Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

 • View
  21

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dotychczasowy stan wdraania Programu Operacyjnego Kapita Ludzki z uwzgldnieniem Priorytetu VII Promocja integracji spoecznej w wojewdztwie lubelskim. Departament Europejskiego Funduszu Spoecznego Urzd Marszakowski Wojewdztwa Lubelskiego w Lublinie Pawe Banach. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Dotychczasowy stan wdraania Programu Operacyjnego Kapita Ludzki z uwzgldnieniem Priorytetu VII Promocja integracji spoecznejw wojewdztwie lubelskimDepartament Europejskiego Funduszu SpoecznegoUrzd Marszakowski Wojewdztwa Lubelskiego w Lublinie

  Pawe BanachLublin, dnia 29 listopada 2011 r.

 • W dniu 22 czerwca 2007 r. zostao zawarte pomidzy Instytucj Poredniczc a Instytucj Zarzdzajc Porozumienie w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki zgodnie, z ktrym alokacja finansowa w ramach komponentu regionalnego na lata 2007-2013 wynosi 2 323 620 553,81 PLN*.

  *Stan na dzie 31.10.2011 r. wg kursu Euro: 4,4377

 • Zgodnie z Szczegowym Opisem Priorytetw Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013 alokacja dla poszczeglnych priorytetw wynosi:

  Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 722 010 979,69 PLN, Priorytet VII Promocja integracji spoecznej - 496 787 945,44 PLN,Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki - 508 168 231,61 PLN,Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach - 596 653 397,07 PLN.

 • Instytucj Poredniczc komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki w Wojewdztwie Lubelskim i jednoczenie wdraajc Priorytety VIII i IX jest Departament Europejskiego Funduszu Spoecznego, komrka organizacyjna podporzdkowana bezporednio Zarzdowi Wojewdztwa Lubelskiego, nadzorowana merytorycznie przez Czonka Zarzdu.

  Natomiast zadania Instytucji Poredniczcej II stopnia w Wojewdztwie Lubelskim dla komponentu regionalnego wdraajcego Priorytety VI i VII Programu Operacyjnego Kapita Ludzki realizuje Wojewdzki Urzd Pracy w Lublinie, komrka organizacyjna podporzdkowana bezporednio Zarzdowi Wojewdztwa Lubelskiego, nadzorowana merytorycznie przez Czonka Zarzdu.

 • Stan wdraania PO KL dla projektw konkursowych i systemowych

  PriorytetAlokacjaKontraktacja narastajco od 2007 r. (suma wkadu krajowego podpisanych umw w z) Dostpna alokacja na dzie 31.10.2011 r. (w z) Procent zakontraktowanych rodkw VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich722 010 979,69512 800 342,26209 210 637,4371,02%VII. Promocja integracji spoecznej496 787 945,44288 249 323,47208 538 621,9758,02%VIII. Regionalne kadry gospodarki508 168 231,61317 017 227,93191 151 003,6862,38%IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach596 653 397,07301 094 259,38295 559 137,6950,46%OGEM2 323 620 553,811 419 161 153,04904 459 400,7761,08%

 • Stan wdraania PO KL dla projektw konkursowych i systemowych

  PriorytetLiczba zoonych wnioskw konkursowychLiczba zoonych wnioskw systemowychWarto zoonych wnioskw konkursowych w zWarto zoonych wnioskw systemowych w zsumasumaVI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich1 489901 246 696 271,90337 160 600,281 5791 583 856 872,18VII. Promocja integracji spoecznej1 764881640 385 336,70175 378 842,372 645815 764 179,07VIII. Regionalne kadry gospodarki2 694121 902 233 542,7743 158 209,002 7061 945 391 751,77IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach3 9751901 736 990 142,4759 108 366,004 1651 796 098 508,47 PODSUMOWANIE11 0956 141 111 311,49

