10
01 | 2015 Díky recyklaci elektrospotřebičů Češi ušetřili elektřinu na dalších 6 hokejových mistrovství světa Recyklací elektrozařízení občané České republiky v loňském roce ušetřili 219 tisíc MWh elektrické energie, tedy množství, které zimní sta- dion spotřebuje během šesti mistrovství světa. Loni Češi vytřídili 11 396 tun vysloužilých televizorů a PC monitorů a 5 583 tun drobných elektrozařízení, zlepšili se tak o více než 8 % oproti roku 2013. Každoročně touto dobou přicházíme s výsledky environmentálních efektů, kterých bylo dosaženo díky zpětně odebraným elektrospotřebičům. Díky zvýšeným sběrům, oproti loňskému roku, i úspor bylo více. Výsledky sběru za rok 2014 ASEKOL se přepočetly na ušetřenou energii, suroviny, vodu, a také na emise skleníkových plynů do ovzduší a produkci odpadu. Odevzdáním 17 tisíc tun vysloužilých spotřebičů občané snížili produkci nebezpečných odpadů v České republice o 188 634 tun. Každé sběrné místo, které odevzdalo více než 250kg starého elektra, dostalo začátkem června environ- mentální vyúčtování, ve kterém jsou vidět přesné efekty, které recyklace má na životní prostředí. Ti, kteří jej nedostali automaticky si mohli individuálně zažádat. Děkujeme, že nám pomáháte!!! Dále se dočtete se o: závěrech, které přinesla konference Zpětný odběr výsledcích environmentálního vyúčtování za uplynulý rok rozdělených prostředcích ve Fondu ASEKOL průběžných výsledcích projektu Koruna za kilo regionálních kampaních připravovaném projektu s Kapkou Naděje samozřejmě i o věcném záměru zákona o odpadech, který projednávala vláda ČR. V závěru najdete ještě malé prověření Vaší „pozornosti“ za hezkou odměnu. REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ Vážení čtenáři, přicházíme k Vám s dalším vydáním regionálního bulletinu. Letošní rok se ponese ve jménu oslav desetiletého výročí fungování zpětného odběru v České republice, proto budeme počítat, hodnotit, bilancovat a také plánovat další aktivity. Přejeme Vám příjemné čtení, tým společnosti ASEKOL a.s.

Díky recyklaci elektrospotřebičů Češi ušetřili …c3%83%c2%a1ln...ASEKOL • 01 | 2015 2 REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ Bouře na konferenci Zpětný odběr se nekonala Dne 19. května

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Díky recyklaci elektrospotřebičů Češi ušetřili …c3%83%c2%a1ln...ASEKOL • 01 | 2015 2 REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ Bouře na konferenci Zpětný odběr se nekonala Dne 19. května

1 ASEKOL • 01 | 2015

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ

01 | 2015

Díky recyklaci elektrospotřebičů Češi ušetřili elektřinu na dalších 6 hokejových mistrovství světa

Recyklací elektrozařízení občané České republiky v loňském roce ušetřili 219 tisíc MWh elektrické energie, tedy množství, které zimní sta-dion spotřebuje během šesti mistrovství světa. Loni Češi vytřídili 11 396 tun vysloužilých televizorů a PC monitorů a 5 583 tun drobných elektrozařízení, zlepšili se tak o více než 8 % oproti roku 2013.

Každoročně touto dobou přicházíme s výsledky environmentálních efektů, kterých bylo dosaženo díky zpětně odebraným elektrospotřebičům. Díky zvýšeným sběrům, oproti loňskému roku, i úspor bylo více. Výsledky sběru za rok 2014 ASEKOL se přepočetly na ušetřenou energii, suroviny, vodu, a také na emise skleníkových plynů do ovzduší a produkci odpadu. Odevzdáním 17 tisíc tun vysloužilých spotřebičů občané snížili produkci nebezpečných odpadů v České republice o 188 634 tun.

Každé sběrné místo, které odevzdalo více než 250kg starého elektra, dostalo začátkem června environ-mentální vyúčtování, ve kterém jsou vidět přesné efekty, které recyklace má na životní prostředí. Ti, kteří jej nedostali automaticky si mohli individuálně zažádat.

Děkujeme, že nám pomáháte!!!

