Dewata Raya Ep. 11

 • View
  245

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Dewata Raya Ep. 11

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  1/31

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  2/31

  A ku tid ak san g ka, I, S B l n , gHar lmau H'~tl,m e u 1 ! g 1t e [ ~ a , n 1 _ : _ ku ceoe raka 1 1 ; I t uI r n a s l h s a n g ' g U J j J I m e : , -ewas . .

  ka II [ ' a , w a n n Y ' B , dala,mlpfn,andi ngan p e r r n U l a a n l l :

  Dengan fb,a-tibs"DeWI I D Iu"ji ,an a te ri nqatakan I D N A S:ang'Har imal lJ ' H l i l a ' _ ' _ j yang

  . a g i a k istimewa du.

  o 0

  o,Itl ,-wa D u ~ J ' a n apun i m 1 e m a s u k k a n'makluuult ~ e n t . a J n g lD - '" A , Sa:ng: Ha ' Jll laIU Hl lam~a.ng m'u!"

  I diin~a'tnlya iD ! d a , l a m l k o m o p ~ r t e rH u , . I Ke1mudian li~apu nrnemasukkan m , a k ! : U l l m a t .ten '~angDINIAnye k e da la r nI Ik,o'mpuler j'w j u g : a J . ,~~ . . . . . . . . . .

  S u -.'~urn'i~iln' N A ' :"',_ ~ J I~. _ J ~.l1 ~ _ . _~. ~Sa'ngl H l a l r i m l l U I

  I H I ' i t B ,m 'Pli n rn u n c lJ o flc r , s k i n , - - . I Ik e mpU18 1r' tJ-I~

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  3/31

  IKa~.u . 'kbJ mem , yamng,'~en,gan S,IIRJ ( 1 , ' I - k u a ih a t i ~ k r u ! di s l e n i l J J I ludahIu p.8 Im 1h ,n fli.lenlusoda," ~tnbunulh "etiRadia,bertemp U F denganIP ,1'_u11l1_ flld

  .D,ella D L I .r jana pUl~l~~~~!;Ii 'me 'DS ir U D ; N A n , Y i a d a n 'D N I = - !tH l I f l f n la1 4 1,Hillam . 'y,ng murul~JI'p ] ,

  s ! k : d n k o m J : H J 1 & f f [~tI~

  D8w',a ~ulrjjan.abaru berasa , l e n , 1_ .~ _ ~ .~ 1~~H~ka,lrangl!!

  :Ak~ in i , a t n ak y ' I' lt it - - ' "p la t iu & ' 1 8 :1 ( w , a k J l J l, -: ka J 1 B k . .kalns IK dan- ~- _3 _ __"'ms 'n i r l i l i J , P bers.o G l 1 n g . n a l j ,m 'k e ' s L I I I A y . I , E I l m l ' sa'mpai

  ' ! I i ! ! , a l i " , , ' ! J i l ,p -gn'1i iOi !f~41 \i~ llmi lc lm!:::i I I I" ~~

  A l k U ' P J u n ~iaakt a n u:aJ~a h ~s l!uabny- . a l : j I . Jm~nrg lu rs ' , 'J![[ , tUIJ;I . akJl l; ~ j p a b , 1 1 ! amI liU~ieir1laka.n. 'II ! ! Ii.iili In g -' " ~ I n - : - kJiIll'iil,gi l;illl! n -V''tW I!l! O:Iil!UI II~ '.g1~!!.\'.I; ; i!!!!!iI; .1 ,:~, s em : 8 ; s , a r ~ u ; " 1 e m \ p U ' r an ~ -

  tia sa b e -r as a a ku' _ ' u n y a i hubung:an" a~deflgan Sarn 1g 1_I I Hi la . J ' .' itul. A k u

  inlIin t,'....... ' k t, -h 'Ii p l " 1 I t . ! ! Ii il llih.:il a . 1 _ I ! l . B , . i U" , 1 1 sebaDlnyaf

  3'

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  4/31

  D~leh j l t : U ' l i a k :u ml l ll t j'mIiA;'s'; .h c n a d a l n , : '. Ipaidl ! t L u U U I s a ' f 1 ! 1 ,dalamp'rtaJ~dlilnglnn u ' .