 • Stan wdraania PO KL dla projektw konkursowych i systemowych

  PriorytetLiczba wnioskw konkursowych po pozytywnej ocenie formalnejLiczba wnioskw systemowych po pozytywnej ocenie formalnejWarto wnioskw konkursowych po pozytywnej ocenie formalnejWarto wnioskw systemowych po pozytywnej ocenie formalnejsumasumaVI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich88889759 017 902,68335 932 106,799771 094 950 009,47VII. Promocja integracji spoecznej1 180879462 838 788,91174 440 163,382 059637 278 952,29VIII. Regionalne kadry gospodarki2 208121 634 267 324,1243 357 209,002 2201 677 624 533,12 IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach2 8821881 429 006 445,3150 513 265,483 0701 479 519 710,79PODSUMOWANIE8 3264 889 373 205,67

 • Stan wdraania PO KL dla projektw konkursowych i systemowych

  PriorytetLiczba wnioskw konkursowych po pozytywnej ocenie merytorycznejLiczba wnioskw systemowych po pozytywnej ocenie merytorycznejWarto wnioskw konkursowych po pozytywnej ocenie merytorycznejWarto wnioskw systemowych po pozytywnej ocenie merytorycznejsumasumaVI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich40281313 883 065,34321 193 156,46483635 076 221,80VII. Promocja integracji spoecznej479793205 748 970,33159 605 351,831 272365 354 322,16VIII. Regionalne kadry gospodarki89011623 958 183,9740 357 209,00901664 315 392,97IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach609182344 703 679,0840 092 985,48791384 796 664,56PODSUMOWANIE3 4472 049 542 601,49

 • Stan wdraania PO KL dla projektw konkursowych i systemowych

  PriorytetLiczba podpisanych umw konkursowychLiczba podpisanych umw systemowychWarto podpisanych umw konkursowych w zWarto podpisanych umw systemowych w zsumasumaVI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich25625190 160 786,59325 146 230,23281515 307 016,82VII. Promocja integracji spoecznej379228127 898 800,93160 581 236,05607288 480 036,98VIII. Regionalne kadry gospodarki44311280 481 624,8240 158 209,00454320 639 833,82IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach523182262 266 378,8039 443 300,03705301 709 678,83PODSUMOWANIE2 0471 426 136 566,45

 • Stan wdraania Priorytetu VII PO KL - projekty systemowe

  PoddziaanieLiczba wszystkich zoonych wnioskwWarto wszystkich zoonych wnioskw (w z)Liczba wnioskw po pozytywnej ocenie formalnej wg KSIWarto wnioskw po pozytywnej ocenie formalnej (w z) wg KSILiczba wnioskw po pozytywnej ocenie merytorycznej wg KSIWarto wnioskw po pozytywnej ocenie merytorycznej (w z) wg KSIPoddziaanie 7.1.1790100 234 467,8278899 295 789,5371194 241 581,94Poddziaanie 7.1.28659 538 620,858659 538 620,857852 758 016,89Poddziaanie 7.1.3 - pilota1177 000,00515 605 753,00412 605 753,00Poddziaanie 7.1.3415 428 753,70PRIORYTET VII881175 378 842,37879174 440 163,38793159 605 351,83

 • Liczba osb objtych wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL

  PO KLliczba osb objtych wsparciem w ramach umw liczba osb, ktre rozpoczy udzia w projektachliczba osb niepenosprawnych, ktre rozpoczy udzia w projektachliczba dzieci w wieku 3-5 lat, ktre rozpoczy udzia w projektachliczba osb ktre zakoczyy udzia we wsparciuPriorytet VIDziaanie 6.1POKL.06.01.018 1227 955712n/d6 522POKL.06.01.021 16974020n/d485POKL.06.01.0341 70042 2821 198n/d37 835Dziaanie 6.22 3532 12242n/d1 282Dziaanie 6.31 2461 1377n/d1 117Razem dla Osi54 59054 2361 979n/d47 241Priorytet VIIDziaanie 7.1POKL.07.01.016 7766 253190n/d5 090POKL.07.01.028 3257 4243 737n/d5 969POKL.07.01.033 8073 7530n/d1Dziaanie 7.2POKL.07.02.016 8106 5061407n/d4 705POKL.07.02.0211 5976 493198n/d4 672Dziaanie 7.35 3274 171174n/d3 492Razem dla Osi42 64234 6005 706n/d23 929Priorytet VIIIDziaanie 8.1POKL.08.01.0137 61232 41672n/d28 459POKL.08.01.028 7217 86824n/d5 135POKL.08.01.038429210n/d893POKL.08.01.04nie dotyczy00n/d0Dziaanie 8.2POKL.08.02.013 7283 2041n/d3 026POKL.08.02.022991740n/d114Razem dla Osi51 20244 58397n/d37 627Priorytet IXDziaanie 9.1POKL.09.01.0112 3292 15606 2611 566POKL.09.01.0264 35839 075597n/d29 386POKL.09.01.031 4857250n/d708Dziaanie 9.218 87917 417157n/d13 990Dziaanie 9.34 9473 8080n/d3 466Dziaanie 9.43 7803 4830n/d2 189Dziaanie 9.54 0493 2157n/d3 163Razem dla Osi109 82769 8797616 26154 468Ogem:258 261203 2988 5436 261163 265

