of 1568 /1568
A B R E V I E R I A L E D I S C I P L I N E L O R L A C A R E S E R E F E R Ă D I C Ţ I O N A R U L agr agricultură maş industria construcţiilor de maşini alim industrie alimentară maş-un maşini-unelte ap med aparate medicale mat matematică arh arhitectură mec mecanică teoretică^generală astr astronomie met metalurgie at fizică atomică meteo meteorologie auto autovehicule metr metrologie, tehnica măsurării autom automatică mil tehnică militară av aviaţie min industrie minieră cf căi ferate minr mineralogie chim chimie nav navigaţie cstr construcţii orlg mecanică fină, orologerie drum drumuri petr industrie petrolieră, petrochimie el electrotehnică, electronică piel industria prelucrării pieilor en energetică plast industria materialelor plastice fiz fizică generală şi a prelucrării cauciucului foto tehnică fotografică poligr industrie poligrafică, tehnologie geod geodezie editorială geog geografie pr proprietate industrială geol geologie sc industria sticlei şi a ceramicii hc industria hârtiei şi celulozei silv silvicultură hidr hidrotehnică tele telecomunicaţii, radio, televiziune ind chim industrie chimică termo termotehnică, frigotehnica inf informatică text industrie textilă l industria lemnului TH tehnică generală log mat logică matematică ts instalaţii (tehnico-sanitare) man management, marketing, economie în construcţii

Dictionar Tehnic Englez-Roman

Embed Size (px)

Text of Dictionar Tehnic Englez-Roman

ABREVIERI ALE DISCIPLINELOR LA CARE SE REFER DICIONARUL

agr alim ap med arh astr at auto autom av cf chim cstr drum el en fiz foto geod geog geol hc hidr ind chim inf l log mat man

agricultur industrie alimentar aparate medicale arhitectur astronomie fizic atomic autovehicule automatic aviaie ci ferate chimie construcii drumuri electrotehnic, electronic energetic fizic general tehnic fotografic geodezie geografie geologie industria hrtiei i celulozei hidrotehnic industrie chimic informatic industria lemnului logic matematic management, marketing, economie

ma ma-un mat mec met meteo metr mil min minr nav orlg petr piel plast poligr pr sc silv tele termo text TH ts

industria construciilor de maini maini-unelte matematic mecanic teoretic^general metalurgie meteorologie metrologie, tehnica msurrii tehnic militar industrie minier mineralogie navigaie mecanic fin, orologerie industrie petrolier, petrochimie industria prelucrrii pieilor industria materialelor plastice i a prelucrrii cauciucului industrie poligrafic, tehnologie editorial proprietate industrial industria sticlei i a ceramicii silvicultur telecomunicaii, radio, televiziune termotehnic, frigotehnica industrie textil tehnic general instalaii (tehnico-sanitare) n construcii

abac() (arh, mat) abacus; (mat, TH) nomogram, nomograph, nomographic chart; alignment chart/ diagram abac de paralaxe parallax abacus abac Nichol Nichol's chart abajur (lamp) shade 0 abandon retirement; (nav) abandon(ment) abandona (a) desert, give up, quit, surrender, waive abandona (a) (o sond) (petr) relinquish abandonare break(ing)-off; (man, mil) surrender abandonare a sondei well abandoning abandonat abandoned, derelict abat (a) (geol, minr) work abataj (min) coal face, coal mining, hewing, stope, stoping, working; (silv) cutting, felling abataj ascendent (la minereuri) (minr) raise stope abataj-camer room abataj combinat la mine de minereuri com bined stoping abataj combinat la mine de minereuri n felii i cu nmagazinare combined top slicing and shrinkage stoping abataj conjugat double-length face abataj cu avansare de jos n sus (la minereuri) (minr) overhand stope abataj cu exploatare de jos n sus, cu rambleu overhand stoping and filling abataj cu front n dini de ferstru saw-tooth back stoping abataj cu front lung longwall working abataj cu nmagazinare (de minereuri) combinat cu subetaj combined shrinkage stoping and block caving abataj cu pilieri rmai pentru susinere pillar stope

abataj cu rambleiere mining with filling / stow ing abataj cu tiere combinat de jos n sus i de sus n jos overhand-underhand stoping abataj cu tiere i rambleiaj (la minereuri) (minr) cut-and-fill stope abataj de atacare Ia exploatarea n trepte rsturnate (la minereuri) (minr) cutting-out stope abataj de sus n jos underhand stoping abataj diagonal (la minereuri) (minr) rill stope abataj frontal longwall abataj frontal automatizat / condus de Ia distan remotely operated longwall face abataj frontal care avanseaz de la pu spre hotarul minei longwall advancing abataj frontal (care lucreaz) intermitent in termittent longwall abataj frontal cu dou aripi cu colector comun double-unit face abataj frontal cu tiere n felii slicing longwall abataj frontal cu un singur front unit abataj frontal n panoul n exploatare panel longwall abataj frontal n retragere cu funcionare intermitent retreating intermittent longwall abataj frontal n retragere spre centrul minei longwall retreating abataj frontal mai avansat dect altele leading face abataj frontal normal regular longwall abataj frontal normal cu frontul pe direcia stratului regular longwall along strike abataj frontal orientat paralel cu clivajul stratului face-on abataj n eichier square work

