31
7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007] http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 1/31                   B                    O                    S                   N                   I                   A                   N                   M                   E                   D                   I                   A                   G                   R                    O                   U                   P                   B                    O                    S                   N                   I                   A                   N                   M                   E                   D                   I                   A                   G                   R                    O                   U                   P [email protected] www.bosnianmediagroup.com www.dijasporabosnjacka.com 20. januar 2007. Broj 33 g Godina IV g Bosnian American Independent Newspaper g Published by: BOSNIAN MEDIA GROUP g bosnjacka bosnjacka      i      j      :      S       A       $       1  ,       5       0       i      B      H      1      M      U       5       0       C      e      n     a       U       K      E      1  ,        €  Započelo konstituiranje državne Vlade NIKOLA ŠPIRIĆ NA ČELU  VIJEĆA MINISTARA Uskoro lakše dobijanje viza Reforma policije u BiH Smetnja potpisivanju sporazuma sa EU Bošnjačka dijaspora u Washington DC-u, u Bošnjačko-američkom Savjetodavnom vijeću za Bosnu i Hercegovinu Kongresmen Russ Carnahan posjetio savjetodavno vijeće Kurban-Bajram u bošnjačkoj zajednici u St. Louisu i Sjevernoj Americi Praznično i s ponosom Kurban-bajram obilježen u BiH uz podsjećanje na temeljne vrijednosti vjere ISLAM JE VJERA NENASILJA, TOLERANCIJE I MIRA Nažalost i to se događa Bošnjač ku džamiju u kanadskom Londonu uzurpirali Praznične radosti Bajram u Čikagu  ARAPI?! BiH dostavila Evropskoj komisiji u Bruxellesu prijedlog sporazuma o viznim olakšicama

Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 1/31

                  B                   O                   S                  N                  I                  A                  N

                  M                  E                  D                  I                  A                  G

                  R                   O                  U                  P

                  B                   O                   S                  N                  I                  A                  N

                  M                  E                  D                  I                  A                  G

                  R                   O                  U                  P

bosdijaspora@aol.comwww.bosnianmediagroup.comwww.dijasporabosnjacka.com

20. januar 2007. Broj 33g Godina IV g Bosnian American Independent Newspaper g Published by: BOSNIAN MEDIA GROUPg

bosn j a cka  bo sn j a cka            i          j   

        :

          S           A

            $           1

  ,           5           0 

          i          B          H

          1

          M

          U 

          5           0 

          C 

        e         n        a 

          U 

          K

          E

          1  , 

      € 

Započelo konstituiranje državne Vlade

NIKOLAŠPIRIĆNA ČELU

 VIJEĆA MINISTARA 

Uskoro lakšedobijanje viza

Reforma policije u BiH

Smetnja potpisivanjusporazuma sa EU

Bošnjačka dijaspora u Washington DC-u, u Bošnjačko-američkom Savjetodavnom vijeću za Bosnu i Hercegovinu

Kongresmen RussCarnahan posjetiosavjetodavno vijeće

Kurban-Bajram u bošnjačkoj zajedniciu St. Louisu i Sjevernoj Americi

Praznično i

s ponosom

Kurban-bajram obilježen u BiH uz podsjećanje na temeljne vrijednosti vjere

ISLAM JE VJERA NENASILJA,

TOLERANCIJE I MIRA 

Nažalost i to se događa

Bošnjačku džamijuu kanadskom

Londonuuzurpirali

Praznične radosti

Bajramu Čikagu ARAPI?!

BiH dostavila Evropskoj komisiji u Bruxellesuprijedlog sporazuma o viznim olakšicama

Page 2: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 2/31

bosnjackabosnjacka2

Dozvolite da budemo Vaš glas!

314-621-6321

Povrede na poslu Socijalno Saobraćajne nesrećeŠtetne hemikalije

NOVA LOKACIJA NA SOUTH COUNTY 

32 Fox Vally Center

 Arnold, MO 63010

Kancelarija otvorena

samo za zakazane termine

*Izbor advokataje bitnaodluka i nebi trebala biti baziranasamo nareklami

Sanja Bakalbašić

www.brownandcrouppen.com

Pogreške doktora

20. januar 2007

Page 3: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 3/31

bosnjackabosnjacka3Uvodnik

American Independent Newspaper St.Louis, Missouri

Published by:Bosnian Media Group

Editors:Murat Muratović (USA)Mehmed Pargan (BiH)

Design:Tarik Ibrahimović

Writers:Tarik Bilalbegović, Emir Ramić, Bajram Mulić, Murat Alibašić(USA), Hariz Halilović (Australia), Suzana Paran (Sweden),

Elma Geca, Hazim Karić, Aldina Jašarević, Mehmed Đedović,Hazim Brkić, Sabit Hrustić, Lejla Sofić, Amela Isanović, MirzetHamzić, Sabina Mirojević, Elvira Jaranović, Azra Heljo, Hajro

Smajić, Sulejman Kobajica

www.bosnianmediagroup.comwww.dijasporabosnjacka.come-mail: [email protected]

Redakcija zadržava pravo objavljivanja svih priloga prispjelih naadresu bez nadoknade ako to nije ranije utvrđeno ugovorom.Rukopisi i fotografije se ne vraćaju. Svako lično mišljenje nije i

stav Redakcije.

DIJASPORA bošnjačka, list Bošnjaka u iseljeništvu, izlazi jednom mjesečno.

Cijena: USA $ 1,5, BiH 1 KM, Europe 1,5 €, Croatia 10 kn.Pretplata se dogovara u direktnon kontaktu sa Redakcijom.

Office in Bosnia and HerzegovinaDIJASPORA bošnjačka

Pozorišna 4, Ars klub Arlekin 1. sprat75 000 Tuzla061-730-882

Office in U.S.A.DIJASPORA bošnjačka

P.O. Box 2636St.Louis, MO 631161-341-494-6512

bosnjackabosnjacka

Posljednje vijesti koje su u našu Redakciju stigle iz odnosno sasvim drugom principu od onoga koji za bilo i radikalno, kako bi se u povoju problem riješio i kanadskog Londona više su nego šokantne: svoje temelje uzimaju vehabije i po tom principu kanalisao. bošnjačka džamija, koja je plaćana i kupljena ona je jasna da takav pristup islamskom učenju ne U kanadskom Londonu, u džematima od Banovića,

novcem Bošnjaka koji žive u ovom gradu odobrava. Istovremeno ne može osuditi vehabije, do Travnika, pa do Novoga Pazara, vehabije su već uzurpirana je od strane Arapa i muslimana iz niti im zabraniti djelovanje, jer bi to izazvalo preuzele čitave džemate. Da li je vlasništvoistočnih zemalja i Bošnjaci muslimani zasigurno neželjene posljedice sa ozbiljnim Islamske zajednice, odnosno vakuf, mogućeonemogućeni su da u njoj obavljaju vjerske ishodom. Tradicionalni vjernici b i takav signal uzurpirati, bez obzira da l i neko tvrdio da je vjernikobrede. Brava na vratima je zamijenjena i f izički shvati li kao fetvu i stvar bi prema svemu sudeći musliman? Da l i je odrođenost predvodnikapristup vjernicima je onemogućen. Pokušaji da se preuzeli u svoje ruke. Ali ipak, prisustvo vehabija je džemata od Islamske zajednice, ili pak Islamskeprevaziđe ova situacija još uvijek nisu donijeli problem. I šta sada? zajednice od džemata generalno, presudninjeno razrješenje, a sada se očekuje potez Teška situacija zasigurno još dugo neće biti momenat koji je generirao ovakav razvojIslamske zajednice i glavnih imama za Kanadu i riješena, a u ovom trenutku ima tendenciju (koja događaja? Da li bi se trebala konačno kvalitetnijeSjevernu Ameriku. Temeljni problem u Londonu, se ne može kanalisati niti usporiti njen intenzitet), postaviti rukovodna struktura od Rijaseta dokao i u vel ikom broju naselja u Bosni i Hercegovini, da dobije mnogo ozbiljnije konotacije. džemata, po vertikali i u džematima i muft ijstvima ali i Sandžaku, jeste neslaganje oko pristupa vjeri Simplificiranjem problema posljednjih mjeseci su po horizontali? Da li su tradicionalni bosanskiizmeđu tzv. tradicionalnih vjernika i vehabija. U mnogi intelektualci u BiH, problem vehabija džemati proteklih godina i decenija imali prevelikuLondonu je taj sukob prebačen na personalnu povezivali sa novcem koji je Saudijska Arabija autonomiju, počevši od (samo)finansiranja pa do ravan, što naravno možete pročitati u jednom od tokom rata i poslije njega, slala u BiH kao pomoć odabira kadrova i puta kojim će se razvijati? Ovo sutekstova koje objavljujemo u ovom broju muslimanima. Prema njihovom mišljenju BiH sada pitanja koja bi se trebala pod oznakom hitno staviti Dijaspore. Međutim, taj problem koji u BiH tinja već mora vraćati dugove za (sa historijskog stanovišta) na dnevni red Rijaseta. Kada se na njih odgovori i godinama, posljednjih mjeseci prijeteći da izazove neznatna sredstva, koja će BiH donijeti veliku pronađe način ulaska Rijaseta među muslimane,eksploziju neslućenih razmjera, doveo je do toga nesreću umjesto pomoći. Na drugoj strani, oni koji odnosno prihvatanja ove institucije ne samo kaoda su čitavi džemati (čiji broj čak ne znaju ni podržavaju slobodu vjerskog izražavanja, odnosno krovne u organizacijskom smislu, već vrhovne

odgovorni u Islamskoj zajednici) pocijepani, da su insistiranje vehabija da postave svoj sistem vlasti, problemi će biti velikim dijelom riješeni. vehabije preuzele upravljanje nad džamijama, a da izučavanja islama i vjerovanja, smatraju da BiH Ukoliko je teško postaviti svoj princip, možda bi biloniko još uvijek ne nudi niti ima rješenje ovoga duguje tu slobodu vehabijama, prije svega stoga dobro ugledati se na druge države koje suproblema. što su strani borci, poznati kao mudžahedini, kvalitetno riješile relacije unutar vjerskeNedavno je u Sandžaku t ihi sukob prerastao u tokom rata došl i u BiH i pomogli očuvanju Bošnjaka zajednice. Primjerice Turska! Svaki imam kojifizički obračun, kada je u Novom Pazaru nekoliko i teritorija na kojima su oni živjeli. predvodi turski džemat u svijetu postavlja seosoba ranjeno iz vatrenog naoružanja. Na sreću u I jedan i drugi pogled na kompliciranu situaciju na direktno iz Turske, a na isti način se vrši i njegovBiH još uvijek odnos između tradicionalnih vjerskom polju imaju svoju logiku, međutim, opoziv. Tako se džemati i muslimani ne prepuštajubosanskih muslimana i vehabija nije dostigao taj suština problema u kojem se Bošnjaci muslimani slučaju. U takvom pristupu organizaciji džemata i stepen. Rijaset Islaske zajednice nedavno je, nalaze leži u činjenici da nas čeka rovita budućnost, Islamske zajednice općenito, ne bi se moglo desitisvjestan pozicije u koju su dovedeni Bošnjaci, koja će de facto donijeti ozbiljne raskole u vjerskim ono što se nedavno desilo u kanadskom Londonu. A razmatrao ovu situaciju, ali ni tada ništa nije institucijama, ali općenito i u bošnjačkom narodu. i ako bi se desilo, kratko bi trajalo, a Bošnjaci bi biliriješeno. Islamska zajednica, istina ima tešku Stoga bi bilo neophodno da Islamska zajednica uskraćeni za sramotu koju su doživjeli, (n)i krivi,situaciju: utemeljena je na hanefijskom redu, hitno pronađe način da ponudi rješenje, makar ono (n)i dužni.

Kuda idu odnosi između muslimana u BiH i Dijaspori?

SUKOBI IZMEĐUVEHABIJAI TRADICIONALNIHVJERNIKA 

Piše Mehmed Pargan

U kanadskom Londonu, u džematima od Banovića, do Travnika, pa do Novoga Pazara, vehabije su već preuzele čitave džemate. Dali je vlasništvo Islamske zajednice, odnosno vakuf, moguće uzurpirati, bez obzira da li neko tvrdio da je vjernik musliman? Da li jeodrođenost predvodnika džemata od Islamske zajednice, ili pak Islamske zajednice od džemata generalno, presudni momenat koji je generirao ovakav razvoj događaja? Da li bi se trebala konačno kvalitenije postaviti rukovodna struktura od Rijaseta do džemata, po vertikali i u džematima i muftijstvima po horizontali? Da li su tradicionalni bosanski džemati proteklih godina i decenija imali preveliku autonomiju, počevši od (samo)finansiranja pa do odabira kadrova i puta kojim će se razvijati? Ovo su pitanja koja bi se

trebala pod oznakom hitno staviti na dnevni red Rijaseta.

20. januar 2007

Page 4: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 4/31

 Reufik Colpa Autorized

 IRS e-file provider 

6014 N Maplewood AveChicago, IL 60659

773-973-0480773-332-1882

Fax: 773-856-5624ail: [email protected]

Refa Tax Service

bosnjackabosnjacka4

Članovi Upravnog odbora Bošnjačko-američkog Savjetodavnog vijeća za Bosnu iHercegovinu iz Washington DC-a, ugostili su tokomdecembra u svojim novootvorenim uredskim

prostorijama, kongresmena Russa Carnahana, “demokratu” iz savezne države Missouri, u čijojoblasti živi oko

50 hiljada Bosanaca i Hercegovaca, koji suizbjegli u SAD tokom nedavne agresije na Bosnu iHercegovinu.

U uvodnom govoru članovi Savjetodavnogvijeća su čestitali kongresmenu Carnahanu nareizboru u Američkom Kongresu, te su ga potomupoznali sa dosadašnjim radom i aktivnostimaovoga vijeća i o njegovim trenutnim i budućimprojektima. Kongresmen je iznio svoja iskustvavezana za rad i aktivnosti BiH zajednice u SaintLouis-u. Rekao je da su to izuzetno dobri i vrijedniradnici, lojalni stanovnici Saint Luis-a, povezani sasvojom zajednicom, koji su mnogo doprinijel irazvoju grada. Govorio je također i o problemima sakojima se susreću neki od članova BiH zajednice.

Tako je npr. nedavno, rečeno ima svoju opravdanost upravo zbog

oko 50 Bosanaca značajne bosansko-hercegovačke populacije kojapodnijelo tužbu protiv živi u njegovom distriktu. On je podržao ovu ideju i imigracijskog ureda sa zadovoljstvom pristao na sponzorstvo.zbog nedobivanja Savjetodavno vijeće je trenutno u procesu traženja odgovora na aplikacije odgovarajućeg sponzora sa “republikanske” strane.koje su poslali ovom U nastavku razgovora sa kongresmenomuredu. Kongresmen Carnahanom predloženo mu je da u svoj uredCarnahan je rekao kako zaposli osobu iz bosanskohercegovačke zajedniceu potpunosti razumije kako bi njegov ured unaprijedio komunikaciju saovu akciju koju su ovom zajednicom, što je on uzeo kao jako dobarpoduzeli stanovnici prijedlog. Članovi Savjetodavnog vijeća su takođernjegovog distrikta. pozvali Kongresmena da u skorijoj budućnosti

Aktualni velikiprojekt Bošnjačko-a m e r i č k o g Savjetodavnog vijeća jeosnivanje Klubaprijatelja BiH uAmeričkom Kongresu(Bosnian Caucus).

Inače, ovakve kluboveimaju sve etničkezajednice sa područjaBalkana, tako da je BiH jedina preostala državabez ovakvog kluba. Priosnivanju ovakvihklubova uobičajeno jeda se za sponzore klubao s i g u ra j u d va posjeti Bosnu i Hercegovinu. Kongresmenu se takongresmena, jedan ideja jako svidjela, a predloženi datum je 11. juli, “demokrata” i jedan tačnije godišnjica genocida u Srebrenici. Treba “republikanac”, te se samo napomenuti da je kongresmen Carnahannakon toga klub također bio jedan od 40 ko-sponzora rezolucije opopunjava sa ostalim genocidu u Srebrenici koja je prošle godineč l a n o v i m a usvojena u oba doma Američkog Kongresa.(kongresmenima). U Na kraju razgovora domaćini su se zahvalilit o m p o g l e d u , gospodinu Carnahanu na dosadašnjoj saradnji, kao iSavjetodavno vijeće je na njegovom dolasku u prostorije Savjetodavnog

nedavno ponudilo vijeća, prilikom čega je potpredsjednikk o n g r e s m e n u Savjetodavnog vijeća, gospodin Tarik Bilalbegović,Carnahanu da bude poklonio kongresmenu Carnahanu monografijusponzor Kluba prijatelja "100 Godina Bošnjaka u Americi". KongresmenBiH u Američkom Carnahan je uz riječi zahvale i očekivanje nastavkaKongresu sa strane dosadašnje saradnje, zaželio Savjetodavnom vijeću “demokrata”, što usput uspjeh u budućem radu.

Bošnjačka dijaspora u Washington DC-u, u Bošnjačko-američkom Savjetodavnom vijeću za Bosnu i Hercegovinu

KongresmenRussCarnahan posjetiosavjetodavno vijeće

20. januar 2007

Page 5: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 5/31

Page 6: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 6/31

bosnjackabosnjacka6

January:

Tesson Ferry Branch, St. Louis County Library9920 Lin-Ferry Dr. 63123

McMAHON

PONTIAC - GMC3295 S Kingshighway

St. Louis, MO 63139

LATIF KALIĆSales Representative

314-659-6543FINANSIRAMO VAŠU KUPOVINU

2 GODINE ILI 100000 MILJA POWERTRAIN WARRANTY  2006 HYUNDAI SONATA 2006 PONTIACG6 2005 CHRYSLER SIEBRING

2006 JEEP LIEBERTY 2005 CHRYSLER PACIFICA 2004 DODGE DURANGO 4X4

$11900$13500$14900

$19995$17995$17900

$6995$15995$18995

2006 FORD MUSTANG 2004 JEEP CHEROKEE 1998 OLDSMOBILE BRAVADA 

$7995$10995$14995

2004 CHEV T-BLAZER 2003 PONTIAC G PRIX 2001 BUICK REGAL  

20. januar 2007

Page 7: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 7/31

bosnjackabosnjacka7

Decembar u Čikagu, koji je ovaj put, što sevremena tiče bio nevjerojatno lijep, bez snježneodore, pobudio je nostalgiju za mojom rodnom,sunčanom Hercegovinom, gdje je snijeg prava rijetkost. Ali za razliku od toga, decembar je bioispunjen događajima svečanog karaktera, kako muto i dolikuje.

