DISKURZIVNA ANALIZA IDEOLOGIJE EUROPSKE STATISTI¤’KE ... Muravec ¢  Filozofski fakultet

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DISKURZIVNA ANALIZA IDEOLOGIJE EUROPSKE STATISTI¤’KE ... Muravec ¢ ...

 • Filozofski fakultet

  Nevena Jerak Muravec

  DISKURZIVNA ANALIZA IDEOLOGIJE EUROPSKE STATISTIČKE

  HARMONIZACIJE

  DOKTORSKI RAD

  Zagreb, 2017

 • Filozofski fakultet

  Nevena Jerak Muravec

  DISKURZIVNA ANALIZA IDEOLOGIJE EUROPSKE STATISTIČKE

  HARMONIZACIJE

  DOKTORSKI RAD

  Mentor: dr. sc. Vjekoslav Afrić, red. prof.

  Zagreb, 2017

 • Faculty of Humanities and Social Sciences

  Nevena Jerak Muravec

  DISCOURSE ANALYSIS OF THE IDEOLOGY OF EUROPEAN STATISTICAL

  HARMONIZATION

  DOCTORAL THESIS

  Supervisor: Ph.D. Vjekoslav Afrić, full professor

  Zagreb, 2017

 • Informacije o mentoru

  Prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić, redoviti profesor u trajnom zvanju

   Upisan u registar istraživača MB: 075431.

   e-mail: vafric@ffzg.hr

  Životopis

  Vjekoslav Afrić rođen je 1950. godine u Bjelovaru. Osnovnu i srednju školu završio je

  u Splitu, a studij sociologije i filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je

  1980. godine, a 1985. godine doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

  Od 1977. god. zaposlen na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za

  sociologiju. 1987. god. izabran u status docenta, 1992. godine u status izvanrednog profesora,

  2001. godine izabran je u status redovitog profesora, a 2006. godine izabran je u status redovitog

  profesora u trajnom zvanju na Katedri za metodologiju na Odsjeku za sociologiju, Filozofskog

  fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje na preddiplomskom studiju jednopredmetne sociologije

  predaje obvezne predmete: „Uvod u znanstveno istraživanje“, „Kvantitativne metode

  istraživanja“, „Kvalitativne metode istraživanja“ i izborni predmet „Uvod u Socijalnu

  Antropologiju“, dok na diplomskom studiju jednopredmetne sociologije predaje izborne

  predmete: „Epistemologija društvenih istraživanja“ i „Izgradnja modela u sociologiji“.

  Od 1985. godine osim redovitih nastavnih obveza predaje i na poslijediplomskim

  studijima Odsjeka za sociologiju, a od 1998. godine i na poslijediplomskim studijima Odsjeka

  za informacijske znanosti. Na poslije diplomskom studiju na Odsjeku za sociologiju predaje

  "Simulacijsko modeliranje" i "Civilno društvo i ljudska prava", a na poslijediplomskom studiju

  Odsjeka za informacijske znanosti predaje "Odabrane teme iz epistemologije društvenih

  znanosti" i "Socioinformatiku".

  Voditelj je i jedan od osnivača Studija antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta

  u Zagrebu u sklopu kojega na preddiplomskom studiju predaje obvezni predmet „Socijalna

  antropologija“..

  Voditelj je (od akademske godine 2002 / 2003) Poslijediplomskog doktorskog studija

  sociologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i osnivač i voditelj (od akademske godine

  2006 / 2007) Međusveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija sociologije.

 • Vanjski je predavač na Odsjeku za sociologiju Filozofskog Fakulteta u Splitu, gdje od

  akademske godine 2006/2007 i 2007/2008 predaje obvezene predmete „Makro perspektive u

  sociologijskim teorijama“ i „Mikro perspektive u sociologijskim teorijama“ i izborni predmet

  „Informatička društva“.

  Osim znanstvene i nastavne djelatnosti obavljao je i mnoge organizacijske poslove na

  matičnom fakultetu, od organizacije socioloških skupova do obavljanja funkcije pročelnika

  Odsjeka za sociologiju za školske godine 1988./89. i 1989./90 i predsjednika Hrvatskog

  sociološkog društva od 1997 do 2001. godine .

  Stalni je član Hrvatskog sociološkog društva, Hrvatskog filozofskog društva i Matice

  hrvatske.

 • Zahvala i posveta

  Od prvog dana upisa na doktorski studij sanjarila sam o pisanju zahvale i posvete. Grčevito bih

  pokušavala ne zaboraviti sve one koji su mi pomagali ili na bilo koji način utjecali na mene i

  bili dijelom studiranja i konačno, pisanja ovog završnog rada. Svatko tko je bio dijelom mog

  života ostavio je neki trag, a dalje ću spomenuti samo one koji su uz mene bili baš cijelo vrijeme.

  I napokon dočekah taj dan…

  Iskreno hvala svim kolegama iz DZS-a na hrabrenju i vjeri u mene i moje istraživanje.