Dále se dočtete se o: závěrech, které přinesla konference Zpětný odběrvýsledcích environmentálního vyúčtování za uplynulý rokrozdělených prostředcích ve Fondu ASEKOLprůběžných výsledcích projektu Koruna za kiloregionálních kampaníchpřipravovaném projektu s Kapkou Nadějesamozřejmě i o věcném záměru zákona o odpadech, který projednávala vláda ČR. V závěru najdete ještě malé prověření Vaší „pozornosti“ za hezkou odměnu.

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ

Vážení čtenáři,

přicházíme k Vám s dalším vydáním regionálního bulletinu. Letošní rok se ponese ve jménu oslav desetiletého výročí fungování zpětného odběru v České republice, proto budeme počítat, hodnotit, bilancovat a také plánovat další aktivity.

Přejeme Vám příjemné čtení, tým společnosti ASEKOL a.s.

Page 2: Díky recyklaci elektrospotřebičů Češi ušetřili …c3%83%c2%a1ln...ASEKOL • 01 | 2015 2 REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ Bouře na konferenci Zpětný odběr se nekonala Dne 19. května

2ASEKOL • 01 | 2015

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ

Bouře na konferenci Zpětný odběr se nekonala

Dne 19. května 2015 proběhl v Žofínském paláci slav-nostní pátý ročník mezinárodní konference Zpětný odběr. Více než čtyři stovky posluchačů zde oslavilo 10 let od začátku recyklace elektrospotřebičů v České republice a založení kolektivního systému ASEKOL. Téma konference se tedy logicky nabízelo. Jakou pouť urazil zpětný odběr elektrospotřebičů v České republice a v zahraničí? Jsou současná pravidla nastavena správně

a účelně? Významní tuzemští a zahraniční hosté během série přednášek a odpolední panelové diskuze společně zhodnotili, zda si dosažené výsledky oslavu zaslouží.

Letošní konference byla trošku jiná, než na kterou jsou návštěvníci zvyklí. Chtěli jsme vyvolat veřej-nou debatu na témata, která jsou neustále přetřásána v médiích - problémy s výkupnami, monopoly kolektivních systémů, nekompetence zpracovatelů, zákon o odpadech apod. Proto jsme volili i kon-troverzní složení panelové diskuse a doufali jen, že se debata nestrhne v neřízené lynčování.

Úspora elektrické energie díky vytříděným televizorům, monitorům a drobnému elektruv jednotlivých krajích ČR v roce 2014

Sb r 2014 po krajích Televizory a po íta ové monitory

Ostatní elektroza ízení

Celkem Úspora elektrické energie

Kraj t t t MWh

Hlavní m sto Praha 1 582,14 770,171 2 352,311 30 318

St edo esk kraj 1 357,232 948,698 2 305,93 32 992

Moravskoslezsk kraj 1 251,338 645,051 1 896,389 24 850

Jihomoravsk kraj 1 327,320 563,095 1 890,415 23 421

Plze sk kraj 686,592 395,319 1 081,911 14 638

Jiho esk kraj 645,834 315,582 961,416 12 405

Královéhradeck kraj 498,357 351,34 849,697 12 187

Kraj Vyso ina 674,402 280,995 955,397 11 776

Zlínsk kraj 758,401 251,687 1 010,088 11 683

Olomouck kraj 652,197 251,881 904,078 10 907

Pardubick kraj 560,212 273,215 833,427 10 747

Ústeck kraj 646,055 219,142 865,197 10 068

Libereck kraj 486,976 177,178 664,154 7 880

Karlovarsk kraj 268,765 142,094 410,859 5 424

Celkov sou et 11 395,821 5 585,448 16 981,269 219 296

!

Page 3: Díky recyklaci elektrospotřebičů Češi ušetřili …c3%83%c2%a1ln...ASEKOL • 01 | 2015 2 REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ Bouře na konferenci Zpětný odběr se nekonala Dne 19. května

3 ASEKOL • 01 | 2015

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ

...Pokračování článku Bouře na konferenci Zpětný odběr se nekonala

Avšak, i řečníci i publikum, předčili naše očekávání, diskuse, která měla vřít téměř ani nebublala. Vše bylo oproti předpokladům klidné. Marně si lámeme hlavu, kam se poděli všichni odpůrci kolektivních systémů a další kritici? (Ačkoli jich v publiku pár sedělo. ) Že by ztratili odvahu při debatě tváří v tvář?