  ~-

  - - ~ . . ' -

  . . .~ .~-~;~.

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  5/31

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  6/31

  O b E l , , ' p u n b s r r p . u : l a l i -pu ta r l iaiana a t U r a~angtUlan~a J I - -(de, ~,'", -,g.llanjlu~

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  7/31

  ..

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  8/31

  , A d a , s e su a 1 u Y I P , g l ' ~ , e t a h ,D E H r I 1 t ! d c ; U ' l d l i l d a , ' I , am b i ' l ik

  M e n r l S l 1 f 1 1 Penrl~ICI~~land a l n I~~Al b i i l l l k IE l_ 'J C U C :LaUlan , D a r i a ' h =,,"".-~."lI'

  \ '

  u n l p e S ' 1 E !d"y , 8 , n g l I l lpaLautan

  D '" 'II eeb- 1~~UI"~f:o!EIIIF!. ' U l I , ,~ ; ' , 1 ! O O i Ig~g1II m e i n ll j, n lu 1 k J k a n I m , lJ , k a n y ,aI y an 1 9 1 sebenar. ! J , ad l i ' l ! I k i i t a-ml~l~il e ! n ~ g h Q i l ii J 1 1 a , t i I d i r a l

  V a , b r e t lJ US-! t ; t ! U' I d, " i ! J 1 h : b -- ' i I ' ] ' : a ' .__~~~ ...g ..' ~-, I

  " , ~ ~ I '. . .I i I" nkanm i B n g l U Iii ~owp;.Q:Menr ter i I K a ' l ~U,:!!I'Ii'lnIDP'ha einix t a i, 2 i, h 'Ii!!"~nl~ i I F ' ! I ' g ' , ' d ,J o , ' I L . t " " " i" ,",~nt!i~YI~U~ . ~ ' r\..~y,;

  r ; : H J J i m l g d~ihClm1a,tiSy 'urga R , a v a l ,

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  9/31

  -- - - - - - ----

  ""

  ..

  B e d a k a n g lk-'d' a n n u B ' "tJj.:_:.'._ I _ . , ' . -

  t e l la I ' i I j s ' l 1 ecur,An8 Ik - - ' . ~ - ' , ' U - -I~ J -, ' , ; ~ ,e _ 'keadaan dis

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  10/31

  m le n E u 1 ! k )d~lridadp a d 2 tn ,d ):n g B I! 1 l i t J u '

  lSEikarllng I:

  ':nIlEIJa~ 'I~:~au lmes f 'tf~1n"'r' ' . "-1'. f - - . - - _ . - - - - -~a . k u ~ Aku , a k a r l , m I E n ~ ' y I B S ' r ; . , II, s , u m U I F hidupkul m ~ l k B lattl'

  1~. ; I I ; ! ;~ ) 1 - - - - ' 1 - . . . - - . , - I \ , j.~:~~1l_ _8 t a n p e , uang ttl n,~IlJ"m e n y r e r r t a ~ I Pf H ' b J ll n d ~ n g a n l tu ~

  euba m , i~no , i[ io l ng l, d e n t 1 S F li seds';",tl .. 1 - - - --ll'upaya'ku 't'otapiiib i,t e l n ' ~ u . , " , ' .

  I J iiada g u n : a , n y , s , Ita u ter lalu ; s , u k c r' m ( J l n l & J ~~u'~' l l a : l i " i l

  ' U m 1 a u " I I < . J . W~lkaif1k a ~ l i ta l r J Q [ 8 i ' Rn,aws: k81 l s , a j ; a J

  1Q

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  11/31

  ----

  II!

