Click here to load reader

Dictionar juridic

  • View
    257

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

v xc

Text of Dictionar juridic

Dictionar juridicTermeni juridici, definitii juridiceINDEX LITERE: A B C D E F G I J L M N! R " T # $ % AA&itatie Drept real, varietate a uzufructului, ce poarta asupra unei caseDrept CivilDetalii: AbitatieA&tinere Obligatie a judecatorului de a nu se pronunta intr-o cauza in care exista suspiciuni in ceea ce priveste obiectivitatea sa, in conditiile expres prevazute de legeJudecataDetalii: AbtinereAcce'iune Mod de dobandire a proprietatii, derivat, intre vii, care consta in incorporarea unui lucru mai putin important intr-unul mai important. Art. 4 !od civil: "tot ce se uneste si se incorporeaza cu lucrul se cuvine proprietarului lucrului."Drept CivilDetalii: AccesiuneAct juridic Manifestare de vointa exprimata in vederea producerii de efecte juridice #xista doua acceptiuni ale actului juridic: negotium juris, ce semnficia intelegerea propriu-zisa dintre parti instrumentum probationes, ce semnifica inscrisul in care este evidentiata intelegereaDrept CivilDetalii: Act juridicActe cu tit(u onero' Acte in care fiecare parte procura celeilalte un avantaj numai in sc$imbul unui alt avantaj ec$ivalent. #xemple de acte cu titlu oneros: vanzarile, inc$irierile, imprumuturile cu dobanda, contractul de munca %!. &amangiu, Drept !ivil 'oman(.Drept CivilDetalii: Acte cu titlu onerosActe morti' cau'a Acte ce au ca scop producerea efectelor numai dupa moartea autorilor lor. Actele mortis causa se mai numesc si acte de ultima vointa si sunt menite, in general, sa produca si sa reglementeze transmiterea bunurilor autorului dupa moartea sa. )ipul principal al actelor mortis causa este testamentul, act unilateral care nu produce efecte cat timp autorul traieste, insa are efect asupra transmiterii bunurilor acestuia din ziua decesului %!. &amangiu, Drept !ivil 'oman(. Drept CivilDetalii: Acte mortis causaActionar 'emnificati)*ersoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane care actioneaza in mod concertat si care detine direct sau indirect o participatie de cel putin +,- din capitalul social al unei societati comerciale sau din drepturile de vot, ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luarii deciziilor in adunarea generala sau in consiliul de administratie, dupa caz. Membrii consiliului de administratie al societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata pot fi alesi prin metoda votului cumulativ. .a cererea unui actionar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face in mod obligatoriu. Mai multe detalii in acest sens pot fi gasite in .egea nr. /012/,,4 privind piata de capital, consolidata. .egea pietei de capitalDrept ComercialDetalii: Actionar semnificativActiunea *ena(a Actiunea penala are ca obiect tragerea la raspundere penala a persoanelor care au savarsit infractiuni. Actiunea penala se pune in miscare prin actul de inculpare prevazut de lege. Actiunea penala se poate exercita in tot cursul procesului penal. Actiunea penala este reglementata prin !odul de *rocedura *enalaDrept Procesual PenalDetalii: Actiunea penalaAdo*tie internationa(aadoptia in care adoptatorul sau familia adoptatoare si copilul ce urmeaza sa fie adoptat au resedinta obisnuita in state diferite, iar, in urma incuviintarii adoptiei, copilul urmeaza sa aiba aceeasi resedinta obisnuita cu cea a adoptatorului Adoptiile internationale au fost interzise mult timp, in ultima perioada. *revederile noii .egi /332/,++, care modifica regimuljuridic al adoptiei, a introdus, insa, posibilitatea ca familiile de cetateni romani, cu domiciliul in strainatate, sa poata adopta copii din 'omania. *revederile legii au intrat in vigoare in data de 1 aprilie /,+/. Mai multe despre adoptiile internationale: .egea /332/,++, adoptiile internationaleDreptul FamilieiDetalii: Adoptie internationalaAfin 'uda prin aliantaDrept CivilDetalii: AfinAmenda 4anctiune penala, administrativa, civila ... samd, ce consta in plata unei sume de bani, aplicata in urma incalcarii unei norme legale.General, extinsDetalii: AmendaAn+ajator Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi: a( sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii5 b( sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii5 c( sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor5 d( sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu5 e( sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern. Angajatorului in revin, in principal, urmatoarele obligatii: a( sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca5 b( sa asigure permanent conditiile te$nice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca5 c( sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca5 d( sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii5 e( sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora5 f( sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii5 g( sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege5 $( sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului5 i( sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor. Drepturile si obligatiile, cadrul juridic al angajatorului, sunt definite in !odul muncii Dreptul MunciiDetalii: AngajatorAnu(a&i(a, *ro*rietate*roprietate dobandita in temeiul unui act translativ de proprietate anulabil %lovit de nulitate relativa(.Drept CivilDetalii: Anulabila, proprietateA*e( !ale de atac Actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o $otarare in prima instanta, prin care se solicita anularea $otararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzeiGeneral, extinsDetalii: ApelA*e(ant *ersoana ce a facut apel impotriva unei sentinte sau inc$eieri judecatorestiGeneral, extinsDetalii: ApelantAr&itraj *ersoanele care au capacitatea deplina de exercitiu al drepturilor pot conveni sa solutioneze pe calea arbitrajului litigiile patrimoniale dintre ele, in afara de acelea care privesc drepturi asupra carora legea nu permite a se face tranzactie. Arbitrajul poate fi incredintat, prin conventia arbitrala, uneia sau mai multor persoane, investite de parti sau in conformitate cu acea conventie sa judece litigiul si sa pronunte o $otarare definitiva si obligatorie pentru ele. Arbitrul unic sau, dupa caz, arbitrii investiti constituie, in sensul dispozitiilor de fata, tribunalul arbitral. Arbitrajul se organizeaza si se desfasoara potrivit conventiei arbitrale, inc$eiata conform cu prevederile cap. 66. 4ub rezervarespectarii ordinii publice sau a bunelor moravuri, precum si a dispozitiilor imperative ale legii, partile pot stabili prin conventia arbitrala sau prin act scris inc$eiat ulterior, fie direct, fie prin referire la o anumita reglementare avand ca obiect arbitrajul, normele privind constituirea tribunalului arbitral, numirea, revocarea si inlocuirea arbitrilor, termenul si locul arbitrajului, normele de procedura pe care tribunalul arbitral trebuie sa le urmeze in judecarea litigiului, inclusiv procedura unei eventuale concilieri prealabile, repartizarea intre parti a c$eltuielilor arbitrale, continutul si forma $otararii arbitrale si, ingeneral, orice alte norme privind buna desfasurare a arbitrajului. 6n lipsa unor asemenea norme, tribunalul arbitral va putea reglementa procedura de urmat asa cum va socoti mai potrivit. Daca nici tribunalul arbitral nu a stabilit aceste norme, se vor aplica dispozitiile ce urmeaza. *artile pot conveni ca arbitrajul sa fie organizat de o institutie permanenta de arbitraj sau de o terta persoana. Arbitrajul este definit in !odul de *rocedura !ivila al 'omaniei De asemeni, arbitrajul institutionalizat este reglementat prin: 'eguli de *rocedura Arbitrala ale !urtii de Arbitraj !omercial 6nternational Drept Procesual CivilDetalii: ArbitrajAr&itraj in'titutiona(i,atArbitrajul institutionalizat consta in incredintarea, prin conventia arbitrala, unui tribunal arbitral din cadrul !urtii de Arbitraj sajudece un litigiu determinat si sa pronunte o $otarare definitiva si obligatorie pentru parti, potrivit prezentelor reguli. Arbitrul unic sau, dupa caz, totalitatea arbitrilor investiti constituie, in sensul prezentelor reguli, tribunalul arbitral al !urtii de Arbitraj. 4olutionarea litigiului revine exclusiv tribunalului arbitral. 6n intreaga procedura arbitrala trebuie sa se asigure partilor, sub sanctiunea nulitatii $otararii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de aparare si a principiului contradictorialitatii. Arbitrajul institutionalizat este reglementat prin: 'eguli de *rocedura Arbitrala ale !urtii de Arbitraj !omercial 6nternational Drept ComercialDetalii: Arbitraj institutionalizatArenda 4uma de bani platita de arendar proprietarului bunului in sc$imbul cedarii temporare a dreptului de exploatare a acestuiaDrept CivilDetalii: ArendaA'cendent 'uda in linie dreapta dintr-o generatie anterioaraDrept CivilDetalii: AscendentA'i+urarea *entru accidente de munca'i &o(i *rofe'iona(eO asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale. Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se fundamenteaza pe urmatoarele principii: a( asigurarea este obligatorie pentru toti cei ce utilizeaza forta de munca angajata cu contract individual de munca5 b( riscul profesional este asumat de cei ce beneficiaza de rezultatul muncii prestate5 c( constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din contributii diferentiate in functie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care inc$eie asigurare, potrivit prevederilor prezentei legi5 d( cresterea rolului activitatii de prevenire in vederea reducerii numarului accidentelor de munca si al bolilor profesionale5 e( solidaritatea sociala, prin care participantii la sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, diminuarea sau eliminarea riscurilor prevazute de lege5 f( asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru beneficiarii drepturilor prevazute de lege5 g( asigurarea transparentei in utilizarea fondurilor5 $( repartitia fondurilor in conformitate cu obligatiile ce revin sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale prin prezenta lege. Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale este reglementata in.egea 3472/,,/ republicata /,,0Dreptul MunciiDetalii: Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionaleA'i'tenta judiciara +ratuita6n cazurile prevazute de lege, barourile asigura asistenta judiciara in urmatoarele forme: a( in cauzele penale, in care apararea este obligatorie potrivit dispozitiilor !odului de procedura penala5 b( in orice alte cauze decat cele penale, ca modalitate de acordare a ajutorului public judiciar, in conditiile legii5 c( asistenta judiciara prin avocat, acordata la solicitarea organelor administratiei publice locale. 6n cazuri de exceptie, daca drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi prejudiciate prin intarziere, decanul baroului poate aproba acordarea cu titlu gratuit a asistentei de specialitate juridica. Mai multe detalii pot fi regasite in O89 nr. +:02/,,, precum si .egea nr. :+2+00:Profesia de avocatDetalii: Asistenta judiciara gratuitaA'ociatie de *ro*rietari;orma de asociere autonoma si nonprofit a majoritatii proprietarilor dintr-un condominiu. Asociatia de proprietari are drept scop administrarea si gestionarea proprietatii comune care, pe langa drepturi, impune obligatii pentru toti proprietarii. Asociatia de proprietari se infiinteaza prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, din cadrul unei cladiri. !ererea pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari, impreuna cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunarii generale de constituire se depun si se inregistreaza la organul financiar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea. Asociatia de proprietari este definita in .egea nr. /3,2/,,1 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietariDrept CivilDetalii: Asociatie de proprietariAudit financiar activitatea efectuata de auditorii financiari in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare si servicii profesionale potrivit standardelor internationale de audit si altor reglementari adoptate de !amera Auditorilor ;inanciari din 'omania, denumita in continuare !amera. Auditul financiar cuprinde si auditul statutar, desfasurat potrivit legii. Activitatea de audit financiar este reglementata prin Ordonanta de urgenta a 9uvernului nr. 1:2+000 privind activitatea de audit financiar, republicata, modificata prin .egea nr. /72/,+,Drept Bancar si FinanciarDetalii: Audit financiarAutentificare notaria(a*entru autentificarea unui act, notarul public verifica si stabileste, in prealabil, identitatea partilor. *artile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procura speciala autentica. !and notarul public are indoieli cu privire la deplinatatea facultatilor mintale ale vreuneia dintre parti, procedeaza la autentificare numai daca un medic specialist atesta in scris ca partea poate sa-si exprime in mod valabil consimtamantul in momentul inc$eierii actului. *entru a lua consimtamantul partilor, dupa citirea actului, notarul public le va intreba daca au inteles continutul acestuia si daca cele cuprinse in act exprima vointa lor. *entru motive temeinice, notarul public poate lua separat, dar in aceeasi zi, consimtamantul partilor care figureaza in act. 6n acest caz, in inc$eierea de incuviintare a autentificarii se va mentiona ora si locul luarii consimtamantului fiecarei parti. Profesii juridiceDetalii: Autentificare notarialaAutoritate )ama(a Autoritate investita, in principal, cu aplicarea reglementarilor vamale. .a trecerea frontierei de stat, marfurile, mijloacele de transport si orice alte bunuri sunt supuse controlului vamal si aplicarii reglementarilor vamale numai de autoritatea vamala. Autoritatea vamala are o sigla ale carei caracteristici se stabilesc prin $otarare a 9uvernului. Autoritatea vamala exercita, in cadrul politicii vamale a statului, atributiile conferite prin reglementarile vamale pentru realizarea controlului vamal al marfurilor introduse sau scoase din tara. #a are dreptul sa efectueze controlul vamal al mijloacelor de transport si al marfurilor, precum si al bunurilor si valorilor apartinand persoanelor fizice, prezentate la introducerea sau scoaterea lor din tara. Autoritatea vamala este definita in !odul