Další ročník konference bude opět ve stylu dopoledních přednášek a odpoledních odborných workshopů.

Závěry z konference Zpětný odběr 2015 si můžete prohlédnout na tomto odkazu.

Těšíme se na Vás, na jaře 2017!

Rádi bychom poděkovali obcím a dalším partnerům sběrné sítě, kteří s námi spolupra-cují a pomáhají nám plnit limity sběru, dané Evropskou unií. Pokud patříte mezi ty, kteří ještě nemají vyřešené odpadové hospodářství, jsme tu pro Vás a rádi Vám pomůžeme. Pro radu se můžete obrátit na naše regionální manažery.

pady, a potom zkrachují, zůstane po nich odpad, který ve finále musí být odstraněn na náklady státu nebo obce,“ uvedl ministr. Krajské a obecní úřady získají větší pravomoci, aby mohly lépe kontrolovat a postihovat ty, kdo znečišťují.

Záměr také upravuje výběr poplatku obcí za komunální odpady od občanů, podle MŽP budou mít obce větší možnost si poplatky nastavit včetně různých úlev, například nižší sazbou za odvoz odpad-ků. Ulevit se má naopak devíti tisícům drobných živnostníků, kteří nebudou muset hlásit nebezpečné odpady. Jejich limit se zvýší ze 100 kilogramů na 600 kilogramů.

Jedním z cílů zákona je připravit se do roku 2024 na zákaz skládkování. Záměr počítá s budoucím postupným zvyšováním poplatku za ukládání odpadu na skládku. Podle ekonomické analýzy z loň-ského roku by mohl vzrůst v roce 2020 na tisíc korun a v roce 2024 na 1500. O výši se ale bude ještě diskutovat. Pokud by se zvedl poplatek za skládkování, který platí za své občany obce, měnily by se možná i poplatky za popelnice. MŽP ale počítá s tím, že směsného odpadu bude spíše ubývat, protože lidé budou třídit.

Firmy podnikající v odpadech se ale obávají vysokých poplatků za skládkování, podle ekologů zase věcný záměr neobsahuje dostatečná opatření pro zvýšení recyklace. Obce kritizují mimo jiné nedo-řešenou situaci u výkupen a sběren, což ovlivňuje třídění odpadu. Asociace firem i ekologové si myslí, že změny směřují k podpoře nových spaloven odpadů a poukazují na to, že spalování směsných komunálních odpadů je osvobozeno od poplatku na rozdíl od skládkování.

Hospodářská komora nesouhlasí s oběma věcnými záměry. Ty vycházejí z ekonomické analýzy Plánu odpadového hospodářství ČR. Podle komory ale neodráží skutečnou situaci, není kvalitně zpraco-vána a ani nebyla konzultována s partnery dopředu. Zcela iracionální je podle Vladimíra Dlouhého to, že chybí hodnocení dopadů, například několikanásobného navýšení skládkových poplatků pro obce, města a podnikatele.

Věcný záměr zákona o odpadech schválila vláda

(ČTK) Současný odpadový zákon by měly nahradit dva nové předpisy: zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností, který již vláda schválila.

Věcný záměr zákona o odpadech, který má určit nová pravidla při nakládání s odpady pro občany, obce i firmy, schválil koaliční kabinet. Paragrafové znění normy chce ministerstvo životního prostředí předložit do konce září letošního roku. „Zákon odklání Českou republiku od skládkování, protože jsme stále skládkařská velmoc,“ řekl k tomu dříve ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Firmy budou mít například povinnost pojistit zařízení pro nakládání s odpady kvůli ochraně životního prostředí. „Aby se zamezilo situaci, která je dnes bohužel častá, že je řada firem, které se zabývají od-

Page 4: Díky recyklaci elektrospotřebičů Češi ušetřili …c3%83%c2%a1ln...ASEKOL • 01 | 2015 2 REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ Bouře na konferenci Zpětný odběr se nekonala Dne 19. května

