of 112 /112
| Pagina principala | Ghidul utilizatorului | Rubrica candidatului | Curriculumurile scolare | | Matematica competitiva | Matematica distractiva | Formule, dictionare | Avizuri | |Pagini din istorie | Examene, teste | Bibliografie | Link - uri | Site map | Cartea Vizitatorilor Dictionar Roman-Englez de Termeni Matematici A Ă Â B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ş T Ţ U V W X Y Z A abscisă - abscissa absolut - absolute aceleaşi semne - like signs acurateţe - accuracy admisibil - admissible aduna - to add adunare - addition afirmaţie - statement algebră - algebra algoritm - algorithm algoritm de divizare - algorithm for division, division algorithm algoritmul lui Euclid - Euclidean algorithm alternanţă - alternance alternare - alteration amplasare - disposition amplitudine - amplitude analiza - to analyze analiză - analysis analiză matematică - calculus analogic - analogous, analogical analogie - analogy anula - to vanish aplicată - applicate aplicaţie - map, mapping arbitrar - arbitrary arc - arc arccosinus - anticosine, arccosine Page 1 of 20 Dictionar Roman-Englez 2/17/05 http://math.ournet.md/formule/dic/roman.html

Dictionar Roman Englez

Embed Size (px)

Text of Dictionar Roman Englez

Dictionar Roman-Englez

Page 1 of 20

| Pagina principala | Ghidul utilizatorului | Rubrica candidatului | Curriculumurile scolare | | Matematica competitiva | Matematica distractiva| Formule, dictionare | Avizuri | |Pagini din istorie | Examene, teste | Bibliografie | Link-uri | Site map | Cartea Vizitatorilor

Dictionar Roman-Englez de Termeni MatematiciABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Aabscis absolut aceleai semne acuratee admisibil aduna adunare afirmaie algebr algoritm algoritm de divizare algoritmul lui Euclid alternan alternare amplasare amplitudine analiza analiz analiz matematic analogic analogie anula aplicat aplicaie arbitrar arc arccosinus abscissa absolute like signs accuracy admissible to add addition statement algebra algorithm algorithm for division, division algorithm Euclidean algorithm alternance alteration disposition amplitude to analyze analysis calculus analogous, analogical analogy to vanish applicate map, mapping arbitrary arc anticosine, arccosine 2/17/05

http://math.ournet.md/formule/dic/roman.html

Dictionar Roman-Englez arcsinus arctangent argument argument al funciei arie arie a suprafeei asemnare asimetric asimetrie asimptot asimptote ale hiperbolei axa x ax ax de coordonate ax de rotaie ax orizontal ax principal ax vertical axiom antisine, arcsine arctangent argument argument of a function area surface area similarity, similitude asymmetric(al), unsymmetric asymmetry asymptote asymptotes of a hyperbola x-axis axis coordinate axis pivot horizontal axis major axis, principal axis vertical axis axiom

Page 2 of 20

Bbaz baz ortogonal baz ortonormat bilion binar bine definit binom bisectoare biunivoc base, basis orthogonal base orthonormal basis billion binary well-defined binomial bisector, bisectrix one-to-one

Ccalcul calcula calculabil calculul determinantului calculus, computation to count computable evaluation of determinant

http://math.ournet.md/formule/dic/roman.html

2/17/05

Dictionar Roman-Englez canonic determinarea extremului cmp ct cel mai mare divizor comun cel mai mic multiplu comun cel mai mic numitor comun centru centru de rotaie centru al unei circumferine exnscrise centrul circumferinei circumscrise centrul circumferinei nscrise cerc cercuri concentrice cifr cilindru circumferin nscris circumferin unitar circumscris coard coeficient coeficient binomial coeficient unghiular coincident coliniaritate combinaie comparare comparaie con concav condiie condiie iniial condiie necesar i suficient congruen conjugat consecin constant constant de integrare continuitate convex convexitate - canonical - hill climbing - field - quotient, ratio - greatest common divisor, greatest common factor - lowest common multiple - lowest common denominator - centre, center - pivot - excentre, centre of the escribed circle - circumcenter - incenter - circle - concentric circles - digit - cylinder - incircle, inscribed circle - unit circle - escribed - chord - coefficient - binomial coefficient - slope - coincident - collinearity - combination - comparation - comparation - cone - concave - condition - initial condition - necessary and sufficient condition - congruence - adjoint, conjugate - corollary - constant - integration constant - continuity - convex - convexity

Page 3 of 20

http://math.ournet.md/formule/dic/roman.html

2/17/05

Dictionar Roman-Englez coordonat coordonate afine coordonate carteziene coplanar corolar cosinus director crete cretere criteriu criteriu de divizibilitate cuantor cuantor existenial cuantor universal cub cunoscut cuplu cuplu ordonat curb curb concav curb convex curb cubic curb integral coordinate affine coordinates Cartesian coordinates coplanar corollary direction cosine to increase increment criterion criterion for divisibility quantifier existential quantifier universal quantifier cube known pair ordered pair curve concave curve convex curve cubic, cubic curve integral curve

Page 4 of 20

Ddac i numai dac date decizie deducie defini definit peste tot definiie degenerat demprit denmulit delatare demonstra demonstraie dependent derivabilitate if and only if data decision deduction to define everywhere defined definition degenerate dividend multiplicand dilatation, stretching to prove proof dependent differentiability

http://math.ournet.md/formule/dic/roman.html

2/17/05

Dictionar Roman-Englez derivat derivat n punct descazut descompunere descompunere binomial descompunere n factori descompunere n factori primi descompunere n fracii elementare descompunere a unei fracii descrete determina determinant deviaie deviere dezvoltare dezvoltare a determinantului diagonal diagonal principal diametru diferen difereniabilitate diferit dimensiune direct proporional direcie discontinuu discriminant disprea distan distinct divizare divizibil {prin} divizor divizor comun divizor propriu domeniu domeniu de definiie dreapt dreapt numeric drept drepte neconcurente derivative derivative at a point minuend decomposition, expansion binomial expansion factoring, factorization prime factorization partial-fraction expansion decomposition of a fraction to decrease to determine determinant deviation deviation expansion expansion of a determinant diagonal main diagonal, principal diagonal diameter difference differentiability unequal dimension directly proportional direction discontinuous discriminant to vanish distance, way distinct division divisable {by} divisor common divisor, common factor proper factor domain, range domain of definition line number line straight skew lines