abataj n minereuri abataj n minereuri concomitent cu avansarea galeriei de pregtire drift stoping abataj n roc steril (pentru rambleu) (min) dead-work abataj n trepte rsturnate (la minereuri) (min) back stope, side stoping abataj nainta forefield end abataj nc nesurpat open goaf abataj lateral slicing working abataj normal normal face abataj paralel cu stratificaia slyne abataj pe nclinare dip face abataj prin camere i pilieri cu surparea acoperiului room and pillar caving abataj prin subetaje (la minereuri) (min) sublevel stoping abataj rambleiat (la minereuri) (min) filled stope abataje diagonale pe colector (n frunz de brad) (min) herringboning abataje frontale conjugate (cu dou fronturi) (min) double unit abatare cu ajutorul penelor cutting with wedges abate (a) (TH) abate, differ, turn aside abate (a) n caren (nav) careen, heave down abate (a) sub vnt (nav) fall off abate (a se) deviate, stray, wander abate (a (se)) decline, drift abate (a se) brusc de la drum (cu revenire) (despre nav) yaw abate (a se) de la drum (despre nav) pay off, sag, set off the course, shear off abate (a se) din vnt keep away abate (a se) treptat de la drum (despre nav) edge away abatere (drum) diversion; (fiz) spread,straggling; (mec, TH) tilt; (metr) aberration; (min) deflec tion, deflexion; (min,petr) deviation; (petr) decli nation; (TH) departure, discrepancy, drift abatere a frecvenei (el, tele) frequency departure abatere a pasului elicei filetului lead error abatere a punctului zero (metr) zero variation abatere a pupei (la giraie) (nav) kick abatere a semiunghiului flancurilor de filet variation of half angle of thread abatere a unui ru / a unui fluviu river diver sion abatere admis / admisibil permissible devia tion / variation abatere brusc de la drum (nav) yaw, yawing motion abatere corespunztoare unei probabiliti oarecare (mat) equivalent deviate

2

abatere superioar abatere de accelerare acceleration misalignment abatere de la aliniere untruth of alignment abatere de la circularitate out-of-roundness abatere de la coaxialitate disalignment, mis alignment abatere de la dimensiune dimensional discrep ancy / difference, off-size condition abatere de la drumul bun (auto, av) deflecting from true path abatere de la forma geometric corect error of shape abatere de la liniaritate deviation from linear abatere (de la o dimensiune nominal) (maun) variation abatere de la paralelism parallel misalignment abatere de la planitate out of flatness abatere de la rectiliniaritate error of straightness, out of straight line abatere de la regulile de circulaie road wander abatere de la valoarea adevrat error abatere de la valoarea medie (hidr, mat) depar ture; (mo/)deviate abatere de Ia valoarea prescris / programat deviation from the index value abatere de registru (la tipar policrom) colour fringing abatere inferioar lower deviation, minimum (al lowable) variation, minus limit abatere instantanee de reglaj instantaneous de viation of controlled variable abatere n caren (nav) careening abatere (ntre dou vrfuri ale unui graf) (mat) directed distance abatere limit ultimate deviation abatere longitudinal / de distan error in range, range deviation, variation in longitude abatere maxim de reglare set-up error abatere medie mean deviation abatere medie ptratic mean square deviation, root deviation, standard deviation abatere medie ptratic de selecie (n statistica matematic) deviance abatere negativ minus tolerance abatere normal / standard standard deviation abatere permis (metr, TH) tolerance abatere poligonal angular hole, lobe-shaped hole abatere pozitiv plus tolerance abatere proporional (el, tele) offset abatere proporional / rezidual permanent (a unui regulator) (el) droop abatere rezidual (el, tele) drift abatere superioar maximum (allowable) varia tion, plus limit, upper deviation

abatere tolerat a calibrului abatere tolerat a calibrului gauge tolerance abator shambles, slaughter-house abecedar primer, spelling book aberaie (fiz) aberration aberaie a imaginii defect of image (optics) aberaie a lentilei lens aberration aberaie a luminii aberration of light aberaie cromatic chromatic(al) aberration aberaie de sfericitate / sferic spherical aberration aberaie de zon zonal aberration aberaie n afara axei (n tv) off-axis aberration aberaie optic defect of image (optics), optical aberration abietin abietene, larician abilitate ability; (man) knack abilitate de a vinde salesmanship abilitate de percepie (a informaiilor, eveni mentelor, faptelor etc.) n contextul unei munci perceptual skills abilitate profesional workmanship abiogenez abiogenesis abis chasm, gulf, precipice abisal (zon de mare adncime a fundului mrilor i oceanelor) abyssal ablaiune (geol, TH) ablation abona (a se) (la) subscribe abonament (la un ziar) subscription (to a news paper) abonament de radio radio licence abonat subscriber abonat cu linie individual single-line subscriber abonat cu regim de taxare a convorbirilor mes sage-rate subscriber abonat debitor defaulting subscriber abonat eventual / n perspectiv (man) prospect abonat pe calea ferat regular traveller abonat telefonic (telephone) user, subscriber, participant abonat (telefonic) apelant / chemtor caller, call ing subscriber abonat (telefonic) apelat / chemat called / wanted subscriber abonat (telefonic) cuplat two-party subscriber abonatul "nu poate fi obinut" "no such num ber" tone aborda (a) (o problem, o activitate) (man) tackle, approach; (nav) (a urca la bordul navei) board abordaj (nav) collision; (urcare la bord prin lupt) boarding abordare (urcare la bordul navei) boarding abordare faptic factual approach abraziune abrasion, attrition

