Divided brain mcgilchrist

  • View
    368

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Divided brain mcgilchrist

  • 1. LATERALIZACJA PKULMZGOWYCH

2. Wprowadzenie 3. Dwa gwne odkrycia neuropsychologiczne Nerwy z jednej pkuli docieraj do przeciwlegej strony ciaa Pkule mzgowe s funkcjonalnie asymetryczne 4. Czym rni sipkule mzgowe? 5. 1. Uwaga Lewa pkula => selektywna i Prawa pkula => szeroka i wysoce skupiona uwagaelastyczna uwaga 6. 2. Nowe vs Znane Lewa pkula => to, co znane Prawa pkula => to, co nowe 7. 3. Moliwod vs Przewidywalnod Lewa pkula => preferowanie Prawa pkula => elastycznodjednego najlepszego myleniarozwizania 8. 4. Integracja vs Dzielenie Lewa pkula => lokalny Prawa pkula => synteza, krtkoterminowy ogld integracja; dostrzeganie caego obrazka 9. 5. Hierarchia uwagi Lewa pkula => jako druga Prawa pkula => pierwsza koncentruje swoj lokalnkieruje swoj globaln uwag uwag na obiekcie z otoczeniana zdarzenia w rzeczywistoci 10. 6. Caod vs Czd Lewa pkula => widzenie czci Prawa pkula => percepcja obiektuholistyczna, widzenie caoci,gestaltw; rozpoznawaniewzorcw (patterns) 11. 7. Kontekst vs Abstrakcja Lewa pkula => widzenie Prawa pkula => widzenie obiektu wyizolowanegoobiektu w kontekcie 12. 8. Jednostki vs Kategorie Lewa pkula => rozpoznawanie Prawa pkula => rozrnianiesamych kategorii konkretnych egzemplarzy kategorii 13. 9. Podobieostwo vs Rnica Lewa pkula => widzi Prawa pkula => widzi czci, ktre co tworz, copojedyncze jednostki i widzi je rozpoznaje poprzezjako nalece do kontekstowej kategori, do ktrej naley caoci, z ktrej nie s oddzielone 14. 10. Osobowy vs Bezosobowy Lewa pkula => bardziej Prawa pkula => zainteresowana tym, cozainteresowana kontekstem abstrakcyjne albo nieosobiste osobowym(istym) 15. 11. Empatia i Teoria Umysu Lewa pkula => zaangaowana Prawa pkula =>w imitowanie bardziejzainteresowana innymi jakoinstrumentalnych czynnoci osobami i tym, jak si do nichinnych ludzi odnosimy; mediator empatycznego identyfikowania si; odgrywa wan rol w tzw. teorii umysu 16. 12. Emocjonalna asymetria Prawa pkula dominuje w percepcji, ekspresji i regulacji emocji nad lew. 17. 13. Rozum i racjonalnod Lewa pkula => rozumowanie Prawa pkula => dedukcja isekwencyjne, linearne; bardziejniektre typy matematycznegoeksplicytne rozumowanierozumowania; mniej eksplicytne rozumowanie 18. 14. Ciao Lewa pkula => jest Prawa pkula => gboko zdystansowana wobec zwizana z jani ucielenion, z ciaa, widzi je bardziej jak zwoki ciaem (jestem swoim ciaem) (mam ciao) 19. 15. Znaczenie Lewa pkula => pkula Prawa pkula => reprezentacji, symboli odpowiedzialna za rozumienie zastpujcych dowiadczenia; znaczenia jako caoci w siedziba jzyka; waciwie kontekcie; to dziki niej mniej przejta znaczeniem, a rozumiemy mora historii, jak bardziej kontrol nad form irwnie puent w dowcipie systemem. 20. 16. Muzyka i czas Lewa pkula => jak wyej, ale u Prawa pkula => zwizana z profesjonalistw, wytrenowanyc muzyk, melodi, tonacj, temb h muzykw; lepsza w skupianiurem, harmoni, intonacj si na momencie w czasie, na (uwaga: zwaszcza u nie- tym co jest statyczneprofesjonalistw, amatorw);poczucie mijajcegoczasu, przepywu 21. 17. Gbia Lewa pkula => gorzej Prawa pkula => oddaje gbi przetwarza gbi, jest lepsza wprzestrzeni okrelaniu czy co jest nad, pod, przed, za itd. 22. 20. Pewnod Lewa pkula => lubi Prawa pkula => uznaje rzeczy, ktre s wykonane przezwartod dwuznacznoci; ludzi, atwe do pojcia, pewne;toleruje niepewnod potrzebuje pewnoci i musi mied racj 23. 21. Samowiadomod i emocjonalnyton Lewa pkula => bardziej Prawa pkula => bardziej optymistyczna, ale tepesymistyczna, samowiadoma i nierealistyczna; zaprzeczenie realistyczna jest specjalnoci lewej pkuli 24. 22. Sumienie Lewa pkula => specjalizuje si Prawa pkula => zaangaowana w zaprzeczaniu typowym dlaw sdy moralne, poczucie naogusprawiedliwoci 25. 23. Self Lewa pkula => Prawa pkula =>odpowiedzialna zaodpowiedzialna zazobiektywizowane ja i ja samowiadomod ijako ekspresja wolirozpoznawanie siebie; za samo- dowiadczanie 26. Teoriewyjaniajce McGilchrist, I. 2009. The Master and his Emissary. The Divided Brain and the Making of the Western World http://www.youtube.com/watch?v=dFs9WO2B8uI MacNeilage, Rogers, Vallortigara, 2009. Evolutionary Origins of Your Right and Left Brain w: Scientific American.