of 4 /4

depedmalolossouthdistrict.weebly.com · Sekondarya para sa Kundiman, 30 guro at 40 mag-aaral sa Elementarya para sa Balagtasan at 30 guro at 100 mag-aaral sa lahat ng antas para sa

Embed Size (px)

Text of depedmalolossouthdistrict.weebly.com · Sekondarya para sa Kundiman, 30 guro at 40 mag-aaral sa...

Page 1: depedmalolossouthdistrict.weebly.com · Sekondarya para sa Kundiman, 30 guro at 40 mag-aaral sa Elementarya para sa Balagtasan at 30 guro at 100 mag-aaral sa lahat ng antas para sa
Page 2: depedmalolossouthdistrict.weebly.com · Sekondarya para sa Kundiman, 30 guro at 40 mag-aaral sa Elementarya para sa Balagtasan at 30 guro at 100 mag-aaral sa lahat ng antas para sa
Page 3: depedmalolossouthdistrict.weebly.com · Sekondarya para sa Kundiman, 30 guro at 40 mag-aaral sa Elementarya para sa Balagtasan at 30 guro at 100 mag-aaral sa lahat ng antas para sa
Page 4: depedmalolossouthdistrict.weebly.com · Sekondarya para sa Kundiman, 30 guro at 40 mag-aaral sa Elementarya para sa Balagtasan at 30 guro at 100 mag-aaral sa lahat ng antas para sa