3

absorbitor abraziune marin marine abrasion abraziv (material) (met, TH) abradant, abraser, abrasive, grinding stock // abrasive abraziv mbcsit (ma-un) loaded wheel abreviaie abbreviation abreviere a numelui unei instruciuni sau unei operaii n cod main (inf) mnemonics abroga (a) revoke, recall abrogare recall, rescission abrupt precipitous, steep; (drum) sloping; (drum, geol) abrupt, rapid, scarped; (TH) prone, slanting abscis abscissa, x-coordinate abscis de convergen absolut abscissa of ab solute convergence absid (arh) apse absintin absinth(e) oil absolut absolute, unconditional; (n analiza matematic) unconditioned absolut continuu (n analiza matematic) totally continuous absolut corect unbiased absolut uscat absolutely dry, bone-dry, theoreti cally dry absorbabil absorbable absorbabilitate absorbability absorbant absorbent, absorbing, absorptive // (ind chim) absorber, absorbing medium, sorbing agent absorbant acustic activ active sound absorber absorbant de cldur heat-absorbing absorbant de gaze gas-absorbent absorbant de lumin (fiz) light-absorbing, opti cally absorbing / absorptive; (n cinematografie) light softener (motion pictures) absorbant de radiaii (tele) black absorbant din punct de vedere optic light-ab sorbing absorbant n ultraviolet ultraviolet absorber absorbant lichid stripping liquid absorbant (otrav) de luminescen (el, tele) killer absorbant (n optic) absorbance absorbat (chim) absorbate absorber (ind chim) absorbing apparatus / washer; (petr) absorber absorbi (a) draw in; mop up; (chim) take up; (chim, text) imbibe; (TH) absorb, sponge up, suck (up) absorbi (a) aburul draw in steam absorbi (a) (aer, gaze) (TH) inhaust absorbi (a) curent (din reea) (el) take current absorbire (fuziune de ntreprinderi, comerciale sau industriale) (man) merger absorbitor (ind chim) absorber (washer)

absorbtivitate absorbtivitate absorptivity absorbie (chim) occlusion; absorption, uptake absorbie a apei water uptake absorbie a cernelii ink absorption absorbie a luminii light absorption absorbie a oxigenului oxygen uptake absorbie a sunetului sound absorptivity absorbie a sunetului de ctre publicul unei sli audience absorption absorbie a unei cuante (fiz) quantum absorption absorbie a vibraiei vibration absorption absorbie acustic / fonic sound absorption absorbie cuantificat / prin cuante quantized absorption absorbie de aer air absorption absorbie de ap water absorption absorbie de cldur heat input absorbie de curent reactiv / dewattat drawing of wattless / idle / reactive current absorbie de energie absorption of energy, tak ing off absorbie de gaz clean-up of gas absorbie de putere taking of power, taking off absorbie de unde wave absorption absorbie dielectric dielectric absorption absorbie exponenial exponential absorption absorbie n band banded absorption absorbie n infrarou infrared absorption absorbie n sol (a undelor electromagnetice) (tele) ground absorption absorbie n ultraviolet ultraviolet absorption absorbie prin ciocniri collisional absorption absorbie prin formarea unei perechi (electron-pozitron) pair-production absorption absorbie selectiv selective absorption absorbiometru (chim) absorptiometer abstractizare logico-matematic a unui sistem simulation model abstracie abstraction; (mat) abstract abstragere abstraction, abstractness absurd (log mat) meaningless, senseless absurditate (log mat) incongruity; meaninglessness abtec (cstr) template rule abibild decalcomania / transfer picture abundent abundant, plentiful; (bogat) liberal, rich; (luxuriant) lush, luxuriant abunden abundance, plenty abunden de izotopi abundance of isotopes abunden relativ (de izotopi) (at) abundance ratio; (fiz) fraction abundance abur (fiz) vapour; (meteo, termo) fume(s); (termo) steam; (TH) exhalation, reek

4

ac cu gmlie abur activ process steam abur de contrapresiune back steam, counter-pres sure steam abur de emisie / de eapament escape steam, exhaust steam abur de nclzire steam for heating abur de lucru (termo) process steam abur de priz bled steam abur direct direct heating steam, live / working steam abur evacuat escape steam abur indirect (termo) latent steam abur laminat (termo) throttled steam abur nesaturat surcharged steam abur pentru stripare stripping steam abur saturat saturated steam / vapour abur supranclzit dry steam, superheated steam/ vapour abur suprasaturat supersaturated steam abur tehnologic (ind chim, termo) process steam abur umed prime steam, wet steam / vapour abur uscat dry steam abur uzat exhaust / spent steam abur viu live steam, process / working steam aburi (a) steam out aburi groi smoke aburire (ind chim, petr, TH) steaming(-out); (text) ag(e)ing (process), damping; (tricotaje) trimming aburire a argilei steaming of the clay aburire a esturii ag(e)ing of cloth aburit steamed out, vapoury aburitoare (l) steaming chamber aburitor (text) steamer abutilon (text) kenaf abuz de ncredere breach of trust abuz de putere misfeasance, misuse of authority ac needle; sting; (cf, min) point; (geol) pinnacle; (ma) prick; (orlg) hand, indicator; (text) gill, hook, needle, pin; (TH) prod, rod ac al cadranului (unui aparat) finger ac al garniturii de card card wire ac al plutitorului (auto, ma) float valve needle ac arttor indicator / indicating pointer ac arttor luminos illuminated arrow pointer ac cu clciul nalt long-heel needle ac cu clciul scurt short-heel needle ac cu crlig (text) barbed / bearded needle, needle beard, spring needle ac cu crlig obinuit common hook ac cu dou capete double-ended needle ac cu dou limbi tandem latch needle ac cu gmlie pin

