DIETETYKA - studia licencjackie II .Żywienie człowieka. T.1. PWN Dietetyka praktyczna i diety niekonwencjonalne page 1
DIETETYKA - studia licencjackie II .Żywienie człowieka. T.1. PWN Dietetyka praktyczna i diety niekonwencjonalne page 2

DIETETYKA - studia licencjackie II .Żywienie człowieka. T.1. PWN Dietetyka praktyczna i diety niekonwencjonalne

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DIETETYKA - studia licencjackie II .Żywienie człowieka. T.1. PWN Dietetyka praktyczna i diety...

DIETETYKA - studia licencjackie

II ROK

Prawo w ochronie zdrowia

1.Podzioch S.: Prawo zdrowia publicznego. Zdrowie i Zarzdzanie

2.Nestorowicz M.: Prawo medyczne.

3.Lipiski A.: Podstawy prawne ochrony zdrowia.

Ekonomika w ochronie zdrowia

1.Barr N.: Ekonomika polityki spoecznej. AE Pozna

2.Chwierut S.(red.): Elementy zarzdzania finansowego w ochronie zdrowia.

3.Getzen T.: Ekonomika zdrowia. PWN

4.Golinowska S.: Polityka spoeczna pastwa w gospodarce rynkowej. PWN

5.Whitfield M.(red.): Zarzdzanie w opiece zdrowotnej. Vesalius

Kliniczny zarys chorb

1.Uszyski M.: Propedeutyka medycyny klinicznej i zdrowia publicznego. Bydgoszcz

2..Gutt R.W.: Propedeutyka medycyny. PZWL

3.Krawczyski M.: Propedeutyka pediatrii. PZWL

4.Szumowski W.: Propedeutyka lekarska czyli propedeutyka medycyny oglna. AM Krakw

5.Niedzielski J.(red.): Propedeutyka chirurgii. AM d

Dietetyka pediatryczna

1.Szotowa W.: ywienie dzieci zdrowych.

2.Grnicki B.: ywienie dzieci chorych i zdrowych. PZWL

3.Ciborowska H.: Dietetyka.

4. Krawczyski M.(red.): ywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. Wydawnictwo Help-Med

5. Wo H.: ywienie dzieci. PZWL

ywienie ludzi starszych

Jarosz M.: ywienie osb w wieku starszym : porady lekarzy i dietetykw. II

ywienie w zdrowiu i chorobie

1.Grzymisawski M.(red.): ywienie czowieka zdrowego i chorego. T. 2. PWN

1.Gawcki J.(red.): ywienie czowieka. Podstawy nauki o ywieniu.T.1/2. PWN

2.Zawistowska Z.: ywienie dietetyczne w rnych chorobach.

3.Ciborowska H.: Dietetyka. PZWL

4.Ziemlaski S.: Normy ywienia czowieka. PZWL

5.Gertig H.: Bromatologia. PZWL

6.Hasik J.(red.): ywienie czowieka. T.1. PWN

Dietetyka praktyczna i diety niekonwencjonalne

Mikrobiologia oglna i ywnoci

1.Burbianka M.: Mikrobiologia ywnoci. PZWL

2.Heczko P.B.(red.): Mikrobiologia. Podrcznik dla pielgniarek... PZWL

3.Zaremba M.: Mikrobiologia lekarska. PZWL

Edukacja ywieniowa

Analiza i ocena jakoci ywnoci

Komunikowanie si z pacjentem

1.Krajewska-Kuak E.(red.): Komunikowanie interpersonalne w pielgniarstwie. Czelej

2.Berne E.: W co graj ludzie. PWN

3.Gordon T.: Pacjent jako partner. PAX

4.Rathus S.: Psychologia wspczesna. GWP

5.Santorski J.(red.): ABC pomocy psychologicznej, Gdask

6.Motyka M.: Komunikacja terapeutyczna w opiece oglnomedycznej. WUJ

7.Gordon T.: Rozmawia z pacjentem.

Zarys chirurgii z elementami ywienia

Ochrona wasnoci intelektualnej