Page 5 of 20

http://math.ournet.md/formule/dic/roman.html

2/17/05

Dictionar Roman-Englez dreptunghi drum dual - rectangle - way - dual

Page 6 of 20

Eechilateral echivalent ecuaie ecuaie algebric ecuaie a liniei drepte ecuaie a unei drepte cu coeficient unghiular ecuaie bipatrat ecuaie de ordinul nti ecuaie exponenial ecuaie liniar ecuaie neliniar ecuaie omogen ecuaie de ordinul doi(patrat) element element {al multimii} element de arie element de arie (al suprafeei) element diagonal eliminare eliminare prin substituie elips eroare eroare de rotunjire esenial estimaie evaluare exact exactitate excepie exemplu exnscris exponent exponenial - equilateral - equivalent - equation - algebraic equation - equation of a straight line - slope-intercept form of a straight line equation - biquadratic equation - first-order equation - exponential equation - linear equation - non-linear equation - homogeneous equation - quadratic equation - element - member {of a set} - differential of area, element of area - surface element - diagonal element - elimination - elimination by substitution - ellipse - error - rounding error - essential - estimation - evaluation - exact - accuracy - exclusion - example - escribed - degree, exponent, grade, power - exponential

http://math.ournet.md/formule/dic/roman.html

2/17/05

Dictionar Roman-Englez expresie expresie algebric expresie de sub integral extremal extremum absolut expression algebraic expression integrand extremal absolute extremum

Page 7 of 20

Ffactor familie fascicul fascicul de drepte fa lateral figur circumscris figur congruent figuri congruente flux focar form general form parametric form standard formula binomului formula coeficientului unghiular formula lui Leibniz formula rdcinilor ecuaiei patrate formul formulele jumtii unui unghi fracie fracie elementar fracie ordinar fracie subunitar fracie supraunitar fracie zecimal fracie zecimal finit fracie zecimal infinit fracie zecimal periodic fracii cu numitori egali funcie funcie concav - factor - family - pencil - pencil of lines - leg - circumscribed figure - equivalent figure - congruent figures - flux - focus - general form - parametric form - standard form - binomial formula - slope formula - Leibniz rule - quadratic formula - formula - half-angle formulas - fraction - partial fraction - common fraction - proper fraction - improper fraction - decimal fraction - terminating decimal fraction - infinite decimal fraction, non-terminating decimal - periodic decimal fraction - similar fractions - function - concave function

http://math.ournet.md/formule/dic/roman.html

2/17/05

Dictionar Roman-Englez funcie continu funcie de mai multe variabile funcie de o variabil funcie de variabil complex funcie descresctoare funcie difereniabil funcie discontinu funcie impar funcie n scar funcie liniar funcie monoton cresctoare funcie monoton descresctoare funcie monoton funcie par funcie periodic funcie primitiv funcie raional funcie signum funcie simetric funcie trigonometric fundamental - continuous function - function of several variables - function of a single variable - function of a complex variable - decreasing function - differentiable function - discontinuous function - odd-function - inter-stage function, jump function, step function - linear function - monotone increasing function - monotone decreasing function - monotonic function - even function, symmetric function - periodic function - primitive - rational function - signum function - symmetric function - trigonometric function - fundamental

Page 8 of 20

Ggeneral geometrie geometrie euclidian grad grad al polinomului general geometry Euclidean geometry degree, grade degree of a polinomial

Hhexaedru hexagon hiperbol hiperbolic hexahedron, hexaeder hexagon hyperbola hyperbolic

http://math.ournet.md/formule/dic/roman.html

2/17/05

Dictionar Roman-Englez

Page 9 of 20

Iidentitate imagine impar implicaie incertitudine include incluziune incompatibil incorect independent independen liniar inducie inducie complet inducie matematic inecuaie inegal infinit inflexiune iniial integral integrare prin pri interdependen intersecie interval interval deschis interval nchis interval mrginit interval seminchis invers invers proporional ipotenuz ipotez ireductibilitate identity image, map, mapping odd implication uncertainty to include inclusion inconsistent incorrect independent linear independency induction complete induction mathematical induction inequality unequal infinite inflexion initial integral integration by parts interdependency intersection interval open interval closed interval bounded interval semiclosed interval inverse, vice versa inversely proportional hypotenuse hypothesis irreductibility

http://math.ournet.md/formule/dic/roman.html 2/17/05

Dictionar Roman-Englez mpri n dou {n jumtate} mprire fr rest n ntregime nlime nlime a triunghiului nchis nclinare nlocui nmuli nmulire nmulitor nscrie to halve exact division whole height altitude of a triangle closed slope to replace to multiply multiplication multiplier to inscribe

Page 10 of 20

Kkilogram kilometru - kilogram(me) - kilometre

Llatur {a unui unghi} latur adiacent lege lege asociativ lege comutativ lege de compozitie lege distributiv legea terului exclus lem limit limit inferioar limite de integrare linie de fracie liniar liniaritate linie dreapt linie frnt linie punctat side {of an angle} adjacent side law associative law commutative law law of composition distributive law law of the excluded middle lemma limit lower limit limits of integration bar, vinculum linear linearity straight-line brocken line dotted line

http://math.ournet.md/formule/dic/roman.html

2/17/05

Dictionar Roman-Englez linie tangent loc geometric al punctelor local logaritm logaritm zecimal logaritm natural lungime lungimea arcului tangent line geometric locus local logarithm common logs natural logarithm length arc-length

Page 11 of 20

Mmrime msur msurabil matematic matrice matrice de transformare matrice diagonal matrice invers matrice nul maxim maximum median medie aritmetic medie geometric metoda eliminrii metoda induciei complete metru minim minimum modul monom monoton muchie mulime mulime de soluii mulime de valori mulime universal mulime vid magnitude measure measurable mathematics matrix matrix of the transformation diagonal matrix reciprocal matrix null-matrix maximum maximum median {of a triangle} mean, arithmetic mean geometric average, geometric mean, mean proportional elimination method principle of complete induction meter minimim minimum module monom monotonous edge set solution set range universal set empty set, null-set

http://math.ournet.md/formule/dic/roman.html

2/17/05

Dictionar Roman-Englez multiplicare multiplicator multiplu multiplu comun mutual mutual disjuncte multiplicaton factor, multiplier multiple, multiplex common multiple mutually mutually disjoint

Page 12 of 20

Nnecunoscut nedefinit nedegenerat nedescresctor nedeterminare nedeterminat negativ neglijabil neliniar nemrginit neomogen neperiodic nesimetric nod normal normal la suprafa numr numr complex numr ntreg numr iraional numr natural numr par numr prim numr raional numr real numr transcendent numr zecimal numr ordinal numrtor numrtor al fraciei numere ntregi consecutive unknown undefined non-degnerate non-decreasing indeterminancy, uncertainty indefinite, undetermined negative negligible non-linear unbounded inhomogeneous non-periodic non-symmetric node normal normal to the surface number complex number integer number irrational number natural number even number prime number rational number real number transcendental number decimal number ordinal number numerator term of a fraction consecutive integers

http://math.ournet.md/formule/dic/roman.html

2/17/05

Dictionar Roman-Englez numere reciproc prime numitor numitor comun numitori diferii numitori identici coprime numbers, relatively prime numbers denominator common denominator unlike denominators like denominators, same denominators

Page 13 of 20

Ooblic octagon omogen ordin ordin al derivatei ordin al ecuaiei ordine ordonat origine de coordonate orizontal oval oblique octagon homogeneous degree, exponent order of derivative order of equation order ordinate origin {of coordinates} horizontal oval