ac cu limb ac cu limb latch / self-acting / tumbler needle ac cu limb pentru tricotaje hosiery latch needle ac cu radiu (at) radium needle ac cu zvor (text) two-piece needle ac de aerisit forme (n turntorie) (met) vent rod (in moulding) ac de ajuraj (text) tickler, transferring hook ac de ajutaj (ma) nib ac de brodat embroidering needle ac de broat (poligr) stitching needle ac de busol compass / magnetic needle ac de ceasornic hand of a clock / watch, hour hand ac de cilindru (text) cylinder needle ac de coeror (tele) whisker ac de conducere (cf) point rail ac de control (text) control pin ac de croetat crochet hook / needle ac de cusut sewing needle ac de deburare cleaning needle ac de diamant (poligr) diamond needle ac de dozare a benzinei la sarcini pariale (auto) metering rod ac de grandee / de merlinat (nav) roping needle ac de gravat (poligr) burin, graver ac de nclinaie (metr) dipping / inclination needle ac de ngustare (la maina de tricotat) coverer, narrowing point, tickler, transferring hook, turn ing needle ac de ngustare-lrgire (text) transferring needle ac de nregistrare recording stylus ac de nsilat (text) stitching needle ac de nepat (poligr) fixing needle (for transfers) ac de macaz point rail, (rail) tongue, switch point ac de macaz electric power-operated point ac de manevr (cf) shunting point ac de nvdit bodkin ac de palpare (autom, inf) feeler pin ac de punctare (geod) pricker; (poligr) dotting needle ac de remaiat / de ncheiat turning hook ac de rulment (ma) (bearing) needle ac de stavil (hidr) weir needle ac de stopat darning-needle ac de supap valve needle ac de tragere (pentru introducerea cablului) (el, tele) sweep rod ac de transfer (pentru ngustare) (text) covering needle, tickler, transferring hook / needle ac de trasat (ma-un) drop point, marking awl / scriber/ tool, scratch awl, scriber; (met) drawing point, scribing awl / point

5

accelera (a (se)) ac de tricotat common hook, knitting needle / pin, needle ac din fibr (pentru redarea discurilor) fibre needle ac din piatr preioas (pentru nregistrare / redare) jewel(led) stylus ac electric v. ac de macaz electric ac imprima tor (tele) Stylus ac indicator (fiz) hand; (ma) index; dial / telltale pointer, indicator, indicator / indicating pointer; (el) (la aparate) indicator needle; (metr) pointer ac indicator ajustabil (la aparate de msurat) (metr) adjustable index ac indicator al balanei balance needle ac indicator curbat / ndoit bent pointer ac indicator luminescent dial-light resonance in dicator ac indicator luminos luminous pointer ac indicator portcontact contact pointer ac mpritor (la monotip) (poligr) distributor rail ac (la card) (text) card staple ac luminescent (metr) spot of light ac magnetic magnetic / compass needle ac mare pentru esut skewer ac obturator needle valve, obturating needle ac opritor (ma) feeler pin ac pervibrator (pentru beton) (cstr) vibrating needle ac radiofor (at) radium needle ac trasor (al unui aparat de msurat nregistrator) (metr) tracking point ac tubular (text) compound needle ac vibrator vibrator needle ac Vicat (pentru ncercarea betonului) Vicat needle acalmat (despre un velier imobilizat din lips de vnt) (nav) becalmed acalmie (meteo) calm, lull acalmie ntre dou valuri wave lull acalmie total (meteo) dead-calm acant() (arh) acanthus acapara (a) (man) buy up acapara (a) marfa pentru specul (man) corner, forestall acaparare a inteligenei brain drain acaparare a mrfii n vederea speculei corner ing, coemption, forestalling acar pointsman, point turner, shunter, switchman, switch tender accelera (a) accelerate; expedite; promote; pick up speed; rush; speed up; (mec) hasten; force accelera (a (se)) accelerate