Generalni konzulat Bosne i Hercegovine uČikagu organizovao je i ove, kao i prethodne godine,svečani prijem za svoje građane. U prisustvu prekostotinu zvanica, od kojih su neki stigli i iz drugihgradova Amerike, generalni konzul, gospođa Filomena Nikolić, poželjela je svima sretnenastupajuće praznike. Jer ovaj put, decembar će bitizapamćen po tome što su se svi praznici, od Hanuke,Kvanze, Božića, Bajrama, Nove godine, desili unjemu.

U prošlom broju objavili smo da je KonzulatBosne i Hercegovine po prvi put imao svojenovogodišnje drvo u Navy Pier-u. U sklopusvečanosti koje su otvorene 8. decembra pod

nazivom Winter Wonder Fest, nastupala su djeca, od6 do 12 godina, sva tri naroda Bosne i Hercegovine.Predvođeni mladom Elminom Kulasić, djeca su upolusatnom nastupu predstavila kolorit Bosne iHercegovine kroz muziku, folklor i poeziju. Na krajunastupa djeci je Konzulica, gospođa FilomenaNikolić, uručila novogodišnje paketiće.

Sedmog januara u iznajmljenimprostorijama BICC-ja, uručeni su bajramski paketićipolaznicima mektebske nastave u Čikagu. Uprisustvu velikog broja roditelja i djece, paketiće jeuručio Kemal ef. Karić. Trenutno Mekteb u Čikagupohađa oko 200 djece i svi sa nestrpljenjem očekujudovršavanje izgradnje vlastite džamije.Bajram je proslavljen i obilježen u svim bošnjačkimdomovima sa familijom i prijateljima. Stara godinau Čikagu ispraćena je veselo. Slavilo se urestoranima, u krugu porodice i prijatelja, uzvatromet u gradu.

Svečanost u Čikagu - Hronologija jednog mjeseca Azra Heljo

NOVA DAMA ZVANA 2007.

 Još jedna u nizu godina, provedenih van zavičajne grude, je iza nas. Dobra ililoša, kako za koga. Za mnoge je 1.

 januar bio samo još jedan novi dan. Paipak nova dama zvana 2007. je stigla i

neka nam je sretna i berićetna.

Za sve ljubitelje pisane riječi promocijaknjiga eminentnih bosanskih književnika održana16. decembra 2006. godine, koja je već za nama,predstavljala je pravi praznik za dušu. Da namovakve manifestacije lijepe riječi i te kakonedostaju, potvrđuje oduševljenje i pozornost skojim je popraćena ova promocija. Najvećazasluga svakako pripada mr. Seleni Seferović,osnivaču i rukovoditelju Bosanske biblioteke uČikagu.Igor Sticks, predstavio se romanom Elijahovastolica, koji je proglašen za najbolji roman u2006. godini u Bosni i Hercegovini. Promotor ovogRomana bila je gospođa Sanja Drnovšek.

Među imenima čija su djela promovisananašlo se i ime autora koji je dobro poznatčitalačkoj publici. Istraživačko-historijski trilerIskušenja djelo je Mensura Seferovića, autora koji je do sada objavio 22 knjige. Promotor je bio gosp.Namik Mahić.

Protekla decenija u ž ivotu bosansko-hercegovačke dijaspore bila je ispunjena velikimbrojem kulturnih aktivnosti. Mr. Selena Seferović, objavila je dokumentarnu hroniku kulturnih aktivnosti bosansko-hercegovačke dijaspore uČikagu u periodu od 1996. do 2006. godine, pod nazivom Govor zavičaja. Hronika je bogatoilustrovana fotografijama kulturnih aktivnosti i ovom istom mjestu. Umjetnica sviranjem na harmonici. Naime,

Aida Lizmo, koja nije nepoznatapreporučuje se svakoj familiji da je ima u svojoj Magda je svoj rad posvetilanašoj javnosti, predstavila jebiblioteci, za generacije koje dolaze. Promotor izučavanju i izvođenju izvornesvoju kolekciju nakita Rađanjeove izuzetno vrijedne Hronike bio je književnik muzike slavenskih naroda, a

oblika, pokazavši neponovljiviAhmet Rahmanović, autor bestselera Crna duša, samim tim i muzike sa prostoratalenat u svakoj pojedinoj izradi.koji je također bio promovisan u ovoj Biblioteci. naše države. Tako je doživljaj bioNešto što se ipak nema prilikeMugdim Karabeg, živa legenda i jedno od kompletan. Jedina ”zamjerka”često vidjeti, bila je i umjetnicaprvih novinarskih pera, promovisao je roman

organizatoru je kratkoćaMagda Vojcehovska, AmerikankaBajrama Anđela Koljenovića Krv Crne Gore.vremena, koje da je trajalo i cijelipoljskog porijekla koja seDa je spoj lijepe riječi, umjetnost i muzike neštodan ne bi bilo dovoljno.predstavila solo pjevanjem išto oplemenjuje svaku dušu, moglo se vidjeti na

KAD OLOVKA SRCEM PIŠE

U Conrad Sulcer Public Library u Čikagu pri kojoj se nalaziBosanska biblioteka, održana je promocija bosanske knjige.

Predstavljena su četiri djela već afirmisanih spisatelja.Prepuna sala opravdala je potrebu za održavanjem ovakvihmanifestacija,koje uvijek izazovu veliki interes bosanske

 javnosti u Čikagu.

20. januar 2007

Page 8: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 8/31

bosnjackabosnjacka8

1901 S Broadway - St. Louis MO 63104

(314) 231-2100Monday - Saturday 9:00AM - 7:00PM. Sunday closed.

www.hubfurniturecompany.com

“YOU DON’T HAVE TO BE A BIG WHEEL

 TO DEAL AT HUB”

 SA  L  E SA  L  E SLAE

20. januar 2007

Page 9: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 9/31

bosnjackabosnjacka9Aktualno

Bosna i Hercegovina je ključni element ustabilizaciji zapadnog Balkana, ali to nijedovoljno da dođe na vrh listevanjskopolitičkih prioriteta Evropskeunije, ocijenio je visoki predstavnikChristian Schwarz-Schilling u redovnojnedjeljnoj kolumni za medije. On jenaveo da se Bosna i Hercegovina mora

angažirati na evropskim strateškim pitanjima na konstruktivan,samouvjeren i aktivan način. Visoki predstavnik je podsjetio da se uNjemačkoj sastao sa njemačkom kancelarkom i predsjedavajućomEvropske unije Angelom Merkel, koja je "jasno stavila do znanja daće zapadni Balkan biti jedan od prioriteta za Njemačku, te da jeNjemačka opredijeljena da pomaže Bosni i Hercegovini i drugimzemljama u regionu na putu ka evropskoj integraciji". Schwarz-Schilling je istaknuo da će Bosna i Hercegovina biti spremna začlanstvo u Evropskoj uniji, kada bude u stanju doprinijeti rješenjimaza mnoge izazove sa kojima se suočava Evropska unija.

Visoki predstavnik Christian Schwarz-Schillingnakon susreta sa Angelom Merkel

Bih ključni elementu stabilizaciji

zapadnog Balkana

Bosna i Hercegovina je dostavila Evropskoj komisiji u Bruxellesu svojPrijedlog sporazuma o viznim olakšicama za građane Bosne iHercegovine, potvrdio je šef pregovaračkog tima Bosne iHercegovine Bakir Dautbašić. On je kazao kako će naredna tehničkarunda pregovora između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije oviznim olakšicama biti održana 29. i 30. januara u Bruxellesu.Očekuje se da u februaru bude okončan tehnički dio ovih pregovora,kada će biti i parafiran sporazum. Nakon toga će sporazum o viznimolakšicama biti potpisan i proslijeđen u parlamente 25 zemalja

članica Evropske unije na ratifikaciju. Ministarstvo sigurnosti Bosne iHercegovine obavijestilo je Vanjskotrgovinsku komoru da jeovlaštena delegacija naše zemlje predložila "privrednike, poslovneljude i predstavnike poslovnih organizacija" kao posebnu kategorijugrađana za olakšice pri izdavanju viza za ulazak u zemlje Evropskeunije. U Nacrtu sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine predloženo je da za tu kategoriju građana značajnuulogu ima Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, koja biovjeravala poslovne pozive i davala preporuke u smislu poslovniharanžmana u zemljama Evropske unije za izdavanje viza na duživremenski period.

BiH dostavila Evropskoj komisiji u Bruxellesuprijedlog sporazuma o viznim olakšicama

Uskoro lakšedobijanje viza

"Ako BiH želi u maju 2007. potpisati Sporazumo stabilizaciji i pridruživanju s Evropskomunijom, do kraja februara mora riješiti pitanjereforme policije", izjavio je Adnan Terzić, bivšipredsjedavajući Vijeća ministara. Što se tičeprioriteta u Novoj godini, Terzić ističe projekatKoridora 5C. Naveo je da se država u prvojpolovini 2007. treba odrediti prema načinufinansiranja, kako bi projekt Koridora 5C postao realnost i u drugojpolovini godine mogao započeti.

Reforma policije u BiH

Smetnja potpisivanjusporazuma sa

Evropskom unijom

Svjetska banka priprema novu Strategiju pomoći za BiH za period2007. - 2011. godine. Čim se formiraju sve nove institucije vlasti,Svjetska banka će početi zvanične konsultacije s ciljem pripremeStrategije pomoći. Pored finansijske i tehničke podrške, Svjetskabanka je također dala doprinos razvoju bh. ekonomije putempriprema značajnih izvještaja i analiza, uključujući Pregled javnihrashoda.

Svjetska banka

Nova strategijapomoći za BiH

ali i protiv privrednog kriminala,organizovanog kriminala, korupcije u sudstvu i administraciji itd.", kazao je Špirić.Prema njegovim riječima, reformaobrazovanja je previše usporena i političkidogovor o zakonskim projektima kao što je

okvirni zakon o visokom obrazovanju semora postići. "Osim zakona o visokomobrazovanju želimo", dodao je on, "podržatiusvajanje i drugih zakona koji će upotpunitilegislativu potrebnu za efikasnuimplementaciju na entitetskim ikantonalnim nivoima u skladu sa evropskimstandardima".Špirić je istaknuo da članstvo u NATO savezu

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine predstavlja jedan od primarnih strateškihBosne i Hercegovine potvrdio je imenovanje ciljeva BiH koj i će joj osigurati trajnuNikole Špirića iz SNSD-a za stabilnost i time fokusirati našu pažnju napredsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Za pitanja ekonomskog i sveobuhvatnogŠpirićevo imenovanje na ovu funkciju društvenog razvoja.glasalo je 29 poslanika, šest ih je bilo protiv, Da bi se ozbiljno nastavil i razgovori o dok su tri poslanika bila suzdražana.

reformi Ustava mora se, smatra on,"Bezbjednost i stabilnost BiH i njenih

osigurati atmosfera za politički dijalog entiteta, ekonomski razvoj i napredak te

unutar BiH, ali i atmosfera u kojoj ćeintegracije u Evropsku uniju i NATO suBruxelles i Washington pružiti na jedinstven

okosnica naših zajedničkih ciljeva te vas, način materijalnu i ekspertsku pomoć kakopoštovani poslanici, pozivam da mi datebi se ovaj proces uspješno završio.podršku da u ovom mandatu zajedno s"Vijeće ministara, moj kabinet i ja spremnivama vodim Vijeće ministara na ovomsmo da učinimo sve da Parlamentarna značajnom putu", kazao je Špirić u svomskupština BiH postane okosnica ustavneuvodnom izlaganju pred Predstavničkimreforme koja će uspostaviti funkcionalnu idomom.modernu BiH po evropskim standardima",On je istaknuo da generalni c il j Vijeća kazao je Špirić.ministara, kao i svih institucija u BiH, jesteŠpirić je ukazao i na realiziranje prijekorješavanje relevantnih pitanja koja se tičupotrebnih ekonomskih reformi koje ćepotpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i osigurati međunarodni ekonomskipridruživanju EU.suverenitet i jedinstven ekonomski prostorIst ičući kako je reforma policije teško u kojem će biti osigurano ubrzano otvaranjepitanje, izrazio je uvjerenje da se uznovih radnim mjesta i veća zaposlenost.zajednički rad, spremnost za kompromis iVijeće ministara posvetiti pažnju irazumijevanje političke realnosti u BiH ovoproblemima mladih u BiH. Istaknuo je i to dapitanje može uspješno riješiti. Špirić je je povratak izbjeglih i raseljenih osobaistaknuo da je saradnja sa Haškim"proces koji želimo i moramo uspješnotribunalom pitanje koje se mora okončati uriješiti zajedničkim radom".što skor ijem roku, a ovaj saziv Vijeća

"Izgradnja autoputa na Koridoru Vc u ministara će nastojati dati svoj doprinos. proteklom periodu prešla je put od ideje do"Planiram da zajedno s entitetskim vladamapripremnih aktivnosti. Sada je vrijeme zaangažujemo sve raspoložive resurse BiH ukonkretne poteze i početak građevinskihpronalaženju i privođenju osumnjičenih zaradova", kazao je Špirić dodajući da ćeratne zločine. Državne resurse u SIPA-i,Vijeće ministara uložiti maksimalne naporeDržavnoj graničnoj službi BiH,da u toku ovog mandata značajni dijelovi togObavještajno-bezbjednosnoj agenciji BiH iautoputa budu završeni.Ministarstvu odbrane BiH, odnosnoPored općih ciljeva koje je sedam stranakaOružanim snagama BiH, zajedno sprihvatilo kao svoje, Špirić je kazao kakoentitetskim policijskim snagama, trebatreba posvetiti pažnju i nekim gorućimkoncentrisano i trajno angažovati na ovomproblemima, prije svega pitanju starezadatku i dati im potrebnu političku idevizne štednje.f inansijsku podršku", kazao je Špirić."Drugo pitanje kojem treba posvetiti Istaknuo je i to kako je suzbijanje korupcije,posebnu pažnju je donošenje zakona o koja utiče na ugled BiH u svijetu i time naoduzimanju nezakonito stečene imovine. Tonjen ekonomski razvoj, visoko na njegovojne smije da bude tabu tema. Ne smijemolisti prioriteta.također zaboraviti pitanje donošenja zakona"Izmjene i dopune krivičnog zakonodavstvao restituciji, odnosno o povratu imovine ipredstavljaju dio našeg kontinuiranog

obeštećenju fizičkih i pravnih osoba čija jenapora za postizanje pravde i suzbijanje imovina podržavljena primjenom propisa okriminala, koj i također podriva našuagrarnoj reformi, konfiskaciji, sekvestraciji,ekonomiju, ali, što je još gore, i moral i nacionalizaciji i eksproprijaciji i drugihsistem vrijednosti građana BiH. Vijećepropisa koji su doneseni i primijenjivaniministara će inicirati izmjene i dopunenakon 1945. godine", kazao je, izmeđuzakona koje će propisati veće kazne zaostaloga, Špirić u uvodnom izlaganju.krivična djela poput zlostavljanja i silovanja,

Započelo konstituiranje državne Vlade

NIKOLA ŠPIRIĆ

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MINISTARA Piše Aldina Jašarević

Špirić je istaknuo da je saradnja sa Haškim tribunalom pitanje koje semora okončati u što skorijem roku, a ovaj saziv Vijeća ministara će

nastojati dati svoj doprinos.

20. januar 2007

Page 10: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 10/31

bosnjackabosnjacka10

Među Bošnjacima kanadskoggrada London, već duže vrijemevlada visoka doza nezadovoljstva,

koje je evidentno poraslo u vremenudrugog mandata predsjedniceUpravnog odbora BosanskoKanadskog Islamskog Centra. Njenizbor veliki broj Bošnjaka jepropratilo tako što sudemonstrativno napustili izborni sastanak smatrajući da su prevareniu glasanju, odnosno preglasani odstrane Arapa koji su uvršteni u spisakza glasanje. Ova mogućnost Arapima je otvorena jer su svojim prilozima idonacijama pomogli otplatu našegIslamskog Centra, time stekavšipravo glasanja kao redovnedžematlije koje plaćaju članarinu. Od

te javnog suočenja pred masom prisutnihtada Bošnjaci nemaju „svoje“ Bošnjake u džamiji.džematlija.Djeca su prestala pohađati mekteb, a kad Imam

Džematlije su tražile odgovornost i smjenudolazi u goste za Ramazan, tek tada dođu ponekipredsjednice i Upravnog odbora, odnosnoBošnjaci na teravih namaz i tada dovedu djecu u

održavanje novih izbora, pošto u džematu četirimekteb, jednostavno da bi pokazali svoju godine nije održan nikakav javni skup džematlija.prisutnost. Međutim, ni tada Bošnjaci nemajuPostavljeno je pitanje kako se došlo u tako teškuobavezu da plaćaju članarine, niti da daju drugefinansijsku situaciju da se čak ni plaća Imamu nepriloge koji se daju u toku mjesec ramazana. može obezbijediti, nakon čega je PredsjednicaDobijamo objašnjenje da je ovo arapska džamija, ademonstrativno napusti la sastanak. Ostao jene naša bosanska. Na džumu u ovu džamiju dolazepredsjedavajući Sejad Sidran, sa č lanovimatek rijetki BošnjaciPredsjedništva. Donijeta je odluka da se održi U međuvremenu, dok su trajali problemi naizborna skupština Upravnog odbora i predsjednikarelaciji između Bošnjaka i Arapa, džamija jeBKIC 6. januara 2007. godine. Čašu je prelio potezotplaćena i renovirana, zahvaljujući opet dobrimPredsjednice koja je oduzela ključeve džamije odBošnjacima, koji su ostali vjerni svojoj džamiji i Imama i uručila mu otkaz, kazavši da više nijesvojoj zajednici. Upravni odbor BIKC radio je sapotreban ovom džematu. Kazala mu je da gasmanjenim brojem članstva pošto su neki članoviDžemat više ne može plaćati.Potom je promijenjenadali ostavke ne slažući se sa politikom predsjednice ibrava na ulaznim vratima u džamiji, čime jenjene samovolje. Ipak, ona je nastavila redovneonemogućeno obavljanje namaza, a ključ više nijeaktivnosti kao da se ništa ne događa. Čak ni kada jebio dostupan ni hadžiji Aliji Salihoviću, koji je dvijeb lagajnica dala ostavku usljed neslaganja sagodine otvarao džamiju za svaki namaz. Napredsjednicom BIKC, radi njene samovolje izaprepaštenje svih, ključevi su dati pakistanskojtrošenja sredstava bez odluke Upravnog odbora,porodici, koja prodaje hranu u džamiji.