4ASEKOL • 01 | 2015

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ

Roadshow Prima jede... za vámi pokračuje v roce 2015 za účasti ASEKOLu

ASEKOL se připojil k primácké zpravodajské roadshow, která odstartovala v půlce května v Pardu-bicích. Každou sobotu až do konce srpna, přijíždíme na náměstí českých měst s červeným týmem, červeným stanem a velkým červeným kontejnerem, do kterého lidé mohou vha-zovat nejrůznější drobné elektro. „ Za každý odevzda-ný kilogram elektrozařízení do červeného kontejneru na náměstí věnuje společ-nost ASEKOL rovných 10 Kč nadačnímu fondu Rovná šance, který pomáhá han-dicapovaným nalézt práci,“ upřesnila manažerka ko-munikace Martina Ďaďová. Ti, kteří donesou nejvyšší počet kusů elektrozařízení, dostanou za odměnu nový dotykový mobilní telefon a ti, kteří donesou jakoukoli raritu mezi elektrospotřebiči, si odnesou domů powerbanku a jiné drobné dárky.

Rekordních 57 projektů získá dotaci na podporu recyklace a sběru elektra

Za osm let svého působení Fond ASEKOL rozdělil více než 19 milionů korun mezi 345 projektů zaměřených na posílení a zefektivnění sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Díky tomu se na mnoha místech výrazně zlepšily možnosti odevzdávání starého elektra, které je nyní pro občany pohodlnější a bezpečnější. Letos Fond ASEKOL podpoří dalších 57 projektů částkou 2 miliony korun. Příspěvek obdrží zejména města, obce, nevládní neziskové organiza-ce či provozovatelé sběrných dvorů a technických služeb.

„V letošním roce se sešlo 71 přihlášek, z nichž jsme se rozhodli podpořit historicky nejvyšší počet – celkem 57 projektů. Přihlášené projekty si kladou šlechetný cíl, přinášet užitek široké veřejnosti, a za to jsme velmi vděčni. Každý rok je pro nás těžší některé žádosti odmítat, i proto jsme přistoupili k obdarování více ža-datelů, než v minulých letech. Zároveň je z rostoucího počtu nových přihlášek vidět, že je v oblasti sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů stále hodně práce,“ vysvětluje Pavel Drahovzal, předseda Rady Fondu ASEKOL a předseda komise životního prostředí Svazu měst a obcí České republiky.

Právě každoroční vysoký zájem o dotaci potvrzuje, že fond skutečně pomáhá tam, kde je to potře-ba. „Nejvíce žádostí směřovalo ke zkvalitnění sběrných míst a zabezpečení sběrných dvorů kamerovým či jiným systémem. Tyto projekty díky podpoře fondu nabídnou občanům pohodlnou a snadnou možnost vyhodit staré elektro. Navíc se daří snižovat počet krádeží a celkově zvýšit bezpečnost sběrných míst,“ říká Eva Zvěřinová, ředitelka sběrné sítě společnosti ASEKOL. Mezi přihláškami byly i zajímavé osvěto-vé projekty, jako například tvorba informačních map, programy na zvýšení míry sběru vysloužilého elektra nebo zmapování nelegálních úložišť odpadu. „Sami víme, jak je osvětová činnost důležitá a rov-něž se jí intenzivně věnujeme. Proto vždy rádi oceníme podobné projekty, které myšlenku recyklace elektra šíří mezi další občany,“ dodává Zvěřinová.

Seznam podpořených projektů je na tomto odkazu.

rozdělil již 19 milionů korun, letos pomůže dalšími dvěma miliony

Pardubice 2. 5. 2015

Náchod 13. 6. 2015

Page 5: Díky recyklaci elektrospotřebičů Češi ušetřili …c3%83%c2%a1ln...ASEKOL • 01 | 2015 2 REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ Bouře na konferenci Zpětný odběr se nekonala Dne 19. května

5 ASEKOL • 01 | 2015

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ

...Pokračování článku Prima jede...

Seznam měst, která jsme již navštívili:

Instalujeme čidla do kontejnerůV loňském roce jsme započali instalaci čidel do červených kontejnerů a jejich pomocí nyní doká-žeme optimalizovat intervaly svozů. Čidlo funguje velmi jednoduše, máme online přehled, kolik kilogramů vysbíraného elektra se v kontejneru nachází. Pokud hranice přesáhne 90%, začneme plánovat svoz nádoby. Doposud systém fungoval periodicky, dopravci vyváželi červený kontejner zpravidla jednou za 4-6 týdnů, nebo dle podmínek ve smlouvě s městy nebo obcemi.

