Dm 20140910

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Dm 20140910

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S EMIDWEEKEDITIE10 SEPTEMBER 2014WEEK 37

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 16 . 5 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode

  www.internetbode.nlvoor het

  (gratis) aanleveren van al uw nieuws

  ZEVENBERGEN De huurbaas van een pand aan de Langenoordstraat in Zeven-bergen werd verrast toen hij op 2 sep-tember jongstleden een kijkje nam in de woning. De huurder van het pand was op dat moment niet aanwezig in de woning, maar de verhuurder trof wel een hennep-kwekerij aan met ruim 200 hennepplan-ten. De politie werd aan het einde van de middag gealarmeerd en kwam meteen een kijkje nemen. De agenten hebben de kwekerij ontmanteld en de hennepplanten zijn weggehaald. Van de dader ontbreekt nog ieder spaar, maar de huurder zal zich op een later tijdstip bij de politie moeten verantwoorden.

  Hennep gevonden door verhuurder

  ZEVENBERGEN Een man uit Papendrecht is vorige week, in de nacht van dinsdag op woensdag, overleden aan zijn verwondin-gen. De 54-jarige man viel rond acht uur s avonds van een steiger af toen hij bezig was met het ophangen van een systeem-plafond aan een distributiebedrijf op de Mark S. Clarkelaan. De man viel daarbij vier meter naar beneden en liep ernstige verwondingen op. Het slachtoffer is in kri-tieke toestand naar een ziekenhuis in Rot-terdam gebracht waar hij in de loop van de nacht is overleden. Er wordt nog een onderzoek verricht naar de oorzaak van het ongeval op het industrieterrein langs de A17.

  Man overleden na val van steiger

  KLUNDERT Verstandelijk gehandicapte clinten van zorginstelling Sovak organi-seren op 17 september een spelletjes- en sportavond voor een dertigtal clinten van omliggende zorginstellingen. We hebben clinten uitgenodigd van Prisma, Amarant en Sovak, vertelt Ingris Bosmans. Volgens haar kwam het initiatief vanuit de clin-tenraad. Zij wilden graag eens buiten het gebruikelijke kringetje contacten opdoen. Je ziet niet vaak dat ze regie nemen in hun eigen leven, maar we willen dat wel sti-muleren. Tijdens de avond zijn er gezel-schapsspellen, maar er worden ook work-shops gegeven voor bijvoorbeeld boksen, hockey, fi tness en volleybal.

  Clinten organiseren spelletjesavond

  MOERDIJK - Het Openbaar Ministerie (OM) en de Nationale Politie intensiveren de aanpak van georganiseerde criminali-teit in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Dat lieten de partijen donderdag weten. In totaal worden vanaf oktober 125 po-litiemedewerkers vrijgemaakt binnen de bestaande capaciteit, aldus OM en politie. De focus ligt op de aanpak van syntheti-sche drugs en hennepteelt. De 3 politie-eenheden leveren ieder 25 medewerkers en de Landelijke Recherche 50 medewer-kers. Zij werken samen met onder meer de Belastingdienst. In Noord-Brabant en Zee-land strijdt de Taskforce Brabant Zeeland tegen de georganiseerde criminaliteit.

  Extra politie tegen zware criminaliteit

  MOERDIJK - Het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis hebben een roze lintje gekregen van de Borstkan-kervereniging Nederland. Zij kregen deze onderscheiding voor de goede kwaliteit van zorg aan borstkankerpatinten. De vereniging heeft de eisen waaraan borst-kankerzorg moet voldoen ververst en keek daarmee kritisch naar de status van de roze lintjes. En van de kwaliteitsnormen waaraan een ziekenhuis moet voldoen is dat er voor borstkanker per locatie mini-maal vijftig operaties per jaar plaatsvin-den. Om aan dit aantal te voldoen, vinden alle operaties voor borstkanker vanaf eind dit jaar plaats in Roosendaal.

  Roze lintje voorborstkankerzorg

  BUURTPREVENTIE SLAAT AAN IN

  GEMEENTE MOERDIJK

  KLUNDERT Zeven zwemmers van zwemvereniging Het Rooie Peard in Klundert hebben afgelopen zaterdag samen met 180 andere deelnemers de Haringvliet oversteek gezwommen. Een afstand van 3 km waar je van Hellevoetsluis naar Stellendam zwemt. De snelste zwemmer was na 35 minuten aan de overkant. De laatste deelnemer kwam na 1 uur en 30 minuten uit het water. FOTO TIES STEEHOUWER

  DOOR RIA VAN MEIR

  Als enige huisartsenpraktijk in de ge-meente Moerdijk biedt De Clundert nog spoedzorg aan in de avond-, nacht- en weekenddiensten en op nationale feestdagen. De vijf huisartsen die aan de praktijk aan de Westerstraat verbon-den zijn, nemen nu zelf de verschillende diensten waar. Daar komt volgend jaar verandering in. Volgens de Klundertse huisartsen werd het namelijk steeds las-tiger om de avond-, nacht- en weekend-diensten op een verantwoorde wijze te vervullen. Dat heeft verschillende oor-zaken. We zijn al enkele jaren op zoek naar een geschikte locatie om 24-uurs zorg te verzorgen in Klundert, maar dat is tot op heden nog niet gelukt. Daarnaast wordt het ook steeds moeilijker om nieuwe artsen te vinden voor de dien-

  sten, omdat zij in hun opleiding gewend zijn om diensten van vijf tot negen uur te draaien. Daarnaast is het ook noodzake-lijk dat de apotheek s nachts geopend is, maar dat was voor de zorgverzekeraar steeds moeilijker, ligt Nathalie Zeeman van De Clundert toe.

