Click here to load reader

Dia 3 de Gener Segon Diumenge de Nadal Del 2016

 • View
  165

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DIA 3 DE GENER SEGON DIUMENGE DE NADAL DEL 2016

Text of Dia 3 de Gener Segon Diumenge de Nadal Del 2016

 • ESDEVENIMENTS PARROQUIALS

  CALENDARI DACTES

  - Dimarts dia 5 no hi ha missa, ja que hi ha la

  representaci el Bet-lem dins l'Esglsia

  - Dimecres dia 6 de gener hi ha la missa de la

  Epifania del Senyor a les 11 del mati.

  - Diumenge dia 10 de Gener Missa de la Festa

  Major de Sant Hilari. Participar en aquesta Eu-

  caristia lSchola Cantorum d'Igualada. Desprs

  de lacta, ens delitaran amb un concert de can-

  ons populars nadalenques

  - Diumenge dia 10 de Gener es fa la tradicio-

  nal tmbola de Caritas. Com ja sabeu el que es

  reculli, ser per comprar aliments per aquelles

  persones ms necessitades ela nostra vila de

  Vilanova del Cam

  Restauraci del Crist de l'entrada. Molts ja sabeu

  que cal fer una restauraci, doncs te molta car

  coma. Dun moment a laltre es pot trencar i fer

  malb. A lentrada esta penjat el projecta de res-

  tauraci

  PARRQUIA DE SANT HILARI

  VILANOVA DEL CAM

  MISSA DE VIGLIA I DOMINICAL Dissabte 19:30, Diumenge 11h DIES FEINERS Dijous i divendres missa a les 18:00h MISSA DOMINICAL Barri St. Pere: esglsia Verge de la Pau, primer diumenge de cada mes 12:30h

  LOCALS PARROQUIALS c/ Sant Jordi,16 A Telfon 938 06 0973 Despatx parroquial: dimarts i dimecres de les 18:45 a les 20:15h Critas: dilluns de 18 a 19:30 h Horari Hivern

  Ah, ah,

  Venimos de la tierra del hielo y la nieve,

  Desde el sol de medianoche donde sopla la primavera calien-

  te El martillo de los dioses va a conducir nuestros barcos a

  nuevas tierras,

  Para luchar contra la horda, cantando y llorando: Valhalla,

  estoy yendo!

  Nos barren con remos trilladores, nuestro nico objetivo ser

  la costa occidental.

  Ah, ah,

  Venimos de la tierra del hielo y la nieve,

  Desde el sol de medianoche donde sopla la primavera calien-

  te Qu suaves tus campos tan verdes, pueden susurrar histori-

  as de sangre

  Sobre cmo calmamos las corrientes de guerra. Somos tus

  amos

  Nos barren con remos trilladores, nuestro nico objetivo ser

  la costa occidental.

  Por eso ahora mejor par y reconstru todas tus ruinas,

  Para que la paz y la confianza puedan ganas el da a pesar de

  todas tus prdidas.

  Immigraci per un futur millor

  Una gran quantitat de gent acostuma a immigrar cap a pasos

  per llaurar-se un futur millor, cosa que molt pocs conseguei-

  xen.

  Aquesta can ens ha cridat latenci per com parla de com

  ns de difcil immigrar a un altre pas. Per exemple, hi ha un

  moment en que la can diu nos barren con remos trillado-

  res representant les dificultats per ser acceptats en una altra

  terra.

  Per nosaltres, la immigraci s necessaria per lsser hum,

  per arriba un punt en que aquesta immigraci pot ser dolen-

  ta ja que si hi ha molta el pas que rep aquests immigrants

  pot arribar a quedar-se sense recursos.

  Abandonem als immigrants

  Aquesta imatge es va fer pensar sobre com estem portant el

  tema de la immigraci siriana (noticia d'actualitat).

  Pensem que la comunitat europea promet moltes ajudes als

  immigrants, per acaba per no complir amb el que ha pro-

  ms. N's un exemple les dificultats dels immigrants per arri-

  bar a Alemanya, quan es troben amb les fronteres dels pa-

  sos, el primer que es troben s un mur per evitar que hi pas-

  sin.

  En resum, creiem que estem abandonant als immigrants a la

  seva sort i si seguim aix aquesta imatge es podria veure re-

  petida.

  H

  O

  R

  A

  R

  I

  S

  3 DE GENER DEL 2016 SEGON DIUMENGE DE NADAL N. 1995

  CAN DE L'EMIGRANT

  Vilanova del Cam Telfon 93.806.09.73 [email protected] 08788- Barcelona

 • RECUPERAR JESS

  Els creients tenim mltiples i molt diverses imatges de Du. Des de nens ens anem fent la nostra prpia idea dell, condicionats, sobretot, pel que anem sentint de catequistes i predicadors, all que sens transmet a casa i a lesco-la o el que vivim a les celebracions i actes religiosos. Totes aquestes imatges que ens fem de Du sn imperfectes i deficients, i hem de purificar-les una i altra vegada al llarg de la vida. No ho hem doblidar mai. Levangeli de Joan ens recorda de manera rotunda una convicci que travessa tota la tradici bblica: A Du, ning no lha vist mai. Els telegs parlem molt de Du, gaireb sempre massa; sembla que ho sa-bem tot dell: en realitat, cap teleg no ha vist Du. El mateix succeeix amb els predicadors i dirigents religiosos; parlen amb seguretat gaireb absoluta; sembla que al seu interior no hi ha dubtes de cap gnere: en realitat, cap dells no ha vist Du. Llavors, com purificar les nostres imat-ges per no desfigurar de manera greu el seu misteri sant? El mateix evangeli de Joan ens recorda la convicci que sustenta tota la fe cristiana en Du. Noms Jess, el Fill nic de Du, s qui lha revelat. Enlloc ens desco-breix Du el seu cor i ens mostra el seu rostre com en Jess. Du ens ha dit com s encarnant-se en Jess. No sha revelat en doctrines i frmules teolgiques sublims sin en la vida entranyable de Jess, en el seu comportament i el seu missatge, en el seu lliurament fins a la mort i en la seva resurrecci. Per aproximar-nos a Du hem dapropar-nos a lhome en el qual ell surt al nostre encontre. Sempre que el cristianisme ignora Jess o loblida, corre el risc dallunyar-se del Du veritable i de substituir-lo per imatges distorsionades que desfiguren el seu rostre i ens impedeixen collaborar en el seu projecte de construir un mn nou ms alliberat, ms just i ms fratern. Per aix s tan urgent recupe-rar la humanitat de Jess. No nhi ha prou amb confessar Jesucrist de manera terica o doctrinal. Tots necessitem conixer Jess des dun acostament ms concret i vital als evan-gelis, sintonitzar amb el seu projecte, deixar-nos animar pel seu esperit, en-trar en la seva relaci amb el Pare, seguir-lo de prop dia a dia. Aquesta s la tasca apassionant duna comunitat que viu avui purificant la seva fe. Qui co-neix i segueix Jess va gaudint cada vegada ms de la bondat insondable de Du.

  Sir 24,1-2.8-12 Ef 1,3-6.15-18

  Jn 1,1-18