Click here to load reader

Dm 20141015

 • View
  237

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Dm 20141015

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S EMIDWEEKEDITIE15 OKTOBER 2014WEEK 42

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 16 . 5 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode

  KERNTEAMS WERKEN OP NIVEAU VAN

  HUISARTSENPRAKTIJK

  HERDENKING INMOERDIJK WORDTGROOTS GEVIERD

  DOOR REMKO VERMUNT

  De balletschool van Tamara Heeren zit nu nog in het pand aan de Industrieweg 2 in Zevenbergen. Ze zit daar op een in-dustrieweg waar veel schadelijke gassen hangen. Tamara Heeren heeft dan ook nooit een vergunning gekregen om daar haar balletschool te vestigen.

  In samenspraak met de gemeente zijn we al een tijdje aan het kijken voor een ander pand waar ze zich kan vestigen, maar iedere keer liepen de onderhande-lingen spaak. Of zij was niet tevreden, of wij vonden het geen goed plan. On-langs kwam Tamara Heeren met het idee om het pand aan de Zuidrand 5 te gebruiken. Het is een mooi pand, maar

  het had geen bestemmingsplan voor een balletschool. Maar goed, welk pand heeft wel een bestemmingsplan daarvoor? Zij heeft hier nu een omgevingsvergun-ning voor gekregen. Wel moeten er een aantal dingen aangepast worden op het terrein. Zo moeten er bijvoorbeeld elf par-keerplaatsen gerealiseerd worden op het eigen erf.

  Gemeente blij voor balletschoolBalletschool van Tamara Heeren heef t n ieuw onderdak gevonden

  ZEVENBERGEN Balletschool Tamara Heeren heeft een nieuw onderkomen gevonden. Dat mag ook wel, want de balletschool zit al vier jaar in een pand waar ze niet zou mogen zitten. De gemeente Moerdijk is dan ook blij met de keuze voor het nieuwe pand. Dit is goed nieuws, stelt wethouder Jaap Kamp.

  DOOR REMKO VERMUNT

  Een deel van de fabrieken ligt al stil en een deel wordt op dit moment nog stil-gelegd, zegt Thijs van Velzen, woord-voerder bij Shell. Alle fabrieken zijn verbonden aan elkaar en moeten dus ook gefaseerd gesloten worden. Zodra het fakkelen stopt, zijn de fabrieken dicht. De fabrieken worden gebruikt voor het maken van chemische stoffen voor onder andere kunststof. De stoom wordt nor-maal gebruikt om processen op tempe-ratuur te houden. Door de stoomlekkage is er niet meer genoeg stoom voor alle fabrieken.

  MedewerkersMedewerkers ondervinden op dit mo-

  ment weinig last van de sluiting, stelt Van Velzen. In principe is zon fabriek een precies draaiende fabriek, zoals een stationair draaiende auto. Daar zijn dus weinig mankrachten voor nodig. Voor Shell Moerdijk gaat het nu dus juist een drukke tijd worden. Er komen reparaties aan en straks als de lekkage verholpen is, moeten alle fabrieken weer opgestart worden. Dat is juist een drukke periode. Volgens een werknemer van het bedrijf zijn de werknemers nu allemaal nog bezig met het sluiten van de fabrieken. We zijn nu bezig met de fabriek leeg maken en stil zetten en daarna kunnen ze pas gaan in-specteren en zien wat de schade is.

  OpeningDe eerste inschatting is dat de fabrie-

  ken tegen het einde van het jaar weer opengaan. Maar, dat is echt een eerste inschatting. We zijn nu nog in de fase van alle fabrieken stilleggen en repareren. Daarna gaan we kijken hoe we zo snel mogelijk weer op kunnen starten. Wat dit fi nancieel betekent voor Shell Moer-dijk is nog niet te zeggen. We hebben natuurlijk contact met onze klanten die nu even niets van ons af kunnen nemen.

  GrondstoffenDe fabrieken in Shell Moerdijk worden gebruikt voor het maken van chemische stoffen, de afnemers van deze stoffen verwerken ze in alledaagse voorwerpen zoals auto-onderdelen, synthetische ve-zels, isolatiemateriaal, latexverf en anti-vries.

  Shell Moerdijk sluit fabrieken tot eind dit jaar door stoomlekkage

  Stoomlekkage zorgt voor ver l ies bi j Shel l

  MOERDIJK Shell Moerdijk sluit alle fabrieken op het terrein vanwege een stoomlekkage. De stoomlekkage ontstond vorige week donderdagochtend en moet nu gerepareerd worden, dit kan alleen gebeuren als alle fabrieken dicht zijn. Door de lekkage begon Shell vorige week met fakkelen, dat fakkelen is nu nog steeds in gang.

  ZEVENBERGEN Het Markland College in Zevenbergen heeft in samenwerking met Surplus Welzijn afgelopen donderdag een tweede vrijwilligersdag gehouden in het kader van maatschappelijke stage. Tijdens de vrijwilligersdag gaan leerlingen van het Markland College n dag vrijwillig mee-werken aan project om te ervaren hoe het is om vrijwilligerswerk te doen. Deze keer betrof het een 3 havo klas van 27 leerlin-gen. Op een speelse manier lieten zij bij de hockeyclub 120 basisschoolleerlingen kennis maken met hockey. Het doel van de dag was om kinderen meer in beweging te krijgen en te laten zien dat bewegen toch wel heel leuk kan zijn.

