Click here to load reader

DIRECTRIUS DE L’ 60 3.7 Col·laboració i intercanvi de recursos..... 61 3.8 Xarxes digitals ... L’interès que aquesta publicació ha generat al llarg dels anys fa palesa la demanda

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DIRECTRIUS DE L’ 60 3.7 Col·laboració i intercanvi de recursos..... 61 3.8...

 • 1

  D I R E C T R I U S

  D I R E C T R I U S D E L ’ I F L A per al servei de les biblioteques públiques

 • D I R E C T R I U S D E L ’ I F L A per al servei de les biblioteques públiques

 • D I R E C T R I U S D E L ’ I F L A per al servei de les biblioteques públiques

  S E G O N A E D I C I Ó R E V I S A D A

 • 2a edició, completament revisada Editada per Christie Koontz i Barbara Gubbin Edició original: IFLA public library service guidelines. – 2nd, completely rev. ed. / edited by Christie Koontz and Barbara Gubbin. – Berlin/New York : Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2010 (IFLA Publications; 147) ISBN 978-3-11-023226-4. ISSN 0344-6891

  Edició catalana revisada i adaptada per: Cristina Galí, Ferran Burguillos, Mònica Medina i Àngels Migueles Revisió del text: Núria Palomar i Amadeu Pons Col·lecció: Directrius Coordinador de la col·lecció: Amadeu Pons Disseny gràfic i maquetació: www.teresacanal.com Editat pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya Barcelona, abril 2013

 • Sumari

  Pròleg a l’edició catalana ..................................................................................................................................................................................................................................... 8

  Pròleg .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9

  Introducció ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10

  La funció i els objectius de la biblioteca pública ....................................................................................................................................................... 12 1.1 Introducció ............................................................................................................................................................................................................................................................... 13 1.2 Definició de la biblioteca pública ...................................................................................................................................................................................... 13 1.3 Els objectius de la biblioteca pública ......................................................................................................................................................................... 13 1.4 Un agent de canvi ....................................................................................................................................................................................................................................... 20 1.5 Llibertat d’informació ........................................................................................................................................................................................................................... 21 1.6 Accés universal ................................................................................................................................................................................................................................................ 21 1.7 Necessitats locals ...................................................................................................................................................................................................................................... 22 1.8 Cultura local ......................................................................................................................................................................................................................................................... 22 1.9 Les arrels culturals de la biblioteca pública ................................................................................................................................................... 23 1.10 Biblioteques sense parets ........................................................................................................................................................................................................... 24 1.11 Els edificis de les biblioteques ............................................................................................................................................................................................. 25 1.12 Recursos .................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 1.13 El valor de les biblioteques públiques .................................................................................................................................................................... 26 Bibliografia ........................................................................................................................................................................................................................................................... 27 Edificis .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 29

  El marc jurídic i econòmic ................................................................................................................................................................................................................................. 31 2.1 Introducció ............................................................................................................................................................................................................................................................. 32 2.2 La biblioteca pública i l’Administració ................................................................................................................................................................... 32 2.3 La legislació relativa a les biblioteques públiques ............................................................................................................................ 34 2.4 Finançament ........................................................................................................................................................................................................................................................ 37 2.5 Òrgans de govern de la biblioteca pública ....................................................................................................................................................... 40 2.6 L’administració de la biblioteca pública ............................................................................................................................................................... 41 2.7 Promoció i difusió ....................................................................................................................................................................................................................................... 41 Bibliografia ............................................................................................................................................................................................................................................................ 42

  Satisfer les necessitats dels usuaris i usuàries ......................................................................................................................................................... 44 3.1 Introducció .............................................................................................................................................................................................................................................................. 45 3.2 Identificació dels usuaris i usuàries potencials ...................................................................................................................................... 46 3.3 Anàlisi de les necessitats de la comunitat ....................................................................................................................................................... 46 3.4 Serveis per als usuaris i usuàries ..................................................................................................................................................................................... 47 3.5 Atenció a l’usuari ........................................................................................................................................................................................................................................ 58 3.6 Formació d’usuaris i usuàries ................................................................................................................................................................................................ 60 3.7 Col·laboració i intercanvi de recursos .........................................................................................................