Diseñando OVA

Embed Size (px)

Text of Diseñando OVA

 • 8/12/2019 Diseando OVA

  1/21

  EI\CJKEG GXJAu`ig =?:5

  Jutgrj1 Yjeirj Xiltgrij Fgrj

  Cstueijktc Fjcstrj C-`cjrkikd

  Fjtcrij1 Gmactgs Xirtuj`cs ec Jprckeizjac

  Uutgr1 FE @ulikeg Fgrj

 • 8/12/2019 Diseando OVA

  2/21

  Eiscjkeg GXJ

  Yjeirj Xiltgrij Fgrj *

  C` prcscktc trjmjag jljefilg prctckec ejr j lgkglcr c`cxpcricklij ikeivieuj` eiscjkeg GXJ ck `j LtcerjGmactgs Xirtuj`cs ec Jprckeizjac, tgfjkeg ck lucktj `jsikstrulligkcs ejejs pgr c` tutgr y `j jutgeislip`ikj lgfgcstueijktc.

  ]csufck1 Eiscjr uk lgktckieg GXJ rcquicrc cshucrzgck ticfpg y eikcrg, pcrg rceukej ck uk mckchilig eircltg

  pjrj c` j`ufkg, quc jprckec lgk fs hjli`ieje, y pjrj c`grdjkizjegr, j` rceulir `j ljrdj ec trjmjag ec `gs eglcktcsy tutgrcs, j` prgdrjfjr jltiviejecs, j cvj`ujr, sik tckcrquc hglj`izjrsc cxl`usivjfcktc ck `j trjksfisik ec `gslgkglificktgs.

  _j`jmrjs L`jvc1 Gmactgs Xirtuj`cs ec Jprckeizjac, GXJ,Cstrjtcdijs ikstrulligkj`cs, ]clursgs Fu`tifceij.

  * Yjeirj Xiltgrij Fgrj cs @ilcklijej ck LicklijsDcrcklij`cs, cstueijktc Fjcstrj CeuljlikC6`cjrkikd .Ljrimmcjk Iktcrkjtigkj` Skivcrsity. Lurjzjg.

 • 8/12/2019 Diseando OVA

  3/21

  Iktrgeullik

  Eiscjr GXJ rcprcscktj ukg ec `gs priklipj`cs gmactivgsck `j ceuljlik C-`cjrkikd 2 sc rcquicrc ec uk lgkglificktgprcvig, fulnjs ngrjs ec cstueig y prjltiljs pjrj `gdrjr ecfjkcrj pcrhcltj jejptjr uk eiscg ikstrulligkj` j `jceuljlik Xirtuj`.

  Ecspus ec pjsjr uk fcs cstueijkeg tcgrj y pgkickeg ckprjltilj p`jtjhgrfjs, ncrrjficktjs y jp`iljligkcs c`rcsu`tjeg cs drjtihiljktc.

  C` fjygr `gdrg lgksistc ck fjkcajr FGGE@C mjag c`cstkejr \LG]F y prgdrjfjs lgfg Cxc @cjrkikd,Ngt_gtjtgcs, Lgursc@jm, cktrc gtrgs.

  @gs rcqucrificktgs tlkilgs sgk ifpgrtjktcs pjrj ``cvjr jljmg c` lufp`ificktg ec `js jltiviejecs.

  @js p`jtjhgrfjs C-`cjrkikd sc ifpgkck y cxidckljpjlitjlik lgktikuj. @j iecj cs prjltiljr, jprckecr ypgecr pum`iljr c` trjmjag rcj`izjeg.

  @gs cstueijktcs ec` C-`cjrkikd sgk sik euej gs Fjcstrgsec` \id`g ^^I.

 • 8/12/2019 Diseando OVA

  4/21

  Lursg1 Lgfg Lgktrg`jr c` Cstrs y Fjktckcr `j Lj`fj ck \itujligkcs Eih-li`cs.

  Hjli`itjegrj1 Yjeirj Xiltgrij Fgrj.

  _rgpsitg 1 Iecktihiljr ukg ec `gs fjygrcs ljusjktcs ec ckhcrfceje yfucrtc ck c` fukeg, c` cstrs y ckscjr hgrfu`j y ftgeg ec lgfmjtir`gjscrtivjfcktc.

  Gmactivg Dckcrj` 1 Ejr j lgkglcr ncrrjficktj ti`cs pjrj lgktrg`jr c` cs-trs y fjktckcr j lj`fj ck situjligkcs eihli`cs.

  Gmactivg Ucrfikj` 1

  Eislcrkir sgmrc c` lgklcptg ec` cstrs, sus ljusjs y sktgfjs.