ništa se nije promijenilo. Tako je bošnjačka Na ovaj način je onemogućeno održavanjezajednica dovedena u poziciju da ne može izdvajatiskupštine Džemata koja se trebala održati premasredstva za plaćanje Imama, tako da se stekaoplanu. Pred džamiju je došlo više od stotinudojam da ga namjerno pokušava otjerati. Klupko sedžematlija koji su čitav sat čekali da se neko pojavitako ipak počelo odmotavati, ili pak još uvijek mrsiti.sa ključem i otvori džamiju za jaciju-namaz.Predsjednica je preuzela i dužnost blagajnice, iakoNažalost pozvana je policija i domaća TV, koja je je reizbor trebao izvršiti Upravni odbor. Članoviemitovala informaciju o ovom nemilom događaju. UUpravnog odbora i džematlije željeli su imamaovom trenutku očekuje se da potez povuče glavniSenada Palavru, u svome dzematu, kao stalnogimam za Kanadu kako bi se izašlo iz ove teškeImama.situacije. Bošnjaci Londona su učinili napor kako biPalavra je pokazao interes za spajanje dvijusami razriješili ovaj problem, održali su Skupštinu ubošnjačkih zajednica u jednu, koja bi svimaBKIC i izabrali novo rukovodstvo Džemata. U odgovarala. Tu bi bile objedinjena dva segmenta:Upravni odbor BKIC u Londonu izabrano je devetVjerska komponenta Džemat i Kulturno-prosvjetnačlanova: za predsjednika je izabran Samir Ćosović,zajednica Džemata, koji u svom sastavu ima iza potpredsjednika Alija Malkić, sekretar je Sazasportski klub Bosna. Ova strategija i vizija novogHatibović-Koffmann, blagajnik gospođica Azeminaimama Senada Palavre, međutim nije odgovaralaRahić, a članovi su Mehmed Bašić, MuamerPredsjednici, pa je došlo do sukoba interesa članovaOsmanović, Adem Mašicć, Ermin Rašidović i PašagaOdbora i Predsjednice. Na sastanku Upravnog

odbora održanog 12. decembra 2006. dogovoreno Šagolj. Nadajmo se da će nakon ovoga stvari u

 je sazivanje sastanka Bošnjaka za 21.decembar i Londonu krenuti onim tokom kakvim bi trebalo, daposlano je 130 poziva na što se odazvalo skoro Bošnjaci ne budu izvrgavani ruglu zbog neznanja da jedna trećina džematlija, ali dovoljno da bi mogli organiziraju svoju malu zajednicu, a znali su u

teškim vremenima da se nose sa problemima i dadonositi valjane odluke. U pozivu je bila samo jednaiznađu mogućnost da postave zajednicu koja ćetačka dnevnog reda: obezbjeđenje sredstava zafunkcionirati, sa centrom upravo u londonskojisplatu ličnog dohotka efendiji Senadu Palavri. džamiji.Sastanak je održan uz mnoštvo pitanja i odgovora,

Nažalost i to se događa

BOŠNJAČKU DŽAMIJU U

KANADSKOM LONDONUUZURPIRALI ARAPI

Sulejman Kobajica

U ovom trenutku očekuje se da potez povuče glavni imam za Kanadu kako bi seizašlo iz ove teške situacije. Bošnjaci Londona su učinili napor kako bi sami

razriješili ovaj problem, održali su Skupštinu u BKIC i izabrali novo rukovodstvoDžemata. U Upravni odbor BKIC u Londonu izabrano je devet članova: za

 predsjednika je izabran Samir Ćosović, za potpredsjednika Alija Malkić, sekretar jeSaza Hatibović-Koffmann, blagajnik gospođica Azemina Rahić, a članovi su

Mehmed Bašić, Muamer Osmanović, Adem Mašicć, Ermin Rašidović i Pašaga Šagolj.

Već u prvim danima nove 2007. godine,sveopća manija zahvatila je SjeveroistočnuBosnu, nakon što je iz «povjerljivoga izvora»bliskog Ambasadi SAD u BiH, procurilainformacija da je Američkoj vojsci za potrebeservisiranja vojnih operacija u Iraku neophodnonovih 4.000 radnika iz Bosne i Hercegovine. Ovainformacija je ekspresno provjerena u samomBagdadu kod Bosanaca koji u iračkoj prijestolnicirade skoro četiri godine i tamo zauzimaju važnepozicije. Nakon što se ispostavilo da jeinformacija zaista utemeljena na ozbiljnom planuproširenja vojne efektive koju je administracijaGerga W. Busha već zatražila od Kongresa SAD,kako bi u Iraku bilo angažirano novih 20.000vojnika, hiljade ljudi na ovoj regiji, odjednom jekrenulo u prikupljanje dokumentacije neophodneza kompletiranje apl ikacija. Puni autobusi aplikanata za rad u rizičnim područjima Irakakrenuli su prema Sarajevu, gdje se u u HoteluHoliday Inn, obavljaju razgovori sapredstavnicima američke kompanije KBR. Iako jesvakodnevno pred Hotelom u redovima više odhiljadu ljudi, razgovore obavi jedva stotinjakosoba, koje ulazak u kancelariju KBR smatrajusvojevrsnom lutrijom: -Ranije je biloneophodno da aplikanti moraju imati makar jedan dan staža u KBR, ili nekoj drugojameričkoj firmi, a sada su uslovi mnogo boljii nema toga ograničenja, kazao nam je jedanod kandidata za odlazak u Irak, koji iakoposjeduje visoko obrazovanje spreman je raditi

poslove namijenjene nižoj stručnoj spremi, zamjesečnu plaću koja se kreće oko 5.500američkih dolara, odnosno oko 8.000 maraka.

Procjenjuje se da je u ovom trenutku naraznim poslovima u Iraku i Afganistanu većangažirano, upravo sa ove regije te u manjembroju iz Sarajeva i Zenice, oko 4.000 ljudi. Uproteklih četiri godine niti jedan Bosanac nijenapravio ozbiljniji izgred koj i bi ga koštaootpuštanja ili protjerivanja, za razliku od radnikakoje je Američka vojska angažirala na Filipinima,Vijetnamu ili samom Iraku. Upravo zbog ovečinjenice Amerikanci se i odlučuju ponovno posegnuti za bosanskohercegovačkom radnomsnagom. Sa druge strane činjenica da se u KBR uBiH zapošljava više od tri četvrtine muslimanamomenat je koji sa globalnog stanovišta možerelativizirati tvrdnju da se Amerikanci u Irakubore protiv islama i muslimana. U razgovoru sadesetak osoba koje su boravile na privremenom

radu u Iraku ili Afganistanu ili se spremaju tamootići primijetili smo visoku sigurnosnu kulturu niko od njih nije želio da se njihovo ime pomene unovinama jer misle da bi time zasigurno za svavremena zatvorili vrata za upošljavanje u bilokoju firmu koja radi za američku vojsku. U ovomtrenutku, prema našim saznanjima, najviše setraže električari, zidari, auto-mehaničari, ali umanjem broju i radnici drugih zanimanja.

Prema temeljito prikupljenim podacimatrenutno je u Iraku sa prostora ex-Jugoslavijeangažirano oko 10.000 osoba. Procjene govoreda je nešto više od jedne trećine angažiranihupravo iz BiH, što je otprilike oko 4.000 osoba. Svioni su otputovali u Irak nakon što su biliangažirani u BiH. U posljednjih otpril ike 40

Ph. 773-583-3285Fax. 773-478-1460

20. januar 2007

Page 11: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 11/31

bosnjackabosnjacka11

mjeseci oni su imali prosječnu plaću od 10.000maraka. Na ovaj iznos plaćanje samo poreza, bezdadžbina Državi, izgubljeno je najmanje 180miliona maraka. Interesantno je da Država nikadanije pokušala osmisliti program pristupa populacijiuposlenika u američkim kompanijama koje

servisiraju SFOR, iako je svima bilo jasno da jeangažman bosanskohercegovačkih radnika u ovimameričkim kompanijama bio u prošloj decenijinajbolje plaćeni posao u našoj zemlji. Ni jedanproizvodni gigant u biH nije bio u prilici uposlitipribližan broj osoba i ponuditi im plaću kakvu suimali radeći za Amerikance. U Lukavcu je sagrađenai stambena zgrada poznata po imenu «Iračanka», ukojoj žive samo povratnici sa rada u Iraku iAfganistanu.

Odlazak u Irak, Kuvajt i Afganistanposljednjih godina išao je preko amričke kompanijeHalliburton, odnosno KBR, te njemačko-američkeOshkosh Truck Corporation (OTC), s tim što OTCizvodi poslove u Kuvajtu, a KBR u Iraku iAfganistanu. Prema našim informacijama mnogobolja primanja državljani BiH imaju u Kuvajtu, bezobzira što je u Iraku i Afganistanu mnogo opasnije i teže raditi. Informacije međutim, o odlasku našihljudi u Irak i Afganistan Ministarstvo civilnih poslova

BiH uopće ne posjeduje. Također, zavodi zazapošljavanje na čijim evidencijama se nalazivećina onih koji dobijaju angažman u KBR-u takođerne znaju za odlazak, tako da se oni po nekolikogodina vode na evidencijama ugrožavajući pozicijudrugih koji čekaju posao.Lov na radnike sa Tuzlanske regije provelo je uposljednja tri mjeseca prošle godine nekolikohrvatskih kompanija koje su dobile ugovor zaizgradnju auto-puta u Kataru. Više od hiljadu osobaobavilo je razgovore na koje su išli prvo ugračaničko selo Miričina, potom u Čapljinu, a onda uSplit. Prema informacijama do kojih smo došli, naove poslove bi trebalo biti angažirano oko 400radnika. Međutim, potražnja radnika nakon što jeKBR izrazio potrebu za 4.000 Bosanaca, dovela jehrvatske kompanije u problem, jer su one nudile1.500 dolara mjesečno, što je nekoliko puta manjeod ponude koja dolazi iz SAD. Razlozi koji suopredijelili Hrvate da radnu snagu traže u BiH prijesvega su u niskoj cijeni radne snage, te u činjenici da se radi o muslimanima, koji bi imali mnogo bolji tretman i lakšu adaptaciju u Kataru.

Američki predsjednik podržati s novih 10.000 do12.000 vojnika, Bush je upozorioGeorge W. Bush je u govoruda američki angažman ne moženaciji prihvatio odgovornost zatrajati vječno i da će iračkagreške do sada učinjene u Iraku,vlada, ako ne ispuni obećanja,te objavio da će u tu zemlju bitiizgubiti podršku Amerikanaca iupućeno dodatnih 21.500podršku Iračana. Najavio je daameričkih vojnika, koji ćeće američke i iračke snagezajedno s iračkim snagamazajednički kontroliratipokušati obuzdati sektaškobagdadske četvrti, ulazeći i u onenasilje. Pet brigada sa 17.500koje generiraju sektaško nasilje,vojnika bit će upućeno upružati zaštitu stanovništvu, Baghdad, a 4.000 vojnika u

nemirnu pokrajinu Anbar, što će vraćati povjerenje, teu okvirima Bushove nove normalizacijom života pomoći u

Uporedo s tim, kako je istaknuostrategije "promijenti američki pomirenju između sunita i šiita.Bush, američke snage ćekurs u Iraku i pomoći uspjehu u Bush je kazao kako je Vlada

nastaviti progon terorističkeborbi protiv terorizma", prenose Iraka ponudila "agresivni plan" mreže Al-Qaida i inostranihagencije. "Stanje u Iraku je za Baghdad te obećala da nećeboraca u Iraku, koncentriranih unaprihvatljivo za Amerikance i tolerirati političke i sektaškepokrajini Anbar. Američkineprihvatljivo za mene. Naše su intervencije koje bi omelepredsjednik je upozorio Iran ise snage u Iraku hrabro borile. njegovu provedbu. Iračka vladaSiriju da će poduzeti mjere protivUčinile su sve što smo tražili od planira i da preuzmenjihovog miješanja u rat u Iraku,njih. Tamo gdje su učinjene odgovornost za svih 18 pokrajinate da će prekinuti dotok pomoćido novembra, a Bush je najaviogreške, odgovornost leži naiz tih zemalja snagama kojeda će Parlament u Baghdadu meni", kazao je Bush u govoru unapadaju američke vojnike. donijeti zakon o podjeli prihodakojem je predstavio novuOpisujući izazove s kojima seod nafte među svim Iračanima.strategiju za Irak.Sjedinjene Države suočavaju uNajavio je i da će vlada premijeraBush je najavio i novo jačanjeIraku i di ljem Bl iskog istoka, Malikija uložiti deset milijardi američkog vojnog prisustva u Bush je naglasio da se radi oameričkih dolara u obnovu iregij i, s upućivanjem treće"odlučujućoj ideološkoj borbi infrastrukturne projekte, koji ćeborbene skupine sa nosačemnašeg vremena", te da sveotvarati nova radna mjesta,aviona u Perzijski zaljev inavedene promjene imaju za ciljSjedinjene Države ćerazmještajem protivraketnihosigurati "opstanak mladeudvostručiti broj Pokrajinskihsistema "Patriot" u prijateljskimdemokratije koja se bori za živottimova za obnovu, a državnazemljama regije. Polažući velikou dijelu svijeta koji je od

sekretarica Condoleezza Ricepovjerenje u vladu iračkog ogromne važnosti za američkuimenovat će koordinatora zapremijera Nurija al-Malikija, kojasigurnost".o b n o v u I r a k a . bi operaciju u Baghdadu trebala

Četiri hiljade Bosanaca potrebno za operacije Amerikanaca u Iraku Sabit Hrustić

Bosanci u Iraku

mjesečno zarađuju20 prosječnih plaća

Bush u akciji

Još 21.500Amerikanaca ide u Irak

UVIJEK NA RASPOLAGANJU ZA TERMINE

314-638-3000 OFFICE

314-583-1112 CELL.

BRUNO MRUCKOVSKI

8707 Gravois Rd.

VAŠ MORTGAGE LOAN OFFICER - DEVET GODINA ISKUSTVA

*Equal Housing Lender

20. januar 2007

Page 12: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 12/31

bosnjackabosnjacka12

Drini kazao je između ostalog Mustafa ef. Cerićtražeći milost i oprost Božiju za ubijeneBošnjake istakavši da će sloboda Bošnjaka bitionolika koliko je bude na Drini, koliko je bude uFoči, Višegradu.

Nakon što je obavljen vjerski obred tepred duše rahmetlija proučene dove i Fatiha,posmrtni ostaci žrtava ukopani su na porodičnimali i drugim mezarjima u Foči među kojima je i prvo otvoreno u haremu Careve džamije.Šest sahranjenih Bošnjaka samo je jedan broj odukupno identificirane 42 žrtve starosne dobi od18 do 70 godina čiji su posmrtni ostaciekshumirani iz masovnih grobnica Miljevina 1 i Miljevina 2 u augustu 2004. godine. Još 120žrtava ekshumiranih iz ovih dviju masovnihgrobnica, čeka na identifikaciju u Gradskimgrobljima Visoko.Prema informacijama iz Udruženja ubijenih inestalih Fočaka, sve do sada identificirane žrtvebile su zatvorenici zloglasnog fočanskog KPdoma koji su, prema podacima ovog Udruženja,

1992. godine, zarobljeni a potom odvedeni i strijeljani u Miljevini. Zajedničku dženazu u Fočiza šest žrtava organizirao je Medžlis IZ Foča usaradnji sa Udruženjem ubijenih i nestalih

Po prvi put u poslijeratnom periodu u Fočaka, dok su dženaze za preostalih 36haremu Aladža džamije u Foči desetog decembra identificiranih Bošnjaka obavljene ranije premaobavljena je prva zajednička dženaza za šest željama porodica.ubijenih Bošnjaka čiji su posmrtni ostaci Iako je Foča ovog dana bila obavijenaekshumirani iz masovnih grobnica Miljevina 1, tugom, prva zajednička dženaza klanjana ulokalitet Vranovske stijene i Miljevina 2 na ovom gradu ohrabrila je povratnike koji sepovršinskom kopu Budanj. Tako su nakon dugog nadaju da će mrtvi vratiti i žive.niza godina, nakon što su ubijeni, vječni smiraj u -Čim ovdje u Foči počnemo kopatisvom gradu pronašli Ramiz Prgo (1965.), Rahim naše mrtve, više ćemo dolaziti, vraćati seIstrefi (1952.), Mustafa Nikšić (1957.), Muradif

kući kazao nam je sekretar Udruženja ubijenih i Mušić (1942.), Fehim Mulahasanović (1919.),

nestalih Fočaka Ismet Mulahasanović koji jedok je Alija Dželil kome je također dženazaovom prilikom na porodičnom mezarju Ocrkavljeklanjana u Foči, ukopan u Sarajevu.kod Foče ukopao oca Fehima.Dženazu namaz predvodio je reisu-l-ulema

-Moj rahmetli otac Fehim imao je 73Islamske zajednice u BIH Mustafa ef. Cerić, agodine. Bio je čovjek sa tojagom, star i posljednjem ispraćaju žrtava prisustvovala jenemoćan, pa ipak odveden u rudnik ibrojna rodbina, prijatelji, komšije koji žive ustrijeljan. Uoči 1. maja 1992. godineSarajevu, Goraždu i drugim gradovima BiH aliuhapsila ga je Miljevinska policija i sa jošvan njenih granica. petnaestak Bošnjaka iz tog mjesta privela- Danas ovdje klanjamo dženazu zaga u stanicu a potom u zloglasni fočanskišest meita, šest osoba koji nisu umrlilogor KP dom. Iako je uz pomoć Crvenogkriža u augustu 1992. godine trebao bitiprebačen u Crnu Goru u grupi sa logorašimastarijim od 60 godina, njegov autobus saŠćepan Polja vratio je zločinac Pero Elez.Sutradan je odveden na površinski kopRudnika Miljevina, gdje je strijeljan

prirodnom, nego naprasnom i nasilnom prisjeća se s tugom Ismet svog oca Fehimasmrću. Ispraćajući našu braću, molimo kazavši zbog čega je oca želio sahraniti naAllah dž.š. da im otvori dženetska vrata, da groblju u Ocrkavlju.se sretnu sa onima koji ih već čekaju i -Tu su mu svi preci, tu je sada i on, a da im kažu da smo mi u Foči i da ćemo se tu ću ako Bog da i ja. Svetije mi je da sevratiti u Foču. Mnogo je još meita i duhova, ukopa tu gdje su svi moji i ja to smatramduša koje se nalaze u Foči i oko Foče i koji obavezom. Nadam se da će i ostali Fočaci

traže od nas da ih nađemo i da im klanjamo ukopati svoje najmilije u ovom gradu jer todženazu. Bože ujedini Fočake i sve ljude u  je ohrabrenje i za povratnike. U haremuvjeri i ljubavi, osnaži ih u njihovoj želji da Careve džamije planirana je izgradnjase vrate u svoj grad. Bože ti si sveznajući i Ti šehidskog mezarja sa turbetom ali to će

isključivo ovisiti od odluka porodica žrtavaznaš kakva nam je budućnost. Učini da budeda svoje šehide ukopaju u Fočibolja od naše prošlosti. Osnaži nas da nas kazao je

više nikada i nikoga ne ubija i ne kolje na Mulahasanović.

