DK Betjeningsvejledning GB User manual DE ... User manual DE ... PL Instrukcja obsługi. 2 ... Advarsel,

Embed Size (px)

Text of DK Betjeningsvejledning GB User manual DE ... User manual DE ... PL Instrukcja obsługi. 2 ......

 • El-Tex 2000

  Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark 18.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk

  DK Betjeningsvejledning GB User manual DE Bedienungsanleitung F Manuel d'utilisation PL Instrukcja obsugi

 • 2

  Advarselssymboler / Warnings Symbols / Warnzeichen / symbole ostrzegawcze

  Ls betjeningsvejlednin-gen fr brug af maskinen

  Read the user manual be-fore start using the ma-

  chine.

  Bitte lesen Sie das Benut-zerhandbuch, bevor Sie

  den Maschinen in Betrieb nehmen.

  Vr agtpgivende ved dette symbol Pay attention to this symbol

  Seid vor diesem Symbol vorsichtig

  Advarsel, kraftig maskine Warning power full machine Gefahr, Krftig Maschine

  Pas p fdderne! Lad dem ikke komme tt

  p de roterende knive

  Be careful about your feet. Do not let them come close

  to the rotating blades.

  Sei vorsichtig mit deinen Fen. Lassen Sie sie nicht in die Nhe die rotierenden

  Messer kommen

  Hold tilskuere 5 m vk fra frseren

  Keep bystanders 5 m away from tiller

  Halten Sie Zuschauer 5 m entfernt von Der Maschine

  Trk altid stikket ud ved vedligeholdelse

  Always unplug the power cord during maintenance

  Ziehen Sie immer das Netzkabel whrend der

  Wartung

  / Symboles d'avertissement / Symbole ostrzegawcze

  Lire les instructions d'utili-sation avant d'utiliser la

  machine

  Przed uyciem urzdzenia przeczytaj instrukcj

  obsugi

  Faites attention ce sym-bole

  Zwr uwag na ten sym-bol

  !

  Attention. Machine puis-sante

  Ostrzeenie. Potna mas-zyna

  !

  Prenez soin de vos jambes! Ne les laissez pas ap-

  procher des couteaux ro-tatifs

  Uwaaj na nogi! Nie pozwl im zblia si

  do noy obrotowych

  ,

  5

  garder les spectateurs une distance de scurit de

  5 mtres

  Utrzymuj widzw w be-zpiecznej odlegoci 5 met-

  rw

  Dbranchez toujours la fiche pour la maintenance

  Zawsze odcz wtyczk do konserwacji

 • 3

  1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter ........................................................................................................ 3 3. Identifikation ..................................................................................................................... 5 4. Opsamling af maskinen ................................................................................................... 6 5. Opstart af maskinen ......................................................................................................... 7 6. Knive ................................................................................................................................ 7 8. Vedligeholdelse og opbevaring ........................................................................................ 8 9. Fejlfinding ........................................................................................................................ 8 10. Specifikationer ............................................................................................................... 8 CE Overensstemmelseserklring ..................................................................................... 42 2. Sikkerhedsforskrifter Klargring

  Placer ikke hnder og fdder i nrheden af eller under roterende dele. Ls denne brugsanvisning grundigt. Srg for at lre de forskellige kontrolfunktio-ner, indstillinger og hndtag p udstyret at kende. Find ud af, hvordan du standser enheden, og kontroller, at du ved, hvordan nds-toppet virker. Lad aldrig brn eller personer, der ikke har lst denne brugsanvisning, bruge ma-skinen. Bemrk, at der kan vre lokale bestemmelser, der indeholder begrns-ninger for operatrens alder. Hvis du fler dig utilpas, eller hvis du har indtaget alkohol eller medicin, br du ikke betjene maskinen. Inspicer altid maskinen fr brug. Kontroller, at der ikke er slidte eller beskadigede dele. Udskift slidte eller beskadigede dele og skruer stvis for at opretholde ligevgt. Operatren er ansvarlig for andre personers sikkerhed. Benyt aldrig maskinen i nrheden af brn eller dyr. Operatren vil blive holdt ansvarlig for eventuelle ulykker, eller hvis der opstr farer for andre personer og deres ejendom.

  Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online p Mit Texas. Mit Texas findes p www.texas.dk Efter registrering kan Texas give dig en endnu bedre service. Nr du har registreret dit produkt, srger Texas for at tilknytte relevant information til produktet ssom reservedels-tegning, manual, fejlfinding m.m. Derudover kan Texas kontakte dig med relevant infor-mation vedrrende dit produkt. Reservedelstegning over alle Texas produkter findes p vores hjemmeside www.texas.dk. Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition. Reservedele kan kbes online p www.texas.dk eller kontakt din nrmeste forhandler. Du finder forhandlerliste p www.texas.dk

 • 4

  Inspicer grundigt det omrde, hvor udstyret skal anvendes, og fjern eventuelle fremmedlegemer. Vr opmrksom p mulige farer ved arbejde p vanskelig jord, f.eks. meget stenet eller hrd jord. Det er pkrvet at bre stvler med skridsikre sler og stlkappe. Undg at bre lstsiddende tj.