Ppar parabol parabolic paralel paralelepiped paralelogram parametru paranteze figurate paranteze patrate paranteze rotunde patrat patrulater ptratic pentagon perimertu perioad even parabola parabolic parallel parallelepiped parallelogram parameter braces square brackets, brackets parentheses quadrate, square tetragon quadratic pentagon perimeter period

http://math.ournet.md/formule/dic/roman.html

2/17/05

Dictionar Roman-Englez perpendicular picior al perpendicularei piramid plan plan tangent plan xOy planimetrie plus poliedru poligoane asemenea poligoane congruente poligon poligon convex poligon nscris poligon regulat polinom posibilitate pozitiv precedent precizie preimagine presupunere prim derivat principal principiul dualitatii prizm procent produs produs scalar produs vectorial progresie progresie aritmetic progresie geometric proiecie proporie propoziie proprietate proprietate asociativ punct punct de discontinuitate punct de extrem normal, perpendicular foot {of a perpendicular} pyramid plane tangent plane xy-plane plane geometry, planimetry plus sign polyhedron similar polygons congruent polygons polygon convex polygon inscribed polygon equilateral polygon, regular polygon polynomial possibility positive preceding accuracy pre-image assumption first derivative principal duality principle prism per cent product dot product cross-product, vector product progression arithmetic progression geometric progression projection proportion proposition, statement property associative property dot, point point of discontinuity extremum point

Page 14 of 20

http://math.ournet.md/formule/dic/roman.html

2/17/05

Dictionar Roman-Englez punct de inflexiune punct diametral opus punct focal punct izolat putere point of inflexion diametrically opposite point focal point acnode degree, grade, power

Page 15 of 20

Rradian radical ramur rang al unei matrici raport raie a unei progresii aritmetice raie a unei progresii geometrice raional raz raz vectoare rdcin rdcin dubl rdcin multipl rdcin patrat rdcin simpl rdcini conjugate real reciproc reduce reducere termenilor asemenea reductibil regul regula paralelogramului relaie relativ repetat reprezenta rest restricie reuniune rezolva ridica la patrat radian radical, radical sign branch rank of a matrix ratio, relation common difference common ratio rational radius radius vector root double root repeated root square root simple root conjugate roots real vice versa to reduce combine similar terms reducible rule parallelogram law, parallelogram rule relation relative multiplex to represent remainder, rest restriction union to solve to square

http://math.ournet.md/formule/dic/roman.html

2/17/05

Dictionar Roman-Englez ridica la putere romb rotaie rotunji to raise to a power lozenge, rhombus, rhomb rotation to round

Page 16 of 20

Ssalt satisface scalar scdere scztor schem bloc schema lui Horner schimb de variabil secant seciune seciune conic seciune conic central seciune conic degenerat seciune conic nedegenerat sector circular segment segment de pe axa x segment liniar segmente congruente semicerc semidreapt semisfer semn semnul adunrii semnul rdcinii semnul scderii sfer simbol simetric simetrie central simplifica simplificare jump to satisfy scalar subtraction subtrahend flow chart Horner's scheme, synthetic division change of variable secant cut conic, conic section central conic degenerate conic non-degenerate conic, non-degenerate conic section sector of a circle closed interval, intercept, segment x-intercept line segment, straight-line segment congruent segments semi-circle ray hemisphere sign addition sign, plus sign radical, radical sign minus {sign} sphere symbol symmetric central symmetry to cancel simplification

http://math.ournet.md/formule/dic/roman.html

2/17/05

Dictionar Roman-Englez simplu sinusoid sistem sistem cartezian de coordonate sistem cu mai multe necunoscute sistem de coordonate sistem de ecuaii liniare sistem neortogonal de coordonate sistem omogen sistem ortogonal de coordonate sistem rectangular de coordonate soluie admisibil soluie aproximativ soluie complet soluie exact soluie general soluie nenul soluie netrivial soluie nul soluie periodic soluie unic soluiona soluionare {a unei probleme} spaiu spaiu euclidian strict strict monoton substitui substituie substituie invers suma sum suprafa suprafa de rotaie submulime simple sine curve system Cartesian coordinate system many-variable system coordinate system system of linear equation non-orthogonal coordinate system homogeneous system orthogonal coordnate system rectangular coordonate system permissible solution, admissible solution approximate solution complete solution exact solution general solution non-zero solution non-trivial solution zero solution periodic solution unique solution to solve solution {of a problem} space Euclidean space strict strongly monotonic to replace substitution back-substitution to add sum surface surface of revolution subset

Page 17 of 20

Ttangent teorema lui Pythagoras - tangent - Pythagorean theorem http://math.ournet.md/formule/dic/roman.html 2/17/05

Dictionar Roman-Englez teorem teorema fundamental a aritmeticii teorema lui Bezout teorema lui Thales teorema sinusurilor teoria mulimilor teorie termen termen al sumei termen general termeni asemenea tetraedru tot transforma transformare de coordonate translare translaie tranzitivitate trapez trigonometric trigonometrie trisecia unui unghi triunghi triunghi ascutunghic triunghi asemenea triunghi dreptunghic triunghi echilateral triunghi isoscel triunghi obtuzunghic triunghi scalen triunghiular theorem fundamental theorem of arithmetic factor theorem intercept theorem law of sines, sine rule set theory theory term addend, summand general term similar terms tetrahedron whole to transform transform of coordinates translation bridging transitivity trapezoid, trapezium trigonometric trigonometry trisection of the angle triangle acute triangle similar triangle right triangle equilateral triangle isosceles triangle obtuse triangle scalene triangle triangular

Page 18 of 20

Uunghi unghi adiacent unghi alturat unghi ascuit unghi complementar {pn la 90o} angle adjacent angle adjacent angle acute angle complementary angle

- explementary angle http://math.ournet.md/formule/dic/roman.html 2/17/05

Dictionar Roman-Englez unghi complementar pn la 360o unghi de nclinare unghi diedru unghi drept unghi exterior {al triunghiului} unghi interior unghi nscris unghi ntins unghi la baz a triunghiului unghi la centru unghi obtuz unghi plin unghi suplimentar pn la 360o unghiuri adiacente suplimentare unghiuri alterne unghiuri alterne externe unghiuri alterne interne unghiuri congruente unghiuri corespondente unghiuri opuse la vrf unghiuri suplimentare {pn la 180o} unic unicitate unitate univoc

Page 19 of 20

- slope angle - dihedral angle - right angle - exteriar angle {of a triangle} - interior angle - inscribed angle - straight angle - base angle {of a triangle} - central angle - obtuse angle - straight ahgle - conjugate angle - adjacent supplementary angles - alternate angles - alternate exterior angles - alternate interior angles, opposite interior angles - congruent angles - corresponding angles - vertex angles - supplementary angles - single - uniqueness - unit - unambiguous

Vvalabil valid valoare valoare absolut valoare absolut a numrului complex valoare iniial valoare medie valoare limit variabil variabil independent valid valid value absolute value absolute value of a complex number initial value average, average value limit value variable independent variable

http://math.ournet.md/formule/dic/roman.html

2/17/05

Dictionar Roman-Englez vrf vector vector coplanar vector de baz vector normal vector nul vector unitar vector tangent unitar veridicitate verifica vertical vitez volum vertex vector coplanar vector base vector normal vector null-vector unit vector unit tangent vector truth to verify vertical speed, velocity volume