Po prvi put u poslijeratnom periodu u Foči

Obavljena dženaza za šest

bošnjaka u haremu Aladžadžamije -otvoreno i prvošehidsko mezarje

Piše: Elma Geca

Nekoliko stotina prisutnih je izharema Aladža džamije, sa prve

 zajedničke dženaze u Foči, koja seklanjala za šest žrtava zločina

 počinjenih u ovom gradu, uputilodove Svevišnjem da im oprosti

grijehe i nagradi ih za dobra djela.

20. januar 2007

Page 13: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 13/31

bosnjackabosnjacka13

Nakon što je prije pet godina otvorila firmu stigao iz naše matične firme iz Egipta, u “Azab” u Novom Travniku koja se bavi isključivo 2007.godini planiramo uložiti oko 700.000 KM trgovinom, svoj drugi ogranak u BiH, a prvi vlastiti novih investicija za obnovu mašina i novukada je riječ o proizvodnji, u februaru ove godine liniju proizvodnje koju ćemo udvostručiti, aliotvorila je u općini Foča-Ustikolina. Kako nam je preduslov za to je da obezbjedimo dovoljnukazao vlasnik Mohamed El Azab, firma “Fekry” bavi količinu sirovog materijala. Već u januaru nase proizvodnjom rezane građe, 100 posto je osnovu ugovora koje ćemo nadamo se sklopiti,orijentisana izvozno i upošljava ukupno 17 radnika. znat ćemo količinu trupaca koje ćemo dobiti od-Imamo 12 stalno uposlenih radnika dok šumarstava rekao je El Azab, dodajući da ovapreostalih pet angažujemo honorarno po firma ima i dugoročne planove.potrebi. Do sada smo isjekli između sedam i Do kraja 2008. godine namjerava u Foča-osam hiljada kubika rezane građe. Zadovoljni Ustikolini otvoriti i fabriku za proizvodnju stilskog,smo urađenim do sada, a posebno smo luksuznog namještaja čime bi bila zaposlena ukupnoponosni što je firma „Fekry“ izgradila imidž i 53 radnika.postala firma od povjerenja koja sve svoje -Naša firma “Matrica” u Egiptu poredobaveze izmiruje na vrijeme i nema nikakvih proizvodnje i trgovine rezanom građom bavidugova. Sve smo to uspjeli svojim vlastitim se i proizvodnjom stilskog luksuznogsredstvima kazao je Mohamed El Azab, namještaja, koji do sada još nije bio zastupljen

Prema njegovim riječima, od februara do na području BIH. Trenutno tržište za izvoz togdanas firma “Fekry” investirala je oko pola miliona namještaja je Dubai, Kuvajt, Katar, Saudijskamaraka, dok ukupan obrt sredstava iznosi oko Arabija i od ove godine Francuska koja je jako1.500.000 KM. U novoj godini planiraju se nova dobro prihvatila ove proizvode. Planiramo tajulaganja uz proširenje proizvodnje i povećanje broja namještaj ponuditi i na području BiH što ćezaposlenih, a prema riječima vlasnika, sve zavisi od naravno zavisiti od tržišnog interesovanja zatoga da li će biti obezbjeđena dovoljna količina ovu vrstu namještaja. Stoga smo došli na ideju

sirovog materijala koji je do sada nabavljan iz da pokušamo u sklopu firme u UstikoliniRepublike Srpske. otvoriti malu fabriku za proizvodnju tog-U toku su pregovori sa JP bosansko- namještaja čime bi oko 60% radnika bilopodrinjske šume u Goraždu i postoje obećanja angažovano na proizvodnji rezane građe, ada ćemo u 2007. godini imati obezbjeđenu preostalih 40 % radilo bi u fabrici namještaja, dovoljnu količinu sirovog materijala iz samog a sve će to zavisiti prvenstveno od sirovina”BPK Goražde. Prema poslovnom planu koji je kazao je vlasnik firme “Fekry”d.o.o. Foča-Ustikolina.

Od bosanskog drveta luksuzni namještaj za Dubai, Kuvajt, Katar...

Firma “Fekry” planira

proširenje proizvodnje iotvaranje fabrikePiše: Elma Geca

Porodični posao koji traje već punih 40 godina, firma “Matrica” izEgipta odlučila je proširiti i na BiH.

Saopćenje za javnost

Prije nekoliko mjeseci Kongres Bošnjaka SjeverneAmerike{KBSA}, www.bosniak.org, je poslao VladiKanade pismo u kome je zatražena aktivnija ulogaKanade po pitanju nastavka rada Krivičnog tribunala zabivšu Jugoslaviju u Hagu i nastavka rada Glavnetužiteljice Karle Del Ponte.U pismu KBSA između ostalog se kaže: "KongresBošnjaka Sjeverne Amerike smatra da situacija napodručju bivše Jugoslavije predstavlja prijetnjumeđunarodnom miru i bezbjednosti sve dok se neprivedu pred lice pravde osobe koje su odgovorne zazločin. Rezolucijama 1503. i 1534. Savjet bezbjednostiOUN-a je pozvao MKSJ da poduzme sve moguće mjerekako bi se sve istrage završile do 2004. godine, sviprvostepeni postupci do kraja 2008. godine i kako bi MKSJ svoj rad priveo do kraja 2010. godine. KBSAsmatra da je nezamislivo da MKSJ zatvori svoja vratadok se Radovan Karadžić i Ratko Mladić nalaze naslobodi. Hapšenje Radovana Karadžića i Ratka Mladića je zajednička odgovornost Srbije, Republike Srpske imeđunarodnih vojnih snaga stacioniranih u BiH. KBSA

poziva na bezuslovno ispunjenje svih naloga izRezolucija 1503 i 1534, prevashodno hapšenjeKaradžića, Mladića i drugih optuženih kako bi sestrategija okončanja rada MKSJ efikasno sprovela“.KBSA je po navodima iz pisma dobio poziv da posjeti Ministarstvo vanjskih poslova Kanade.Delegacija KBSA se dana 8. Januara, 2007. sastala sa:Pierre Guimond, Direktor Odjela za istočnu Evropu i Balkan i Paul Roche, viši činovnik, Kancelarija odjela zaBosnu i Hercegovinu, Srbiju-Crnu Goru, Istočnu Evropui Balkan. Pierre Guimond i Paul Roche su boravili više odgodinu dana u BiH, radeći u Sarajevu. U razgovoru jebilo vidljivo da se slijedi politika koju je bivši premijerKanade Mulroney vodio, znači otvoreno pro-srpska.Htjeli su doznati sve što mogu o KBSA. Na uvod da je „CNAB an umbrella organization“, Paul je spremnoskočio sa :“You are trying to be an umbrellaorganization“. To je indikator da se oni boje KBSA i damisle na bilo koji način umanjiti aktivnost i značajKBSA. Obadvojica su pokušala dokazati da su Bošnjacirazjedinjeni, te da nema saradnje između naroda u BiH.KBSA je konstatovao da Kanada ima važnu ulogu umeđunarodnoj zajednici, te zbog očuvanja te uloge

Kanada treba prvo da ispravi svoje grijehe iz prošlostikad nije htjela priznati glas većinskog izbornog bhtijela, i kad se postavila na pogrešne stvari umjesto naprincipe demokracije i glasa naroda kojega je trebalopoštivati i braniti. Ukazano je na činjenicu da je u tokritično doba Kanada bila vođena premijerom koji jedozvolio da se etnički interesi iz njegove lične familijeumiješaju u vanjsku politiku zemlje.Prezentirana im je KBSA brošura, i službena pozicijaKBSA u vezi predmeta sastanka, isto kao i predmeta nakoje zahtijevamo dobiti službenu poziciju kanadskevlade: produženje rada Međunarodnog krivičnogtribunala i Tužiteljice Karle Del Ponte. Bilo je jasno da jeKBSA uhvatio kanadske diplomate na spavanju. Ovo jebio tipičan „damage control“ sastanak.Kanadske diplomate su saopštile KBSA da neće dati službenu poziciju Kanade, jer „to su ionako predmetikojima se oni bave i bez nas“. Pierre Guimond-u se je u  jednom trenutku „otvorio“ jezik i izletjelo mu je da jeambasada Kanade u Sarajevu prevelika za BiH i da kroznju gledaju na jug: Kosovo i Albanija. Tada je od KBSAupitan kakva je pozicija Kanade u vezi Kosova. To nijeočekivao, bio je zbunjen, i rekao je istinu pozicija

kanadske vlade je da ne znaju šta napraviti sa manjimentitetom {RS}, u smislu referenduma o odcjepljivanju,ako priznaju Kosovo. Na to mu je KBSA odgovorio da jeporazno da kanadska vlada, nakon petnaest godina odagresije i genocida na BiH, još uvijek ima krive poglede.Na kraju je KBSA naglasio da Kanada nema nacrtvanjske politike za državne veze s državom koja će jojuskoro postati vojni partner u NATO paktu. KBSA jekonstatovao da je vrijeme pripremiti nacrt vanjskepolitike prema Bosni i Hercegovini kao budućempartneru na mnogo nivou, uključujići i NATO saradnju.

Emir RamićPredsjednik KBSA

20. januar 2007

za namještaj

Page 14: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 14/31

Page 15: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 15/31

Page 16: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 16/31

16 17bosnjackabosnjacka

-Bosanac si?-Živiš u Americi?-Imaš svoj biznis?-NEMAŠ REKLAMU U BOŠNJAČKOJ DIJASPORI?-A imaš svoj biznis?-???-HA HA HA

Da Vam se ne bi smijaliwww.bosnianmediagroup.comwww.dijasporabosnjacka.combosdijaspora@aol.com

BIH INTERNATIONAL TRUCKING COMPANY

800.368.8115 314.832.7900

Ukoliko trebate posao, pravo rješenje za Vas je:

OBUKA ZA CDL VOZA ČKU DOZVOLU- moguć nost uč enja i polaganja

na bosanskom jeziku- pet sedmica trening- obezbijeđen smještaj

- veliko iskustvo na američkim putevima naših instruktora

- NAZOVITE ODMAH i rezervišite mjesto, broj studenata ograničen svaki mjesec

NUDIMO POSAO INSTRUKTORIMA!Nazovite nas!

UKAŽITE NAM POVJERENJEMI SMO TU DA VAM POMOGNEMO

3201 West Devon AveChicago, IL 60659Tel. 773.681.8600

Fax 773.681.8601

Širok asort iman p rehrambenihproizvoda, vo će i povr će v isokogkvaliteta, meso, riba i morski plodovi. Veliki izbor suhomesnatih i mlije čnihproizvoda. Pečenje sa ražnja, hljeb,peciva, torte i razne poslastice.

STORE HOURSMonday- Saturday 7 AM - 10 PM

Sunday8AM - 9PM

 www.cityfreshmarket.com

City Fresh Market

Claus Schlaefli

www.WhySTL.com

314-503-6611

 Ako želite da kupite iliprodate vašu kuću,za Vas je najbolji izbor :

Garantovana satisfakcija!Pažnja kupci!!!

Izbjegnite greške kod kupovine kuće iuštedite hiljade dolara 

Nazovite za besplatan savjet:1-888-876-2997 #1019

 Ako još niste izabrali agenta,onda je Claus pravo rješenje

Nazovite odmah: 314-503-6611

 Your Home SOLD in under 120 Daysor I Buy it for Cash

Page 17: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 17/31

bosnjackabosnjacka18 Holandija

U relativno kratkom periodu od dvije godine od

osnivanja organizacije Mladi-BiH u krilu Platformeorganizacija građana BiH u Holandiji, Admira Fazlić je meteorski napredovala i od člana rukovodstvapostala predsjednik ove organizacije, član upravePlatforme BiH i član Glavnog odbora Svjetskogsaveza Dijaspore BiH. Sve to je postigla ulažućimaksimalan napor i dajući svoj lični pečat svimprojektima i akcijama koje je vodila. Vodila višeprojekata, te učestvovala u njihovoj realizaciji:Srebrenica i učešće u brojnim akcijama borbe zastatus naših izbjeglica, Muzej odbrane gradaSarajeva, rad na humanitarnom polju, prevođenjena Holandski jezik knjige pjesama Nihada NineĆatića i promocija iste, stručna novinarska i TVobrada pomenutih aktivnosti i njihova prezentacijaholandskoj i bh. javnosti, čime efikasno i na najboljinačin informiše i vrši promociju naše zajednice u

mali svijet, a pogotovo za nju kao strankinju u ovojHolandiji i u Bosni i Hercegovini.zemlji. No, ipak je istrajala u svojoj želji i sada radiAdmira Fazlić rođena je 27. aprila 1981. godine ukao novinar za Holandsku državnu televiziju. Prijedoru. O svom ranom djetinjstvu kaže: -

Razmišlja o upisu novih studija na nekom od drugihSjećanje na djetinjstvo dostiže samo do 1992. fakulteta. Željela bi da jednog dana radi za BBCgodine, a poslije toga, čini mi se, da sam u jednomWorld ili za Al Jazeeru...danu postala ' 'odrasla osoba' '. Na svu sreću Proteklih deset godina je proletjelo u mahutragični događaji tokom agresije na Domovinu nisuintegriranja i prilagođavanja u holandsko društvo iostavili toliko duboke tragove da bih zaboravila svenovi način života. Sad živi sama, nedaleko od svojihone lijepe stvari vezane za rodni kraj. Ti momentiroditelja, majke Harke i oca Ferida. Ima sestrusreće i danas mi daju snagu da se maksimalnoAlenu (21) koja živi i radi u Njemačkoj. zalažem za Bosnu i Hercegovinu, naš narod i našeRado piše pjesme i voli da pleše. Voli sevdah i  zajedničke interese.harmoniku, uz koju je i odrasla.... Pored plesanjaU Prijedoru je završila samo pet razreda osnovnevoli jahanje konja i fotografisanje. Zaljubljena je uškole. Kaže da je oduvijek željela da bude glumica,prirodu i često potraži mir u šumskoj šetnji. Popjevačica ili plesačica. Pozorište ju je jakoprirodi je perfekcionista, što je ponekad privlačilo... A nije ni čudno. Pozorište je bilo odmahnepotrebno iscrpljuje. Sve sto radi želi da to budepreko puta njene škole u Prijedoru tako da je tamošto bolje! Jako voli putovanja, ljude, ovaj svijet i često odlazila. Plesom se bavila od svoje četvrtesve razlike među ljudima.godine...Ponosi se svoj im roditeljima i divi njihovojMeđutim, u logoru je otkrila da je ipak novinarstvogeneraciji koja je izuzetno svjesna zločina koji jenjen poziv: -Nakon što su nas novinari "oslobodili” i pretrpjela, a u isto vrijeme nije dozvolila da je to”spasili"… U tom momentu su oni značili puno zauništi. Uprkos svemu vrlo dobro su se uklopili unas, jer se situacija počela da se mijenja. Zato samnametnuti život.tada zamislila sebe kad porastem da hoću i ja da-Oni su nam spasili glave, a na nama mladima je da pomažem ljudima koji su u nevolji.našim starijima olakšamo i obezbjedimo budućeAdmirina životna staza se protegla i do Holandijestaračke dane… Ponosna sam na to što sampa ovdje je u roku i sa zavidnim uspjehom završila

studije žurnalistike smjer TV. Bosanka i definitivno se želim vratiti u Bosnu i Bojala se da neće uspjeti, jer to je ipak poseban Hercegovinu- kazala je Admira.

Izbor najuspješnijih među mladim Bosancima u Holandiji

Najuspješnija Admira Fazlić

Prijedlog Elvedina Kodžage,

 sekretara Platforme BiH, da Admira Fazlić, istaknuta

mlada novinarka i predsjednica organizacije

Mladi BiH, bude izabrana zanajuspješniju omladinku u

2006. godini u Dijaspori BiH uHolandiji je naišao na

 podršku u redovima svih bh.udruženja, a posebno uorganizaciji Mladi BiH.

rijedlog iz rukovodstva Platforme BiH dadr. Senail Sivro bude kandidat zanajuspješniju l ičnost 2006. godine uPDijaspori Bosne i Hercegovine u Holandiji

 je još u oktobru prošao kroz organizacije bh.zajednice i ni jedan drugi kandidat nije iz bazepredložen, nego su dobivene isključivo pozitivne iafirmativne reakcije na ime ovog poznatoghumaniste i doktora velikog srca. Dr. Senail Sivro jepo kasnijoj jednoglasnoj odluci uprave Platformeproglašen za Najuspješniju l ičnost godine zastvaralački doprinos u oblasti primijenjenihmedicinskih nauka, motivaciji i širokoj podršci

mladih medicinskih stručnjaka u BiH, značajnojtehničkoj i humanitarnoj pomoći klinikama, bolnicama i školama BiH i t ijesnoj saradnji sazajednicom građana BiH u Holandiji.Dr Senail Sivro završio je studije Medicine općupraksu na Medicinskom fakultetu Univerziteta uSarajevu 1977. Specijalizaciju iz anesteziologije ireanimacije završio je na Medicinskom fakultetuZagrebačkog sveučilišta na klinici Rebro, od 1978-1981. a od 1986-1990. je specijal izirao opću hirurgiju na u Sarajevu.Obuku o upotrebi respiratora sa metaboličkimkompjuterom i mašinom za kontrolu anestezije kodproizvođača Angstrem u Švedskoj imao je u bolnici Traunstein u Njemačkoj u decembru 1990.Jednomjesečni kurs za ugradnju pacemaker u Centru za pacemaker na Univerzitetu za medicinu uBeogradu sponzorisala je krajem 1991. f irmaVitatron iz Holandije.Obuku za operaciju vađenja kamena iz žučne kese

završio je krajem 1991. u slovenačkoj bolnici SlovenGradec.U bolnici Travnik stažira na Hirurškom odjeljenju od1977. do 1978.U bolnici u Zenici od 1981. do 1986. obavlja dužnostšefa Odjeljenja za intenzivnu. Obuku iz općehirurgije ima u zeničkoj bolnici i na Univerzitetskojbolnici Koševo u Sarajevu od 1986. do 1990.U bolnici Zenica (1400 kreveta) radio od 1990. do1993. kao šef Odjeljenja za intenzivnu njegu i anesteziju. Osnivač je i upravitelj Ratne bolnice uVisokom u aprilu i maju 1992. Osnivač je i upraviteljRatne bolnice u Hrasnici od juna 1992. do februara1993. U ovom relativno kratkom periodu izveo jepreko 200 operacija, 250 porođaja i 16.000ljekarskih pregleda.U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu koordinirao je rad ratnih bolnica u Tešnju, Fojnici, Bugojnu iVarešu.

