Denggi penyakit berjangkit dibabkm oleh virus denggi dan dibarkan melalui gigitan nyamuk TIADA 10--11-JSJS YANG DAPAT HAWALAN DAN Demam panasymg menqeiut dan

Embed Size (px)