Page 20 of 20

Zzecimal zero - decimal - zero Bibliografie

| Pagina principala | Ghidul utilizatorului | Rubrica candidatului | Curriculumurile scolare | | Matematica competitiva | Matematica distractiva| Formule, dictionare | Avizuri | |Pagini din istorie | Examene, teste | Bibliografie | Link-uri | Site map | Cartea Vizitatorilor |

http://math.ournet.md/formule/dic/roman.html

2/17/05

Dictionar Englez-Roman

Page 1 of 22

| Pagina principala | Ghidul utilizatorului | Rubrica candidatului | Curriculumurile scolare | | Matematica competitiva | Matematica distractiva| Formule, dictionare | Avizuri | |Pagini din istorie | Examene, teste | Bibliografie | Link-uri | Site map | Cartea Vizitatorilor

Dictionar Englez-Roman de Termeni MatematiciABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Aabscissa absolute absolute extremum absolute value absolute value of a complex number accuracy acnode acute angle acute triangle add addend addition addition sign adjacent angle adjacent side adjacent supplementary angles adjoint admissible admissible solution affine coordinates algebra algebraic equation algebraic expression algorithm algorithm for division alternance alteration http://math.ournet.md/formule/dic/engl.html abscis absolut extremum absolut valoare absolut valoare absolut a numrului complex precizie, exactitate, acuratee punct izolat unghi ascuit triunghi ascuitunghic a aduna, a suma termen al sumei adunare semnul adunrii unghi adiacent, unghi alturat latur adiacent unghiuri adiacente suplimentare conjugat admisibil soluie admisibil coordonate afine algebr ecuaie algebric expresie algebric algoritm algoritm de divizare alternan alternare 2/17/05

Dictionar Englez-Roman alternate angles alternate exterior angles alternate interior angles altitude of a triangle amplitude analogous analogical analogy analysis analyze angle anticosine antisine applicate approximate solution arbitrary arc arccosine arc-length arcsine arctangent area argument argument of a function arithmetic mean arithmetic progression associative law associative property assumption asymmetric(al) asymmetry asymptote asymptotes of a hyperbola average average value axiom axis unghiuri alterne unghiuri alterne externe unghiuri alterne interne nlime a triunghiului amplitudine analogic analogic analogie analiz a analiza unghi arccosinus arcsinus aplicat soluie aproximativ arbitrar arc arccosinus lungimea arcului arcsinus arctangent arie argument argument al funciei medie aritmetic progresie aritmetic lege asociativ proprietate asociativ presupunere asimetric asimetrie asimptot asimptote ale hiperbolei valoare medie valoare medie axiom ax

Page 2 of 22

Bhttp://math.ournet.md/formule/dic/engl.html 2/17/05

Dictionar Englez-Roman back-substitution bar base base angle {of a triangle} base vector basis billion binary binomial binomial coefficient binomial expansion binomial formula biquadratic equation bisector bisectrix bounded interval braces brackets branch bridging brocken line substituie invers linie de fracie baz unghi la baz a triunghiului vector de baz baz bilion binar binom coeficient binomial descompunere binomial formula binomului ecuaie bipatrat bisectoare bisectoare interval mrginit paranteze figurate paranteze patrate ramur translaie linie frnt

Page 3 of 22

Ccalculus cancel canonical Cartesian coordinate system Cartesian coordinates central angle central conic central symmetry centre centre of the escribed circle center change of variable chord circle circumcenter circumscribed figure analiz matematic, calcul a simplifica canonic sistem cartezian de coordonate coordonate carteziene unghi la centru seciune conic central simetrie central centru centru unei circumferine exnscrise centru schimb de variabil coard cerc centrul circumferinei circumscrise figur circumscris

http://math.ournet.md/formule/dic/engl.html

2/17/05

Dictionar Englez-Roman closed closed interval coefficient coincident collinearity combination combine similar terms common denominator common difference common divisor common factor common fraction common logs common multiple common ratio commutative law comparation complementary angle complete induction complete solution complex number computable computation concave concave curve concave function concentric circles condition cone congruence congruent angles congruent figures congruent polygons congruent segments conic conic section conjugate conjugate angle conjugate roots consecutive integers constant nchis interval nchis, segment coeficient coincident coliniaritate combinaie reducere a termenilor asemenea numitor comun raie a unei progresii aritmetice divizor comun divizor comun fracie ordinar logaritm zecimal multiplu comun raie a unei progresii geometrice lege comutativ comparaie, comparare unghi complementar {pn la 90o} inducie complet soluie complet numr complex calculabil calcul concav curb concav funcie concav cercuri concentrice condiie con congruen unghiuri congruente figuri congruente poligoane congruente segmente congruente seciune conic seciune conic conjugat unghi suplimentar pn la 360o rdcini conjugate numere ntregi consecutive constant

Page 4 of 22

http://math.ournet.md/formule/dic/engl.html

2/17/05

Dictionar Englez-Roman continuity continuous function convex convex curve convex polygon convexity coordinate coordinate axis coordinate system coplanar coplanar vector coprime numbers corollary corresponding angles count criterion criterion for divisibility cross-product cube cubic cubic curve curve cut cylinder continuitate funcie continu convex curb convex poligon convex convexitate coordonat ax de coordonate sistem de coordonate coplanar vector coplanar numere reciproc prime consecin, corolar unghiuri corespondente a calcula criteriu criteriu de divizibilitate produs vectorial cub curb cubic curb cubic curb seciune cilindru

Page 5 of 22

Ddata decimal decimal fraction decimal number decision decomposition decomposition of a fraction decrease decreasing function deduction define definition degenerate date zecimal fracie zecimal numr zecimal decizie descompunere descompunere a unei fracii a descrete funcie descrescatoare deducie a defini definiie degenerat

http://math.ournet.md/formule/dic/engl.html

2/17/05

Dictionar Englez-Roman degenerate conic degree degree of a polinomial denominator dependent derivative derivative at a point determinant determine deviation diagonal diagonal element diagonal matrix diameter diametrically opposite point difference differentiability differentiable function differential of area digit dihedral angle dilatation dimension direction direction cosine directly proportional discontinuous discontinuous function discriminant disposition distance distinct distributive law dividend divisable {by} division division algorithm divisor domain domain of definition dot seciune conic degenerat putere, ordin, grad, exponent grad al polinomului numitor dependent derivat derivat n punct determinant a determina deviaie, deviere diagonal element diagonal matrice diagonal diametru punct diametral opus diferen derivabilitate, difereniabilitate funcie difereniabil element de arie cifr unghi diedru delatare dimensiune direcie cosinus director direct proporional discontinuu funcie discontinu discriminant amplasare distan distinct lege distributiv demprit divizibil {prin} divizare algoritm de divizare divizor domeniu domeniu de definiie punct

Page 6 of 22

http://math.ournet.md/formule/dic/engl.html

2/17/05

Dictionar Englez-Roman dot product dotted line double root dual duality principle produs scalar linie punctat rdcin dubl dual principiul dualitii