Pod nadzorom Međunarodne sanitetske s lužbe boravi u općoj bolnici Kibungo u Ruandi od oktobra1994. do januara 1995. gdje obavlja urgentne ifakultativne hirurške operacije, radi na rehabilitacijina hirurškom odjeljenju, nadgleda hirurškoodjeljenje i vrši obuku zdravstvenog osoblja na poljuopšte hirurgije i urgentne medicine.Na Odjeljenju za kardiopulmonarnu hirurgiju Akademskog medicinskog centra Univerziteta uAmsterdamu radi od 1995-1997.Radi kao šef odsjeka za registraciju studenata gdjevrši obuku iz ove oblasti, vrši postoperativni tretmanpacijenata posebno kod zacjeljivanja komplikovanihrana. U poljskim uslovima obavio je kao prvi asistentpreko 300 srčanih bypassa i preko 50 operacijapluća. Počinje sa radom na projektu: Endoskopskovađenje vene saphene magne, za srčani bypass.Na Odjeljenju opće hirurgije Akademskogmedicinskog centra Univerziteta u Amsterdamu radiod augusta 1997. na svim vrstama operacija iz opšte

hirurgije (trbušne, traumatske, hitne i intenzivnunjegu). Zvanično priznanje općeg hirurga dobio jeod Kraljevskog holandskog udruženja ljekara 1.maja 1998.U općoj bolnici Almere u Holandiji radi od septembra1999. gdje vrši sve vrste hirurških operacija i traumatskih operacija uključujući i ortopedskeoperacije.Dr. Sivro govori fluentno više stranih jezika(Engleski, Holandski i Ruski jezik).Dobitnik je više nagrada i priznanja. Sa stipendijomiz Fonda Hasan Brkić nagrađen je nadoknadom svihtroškova studiranja. Dobitnik je i Zlatne medaljeovog fonda za postignute vrhunske rezultate i akademske zasluge u toku studiranja. Dobitnik je i nagrade firme Olympus Inc. koja je uključivalakompletnu opremu za operisanje kamenca u žuči i odgovarajuću obuku.Supruga Ferida je dr. specijalista za nuklearnumedicinu i radi na AVL Institut za rak Holandije, SinJasmin (ima 25 godina), završava PABO, mlađiZlatan (20 godina) studira biologiju, a kćerkaMitna, studira menadžment u Amsterdamu..U posljednje vrijeme se uglavnom orijentiše napomoć u razvoju Bosne i Hercegovine. U tom cilju jesa kolegama u Sarajevu organizovao dva naučna

20. januar 2007

Page 18: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 18/31

Page 19: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 19/31

bosnjackabosnjacka20

Poslije iščekivanja od devedeset dana, potrebna, ima tijelo koje se naziva Vijeće. Već susedam stranaka koje ulaze u Parlament Bosne i počela nagađanja ko će gdje zasjesti, ali ono što jeHercegovine, postigle su dogovor oko raspodjele prisutno od završetka agresije na BiH vidljivo je i izmjesta u Vijeću ministra čime su se, napokon, stekli najnovije raspodjele. Hrvati će i dalje kontroliratipreduslovi da otpočnu procesi koji bi, koliko-toliko, tokove novca, a novi momenat je da ključna mjestastanje u BiH učinili podnošljivijim. Pominjanje u BiH preuzimaju Srbi. Sada već možemoEvropske Unije bilo bi pomalo nepristojno jer konstatovati da će i u Federalnoj Vladi, čijeposlije novogodišnjeg, gotovo uslovnog, prijema formiranje još nije na pomolu, Hrvati tražiti (iBugarske i Rumunije jasno je kazano kako se oni dobiti) mjesto ministra finansija čime će nastaviti koji nisu iskoristili ovu priliku imaju načekati da se upravljati svim bitnim procesima u federalnomuključe u ovu evropsku porodicu. dijelu BiH. Što bi se bosanska privreda razvijala

Kao što smo pisali, pozicija u kojoj se BiH kada sve, od čokolade do nafte mogu dobiti prekonašla poslije izbora mirisala je na nerazmrsivi čvor hrvatskih kompanija. jer dva HDZ-a nisu se približavali jedan drugome O tom potom.dok je koalicija Stranke za BiH i SDA imala vrlo Sada se otvara nekoliko pitanja. Ključno, krhak sadžaj i veliki broj pitanja na koja su različito koje analitičari stavljaju u prvi plan, jeste kako će

gledali. Ne znamo pod kojim okolnostima, mada zajedno funkcionirati SNSD Milorada Dodika, kojanagađamo kako su propali posljednji pokušaji SAD je zagovarala jačanje RS-a i Stranka za BiH Harisada SDA i SDP budu koalicioni partneri i izlazak iz Silajdžića koja je glasove dobila na kampanji kojazatvora predsjednika HDZ-a Dragana Čovića bili bi trebala dovesti do ukidanja entiteta. Stranka zaneki od razloga koji su konačno za pregovarački sto BiH, sa HDZ 1990. ima i drugačiji pogled nadoveli stranke koje imaju, do sada, najbrojniju reformu Ustava BiH, u odnosu na ostale članove većinu u Parlamentu BiH. Neki će napomenuti kako koalicione Vlade. Srbi su proces reforme policije je vrlo konstruktivnu ulogu odigrala Narodna vratili na početak i otvaranje tog procesa na načinstranka radom za boljitak sve agilnijeg na koj i to zagovaraju predstavnici bošnjačkog iparlamentarca iz porodice Lijanovića, Jerka hrvatskog naroda u sferi je fantastičnog. Dodaju liIvankovića ali, uprkos njihovom usponu, teško je se tome najnoviji biseri „tricaša“ Dodika, kakopovjerovati da je s te strane mogao doći značajniji Hrvati imaju pravo na treći entitet (za Miću izdoprinos. Laktaša sasvim razumljivo isključivo na teritoriji

Bi lo kako bilo, sedam predsjednika Federacije BiH) onda nije teško naslutiti čemu sestranaka koje imaju poslanike u bh Parlamentu narodi BiH mogu nadati u periodu koji nampotpisali su dogovor o raspodjeli mjesta u Vijeću predstoji.ministara i to na sl jedeći način: Predsjedavajući Hoće l i svijet ubijenu i s ilovanu zemlju Vijeća ministara BiH - ministar iz reda srpskog učiniti prostorom nepodnošljivog življenja?naroda. Ministarstvo inostranih poslova BiH - Jasno je da je ovo jedno od ključnih pitanja.ministar iz reda bošnjačkog naroda, zamjenik iz EU se, sa Bugarskom i Rumunijom, okreće sebi.

reda srpskog naroda. Ministarstvo vanjske trgovine Bilo bi neoprezno ne napraviti digresiju i ne kazatii ekonomskih odnosa BiH - ministar iz reda srpskog kako će Njemačka, koja u narednih šest mjesecinaroda, zamjenik iz reda hrvatskog naroda. predsjedava EU, ipak, na mala vrata, prije ostalih Ministarstvo komunikacija i transporta BiH - uvesti Hrvatsku (vole ljudi toplo more, šta se tuministar iz reda hrvatskog naroda, zamjenik iz reda može, ali ruku na srce i Hrvatska je učinila puno usrpskog naroda. Ministarstvo civilnih poslova BiH - odnosu na zemlje koje su izvan EU). SAD nikadministar iz reda srpskog naroda, zamjenik iz reda nigdje ništa nisu riješili nego samo komplicirali dobošnjačkog naroda. Ministarstvo bezbjednosti BiH - mjere da se ne može riješti.ministar iz reda bošnjačkog naroda, zamjenik iz Sa svijetom koji je z lonamjeran, paradoksreda hrvatskog naroda. Ministarstvo za ljudska BiH je sadržan u činjenici da bi joj najgore bilo daprava i izbjeglice BiH - ministar iz reda bošnjačkog ostane prepuštena samoj sebi.naroda, zamjenik iz reda hrvatskog naroda. U poziciji koja frustrira, čovjek Bosne je naMinistarstvo pravde BiH - ministar iz reda granici potpune letargije. Nada da će djecu, koja su hrvatskog naroda, zamjenik iz reda bošnjačkog rođena, poslati negdje u svijet doživljava se kaonaroda. Ministarstvo finansija i trezora BiH - jedina. Priče o nekom boljitku traju tako dugo daministar iz reda hrvatskog naroda, zamjenik iz reda počinju vrijeđati. Iza svakog napora koji govori obošnjačkog naroda. Ministarstvo odbrane BiH - općem dobru stoji l ični interes.ministar iz reda bošnjačkog naroda, zamjenici iz Međutim, nešto iracionalno, nedefiniranoreda srpskog i hrvatskog naroda. Potpisnici su, emanira nekom energijom koja govori da je sve također saglasni da se otvori procedura izmjene moguće. Da neki procesi mogu dobiti tok koji jeZakona o državnoj službi kako bi se stvoril i drugačiji od svih onih koji se predviđajuovoj zemlji.preduslovi za izbor sekretara ministarstava za Mada je to samo nada očajnika.mandatni period od pet godina. P.S. Dragi čitaoci, skoro da sam izgubio

Iz navedenog se da iščitati da je Bosna i elementarnu pristojnost i zaboravio Vam čestitati Hercegovina i dalje zakovana za nacionalni usud i Novu 2007. godinu. To ne bih smio. Želim Vam što i da umjesto snažne Vlade, koja joj je prijeko Bosni i Hercegovini. Svako dobro.

Piše Mirzet Hamzić

Mi živimo u čudnom Svijetu. Veliki je brojljudi kojima je potreban mir i koji mole za mir i govore o miru, a i pored toga je ogroman broj ljudi uSvijetu koji pate, jer žive u okruženju stalnogkonflikta i stalnoga rata. Ne tako davno, bio sam na jednoj internacionalnoj konferenciji na kojoj sugovorili ljudi iz različitih zemalja, različitih religija i ideologija. Nije bilo nikakvo izneđanje da su govornici odreda iskazivali snažnu želju svojih bazaza mirom, te da su svi nudili jake argumente kojimbi auditorijum ubijedili da njihovi stavovi nisu samoprazne riječi. Oni su podvlačili da oni i njihovekolege ne samo da žele mir, nego i da aktivno radena njegovom postizanju. Cinik u nama ne možeodoljeti iskušenju da upita, zašto je sa tako mnogotalentiranih osoba i organizacija u Svijetu koje radeza mir, tako teško postići mir. I zašto, usprkos tome,izgleda da će postizanje mira ostati nikadaostvareni dio ljudskog iskustva?

Deklarativno za mir?!

Dio problema je u tome da čak iako mnogi,možda, rade na miru, potrebna je tek nekolicina daunište svako nastojanje da se mir postigne i održi.Veći dio svoga života živio sam u dijelovima jugoistočne Europe gdje je ogromna većina ljudi,svih religija i etničkih grupa, žudila za mirom, izajednički radila na tome da održe mir. Generalno

govoreći, sada je tamo mir. Ljudi sada tamo živezajedno i dnevno sarađuju za dobro svih. I poredtoga, dovoljno je da se nađe samo nekolikopojedinaca i li grupa, rukovođenih bijesom, ozlojeđenošću ili nacionalnim motivima, pa danaruše mir i pokušaju izazvati sukobe. Osim toga(povrh toga), moderne tehnologije omogućile suveoma malom broju pojedinaca da unište i onomalo mira kojeg je većina teškom mukomodržavala.

Tako se naš Svijet stalno iznova lomi irazara u podozrenjima i sumnjama, u konfliktima iratovima. Razlozi za takvu situaciju su veomakompleksni, a puteve koji vode do mira teško jepronaći i još teže slijediti. Tu postoji jedan paradokss kojim se moramo suočiti. Izgeda kao da svi mitežimo miru, da su deklarativno svi za mir, a uSvijetu je, i pored toga, veoma malo mira. Ne trebasumnjati u iskrenost većine koja se izjašnjava zamir, međutim, problem je u tome što malo ko zna

kakve sve napore treba učiniti, čak i svakodnevne,da se mir održava i da traje. A da bismo zaistaizgradili i sačuvali mir, mi moramo da gradimomostove razumijevanja između različitih tradicija ireligija, pri čemu prvo moramo ostvaritimeđureligijski dijalog i komunikaciju svake drugevrste.

Međureligijski dijalog zahtijeva da se, prijesvega, shvati osnovno religijsko jedinstvo izajedništvo, kao i univerzalnost vjerovanja. Religijaobuhvata sva vjerovanja, sve rase i sva bratstva,veliča ljubav, poštovanje, toleranciju, praštanje,milost, ljudska prava, mir, batstvo među ljudima, islobodu datu ljudima preko božijih poslanika.Islamska tradicija vjeruje da će se Isa a.s. (Isus)vratiti u vrijeme posljednjih dana prije nestankaSvijeta. Muslimanska tradicija također smatra da ćevrijednosti kao što su ljubav, mir, bratstvo,praštanje, altruizam, milost i duhovno pročišćenje,prethoditi tom vremenu. Kao što je Isus bio poslanJevrejima da veliča pomenute vrijednosti, isto sutako i judaistički poslanici veličali te iste vrijednosti,i to je samo jedan od razloga zašto mora bitiuspostavljen dijalog, kao i bliski odnosi i saradnjaizmeđu islama, kršćanstva i judaizma.

Postoji i mnogo drugih zajedničkih razlogaza dijalog. Michael Wyschogrod piše da postojimnogo teorijskih i vjerskih razloga za muslimane iJevreje da se drže mnogo bliže jedni drugima, kaošto se Jevreji i kršćani sve više približavaju jednidrugima. Štaviše, muslimani imaju dobra iskustvazajedničkog življenja sa Jevrejima iz prošlosti: gdjeskoro da nije bilo diskriminacije, nije biloholokausta, uskraćivanja osnovnih ljudskih prava iligenocida. Radi se o tome da su Jevreji bili dobroprimani u teškim vremenima, kao onome kada jeOsmanska Imperija prigrlila Jevreje nakon što suoni bili protjerani iz Španije.

Dijalog je obaveza Da bi međureligijski dijalog bio uspješan mi

moramo iz našeg fokusa izbaciti prošlost, ignoriratipolemike i fokusirati se na budućnost i zajedničkeciljeve. Gledanje Zapada se izmijenilo. PremaMassignonu, islam je „vjera Abrahamova

Sedam stranaka u BiH postiglo dogovor oko formiranjaVijeća ministara BiH nagovijestivši dugo očekivanipočetak pomjeranja procesa sa mrtve tačke

 Velikakoalicija za

male rezultateBosna i Hercegovina i dalje je zakovana za nacionalni usud i da umjesto snažne Vlade, koja joj je prijeko potrebna, ima tijelo koje se naziva

Vijeće. Već su počela nagađanja ko će gdje zasjesti, ali ono što je prisutnood završetka agresije na BiH vidljivo je i iz najnovije raspodjele. Hrvati ćei dalje kontrolirati tokove novca, a novi momenat je da ključna mjesta u

BiH preuzimaju Srbi.