accelera (a) motorul accelera (a) motorul open up the engine, open out the throttle accelerare acceleration, racing accelerare a gravitaiei acceleration of gravity accelerare a prizei (betonului) prin cldur acceleration of hardening by heat accelerare de la stare de repaus acceleration from dead rest / stop accelerare de la vitez constant acceleration from steady speed accelerare fr sulf (plast) sulphurless accelera tion accelerare la limita maxim (prin deschiderea complet a admisiei combustibilului n carburator) (auto) fully open throttle accelerare la maximum pentru a trece ntr-o treapt superioar de vitez (la maini cu transmisie automat) kick down accelerare prin oc (in electronic) impact accel eration accelerat accelerated, speedy accelerator (at) accelerator; (auto) accelerator (con trol) pedal, gas-throttle valve, throttle pedal; (chim) promoter; (el) activator accelerator al vitezei de difuzie (a coloranilor n fibr) (text) accelerator, carrier accelerator (auxiliar) de filtrare din celuloz cellulose filter aid accelerator ciclic / circular cyclic accelerator accelerator cu activitate medie (plast) medium accelerator accelerator cu aciune ntrziat delayed-action accelerator accelerator cu aciune lent slow-acting / -ac tion accelerator accelerator (cu caracter) bazic basic-type ac celerator accelerator cu ghid de unde waveguide accelerator accelerator cu inducie / inductiv induction ac celerator accelerator cu potenial constant constant-po tential accelerator accelerator cu sulf sulphur-containing accelerator accelerator cu tendin de prevulcanizare (plast) scorchy accelerator accelerator de autoaprindere ignition dope accelerator de autooxidare (plast) prooxidant accelerator de coagulare flock accelerator accelerator de coroziune corrosion accelerator accelerator de dizolvare solutizer accelerator de electroni betatron, electron accel erator

6

acceleraie pe traiectorie accelerator de ntrire v. accelerator de priz accelerator de mn (auto) hand throttle accelerator de oxidare oxidation accelerator accelerator de particule (atomice) atom smasher. atomic / partide accelerator accelerator de particule la energii de ordinul ctorva GeV (10'eV) multi-BeV / GeV machine accelerator de polimerizare polymerization ac celerator accelerator de priz (cstr) accelerator; hardening / setting accelerator accelerator de priz a cimentului cement hard ener, cement set(ting) accelerator accelerator de priz la beton accelerating ad mixture accelerator de protoni proton accelerator accelerator de tip tandem tandem accelerator accelerator de topire melting accelerator accelerator de vulcanizare acceleram, rubber / vulcanization accelerator accelerator intermediar interaccelerator accelerator liniar (at) lineac accelerator liniar multirezonator multicavity accelerator accelerator-multiplicator de electroni secundari accelerated secondary-electron mul tiplier accelerator rapid (TH) fast-curing accelerator accelerator semiultrarapid semi-ultraaccelerator accelerator ultrarapid (plast) superaccelerator, ultraaccelerator acceleraie acceleration; (mas) speeding up acceleraie a gravitaiei (terestre) (fz, mec) ac celeration due to gravity, gravity acceleration acceleraie areolar sector acceleration acceleraie centrifug centrifugal acceleration acceleraie centrifug radial radial acceleration acceleraie Coriolis Coriolis acceleration acceleraie de mn (auto) hand throttle acceleraie de recul recoil acceleration acceleraie de scurt durat brief acceleration acceleraie n cdere liber (datorit forelor gravitaionale) (fz, mec) free fall acceleration acceleraie n ramp acceleration of upgrade ve locity acceleraie la pornire starting acceleration acceleraie momentan brief acceleration acceleraie natural (la acionri electrice) (el) inherent acceleration acceleraie negativ (el, mec) deceleration; (mec) drag acceleration, retardation acceleraie pe traiectorie acceleration along the path

acceleraie rezultant acceleraie rezultant resultant acceleration acceleraie tangenial tangential acceleration acceleraie unghiular angular/ rotary acceleration accelerograf (ma) recording accelerometer accelerograf tensometric strain gauge-type accelerograph accelerometru cuplat cu fibre optice fibre optic accelerometer accelerometru electronic vacuum-tube accelero meter accelerometru tensometric strain gauge-type accelerometer accent lung straight accent accente (poligr) accent marks accente de durat a sunetului (la notele muzicale) {poligr) quality marks accente separate de litere (poligr) floating ac cents accentua (a) (TH) accentuate, emphasize accentuare accentuation accentuare a amplitudinii unor semnale (tele) emphasis (EMP) accentuare a bailor / a frecvenelor joase bass boosting accentuare a contrastelor crispening accentuare a luminanei albului whiter-thanwhite accept (man) acceptance accepta (a) imediat o ofert jump at an offer accepta (a) o convorbire telefonic collect accepta (a) o ofert close with an offer, accept an offer accepta (a) o trat / condiiile accept a draft / the terms accepta (a) predarea mrfii accept delivery of the goods acceptare acceptance acceptare a unei cambii pe care nu este nscris suma acceptance in blank acceptare a unui efect de comer acceptance of a bill acceptare contra documente acceptance against documents acceptare cu rezerve conditional / qualified / spe cial acceptance acceptare de complezen accommodation accept ance acceptare fr rezerve unconditional/ general ac ceptance acceptare n alb acceptance in blank acceptare parial partial acceptance acceptare pentru cauiune collateral acceptance