Page 7 of 22

Eedge element element of area elimination elimination by substitution elimination method ellipse empty set equation equation of a straight line equilateral equilateral polygon equilateral triangle equivalent equivalent figure error escribed essential estimation Euclidean algorithm Euclidean geometry Euclidean space evaluation evaluation of determinant even even function even number everywhere defined exact exact division exact solution example muchie element element de arie eliminare eliminare prin substituie metoda eliminrii elips mulime vid ecuaie ecuaie a liniei drepte echilateral poligon regulat triunghi echilateral echivalent figur congruent eroare circumscris, exnscris esenial estimaie algoritmul lui Euclid geometrie euclidian spaiu euclidian evaluare calculul determinantului par funcie par numr par definit peste tot exact mprire fr rest soluie exact exemplu

http://math.ournet.md/formule/dic/engl.html

2/17/05

Dictionar Englez-Roman excentre exclusion existential quantifier expansion expansion of a determinant explementary angle exponent exponential exponential equation expression exterior angle {of a triangle} extremal extremum point centru al unei circumferine exnscrise excepie cuantor existenial descompunere, dezvoltare dezvoltare a determinantului unghi complementar pn la 360o exponent, ordin exponenial ecuaie exponenial expresie unghi exterior {al triunghiului} extremal punct de extremum

Page 8 of 22

Ffactor factor theorem factoring factorization family field first derivative first-order equation flow chart flux focal point focus foot {of a perpendicular} formula fraction function function of a complex variable function of a single variable function of several variables fundamental fundamental theorem of arithmetic factor, multiplicator teorema lui Bezout descompunere n factori descompunere n factori familie cmp prim derivat ecuaie de ordinul nti schem bloc flux punct focal focar picior al perpendicularei formul fracie funcie funcie de variabil complex funcie de o variabil funcie de mai multe variabile fundamental teorem fundamental a aritmeticii

http://math.ournet.md/formule/dic/engl.html

2/17/05

Dictionar Englez-Roman

Page 9 of 22

Ggeneral general form general solution general term geometric average geometric locus geometric mean geometric progression geometry grade greatest common divisor greatest common factor general form general soluie general termen general medie geometric loc geometric al punctelor medie geometric progresie geometric geometrie grad, exponent, putere cel mai mare divizor comun cel mai mare divizor comun

Hhalf-angle formulas halve height hemisphere hexagon hexaeder hexahedron hill climbing homogeneous homogeneous equation homogeneous system horizontal horizontal axis Horner's scheme hyperbola hyperbolic hypotenuse hypothesis formule ale jumtii unui unghi a mpri n dou {n jumtate} nlime semisfer hexagon hexaedru hexaedru determinarea extremului omogen ecuaie omogen sistem omogen orizontal ax orizontal schema lui Horner hiperbol hiperbolic ipotenuz ipotez

Ihttp://math.ournet.md/formule/dic/engl.html 2/17/05

Dictionar Englez-Roman

Page 10 of 22

identity if and only if image implication improper fraction incenter incircle include inclusion inconsistent incorrect increase increment indefinite independent independent variable indeterminancy induction inequality infinite infinite decimal fraction inflexion inhomogeneous initial initial condition initial value inscribe inscribed angle inscribed circle inscribed polygon integer number integral integral curve integrand integration by parts integration constant inter-stage function intercept intercept theorem

-

identitate dac i numai dac imagine implicaie fracie supraunitar centrul circumferinei nscrise circumferin nscris a include incluziune incompatibil incorect a crete cretere nedeterminat independent variabil independent nedeterminare inducie inecuaie infinit fracie zecimal infinit inflexiune neomogen iniial condiie iniial valoare iniial a nscrie unghi nscris circumferin nscris poligon nscris numr ntreg integral curb integral expresie de sub integral integrare prin pri constant de integrare funcie n scar segment teorema lui Thales 2/17/05

http://math.ournet.md/formule/dic/engl.html

Dictionar Englez-Roman interdependency interior angle intersection interval inverse inversely proportional irrational number irreductibility isosceles triangle interdependen unghi interior intersecie interval invers invers proporional numr iraional ireductibilitate triunghi isoscel

Page 11 of 22

Jjump jump function - salt - funcie n scar

Kkilogram(me) kilometre known - kilogram - kilometru - cunoscut

Llaw law of composition law of sines law of the excluded middle least common denominator least common multiple leg Leibniz rule lemma length like denominators like signs limit limit value lege lege de compoziie teorema sinusurilor legea terului exclus cel mai mic numitor comun cel mai mic multiplu comun fa lateral formula lui Leibniz lem lungime numitori identici aceleai semne limit valoare limit

http://math.ournet.md/formule/dic/engl.html

2/17/05

Dictionar Englez-Roman limits of integration line line segment linear linear equation linear function linear independency linearity local logarithm lower limit lowest common denominator lowest common multiple lozenge limite de integrare dreapt segment liniar liniar ecuaie de gradul nti (liniar) funcie liniar independen liniar liniaritate local logaritm limit inferioar cel mai mic numitor comun cel mai mic multiplu comun romb

Page 12 of 22

Mmagnitude main diagonal major axis many-variable system map mapping meter mathematical induction mathematics matrix matrix of the transformation maximum mean mean proportional measurable measure median {of a triangle} member {of a set} minimum minuend minus {sign} module monom mrime diagonal principal ax principal sistem cu mai multe necunoscute imagine, aplicaie imagine, aplicaie metru inducie matematic matematic matrice matrice de transformare maximum, maxim medie aritmetic medie geometric msurabil msur median element {al mulimii} minimum, minim desczut semnul scderii modul monom

http://math.ournet.md/formule/dic/engl.html

2/17/05

Dictionar Englez-Roman monotone decreasing function monotone increasing function monotonic function monotonous multiple multiplex multiplicand multiplication multiplier multiply mutually mutually disjoint funcie monoton descresctoare funcie monoton cresctoare funcie monoton monoton multiplu multiplu, repetat denmulit nmulire, multiplicare nmulitor, multiplicator a nmuli mutual mutual disjuncte

Page 13 of 22

Nnatural logarithm natural number necessary and sufficient condition negative negligible node non-decreasing non-degnerate non-degenerate conic non-degenerate conic section non-linear non-linear equation non-orthogonal coordinate system non-periodic non-symmetric non-terminating decimal non-trivial solution non-zero solution normal normal to the surface normal vector null-vector null-matrix null-set number logaritm natural numr natural condiie necesar i suficient negativ neglijabil nod nedescresctor nedegenerat seciune conic nedegenerat seciune conic nedegenerat neliniar ecuaie neliniar sistem neortogonal de coordonate neperiodic nesimetric fracie zecimal infinit soluie netrivial soluie nenul normal, perpendicular normal la suprafa vector normal vector nul matrice nul mulime vid numr

http://math.ournet.md/formule/dic/engl.html

2/17/05

Dictionar Englez-Roman number line numerator - dreapt numeric - numrtor

Page 14 of 22

Ooblique obtuse angle obtuse triangle octagon odd odd-function one-to-one open interval opposite interior angles order order of derivative order of equation ordered pair ordinal number ordinate origin {of coordinates} orthogonal base orthogonal coordnate system orthonormal basis oval oblic unghi obtuz triunghi obtuzunghic octagon impar funcie impar biunivoc interval deschis unghiuri alterne interioare ordine ordin al derivatei ordinul ecuaiei cuplu ordonat numr ordinal ordonat origine de coordonate baz ortogonal sistem ortogonal de coordonate baz ortonormat oval

