Definisi Dan Konsep PJ Suaian

Embed Size (px)

Text of Definisi Dan Konsep PJ Suaian

 • 7/31/2019 Definisi Dan Konsep PJ Suaian

  1/3

 • 7/31/2019 Definisi Dan Konsep PJ Suaian

  2/3

  Sejarah PJ Suaian di Malaysia

  Subjek pendidikan jasmani untuk kanak-kanak normal telah lama diajar di

  semua sekolah kerajaan dan swasta sejak sebelum Merdeka lagi.

  Di Malaysia tidak banyak tempat-tempat yang disediakan sesuai untuk

  memberi peluang kepada golongan khas untuk beriadah terutamanya di luar

  kawasan sekolah khas.

  Aktiviti pendidikan jasmani suaian merupakan satu aktiviti yang sangat penting

  kepada semua pelajar di sekolah termasuk pelajar berkeperluan khas.

  Pelajar khas mengalami pelbagai masalah yang melibatkan ketidakupayaan

  fizikal, sosial dan mental.

  Aktiviti pendidikan jasmani suaian ini penting kepada mereka kerana ia

  merupakan aktiviti terapi yang boleh mengurangkan masalah atau tekanan

  yang dihadapi

  Aktiviti jasmani suaian untuk golongan khas kurang diberikan perhatian pada

  masa kini.

  Golongan normal mudah dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran,

  kemudahan dan peralatan sesuatu jenis aktiviti riadah tetapi golongan khas

  pula sukar mendapat peluang untuk turut serta aktiviti yang dijalankan.

  Begitu juga dengan aktiviti pendidikan jasmani yang dilaksanakan di sekolah,

  aktiviti pendidikan jasmani yang dijalankan kepada pelajar berkeperluan khas

  kurang diberikan perhatian dan mereka mengikuti aktiviti yang kurang sesuai

  bersama-sama dengan pelajar-pelajar biasa (Auxter, Pyfer dan Huettig, 1999).

  Banyak halangan yang dihadapi oleh golongan khas untuk melibatkan aktiviti

  pendidikan jasmani di sekolah kerana terdapat pelajar-pelajar berkeperluan

  khas mengalami masalah fizikal yang melibatkan otot, saraf dan pembentukan

  postur yang kurang sempurna.

 • 7/31/2019 Definisi Dan Konsep PJ Suaian

  3/3

  Selain daripada itu aktiviti pendidikan jasmani suaian juga perlu menyediakan

  situasi ceria yang dapat menggalakkan kesejahteraan emosi kepada golongan

  istimewa ini.

  Kepentingan

  Dapat meningkatkan aspek kehidupan murid PK :- perkembangan diri yg

  lebih baik ke arah kedewasaan yang mantap.

  Program Pend. Jasmani yg teratur dapat memberi sumbangan kepada

  kesesuaian pertumbuhan jasmani hinggah akhir hayat.

  PJK tempat murid2 ini meluahkan / mengekspresikan emosi.

  Menggalakkan perasaan harga diri serta menimbulkan imej diri positif.

  Perancangan

  Penyertaan murid PK dan juga pengubahsuain yang sesuai dengan

  keperluan murid PK.

  Perlaksanaan

  Mengikut kebolehan, keperluan dan tahap mana yang bersesuaian dengan

  persekitaran yg melibatkan aktiviti fizikal.

  Faktor2 yg boleh diambil kira dalam membina penyesuaian kanak2 kurang

  upaya

  Hubungkait PJ suaian dan FPN

  Untuk menekankan kepada kebolehan, kefungsian, kemahiran,

  perkembangan, penguasaan dan pencapaian murid-murid untuk menjadikan

  mereka insan yang dapt berdikari dan berjaya dalam kehidupan.

  Penguasaan dan pencapaian dalam kemahiran-kemahiran melibatkan

  kebolehan kognitif, perkembangan tingkahlaku, sosial, penguasaan bahasa

  lisan, membaca, matematik, berdikari serta meningkatkan kemahiran fizikal.