  ~~'~~~~ " ~c "

  ' \ \ l . l ~ 0'.( . " , I~ , .... -I~...,

  I K ~ a J Umest i m I S ' I 1 i i ! n ' l l s t u Ir k e m b a J i i, ,- . ~_ ;" :~ II ~- , - . I . = : 1 1~ ! L I l a s a lkau s 8 ' K s r a l l 1 : Q i da n l~~IICUba.~ .eng :~~U~rkB~ '.~~'i~. B p ab , I I,a , b e I han J l a l l e d , H , k , I ~ I J Jmllle , tupl~

  1 1 1III

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  12/31

  L i d a h JI i l d : a h .p~e U lt 1 I a t a nle,ru) m el ' jul l lI '1g r J ! a n ''be~8'kan,g 1m i ' i ~ t a "5(lnl:'Har imJIU~'"um'bang ' itua P s _ E i j IabaH arrp s l 'E r d a , kdlJ~llm : i i t t n ' l ; ; s i ' r i ; n g i~i;IImellt~ll~

  R I ' m B l u ! 1 M 1 a c a l mmsna '!tau IIasa

  !~JeJ~g ~In-"I'~ - .,[I\,g 1 1 1 1 i i I _ -~ I

  ---,..., ,

  I ' H ' : _ _ ' ~,J '2" '. iffl!i i ,'It.i iI,~S-'a n t , S ; :_:u ~ : U 3 l 1Q!LI~. 'C I ~ a , r i p l ,d a , E U J l m a ,p an as Itll yiang

  - d l l 1 p a l dkeiuBmalnl l '

  Rim a U l '1 dapi l l tkahi m e : n . g a ~ f h l k B j ' n

  I~ I' i:Itc~" ' I " , a l n!lli'C'! ' 1 1 ' 1 Ii, ' i . ; . i "~ 1Q~ljl~J ~a__~1 .'l I\:~m~i~a ' ' 'm ! i taU I l r & ; ' 1 y,an lg '

  IUtama kau1 1. . . - - _ . . . . '

  12

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  13/31

  M u t a - 1 m u a , a k J u , a l k a n l- ,meJ1g laIhkalll a ur a[panas lil~~\snganD a r . 1 9 ) a n g 1Q,uln'klJsny , . .K , emud~a~ o i aku baru akanl Quba

  Im e n~Bluamkt l Inya~engafllg a y o , a~ep.ssan, . 1 m ' l , t l_

  W 'OW i s I ll in g Itu 'Nasm bba~> ia, i am an ke rana ~ l l l b a h a n y a n ,g . ta l n a lnIbakar e lle n a ur a I~ ~pHpana,s yang

  d il epas. 'kan I tad i.

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  14/31

  S'UiIS I lu I d i l l l e n g l k a J p j dll{ l"ganlSlbu.h ~Dllam1 I J J r i I ( l U ".ng . ;" " ": S " a n g , I H ' , a r l _ ~ '_ 8 ,U I _ - Jtam sJedang~ 8 ' m e m d a m c l i " dB lmn .,r' kolam fl l

  " l. ._ .I~ ....

  tY../

  BB '. I k "I , " ku a k a ' n - 'i - . .""" " ' ' ; ' . ' '1 .~ .< I I~ I_. .__ . I ~ . " _ " _I __ . I

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  15/31

  Phaen l l , ' b e r a s as , e ( n n , m e ~ i . l h a : 1SBngHBJlIma:UIHlI8m da'hlm~eamtafl'yanglsedemikian, ruPI"

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  16/31

  ..

  - - - - - - ---

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  17/31

  eluarkan aura- ~ a ; s ! it u rne la lu i,nl lgjarum-larumI U -, -I 1 8 ' - ; ) 8 - " I ' . " ~ a - ra ' n l g " I ~

  _ ' _ I '_ " I'\;L" ' , ', . """ " '" '

  i P ' h l ' D e ! n l ~ , 'd Kau c a l r : i- ._ _ .-, p e l ~ l l h 1 1 I d . u n l g , E t n s e , k a J r a ~ n , g ~ lAura panas yang ,sku

  _ ! k ,I B l l l l u a r k a n se~karanlQ ~ R jb ,-k " / s ' '-1- -, ,--::" ,I I,:-," I- k " " , ', ' " i t , , - ' , ' ,. I U_ ,~~l nmrefl lJU,lsnlQ , I r i e ' a ,ail,.,I a t e ,[ F 1 n a,lncar I~ese m , I IUS,I i l l " " ' " - ~ . _