7

accesibilitate total acceptor (chim,fiz) acceptor acceptor de cationi catiophile acceptor de electroni electron-seeking, electron sink acceptor de hidrogen hydrogen acceptor acceptor de protoni protophile acceptor de tip bazic acceptor base acces (autom, tele) availability; (drum) approach road; (min) adit; (tele) access, port; (TH) ap proach, intake acces cvasidirect (la memorie) quasi-random access acces direct / imediat / instantaneu direct / im mediate access acces direct la memorie direct memory access (DMA) acces indirect (prin nregistrri care conin valorile adreselor) indirect access acces la informaie (inf) access acces la informaie prin numrarea imaginilor image mark retrieval coding acces multiplu multiaccess, multiple access acces multiplu (ia un canal de telecomunicaii) prin repartiie n frecven frequency-division multiple access acces multiplu (la un canal de telecomunicaii) prin repartiie spaial space-division multiple access acces multiplu (la un canal de telecomunicaii) prin repartiie temporal time-division mul tiple access acces multiplu prin repartizarea codificat a canalelor de transmisie code division multiple access acces rapid fast access acces secvenial / serial (al informaiilor nregis trate pe un suport extern) sequential / serial access acces selectiv selective access acces simultan (paralel) parallel access accesibil (inf) addressable; (TH) accessible, pervi ous, practicable accesibil pentru control i curire (ma) opendoor accesibil pentru revizie interioar (ma-un) internally accessible accesibilitate accessibility, attainability accesibilitate continual continuum-wise acces sibility accesibilitate parial (a unui selector la un numr limitat de legturi) limited availability accesibilitate total (posibilitate ca un apel s fie deservit de orice legtur liber a unei reele de conexiuni) full availability

accesorii accesorii accessories, appendix, appurtenances, belongings, fittings accesorii ale motorului appurtenances of motor accesorii care permit optimizarea conducerii automobilului driving aids accesorii de cazan boiler supplies accesorii diverse facultative / la alegere op tional extra accesorii grele (de echipament naval) hamper accesorii pentru cablu cable fittings accesorii (pentru spectacole) properties accesorist (persoan care se ocup de accesoriile unui decor) property man accesoriu accessory, attachment // lateral accident accident; case of emergency / of need; (av) crash; (el) breakdown accident de circulaie produs prin ieirea autovehiculului din carosabil off-going accident de demaraj / de pornire start-up accident accident de exploatare (TH) mill accident; oper ating accident accident de sond (petr) well damage accident de teren {drum) bump accident structural (geol) structural accident accidental (mat) accidental; (TH) contingent, cur sory, random; (metr) erratic accidentat (drum) bumpy; (geog) rugged, uneven accidente ale unui drum road inequalities accidente de teren accidence of the ground accidente (de teren) pe suprafaa unei planete (astr) markings accident (poligr) display /job work, job acciz (folosit mai ales la plural, accize) (man) excise ace de garnitur de card card-clothing points ace de ghea ice needles ace pentru curirea becului suflaiului de sudur nozzle clearing tools acele din disc (text) dial needles acenaften acenaphthene acetaldehid acetaldehyde, acetic aldehyde, ethanal acetaldol acetaldol acetali polivinilici polyvinyl acetals acetamid acetamide acetanilid acetanilide, antifebrin, monoacetylaniline acetat acetate, ethanoate acetat bazic subacetate acetat bazic de aluminiu mordant salt acetat bazic de cupru basic copper acetate, green verdigris acetat de aluminiu alacet, aluminium acetate

8

achiziie de date acetat de amil banana oil, amylacetic ether acetat de argint silver acetate acetat de calciu calcium / lime acetate, vinegar salt acetat de calciu impur / cenuiu gray acetate of lime acetat de calciu industrial grey chalk acetat de celuloz cellone, cellulose acetate acetat de izoamil pearl oil acetat de nichel nickel acetate acetat de plumb lead acetate, Saturn salt, sugar of lead acetat de polivinil polyvinyl acetate acetat de potasiu potassium acetate, diuretic salt acetat dublu de sodiu i uranil uranyl sodium acetate acetat feric ironic acetate acetic acetous acetificare acescence acetil acetyl, ethanoyl acetilceluloz acetylcellulose acetilcolin acetylcholine acetilen acetylene, ethine acetilen dizolvat dissolved acetylene (cylinder gas) acetilhidroperoxid peracetic acid acetilsalicilat de magneziu magnespirin acetilur de argint silver acetylide acetilur de sodiu sodium acetylide acetiluri acetylides acetin acetin acetoarsenit de cupru Schweinfurth green acetol acetone alcohol acetoliz acetolysis aceton acetone, dimethylketone, ketopropane achita (a) (man) pay off, repay, settle achita (a se) de (man) square achita (a) o datorie redeem a debt, pay off a debt; sink achita (a) o factur receipt an invoice; pay a bill achita (a) o not de plat settle / pay / foot a bill achitare payment, quittance, settlement achitare a dobnzilor la un mprumut service of a loan achitare a ntreruperii (confirmare a lurii n considerare a unei cereri de ntrerupere) (inf) in terrupt acknowledge achitare a unei datorii settlement of a debt, clear ing off a debt achitare a unei note de plat settlement of a bill achizitor purchaser, buyer achiziie condiionat memorandum buying achiziie (culegere, prelucrare parial i nregis trare) de date (inf) data acquisition / capture

