Diferenciación da Vespa velutina coa Vespa crabro ...n da Vespa velutina coa Vespa crabro (autóctona)

Embed Size (px)

Text of Diferenciación da Vespa velutina coa Vespa crabro ...n da Vespa velutina coa Vespa crabro...

VESPA VELUTINA

A avespa asitica

Se ve un nio,chame ao

012

Para controlar a poboacin desta especieinvasora, importante eliminar os nios,sempre que sexa posible. Se detecta un,non se achegue a el a menos de cincometros e comunqueo ao 012

QUE DEBE FACER NO CASO DE VER UN NIO DE VESPA VELUTINA?

QUE PERIGO SUPN A VESPA VELUTINA PARA AS PERSOAS?

1. O RISCO QUE SUPN A VESPA VELUTINA OMESMO QUE CALQUERA OUTRA AVESPA.

2. Non son mis agresivas que as avespasautctonas e soamente atacan cando se venameazadas. Por iso importante manterse amis de cinco metros do nio.

3. A composicin do seu veleno practicamenteigual ao das avespas autctonas.

4. Poden representar un problema para aquelaspersoas que sexan alrxicas,aproximadamente o 1% da poboacin. Nestecaso, deben ter especial coidado coaspicaduras, non s da Vespa velutina, senntamn doutras especies de avespasautctonas.

INVERNORaas fundadoras

hibernan

Morren machos e obreiras da colonia

FEBREIRO-MARZOAs raas fundadoras inician os novos

nios

Nios primarios

SETEMBRO OUTUBROMximo n de individuos na

colonia (1.200-1.800)

Nacen machos e femias sexuadas

Fecundacin

OUTONOAs futuras raas fecundadas

abandonan o nio

ABRIL-MAIONacemento de avespas femias (obreiras)

Traslado do nio primario

Nios secundarios

Ciclo anual da Vespa velutina

Mis informacin en: http://mediorural.xunta.gal/areas/gandaria/apicultura

/vespa_velutina/

Diferenciacin da Vespa velutina coa Vespa crabro (autctona)

Vespa

crabro

Vespa

velutina

Caractersticas morfolxicas da Vespa velutina

Fina lia amarela entre

o 1 e 2 segmento abdominal

As de cor afumada

Dorso da cabeza negro

Trax negro

Patas amarelas

no seu extremo

Tamao algo menor que o da Vespa crabro autctona

Raa: 3,5 cm.Obreiras: 3 cm.

4 segmento abdominal

amarelo

Terminacin escura

QUE A VESPA VELUTINA?

A Vespa velutina, ou avespa asitica, unhaespecie invasora que chegou a Europa no ano2004 procedente do sueste asitico.

EN QUE CONSISTE O PROGRAMA GALEGO DE VIXILANCIA E CONTROL FRONTE

VESPA VELUTINA?

Ademais, pode afectar producin froitcola,xa que tamn se alimenta de froitas, e a saexpansin por zonas urbanas ou semiurbanasincrementa o risco de picaduras.

En Galicia, detectouse no ano 2013. Osefectos que esta especie provoca sonimportantes pola predacin sobre outrasespecies de insectos, especialmente asabellas, que supoen unha parte considerableda sa dieta. Deste xeito, pode afectar sproducins apcolas, e tamn supn unhaameaza para a biodiversidade autctona.

A da de hoxe, a erradicacin da Vespa velutinanon resulta posible, debido falta de atraentesespecficos da especie e imposibilidade deretirar todos os nios. Por iso, o programadesenvolto en Galicia cntrase en reducir oimpacto que poida ter nos diferentes mbitos,mediante:

Capturas de avespas a travs de trampas,especialmente en primavera e outono.

Eliminacin de nios por parte de equiposespecializados, cando sexa posible.

Formacin, e difusin de informacin aosdistintos colectivos afectados.

POR QUE IMPORTANTE DIFERENCIAR A VESPA VELUTINA DOUTRAS AVESPAS?

A ELIMINACIN DE NIOS COMO MTODO DE CONTROL

Sempre que se asegure a eliminacin da raa,a destrucin do maior nmero posible de nios o mtodo mis eficaz para o control destaespecie, pois evita a producin de novas raase a formacin de nios no ano seguinte.

fundamental diferenciar a Vespavelutina doutras especies autctonas, enespecial da Vespa crabro, xa que aeliminacin destas favorecera aexpansin da especie invasora ao reduciros seus competidores naturais.

CMO DIFERENCIAR OS NIOS DE VESPA VELUTINA?

Os nios de Vespa velutina son de formaredondeada ou piriforme e de maior tamaoque os da avespa autctona.

Atpanse principalmenteno alto das rbores, e vancrecendo ata chegar amedir a finais de outonoaproximadamente 1 metrode alto x 0,8 metros deancho.

Teen a sa entrada de pequeno tamao nazona media, a diferenza da avespa autctona,cun orificio mis alongado e na base.