Page 20: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 20/31

bosnjackabosnjacka21

 je smrt i kakvo je značenje suđenja na onome(Ibrahimova) ponovljena sa Muhamedom“. Onsvijetu i primanja kazne ili nagrade za onovjeruje da islam ima pozitivnu, poslaničku misiju ušto smo uradili na ovome svijetu? Šta jepostkršćanskom svijetu: „Islam je religijamisterij kojim je obavijen početak i krajvjerovanja. To nije religija naturalnog vjerovanja upostojanja…? Boga filozofa, nego vjera u Abrahamovog „Crkva ohrabruje svoju djecu da, uz(Ibrahimovog) Boga, Isusovog (Isaovog),vjerovanje i življenje u kršćanstvu,Išmaelovog (Ismailovog), vjera u našeg Boga.

islam posjeduje prebogatu, živu duhovnu tradicijutrebaju da upoznaju i one koji slijede druge religije,Islam je vel ika tajna Božje volje.“ Massignon ukorijenjenu u Kur'anu i sunnetu.da pokažu saosjećajnost i kooperativnost prematakođer vjeruje u Božje autorstvo Kur'ana i

Religija nije uspjela izbjeći nevjerničkimnjima, da pokreću dijalog, te da ih ohrabruju daMuhamedovo a.s. poslanstvo.napadima. Muslimani, međutim, ne mogu ograničitirazvijaju svoje duhovne, moralne i socijalno-Zapadnjačko gledanje na našeg Poslanikaislam na jednu političku ideologiju ili na jedankulturne vrijednosti.“također je umekšano. Neki kršćanski klerici i ljudi odekonomski sistem, ili voditi računa o Zapadu i oPapa Ivan Pavle II u svome „Prelaženjureligije kao što su Charles J. Ledit Moubarac, Irenedrugim religijama i definirati svoj stav prema njima.praga nade“ priznaje muslimansko bogoštovljeM. Dalmais, L. Gardet, Norman Daniel, Michel Oni koji islam prihvataju kao političku ideologiju tonaoko najuzoritije. On podsjeća svoje čitaoce da, uLelong, H. Maurier, Oliver Lacombe i Thomas Mertonobično čine iz perspektive nekakvih ličnih itom smislu, kršćani trebaju da slijede muslimane.izražavaju razumijevanje za islam i Poslanika, i željunacionalnih ljutnji ili neprijateljstava. Mi moramoIslam je otporan na materijalističke ideologije iza dijalogom.zaustaviti takvu praksu i zasnovati naše djelovanjenjegova važna uloga u modernom svijetu zadivila jeDrugi vatikanski koncil, koji je inicirao na islamu kao religiji. Poslanik je definirao istinskogmnoge zapadne posmatrače. Karakterističan jemeđureligijski dijalog, koji ne smije biti zanemaren,

muslimana kao nekoga od koga su drugi sigurni, kaokomentar E. H. Jurija: „U svome samopoštovanju,pokazuje da se stav katoličke crkve prema islamu nekoga ko je dostojan povjerenja da budesamoodržanju i realističkoj revnosti, u svojoj borbimijenja. Papa Pavle VI kazao je na tom koncilupredstavnik sveopćeg mira. za solidarnost protiv rasističkih i marksističkihsljedeće: „S duge strane, katolička crkva gleda još Muslimani moraju prestati djelovati izideologija, u svojoj energičnoj osudi eksploatacije,dalje, iza horizonata kršćanstva. Ona se okrećeperspektive ideološkog ili političkog strančarenja, ikao i u propovijedanju svojih poruka svojeglavom,prema drugim religijama koje poštuju i čuvajuodijevati to u islamsko ruho, a puke željeiskrvavljenom čovječanstvu, islam se suočava sakoncept i značenje Boga kao Jednog,predstavljati kao ideje. Zapad je prihvatio upravomodernim svijetom sa osobitim osjećajem misije.Transcendentalnog, Kreatora, Vladaoca sudbinom itakvu, izokrenutu sliku islama. Primjera radi, islamNimalo zbunjen niti razjedinjen obiljem tehnološkihmudrošću. Te religije obožavaju Boga sa iskrenomse na odsjecima za političke nauke i zasuptilnosti, neopterećen teškim bremenom dogme,pobožnošću“… „U nastojanju da u modernommeđunarodne odnose američkih univerziteta, ovaj osjećaj misije crpi svoju snagu iz savršenogdruštvu spasi značaj religije i služenja Bogu, kaoredovno predstavlja kao politički sistem. Takvaubjeđenja o značaju islama.“ civilizacijske potrebe i nužnosti, crkva potvrđuje dapercepcija islama prihvaćena je međuMuslimani i kršćani međusobno su se boriliona sama namjerava da zauzme svoju ulogu „westerniziranim“ muslimanima i azijskim i afričkimtokom gotovo četrnaest stoljeća. Zapad pamti zastupnika Božjeg prava na čovjeka“… „U našemnemuslimanima. Što je bi lo dovoljno mnogimislamsku vojnu moć i osvajanja. Današnjesvijetu, koji postaje sve manji i u kojem odnosigrupame koje su se stavile pod zastavu islamamuslimansko odbijanje da okonča neraspoloženjemeđu ljudima postaju sve tješnji, ljudi od religijeupravo da bi slali takvu sliku islama i zapravo je jošZapada prema islamu nikome ne olakšava. U našemočekuju odgovore u pogledu misterioznih enigmi uviše pojačali.globalnom selu Zapad ne može zbrisati islam, nitiljudskoj prirodi koje čine da njihova srca zatrepere. Još prije četrnaest stoljeća islam je Svijetumuslimanske armije mogu napasti, a kamoli zbrisatiŠta je čovjek? Šta je značenje i svrha života? Šta jeuputio najveći hisorijski ekumenski poziv:Zapad. Obje strane mogu olakšati jedna drugoj.dobrota i nagrada za dobrotu, šta je grijeh? Šta je „O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo okoZapad ima tehnološku, ekonomsku i vojnu premoć;izvor i svrha patnje? Koji je put do prave sreće? Šta jedne riječi i nama i vama zajedničke: 'da se nikomeosim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnimne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!' pa ako oni ne pristanu, virecite: 'Budite svjedoci da smo mi muslimani'“(3:64). Islamski vjerski iskaz - nema boga osimBoga nije poziv da se čine neki postupci zbog kojihbi se sljedbenici monoteističkih religija trebali međusobno separirati. On predstavljanajrasprostanjeniji stav na koji su religiozni ljudimogli pristati. Kad bi im to bilo uskraćeno,muslimani bi odgovorili: „Vaša religija vama, našanama.“

Umjesto sukoba i klasa civilizacija... Dr. Bayram-ef. Mulić

Potreba za dijalogom i

izgradnjom mostova irazumijevanja među religijamaMuslimani i kršćani međusobno su se borili tokom gotovo četrnaeststoljeća. Zapad pamti islamsku vojnu moć i osvajanja. Današnje

muslimansko odbijanje da okonča neraspoloženje Zapada prema islamunikome ne olakšava. U našem globalnom selu Zapad ne može zbrisati

islam, niti muslimanske armije mogu napasti, a kamoli zbrisati Zapad. Objestrane mogu olakšati jedna drugoj. Zapad ima tehnološku, ekonomsku i

vojnu premoć; islam posjeduje prebogatu, živu duhovnu tradicijuukorijenjenu u Kur'anu i sunnetu.

-Kršćani su samo u s v i j e t u . Po s t e p e n a verziju judaizma i kršćanstva, aprošlom stoljeću ubili daleko više  „transformacija“ islama u poslanika Muhameda a.s. kaomuslimana, nego što su ideologiju konflikta i reakcije ili u obmanjivača čije je djelo i daljemuslimani ubili kršćana tokom stranačku ideologiju, također je bolno aktivno. Posljednjecijele historije. Mnogi musimani, učinila ljude sumnjičavim prema objavljene karikature koje sečak i oni obrazovani i svjesni, islamu i muslimanima. podsmijevaju poslaniku, kao ivjeruju da Zapad želi da podrije -Islam je bio najveći nedavne Papine izjave uvrijedileislam, i to uz pomoć suptilnih i pokretač muslimanske su osjećanja miliona muslimana.sofisticiranih metoda. nezavisnosti. Na njega se gledalo Crteži na kojima se poslanik

-Muslimani su zapamtili kao na e lement separacije, Muhamed a.s. opisuje u jednom

zapadni kolonijal izam. stroge političke ideologije i prijetećem, ratničkom maniru, Osmanska Imperija je uništena masovne ideologije uz pomoć bili su prvo objavljeni u danskompod europskim nasrtajima. koje je sticana nezavisnost i magazinu decembra 2005.Spoljne invazije na muslimanske rušeni zidovi prema Zapadu. godine, a kasnije preneseni u zemlje praćene su sa vel ikim -Kršćanski historičari većini zapadnoeuropskihinteresovanjem u islamskom portretiraju islam kao sirovu zemalja, kao znak podrške

Muslimanskiproblemi u dijalogu

TRGOVINA BEHAR 

4704 Gravois Ave

St. Louis, MO 63116

Phone: 314.752.4201Fax: 314.752.9273

 Teufik Kovacevic

Owner

20. januar 2007

Page 21: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 21/31

Page 22: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 22/31

bosnjackabosnjacka23

Brčkofoto reportaža

Zimske

ljepoteBosne iHercegovine

20. januar 2007

Page 23: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 23/31

bosnjackabosnjacka24

WOLFGRAM and ASSOCIATES P.C.

SABINA KALKANi njihov glavni legal assistant

MI VAM MOŽEMO POMOĆI:

Izboradvokata jeVaša odluka i netreba da bude zasnovana na osnovu reklama.

314-583-6343 SABINA KALKAN

WOLFGRAM and ASSOCIATES P.C.

• povrede na radu• saobraćajni udesi

• greške doktora• imigraciona pitanja

• real estate i closing transakcije

• traffic tickets pomažemo amaterskim vozačimaali i profesionalnim vozačima kamiona,

neovisno u kojoj državisu napravili prekršaj

• social security pomoć

Nudimo besplatne informacijei konsultacije,

obratite nam se putem telefona nabosanskom jeziku ili nas

posjetite na adresi:

WOLFGRAM AND ASSOCIATES P.C.4500 West Pine Blvd.St. Louis, MO 63108

MI NE RAZVRSTAVAMO SLUČAJEVE PO MANJOJ I VEĆOJ VRIJEDNOSTI,

ZA NAS JE SVAKI SLUČAJ ISTO VRIJEDAN!

www.worldtravelstl.com

5629 Gravois AveSt. Louis, MO 63116

Phone: 314-351-9355

Fax: 314-353-2966

E-mail: [email protected]

PUTUJTE

SIGURNO - NA VRIJEME - BEZ BRIGE

SA MANJE PRESJEDANJA

SA AVIONIMA NAJBOLJIH AVIONSKIH KOMPANIJA

UZ GARANTOVANO NAJPOVOLJNIJE CIJENE

World Travel and ToursWorld Travel and Tours

Mi smo jedina putnička agencija u St. Louisu koja izdaje avionske karte odmah pri uplati, jersamo mi imamo sklopljene ugovore direktno sa avionskim kompanijama.

Ako želite jeftinu, brzu i efikasnu uslugu obratite se nama, bilo da se radi o avionskim kartama

ili odmorima kao što su Mexico, Hawaii, Bahamas...

20. januar 2007

Page 24: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 24/31

bosnjackabosnjacka25

29. juli 1995. godine. Bio je to trenutak kada Svanulo je. Bilo je magle oko Zlovrha, a mi nedaleko dalje. je san prelazio u javu. Osjećaj ukočenosti, najružniji od tog mjesta. Tako se zove, zlo i jeste da ne može Ostavili smo dvojicu ''osmatrača'' i uputili sesan u životu, studen u bubrezima, osjećaj metala, a negore. Mislim da se mjesto gdje smo mi bili zove Čepelj.zbornom mjestu. Tamo nas je čekao komandni tim, a

vlastitih kostiju. Skočio sam! Lice mi je bilo mokro, a Odatle se vidi cijela Žepa, osim sela Pripečak i Slap, po dolasku većine, moralista brigade saopćava vijesti da li od rose i li znojenja usljed ružnog sna, ne znam. vidi se odsjaj svjetla u Višegradu, noću. koje su l ič ile na saučešće. Pismo koje je poslano nama,Još je b ilo mračno. Drhtao sam. Shvatih da je zaista Vratio sam se mjestu gdje smo spavali i l iči lo je na pismo upućeno nekom drugom, koji žal i svehladno, a juli je, ljeto, sve u nestvarnom obliku. Kao dazatekoh ih sve oko vatre koju su naložili ponovo. Nisunas, naš konačni nestanak. Zar moralista brigade da je počinjalo svitati, probam pronaći ostatak sna kao svi ni bili budni. Nakon desetak minuta vatra je grijalanam saopći riječi: ''Neka vam je dragi Allah nastvarnost. Nalet jutarnjeg zraka je raspaljivao gotovo tako jako da su se počeli buditi. Prvi je ustao Arif, kojipomoći''.ugašenu vatru oko koje smo spavali, razbacani me upita da l i sam ja uopće spavao i kol iko dugo je on To su jedine r iječi kojih se mogu sjetit i. Tada jeunaokolo. Ustadoh! Osvrtao sam se kao da ne znam spavao. mozak svih nas bio privremeno paraliziran, zboggdje sam i pokušavao sam raspoznati ljude oko vatre. -Svi smo bili budni sinoć do pola jedan, a samog saznanja da smo napušteni od svih. KlanjaćePolahko prolazeći između uspavanih tijela, pazeći da ihspavali smo suviše dosta obzirom na okolnosti! - rekohnam dženazu u odsustvu jer sve se svodi na to.ne probudim, izvukoh se dvadesetak metara dalje. mu. Ostatak poruke nije ni bitan jer se izražava žaljenjeUgledah horizont u daljini i već sam se našao na ivici Podlagali smo vatru i dalje, usput zbog svega, objašnjavaju se ''navodni'' napori i da sestijena što sam zaključio po praznom prostoru koji se komentarišući situaciju. Nije ni bilo druge teme tih ništa nije moglo učiniti.ukazao ispred, dok su se smjenjivali noć i dan. dana. Jedna olakšavajuća okolnost je saznanje o Nakon kraćeg komentarisanja rekoše daRastrijeznio sam se potpuno u trenutku kad sam uspješnom prolasku naših familija na sigurno, a sve moraju da obiđu preostalu vojsku, te da im saopćespoznao da su užarene tačke koje sam gledao kuće ostalo će da se odvija bez te brige. Na drugoj strani, ''bašum sagosum''.koje su dogorijevale. Stotine ' 'žiški''. Neke su se već brige su tek počele. Znamo da se i previše brinu za Lavina bijesa i očaja primjećivala se na licimagasile, a neke kao da tek nastaju pojavom visokog nas. Kako li je svima njima? Koliko će ova agonija okolo. Tada smo konačno shvatili da smo zauvijekplamena. Zar je moguće da četnici cijelu noć pale potrajati? Pamet će mnogi da izgube. ostavljeni, prodati ili nešto treće, nije ni važno. Odpreostale kuće po Žepi? Zar moraju tako brzo da Bilo je tiho oko nas, dok je iz dubine kotline obećanih hel ikoptera za našu ' 'evakuaciju' ' znači nemauklone svaki trag postojanja jednog naroda. Do prije dopirala galama bradatih spodoba. Bili su to klici, ništa.nekoliko dana bi li su to topli domovi, pa napušteni poneki pucanj, al i dosta manje meteža nego sinoć. - Kud koji mili moji! - neko se i našalio u tomdomovi, pa sad ih neće biti. Međutim, tek je svanulo i ima vremena da se svi trenutku.

uključe i ponovo će sve u krug. Sve su nam bliže, a ZLOVRH I ZLA SUDBINA naše ''privremene'' linije odbrane će se pretvoriti u ŽIVOT U SVOJE RUKE

''žestoke'' jer obećana evakuacija ne dolazi.Čule su se histerične pjesme pijanih četnika. Latio sam se duhanske kutije, te ja i Arif Bilo je i krajnje vrijeme da ludilo uzme stvari

Proslavljaju krvavi bilans iz prethodnih dana i ' 'oštre zamotasmo po jednu cigaru. Duhana sam imao pod svoje. Svima nam je bilo jasno da smo pribijeni uzse'' za dalje. A mi sabijeni na nekoliko kvadratnih dovoljno. Sva sreća da se izvukla hrana iz vojnog Drinu jer drugi izlazi su pružali šanse jednake nuli. kilometara. I nikoga nema da nam pomogne. Trgnuo magacina pa se kuhalo. Svi na položaju imali su jesti,Konačno smo saznali istinu i to da će se prostorme nečiji pokret sa l ijeve strane, neko mi se koliko-toliko. Nije se bilo gladno. Našem razgovoru planine pretvoriti u ' 'krvavo'' jezero žepske krvi, u pridružuje. Bio je to naš stražar, Husein - Huma, dobarpridružiše se Enver, Fadil, Emin, a malo kasnije i ostali.podnožju Zlovrha. Pomislih da je sudbina odredila imemomak. Prepoznao me, te me upita: Bilo nas je oko dvadesetak na tom mjestu. B ili smo tom jednom od najviših planinskih vrhova Bosne i

- Je l' to ne možeš spavati? raspoređeni po kotama, odnosno pokrivali smo teško Hercegovine, države koja nam okrenu leđa, a za koju- Spavao sam par sati, ali nikako, evo još se pristupačan teren u slučaju prodiranja četnika na našukrv prolijevasmo. Čuvasmo ''granicu'' Bosne i

budim!- odgovorih mu. stranu. Pomislih da će loše proći ako probaju tim skoroHercegovine, tu na Drini. Granice su sigurno pomjerili-Ja evo sjedim cijelu noć i pored redovne neprohodnim dijelovima, sami će nam se servirati. na nekom radnom stolu, a nas šahovske pijune

straže. Sad od 4:00-6:00 jednostavno ne mogu da Neko je ugledao momke koji su raznosili gurnuše u nepovrat, jer smo im višak. I nismo ništavjerujem u sve ovo, a i strah me. Gori nam pod hranu. Bilo je vrijeme doručka. Tek je bi lo 6:30. drugo do brojke kojima se manipuliše i to kako ko

nogama, ali ovoga puta najozbiljnije. Doručak se sastojao od mlijeka, hljeba i komadića hoće.- Znam! Gori nama već od početka rata. Što janjećeg pečenja od jučer. Toplo mlijeko bi lo je S druge strane, l ič ilo je sve na to da se dalo nagod dragi Allah odluči, ne može se drugačije, mada i janapravljeno od ''praha'' koga su nazivali mlijekom, ali vremenu četnicima da nesmetano spale cijelu Žepu,sve ovo osjećam drugačije nego ranije. je ipak prijalo i osvježavalo. Ne zadugo posl ije toga, pa tek onda, odmorni od jurišanja, kidišu na nas. Bi li

Razmijenili smo još par riječi. Bio je oko osam sati, neko je pozvao na kratko informisanje:su bar devet puta brojniji od nas. Za naredna dva ili uspaničen, a nisam volio takve oko sebe, mijenjali su i -Stigle su vijesti iz Sarajeva, od Predsjednika,dvadeset dana mogu nas iscrpiti kako hoće. Dali su immoja osjećanja. Prošetao sam se još nekoliko minuta.i iz Generalštaba!- rekoše dvojica momaka i produžišešansu da nas eliminišu kao posljednje štetočine ove

Feljton - Ratni dnevnik Žepa (IV)

Bošnjačka Dijaspora donosi najzanimljivije fragmente iz nedavno objavljene knjige  Žepa ratni dnevnik , autoraMuhidina Mustafe Kurtića. Knjiga koju je objavila izdavačka kuća BMG Bosanska medijska grupa, deset godinaposlije pada zaštićenih enklava Srebrenica i Žepa, rasvijetlila je na koji način se trpjelo, preživljavalo i umiralopod „zaštitom“ UN-a

Neka vam je Allah na pomoći...

Piše Muhidin Mustafa Kurtić

Kuriri su kasno poslije podne donijelivijest da je naša linija odbrane u zoniodgovornosti treće čete na Bukoviku provaljena, te da se naše jedinice povlače u pravcu Igrišnika, kako bi zauzele nove linije odbrane. Tada sunapadi postali još žešći, tako da smo

osjetili na sebi bojne otrove. Radilo se o''zagušljivcima''. Počelo je kašljanje igubljenje daha. Tješila nas je visokanadmorska visina, jer smo posmatrali

da kad otrovi dosegnu do naših položajavjetar bi ih raznosio prilično brzo. Dva puta nam je ponestajalo municije i dok su nam dostavljali municiju donijeli binam i velike okrugle hljebove gdje su

dvojica boraca dijelili hljeb.Računalo se na eventualno

 povlačenje, a tada se kuhinjane može pomjerati sa nama.