Červený bude červen v HradciMezi městy, ve kterých jsou nově instalována čidla do červených kontejnerů, je i Hradec Králové, konkrétně část Moravské Předměstí. Využili jsme toho a ve spolupráci s městem a Českou poštou jsme připravili připomínkovou kampaň, během které zásobíme všechny domácnosti červenými ige-litkami s informací, kde se nachází jejich nejbližší kontejner a výzvou „Vykliďte skříně a šuplíky a zbavte se starého a zbytečného elektra!“ Pomocí čidel můžeme i snadno vyčíslit efekt této marketingové kampaně.

Další města, která čeká na konci prázdnin vlna červených balíčků, jsou: • Tábor • Jihlava

Nový projekt Koruna za kilo s nadačním fondem Rovná šance

Již od dob vzniku kolektivního systému podporujeme zaměstnance se změněnou pracovní schopností, prostřed-nictvím spolupráce s chráněnými dílnami. Od roku 2005 bylo v chráněných dílnách zpracováno téměř 70 000 tun elektroodpadu, z celkem sebraných 130 000 tun. Projekt Koruna za kilo je další nástavbou, kterou se snažíme po-máhat handicapovaným.

Projekt KORUNA ZA KILO – společná aktivita kolektivního systé-mu ASEKOL a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP). Za každý kilogram starého elektra, které lidé od 1. ledna

až do konce roku 2015 vhodí do červených kontejnerů, obdrží nadační fond Rovná šance, který spadá pod NRZP, jednu korunu. Projekt si klade za cíl podpořit hendikepované občany při získávání pracovních příleži-tostí.

„Jednorázové finanční příspěvky v tomto případě neplní svůj účel, zato rekvalifika-ce a stálé zaměstnání mají pro běžný ži-vot hendikepovaných a jejich zařazení do společnosti daleko větší význam,“ říká Vác-lav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Zjednodušeně řečeno - každý, kdo letos vhodí starý telefon, fén nebo třeba toustovač do jed-noho z 2 123 červených kontejnerů po celém Česku, pomůže hendikepovaným najít práci. V loňském roce se za stejné období vybralo z červených kontejnerů celkem 1 000 000 kilogramů elektrood-padu, letos se očekává podobný výsledek. Znamená to, že by nadační fond mohl získat třeba i milion korun.

www.korunazakilo.cz

Seznam měst, na které se těšíme:

• Praha – Jižní město • Praha – Bohnice

• Pardubice

POMÁHEJTE S NÁMI!

Page 6: Díky recyklaci elektrospotřebičů Češi ušetřili …c3%83%c2%a1ln...ASEKOL • 01 | 2015 2 REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ Bouře na konferenci Zpětný odběr se nekonala Dne 19. května

6ASEKOL • 01 | 2015

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ

Starým mobilem k záchraně života

Nadační fond Kapka naděje spojí své síly s neziskovou orga-nizací ASEKOL za podpory společností Samsung a Shell, aby pomáhaly potřebným.

Na čerpacích stanicích Shell a na vybraných prodejních místech společnosti Samsung, jsou od 10. 5. 2015 do konce roku k dis-pozici sběrné boxy, kam lidé mohou vhazovat staré i nefunkční mobilní telefony určené k recyklaci. Každý odevzdaný přístroj lze recyklovat a znovu využít až 80 % všech jeho materiálů. Se-znam sběrných míst je k dispozici na www.znovuzrozeni.cz.

„Mám radost, že jsme opět spojili síly a napnuli naši energii směrem k těm, kteří ji nejvíce potřebují,“ říká Vendula Svobodová. „ Stačí jen málo, vhodit starý nepotřebný mobil do sběrného boxu a tím podpořit zakoupení defibrilátoru“ dodává.

Bifázický defibrilátor Bexen Cardio Reanibex 800 je ideální pro použití ve všech oblastech dětské zdravot-ní péče s vysokými nároky. Defibrilátor je schopný elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce.

Dny Země ve všech krajích

Dny Země v krajích, jsou již tradiční zastávkou interaktivních expozic ASEKOLu, zaměřených na propagaci zpětného odběru vyslou-žilých elektrozařízení.

Dva kraje za všechnyMSK kraj - Červená expozice přitáh-la opět po roce davy návštěvníků, letos jsme navštívili Nový Jičín, Opavu a Karvinou.

