voor al uwwerkzaamh. in en om detuin, tevens ook alle soortenbestratingen. KvK 32127036.

06 - 49 37 76 34

Blauwe BESSEN zelfpluk DePollekamp Watervalweg 98,Ermelo di-vr 10-17, za 10-150341-352027 pollekamp.nl

Tuinman heeft nog tijd vooral uw klussen. www.tuinensierbestrating-middennederland.nl. 030-6865858

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

Topmerk zoekt top monteurs

Amersfoort - Barneveld - Hilversum Hoogland - Naarden - Nijkerk

Meer weten?pondealer.nl/vacatures

Hobby & Sport

Computers,Games & DVD’s

HERINSTALLATIE, reparatie,virus verwijderen en data-recovery. Alle merken.www.henc.nl 033-4610350

Werk & Inkomen

Overig PersoneelGevraagd

Gezocht! Wij zijn op zoeknaar een handige schoolver-later die opgeleid wil wor-den als volwaardig mede-werker voor het opbouwenvan tuinhuizen en blokhut-ten. Heb je interesse? Stuurdan je cv op naar [email protected]

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

de kr

acht

van

dubb

el

Groot bereik?ga naar Kleintjesmarkt.nl

Page 15: de Weekendkrant Doetinchem week31

SANIDUMP UTRECHT HOLLANTLAAN 28

ZON 1 AUG

MA 27 JULI

ZON 1 AUG

MA 27 JULI

TOILET ACTIE SET*- VILLEROY & BOCH WANDCLOSET- COMPLEET MET ZITTING- GROHE INBOUWRESERVOIR- GROHE AFDEKPLAAT

NORMAAL € 695,-

269,-€NORMAAL € 695,-

62%KORTING!

MEENEEM ACTIE

DE GROOTSTE EN ALTIJD DE GOEDKOOPSTE MET SANITAIR EN TEGELS

KIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NLKIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NLKIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL27

ZONDAG1 AUGOPEN

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 30 juli 2015 · 15

‘Vergunning niet zomaar intrekken’ BARNEVELD - De Christen-Unie wil, dat er eerst met de gemeenteraad wordt over-legd voordat de gemeente ongebruikte bouwvergun-ningen intrekt. Dat stelt raadslid Jaap van den Top in schriftelijke vragen aan het

college. “Het intrekken van vergunningen ligt gevoelig en moet daarom zorgvuldig gebeuren”, aldus Van den Top.”Dit is ook aan de orde geweest bij de structuurvi-sie buitengebied ( 21 sep-tember 2011 ) toen er sprake

was van intrekken van lege milieuvergunningen. De gehele gemeenteraad heeft toen een motie ondersteund, dat als milieuvergunningen worden ingetrokken dit met uiterste zorgvuldigheid moet gebeuren”.

VOORTHUIZEN - Eind augus-tus start Van Wijnen Har-derwijk B.V. in opdracht van Woningstichting Barneveld, met de sloop van de zes wo-ningen uit de jaren ’60 aan de Nieuwe Kampstraat 3 t/m 13 in Voorthuizen. Dit gebeurt ter voorbereiding op de grondwerkzaamheden en de start van de nieuwbouw in september.De woningstichting bouwt op die plek zes senioren-appartementen met een centrale lift en een twee-onder-één-kapwoning voor 55-plussers terug. Naar ver-wachting worden de wonin-gen voor de bouwvak van volgend jaar opgeleverd.Op dit moment zijn er hek-ken om de woningen ge-plaatst. Medio augustus start de asbestsanering. De huidige bewoners hebben inmiddels een definitieve andere woning betrokken Eén oud-bewoner van de Nieuwe Kampstraat keert naar de nieuwbouw terug. Van Wijnen gaat de nieuwe woningen bouwen.De zes appartementen zijn

verdeeld over twee woon-lagen, met drie apparte-menten op de begane grond met eigen tuin en drie op de eerste verdieping met een eigen balkon. De tuinen en balkons kijken uit op de Nieuwe Kampstraat. Naast de woonkamer met open keuken hebben ze een bad-kamer, slaapkamer en een ruime werk-/hobbykamer. Bij de appartementen komt een lift.De appartementen zijn in de toekomst ombouwbaar tot

zes eengezinswoningen met twee verdiepingen. De huur-prijs ligt tussen 576 en 630 euro (prijspeil juli 2015).De twee seniorenwoningen liggen rechts van de appar-tementen. Ze hebben een woonkamer, slaapkamer en badkamer op de begane grond. Op de eerste verdie-ping bevindt zich een ruime zolder, waar een hobby- of slaapkamer gerealiseerd kan worden. De huurprijs is maximaal 850 euro (prijs-peil juli 2015).

Sloop aan Nieuwe Kampstraat

Een impressie van de nieuwe woningen aan de Nieuwe Kampstraat.