Kuriri su kasno poslije podne donijelivijest da je naša linija odbrane u zoniodgovornosti treće čete na Bukoviku provaljena, te da se naše jedinice povlače u pravcu Igrišnika, kako bi zauzele nove linije odbrane. Tada sunapadi postali još žešći, tako da smo

osjetili na sebi bojne otrove. Radilo se o''zagušljivcima''. Počelo je kašljanje igubljenje daha. Tješila nas je visokanadmorska visina, jer smo posmatrali

da kad otrovi dosegnu do naših položajavjetar bi ih raznosio prilično brzo. Dva puta nam je ponestajalo municije i dok su nam dostavljali municiju donijeli binam i velike okrugle hljebove gdje su

dvojica boraca dijelili hljeb.Računalo se na eventualno

 povlačenje, a tada se kuhinjane može pomjerati sa nama.

20. januar 2007

Page 25: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 25/31

Page 26: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 26/31

bosnjackabosnjacka27

izvlačenju. ovdje. Što da se mučimo u kanjonu Drine. Ista nam je- I ja ću sa vama !- rekao je zamjenik presuda. Napaćeni smo za ovaj mjesec i previše.

komandanta brigade, ustvari već komandant brigade, Pokušavam evo dok ovo pišem da pronađemposlije zarobljavanja komandanta Avde Palića. izlaz iz svega ovoga. Kako? Kuda? S kim? U mislima

- Sad trebamo ići do Poljanica i tamo mi je stalno prisutna moja porodica. Iako je na organizirati prebacivanje u Srbiju!- dodao je sigurnom, znam brinu se, čekaju me. Volim što nekomandant. znaju kako mi je. Ne usuđujem se upitati da li ćemo se

Zapitao sam se gdje su Poljanice. A da li je toikad sresti! U Srbiju neću, odlučio sam i molim Bogauopće važno znati? Jeftini pilići stižu u Srbiju. da neko izjavi glasno da neće u Srbiju. Dobro, ali Napominjem da se ne sjećam, a dogodilo se prije kuda? Znamo svi informaciju da nas je napao možda dva-tri sata, ko je dao prijedlog da l i neprijatelj nekoliko puta brojniji. Kažu, na Radavi suGeneralštab ili Predsjedništvo. Sam prijedlog predaje četnici ostavili nekog svog komandanta prije sedmicuu Srbiju me šokirao, da sam se tresao od nekog dana otprilike, te da je imao neke papire u kojima stoji bijesa, kao i svi ostali. Prvi prijedlog je glasio: da broje oko deset hiljada pješadije. Pitam se zašto se''Kolektivni proboj prema slobodnim teritorijama''. nismo probijali čim je civilno stanovništvo prošlo naDrugi prijedlog: ''Proboj u manjim grupama prema slobodne teritorije? Imali smo više šanse. Sada jeslobodnim teritorijama'', treći prijedlog je glasio: obruč sve uži. Sutra se možda neće moći ni sto metara' 'Kolektivna predaja u Srbiju''. Zaista šokantno i dalje.krajnje nehumano od onog ko je to zamisl io. Zar se Čujemo da se spominju Jagoštice, selo u predati u jazbinu iz koje je krenuo rat. Komentare i podnožju planine Zvijezde koja se nalazi u Srbiji.stanje tog trenutka ne bih mogao opisati ni za dan, a Područje gdje kopnena granica između Bosne i neke evo citiram: ''Tamo će vas čekati crveni krst'', Hercegovine i Srbije silazi na rijeku Drinu i tako''Tamo će vas čekati predstavnici vlasti Republike nastavlja u donjem toku Drine. Tamo se planira preći,Srbije“... što znači, sići u nepristupačni kanjon Drine pa u

Pitam se u čemu se razlikuju dva ''medvjeda'',''komšiluk''.ako su različite dlake, a pri tome oba gladna? U čemu Sišli smo sa štale i nas oko trideset umiješali  je razlika između uniformisanih i civilnih narječja? se u masu koja me podsjećala na teferič iz zlatnihVjerovatno nas čekaju servirane na tanjiru! Neko rečevremena. Ljudi su se kretali kao da su zalutali, a ja jošda već grupice napuštaju skup s ciljem samostalnog uvijek sjedim ispred štale da ubilježim još koju riječ.

proboja. Drugi opet kažu: Čuo sam da neko daje kartu Bosne i-Mi ćemo za komandantom, pa šta bude! Hercegovine, busolu, pušku i municiju jer ide u Srbiju.Prepušteni smo sami sebi već odavno i samo Trebalo mi je sve to, osim puške, ali nisam pronašao

nam je još trebala ova situacija. Kako? Kuda? Pojam otog vojnika. Vratio sam se nakon dvadeset minuta, avremenu polahko svi gubimo. Teško i sam mogu mojih tu više nije bilo. Jedan starac, meni nepoznat,povezati kako i za koliko smo se vremena našli ovdje sjedi pod strehom štale:na Poljanicama. Sve mi se čini da sam to sanjao. - Otišli su da te traže! Zadržao si se sinko!-

Sjedio sam na jednoj štali sa grupom koja reče mi.neće da s luša dalje upute o prebacivanju u Srbiju. - Ja ostajem ovdje, ovdje su mi korijeni!-Mada čujemo da se govori o nekim daskama, žicama,odgovorio je.žagama, konopcima, mi sjedimo i čekamo. Ne znamo Pisanju je kraj. Moram krenuti jer sam ostaoviše ništa! Kao da nas nije interesovalo ništa vezano sam. Ima ljudi okolo, ali nikog poznatog. Isto kao i daza život. Četnici će i onako, možda do kraja dana, bitisam sâm.

Poljanice - Krušev Do, 30. juli 1995. god. nepodnošljivija, cijedi se. Minute su bile vječnost. Ostao sam sam. Bunilo i uznemirenost ljudi koji su Razdrljenih očiju tražio sam nekog, nešto, ali ništaskoro besciljno koračali i komešali se pokušavalo je od svega toga. Tumarajući tako kao bolesna zvijer,prevladati. Izgubio sam sve i kao da prvi put u ovo brisao sam lice od studene kiše, trljao oči. Dvadesetnekoliko dana to i primjećujem. Pitam se: da li sam koraka gore, tako dolje. Sasvim neočekivano,rođen da patim vječno? Da li se može nazirati kraj? nekim nagonom gonjen, krenuo sam i ja premaKao da mi je neko po samom mom rođenju ispisao Drini u nadi da ću pronaći nekog ko bi mi setakvu optužbu da me gone, da bježim od presude pridružio da idemo u svim mogućim pravcima,dželata. Peče me saznanje da ću možda skončati u samo ne u Srbiju. To mi je i bila ideja u zadnjih dvanekim vrletima, kao posljednje pašče i da neće biti dana, samo nikako da se nešto desi. Ugledavšinikog ko bi me ispratio na ahiret. Znam da smo svi jednu planinsku kuću uputih se prema njojrođeni da umremo, ali ne i da patimo. Još mi pred pokušavajući raspoznati siluete nekolicine ljudiočima lebdi današnja sl ika komešenja l judi u ispod nadstrešnice. Došavši na samo desetak velikim skupinama. Opći metež. Izgledalo je da nikometara prepoznao sam dvojicu. Otac i sin, Šećan inikoga ne poznaje. Svi su se kretali ka nečemu, a Senad, rođaci i komšije, bili su u istoj situaciji kao i mnogi nisu znali cilj kao ni ja. Isprekidane kolone ja. O tome su me detaljno upoznali i saznao sam daljudi su prolazile. Kažu da idu prema Drini. Drugi bi su i oni tražili nekoga, ali su imali nevjerovatan plan.se opet vraćali, predomislili se... Sretnem Sabriju i Pitali su me da li imam novaca, maraka. Kod sebepitam ga gdje ide. sam imao oko šest stotina njemačkih maraka.

- U Srbiju! - odgovori mi. Njihova ideja je bila de se probijemo što dublje- A gdje ti je Idriz? prema južnoj Srbiji, gdje bi pokušali ''debelo'' platiti- Otišao je on već Drini! nekom taksisti, koji bi nas prebacio do Makedonije.Gubim nadu u pronalasku družine koja bi Ja sam im se samo nasmijao na to. Bilo je krajnje

bila spremna za daleki i nepoznati cilj koji odbacuje nepredvidivo i čak neizvodljivo. Odbio sam prijedlogSrbiju kao varijantu za spašavanje. Vidiš samo i poželio im sretan put. Nisam se dugo zadržavao danijema samrtna lica i oči koje gledaju u prazno, ne bih slučajno popustio sličnom nagovaranju. Biloponekad u nebo. A nebo se otvorilo. Lije kiša koja mi se teško i žao rastati, ali sam okrenuo od njih.svojom studeni dočarava kasnu jesen koja je Nisam znao kuda idem, ali ubrzo mi se razbistrilo predaleko. Magla se povijala u pramenovima, pred očima i ne tako daleko pronašao sam skupinueskalirajući. Kao da svi pogledaju i traže pomoć od oko dvadesetak ljudi. Bili su to uglavnom rođaci i Božiju, jer sve druge su već davno odbačene. to prvi rođaci i komšije. Žučno su raspravljali, Nikakva pomoć se nije naslućivala. Prepušteni smo odlučivali, odustajali... Poslije više od jednog satasami svojoj sudbini. Pokušavao sam da budem formirali smo grupu od dvanaest ljudi a sa ciljempribran, očekujući sam svoju odluku. Pokušao sam probijanja prema Goraždu. Pametovali su da znajupronaći bilo koji izlaz, a još uvijek sam sam, mada put skoro do Goražda. Na samom početku imali smooko mene tumaraju na stotine ljudskih prilika. problem. Nismo znali u kom pravcu je selo Luka, a Čekam kao posljednji osuđenik. Svi pokušaji da magla se sve više spuštala zemlji. Kiša je i daljebudem pribran i savjestan čelično su se odupirali. padala. Neko nam je odredio pravac i rekao daNešto me strugalo iznutra. Probao sam pronaći samo idemo pravo. Imali smo samo tu opciju, prekopoznato lice u ljudima koji su prolazili pored mene, aLuke, znajući da tu ima manje četnika nego u Han - koje sam na trenutke vidio kao mrtva tijela koja se Pijesku i centru Žepe. Srebrenička teritorija, premaklate, mašu mi. Zatim mi se počela ulijevati neka Tuzli, je već davno otpala zbog saznanja odtoplina koja me poticala na život, gurala me nekim preživjelih, koji su došli u Žepu, nakon padaidejama. Poslije toga drhtim! Nadjačava neka Srebrenice da je tamo svaki milimetar pokriven i dastuden u kostima. Odjeća na meni sve teža i možemo samo stradati.

Odabrao sam put

kontra Srbije

Feljton - Ratni dnevnik Žepa (IV) HITNO potrebnapomoć Normeli

Hajdarović

Normela Hajdarović, 22 godine, kćerka EneHajdarovića iz Stoca, iznenada je oboljela odteške bolesti te joj je hitno potrebna operacija uinostranstvu. Za ovaj operativni zahvat supotrebna velika novčana sredstva. (Our daughterNormela, 22 years of age, got recently seriouslyill from a horrible disease. She has always been ahealthy girl, but has all of a sudden beendiagnosed with brain tumor, and, is thereforein need of urgent surgery abroad (inGermany), and there is an amount of moneywhich has to be delivered to the hospital inGermany as soon as possible, because thesurgery is, Godwillingly, to take placewithin the following 15 days, or we will loseour loving daughter. Financially we arecompletely unable to support this surgery and tobe able to collect all the money (40.000 €) thatwill cover the costs. - IZVOD IZ PISMA ZAAMBASADE )

Ovim putem apelujemo na sve ljude dobre voljeda se odazovu ovom pozivu te da uplate novčana

sredstva na dole navedeni broj računa.www.stolac.org

BROJ RAČUNA:NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLASWIFT:TBTUBA 22HAJDAROVICNORMELABroj računa: 1327002000946166

LHB INTERNATIONAL HANDELSBANK AGFRANKFURT / MAINSWIFT: LHBIDEFF

Posrednička banka za Ameriku:

American Express Bank, LTDABA # 124071889

UNAPRIJED SE ZAHVALJUJEMO NA VAŠOJPOMOĆI

Page 27: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 27/31

bosnjackabosnjacka28 Za najmlađe u Dijaspori

Dragi moji slušaoci, djed i baka pa djed imao horku a baka koku... Pa, ovaj, kako da vam sada objasnim, ovaj Hrt je tek počeo jestiJa sam ljevak i pričat ću vam samo lijeve priče. Pogledajte me! Mačku... Znate, u tom trenutku Mačka je još živa i može jestiE, može!Pogledajte koliko mi je lijeva ruka ljevorukija od desne! Takva Miša.E, ne može! Kakav je moj glas, ružan, a kakav glas ima Zike izmi je i pamet ljevoruka. Ja ću vam sada pričati, pričati. Hoću Ali, rekao si stade?, dočeka Adi tatu s boka.kasete!da se čuje muha. Hoću da se čuje sat u kuhinji. Hoću da se čuje Stade jesti u ovoj priči znači: poče jesti. To je to.Ne puštamo te, i dosta priče, reče Adi.

Sinovi su ležali - mlađi na donjem, a stariji na gornjem krevetu.šum vode u oluku. Hoću da se čuje češanje papagaja u kafezu, Onda je Hrt sve njih pojeo, reče Fari otužno. On je Mačku,Tata je sjedio na podu držeći rukama skupljena koljena.da se čuje kako prašina pada na obrisan parket. Hoću da se čuje Mačka Miša... sve ih je pojeo Hrt. Svi će stati u Hrtov trbuh.Dobro, reče:mrak... I hoću da se ništa ne čuje. Samo... Nije ta priča čemu, reče Adi.

Bila dva dječaka, Adi i Fari. To nisu njihova prava imena. Ko još Dobro, dobro, majka je u pravu. Ova priča ne valja. Ova priča jedanas nosi pravo ime! Staro, pomalo seljačko ime, teško ime na već dosadila. Adi, koliko si puta čuo ovu priču?POŠLA KOKA NA PAZARramenima! Ime puno slova koja se danas teško izgovaraju. Ime Milion miliona puta!pod kojim ne možeš hodati lagodno!... Adi i Fari su skraćena Dobro, idemo dalje.PošlaKoka na pazar, ukaljalanožicu.imena, dva ljupka imena koja je njihova majka pronašla u nekom Jupi!Tari, Grme, ovunogu!stranskom filmu. Jupi! Ide priča da se čuje cvrčak na ognjištu!Neću!Tu ste! Zinuli ste!... Molim?Pričekaj se, jedan Grme, ja ću tebi Kozu dovest, neka tebe KozaAdi, ne diraj ga! Molim malo mira u ovoj lijevoj kući, u ovo gluho Cvrčak na ognjištu, u mrklom mraku...brsti!doba noći... A-a, znam!I dovede jednu Kozu:Vidim, blehnuli ste u mene kao riba kad zastane u akvariju, a Dakle, idemo dalje!

Brsti, Kozo, ovaj Grm!voda joj nije promijenjena. A riba zijeva, hoće da umre bez Huraa!Neću.svježe vode, ali joj zijev pomaže da ne umre pred našim krupnim Pst! Priča nije čokolada, priča nije da se jede, priča nije košuljaPričekaj se, jedna Kozo, ja ću tebi Vuka dovest, neka tebe Vukočima. džins, ali priča može da grije, može da ispuni uši, oči, srce...pojede.Mir, molim! Sada počinje ono glavno. Sada ću samo vama dvojici Priča može da uspava. Valja znati slušati... Tiho, tihonjko,I dovede jednog Vuka:ispričati što se nikad nije dogodilo. Niti će se dogoditi. Niti se tihonjko! Kako sam vam pričao ruske bajke kad je bio debeoJedi, Vuče, ovuKozu!moglo dogoditi... Možda se moglo dogoditi u nekoj drugoj zemlji, snijeg u prozoru, vatra u radijatoru, bunda na čiviluku, sanke uNeću!na nekom drugom kontinentu. Kontinenti su veliki. Kontinent je hodniku, a čizme nisu još namazane kako treba!Pričekaj se, jedan Vuče, ja ću tebi Selo dovest, neka tebe Selokao... Naše čizme od sedam milja!bije.Fari, dogovorili smo se! Čizme od sedam milja, da odmah stignemo u Rusiju, gdje jeI dovede jedno Selo:Dakle, dakle, ovo se nije nikome dogodilo. Ja izmišljam. Gledajte snijeg toliko velik da sam se jednom golemo iznenadio. Bio samUdri, Selo, ovog Vuka!kako izmišljam! Ljevoruko! Pogledajte moje naočari. Moju kosu još mlad i dugo sam jahao do Jasne Poljane, konj se umorio,Neću!ne tako razbarušenu kao nekad. Moju kretnju lijevom rukom posrće, ja sjašem, svežem konja za obližnji kolac, umotam se uPričekajse, jedno Selo, ja ću tebi Vatru dovest, neka tebeprema nebu... Dotičem oblak, a drugom rukom milujem vašu bundu i legnem na snijeg...Vatra pali.tršavu kosu... Ja to samo vama tako. I nikome drugome. Nikad!... Na snijeg?I dovede jednu Vatru:I kome bih sada, ovdje, u ovo lijevo vrijeme?... Ničeg drugog nije bilo osim snijega dokle oči vide. I sam samPali, Vatro, ovoSelo!Mama je u pozorištu, reče Fari. bio golemo umoran i dugo sam spavao, a kad sam se probudio Neću!Ne prekidaj ga, reče Adi. imao sam šta vidjeti snijeg se otopio, ja ležim na ledini predPričekaj se, jedna Vatro, ja ću tebi Vodu dovest, neka tebeŠuti ti, Cviko! crkvom, a moj konj visi na zvoniku, svezan za vršak crkve, zaVoda gasi.Adi je nosio naočari, slične tatinim. onaj kolac što je virio iz snijega...I dovede jednu Vodu:Mir! Spava li vam se?Gasi, Vodo, ovu Vatru!Neka je mama u pozorištu, rekoh ja. Mama će doći. Hajde još!Neću!Ti pričaj, mi ćemo zaspati, mama hoće doći... Idemo: Nije pošla Koka na pazar, nije ukaljala nožicu i nijePričekaj se, jedna Vodo, ja ću tebi Konja dovest, neka tebe KonjHoće. tražila da joj Grm otare kal, da je tražila Grm bi to uradio,popije.Kad je mami premijera, dođe kasno iz premijere. makar preko svoje volje, i nije tražila Kozu da pojede Grm, nijeI dovede jednogKonja:Uostalom, ja sam vas rodio. Zar Fari nije govorio da sam ga ja bilo razloga, a nije bilo ni Koza, gdje su danas Koze, ko zna?Pij, Konju, ovuVodu!rodio? Koze su u filmu, reče Fari.Neću!Jesi, ali sutra sam plakao kad ode dan... a mama nije došla. Odlično! Dakle, nema Koza, nema mlijeka, nema Vuk šta daPričeka] se, jedan Konju, ja ću tebi Sedlo dovest, neka tebeSad si veliki! pojede i, na kraju krajeva, nema ni Vuka. Gdje je Vuk?Sedlo tare.Ugasi i pričaj, reče Adi. Neka se Fari prepadne. Vuk je u Crvenkapici, reče Fari, brzo.I dovede jedno Sedlo:Upalit ću malo svjetlo. Ovako, u redu? Bleso, nije Vuk u Crvenkapici nego je Crvenkapica u Vuku, zatim,Tari, Sedlo, ovog Konja!Pričaj, već! tu je lovac Luka...Neću!A noge vaše? A zubi? Tako, nema Vuka. I ne treba nam Vuk u priči. Nema ni Sela.Pričekajse, jedno Sedlo, ja ću tebi Miša dovest, neka tebe MišNismo. Joj! Lažem, ima Sela, ali Selo neće da bije Vuka, postoje ljudiizgrize.Ne treba! Ma, tata! zaduženi za taj posao. Sve je već raspoređeno. Nema ni Vatre/ dovede jednog Miša:Ništa! Pravac kupatilo! Pravac četkica za zube! Pravac tuš i voda! da pali Selo, ni Vode da gasi Vatru, ni Konja da pije Vodu, niGrizi, Mišu, ovoSedlo!Danas preskačemo... Sedla da tare Konja, nema ni Miša da gricka Sedlo, nema niNeću!Ako se ja pokrenem, onda ćemo hladnom vodom. sedlara... A nema ni Mačke da pojede Miša.Pričekaj se, jedan Mišu, ja ću tebi Mačku dovest, neka tebeDanas imamo propust za pranje... Rekao si, reče Fari. Ima!Mačka pojede.