Další ročník soutěže Sběrný dvůr roku je na spadnutí

Od poloviny července se bude znovu soutěžit o výher-ce soutěže Sběrný dvůr roku. Účelem je odměnit dva nejlepší sběrné dvory, kterých je v České republice

přes 1 160. První odměněný dvůr bude z obcí a měst do 10 000 obyvatel, druhý z těch, která mají nad 10 000 obyvatel. A na co se mohou těšit? Čeká je finanční dar v hodnotě 50 a 30 tisíc korun. A mezi hlasujícími budeme losovat jednoho šťastného, který vyhraje zbru-su nový smartphone! Všechny informace budou již brzy k dispozici na www.sberne-dvory.cz

Soutěž Sběrný dvůr roku bude probíhat od poloviny července do konce října letošního roku. Cílem je najít nejlepší sběrný dvůr, který by měl být co nejdostupnější, uklizený, s ochotnou obsluhou, přívětivou otevírací dobou a širokým rozsahem odebíraných komodit. Zapojit se můžete snadno. Pomocí vyhledávače na www.sberne-dvory.cz najdete váš sběrný dvůr a ohodnotíte ho v každé z šesti kategorií takovým počtem hvězdiček, jaký si podle vás zaslouží. Navíc se můžete zúčastnit slosování o hodnotné ceny. Stačí po oznámkování sběrného dvora vy-plnit jednoduchý registrační formulář a budete automaticky zapojeni do jednoho ze tří slosování. V každém z nich můžete získat jednu z devíti přenosných nabíječek na tablety a mobilní telefony, nebo zbrusu nový dotykový mobilní telefon.

Při závěrečném listopadovém vyhodnocení nejlepšího sběrného dvora bude kromě hlasování ve-řejnosti přihlédnuto také k počtu komodit, které sběrný dvůr sbírá (např. sklo, plasty, kovy, atd.), a k množství zpětně odebraného elektrozařízení. Vítězi se nakonec stanou dva sběrné dvory. Nejlep-ší sběrný dvůr v obci do deseti tisíc obyvatel získá finanční odměnu 30 tisíc korun, v obci nad deset tisíc obyvatel pak 50 tisíc korun. Zapojením do hlasování můžete nejen podpořit „svůj“ sběrný dvůr a soutěžit o mobilní telefon, ale pomůžete také dalšímu zlepšování či rozšiřování služeb sběrných dvorů a díky tomu i celé myš-lence ekologického třídění odpadů.

Loňskou soutěž ovládl v kategorii obcí nad 10 000 obyvatel uherskohradišťský sběrný dvůr v ulici Průmyslová. Mezi obcemi s počtem obyvatel menším než 10 000 obyvatel zvítězil sběrný dvůr v ulici V Jamách v Němčovicích v Plzeňském kraji. Uvidíme, zda obhájí své vítězství i v letošním ročníku.

Page 7: Díky recyklaci elektrospotřebičů Češi ušetřili …c3%83%c2%a1ln...ASEKOL • 01 | 2015 2 REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ Bouře na konferenci Zpětný odběr se nekonala Dne 19. května

7 ASEKOL • 01 | 2015

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ

Školáci v Českých Budějovicích se zapojili do „Věnuj mobil“ a podpoří dětské domovy

Sesbírat co nejvíce mobilních telefonů mají za úkol školáci v Českých Budějovicích. Funkční telefony budeme repasovat a poskytovat dále dětským domovům, ty nefunkční projdou recyklací. Nejlepší „sběrači“ mohou navíc získat atraktivní odměnu – na konci června se přímo ve vítězné škole uskuteč-ní koncert známého umělce. Akce probíhá ve spolupráci se Statutárním městem České Budějovice, které se podílí na informační kampani na podporu třídění vysloužilých elektrozařízení.

..Pokračování článku Dny Země ve všech krajích

Ve všech městech k nám proudily díky pěknému počasí davy návštěvníků. Necelé dvě tisícovky lidí se vystří-daly u zábavných soutěží, ale především rozebraly téměř celý náklad dotisku netradičních plánků měst. Ty zachycují všechny červené kontejnery a sběrné dvory, tedy místa, kde mohou lidé odnášet vy-sloužilé elektrospotřebiče.