  I h , i I ~ a J ' 1 7 '

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  18/31

  Wah!~Didls,a~nyrd

  Akan t ) S , t 8 S = f i l l tBI'iI'a%!iW m e nja di Wapi d il .udara S lebe~ l J lmiamenyanluh ! P I h

  Ya TUhBnk~Ij'!, - --- - -

  ' m U G l ' l a n Pb - .-nl:~:,m "",net.pal -sir ,y,::ng

  I ~ : e p a n : a u r l t f lufkQ~ami ilu t .e~ahmefl~Bdl i iwapi r J i udalra S i e b l e l l u m la

  i , B . u h ' ke ba ',sh"..

  ------

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  19/31

  ,5:uhullura'panlS, "t- 'hanya

  [ d iik U ~ n g . J k B l nF -', Ie b an rs k " OQd i u l a 1 h : 9,jl.,.

  [ ,.~ ~ , = - [ ' :e [nlx P I n- ---Iri,. n a , c t i s~- gl 1

  , 'T.;S[- 'menn.~n~r~- '- Ii. - - ' 1 - -!L._,_; . I '~~Iia I~',I'la nl ~."Kau sudsn p un b e r us ah a.'denga" s e d a , y , a IJpay r8 k a u l . ,Kan I k a , l a Q r r a f 1 l g l 'Ius: , t u abahs 'wa mSlf l [. .si la !pun,s,a S 8 ' 1 'Tulhan 'punya t u a s a ?

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  20/31

  T e n _ o k ! , K~nls k u lf n i I d a b s i h a r Ida ~---kuat ,s,perU

  biasl?' " h " - - ' - :-n,lll: p:u n, ! I I.,m e u 'd a [k a lP 'S '~ n ,.= _H , '_ , - 1 m ' U i - l i i t a 1mt J l a _ n be'ro~l.n~ur.anal r mata~

  Alu pasl i8 1 k a n menang

  Idl~lm'. 0 ; 1 1 "P ' . IR orl~ ~nIl fIIill! olnt j"

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  21/31

  -

  _____:,rsudlah ihampir '. . g ati 'h art.: ~-"~"galng Itu

  p s nu h s e sa k"=.~ ~!e.-O T r f t o n

  A k u akan 'melmbult, ~ ,~ I u ru h pat"~1ru 'h - :aln~ ~ ' . ~ . 1 " . ~ _u .. . . , I ~II"'!!I,tg R i . i ! l ii U ' , i f I i r - I[C?~UliCilj~! ~:J U '-, -

  Semafl~2ua;ttu~. ! ! l : !I i , ~O ~~'i, I ~o"",r,j I{~g~g.. ikJ!1il~16I tl~tlll~,k e c i i l l . y , a ; lm g l i C : U f ! ! i l 1 : II ! 1,5aUI u m u m ~ a nJ ( ~r

  'i!'?!!II~'a'~'~;n!O~ ~ "" . tl 1W II .I J1 ~! !J

  Manurufbeui ta ~arF8a i u ' m p a i j k a U 1 1 q leh ' p , iha ,~,hGfei., .Enciik: Lallta.n,IDarah' , Ie ja I~'i9:elmnn~. o i aalam ti iii~" y: ,a~INas iti'bai~dra ,~ ld,M mlnga lam"

  keeadstaan 'yang tlmuk~0"~.I'" 1 , ... " i ' I' . ' Ik ' - " - -.""d!u ~UU 'a , IetS(!1' a .ltlll" 'UfbU s8,m 1illal iamp~nBrldi"Q.n f f a r n i 1

  l K a J ~ U I . tsk sra'p ~er_ns:ku l nl , k au Ipallit ' t Je 'la h 'tli' iihJJtJh a I t " i i S ! N , a a ~ a l'U - R'f i l ! l lh- ' " 1L.,1I !OI n " d " l " " ',__ . I~ _ I m_ '_ il:\.~!:!t;{ _:a: l: - : u a .

