Click here to load reader

Dmb 20140319

 • View
  233

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Dmb 20140319

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S EMIDWEEKEDITIE19 MAART 2014WEEK 12

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 3 2 . 0 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @M_burgseBode

  MIDDELBURG - Tot en met vrijdag 11 april kunnen weggebruikers hinder ondervinden bij de zuidelijke rotonde bij Middelburg, de laatste rotonde vanuit de Schroeweg in Middelburg richting Vlissingen-Oost en Terneuzen. Het verkeersplein wordt herin-gericht als turborotonde. Hij wordt hier-door overzichtelijker en verkeersveiliger, aldus de provincie. Op een turborotonde worden de twee rijstroken gescheiden door een opstaand randje. De rotonde is tot en met 11 april deels afgesloten. Alleen doorgaand verkeer van Middelburg naar Vlissingen-Oost en Terneuzen is mogelijk. Verder zijn er omleidingen. De afrit naar Arnemuiden en Goes blijft beschikbaar.

  Werkzaamheden aan zuidelijke rotonde

  MIDDELBURG - De gemeente Middelburg is woensdag begonnen met de restauratie van de kademuren van de Rouaansekaai, Rotterdamsekaai en de Punt. Deze verke-ren in zeer slechte staat. Er zitten enkele grote scheuren in, voegen zijn uitgespoeld en worteldoorgroei ontzet delen van de kademuren, aldus de gemeente. Bouw-groep Peters start bij het havenkantoor van watersportvereniging De Arne. Daarna ligt het een tijdje stil in verband met het vaarseizoen. In augustus gaat de aanne-mer weer verder met de muren vanaf het Texaco-tankstation richting de Punt. Het slechte metsel- en voegwerk werk wordt hersteld. Alles moet klaar zijn in april 2015.

  Renovatie kademuren in omgeving de Punt

  VLISSINGEN - GroenLinks in Vlissingen heeft gepleit om na de verkiezingen een wethouder aan te stellen, die zich vol-ledig richt op de decentralisaties in het sociaal domein. Om het in goede banen te leiden moet er een wethouder worden aangesteld die thuis is in deze materie om zo slagvaardig te handelen, schrijven de fractieleden van GroenLinks, die met de oproep afstappen van hun principe om Vlissingen met drie wethouders te bestu-ren. De partij denkt aan een parttime wet-houder. Voor ongeveer 24 uur. Hij of zij kan het salaris dik terug verdienen door snel en accuraat te handelen, zonder overbodige handelingen.

  GL wil voor de zorg parttime wethouder

  VROUWENPOLDER - Minicamping De Bokkensprong aan de Rijkebuurtweg in Vrouwenpolder is terug bij af. Op het ter-rein hebben altijd drie tipis gestaan van 7,5 meter hoog. De exploitanten hadden aangegeven meer tenten te willen plaat-sen en gingen daarover in gesprek met het college van burgemeester en wethou-ders. Na een aantal gesprekken lag er een compromis: de bestaande tenten konden blijven staan en er zouden er drie met een maximale hoogte van zes meter bij mogen komen. Daarvoor werd een nieuwe ver-gunning verleend, maar daartegen heeft de exploitant bezwaar gemaakt. Daardoor geldt de oude situatie weer.

  Minicamping met tipis terug bij af

  MIDDELBURG - De Vlaketunnel gaat vol-gende week weer een paar nachten dicht voor verkeer. Rijkswaterstaat voert dan onderhoud uit aan de tunnel op de A58, ter hoogte van Kruiningen. De Vlaketunnel is in beide richtingen afgesloten van maan-dagavond 20.00 uur tot dinsdagochtend 6.00 uur en dinsdagavond van 20.00 uur tot woensdagochtend 6.00 uur. Daarnaast is de tunnelbuis in de richting van Vlissingen dicht van woensdagavond 20.00 uur tot donderdagochtend 6.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de N289. Deze route is aangegeven met gele borden. Rijkswater-staat waarschuwt voor een langere reis-tijd. Meer: www.rijkswaterstaat.nl.

  Vlaketunnel gaat een paar nachten dicht

  MIDDELBURG - In het Zeeuws Museum in Middelburg opent volgende week za-terdag de tentoonstelling Tasten in het duister. Ondertitel is Hoe een verloren Van Reymerswale wordt herontdekt. In de tentoonstelling staat het schilderij De roeping van Matthes centraal. Dat wordt over het algemeen toegeschreven aan de Zeeuwse schilder Marinus van Reymerswale, die leefde in de 15e en 16e eeuw. Het is zodanig beschadigd dat we ons moeilijk kunnen voorstellen hoe het er heeft uitgezien, aldus het museum dat zes kunstenaars vroeg het gehavende schilde-rij door middel van kunstwerken te herden-ken, herstellen of herscheppen.

  Tasten in het duister in Zeeuws Museum

  MIDDELBURG - Kees Beaart geeft dinsdag een lezing over Johannes Goedaert (1617-1668), de ontdekker van de metamorfose. Beaart vond bijna twintig jaar geleden in Kopenhagen het boekje Metamorphosis Naturalis van de Middelburgse jnkunst-schilder en entomoloog Goedaert. Hij raakte gefascineerd door de originele en nauwkeurige beschrijvingen, die het groot-ste deel van zijn leven besteedde aan de bestudering van insecten, zegt de bieb in een aankondiging. Beaart heeft zich sinds zijn vondst verdiept in het werk van Goed-aert. Aanvang van de lezing is 20.00 uur. Locatie is de aula van de Zeeuwse Biblio-theek in Middelburg. De toegang is gratis.