Jak uvedl regionální manažer Zdeněk Kovářík, o mapky s červenými kontejnery měli zájem pře-devším dříve narození: „V Opavě stáli lidé frontu na to, aby mohli získat plánek města s vyznačený-mi stacionárními kontejnery v jedné ze soutěží. Hlavně starší lidé, kteří nemají přístup k internetu, se díky plánku dozvěděli, že svoje staré elektro můžou ve městě odevzdat takřka na každém kroku.“

ZL kraj - Ve Starém Městě a Uherském Brodě jsme skládali slova z písmenek ze starých klá-vesnic

Obou akcí se zúčastnili především nejmenší obyvatelé spolu se svými rodiči. Pro děti byly připra-veny soutěže zaměřené na třídění elektrozařízení. Malí i velcí návštěvníci infostánku si užili zábavu při kvízu, s hrou, při níž mohli skládat slova z kláves z vysloužilých počítačových klávesnic. Všichni účastníci akcí získali drobné upomínkové předměty.

Page 8: Díky recyklaci elektrospotřebičů Češi ušetřili …c3%83%c2%a1ln...ASEKOL • 01 | 2015 2 REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ Bouře na konferenci Zpětný odběr se nekonala Dne 19. května

8ASEKOL • 01 | 2015

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ

Starostové v Ústeckém kraji: Je třeba zastavit legislativní smršť

Intenzivní diskuse na téma legislativa se strhla během Krajského setkání v Ústeckém kraji. Tradiční akci Ústeckého kraje, pod záštitou hejtmana Oldřicha Bubeníčka, uspořádal Svaz měst a obcí ČR ve čtvrtek 19. února 2015.

Tématy petice bylo mimo jiné odpadové hospodářství, sociální bydlení či přestupky. Nejen těch-to témat se týkala připravovaná výzva iniciovaná starosty Ústeckého kraje, která byla přednesena i na XIV. Sněmu Svazu, který se konal 21. a 22. května 2015 v Olomouci.

Sněm se koná jednou za dva roky. Z aktuálních problémů samospráv se na akci mimo jiné diskutova-lo o evropských dotacích, financování měst a obcí, řešení odpadového hospodářství včetně výkupu kovů, regionálním školství, připravované nové úpravě veřejných zakázek či regulaci hazardu. Na akci vystoupil i premiér a několik ministrů české vlády.

Na sněmu měst a obcí starostové soutěžili o hodnotné ceny

Sněmu Svazu města a obcí v Olomouci, se zúčastnili také zástupci ASEKOLu. Na prestižní akci přijelo okolo sedmi set starostů a představitelů obcí z celé republiky, kteří měli možnost dozvědět se v in-fostánku aktuality týkající se zpětné-ho odběru použitých elektrozařízení a zapojit se do klání o tablet a dal-ší ceny. K infostánku společnosti ASEKOL, která byla partnerem akce, zavítaly stovky zájemců o informa-ce, soutěže se nakonec zúčastnilo 169 zájemců. Ti museli odpovědět

Máme dva nové regionální manažery

na několik otázek, které se týkaly zpětného odběru a rozmístění červených kontejnerů na drob-ná elektrozařízení. Nejlépe se dařilo starostovi Dobrušky Petru Tojnarovi, který vyhrál tablet.

Jarní setkání ORP Pardubického kraje

Ve dnech 21. – 22. května 2015 se uskutečnilo jarní setkání určené pro pracovníky odborů životního prostředí obcí s rozšířenou působnosti v Pardubickém kraji, kteří zajišťují výkon stát-ní správy na úseku odpadového hospodářství. Na úvod setkání proběhla exkurze ve společnosti Recycling – kovové odpady a.s. ve Vysokém Mýtě, která se zabývá nakládáním s odpady, svozem, tříděním a zpracováním veškerého kovového odpadu. Vedení společnosti provedlo účastníky ex-kurze celým areálem provozovny, poskytlo detailní výklad průběhu ekologické likvidace autovra-ků a dalších kovových odpadů. Z Vysokého Mýta se účastníci exkurze poté přesunuli do nedaleké obce Slatina, ve které navštívili místní kompostárnu. Kompostárna Slatina se zabývá kompostováním ve vacích rostlinných odpadů z okolních obcí.

Za kolektivní systém ASEKOL a.s. vystou-pil regionální manažer pro Pardubický a Královéhradecký kraj Ing. Karel Vítek, který informoval o projektech a akcích, které v roce 2015 probíhají po celé České republice.

Recycling - kovové odpady a.s.