  m l s r r u r p a ; k a n P ' B r s : s r t a . 'yang .n'!! i,l lr~'n-" ' I n . . . ~ , , - ,~II... b ' : : : , f , - -I *i~II[".ql i"" uWI ~1 : ~ fI ;; ~C.; a1 \, 11 .e I lU. ~"I'!., f

  emhuat ', r u 'I h ~ 2 Jn

  SiMQ;"fsipng; lagii~ a k : t u : : m l l n; S U r n r l ' l T, ~ ~ " ~ ' I m. . . r _ ; -, ~'U.~i . I~ !Ja" l lmem""bUI~:,H'h.m~lihpeflm;uilan atas

  f i l a . , ~au .mkmanu ~ k u ~allf)'_ . . . . . , .- 'aku in~1

  - H ' " -Iki~r-I.. t",i\':i--=- _ a l L . a J ! : 3 ' _ a .u.~QJ.J~ie:ka,n3.ngi

  " ' "" I U a m l l de n Pu an -puan,.a n : p ,e ' ~ g i:k H ~ ~ 'm '8rul-'n'Utn a .. : J . l . . . . . , .. . . ~ - n d i n g \ a n S Ie p 1 a Jn ih i t ) ' k h U "

  d i :s l a rk a 1 1 lilangsu n ! 9 1 da rin !g g E u l, g . . ; ge la n 'g g a ,n g l i t uJebentar l , a g 1 i "

  ..

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  22/31

  .'i

  1 " " 1 - y - ' dan:N gs M a r i a h ]~~~J p U l n salingl e j I B , k ' i i ' ,m i e n g e j e l k~~ ~ dan sindi r ~\me n y i n d i r

  ~;::::::::===:~ d s , l a . m pe~ia~anan~e- - . r ~ . ,ge~alnlgQ!lfu1gllpertatl \din'gan.--- --

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  23/31

  e n ta ra i'~ uI ' t , e u i d a ' p a tc__ 1 i i i I I . ~ , 1 1an b e ro da e n s !m

  _._dsng meIU~i(;Ur" k i a '_ . .~ .- T r . g r - , ) a r a l p ~ iB;__u I b l i sltu,

  ~',, .I~

  / !I

  ' ' ' '

  "'"

  -------- _.- --- -- - - - - - , k T ull'~frlig y lsng :- = _ _ kl~v !an it u sedanlg

  ~ ~ . ,; IB - [ Irakkan k e e ' m lp a ' t . ." k e r at .u lang r n ya_ I ' _ m e m a r n .a s !k a nbadan,

  ~ t'gas . . .eugas , [ I " , .S 8 , I l a y a m l e~i h a , 1y ,B ng ' d ~ h 9 / k . 1 Jka ne : ~ aw a l _ ' : : _ I U I , a " ' 5 1ltu.

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  24/31

  ..

  /

  A .,' t e a [ - ,u talkyakan d l l ~ k i 8 ' n a l :IDRlllg 5 8 1 ' :pasIIUUJ .i'~ahk- n

  n l n '?

  c?

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  25/31

  ~:-nglBI;~aipii i :, 'ia,lyl b l l i l sa~ahsecuah g u r r n U l n g ', _ r a,pl m \ 8 , t ' i . I s , senUasa

  ' l !fbJlpi oleh ~ s ' a U iy , e r p : g l~ ,i Suhuny',a i8dlalah 50. - ~b aw ,s h fa k ; B , t , be lku . . - - - .

  '~

  ~i, -'I_ ! > _ ~ _ ~~ ___ r. '

  " '"-~ IA- . ~

  ~""{

  - . . " -~\ -"" . . . . ... ~!~~J ~

  : K . e I U m _ a n i a J 1 1 ' U IJI - ~ - - - " - - - : .lalahr : d l i I S a 'm tH J l t i ~ J ! l e t i lb e b e , r a p s o m J tQ 1

  'P etugas r a ' n \ 1 1 s ; ( ~ l d a l f il il !l : m - , - ~ m - ~ D n -i"rn-~nIJI. . 4 [ 1Wa I u, ~~..u _'~~~ ~III G l l k ii , g u n 1 u , n g l it u . .