achiziiona (a) achiziiona (a) (man) purchase, buy, acquire achiziionare purchase, acquisition achiziionare a pieselor de schimb provision of spare parts achiziionare a unui semnal identificabil (in/) lock-on achiziionare de materiale cnd preurile scad averaging down on the market achiziionri de pe o zi pe alta (n cantiti mici) hand-to-mouth buying / purchasing aciclic acyclic acicular (silv) acerose; (TH) acicular, needle-like / -shaped acid acid // sour acid abietic abietic / sylvic acid acid acetamino-etilsalicilic benzacetin acid acetic acetic / ethanoic acid, methane-carboxylic acid acid acetilacetic acet(o)acetic acid, acetonecarboxylic acid acid acetilsalicilic acetophen(e), acetosalicylic acid acid acetobutiric acetobutyric acid acid acrilic acrylic / propenoic acid acid alchilsulfuric alkyl hydrosulphate acid alifatic cu trei duble legturi triolefinic acid acid amidosulfonic amidosulphonic acid acid amidosulfuric amidosulphuric acid acid aminic amic acid, amino-acid acid Y-aminobutiric piperidic acid acid a-aminoizovalerianic valine acid l-amino-8-naftol-2,4-disulfonic Chicago acid acid anisic anisic acid acid anorganic inorganic acid acid antimonic antimonic acid acid antimonios antimonous acid acid antranilic anthranilic acid acid aprotic aprotic acid acid arsanilic arsanilic acid acid ascorbic ascorbic / cevitamic acid acid atrolactic atrolactic acid acid auriazotic gold hydrogen nitrate acid azelaic azelaic acid acid azotic azotic / nitric acid, hydrogen nitrate acid azotic sintetic synthetic nitric acid acid azotos nitrous acid ' acid barbituric barbituric acid, malonyl urea acid benzensulfonic phenyl-sulphonic acid acid benzilic benzilic acid acid boric boric / fumarole acid, boron hydroxide acid borowolframic borotungstic acid acid bromhidric hydrobromic acid, hydro gen bromide

acid etilsulfuric acid brut storage acid acid caprilic caprylic acid, hexyl acetic acid acid caprinic capric / decanoic acid acid caproic caproic acid acid capronic butyl acetic acid, hexanoic acid, pentyl formic acid acid carbamic carbamic acid acid carminic carmine acid cerotic cerotinic / hexacosanic acid acid cetoglutaric keto-glutaric acid acid cetomalonic ketomalonic acid acid chinaldinic quinaldic acid acid chinic chinic / quinic acid acid chininic quininic acid acid chinolinic quinolinic acid acid cianhidric hydrocyanic / prussic acid, hy drogen cyanide acid cianic cyanic acid acid cianuric insolubil insoluble cyanic acid acid cinamic cinnamic acid acid citric citric acid acid clorhidric chlorine hydride, hydrochloric / muriatic acid, spirit of salt acid clorhidric gazos hydrogen chloride acid cloros chlorous acid acid clorsulfonic chlorosulphonic acid, sulphuric chlorohydrin acid coninnd dou elemente binary acid acid crisaminic chrysamminic acid acid crotonic crotonic acid acid cumaric cumaric acid acid de turn / Glover tower / Glover acid acid decandioic decanedioic acid acid decanoic decanoic acid acid -decanoic capric acid acid denitrat denitrated acid acid diazo-benzen-sulfonic benzene-azosulphonic acid acid dibazic diacid acid dicarboxilic dicarboxylic acid acid dicloracetic dichloroacetic acid acid dihalogenat dihalogen acid acid 3,4-dimetoxibenzoic veratric acid acid dioxiantrachinon-carboxilic rheih acid disulfonic disulphonic acid acid eicosenoic gadoleic acid acid elagic benzoaric acid acid epuizat waste acid acid etandicarboxilic butane diodic acid acid etilendiaminotetraacetic, EDTA, edetic acid acid etilmalonic vinaconic acid acid etilsulfuric vinic acid

acid fenilboric acid fenilboric borophenylic acid, benzene boronic acid acid 5,5-feniletilbarbituric phenobarbital acid fenilsiliconic silicobenzoic acid acid fericianhidric / fericianic ferricyanic acid acid ferocianhidric ferrocyanic acid acid fluorbenzoic fluobenzoic acid acid fluorhidric fluorine hydride, hydrofluoric acid, hydrogen fluoride acid fluorosilicic silicofluoric acid acid fluosilicic sand acid acid formic formic / formylic / methanoic acid, acid of ants acid fosforic phosphoric acid acid fosforic asimilabil available phosphoric acid acid fosforos phosphorous acid acid frenozinic phrenosinic acid acid ftalic phthalic acid acid fumans fuming acid acid gadoleic gadoleic acid acid Glover v. acid de turn acid gras fatty acid acid halogenhidric hydrogen acid acid heptandioic pimelic acid acid hexafluorocromic fluochromic acid acid hexafluosilicic sand acid acid hidrocinamic benzene propionic acid acid hidrooxiizolactic butyl lactic acid acid hidroxi-malonic tartronic acid acid hipuric benzamido / benzamino acetic acid, benzoyl glycine, hippuric acid acid inosinfosforic inosine acid acid iodhidric hydriodic / hydroiodic acid, hydrogen iodide acid iodoplatinic iodoplatinic acid acid izoferulic hesperitic acid acid /-ascorbic redoxon acid levulic l(a)evulinic acid acid ligninsulfonic lignin-sulphonic acid acid lignoceric carnaubic acid acid mahonic mahony acid acid maleic toxilic acid acid malic apple acid acid malonic methane-dicarbonic acid, propane diacid acid margaric margaric acid acid mercaptocarboxilic mercaptan acid acid metafosforic glacial phosphoric acid acid metancarbotiolic methane-carbothiolic acid, thiol-acetic acid acid metandicarboxilic methane-dicarbonic acid acid metandisulfonic methane-disulphonic acid