Pro Pardubický a Královéhradecký krajKarel Vítek

Pro Hl. město Prahaa Středočeský krajPetr Šťastný

Page 9: Díky recyklaci elektrospotřebičů Češi ušetřili …c3%83%c2%a1ln...ASEKOL • 01 | 2015 2 REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ Bouře na konferenci Zpětný odběr se nekonala Dne 19. května

9 ASEKOL • 01 | 2015

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ

Soutěž o Perníkovou popelnici

Krajský úřad Pardubického kraje ve snaze motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných a nebezpečných složek komunálních odpadů vyhlásil v roce 2014 již VIII. ročník soutě-že obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů, pod názvem „O Perníkovou popelnici 2014“.

Slavnostní vyhlášení proběhlo 12. května 2015 v prostorách budovy reálky Krajského úřadu Pardubického kraje.

Již čtvrtým rokem byly do soutěže zařazeny samostatné kategorie kolektivního systému ASEKOL, v rámci kterých byly obce hodnoceny ve zpětném odběru vysloužilého elektrozařízení.

Hodnocena byla nejvyšší dosažená výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení v roce 2014 ve sku-pinách 3, 4, 7, 8 a, 9 včetně televizorů a počítačových monitorů v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok).

Umístění v soutěži obcí „O Perníkovou popelnici 2014“

V rámci soutěže byla také vyhlášena „Speciální odměna kolektivního systému ASEKOL“, kterou získala obec, která dosáhla nejvyšší výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení v roce 2014 ve sku-pinách 3, 4, 7, 8 a 9 s výjimkou televizorů a počítačových monitorů v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok). Vítěznou obcí se stala obec Moravany a získala tak finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.

Exkurze do zpracovatelského závodu v Jihlavě

Zájemcům o novinky v recyklačních technologiích zpracování elektronického a elektrického zařízení nabízíme možnost prohlídek ve zpracovatelském závodě společnosti ENVIROPOL v Jihlavě. Mohou se hlásit školy, úřady, instituce i jiné zájmové skupiny. Objed-návky přijímáme na emailu [email protected] .

Obec Okres Soutěžní kategorie Odměna v Kč

Obec Moravany Pardubice do 2000 obyv. 5 000,-

Obec Opatovice nad Labem Pardubice od 2001 do 5000 obyv. 10 000,-

Město Žamberk Ústí nad Orlicí nad 5001 obyv. 15 000,-

 

Ceny nejlepším předal Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za zemědělství, životní prostředí a venkov a RNDr. Eva Zvěřinová, ředitelka sběrné sítě a regionální spolupráce kolektivního systému ASEKOL.

Pro Pardubický a Královéhradecký krajKarel Vítek

Page 10: Díky recyklaci elektrospotřebičů Češi ušetřili …c3%83%c2%a1ln...ASEKOL • 01 | 2015 2 REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ Bouře na konferenci Zpětný odběr se nekonala Dne 19. května

10ASEKOL • 01 | 2015

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ

Cena ASEKOL pro Královéhradecký kraj

V Hradci Králové proběhlo 29. dubna 2015 vyhlášení devátého ročníku soutěže „Čistá obec“ za rok 2014. Udíleny byly ceny a s nimi spojené finanční odměny systémů ASEKOL, EKO-KOM a ELEKTROWIN, a to ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Centrem investic, rozvoje a inovací.

Cenu kolektivního systému ASEKOL získala obec, která dosáhla nejvyšší výtěžnosti zpětného odbě-ru vysloužilých elektrozařízení, jako jsou informační technologie, telekomunikační zařízení, hrač-ky, lékařské a měřicí přístroje a spotřebitelské zařízení včetně televizorů a počítačových monitorů za rok 2014. V kategorii nad 5000 obyvatel loňské vítězství obhájilo město Česká Skalice, v kategorii do 5000 obyvatel byla stejně jako v předchozím ročníku úspěšná Sobotka a v nejmenší kategorii do 2000 obyvatel se vítězem nově stal Horní Maršov, který zároveň získal finanční odměnu za spe-ciální cenu ASEKOL. Na letošní rok je vyhlášen další ročník soutěže obcí, více informací je k dispozici na stránkách projektu www.cistykraj.cz.

Křížovka za nový telefon

Tajenku posílejte emailem na [email protected] do 31. 7. 2015. Vylosovaný výherce získává NOVÝ SMARTPHONE!