  projekty systemowe

 • Wskaniki realizowane w ramach Priorytetu VII PO KLW ramach Poddziaania 7.1.1 oraz Poddziaania 7.1.2 PO KL realizowane s nastpujce wskaniki:Liczba klientw instytucji pomocy spoecznej, ktrzy zakoczyli udzia w projektach dotyczcych aktywnej integracji - warto docelowa 61 514. W ujciu kumulatywnym wsparciem objto 10 727 osb, co stanowi 17,43% wartoci docelowej realizacji wskanika na lata 2007-2013. Liczba klientw instytucji pomocy spoecznej, ktrzy zakoczyli udzia w projektach dotyczcych aktywnej integracji - osoby z terenw wiejskich - warto docelowa 22 996. W ujciu kumulatywnym wsparciem objto 5 555 osb, co stanowi 24,13% wartoci docelowej realizacji wskanika na lata 2007-2013.

 • Wskaniki realizowane w ramach Priorytetu VII PO KLLiczba klientw instytucji pomocy spoecznej objtych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektw - warto docelowa 41 010. W ujciu kumulatywnym wsparciem objto 10 308 osb, co stanowi 27,57% wartoci docelowej realizacji wskanika na lata 2007-2013. W ramach Poddziaania 7.1.3 realizowany jest nastpujcy wskanik:Liczba pracownikw instytucji pomocy i integracji spoecznej bezporednio zajmujcych si aktywn integracj, ktrzy w wyniku wsparcia z EFS podnieli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym - warto docelowa 1 402. W ujciu kumulatywnym wsparciem objto 1 350 osb, co stanowi 96,29 % wartoci docelowej realizacji wskanika na lata 2007-2013.

 • Wskaniki realizowane w ramach Priorytetu VII PO KLW ramach Poddziaania 7.2.1 oraz Poddziaania 7.2.2 realizowane s nastpujce wskaniki:Liczba osb zagroonych wykluczeniem spoecznym, ktre zakoczyy udzia w projekcie - warto docelowa 13 865. W ujciu kumulatywnym wsparciem objto 6 994 osb, co stanowi 50,44% wartoci docelowej realizacji wskanika na lata 2007-2013. Liczba osb, ktre otrzymay wsparcie w ramach instytucji ekonomii spoecznej - warto docelowa 2 116. W ujciu kumulatywnym wsparciem objto 3 628 osb, co stanowi 171,46% wartoci docelowej realizacji wskanika na lata 2007-2013.

 • Wskaniki realizowane w ramach Priorytetu VII PO KLW ramach Poddziaania 7.2.2 realizowany jest nastpujcy wskanik:Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii spoecznej wspartych z EFS - warto docelowa 26. W ujciu kumulatywnym wskanik osignito na poziomie 620, co stanowi 2384,62% wartoci docelowej realizacji wskanika na lata 2007-2013.

  Liczba instytucji wspierajcych ekonomi spoeczn, ktre otrzymay wsparcie w ramach Priorytetu - warto docelowa 3. W ujciu kumulatywnym wg stanu na dzie 30 czerwca 2011 r. wskanik osignito na poziomie 38, co stanowi 1266,67% wartoci docelowej realizacji wskanika n