  K ia n cflkata kil!"g l e J l a n g g a n g itu d ( J -! 1 " 8 ' 'm - - n ! : r j ' l - , 'U;I!:Jll"llln 'n~ 1 1 " 1 ; ~ "~ . . , IL i ~-g - , ~ ~~ f#'~1 Ig~'me ,mbam? K - : l e f H ) l n , i ! ! ! j j. 1 .-.1, . _" .. .. 'Q

  I'.~. d ' '" - . kla f r\ U ~ _ lu a w , a . ' 9't :e lmpat : ' yang , a,mal

  . . k - ,i ,i ~ A,f!i,i2i.'I 'U ' I:,: ' 1 1 1 1 ' m ' ) : 1 J 'il;!Ijl-iggJl... "= ~ . -.g'l!!I. -

  - ------ --- - _- . . _. -, i I '

  i-' -

  I .~

  " -.-' I f ! '

  ~pa'tina,p i ; n : U 3 V"~I i b i d, . . . ;1 " 1 . . . k a~I~ . : :~_,~enum 1P : C Ingf~

  'pBI'llulllpaJllgmUlal tlelli8d s e J : 1 k :b , a P S l n a ' IL " U !c : !' :e j jf j f< H t .. ,, - - . . 4 1 'n;~Jlr,g-_II '~~'~~iI:U ~ a , 1 F I u _ ,l u o a r ' : v a n Ib -sampailke tu I Iln~ sumsum

  mefidm'i ,

  101~ka-rSlll s ;u h~ d l ' k8 k liQ j t : ,U r ' i ' U n g l itu edata" a . m ~ * tsejulk I~~alililarB.- r : ; s m b e r i l t a , "flU Run I ll ta k , t j a p a , ~ : me n ! j ; a J i a n k a l i l ' ltu~asi

  l 1 l i

  ' f i r

  \ !!!i,. ' > : !,-~

  ...~ ~

  .".._. ,,,-

  25

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  26/31

  Mudah-mtJ a h a n ,r u . ~ - m u -- " . .. . ~ . .. .. ..ru~1 I!!iII- ~ ' J i < ' i i~ct_l Ug~UD D :~fllI b : e r s J B J ! . ' ! .edla u n ; l u r kMIlengha~pl 'p,erubahan : h J I rlLluti..

  'K',~ 'a"aan ,dall,m_.-len) , :l o ,n J Q l li tu s a l m ll lr . .sam a , ke ra - a , I~S lh , ~ _ , n y ad i i , ~ , e ' r a n g i i 0 IBh ea l 1 ; a , y ,i

  l l a m p r u - y a l n g ' h~lma,n

  IB 'ftlh.," ' " " ,~" ,-- -,-'au.gUSlln 2~;QSg unu _._b e ra p " j '_ u m I B ; r u p a , k a r, -S I ~ ' b r - _ : lit 'ke'-" , a m yangibe:Slrf ref!," arma,t s l e j u ' k

  , s ; u n u ' I~a,k ' e r a r n , 1t:err l ,sdah kopada nibu'sal j j: S l e p a J 1 j : a n Q ' Iahun

  2-,"'_

  ~linr - -IPBdaftgah~a-' liI,am l ib B nW l k d a . r i ~ " , u, i 'g l 'l1Jnimbun d a n ,_'~~hlgJ~.na w a 1 h l i l _ J B \

  i E l d B ' t a i n I p e n l u ' hId"O g S f :- l a , w 8 ' y a n gama ! [ p a n a s . .

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  27/31

  T b p i b. 'si ngd i p a l k a i n Y B , " t u[PUl~lp. 'UISm n e r n _ 1 1 8sakarang!"

  U t f h a n ~ a , b ._ d e J h_ ..! 'J - _ll ,ssmpa l -,a ,Slnll..

  K a ,m r u l b a i" tt a m,lsliml~uke l d s l 1 a m_ . ~gU J 1 jill Isnrdlr iS ' , - - : - , kllrang';

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  28/31

  P ' I& S J e l i1 a " ' p e se . r ta :.~il~a"9- i F r i , i i I l : ! I d - - - : I ' g ~eIL.."",~ ' n "nIIU ~~!;J~ ._ 'Iii! Q.- I\CI.IIDJ I ~

  K S J m i a k a n l m le n g ha n lis rIksimu be 'mlus ke d : B ! ! , a m lkawah,gun~lngberapij ~ u s lB ' m I n " - n B r J i l l i . .