Rekao si, reče Adi. Ima na filmu. Ali ovo nije film. Ovo nije ni priča. Ovo je samo daI dovede jednu Mačku:Već si nas upričao, reče Fari. znate da nema što nema. Otkud Hrt? Ko je još vidio Hrta?Jedi, Mačko, ovog Miša!O-kej! Večeras imate propust. To ne volim, ali carska se ne Ima Hrt u crtićima, reče Adi.Neću!poriče. Samo večeras. Jer... Dobro, ali Hrt ne može doći iz crtanog fima u priču. U priču sePričekaj se, jedna Mačko, ja ću tebi Hrta dovest, neka tebeČistoća je pola zdravlja, a prljavština je druga polovina, rekoše dolazi sa sela, iz šuma. iz gora, iz mora. Što bude u crtanom Hrt izjede:sinovi. To je bila parola koju su oni razumijevali. I tata. bude. I to se potroši!I dovede jednogHrta:Dakle, počinje priča koja se nije nikada ispričala: Bila dva brata, Lagiš, tatura, ako se potroši, kupi video i taj se neće potrošiti!Jedi, Hrte, ovu Mačku!Adi i Fari. Adi je imao mamu, a Fari tatu. I, ponekad, obratno. Dobro, video! Toliko je to skupo da bi ga trebalo pisati velikimHoću!To jest, mama je glumila u velikom pozorištu i na televiziji, a slovima. U koga si ti video video?Stade HrtMačku jesti,tata je glumio doma, u kućnom pozorištu: kuhao mlijeko, drobio To je ekavski, pohvali se Adi.stade MačkaMiša jesti,keks, razmazivao eurokrem. I svašta. Njegov radni sto bio je Bravo! To je ekavski.stade Miš Sedlo gristi,tamo, u onoj sobi, a mamino pozorište je u centru grada, u Adi podiže dva kažiprsta uvis, kao igrači kad daju gol. Dječacistade Sedlo Konja trati,velikoj zgradi s velikim lusterima... Mama je tamo, noć je, gluho su već sjedili na krevetima i očekivali nastavak.stade Konj Vodu piti,doba, ali tata je ovdje da vas čuva i da vam priča lijeve priče, Uvucite se, ispružite se, ako mama bahne, odoh ja na pazar!stade Voda Vatru gasit,prije spavanja. Tata je dobrodušni ljevak. Kad smo bili u Beogradu, ti si govorio: belo, mleko, a kad smo bilistade Vatra Selo palit,Dobro, tatura, snizi ton! Pričaj. na Kalemegdanu i kad smo susreli onu ženu rekao si: Beograd jestade Selo Vuka biti,Ne znam pričati. Eno kasete. Trnoružica. Adi, ubaci! devan grad!stade Vuk Kozu jesti,Nećemo kasetu! Samo sam se trudio da govorim kao Beograđani.stade Koza Grm brstiti ode Koka na pazar.Hoćete kasetu! To je moderno. Današnja lijepa djeca ne traže Nisam baš najbolje znao. Ona žena mi je objasnila da se ne kažeTišina. Mukla tišina.

da im roditelji pričaju svoje priče i svojim glasom... Slušajte, devan grad, već divan! To je zafrkana stvar. I Beograđanin, kadTata: Ode Koka na pazar!sinovi, sokolići vrani, moj glas je hrapav, pun prijetnji, iznenada dođe u Sarajevo, kaže prijepelica umjesto prepelica, aAdi šuti, Fari šuti.Gledaju bijelo.naređenja. Pun kratkih uskličnih rečenica poslije kojih slijede jedan me neki dan pitao na Baš-čaršiji "Da li mi je kravata dobroDobro, dobro, reče Fari tiho i pomalo podmuklo: Kako će Mačkaneke radnje. svijezana! Ja sam rekao "Devno!" i obojica smo se smijali našempojesti Miša kad je nju pojeo Hrt?Tatura, kreći mozak po priči! neznanju i nepoznavanju. Smijali smo se do Kozije ćuprije.Tata zateže usne i zašilji bradu. Otvara usta,hoće nešto daA, ne! Ko rasteže žvake, ko guta crtice i stripove, ko ide u Fari?

kinoteku na kaubojske filmove, ne može gutati moju priču: Bili Ovo je priča da svako nešto doda i oddoda...kaže i sve zamuckuje.

Bošnjačka dijaspora za najmlađe čitaoce donosi fragmente iz lektire LIJEVE PRIČE koja se izučava u školama u Bosnii Hercegovini, autora Alije Isakovića, jednog od najvažnijih bošnjačkih intelektualaca u povijesti

Lijeve pričeAlija Isaković

20. januar 2007

Page 28: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 28/31

bosnjackabosnjacka29Za najmlađe u Dijaspori

BILJEŠKA O PISCU

ALIJA ISAKOVIĆ (1932-1997.), završio je Geološku tehničku školuu Beogradu i Filozofski fakultet  jugoslavenske književnosti i srpskohrvatski jezik u Sarajevu. Promijenio je mnoga zanimanja prijenego je počeo pisati, Bio je tvornički radnik, istraživač urana (prospektor), tehničar u geofizici, tv-scenarist, urednik časopisa za književnost "Život", urednik edicije Kulturno nasljeđe u "Svjetlosti".Ovo mu je prva knjiga namijenjena mladima.U književnost je ušao romanom "Sunce o desno rame", zatim je objavio više knjiga proze, knjigu drama"Krajnosti", knjigu putopisa "Jednom" i knjigu "Neminovnosti", koja donosi Isakovićeve tekstove o

baštini i našem jeziku. Bavio se i književnohistorijskim radom i priredio prvu antologiju muslimanskeknjiževnosti "Biserje", izbor bosanskohercegovačkog putopisa "Rodoljublje", priredio zbornik radova"Hasanaginica, 1774-1974", i brojne druge knjige starijih pisaca. Jedan je od najvećih intelektualaca upovijeti bošnjačkog naroda.

Poslije opsjednutosti plavokosomljepoticom Barbie, djevojčice suposljednjih mjeseci dobile novu opsesiju:radi se o lutki sa imenom Jagodica Bobica ili Strawbwrry Shortcake, koja je mnogonježnija i toplija od Barbie. Sve o novojprijateljici djevojčice mogu pronaći na webstranici www.strawberryshortcake.com

Šta je u trendu

JAGODICA

UMJESTO BARBIKE

Biramo NAJ-bebu Dijaspore

Pošaljitefotografiju

svoje bebe

U narednim brojevima Bošnjačkadijaspora objavljivati će fotografije našihmališana koji žive u Dijaspori širomsvijeta. Pozivamo sve naše čitatelje dafotografije svoje djece šalju na [email protected] sa naznakon NAJ-beba. Na kraju godine proglasit ćemonajuspjeliju fotografiju i NAJ-bebuDijaspore.

Vaš list Bošnjačka Dijaspora poziva sve književnosti te povijesti Bosne iučitelje i učenike u Dijaspori da nam pišu o Hercegovine. Školu predvodi koordinatorsvojim školama na bosanskom jeziku i da Bekir Kevrićnam pošalju fotografije svojih razreda, grupa ili škola. Tekstove ćemo objavljivati,

a najuspješnije škole ćemo i posjetiti.U ovom broju objavljujemo fotografijuučenika iz bosanskohercegovačkedopunske škole Derby u Velikoj Britanijikoja je osnovana u septembu 2000. godine.Nastava se obavlja subotom za petnaestakučenika uzrasta 6 13 godina. Učešćefamilije u troškovima škole je £10.00mjesečno. Djeca imaju mogućnost danauče gradivo iz bosankog jezika i

Škole u Dijaspori

Učenici javite nam se

20. januar 2007

Edna Habibović, 6 mj.

Page 29: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 29/31

bosnjackabosnjacka30

 JEFTINE AVIONSKE KARTE

SARAJEVO $490

ZAGREB $460BEOGRAD $392

404-297-2804 ILI 404-297-4911

NAZOVITE NAS, MI GOVORIMO BOSANSKI - PITAJTE ZA JAZMIRA

Samo Ptice Lete Jeftinije!!!  Z

 A  H

D  Z  D

  M A  U R

ZBOG VELIKE POTRAŽNJE

Obavještavamo naše drage putnike da smopočeli sa prodajom avio karata za sezonu:LJETO 2007

HOMEDECOR

 AND MORE

4239 Reavis BarracksRd

St. Louis, MO63125

Phone: 314.631.2905

Fax:314.752.9273

Sabiha Kovacevic

Owner

FOLK 10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Enes BegovićZelena rijekaŠako PolumentaDočekajmo jutro zajednoOsman Hadžić i Goga SekulićTvoje oči

Selma Bajrami

Lijepe ženeSaša Matić Sve je na prodajuErna Džeba Malo fali da poludim

Aysela Crna mačka

Amela ZukovićAmela

Ceca Manta, mantaIbrahim Jukan Gdje si sad

Ženski stil slučaju da se možete pohvalit i vitkim ove ćete sezone odabrati model strukom, s lobodno ga istaknite ravnih, strogih l inija, koji naglašava

Ove zime mnoge će širokim pojasom. liniju struka i seže nešto ispodse pripadnice ljepšeg Kombinirajte mini i maksi dužine, koljena. Kaputi te duljine odgovarati spola utopliti odjećom odjevne predmete od mekih će svim ženama bez obzira na rast iu slojevima, za što je materijala koji će lijepo padati, a sve tjelesnu konstituciju, dok one duljegpotrebna izvjesna nadopunite pažljivo odabranim kroja preporučamo visokim ženama.

doza maštovitosti. Odjenite duge detaljima poput ove godine ultra Modnim pistama prevladavajuveste, tunike preko suknje i li hlača modernih velikih torbi. snježno bijela, crvena i siva boja, mikoje mogu biti širokog, ali i uskog Najvažnije je da otkrijete i istaknete Vam ipak preporučamo da boju i krojkroja. Preko toga obucite mekan svoje prednosti. kaputa prilagodite svojoj garderobiogrtač i prebacite velik, topao šal. kako bi ga mogli nositi uz višePosebno je moderna kombinacija Trendovski kaputići odjevnih kombinacija.uskih tajica ili hlača koj ima ćeteistaknuti noge, iako njih preporučamo Zimi nam najvažniji odjevni predmetsamo izrazito vitkim djevojkama. U postaje dobar kaput. Želite li biti IN,

Modni savjeti

Slojevito je IN

12 3 4 6 7 8 9 10

1113

15

1617

18

5

16 17 200719 20 20a 21 22 23 24

25 26 27 28 29

34

40

30 31 32 33

35 36 37 38 39

41 42 43 4544

46 47 48 49

50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61

62 63 64 65 66

67 68 69 70 71

72

Novogodišnja križaljka

bosnjackabosnjacka

20. januar 2007

VODORAVNO:1.Naše želje svim suradnicima i građanima BIH,15.Vulkanska magma,16.Opći naziv za volove, krave i telad, 17.Blistavi, bijeli krhki metal, 18.Ime glumiceGardner, 19. Nekadašnji germanski narod, 20.Pohvalna pjesma, 21. Pretkazatelj budućnosti, 25.Rimski broj 6, 26. Omotač drveta, 27.Sila,moć, 29.Marka kvalitetnih satova,30.Velika ptica selica, 31. Abelov brat, 32. Grčko slovo, 34.Kralj Tebe, 35. Prokazati, izdati, 37.Norveško muško ime, 38. Velika država u Aziji, 40.Kem. znak Silicija, 41.Privlačnost, maštanje, 43. Rasuđivati, zaključivati, 46.Sve u redu ( eng.) , 47. Automobil, 48. Žensko ime, sarita, 49. Luka na sj. Čilea, 50. Vuneni pokrivač, 53. Sastavni veznik,54. Vana, banja, 55. Papin godišnji prihod, 56. Ime glumice Kolesar, 58. Radišni kukci opnokrilci, 60. Dizalica, 61. « Radio industrija», 62. Muško ime , Ćiro, 64. Ime glumiceKarić, 65. Dužica u oku, 66. Elizabeta ( kraće), 67. Nabusit, zloćudan, 69. Eskimska bluza sa kapuljačom, 71. Natalija(kr.), 72.Pokret uperen protiv klerikalizma.

OKOMITO: 1. Partizanski avijatičar, najmlađi general, 2. Kazivač predaje kod muslimana, 3. Ime glumice Ras, 4. Pokazna zamjenica, 5. Starogrčka skupština, 6. Grafiči znakmuz. Tona, 7. Pokazna zamjenica, 8. Jao ( lat.), 9. Lijepi ljubimac Afroditin, 10. Ružan, odvratan, 11. Auto - oznaka Danske , 12.»Industrija ratnih potreba», 13. Eleonora ( kr.),14. Ljubav (tal.), 19. Dvanaest mjeseci, 20. Kem. Znak srebra, 22. Niz, 23. Trag, 24. Društv.ekon.sustav zasnovan na privatnom vlasništvu, 26. Točka nadmorske visine, nazemljopisnoj karti označena brojem, 27. Dvorana, 28. Muslim. Žensko ime, 30. Okvir, 31; na koji način, 33.Drugo, ostalo, 36. Koji radi na doku, 37. Skladnost, harmonija, 38.Kuja, 39. Sočno južno voće, 42. Neoštar, 43. Zbog toga, zato, 44.Država u Aziji, 45. Močvara, 48. Velike ravnice u području tropa, 51. Lovački pas, 52. Ime glumice Ekberg,54.Prokop, 55.Grad luka u Čileu, 57. Ime pjevača Vitasovića, 59.Egipatski bog sunca, 60. Žablji batak, 61. Ime pjevačice Pavone, 63. Jedinični vektor u matematici, 65. Irijan odmilja, 66. Proplanak u šumi, 68. Kem. znak Silicija, 70. Skrać. za Oregon, 71. Kem. znak Nikla.

Page 30: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 30/31

Page 31: Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-33-2012007 31/31

Bosansko humanitarno sijelo u organizacijiUdruženja preživjelih srebreničkog genocida St.Louis, prevazišlo je sva moguća interesovanja popitanju posjete i donacija naših građana iz čitaveBosne i Hercegovine, Sandžaka, Kosova. Mnogoposjetilaca došlo je 13. januara u Orlandos salu, da bipomogli ovu humanitarnu akciju. Svi su došli sa samo jednom namjenom, pomoći za školovanje istipendiranje djece bez oba roditelja koji su svojeroditelje izgubili u minulom ratu u Srebrenici.

Uz orkestar majstora Azimira Zukanovića Azei poznatog St. Louis pjevača Halče, koji je i najvećisponzor i donator svih humanitarnih akcija,atmosfera je bila predivna. Uz lijepu pjesmu i svirku između ove dvijeprogram je uveličala i recitacija pjesme, koja je organizacije i daljeposvećena upravo djeci bez oba roditelja. Pjesma nosinastaviti.naziv “Dvije sestre, dvije sirotice”, a napisao je Hajro I z m e đ u Smajić. Uz Hajru, pjesmu su odrecitovale još Selma mnogobrojnih sponzoraSmajić i Vildana Halilović. Mnogima su tog momenta ističemo: Sabah, BiHpotekle suze, jer su suosjećali sa tom djecom koja su Radio,Vega Transport,ostavljena nama u amanet da se brinemo o njima. Radio 770, Radio Behar,

Među prisutnima je bio i efendija Muhamed N.T.V Hayat, a najvećiHasić koji se obratio svim gostima sa izrazito finim i donatori sa $ 1.100 su našitoplim riječima, a uz to donio je i vrijednu donaciju građani iz New Orleansa iispred Islamskog centra koji on predvodi. Također tu

sa $ 500 Sabina Kalkan,se našao i sada već hadžija, efendija Enver Kunić. Tridok su još donacije (ispodsestre koje su ostale bez oca i majke iz Srebrenice, a $ 500) dali: BiH Travel,koje je usvojila jedna američka porodica iz AjoveIslamski Centar St. Louis,poslale su e-mail sa riječima podrške ovoj akciji.Vega Transport, AdnanPrisutnima se ispred Udruženja Srebreničana izKarabas i Fadil Bradarić.Čikaga obratio i Džemal Delić, tako da će se saradnja

Samo da se zna

SREBRENICA SE

NIKAD NE ZABORAVLJA 

Piše: Hajro Smajić

Mnogo posjetilaca došlo je 13. januara u Orlandos salu sa samo jednom namjenom, pomoći za školovanje i stipendiranje djece bez oba roditelja koji su svoje roditelje

izgubili u minulom ratu u Srebrenici.