  Betjening

  Start altid motoren fra sikkerhedszonen. Forlad ikke sikkerhedszonen under betjening af maskinen, hvis det er ndvendigt at forlade sikkerhedszonen, skal motoren slukkes, fr zonen forlades. Stop straks motoren ved kontakt med et fremmedlegeme og inspicer maskinen grundigt for skader. Reparer skaden, fr du fortstter. Hvis maskinen begynder at vibrere unormalt, skal du stoppe motoren og undersge rsagen med det samme. Vibrationer er normalt et tegn p skader. St altid maskinen i frigear, sluk motoren, nr enheden efterlades uden opsyn. Sluk altid motoren og kontroller, at alle bevgelige dele er standset helt fr udfrel-se af reparationer, justeringer eller eftersyn. Udvis yderste forsigtighed ved arbejde p skrninger. Betjen aldrig maskinen i hurtigt tempo. Undlad at overbelaste maskinens kapacitet ved fx at forsge at kre den for strkt. Undlad at kre med passagerer. Tillad aldrig tilskuere at opholde sig foran enheden. Frakobl altid knivene, nr de ikke er i brug. Srg for at betjene maskinen i dagslys eller i fuldt oplyste omrder Srg for godt fodfste og hold godt fast i hndtagene. G, lb aldrig. Undlad at betjene udstyret med bare fdder eller ifrt sandaler. Udvis yderste forsigtighed ved ndring af retning p skrninger Forsg aldrig at foretage justeringer, nr motoren krer. Udvis yderste forsigtighed, nr du skubber eller trkker maskinen baglns

  Vedligeholdelse og opbevaring

  Stop motoren ved udfrelse af vedligeholdelsesarbejde og rengring, ved udskiftning af vrktj og under transport p andre mder end ved egen kraft. Kontroller jvnligt, at alle skruer og mtrikker sidder fast. Stram igen om ndvendigt. Motoren skal vre helt afklet fr opbevaring inden dre eller ved overdkning. Hvis maskinen ikke er i brug i en periode, henvises til instrukserne i denne brugs-anvisning. Vedligehold eller udskift sikkerheds- og instruktionsmrkater efter behov. Brug kun originale reservedele eller tilbehr. Hvis der ikke anvendes originale dele eller tilbehr, bortfalder garantien.

 • 5

  Diverse Gearene leveres smurte. Srg dog for, at alt er smurt korrekt fr hver brug. Fabriksmonterede styreanordninger, f.eks. koblingskabler monteret p hndtaget, m ikke fjernes eller blotlgges. Kontroller, at maskinen str ordentligt fast under transport p en ladvogn osv.

  Bortskaffelse af elektriske produkter m ikke ske sammen med almindeligt husholdningsaffald. Elektriske produkter skal medbringes til det lokale genbrugscenter og bortskaffes p korrekt vis der. 3. Identifikation

  1. Aktiveringsgreb 2. Sikkerhedsknap 3. Stikdse 4. Koblingshndtag 5. Motor 6. Kabelholdere 7. Knive 8. Kofanger 9. Justering for stttehjul

 • 6

  4. Opsamling af maskinen

  Monter understyr, med brddebolt, skive, fjederskive, mtrik og overstyret med stlbolt. skive, blgeskive, mtrik.. Monter kabelholder, som vist p overstyret

  Monter tvrstang p styr fastgr i beslag. Efterspnd koblingskabel Spnd med uret- Lsner

  kablet. Spnd mod uret- Strammer

  kablet.

  Monter kofanger med stlbolt og skive, fjederskive og mtrik p fronten af havefrseren.

  Monter stttehjul. Stttehjulene kan justeres til det nskede ved brug af splitbolt og fjedersplit.

 • 7

  5. Opstart af maskinen

  1. Tilslut strm og srg for at ledningen er placeret korrekt i ledningsholderen. 2. Start maskinen ved frst at trykke sikkerhedsknappen A ind og dernst trkke

  hndtaget B ind mod styret. Nr maskinen er startet kan knap A slippes. 3. Aktivere koblingsgrebet for at start knivene.

  Maskinen standses ved at slippe begge hndtag. Gode rd Start frst motoren nr maskinen er p arbejdsomrdet. Hold altid godt fast i maskinen med begge hnder. Kontroller, at forlngerkablet er bag dig, s du ikke skrer det over. Knivene vil f maskinen til at kre fremad. Lad knivene langsomt snke sig i jorden. Husk at justere hjulbjlen inden brug. Nr der skal frses dybt - er den mest effektive m-de frst at lade knivene kre maskinen en armlngde fremad. Trk s maskinen tilbage mod dig selv. Kr derefter frem igen. Knivene skal altid kre med hjeste hastighed. Srg for, at de ikke overbelastes Hvis knivene graver sig ned, kan maskinen rokkes fra side til side samtidig med at du holder mindre igen, hvorved den igen kommer fri

  6. Knive Hvis knivene slides eller knkker, kan de skiftes. Manglende vedligeholdelse af knivene medfrer drlige resultater ved frsning eller overlastning af mo