23
DETTA ÄR DETTA ÄR VERKLIGEN VERKLIGEN FASCINERANDE. FASCINERANDE. BETRAKTA & BETRAKTA & BEGRUNDA BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO VÅRAN TILLVARO PÅ DETTA PÅ DETTA SÄTT SÄTT

DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA & BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO PÅ DETTA SÄTT

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA & BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO PÅ DETTA SÄTT. Jorden. Mars. Mercurius. Pluto. Jorden. Pluto. Solen. Jorden. Pluto. TROR ATT DETTA GER OSS EN TANKESTÄLLARE! BORTOM VÅRAN SOL FINNS ETT ENORMT UNIVERSUM. Solen. Sirius. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

DETTA ÄR DETTA ÄR VERKLIGEN VERKLIGEN

FASCINERANDE. FASCINERANDE. BETRAKTA & BETRAKTA & BEGRUNDA BEGRUNDA

VÅRAN TILLVARO VÅRAN TILLVARO PÅ DETTA SÄTT PÅ DETTA SÄTT

Page 2: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

Jorden

PlutoMars Mercurius

Page 3: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

Jorden Pluto

Page 4: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

Solen

Jorden

Pluto

Page 5: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

TROR ATT DETTA GER OSS TROR ATT DETTA GER OSS EN TANKESTÄLLARE!EN TANKESTÄLLARE! BORTOM VÅRAN SOLBORTOM VÅRAN SOLFINNS ETT ENORMTFINNS ETT ENORMT

UNIVERSUM.UNIVERSUM.

Page 6: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

SolenSirius

Arcturus

Jupiter är bara 1 pixel

Jorden syns inte i denna skal

Page 7: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

Antares är den 15de ljus starkaste stjärnan i himmelen. Och mer än 1000 ljus år bort

Solen = 1 pixel

Jupiter är osynlig i denna skala

Page 8: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

HUR STOR ÄR DU NU?HUR STOR ÄR DU NU?HUR STORA ÄR DOM SAKER SOMHUR STORA ÄR DOM SAKER SOM

BEKYMRAR DIG IDAG? BEKYMRAR DIG IDAG?

VILKA SAKER ÄR DETVILKA SAKER ÄR DETSOM VERKLIGEN ÄR VIKTIGA? SOM VERKLIGEN ÄR VIKTIGA?

ATT BEHÅLLA LIVETATT BEHÅLLA LIVETI PERSPEKTIV?!I PERSPEKTIV?!

Page 9: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

NATTENS LJUSNATTENS LJUS

Page 10: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

En Resa Runt Jorden ..En Resa Runt Jorden ..

Page 11: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

BEUNDRANSVÄRD?? VÅR BLÅA PLANET!!BEUNDRANSVÄRD?? VÅR BLÅA PLANET!!

Page 12: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

Bevara den! Förstör den inte!!.. Bevara den! Förstör den inte!!..

Tänk på vad du lämnar i arv till dina Barn..

Tänk på vad du lämnar i arv till dina Barn..

Page 13: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

Ingen annan känd planet kan mäta sig i skönhet.Ingen annan känd planet kan mäta sig i skönhet.

Hela Jorden! Är vårat Hem.Hela Jorden! Är vårat Hem.

Page 14: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

TA EN STUND ATT BESKÅDA DEN

TA EN STUND ATT BESKÅDA DEN

Livet nu, är ingen garanti för livet i framtidenLivet nu, är ingen garanti för livet i framtiden

Page 15: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

Nu ska jag visa dig en bild Nu ska jag visa dig en bild Som jag vill att du skall minnasSom jag vill att du skall minnas När du känner dig vilsen i livet.När du känner dig vilsen i livet.

När du känner att dina problem är enorma När du känner att dina problem är enorma

Och tror att dom saker du gör eller inte görOch tror att dom saker du gör eller inte görIdag kommer att ha en enorm betydelse.. Idag kommer att ha en enorm betydelse..

Page 16: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

Men det är också en bild för närMen det är också en bild för närDu, som människa du är!Du, som människa du är!

drabbas av storhets vansinnedrabbas av storhets vansinneNär du tror dig vara stor & kompetentNär du tror dig vara stor & kompetent

Du är Homo Sapies, kronan av skapelsen!Du är Homo Sapies, kronan av skapelsen!På toppen av ditt teknologiska kunnande!På toppen av ditt teknologiska kunnande!