Ppair parabola parabolic parallel parallelepiped parallelogram parallelogram law parallelogram rule parameter parametric form cuplu parabol parabolic paralel paralelepiped paralelogram regula paralelogramului regula paralelogramului parametru form parametric

http://math.ournet.md/formule/dic/engl.html

2/17/05

Dictionar Englez-Roman parentheses partial fraction partial-fraction expansion pencil pencil of lines pentagon per cent perimeter period periodic decimal fraction periodic function periodic solution permissible solution perpendicular pivot plane plane geometry planimetry plus sign point point of discontinuity point of inflexion polygon polyhedron polynomial positive possibility power pre-image preceding prime factorization prime number pimitive principal principal axis principal diagonal principle of complete induction prism product progression projection paranteze rotunde fracie elementar descompunere n fracii elementare fascicul fascicul de drepte pentagon procent perimertu perioad fracie zecimal periodic funcie periodic soluie periodic soluie admisibil perpendicular ax de rotaie, centru de rotaie plan planimetrie planimetrie semnul adunrii, plus punct punct de discontinuitate punct de inflexiune poligon poliedru polinom pozitiv posibilitate putere, exponent preimagine precedent descompunere n factori primi numr prim funcie primitiv principal ax principal diagonal principal metoda induciei complete prizm produs progresie proiecie

Page 15 of 22

http://math.ournet.md/formule/dic/engl.html

2/17/05

Dictionar Englez-Roman proof proper factor proper fraction property proportion proposition prove pyramid Pythagorean theorem demonstraie divizor propriu fracie subunitar proprietate proporie propoziie a demonstra piramid teorema lui Pythagoras

Page 16 of 22

Qquadrate quadratic quadratic equation quadratic formula quantifier quotient patrat ptratic ecuaie de gradul al doilea (patrat) formula rdcinilor ecuaiei de gradul al doilea (ecuaiei patrate) - cuantor - ct

Rradian radical radical sign radius radius vector raise to a power range rank of a matrix ratio rational rational function rational number ray real real number reciprocal matrix radian radical, semnul rdcinii radical, semnul rdcinii raz raz vectoare a ridica la putere mulime de valori, domeniu rang al unei matrici ct, raport raional funcie raional numr raional semidreapt real numr real matrice invers

http://math.ournet.md/formule/dic/engl.html

2/17/05

Dictionar Englez-Roman rectangle rectangular coordonate system reduce reducible regular polygon relation relative relatively prime numbers remainder repeated root replace represent rest restriction rhomb rhombus right angle right triangle root rotation round rounding error rule dreptunghi sistem rectangular de coordonate a reduce reductibil poligon regulat relaie, raport relativ numere reciproc prime rest rdcin multipl a substitui, a nlocui a reprezenta rest restricie romb romb unghi drept triunghi dreptunghic rdcin rotaie a rotunji eroare de rotunjire regul

Page 17 of 22

Ssame denominators satisfy scalar scalene triangle secant sector of a circle segment semi-circle semiclosed interval set set theory side {of an angle} sign signum function numitori identici a satisface scalar triunghi scalen secant sector circular segment semicerc interval seminchis mulime teoria mulimilor latur {a unui unghi} semn funcia signum

http://math.ournet.md/formule/dic/engl.html

2/17/05

Dictionar Englez-Roman similar fractions similar polygons similar terms similar triangle similarity similitude simple simple root simplification sine curve sine rule single single root skew lines slope slope angle slope formula slope-intercept form of a straight line equation solution {of a problem} solution set solve space speed sphere square square brackets square root standard form statement step function straight straight angle straight-line straight-line segment stretching strict strongly monotonic subset substitution subtraction subtrahend http://math.ournet.md/formule/dic/engl.html - fracii cu numitori egali - poligoane asemenea - termeni asemenea - triunghi asemenea - asemnare - asemnare - simplu - rdcin simpl - simplificare - sinusoid - teorema sinusurilor - unic - rdcin simpl - drepte neconcurente - nclinare, coeficient unghiular - unghi de nclinare - formula coeficientului unghiular - ecuaie a unei drepte cu coeficient unghiular - soluie {a unei probleme} - mulime de soluii - a soluiona, a rezolva - spaiu - vitez - sfer - patrat, a ridica la patrat - paranteze patrate - rdcin patrat - form standard - propoziie, afirmaie - funcie n scar - drept - unghi ntins, unghi plin - linie dreapt - segment liniar - delatare - strict - strict monoton - submulime - substituie - scdere - scztor

Page 18 of 22

2/17/05

Dictionar Englez-Roman sum summand supplementary angles surface surface area surface element surface of revolution symbol symmetric symmetric function synthetic division system system of linear equations - sum - termen al sumei unghiuri suplimentare {pn la 180o} suprafat arie a suprafeei element de arie {al suprafeei} suprafa de rotaie simbol simetric funcie simetric, funcie par schema lui Horner sistem sistem de ecuaii liniare

Page 19 of 22

Ttangent tangent line tangent plane term term of a fraction terminating decimal fraction tetragon tetrahedron theorem theory transcendental number transform transform of coordinates transitivity translation trapezium trapezoid triangle triangular trigonometric trigonometric function trigonometry trisection of the angle truth tangent linie tangent plan tangent termen numrtor al fraciei fracie zecimal finit patrulater tetraedru teorem teorie numr transcendent a transforma transformare de coordonate tranzitivitate translare trapez trapez triunghi triunghiular trigonometric funcie trigonometric trigonometrie trisecie a unui unghi veridicitate 2/17/05

http://math.ournet.md/formule/dic/engl.html

Dictionar Englez-Roman

Page 20 of 22

Uunambiguous unbounded uncertainty undefined undetermined unequal union unique solution uniqueness unit unit circle unit tangent vector unit vector universal quantifier universal set unknown unlike denominators unsymmetric univoc nemrginit incertitudine, nedeterminare nedefinit nedeterminat inegal, diferit reuniune soluie unic unicitate unitate circumferin unitar vector tangent unitar vector unitar cuantor universal mulime universal necunoscut numitori diferii asimetric