  Lezing Beaart over Johannes Goedaert

  ACTIEVOOR BEHOUD

  SERVICEBUS

  KOUDEKERKE - Burgemeester Rob van der Zwaag staat in het dagelijks leven aan het hoofd van de gemeente Veere, maar leiding geven aan een harmonie is iets heel anders. Zaterdag was de burgemeester n van de gastdirigenten van Harmonie Voorwaarts tijdens haar jaarlijkse uitvoering in de Couburg in Koudekerke. Karla Peijs, Willem Meijer, Bert van Leerdam en Wilma de Groot deden ook een poging. Dirigent Eric Provoost van Voorwaarts had dankzij hen een rustige avond, al kwam hij zelf natuurlijk ook in actie. FOTO ANNET EEKMAN

  WESTKAPELLE - Jaap Minderhoud van Spar Minderhoud in Westkapelle is maan-dag uitgeroepen tot meest betrokken on-dernemer van 2013 in de gemeente Veere. Een jury koos hem uit tien genomineerden. Eigenaar Minderhoud oogstte veel waar-dering voor zijn inzet voor het verenigings-leven in het dorp. Hij is daarvoor een steun in de rug. Minderhoud werd voorgedragen door een lid van de hengelsportvereniging. Wethouder Chris Maas van de gemeente Veere heeft de prijs maandag aan Min-derhoud uitgereikt. De gemeente Veere organiseert de prijs voor de Meest Betrok-ken Ondernemer in samenwerking met de Stichting Welzijn Veere.

  Jaap Minderhoud is meest betrokken

  DOOR BRITTA JANSSEN

  Wat is de stand van zaken voor concrete plannen voor een nieuw winkelcentrum?, vraagt raadslid Marga de Brauwer. Wel-ke plannen heeft het college gemaakt voor verbetering van de speelplekken? Hoe worden de kinderen hierbij betrok-ken? Verder wil de partij onder meer weten wat de stand van zaken is bij de inventarisatie van de verwaarloosde wo-ningen en tuinen. Welke resultaten zijn er bereikt met het idee tuinen beter te la-ten onderhouden? Waar is dat gebeurd?De Brauwer vraagt welke nieuwe (spor-tieve) gebruikers voor de kleine sporthal aan de Kruitmolenlaan 185 er inmiddels in die ruimte aan de slag zijn gegaan, wat het resultaat van het onderzoek naar draagvlak voor jongerenbemiddeling is

  en of de training van vrijwilligers in op-lossingsgericht werken al heeft plaats-gevonden. Het raadslid stelt ook vragen over de groen-blauwe route - wandelen langs water en groen in de wijk - aan b&w. Hoeveel vrijwilligers zijn er tot nu toe gevonden voor het onderhoud van de groen-blauwe route? Hoeveel sporttoe-stellen zijn er aan de route toegevoegd of komen er nog? WoningtypesDe gemeente Middelburg stelde de wijk-visie in 2013 vast. Er staan onder meer verbeterpunten in voor 2013 en 2014. De partij wil weten hoe het met de uitvoering van deze punten staat.De gemeente presenteerde de wijkvisie destijds als toekomstplan van en voor Dauwendaelers. Ze wil ermee bereiken

  dat mensen in Dauwendaele kunnen wonen en werken in een ruim opgezette, groene en prettige omgeving. Daarvoor staan er maatregelen voor de korte en lange termijn in de visie. Zoals voor het aanpakken van verpauperde woningen en tuinen, het vernieuwen van het winkel-centrum, het verbeteren van de ets- en autoroutes, meer verschillende woningty-pes en jongerenoverlast beperken. De wijkvisie bestaat uit plannen tot 2022. Dan hopen de betrokken partijen nieuw-bouw gerealiseerd te hebben voor een brede school voor de drie basisscholen in de wijk en andere maatschappelijke organisaties met een multifunctionele openbare speelplek erbij. Ook moet dan een andere woonvoorziening voor oude-ren het complex van zorgcentrum Rusten-burg vervangen.

  Hoe staat het met visie Dauwendaele?Vragen aan Middelburgs col lege over ui tvoering plannen wijkvisie

  MIDDELBURG - Hoe staat de uitvoering van de actiepunten in de wijkvisie voor Dauwendaele ervoor? Dat wil de Middelburgse PvdA-gemeenteraadsfractie weten van het college van burgemeester en wethouders. Ze stelt hierover schriftelijke vragen.

  KIJK OP WWW.

  INTERNETBODE.NL

  ...VOOR

  HET

  LAATSTE

  ACTUELE

  LOKALE

  NIEUWS...

  DOMBURG NUOFFICIEEL

  BADPLAATS

  Aanb

  iedi

  ng g

  eldi

  g t/

  m 2

  6 m

  aart

  201

  4.

  Intratuin Koudekerke Galgeweg 5 0118-551623. Donderdag en vrijdag koopavond Kijk voor onze actuele folder op www.intratuin.nl/folder

  BuxusHoogte 25 cm, volle zon,halfschaduw, maat 23 cm.

  prijsplukker14.95

  9.99

  Tuintopper!

 • MEGABEDTEXTIELVOORDEEL

  Paspoortstraat 23 Oost-Souburg 0118-469670

  Kloosterpoort 5-21 Kapelle 0113-330888

  WWW.MEGABED.NL

  Alle dekbed-overtrekkende gehele collectievele nieuwe dessins, ook collectie 2014Alle soorten, alle maten. Katoen/katoen-satijn. Maten mogen gecombineerd wor-den. Wij rekenen de gemiddelde prijs.

  De hele collectie hoeslak