  BegripDe artsen hebben daarom contact ge-zocht met de Huisartsenpost bij het Fransiscus Ziekenhuis in Roosendaal om aan te sluiten bij de regionale voorzie-ning. Ook de huisartsenpraktijken van Fijnaart, Heijningen, Noordhoek, Oude-molen, Standdaarbuiten en Willemstad zijn daar al bij aangesloten. Inwoners van Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek vallen respectievelijk onder de posten van Etten-Leur en Oosterhout, die eveneens zijn aangesloten bij de Stich-

  ting Huisartsenposten West-Brabant. Onze patinten vinden het natuurlijk jammer dat zij straks niet meer in eigen dorp terecht kunnen voor de huisartsen-post, maar hebben wel begrip voor ons besluit. Dat mensen nu naar Roosendaal moeten, zien de meesten niet als een probleem, omdat zij vaak toch al wor-den doorgestuurd naar het ziekenhuis, aldus Zeeman.

  InformatieDe eerste voorbereidingen voor de aan-sluiting van De Clundert bij de geza-menlijke voorziening in Roosendaal zijn inmiddels gestart. Verwacht wordt dat de Klundertse spoedzorg buiten kantoor-uren per 1 februari 2015 kan overgaan op de regionale stichting. In januari worden alle patinten van De Clundert uitvoerig genformeerd over de veranderingen.

  Artsenpost Klundert naar RoosendaalHuisartsen slui ten z ich aan bi j regio voor spoedzorg bui ten kantooruren

  KLUNDERT Huisartsenpraktijk De Clundert in Klundert sluit zich per 1 februari 2015 aan bij de Stichting Huis-artsenposten West-Brabant voor spoedzorg buiten kantooruren. Voor ouders met een kind met hoge koorts of voetballers die een blessure oplopen tijdens de wedstrijd houdt dat in dat zij voortaan naar Roosendaal zullen moeten voor een spoedbehandeling.

  KLUNDERT Aanvankelijk was het niet de bedoeling dat het Vlasserij-Suikermuseum en het Heemhuis van de heemkundige kring Die Overdraghe tijdens de Kunst & Cultuur Route op 13, 14, 20 en 21 open zouden zijn. Het dak van het museum zou er in september afgaan en daarbij kon asbest vrijkomen. Inmiddels is de verbou-wing van het museum verplaatst naar de eerste maanden van 2015, zodat de bestu-ren van beide instellingen hebben beslo-ten om toch open te zijn. In Het Heemhuis is onder andere een tentoonstelling te zien over het verzorgen van babys in vroegere tijden. Zowel het museum als Het Heem-huis zijn open van 13.30 uur tot 17.00 uur.

  Suikermuseum toch open met kunstroute

  MUSEUM VAN LIENVIERT VIJFTIENJARIG

  JUBILEUM

  MOERDIJK Verenigingen kunnen vanaf zaterdag 13 september weer aan de slag, dan start offi cieel de Grote Clubactie. Tij-dens de actie gaan kinderen en volwasse-nen van verschillende verenigingen langs de deuren om loten te verkopen. Ieder lot kost drie euro, waarvan 2,40 euro direct de clubkas ingaat. Al jaren wordt de club-actie georganiseerd en met groot succes, zo werd er de afgelopen 42 jaar ruim 250 miljoen euro opgehaald. In totaal doen er dit jaar meer dan 6000 clubs mee. Een lot koopt u natuurlijk om de vereniging te steunen, maar u kunt er zelf ook prijzen mee winnen. Zo is de hoofdprijs dit jaar 100.000 euro.

  Grote Clubactie gaat weer van start

  De campagne is bedoeld om mensen te stimuleren naar de glasbak te gaan. Dat gebeurd naar mening van de gemeente nog te weinig. De gemiddelde inwoner van Gemeente Moerdijk gooit negentien kilogram weg, waar het landelijk streven 24 kilogram is. De gemeente is dus goed op weg, maar het kan ng beter. Vanaf aankomende week beginnen ze met op alle duobakken stickers te plakken, dit duurt tot twaalf september. De stickers zijn bedoeld om extra aandacht te vragen

  voor de campagne. Mensen die afgelo-pen zaterdag hun glas naar de glasbak brachten werden op verschillende loca-ties door de gemeente beloond met een gratis glastas.

  Uit onderzoek is gebleken dat mensen glas eerder weg brengen als ze er min-der moeite voor hoeven te doen. Terwijl vroeger het glas schoon gemaakt moest zijn, mag je nu door nieuwe sorteertech-nieken het glas ook mt restjes en deksel

  of dop weggooien. Recyclingbedrijven kunnen door die nieuwe technieken beter sorteren en dit is hyginischer en gemak-kelijker voor u.

  Sinds 1978 scheidt Nederland al glas, wel 350 miljoen kilo per jaar. Maar, dit aantal moet hoger komen te liggen. Nog steeds verdwijnt er teveel verpakkingsglas zoals bijvoorbeeld, wijnfl essen, jampotjes en parfumfl esjes. Dat is zonde, want glas kan eindeloos hergebruikt worden.

  Glas weggooien wordt makkelijkerCamp