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  29/31

  - 18 ~_~I~ rah m'l in'uplLI n.~k'am a s ' in g - m a s i ' n i Q_ -E l _ I ' I F I I , g ambi~ e p u t u s a n

  " n 'g . d l e n g a n s , e d B l Y i ! , ' "- . . m , e 'm p e r t a h s l n l lk a l n~r" I ' n ke~luiag~m e r 1 e 'k a ~

  ! samIP\ l i- u la a k , I I / J '~~'H~-j musuh

  A p a 1 k a n, i n i l te lah- ~i~ltan?

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  30/31

  S u n lg g u 1 h k ,e U _ '_8"ar i t u ~S a m l P _ i 1 hlj,li d i i a , I m ~ n ! y e ! r , a , n l gN -'gqnj' -d'-BAhg'n- i~Biir",gll >g11 _ . - _ ,~,g(II~~)~.' i~g.~~rl:l"

  m l l e n CU 1 n ' . . c : u n l bS : Q l i n i il :

  ' P , a ~ JU t J ! ' a h kata, orang lItllli=ii''''itYIl i I ! ! i 5 . .. ..qnoIlr-nr'Ab! 1 ! . - . . : C 3 J . lLu I;iIll UQ~g. l IJ!u ~:~.

  - - : - ; - - : k " l I I " I i i U a - ; - - n - " n - - : - ' ' I ' I i 1 ' I D ; I ' ~ 'e , n s , "11 1 . : 1 < I i Jlt 1 1 1 1 \ , - " ~ 1 ; 1 1melmang ia h 'a : i , s a p e ;r Ub a p a n y , 8 1 . ~

  H a , ha, h ~ a J . ~ !B a g u s ,- k ' - , r l : kau ' -'ny-nl~11_ ~ ~J~ Il\~" I _.V:. ~Il-~' D a i l a m l P 1S r1 IB I I 1 1 P U l r B n ~t w p u - m u s U h a t : :ama'~d ipe~ lukan I ,

 • 8/6/2019 Dewata Raya Ep. 11

  31/31

  , al~a' t u , ! , S a n l ! ]~.. Htl;lUI1masih

  , I L ln c u ii' de n 9\an '~., . . . . . . . . .- - u a J ha r i n y , a t .--'-:- seeepst

  _ _ ". . .. . I ' ly a kerSl.lBsuhu yangl-9 ,g l d~d~da,m'" tDing r O U E

  ID B i - _ Q I ; r r (I s'eH:epa'~ I k U ; a , ;, tP " 18 , ,' , ~ Ik r ," I u ' I , - n ~ ' ' : ' p u 'n,~ I ~~ M~ ~ -[~ .~m e l , n C 9 ] r i ! c a n :~uatus,aranglBnrn a M i , ~ 1 l i t . . . aatas I~'~' -wa 'ny~ 1 1 1 I I . ! 1 ~ I, J ~ ~ l I \ , 1 1 Q j 1!:I!~",~r;;1!! i '~ _ , :: ._ , I ' I , "g 'I~!~]' ,P'e' ' 'nd' ihgln~ s e p a , m h al~jhiran ~ a , t a kedns-dula ~ _a __ ng B _n l : '' s i la h , p u n benntl l l ! l_ SiaPlkal 1_

  . y la f 1 ~g , ;; d m fl l 1 1 '8n~nfQdl 'siiaptilkah YSJl1g ' atan, I ka1ah1 'l ungguJ lah s 'shi 'n0gl k a i L r . l a J r r a n

  , , :; 2 yang 8,',sn m e , " e m u i l " 8 . , - Ijlda i r a m ' - !'!!iil l !!r'~ , , , f i ' O : - : ' L~n~I"ft"I'11- ' la l I maUD I I . . f'I~lal 'tl!l~