10

acid piridinsulfonic acid metilftalic uvitinic acid acid metilsiliconic silicoacetic acid acid metilsuccinic methyl-butanedioic / pyrovinic acid acid metionic methane-disulphonic acid acid metoxiacetic methylolglycolic acid acid monobazic monohydric acid acid monobromfenol bromophenic acid acid monopersulfuric Caro's acid, metasulphuric / monopersulphuric / peroxymonosulphuric acid acid naftenic naphthenic acid acid a-naftilamin-3,6,8-trisuIfonic Koch's acid acid 2-naftilamino-6,8-disulfonic amido-G-acid acid naftionic piria acid acid naftoic naphthalic acid acid l-naftol-4-sulfonic Neville and Winter acid acid 2-naftol-6-sulfonic Schaeffer's acid acid nicotinic niacin, nicotinic acid acid niobic columbic acid acid n-octanoic caprylic acid acid oenantic oenanthylic acid acid oleic oleic / rapic acid acid oleic sulfonat sulphonated oleic acid acid oleic tehnic red oil acid ortoaminobenzensulfonic orthanilic acid acid ortoboric boracic acid acid ortosilicic ortho-silicic acid acid oxalic oxalic acid acid palmitic hexadecanoic / hexadecylic / palmitic acid acid pantotenic pantothenic acid acid pectic pectic / pectinic acid acid pelargonic ennoic acid acid pentabazic / pentacarboxilic pentacarboxy lie / pentatomic acid acid pentanoic pentanoic acid acid pentru acumulatoare electrolytic acid acid pentru gravare (poligr) mordant acid peracetic peracetic acid acid perbenzoic perbenzoic acid acid percloric perchloric acid acid performic permethanoic acid acid perfosforic perphosphoric acid acid periodic periodic acid acid permanganic permanganic acid acid persulfuric persulphuric acid acid pertitanic pertitanic acid acid petrolic petroleum acid acid picric picric acid acid pimelic pimelic acid acid piridincarboxilic pyridine carboxylic acid acid piridinsulfonic pyridine sulphonic acid

acid piroboric acid piroboric pyroboric acid acid pirofosforic pyrophosphoric acid acid pirofosforos pyrophosphorous acid acid pirogalic pyrogallic acid acid pirolidin-2-carboxilic pyrolidine carboxylic acid acid pirolignos pyroligneous acid acid piromucic furoic acid acid pirosulfuric pyrosulphuric acid acid pirotartric methyl-butanedioic / pyrovinic acid acid pirovanadic pyrovanadic acid acid piruvic keto-acetic / pyroracemic / pyruvic acid acid platiniiodhidric iodoplatinic acid acid plumbic plumbic acid acid plumbos plumbous acid acid poliacrilic polyacrylic acid acid polibazic polybasic acid acid politionic polythionic acid acid potenial potential acid acid propandicarboxilic propane dicarboxylic acid acid propantetracarboxilic propane tetracarboxylicacid acid propan-l,2,3-tricarboxilic tricarballylic acid acid propargilic / propiolic propargylic / propynoic acid acid propilxantogenic propyl xanthic acid acid propionic propanoic / propionic acid acid recirculant returned acid acid recuperat recovered acid acid renic perrhenic acid acid rezidual spent acid acid rezinic resin(ic) / rosin acid acid rodanic rhodanic acid acid saturat saturated acid acid sebacic decanedioic acid acid selenios selenious acid acid silicofluorhidric silicofluoric acid acid silicomolibdenic silicomolybdic acid acid silicooxalic silicooxalic acid acid slab weak acid acid stearic stearic / stearinic / stearophanic acid acid stearolic stearolic acid acid stifnic styphnic acid acid succinic amber / ethylene dicarboxylic acid, salt of amber acid sulfamic amidosulphonic acid acid sulfaminobarbituric thionuric acid acid sulfomolibdenic sulphomolybdic acid acid sulfonic sulphonated acid acid sulforicinoleic sulphoricinoleic acid

11

aciditate efectiv / real acid sulfuric (chim) dipping / sulphuric acid acid (sulfuric) de camere chamber acid acid sulfuric de contact contact plant acid acid sulfuric de culoare nchis brown oil of vitriol acid sulfuric fumans fuming oil of vitriol, fuming sulphuric acid, vitriolic acid acid sulfuric obinut din pirit pyrites acid acid sulfuric (obinut) din sulf brimstone acid acid sulfuric recuperat black sulphuric acid acid sulfuric regenerat reclaimed sulphuric acid acid sulfuric rezidual sludge acid acid sulfuric tehnic vitriol oil acid sulfuric uzat black sulphuric acid, sludge acid acid tanic tannin acid tartric tartaric acid acid tartric racemic inactive tartaric / paratartaric acid acid tartronic tartronic acid acid teluros tellurous acid acid tetradecilendicarboxilic hexadecenoic acid acid tetrafluoroboric fluoroboric acid acid tetrationic tetrathionic acid acid tiglic /