Du tror att med dom sex miljarderDu tror att med dom sex miljarderMänniskor som vi redan ärMänniskor som vi redan ärSå är vi unika i Universum.Så är vi unika i Universum.

Page 17: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

Slutligen också en bildSlutligen också en bildFör dom stunder då du får för digFör dom stunder då du får för dig

Att den enorma Jord som vi lever påAtt den enorma Jord som vi lever påÄr OförstörbarÄr Oförstörbar

Med sina enorma städer, hav och Med sina enorma städer, hav och Kontinenter..Kontinenter..

Den immuna planeten…Den immuna planeten………immun, på grund av sin storlek.immun, på grund av sin storlek.Mot dom ingrepp som människan Mot dom ingrepp som människan

gör…eller struntar i att göra.gör…eller struntar i att göra.

Page 18: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

Det är ju trots allt,Det är ju trots allt,¡Ettusen fem hundra fyrtio miljoner ¡Ettusen fem hundra fyrtio miljoner

1540.000.000 1540.000.000 kvadratkilometer yta!kvadratkilometer yta!

Sex miljoner triljoner Sex miljoner triljoner 6.000.000.000.000.000.000 6.000.000.000.000.000.000

Ton sten!…ochTon sten!…och

Mer än Tusen triljoner Mer än Tusen triljoner 1000.000.000.000.000 1000.000.000.000.000

Ton vatten!…Ton vatten!…

Page 19: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

Héla aquí, pues:Héla aquí, pues:

Betrakta bilden en Betrakta bilden en liten stund.liten stund.

Den är tagen av Cassini-Juygens,Den är tagen av Cassini-Juygens,En av de rymd sonder vi skickat ut. Den tog bildenEn av de rymd sonder vi skickat ut. Den tog bildenår 2004, när den nådde Saturnus ringar.år 2004, när den nådde Saturnus ringar.

Page 20: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

På denna lilla blåa punkt lever vi alla.På denna lilla blåa punkt lever vi alla.Alla våra konflikter & krig…Alla våra konflikter & krig…Alla våra problem…Alla våra problem…All våran storhet och all vår misär…All våran storhet och all vår misär…All våran teknik, våran konst, alla våra bedrifter…All våran teknik, våran konst, alla våra bedrifter…Alla civilisationer, all fauna och all flora…Alla civilisationer, all fauna och all flora…Alla raser och alla religioner…Alla raser och alla religioner…Alla regeringar, länder och stater…Alla regeringar, länder och stater…

All våran kärlek…och all vår hat…All våran kärlek…och all vår hat…

Sex miljader själar i ständig konvulsion…Sex miljader själar i ständig konvulsion…

Här är våran planet.Här är våran planet.

Page 21: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

Om vi vill, så kan vi ta denna bild Om vi vill, så kan vi ta denna bild Som en lektion i ödmjukhet…Som en lektion i ödmjukhet…Och med ett dubbelt budskap: Å ena sidan, Och med ett dubbelt budskap: Å ena sidan, hur små vi egentligen är i universum, hur obetydliga hur små vi egentligen är i universum, hur obetydliga Våra problem och åsikts skillnader är, när man ser dom Våra problem och åsikts skillnader är, när man ser dom I denna skala…I denna skala…

Å andra sidan, hur bräcklig och skör vår planet verkar Å andra sidan, hur bräcklig och skör vår planet verkar och hur viktigt det är att vi skyddar våran blåa och hur viktigt det är att vi skyddar våran blåa lillalilla prick. prick.

……För det är den enda vi har.För det är den enda vi har.

Något att tänka på... ELLER??Något att tänka på... ELLER??

Page 22: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

BEGRUNDA DETTA!

Page 23: DETTA ÄR VERKLIGEN FASCINERANDE. BETRAKTA &  BEGRUNDA VÅRAN TILLVARO     PÅ DETTA SÄTT

SKICKA DETTA VIDARE SKICKA DETTA VIDARE TILL DOM DU KÄNNERTILL DOM DU KÄNNER..

DU KANSKE HJÄLPER NÅGONDU KANSKE HJÄLPER NÅGONATT FÅ ETT BÄTTRE ATT FÅ ETT BÄTTRE

PERSPEKTIV PERSPEKTIV PÅ VAD SOM ÄR VIKTIGT PÅ VAD SOM ÄR VIKTIGT

I LIVETI LIVET..