  Maatschappelijke stage in nieuwe stijl

  MOERDIJK De gemeente Moerdijk wil extra aandacht voor slik op de weg. De herfst is er weer en dat gaat gepaard met veel regen, later licht, vroeger donker. Vol-gens wethouder Jaap Kamp wordt er on-dertussen veel op het land gewerkt met als gevolg veel slik op de weg. Enige overlast is niet te vermijden, maar het loopt nu wat uit de hand. De gemeente gaat uit van het normbesef van de agrarirs. Ze moeten gewoon fatsoenlijk omgaan met de weg. De weg kan niet altijd schoon zijn, maar zorg dat er geen slik ligt als de avond invalt of als er veel regen valt. Agrarirs kunnen bij de gemeente borden lenen om voorbij-gangers te waarschuwen voor de slik.

  Gemeente wil slik van de weg houden

  ZEVENBERGSCHEN HOEK Inwoners van Zevenbergschen Hoek zijn extra aangewe-zen op zelfredzaamheid. Dat komt doordat de aanrijtijd van zowel brandweer, politie als de gezondheidszorg langer is dan be-schreven in het Regionaal Spreidings- en Dekkingsplan. Om de inwoners tegemoet te komen biedt de brandweer nu een gratis Home-Safety-Check aan. Dit is een snelle inspectie van de woning waarbij de brandweer adviseert op brandveiligheid. Bij het ontbreken van een rookmelder in de woning installeert de brandweer deze. Aanmelden voor de check kan voor maan-dag 20 oktober via [email protected] t.a.v. Afdeling Veiligheid.

  Brandweer biedt veiligheidscontrole

  FIJNAART C.S.V. de Kievieten doet dit jaar mee met de derde editie van het Grote Gymfeest. Door heel Nederland doen bijna 200 gymclubs mee met het feest. Van 15 oktober tot en met 22 oktober kunnen kin-deren vanaf twee jaar deelnemen aan uit-dagende programmas. Zo kunnen ze proef-lessen volgen om kennis te maken met de gymsport. Bij C.S.V. De Kievieten staan workshops op het programma van onder andere gymmen, turnen, springen, dansen en freerunning. Met Het Grote Gymfeest wil de Koninklijke Nederlandse Gym Unie kinderen in beweging krijgen en enthousi-asmeren voor de gymsport. Ambassadeur van het feest is Epke Zonderland.

  Het Grote Gymfeest ook in Fijnaart

  ZEVENBERGEN Als er ooit een grote overstroming plaatsvindt, kan het water-peil bij het stadskantoor in Zevenbergen tot 2,5 meter stijgen. Maar er dreigt ook overstromingsgevaar in andere dorpen. De kans is bijvoorbeeld groot dat Willemstad en Moerdijk overstromen bij een verwoes-tende storm. Dat is allemaal te zien op de website www.overstroomik.nl . Daar kunt u uw postcode invullen en dan staat er precies hoe hoog het waterpeil bij u kan komen te staan mochten het water over de dijken slaan. Daarnaast worden er ook tips gegeven voor als er een overstroming plaatsvindt en u kunt er zien hoeveel tijd u heeft om eventueel te evacueren.

  Stadskantoor tot 2,5 meter onder water

  KLUNDERT Firma Heijmans is vanaf afgelopen maandag bezig met een recon-structie van de Molenvliet in Klundert. Dit doet de fi rma in opdracht van de gemeente Moerdijk. De werkzaamheden bestaan uit drie verschillende fases. Zo wordt eerst het wegvak vanaf de Niervaartweg tot de Vlietweg aangepakt. In fase 3 wordt het wegvak vanaf de kruising met de Vlietweg tot de Schansweg aangepakt. De panden aan deze straten blijven tijdens de werk-zaamheden gewoon bereikbaar. Wel zal er overlast plaatsvinden, hoewel dit tot een minimum beperkt wordt. De verkeersom-leidingen worden met de welbekende gele borden aangegeven.

  Molenvliet in Klundert gereconstrueerd

  www.brabantwerkt.nlbereikt maandelijks 35.000 kandidaten

  STANDDAARBUITEN - Majorette- en twirlvereniging The Stardreams bestaat vijftig jaar. The Stardreams waren onderdeel van de K.M.G Drumband die al jaren niet meer bestaat, maar The Stardreams zijn nog in volle glorie. Afgelopen zaterdag werd dit jubileum in stijl ge-vierd. De leden werden opgehaald met limousines om van de ene naar de andere feestlocatie te gaan. FOTO BERT SALARI/S-IMAGES

  VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE

  NIEUWS KIJK OP WWW.

  INTERNETBODE.NL

  BINNENSPEELTUIN BOSBAD HOEVEN

  Binnenspeeltuin Bosbad HoevenOude Antwerpsepostbaan 81b Hoeven www.molecaten.nl/binnenspeeltuin-bosbad-hoevenNormaal entree 4,95 per kind. Max. 4 kinderen per bon. De korting geldt in 2014 en geldt niet i.c.m. de Splesj abonnementspas.

  10%korting op

  de entree!

  Noordhaven 102 Zevenbergen Tel. 0168-323489Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

  oktober feste!!!bierbommetjes 6 voor maar 1.95 nieuw: havenbroodmet haver, zonder E nummer natuurlijk lekker

 • Openingstijden: Dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 17.30 uur | Vrijdag (koopavond) van 10.00 tot 21.00 uur | Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur | Zondag en maandag gesloten

  Paasdijkweg 33, Poortvliet, infolijn 0166 619100

  Ok toberWoonMaand50.000 m2 winkeloppervlakte 28 woonwinkels Laags

Search related