Een spoortje regen

Ons land heeft een fantastisch klimaat. Soms warm, soms koud. Dan weer eens regen, waarna het zonnetje ons

weer doet bruinen. Omdat het zo afwisselend is, hebben we er elke dag iets van te vinden. Elke dag registreert het KNMI het weer. Dat geeft stof om over te praten. Radio en tv gebruiken het om zendtijd mee te vullen. Ze praten dan over gemiddelde temperatuur of neerslag. Iemand zei eens tegen me: gemid-delde is eigenlijk onzin. Als je een onderzoe-ker met zijn hoofd in een diepvries stopt en zijn voeten in een heet vuur, dan zal hij con-cluderen: gemiddeld gaat het mij wel goed.Maar voor onze streek is het voortdurend gepraat over het weer ook wel nadelig. Vakan-ties worden steeds meer lastminute beslis-singen. Als er minder goed weer voorspeld

wordt, kost dat voor de toeristenbranche veel omzet. Toch weten we allemaal: als je buiten bent, is het weer nog niet eens zo heel belangrijk. Er is hier op de Veluwe voldoende te beleven. Op de televisie hoort je wel eens: dit weerbe-richt is mogelijk gemaakt door een of andere firma. Deze firma’s hebben niets met het weer te maken. Misschien moeten de bedrijven, die verdienen aan de toeristen, het weerbe-richt gaan sponsoren. Het stoort mij altijd, dat er zo veel en vaak regendruppeltjes getekend worden. Soms worden er net zo veel/weinig druppeltjes getekend, als dat er daadwerke-lijk vallen. Mocht u op uw IPhone de app Buienalarm hebben, dan zult u verbaasd zijn, hoe vaak het, ondanks de waarschuwing, niet regent. Geen spoortje regen.

SpOORZOEKEN: cEES HOOgEVEEN

BARNEVELD - Net op tijd is de nieuwe stationskap van Barneveld-Centrum klaar. Nu de zomer zich van z’n natte kant laat zien, zitten de treinreizigers van de Val-leilijn tenminste droog. Er is jarenlang gediscus-sieerd over de nieuwe kap omdat er een alternatief plan lag om het historische station te herbouwen. Dat stuitte eerst op financiële en vervolgens op allerlei logis-tieke bezwaren. Uiteinde-lijk besloot ProRail om met standaard materiaal een be-tere verbvlijfsruimte voor de reizigers te creëren.

Stationskap net op tijd

Foto: Carly Hamoen

Page 16: de Weekendkrant Doetinchem week31

OOK SPECIALIST OP HET GEBIED VAN LENGTE- EN GROTE MATEN.AMERSFOORT, LANGESTRAAT 114

VERBOUWINGS UITVERKOOP

EXCLUSIEFI N V E S T I G I N GAMERSFOORT

BROEKEN30% KORTING

T-SHIRTS30% KORTING

JEANS30% KORTING

JACKS25% KORTING

REGENJASSEN40% KORTING

TRUIEN40% KORTING

POLO’S 25% KORTING

OVERHEMDEN 40% KORTING

COLBERTS30% KORTING

KOSTUUMS30% KORTING

Met vele (hoek)banken, kasten, complete eethoeken, (relax)fauteuils, dressoirs, verlichting, accessoires, bedden, matrassen en boxsprings.

Deze korting geldt ook voor bekende merken zoals Auping, Bert Plantagie, Gelderland, Harvink, Hülsta, Henders & Hazel, Leolux, Montel, Movani, Stressless, Riviéra Maison, Tempur, Trendhopper en ook SALE in de vtwonen Stijl Studio’s i.v.m. nieuwe TV-seizoen.

Direct thuis genieten? De huurbussen staan klaar!

bij Eijerkamp VeenendaalKorting tot 70%+ tot 20% extra korting

tot 20% extra kortingop alle reeds afgeprijsde SALE modellen

op wonen, slapen en design!

Eijerkamp Veenendaal | wonen, design & slapenBedrijventerrein De Grote Beer, direct aan de A12,

afslag 23A | Einsteinstraat 1 | T 0318 - 583838ma 13.00-17.30 | di, wo en do 10.00-17.30

vr 10.00-21.00 | za 10.00-17.30Zondags altijd gesloten

Eijerkamp Zutphen | wonen, design & slapenBedrijventerrein De MarsGerritsenweg 11 | T 0575 - 583600ma 13.00-17.30 | di, wo en do 10.00-17.30 vr 10.00-21.00 | za 10.00-17.30 | zo 11.00-17.00 Elke zondag open (11.00-17.00)

THUIS BEGINT BIJ

SINDS 1928 | 55.000 M2 WOONINSPIRATIE | GRATIS INTERIEURADVIES | MEER DAN 300 MERKEN | LAAGSTE PRIJSGARANTIE | 24/7 ONLINE SHOPPEN

afdeling KLASSIEKmoet leeg!Kortingen tot 70%

bij Eijerkamp Veenendaal

Kortingen tot 70%tot 70%Nu 25%

extra korting

op de reeds

afgeprijsde klassieke

meubelen!