  Lgkglcr c` ftgeg LJ@F y c` sidkihiljeg ec ljej `ctrj ec` Jlrkifg. Jprckecr j rc`jajrsc pjrj sicfprc tgfjkeg ck lucktj `j risg tcrjpij, c`cacrlilig, `j eictj y c` muck sucg.

  Cstjm`clcr uk _`jk mjsjeg ck c` ftgeg LJ@F y jp`iljr`g j `j viej eij-rij.

  LGKUCKIEG 1

  C` cstrs, ljusjs y sktgfjs. Lgklcptgs. Echikilik.C` ftgeg LJ@F. \idkihiljeg c ifpgrtjklij.]c`acsc pjrj sicfprc. @j risgtcrjpij, c` cacrlilig hsilg, `j eictj y c`

  sucg.Ljsg _rltilg. Jp`iquc c` ftgeg LJ@F j su viej.

  Ecslriplik ec` Lursg

 • 8/12/2019 Diseando OVA

  5/21

 • 8/12/2019 Diseando OVA

  6/21

  Eiscg

  Iksstrulligkj`

  Fctjejtgs. Fctjvcrsgs,

  _rgdrjfjs, _`jtjhgrfjs

  Ncrrjficktjs

  Ejtgs j`fjlc-

  kjegs ck fi _L

  _um`iljlik

  Lfg

  Eiscg fis

  GXJs7

  Eijdrjfj ec H`uag c`jmgrjeg pgr Yjeirj

  Xiltgrij Fgrj. Au`ig =?:5

 • 8/12/2019 Diseando OVA

  7/21

  Ikhgdrjhj ec` Lursg

 • 8/12/2019 Diseando OVA

  8/21

 • 8/12/2019 Diseando OVA

  9/21

  @jfikjs _gwcr _gikt

 • 8/12/2019 Diseando OVA

  10/21

  @jfikjs _gwcr _gikt

 • 8/12/2019 Diseando OVA

  11/21

  @jfikjs _gwcr _gikt

 • 8/12/2019 Diseando OVA

  12/21

  @jfikjs _gwcr _gikt

 • 8/12/2019 Diseando OVA

  13/21

  @jfikjs _gwcr _gikt

 • 8/12/2019 Diseando OVA

  14/21

  @jfikjs _gwcr _gikt

 • 8/12/2019 Diseando OVA

  15/21

  @jfikjs _gwcr _gikt

 • 8/12/2019 Diseando OVA

  16/21

  _jktj``js ec Lgursc @jm

 • 8/12/2019 Diseando OVA

  17/21

  Dj`crj ec Ifdckcs

 • 8/12/2019 Diseando OVA

  18/21

  Ikhgdrjhj ]csufck Lurrilu`jr

 • 8/12/2019 Diseando OVA

  19/21

  c^c @cjrkikd

  Furg _je`ct

  nttp1//:=4.?.?.:13:=

 • 8/12/2019 Diseando OVA

  20/21

  Lgkl`usik

  @gs fukegs virtuj`cs pgsimi`itjk jp`iljr kucvgs y

  eihcrcktcs tipgs ec iktcrjlligkcs quc prgpgrligkjk

  fcagrcs cxpcricklijs ceuljtivjs. @gs lgktckiegs

  sgk ukj piczj hukejfcktj` ec ukj jllik hgrfjtivj

  fceijktc c-`cjrkikd, auktg lgk c` prghcsgr/tutgr, `j

  fctgeg`gdj y `j p`jtjhgrfj ec c-`cjrkikd. \i

  qucrcfgs tckcr xitg ck c` c-`cjrkikd kg pgecfgs

  ecsluiejr kikdukg ec cstgs jspcltgs.

 • 8/12/2019 Diseando OVA

  21/21

  Mim`igdrjhj

  Ugmk, \. y gtrgs (=??8)1 C` ckhgquc ec`js lgfpctcklijs ck ceuljlik supcrigr.Skivcrsieje Lgfp`utcksc. Fjerie.

  Qjrzjr Lnjrur, L (lgfp.). (:998).Hgrfjlik ec prghcsgrcs ukivcrsitjrigs.

  Jk`isis y cvj`ujlik ec cxpcricklijs.Fxilg E.H. Ce. \C_ Kucvj Ifjdck.

  Lgksu`tjs vj Tcmnttp1//www.lgursc`jm.lgf/

  nttp1//cxc`cjrkikd.kct/

  www.fgge`csglij`.lgf

  nttps1//ngtpgt.uvil.lj/