  Posebno hvala mojim najbližim suradnicima; cimerima Gordani Hočuršćak na brojnim dobrim

  idejama i Draženu Cukini na stalnom kritičkom preispitivanju; Gordani Gornik i Damiru

  Špoljarcu na strpljenju koje su pokazali na zajedničkim kavama stalno slušajući o mojim

  studentskim planovima i realizacijama istih; Martini Poljičak Sušec, drugu po muci, na

  svladavanju brojnih prepreka i kolegijalnoj suradnji; i najboljim šefovima Neni Trconić, Maji

  Ledić Blažević i Dubravku Škrlecu na razumijevanju i potpori tijekom cijelog studija. Također,

  hvala ravnatelju DZS-a Marku Krištofu na svakoj pruženoj prilici produbljivanja znanja o

  informacijskim standardima iz čega je nastala ideja za istraživanje i na uvažavanju mojega

  truda. I na kraju, neopisivo hvala svim kolegama koji su pristali na intervjue na sam spomen

  istih, temeljem kojih je nastao ovaj rad i time mi dali velik poticaj za dovršetak studija.

  Hvala mojoj dragoj prijateljici Ivani Plazonić na velikoj moralnoj podršci i pomoći bez

  oklijevanja. Puno hvala mom profesoru i mentoru Vjekoslavu Afriću, koji je bio izvrstan

  pedagog u radu sa mnom, veliki znalac i pomagač tijekom studija te u pisanju ovog rada. Bez

  Vas ovo ne bi bilo moguće. Predsjednici Povjerenstva za obranu teme i rada, Petri Rodik hvala

  od srca na izvrsnim sugestijama prilikom obrane teme doktorskog rada, temeljem kojih je rad

  uvelike obogaćen te na suosjećanju i pomaganju tijekom blokade fakulteta. Također, hvala svim

  knjižničarkama na fakultetu i u Knjižnicama grada Zagreba na pronalaženju brojnih potrebnih

  knjiga i kolegicama iz referade na rasvjetljavanju puta ka doktoratu.

  I na kraju… Oduvijek su na najvažnijem mjestu zahvale i posvete bili moja mama, tata

  i sestra. To je bila i ostala konstanta. Nas četvero mušketira oduvijek smo bili tim, poticali i

  kuražili jedni druge u svim mogućim prilikama. Svaki završetak dijela školovanja, bilo to

  završetak srednje škole ili faksa, moj ili sestrin, promocija moja, sestrine dvije i slično obilježen

  je proslavom. Kupila bi se nova roba, cipele, cvijeće i napunio rezervoar goriva (obje smo

 • studirale van mjesta rođenja) i mama i tata bi krenuli u akciju. A onda se pojavio i peti član

  naše dobre bande, Nikola. On je podnio najveći teret mog doktorata sa mnom, onaj

  svakodnevni. Hvala ti Nikola što si izdurao. Mamice, hvala ti što si me iznosila pa rodila i što

  si sa mnom u svakom trenutku moga života. Hvala tata, moj ponosu jer si me naučio da ustrajem

  i budem pametna cura. Seko, hvala ti jer si me bodrila cilo vrime i na svakoj riči potpore. I da,

  opet plačem. Svaki put kad čitam ovaj zadnji paragraf Zahvale i posvete…

  Naravno, jedva čekam i ovu nadolazeću proslavu.

  Mojim mušketirima Nevenu, Vesni, Doris i Nikoli posvećujem ovaj doktorat.

  Za svu ljubav koju mi bezuvjetno pružaju.

  Nevena

 • SAŽETAK

  U disertaciji će se europska statistička harmonizacija promišljati kao ideologija koja legitimira

  dominaciju nadnacionalne institucije Eurostata nad nacionalnim statističkim tijelom, Državnim

  zavodom za statistiku, posljedica čega je socijalna neravnopravnost u odnosima suradnje ovih

  aktera. Statistička harmonizacija podrazumijeva kontinuirano usklađivanje statističke

  metodologije, poslovnih i informacijskih procesa te informatičkih rješenja, a temelji se na

  generičkim i standardiziranim informacijskim konceptima i metodama, zajedničkom pravnom

  okviru i terminologiji te na modularnoj i interoperabilnoj informatičkoj infrastrukturi. U radu

  će se pokazati kako se konstituira diskurs harmonizacije u praksi službene statistike te kako se

  uspostavljaju temeljne relacije između harmonizacije i nejednake raspodjele moći ili

  dominacije u kontekstu Europskog statističkog sustava. Također, u kojoj je mjeri dominantni

  diskurs statističke harmonizacije strukturirao nacionalnu statističku instituciju, obzirom na

  kontinuiranu suradnju Komisije (Eurostata) i nacionalnih statističkih autoriteta. Analizirati ću

  u kojoj mjeri proces standardizacije u praksi Državnog zavoda za statistiku korespondira sa

  diskursom europske statističke harmonizacije te kako nacionalne institucije mogu utjecati na

  proces harmonizacije. Također, kako je diskurs harmonizacije aktiviran tekstom, morfologiju

  harmonizacijskog statističkog diskursa, njegovu određenost tehničkim diskursom i da li

  diskurzivne prakse reproduciraju ili restrukturiraju postojeći poredak diskursa te posljedice toga

  po praksu u nacionalnom statističkom autoritetu, odnosno Državnom zavodu za statistiku.