Vvalid value vanish variable vector vector product velocity verify vertex vertex angles vertical vertical axis vice versa vinculum valid, valabil valoare a se anula, a disprea variabil vector produs vectorial vitez a verifica vrf unghiuri opuse la vrf vertical ax vertical invers, reciproc linie de fracie

http://math.ournet.md/formule/dic/engl.html

2/17/05

Dictionar Englez-Roman volume - volum

Page 21 of 22

Wway well-defined whole - drum, distant - bine definit - tot, n ntregime

Xx-axis x-intercept xy-plane - axa x - segment de pe axa x - plan xOy

Yy-axis - axa y

Zz-axis zero zero solution - axa z - zero - soluie nul

Bibliografie

| Pagina principala | Ghidul utilizatorului | Rubrica candidatului | Curriculumurile scolare | | Matematica competitiva | Matematica distractiva| Formule, dictionare | Avizuri | |Pagini din istorie | Examene, teste | Bibliografie | Link-uri | Site map | Cartea Vizitatorilor |

http://math.ournet.md/formule/dic/engl.html

2/17/05

Dictionar Englez-Roman

Page 22 of 22

http://math.ournet.md/formule/dic/engl.html

2/17/05

Fraze uzuale

Page 1 of 70

| Pagina principala | Ghidul utilizatorului | Rubrica candidatului | Curriculumurile scolare | | Matematica competitiva | Matematica distractiva| Formule, dictionare | Avizuri | |Pagini din istorie | Examene, teste | Bibliografie | Link-uri | Site map | Cartea Vizitatorilor

Dictionar Matematic Roman-Englez de Fraze UzualeABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Aabia abordare absolut analog The superscripts are hardly (or scarcely) visible. A more careful approach is needed. In complete analogy with the result, we may prove that ...

accentua atenie se accentuiaz atenie asupra In this section, emphasis is placed (or attention is focussed) on autonomous systems. accepta o ipotez aceiai to accept a hypothesis The numbers +8 and +3 have like signs. No two polynomials can have all their roots alike (or the same) unless they differ by a numerical factor. The preceding discussion may be summed up by saying that the arithmetic for complex numbers is much the same as that for real numbers. We now want to let j. For the present we content ourselves with demonstrating the assertions just made concerning the sets G and H. We can now easily show that ... The model fits the process under study adequately. Thus the martingale (t) turns out to be a process with independent increments. This proved to be a bigger problem than originally anticipated. 2/17/05

acelai

acum

arta acum este uor de artat c adecvat adeveri se adeverete c s-a adeverit a fi

http://math.ournet.md/formule/fraze/fraze.html

Fraze uzuale This value was found to be cos(/17). admite la fel admite adresa ne adresm la aduce demonstraia este adus aduna adunm afirma afirm The function (t) also admits decomposition of the form (4). We now turn to the task of considering the continuous-parameter supermarlingales. The proof of the theorem is given in [8].

Page 2 of 70

Now write down these inequalities for n, n+1, ..., n+m and add them to obtain the estimation (6). The fundamental theorem of arithmetic asserts that every integer greater than 1 can be factored in one and only one way, apart from order, as the product of positive prime numbers. Bohm [2] claims that there is such a thing as the primacy of metaphysics in connection with biology. A more general statement can be found in [15]. Approaching the limit as N we obtain the required assertion. The converse of (5) is false. The converse of this statement is known to be false. However, if we are concerned only with versions of a given process, the converse holds in the following sense. We are now in a position to determine (or to find) the value of x*. Thus we arrive at the following conclusion [definition, equation, theorem, assertion, result]. By means of the equivalence relation we get the decomposition of the set of all oriented segments into disjoint classes such that segments in the same class are equivalent and segments in different classes are not equivalent. When formalizing the notions of probability theory, the first fundamental assumption is that the results of experiments can be described by means of a certain 2/17/05

afirmaie afirmaie mai general afirmaie necesar afirmaie reciproc

afla a afla ajunge ajungem la ... ajutor cu ajutorul

http://math.ournet.md/formule/fraze/fraze.html

Fraze uzuale

Page 3 of 70 set . The data were obtained with the help (or with the aid) of a digitizer. Both problems are solved by constructing a right-hand inverse matrix Sr-1 of S.

alt alt

Another way to approach the problem is to take a Taylor series expansion of g(t). Any term may be transposed from one member of equation to the other, provided its sign is changed. The random variable may have a different distribution. This definition also makes use of the abstraction principle, but in another way. Otherwise speaking [fn(x)] = [gn(x)] if and only if {fn(x)}~{gn(x)}. These operations are discussed in more detail in next section. Both estimates are quite rough. But the functions f and g are both continuous, and thus the two functions coincide. Multiplying the two sides of (4) by cosmx and integrating, we obtain ... The two sides of Young's inequality are equal if and only if b=(a).

altfel altfel zis

amnunit mai amnunit ambele

ambele pri

ambiguu aminti amintim c

This ambiguity does not lead to misunderstanding. We recall that the compensator n of the measure of jumps n is non-negative. Recall that L is generated by all processes whose trajectories are right-continuous and have right limits. To analyse the equation, it is convenient to go over to non-dimensional variables. To analyse the equation, it is convenient to go over to non-dimensional variables. The sum S is analysed analogously. The proof of (11) is completely analogous to that of (10).

analiza pentru a analiza este analizat

analogic

http://math.ournet.md/formule/fraze/fraze.html

2/17/05

Fraze uzuale analogic cu ... We shall introduce distributions in a way analogous to that used in the Cantor theory when generalizing rational to real numbers. The analogue of the Fermat's theorem is also valid. In this particular case only one side of the triangle, namely BC, has traces within the limits of the drawing. If S consists of a single element x, then R(x), namely the smallest subring containing x, is commutative. The extended solutions have the property II, namely of uniform continuity. mathematical apparatus (or tools / techniques) a body of mathematics The process X(t) falls into one of the following three classes depending on its asymptotic behaviour. This equation falls among the so-called renewal equations. This equation contradicts the assumption that G contains points not belonging to D. The problem arises of finding the conditions under which the distribution p(u) is unimodal. Let us apply this result to the case of an increasing process At. Formulas (1) and (2) may be employed on condition that the contour C has no loops. Since p is of the form 1+4m, Corollary 2.5 is applicable and hence p=x2+y2.

Page 4 of 70

analogie anume

aparatul matematic aparine aparine la

care nu aparine aprea apare aplica s aplicm pot fi aplicate se poate de aplicat aproape aproape de aproape peste tot aproape toate aproape toi aproximativ acelai

The temperature was observed to be near zero. The angle is closed to 45 deg. The Lebesque-integrable functions are equal if and only if they have the same values almost everywhere. Nearly all scientific problems deal with quantities and relations among them. It is easy to verify that f(x)b and b>c we conclude that a>c. This result was established in another way under somewhat weaker conditions on the diffusion coefficients. The problem arose of finding the conditions under which the distribution p(t) is unimodal.

complet satisfctor completa este completat complicat

conclude condiie condiia asupra

condiiile conform crora

http://math.ournet.md/formule/fraze/fraze.html

2/17/05

Fraze uzuale condiie de convergen la condiie de existen i unicitate a soluiei condiii exacte pentru condiie mai fin condiii sunt verificate

Page 13 of 70 The condition for convergence to a Wiener process is stated in the next section. Let the coefficients of equation (9) satisfy the condition for the existence and uniqueness of the solution. The exact conditions for equilibria to exist and be stable are examined. The tangent bundle of the manifolds provides a sharper necessary condition. Assume that conditions (5) and (20) are satisfied. If the conditions of Theorem 10 are satisfied and, moreover, A(,t) is continuously differentiable, then ... Let the conditions of Theorem 4 be satisfied and the function be twice continuously differentiable. The distinction between (14) and (15) is that the variable x entering into (15) depends on , other things being equal. Thus, the function f(x) is uniquely determined, provided that it exists everywhere. Any term may be transposed from one member of equation to the other, providing its sign is changed. The abstraction principle can be applied to sets of arbitrary elements provided there exists an equivalence relation ~. These functions are locally Riemann-integrable under (or on) the condition that their values are equal at all points of continuity. Under the conditions of Theorem 6.1 the limit exists and is differentiable.

alte condiii fiind aceleai

n condiia c

n condiiile teoremei

conduce conduce la ecuaia confirma ipoteza conform conform algoritmului conform criteriului conform definiiei conform ipotezei induciei conform lemei conform presurunerii

This reasoning yields a simple equation. to verify a hypothesis The classes can be formed by the FLAMENCO algorithm. By the Eisenstein's criterion, the polynomial xn-2 is irreducible over the field of rational numbers. Then, by definition, ... By the induction hypothesis, the theorem is true for f (x). By Lemma 2.3, the sequence {gn(x)} is fundamental. By assumption, E(1)=0. By the assumption of the lemma, the solution to (1) is positive.

http://math.ournet.md/formule/fraze/fraze.html

2/17/05

Fraze uzuale

Page 14 of 70 Since ... by hypothesis, (4) is a bounded sequence. By property (4) of norms, every element in T has norm at least equal to 1, so there must be one of them, , which is of least positive norm. By Theorem 1.1, we can find q and r so that b=dq+r, 0 r < d. To complete the proof of the lemma, we use the corollary of Lemma 2. The inequality f(x)0 is a direct consequence of the system fi(x)0, i=l, 2, ..., n. When an expression contains parentheses within parentheses, they may be removed in succession, beginning with the innermost. Consider the rational number a/b. The problem can be approached in many different ways. Let us now consider the case a>1. Consider now the case a>1. Several other functions, very useful from the practical point of view, are considered in the following section. Some properties of the operator L are dealt with in the next chapter. An integral part of the creative approach to the problem under consideration (or under study) is the analysis of its similarity to and difference from the analogous problems. C (R+) can be regarded as a complete separable metric space under the topology of uniform convergence. The paper deals with the theory of distributions of finite order. We now consider the process (t). Consider now the process (t). Consider first the simplest case where a=0. We will first confine our attention to discreteparameter martingales.

conform proprietii

conform teoremei consecin consecin din este o consecin

consecutiv

considera considerm poate fi considerat s considerm

sunt considerate

considerat

poate fi considerat ca

n lucrare se consider considera acum considerm acum considera de la nceput vom considera de la nceput

considera util

http://math.ournet.md/formule/fraze/fraze.html

2/17/05

Fraze uzuale considerm util considerabil mai simplu consideraie We find it useful to define a new concept of conjugacy and to discuss its relation to the old. Theorems IV and VI are considerably simpler than the analogous theorems in the differential calculus.

Page 15 of 70

We now turn to the task of considering the continuous-parameter stochastic processes. The consideration (or discussion) of this problem in more detail shows that ... We must now subject the concept of equivalence to a somewhat closer scrutiny. Further inspection (or examination) of Fig.1 discloses that there are two points of inflection on the curve. The abstraction principle consists (or lies) in the identification of objects (mathematical entities) which have a common property. By a slight change in the method of (7), the construction of such functions is easily carried out. The abstraction principle is often applied in mathematics to construct new notions. In the case under consideration the process (t) is continuous at every point of the interval (c,d). Ft is continuous from the right (or right-continuous) in t if for all t 0 .

consta const n ...

construcie construi pentru a construi

continuu continu din dreapta dup t

contrazice ce contrazice aceast contrazice contrazice presupunerii

So is a unit, contrary to the hypothesis. So p|L, contradicting the fact that L is prime. This contradicts r 0. This equation contradicts the assumption that G contains a point not belonging to D. This contradicts the hypothesis that k and that (6) holds for all l0. To see this, notice that Powell's frequency function is identical with our function b(x).

a se convinge n trebuie s se conving c pentru a se convinge n ...

pentru a se convinge n aceasta

http://math.ournet.md/formule/fraze/fraze.html

2/17/05

Fraze uzuale se poate de convins c este uor de convins c coordona se coordoneaz

Page 17 of 70 Then, similarly as has been done in [1], one ascertains that the limit function satisfies the equation (4). It is easy to make sure that (x) is convex on [c,).

The theory checks well (or agrees / is in good agreement) with experiment. The hypothesis fits the experimental data. This conjecture is in line with that of Seidenberg. This definition is correct; since the sequence {pn(m) (x)} is fundamental. To verify the correctness of this definition, we must prove that ... The one-to-one correspondence established above makes it unnecessary to distinguish between functions f(x) and distributions [f(x)]. There is an increasing sequence of integers km such that ... Introduce a strictly increasing funstion g(x) defined on [0,). Ft monotonically increases in t, that is Fs Ft, for s0. Since these are continuous processes, we actually have ...

Page 20 of 70

de fiecare dat cnd

In stating rules, letters are used to represent not only the numbers to be found, but also the numbers that must be given whenever the rule is applied. Applying Lemma 20.3 k times, we infer that there exists a periodic function G0(x) with G0(k)(x)=g(x). Differentiating formula (8) k times, we obtain the equality ... The Arab notation has been in use since the XVI century. Prof. Romanov is giving a course of lectures on chaos and bifurcations in room 406, commencing October 1. In order to start from the very beginning, we introduce first the basic notions and concepts of the theory of measurements. From this time on, the density function decreases. We shall start with the basic notions and concepts of the theory of measurements. Setting (*) we obtain (**), whence, in view of inequality (1), ... The author does not explain from whence the estimate (7) emerges. Applying Lemma 20.3 k times, we infer (or deduce) that there exists a periodic function G0(x) with G0(k)=g (x). We derive (or deduce) the equation for the distribution of cell size at division and the distribution of generation time. Define unit and prime just as we did for the Gaussian integer. The function h(x) is defined at every point of the interval [c,d]. The variable, whose value is determined once the value of the independent variable is given, is called the dependent variable.

de k ori

de la

de unde

deduce deducem

deducem ecuaia

defini definim definit

bine definit

http://math.ournet.md/formule/fraze/fraze.html

2/17/05

Fraze uzuale

Page 21 of 70

The integral

is well defined in

definit anterior pozitiv definit

accordance with the above definition. Using the Haar family {gn} defined above, we introduce functions {hn}. A complex-valued function f(x) is called positive definite if for any n and complex numbers zj

definire n definirea definiie din definiie definiie echivalent definiie exact demonstra demonstreaz pentru a demonstra este demonstrat pentru a demonstra

In defining K(x) we have made use of our assumption that b(x)=0 for x